• Krajské kolo SOČ
     • Krajské kolo SOČ

     • I napriek súčasnej mimoriadnej situácii sa konalo krajské kolo SOČ, zrealizované dištančne. Zúčastnilo sa ho 5 našich žiačok:

      V odbore - Chémia, potravinárstvo: Lucia Adámková (4.C, konzultant: p.Obuchová) s prácou: „Kvalita oleja vybraných druhov pseudoobilnín.“

      V odbore - Biológia: Rebeca Gratke (oktáva, konzultant: p.Obuchová) s prácou: „Vzájomná interakcia prírodných látok produkujúcich rastlinami a mikroskopických húb parazitujúcich na boráku lekárskom.“

      v odbore - Pedagogika, psychológia, sociológia: Michaela Zabadalová (4.C, konzultant: p. Rusnák) s prácou: „Sociálna inklúzia minority na Slovensku ako projekt budovania podpory občianskej spoločnosti.“

      V odbore - Informatika: Soňa Ciklaminiová (2.C, konzultant: p. Krajčová) s prácou: „Zobrazovanie počtu voľných miest v školskej jedálni.“ Soňa Ciklaminiová obsadila vynikajúce 1.miesto a Rebeca Gratke pekné 2. miesto, a tak postupujú do celoslovenského kola.

      Úspešne našu školu reprezentovali aj študentky Lucia Adámková, ktorá obsadila 4.miesto a Michaela Zabadalová 3.miesto. Všetkým študentkám ďakujeme, gratulujeme a Rebece Gratke a Soni Ciklaminiovej budeme držať palce v celoslovenskom kole.

    • Dôležitá informácia pre maturantov
     • Dôležitá informácia pre maturantov

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne. (presmerovanie na celý článok)

    • Gymnazisti pomáhajú v boji proti koronavírusu COVID-19
     • Gymnazisti pomáhajú v boji proti koronavírusu COVID-19

     • „Práca dobrovoľníkov nie je nezaplatená preto, že nemá cenu, ale preto, že je neoceniteľná.“

      Ani v týchto ťažkých časoch gymnazisti nezabúdajú, že dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávame vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár v prospech niekoho mimo členov našej rodiny alebo domácnosti. Mnoho našich študentov sa okrem samoštúdia venuje aj dobrovoľníckej činnosti z vlastnej vôle v prospech druhých. Pridali sa k Mládeži Slovenského Červeného kríža v Piešťanoch, a preto je na mieste vyzdvihnúť ich náročnú prácu. Za celú gymnaziálnu rodinu sa chcem poďakovať najmä Lukášovi Valovi zo IV.B, ktorý je od začiatku karantény aktívnym členom krízového štábu, významne sa podieľa  na organizácii dobrovoľníkov – našich študentov, ktorí pomáhajú hlavne tým najzraniteľnejším. V Piešťanoch v súčasnosti žije viacej než 26% ľudí v poproduktívnom veku. Mnohí starkí sú odkázaní na pomoc druhých, potrebujú priniesť obed, vyzdvihnúť lieky v lekárni či zaplatiť šeky na pošte. Z našej školy takúto prácu vykonáva Matej Husák zo IV.B a Gabriel Korman z III.C. Ďalší dobrovoľníci - Dária Vidová, Lenka Ilavská (obe zo IV.B) a Adam Aponyi z III.C sú pripravení a čakajú na zavolanie. Môj obdiv a poďakovanie patrí nielen im, ale aj študentom, ktorí dobrovoľne pracujú v prvej línii. 36-hodinovú službu v karanténnom centre na hotelovej akadémii majú za sebou Lukáš Valo s Gabrielom Kormanom, ktorých na ďalšiu 12-hodinovú službu vystriedali študentky z V.B – Sabína ToráčováAlžbeta Nováková. Po vyhlásení mimoriadnych opatrení a zavretí škôl sa dobrovoľníci trápili aj s nedostatkom ochranných pomôcok. Pani profesorka Zuzana Dvořáková nezaváhala, oprášila svoj šijací stroj a odovzdala mládežníkom niekoľko desiatok ušitých rúšok.

      Za to, že nezištne pomáhate, chránite nás a našich blízkych, vám všetkým vyslovujem obrovské ĎAKUJEM!!!

      Buďme zdraví, správajme sa zodpovedne a držme si palce, aby sme sa čoskoro opäť stretli v škole!

      Mgr. Stanislava Šimová

      koordinátorka dobrovoľníkov

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     92126 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie