• Oznam pre študentov, rodičov a stravníkov
     • Oznam pre študentov, rodičov a stravníkov

     • Upozorňujeme všetkých žiakov, že dňa 19.12.2019 a 20.12.2019 bude prebiehať skrátené vyučovanie.

      Z tohto dôvodu sa strava v uvedené dni už vydávať nebude a výdaj stravy je zabezpečený iba do 18.12.2019.

      Vyučovanie bude v roku 2020 pokračovať od stredy 08. januára.

     • Priateľstvo, ktoré trvá už 30 rokov...

     • Priateľstvo nášho gymnázia so školou Herta Reich Gymnasium und Realgymnasium v rakúskom meste Műrzzuschlag trvá už 30 rokov. V roku 1988 sa prostredníctvom istej Piešťanky (sestričky v kúpeľoch), ktorá mala za manžela rakúskeho občana, nadviazal prvý kontakt s pedagógmi školy neďaleko známeho lyžiarskeho strediska v Semmeringu. Zmena režimu v Československu v roku 1989 otvorila dokorán možnosti naplno rozvinúť spoluprácu medzi školami.

      Študenti neraz absolvovali krátke výmenné pobyty, pričom mohli vďaka ubytovaniu v rodinách naplno využívať svoje jazykové zručnosti. Dôkazom, že toto partnerstvo je naozaj pevné, je fakt, že kontinuita návštev nebola ani jeden rok prerušená. Ak sa nevytvorila skupinka študentov, navštívili sa učitelia. Neodmysliteľnou súčasťou bolo meranie síl v športových zápoleniach vo volejbale či futbale. Nezabudnuteľným „európskym“ zážitkom bol pre našich 50 žiakov a 25 učiteľov vstup Slovenska do Európskej únie. Nielenže nás prišli Rakúšania symbolicky privítať na hranice pri Kitsee a z Műrzzuschlagu prešli na bicykloch 9-hodinovú cca 150-kilometrovú trasu, ale pripravili aj hodnotnú kultúrno-historickú exkurziu. Pred niekoľkými rokmi prejavili záujem o Slovensko, keď absolvovali svoj „Sportwoche“ v Piešťanoch, čo je podobná aktivita ako náš KOŽaZ.

      Ani my sme nezostali pozadu... Trieda 3.C bola v novembri minulého roka prezentovať školu, mesto a aj krajinu na „Dni gymnázia“ v Műrzzuschlagu.  Študenti oblečení v tradičných slovenských krojoch, spievajúci pieseň Na Kráľovej holi a tancujúci typické slovenské ľudové tance boli odmenení búrlivým potleskom celej školy. Rakúšanom ponúkli recipročnú návštevu Piešťan. Tá je už pripravená na posledné pracovné dni tohto kalendárneho roka pred prázdninami v termíne 19.-21.12.2019. Pätnásť rakúskych študentov a sedem pedagógov spolu s riaditeľom školy Mag. Heimom Hirschmannom si prezrie priestory u nás, zahrá si turnaj vo volejbale a v kolkoch proti našim žiakom i učiteľom, navštívi najkrajšie miesta v Piešťanoch a okolí, predstaví svoju školu na Vianočnej akadémii v piatok.

    • Predaj vstupeniek na II. reprezentačný ples gymnázia
     • Predaj vstupeniek na II. reprezentačný ples gymnázia

     • Milí študenti prvého až piateho ročníka (vrátane kvinty až oktávy), zajtra (19.12.2019) sa po 4. vyučovacej hodine t.j. 11.40, budú predávať vstupenky na II. ročník študentského plesu. Miesto predaja: veľká športová hala gymnázia. Cena je 30€ a z dôvodu plynulosti predaja vás prosíme, aby ste si priniesli presnú sumu. 

      Ďakujeme za pochopenie.

      Žiacka školská rada

    • Beseda s našimi olympionikmi a členmi SOV
     • Beseda s našimi olympionikmi a členmi SOV

     • Dňa 9.12. prijala pozvanie na naše gymnázium štvorica slovenských olympionikov pri príležitosti besedy na tému olympizmus. Privítali sme športovú gymnastku Barboru Mokošovú, ktorá už potvrdila svoju účasť na olympiáde v Tokiu 2020, Alexandru Longovú, prvú slovenskú olympioničku v lukostreľbe, atléta Jozefa Repčíka, špecialistu v behu na 800m, kde vybojoval striebro na 1. Európskych hrách v Baku. Potešili sme sa aj absolventke nášho gymnázia, Piešťanke Marcele Erbanovej, bývalej olympioničke v rýchlostnej kanoistike. Dopoludnie nám spríjemnili rozprávaním o svojich skúsenostiach a zážitkoch vo vrcholovom športe a taktiež poukázali na to, aká dôležitá je vytrvalosť, odhodlanosť a najmä viera v seba samého. Ďalšími hosťami boli také významné osobnosti ako Vladimír Miller (poradca prezidenta SOŠV), Ľubomír Souček (riaditeľ mediálneho oddelenia SOŠV) a Ján Godál (čestný predseda OV pre Trnavský kraj). Primátor Peter Jančovič podporil akciu svojou účasťou a zapojil sa aj do diskusie.

      Na oplátku odprezentovali gymnazisti projekty, v ktorých s podporou SOŠV pracujú, napríklad Európsky mládežnícky olympijský festival v Baku alebo Medzinárodné mládežnícke fórum škôl Pierra de Coubertina vo Francúzsku a vyzvali záujemcov o olympijské hnutie, aby sa zapojili do súťaží SOŠV. Upozornili na prebiehajúcu vedomostnú súťaž ,,Adventný kalendár” na stránke SOŠV https://www.olympic.sk/advent, kde každý môže súťažiť a overiť si svoje vedomosti o OH v Tokiu. Na záver stretnutia sme potleskom podporili Barboru Mokošovú, ktorej p. Miller odovzdal ocenenie za jej prácu ambasádorky už spomínaného Európskeho mládežníckeho olympijského festivalu v Baku. Gymnazisti sa so športovcami rozlúčili odovzdaním pozdravov a blahoželaní. Nakreslili ich pod vedením p. Horváthovej na hodinách výtvarnej výchovy mladší žiaci nášho osemročného štúdia a doplnili veršíkmi s prianiami pripravenými na hodinách slovenčiny s p. Zervanovou, p. Jobusovou a p. Dzurovou. Na záver zaznela v podaní starších žiakov oslavná pieseň skomponovaná počas mládežníckeho fóra vo Francúzsku, ktorú so žiakmi nacvičila p. Vagáňová.

      Ema Višňovská IV.B

      Všetky fotografie z besedy sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      Reportáž z podujatia od Slovenského olympijského tímu

    • Mikuláš na gymnáziu (II.)
     • Mikuláš na gymnáziu (II.)

     • Aj na gymnáziu bol Mikuláš!

      Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš... Tentokrát však stál v krásne vyzdobenej triede, aby si vypočul spolu s čertom a anjelikmi pásmo vianočných kolied v podaní žiakov z prímy a sekundy. Pod vedením p. prof. Vagáňovej a za husľového sprievodu Gabriela Kormana z 3.C a Emmy Madunicej z 2.C navodil krásnu atmosféru nielen deťom, ale aj bývalým kolegom, dlhoročným pedagógom na Gymnáziu Pierra de Coubertina. Detičky Mikulášovi spievali, kreslili a vyrábali vianočné ozdoby. Členky Odborovej organizácie pri Gymnáziu P. de Coubertina spolu s vedením školy hostili kolegov - dôchodcov. Prišlo ich neúrekom, vyše 25, najstaršími účastníkmi boli p. prof. Vojtech Filo, p. prof. Ladislav Gabovič a tiež jeden z bývalých riaditeľov školy, p. prof. Milan Lihan, ktorý meral cestu až z Trnavy. A veru, mali na čo spomínať! Dávno sa v takom hojnom počte nezišli a od čias, keď mnohí z nich začali v škole aktívne pôsobiť, ubehlo už viac ako polstoročie.  O tom, že akcia to bola nad mieru vydarená, niet pochýb, a tak sa už teraz môžeme tešiť, že Mikuláš pre deti aj dôchodcov zavíta na gymnázium aj o rok!

     • Pilotné testovanie pre žiakov maturitného ročníka

     • V dňoch 5. a 6.12. 2019 sa na našom gymnáziu konalo pilotné testovanie z ANJ B2 a MAT pre žiakov maturitného ročníka. Tvorcovia úloh z NÚCEM-u pre si overovali správnosť i vhodnosť vytvorených otázok pre nadchádzajúce maturitné skúšky. Na testovaní z ANJ B2 sa zúčastnilo 96 žiakov a na matematike 54 žiakov. Priebeh testovania bol jednoduchý. Každý žiak dostal prihlasovacie údaje a kód, s ktorými sa prihlásil na online stránke NÚCEM-u a testovanie sa mohlo začať. Maturanti boli zadelení do 7 skupín na ANJ a do 4 skupín na MAT. V priebehu dňa sme sa v informatickej učebni striedali v uvedených časových intervaloch. Test z ANJ B2 pozostával z troch posluchov, ktoré sa ľahko počúvali a boli zrozumiteľné, no nájsť správne odpovede na nie vždy jasné otázky bolo ťažšie. V teste z matematiky sa vyskytli príklady rôznych typov - od geometrie až po funkcie. Väčšina z nich nebola vypočítateľná vzorcami, ale logickou úvahou, čím si tvorcovia úloh môžu overiť, či matematickým zákonitostiam žiaci  rozumejú a majú logické myslenie alebo sa ich len mechanicky učia. Výsledky pilotných testov budú zverejnené NÚCEM-om vo februári 2020.

      Maturantka RG

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie