• 2% z Vašich zaplatených daní
     • 2% z Vašich zaplatených daní

     •  Milí rodičia a priatelia nášho gymnázia,

      tak ako predchádzajúce roky, aj tento rok si Vás dovoľujeme poprosiť o darovanie 2% z Vašich zaplatených daní pre naše Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie 9, Piešťany.

      Z prostriedkov získaných aj prostredníctvom Vašich 2% by sme i naďalej chceli zlepšovať kvalitu vzdelávania pomocou modernizácie technického vybavenia školy, podporovať nadaných a aktívnych žiakov, boli by využité pri rozvíjaní spolupráce so zahraničnými školami, na propagáciu školy, ako aj na organizovanie kultúrnych, výchovných a športových aktivít pre žiakov.

      Tlačivá potrebné na darovanie 2% si môžete vytlačiť na nižšie uvedenom linku.

      Ak nemáte možnosť si tlačivo vytlačiť,  môžete si ho vyzdvihnúť na vrátnici v škole.


      Ako postupovať?

      Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní do 31.marca 2020. Zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 30. apríla 2020.

      Ďakujeme

      V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom

     • Dňa 11. februára 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom

      jazyku v Trnave. Vynikajúce 1. miesto získala Laura Sophie Mináriková z

      kvarty, ktorá  postupuje od 22. do 23. marca 2020 do celoslovenského

      kola. Žiaci Tereza Kubincová, Dávid Mladenov a Zoja Mlynáriková taktiež

      úspešne reprezentovali naše gymnázium. Všetkým žiakom ďakujeme a Laure

      Sopie Minárikovej budeme držať palce v celoslovenskom kole.

     • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 13. 2. sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Naša študentka Emma Madunická (II.C) v kategórii B zvíťazila a postupuje do celoslovenského kola. K dosiahnutému úspechu jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Majstrovstvá Slovenskej republiky stredných škôl v aerobiku

     • Dňa 10.2. 2020 sa v Trenčíne konali Majstrovstvá Slovenskej republiky stredných škôl v aerobiku. Našu školu pod vedením Mgr. Petry Šimovej reprezentovalo 5 študentov : Reginová Rebeka, Aponyi Adam, Blažejová Natália, Gerátová Karin a Brišková Viktória. Vo veľmi veľkej konkurencii zo škôl z celého Slovenska sa naša študentka z II.C. Reginová Rebeka umiestnila na výbornom 5. mieste. Všetkým študentom ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Školy menia žiakov, žiaci menia školy...

     • Dňa 7. februára 2020 sa zástupcovia tried stretli na prvom workshope, aby spolu s koordinátorkou projektu pani profesorkou Stanislavou Šimovou a zvolenými žiakmi Matejom Brezovským (I.B) a Emmou Vičanovou (septima) získali informácie o projekte Participatívny rozpočet na stredných školách, do ktorého sa zapojilo i naše Gymnázium Pierra de Coubertina.

                  Krátka prezentácia oboznámila žiakov o výhodách i postupe celého projektu, ktorého cieľom je finančne prispieť na zlepšenie klímy a výučby na škole. Každý žiak má možnosť navrhnúť projekt, ktorý by prispel k zlepšeniu školskej atmosféry. Žiaci svoje nápady vložia na papier, vypočítajú sumu, ktorá však nesmie presiahnuť 500,-€ a odôvodnia, prečo by mal byť zvolený práve ich návrh. Vedenie školy schváli zrealizovateľné projekty, z ktorých bude vybraných 10 najlepších. V rámci kampane môžu žiaci osloviť svojich budúcich voličov rozvešaním plagátov o svojom projekte, zdieľaním projektov na sociálnych sieťach či prednáškami v jednotlivých triedach. Po kampani sa spustí online hlasovanie. Porotou sú všetci žiaci i zamestnanci školy. 4.mája 2020 budú vyhlásené výsledky a 1000,-€, získaných od TTSK, sa rozdelí medzi výherné projekty. Ich realizácia bude prebiehať počas mája a júna v mimovyučovacom čase.

      Pre lepšiu predstavivosť, ako Parti rozpočet prebieha, si žiaci zahrali spoločenskú hru s názvom Nie je mesto ako mesto. V skupinkách hľadali riešenia na najzávažnejšie problémy  v daných mestských štvrtiach, vybrali 2 návrhy projektov, ktoré by zlepšili situáciu a následne svoje rozhodnutie obhajovali presvedčivými argumentmi pred ostatnými. Na záver každý hlasoval za projekty, ktoré by si zaslúžili finančnú podporu od mesta.

      V závere stretnutia si žiaci pozreli video o školách z Trenčianskeho kraja, ktoré sa už minulý rok zapojili do Participatívneho rozpočtu. Okrem inšpiratívnych nápadov, ako napríklad relaxačná zóna, lavička lásky či dokonca protišmykový vstup do budovy školy, odzneli aj názory účastníkov, ktorým sa projekt veľmi páčil. Žiaci ocenili možnosť vysloviť a zrealizovať svoj návrh na zlepšenie školského prostredia, tiež konštatovali, že potrebná spolupráca ich viac skamarátila a sú hrdí na to, že svoj čas efektívne využili a vytvorili niečo, čo zlepší podmienky pre mnohých ďalších žiakov. Profesori si všimli rapídne zlepšenie atmosféry v triedach i na škole a ocenili, že im to pomohlo identifikovať slabé miesta školy.

                  Uvedomujeme si, že to nie je ľahká aktivita, zároveň však veríme, že naši žiaci vyhotovia a predstavia skvelé projekty, a tým zdokonalia našu školu.                                                                                                          


      Nikoleta Kutálková, I.B

      Pravidlá participatívneho rozpočtu na našej škole

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

     • Krajské kolo olympiády na piešťanskom gymnáziu pod záštitou primátora

     • Vo štvrtok 6. februára sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch stretli študenti – víťazi školských kôl dvanástich stredných odborných škôl a gymnázií Trnavského kraja v krajskom zápolení Olympiády ľudských práv. 22. ročník stredoškolskej súťaže slávnostným príhovorom otvoril riaditeľ gymnázia Radim Urban spolu s primátorom mesta Petrom Jančovičom, ktorý opätovne prevzal záštitu nad krajským kolom olympiády. Po dopoludňajšom testovaní odborných znalostí z oblasti domáceho i európskeho práva postúpilo do popoludňajšieho 2. kola ústnej časti súťaže viacero úspešných riešiteľov testu, z ktorých následne odborná porota vybrala 8 najlepších kandidátov do celoštátneho kola. To sa bude konať ako viacdňová súťaž v jarnom termíne v účelovom zariadení Ministerstva spravodlivosti SR v Trenčianskych Tepliciach. Diplomy a vecné ceny, ktorými olympijskú súťaž podporil primátor mesta Piešťany, Okresný úrad v Trnave, Trnavský samosprávny kraj, Trnavská univerzita v Trnave a Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch, víťazom slávnostne odovzdali členovia hodnotiacej komisie spolu s učiteľom gymnázia a krajským koordinátorom olympiády Petrom Rusnákom. Ako pozvaný lektor prispel ku skvalitneniu krajského kola súťaže pútavou odbornou prednáškou o demokracii a antipolitike politológ Pavol Krištof z Trnavskej univerzity. Zaujímavá prezentácia vyvolala živú diskusiu medzi hosťami, študentami i pedagógmi o nadchádzajúcich parlamentných voľbách a zodpovednom správaní sa politikov. Piešťanské gymnázium bude v celoslovenskej súťaži reprezentovať študent maturitného ročníka Andrej Beňačka, ktorý do celorepublikovej olympiády postupuje z 2. miesta krajského kola. Všetkým úspešným riešiteľom olympiády srdečne blahoželáme a na celoštátnej úrovni želáme veľa úspechov a tvorivej inšpirácie.


      Katarína Baďurová, oktáva

      Výsledková listina KK Olympiády ľudských práv 2020

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

     • Gymnázium Pierra de Coubertina účastníkom nadnárodného projektu Coubertinova akadémia - sociálna inklúzia prostredníctvom športových hodnôt

     • V dňoch 11. – 13. januára 2020 sa konalo v Bratislave prvé projektové stretnutie nadnárodného projektu s názvom Coubertinova akadémia - sociálna inklúzia prostredníctvom športových hodnôt iniciované pani Elenou Malíkovou, koordinátorkou programu. Slovenská republika sa stala koordinátorom tejto významnej 2-ročnej medzinárodnej aktivity, ktorá je podporovaná Európskou komisiou vďaka programu Erasmus+.  

      Cieľom projektu je rozpracovať závery Rady ministrov športu Európskej únie o podpore hodnôt Európskej únie prostredníctvom športu, ktoré boli schválené v Bruseli v roku 2018. Patrí k nim okrem iného aj konfrontácia nápadov a výmena príkladov z praxe v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Hlavným výstupom projektu bude interaktívna komunikačná platforma smerujúca k sociálnej inklúzii prostredníctvom športových hodnôt.

      Najbližším partnerom nášho Gymnázia Pierra de Coubertina v tomto projekte je rovnomenné gymnázium z estónskeho mesta Tartu. Začiatkom januára sa zahraniční účastníci stretli v Bratislave spolu s novým riaditeľom piešťanského gymnázia, Mgr. Radimom Urbanom, koordinátorkou aktivít medzinárodnej siete škôl Pierra de Coubertina na škole, Evou Corticelli, MSC.  a s manželkou bývalého dlhoročného riaditeľa gymnázia, Ivana Luknára, ktorého pamiatke je venovaný uvedený projekt ako prejav vďaky za jeho celoživotné pôsobenie v duchu ideálov Pierra de Coubertina. Prevzali tak pomyselnú štafetu v prezentácii a zviditeľňovaní športových, vzdelávacích a medzinárodných aktivít školy v zahraničí. Počas podujatia bola prezentovaná aj komplexná informácia o aktivitách školy, zdieľali sa príklady dobrej praxe z národných úrovní a v následnej diskusii sa hľadali spoločné riešenia, ako naplniť ambiciózne ciele medzinárodného projektu.

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     92126 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie