• Krajské kolo aerobicu študentov stredných škôl

     • Dňa 28.1.2020 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo aerobicu študentov stredných škôl. Našu školu pod vedením Mgr. Petry Šimovej reprezentovali : Brdárová, Cepková, Černá, Kolmáčková, Kubalová, Mesáková, Noskovičová, Strečanská, Šišovská, Švorcová, Brišková, Blažejová, Gerátová, Aponyi a Reginová. Z 55 súťažiacich postúpilo 10 najlepších na Majstrovstvá Slovenskej republiky do Trenčína, medzi postupujúcimi boli aj študenti našej školy : Viktória Brišková z 3.D, Natália Blažejová zo 4.D., Karin Gerátová a Adam Aponyi z 3.C. a Rebeka Reginová z 2.C.. Študentom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácií školy.

     • Maturanti ako legislatívci európskeho práva

     • Gymnazisti – Andrej Beňačka a Katarína Černoková (obaja zo 4.C), víťazi krajského kola súťaže Rozhoduj o Európe, sa v dňoch 22. - 26. januára 2020 zúčastnili v Bratislave na celoštátnom kole medzinárodného simulovaného zasadnutia inštitúcií Európskej únie. Počas piatich dní mali naši maturanti možnosť aktívne sa spolupodieľať na tvorbe práva v legislatívnom procese inštitúcií EÚ v pozíciách europoslancov a europoslankýň politických frakcií štrasburského parlamentu, či ako ministri a ministerky v Rade Európskej únie. Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch participovalo na projekte aktívnou účasťou víťazných študentov realizovanom pod záštitou agentúr EUTIS a SFPA. Projekt o EÚ slovenským a českým stredoškolákom priblížil pútavým spôsobom medzinárodnú politiku a právo, prehĺbil ich komunikačné schopnosti a zručnosti vedenia negociačných procesov i diplomatických vyjednávaní, pričom v neposlednom rade im umožnil nadviazať cenné kontakty. Okrem samotných rokovaní malo 65 študentov z Čiech a Slovenska možnosť spolupracovať v rámci projektu „Štruktúrovaného dialógu s mládežou“ aj s europoslancami obidvoch krajín a s významnými politikmi česko-slovenských regiónov. Súčasťou tejto prestížnej akcie bol aj vedomostný kvíz o Európskej únii, v ktorom zvíťazil maturant Andrej Beňačka. K víťazstvu i vzornej reprezentácii školy našim študentom srdečne blahoželáme!

      Peter Rusnák

     • Gymnazisti otvorili plesovú sezónu v Piešťanoch

     • V piatok, 17. januára 2020 sa v priestoroch reštaurácie Semafor uskutočnil 2. reprezentačný ples Gymnázia Pierra de Coubertina.

      Organizátori Andrej Beňačka (IV. C.) a Nina Mária Masaryková (III. D.) s pomocou Žiackej školskej rady pripravili pre hostí už podruhýkrát večer nabitý kultúrou. O predtancovanie sa postarali Jozef Sibilla a Ella Gajdošová (sekunda). Okrem tanečnej zábavy, ktorá trvala až do rána, mohli študenti povyhrávať zaujímavé ceny v tombole a zvoliť si kráľa a kráľovnú plesu. Tými sa stali Tereza Kublová (oktáva) a Dávid Gono (IV. C.).Ples sa nevyhol skvelým ohlasom a dobrej zábave. Organizátori sa postarali o kúzelnú atmosféru a gymnazisti sa už nemôžu dočkať plesovej sezóny 2021.

      Emma Vičanová

      Všetky fotografie sa nachádajú v školskej fotogalérii.

    • Výsledky okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku
     • Výsledky okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 16.1.2020 sa uskutočnilo na Gymnáziu Pierra de Coubertina okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre základné a stredné školy.  

      Základné školy

      Kategória 1A:

      1. miesto: ZŠ Brezová, Piešťany

      Kategória 1B:

      1. miesto: ZŠ Moravany n/V

      2. miesto: Zoja Mlynáriková, Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

      3. miesto: Cirkevná spojená škola, Piešťany

      Stredné školy

      Kategória 2A: (z písomnej časti)

      3. miesto: Elisabeth Salvinyová, Gymnázium Pierra de Coubertina

      4. miesto: Mia Mlynáriková, Gymnázium Pierra de Coubertina

      Kategória 2B:

      1. miesto:  Tereza Kubincová, Gymnázium Pierra de Cuobertina

      2. miesto:  Dávid Mladenov, Gymnázium Pierra de Coubertina

      Kategória 2D:

      1.  miesto:  Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany

      3. miesto: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany (z písomnej časti)

      Žiaci z 1. a 2. miesta postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 11.2.2020 na Športovom gymnáziu v Trnave. Do krajského kola  postupuje aj za kategóriu 1C Laura Sophie Mináriková z Gymnázia Pierra de Coubertina.

      Všetkým žiakom gratulujeme a v krajskom kole prajeme úspešnú reprezentáciu škôl.

      PK NEJ

     • Vianočná akadémia so zahraničnými divákmi

     • Posledný deň pred odchodom na vianočné prázdniny sme si už tradične spríjemnili nielen najlepšími tanečnými či speváckymi vystúpeniami zo stužkových slávností našich maturitných tried, ale aj umeleckými vstupmi nadaných hudobníkov, spevákov a tanečníkov z radov ostatných študentov školy. Pásmo kolied a vinšov nacvičili s p. prof. Vagáňovou žiaci prímy. Tentoraz mala akadémia aj medzinárodných účastníkov, 14 študentov, 6 pedagógov a riaditeľa družobnej školy Herta Reich Gymnasium und Realgymnasium v rakúskom meste Műrzzuschlag. Pán riaditeľ si pripravil pre divákov prezentáciu o svojej škole, ktorú nahovoril v slovenskom jazyku rodič jedného ich žiaka. Bohužiaľ pre technické problémy v hale nebolo tento komentár počuť a tak sa svojej prekladateľskej funkcie ochotne ujala p. prof. Holíková a pomohla riaditeľovi Mag.Heimovi Hirschmannovi nielen predstaviť školu, ale aj vysvetliť, prečo je dôležité udržiavať priateľstvá medzi žiakmi a učiteľmi.

      Pre Rakúšanov však program akadémiou ani nezačínal, ani nekončil, pretože vo štvrtok si zahrali volejbal v hale a tá naozaj praskala vo švíkoch. Štyridsiatka študentov a skalní z radov učiteľov – p. prof. Urban, Číž, Synaková, Löfflerová, Dzurová, Matúšová,  vyplnili športom popoludnie a spolu s ďalšími kolegami a žiakmi z tútorskej 3.C  po spoločnej večeri alternovali slovenskými piesňami tým rakúskym. V piatok po akadémii program pokračoval prehliadkou Piešťan, exkurziou v kúpeľoch a turnajom v kolkoch. To, že Piešťany sú pekné mesto a študenti Gymnázia Pierra de Coubertina sú priateľskí a srdeční, zaznelo pri sobotňajšom odchode Rakúšanov veľakrát. Je to dobrým znakom garancie pokračovania nášho 30-ročného priateľstva.

      Ďakujem vedeniu školy, p. prof. Studénkovej, Vavrovej, Kertészovi pri tlmočení a sprevádzaní mestom, p. Synakovej za organizačné zabezpečenie a všetkým kolegom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii tejto akcie, študentom 3.C, osobitne A. Aponyimu, K. Gerátovej, M. Jakubičkovej,  M. Jurčovi, S. Slabej, J. Valovi a Samuelovi Šulganovi z 3. A, ktorí ochotne ubytovali rakúskych žiakov, M. Mončekovi za fotodokumentáciu. Vďaka patrí aj p. E. Svetlíkovej z Evi´s bufetu a reštaurácii Kompas za ochotu a ústretovosť.

      Mgr. Katarína Dzurová

      Fotografie z akadémie

      Fotografie a video z družobnej akcie

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie