• Stratené v riadkoch
     • Stratené v riadkoch

     • 20. júna o 17:00 sa už po tretíkrát v Piešťanoch konala čítačka pre začínajúcich autorov, Stratené v riadkoch. Organizátorka, Emma Vičanová, predstavila v nových priestoroch reštaurácie ŽiWell desiatich šikovných autorov.

      Študentka, Adela Bučková, a čerstvá absolventka Gymnázia Pierra de Coubertina, Mária Juríková, prečítali svoje poviedky a básne. Zazneli však aj ocenené texty úspešných začínajúcich autorov, Andreja Bubláka a Barbary Vojtašákovej z Oravy. O hudobnú zložku sa už po druhýkrát zapríčinil básnik, hudobník a stand-up komik Matej Kubriczký, rodák z Piešťan, žijúci v súčasnosti v Bratislave. Medzi vystupujúcimi nechýbal ani Matúš Nižňanský, ktorý divákom predstavil umenie haiku.
      Atmosféra bola priateľská a program pestrý. Originalita a štýl prác nadchli obecenstvo, ktoré opustilo priestory ŽiWell-u literárne obohatené a s prosbou o ďalšie pokračovanie akcie. Organizátorka ho ochotne prisľúbila a teší sa vysokej úspešnosti tejto literárnej udalosti.

      Emma Vičanová

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Upozorňujeme všetkých stravníkov, že strava je zabezpečená do 26.06.2019, vrátane. V dňoch 27.06.2019 a 28.06.2019 sa strava vydávať už nebude.

      Preplatky zo stravovacieho účtu žiakov budú zasielané na čísla bankových účtov uvedených v prihláške na stravu najneskôr do 20.07.2019.

    • Zasadnutie Rady rodičov
     • Zasadnutie Rady rodičov

     • Dňa 05. júna 2019 (streda) o 17.00 sa bude konať mimoriadne plenárne zasadnutie Rady rodičov, s programom doplňujúcej voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu Pierra de Coubertina.

      Účasť rodičov na zasadnutiach v jednotlivých triedach je potrebná.

    • Gesto pre mesto
     • Gesto pre mesto

     • Milí rodičia a priatelia školy, 

      minulý rok sme to dokázali a aj vďaka vašim hlasom sme za získaných 1000 eur nakúpili knihy v angličtine plne rešpektujúc výber študentov. Určite aj vďaka týmto atraktívnym titulom sme od začiatku školského roka zaznamenali takmer 80 vypožičaní. Preto sa opäť na vás obraciam s prosbou o podporu nášho 'Knihy pre nase Gypy' projektu, aby sme aj tento september mohli študentov prekvapiť ďalšou skrinkou plnou pútavých titulov. Dajte nám svoj hlas na: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/piestany. Za všetkých študentov-knihomoľov, aj za mňa, posielam veľké foto ďakujem.

      Eva Corticelli

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie