• Informácia pre záujemcov o štúdium na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany
     • Informácia pre záujemcov o štúdium na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že prijímacie konanie administratívnou formou do 5-ročného (bilingválneho) a 4-ročného štúdia sa uskutoční dňa 20.05.2020. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke školy a vo vývesnej skrinke pred budovou gymnázia najneskôr do 15.00 hodiny vo štvrtok 21.05.2020.

      Záujemcom o 4-ročné štúdium bude na  emailovú adresu uvedenú v prihláške zaslaný kód Vášho dieťaťa, pod ktorým bude zverejnený výsledok prijímacieho konania. Záujemcom o bilingválne štúdium boli v mesiaci marec zaslané kódy v pozvánkach.

      Po doručení rozhodnutia o prijatí Vás poprosíme, čo najskôr potvrdiť záujem o štúdium vyplnením „Záväzného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení“ dieťaťa na štúdium.

    • Celoštátna prehliadka SOČ 2019/2020 - dištančne
     • Celoštátna prehliadka SOČ 2019/2020 - dištančne

     • Dňa 07.mája 2020 sa konalo celoštátne kolo už 42. ročníka SOČ v Trenčíne, do ktorého postúpili  študentky Rebeca Gratke (oktáva)s prácou: „Vzájomná interakcia prírodných látok produkujúcich rastlinami a mikroskopických húb parazitujúcich na boráku lekárskom." a Soňa Ciklaminiová (2.C) s prácou: "Zobrazovanie počtu voľných miest v školskej jedálni.“ Každá z nich súťažila v inom odbore a obe skončili na peknom 4.mieste.

      K dosiahnutému úspechu študentkám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Ponuka matematickej súťaže ATTOMAT
     • Ponuka matematickej súťaže ATTOMAT

     • Nezisková organizácia P-MAT organizuje v tomto náročnom období pre veľký úspech po druhý raz  matematickú súťaž Attomat.

      Tentoraz sa uskutoční vo štvrtok 21.5. (prihlasovať sa dá do 19.5. do 22:00). Prihlasovanie a viac informácií nájdete na stránke:

      https://www.p-mat.sk/aktivity/attomat/

      Hoci je súťaž určená hlavne pre študentov prímy až kvarty, zapojiť sa môžu i starší študenti, učitelia i rodičia.

    • Príhovor (ne)maturantov
     • Príhovor (ne)maturantov

     • Drahá naša škola, naše gymnázium!

      Dnes mal byť oficiálne deň rozlúčky s nami, maturantmi. Okolnosti však zariadili, aby maturanti roku 2020 neboli len ďalšími obyčajnými, stereotypnými maturantmi, a tak i príhovor (ne)maturanta nemá inú možnosť, musí prísť len touto cestou.

      Ôsmy rok sme denne vchádzali do tej istej školy, ôsmy rok sme si denne sadali do lavíc a stretávali sme ôsmy rok tých istých spolužiakov, učiteľov. Opakovane už ôsmy rok za sebou rovnaké rána, podobné dni... až do 9. marca.

      Od prímy, od prvých vedomostí, ktoré ste sa snaživo pokúšali dostať nám do hlavy, drahí učitelia, ste nám podaktorí vraveli, že sa učíme kvôli maturite, ona je tým cieľom a vrcholom, ktorý chceme dosiahnuť. Priečili sme sa Vám, namietali sme, tvrdili sme už vtedy ako deti, že sa neučíme na maturitu, učíme sa do života. Asi sme v tomto prípade tak trochu vyhrali hru na pravdu. I keď zopár z nás si naozaj skúsi, aké je to sedieť pred Vami za zeleným stolom, väčšina si po ministrovom vyhlásení vydýchla a nastali chvíle osláv a radosti, keď sme takto jednoducho obišli systém.

      Tieto chvíle ale razom vystriedali iné. Smutné, nostalgické. Už sme vedeli, že miesto, na ktorom sme za osem rokov strávili tisíce hodín, sme 9. marca navždy ako študenti opustili. 9. marca sme naposledy zažili, aké je to byť stredoškolákom, sediacim na hodinách v lavici vedľa svojho kamaráta. 9. marca to dlhé krásne obdobie predčasne skončilo.

      Platíme za vytúžené (ne)maturity istú daň. Dnes by sme odhalili svoje tablá, pýšili by sme sa nimi pred Vami i pred celým mestom. O túto česť sme ako (ne)maturanti tento rok prišli. No nielen o tablo, hádzanie cukríkov, úsmevy a posledné spoločné chvíle. Sme ukrátení aj o inú česť. Prísť naposledy za našimi učiteľmi s kvetom v ruke a so slzami v očiach, ešte stále súc študentmi, a poďakovať sa.

      A preto, aspoň tu a teraz, touto virtuálnou cestou, Vám, naši najdrahší učitelia, posielame obrovskú kyticu virtuálnych kvetov. Za to všetko, čo ste pre kohokoľvek z nás kedy urobili. Boli ste tu pre nás, keď sme Vás potrebovali. Či ako opora, dobrí radcovia, poslucháči, psychológovia alebo i priatelia na zvyšok života... a aj v týchto časoch počas online hodín. Našli sme vo Vás to, čo sme každý potrebovali.

      Ďalšiu virtuálnu kyticu posielame nepedagogickým zamestnancom školy. Sú jej neoddeliteľnou súčasťou a bez nich by škola ako mechanizmus nefungovala. Tiež tu boli celých osem rokov vždy pre nás.

      A poslednú, tretiu kyticu spolu s povzbudením a aspoň virtuálnymi cukríkmi, posielame všetkým ostatným študentom. Vážte si skutočné hodiny s učiteľmi, kým budú. Vážte si spolužiaka vedľa seba v lavici, kým môžete od neho občas odpisovať. Vážte si svoju triedu, ostatných spolužiakov, kým sa s Vami ešte občas podelia o desiatu alebo Vás len môžu objať, zasmiať sa s Vami naživo, nie online. O tieto radosti, o možnosť naposledy ich zažiť nás aktuálna situácia obrala. Vieme, že je vo Vás možno trocha hnevu, závisti, že zrovna my tento rok maturovať nemusíme, ale... možno pár dní stresu stojí za to, aby ste sa so školou mohli rozlúčiť tak, ako si to zaslúži ona, ako si to zaslúžite Vy. Všetky tri kytice od nás nahrádzajú nekonečné slová vďaky, ktoré ani nie sme schopní vyjadriť.

      Bolo nám cťou byť Tvojou súčasťou, drahá škola, drahé gymnázium. Ako (ne)maturanti sa s Tebou lúčime a prajeme Tvojim učiteľom, ostatným zamestnancom a Tvojim študentom množstvo ďalších úspešných rokov. Si navždy v našom srdci a my, dúfajme, navždy v Tvojom. Ďakujeme Ti. Tvoja OKTÁVA

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     92126 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie