• Pozvánka na brigádu - čistenie Červenej veže
     • Pozvánka na brigádu - čistenie Červenej veže

     • Skupina žiakov nášho gymnázia a iných stredných škôl sa venuje riešeniu aktuálnych ekologických problémov svojho okolia. Snažia sa tiež rozšíriť myšlienky eko spôsobu života medzi svojimi rovesníkmi a 5.7.2020 o 14:00 organizujú́ čistenie objektu Červenej veže v Piešťanoch.

      Ak aj vy cítite potrebu prispieť k čistote vášho okolia, neváhajte sa pripojiť k nim.

    • Deň olympizmu v rukách piešťanských gymnazistov – dobrovoľníkov
     • Deň olympizmu v rukách piešťanských gymnazistov – dobrovoľníkov

     • Aj staroveké olympijské hry si vyžadovali aktívnu účasť dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na organizácii takej veľkolepej udalosti. Študenti z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch nezaváhali a svojou dobrovoľníckou prácou prispeli k plynulému priebehu Športového olympijského dňa, ktorý zorganizoval Olympijský klub Piešťany v spolupráci so športovým klubom Happymove. V nedeľu 21.6.2020 nebolo ideálne počasie, ale ani dážď a vietor nezabránili malým športovcom zapojiť sa do bojov o olympijské medaily. V bojoch o zlato, striebro či bronz v rôznych športových disciplínach pomáhali najmenším súťažiacim zástupcovia gymnázia: Natália Mesáková z I.C, Laura Rapáková a Emma Halmešová z III.B, Dominika Hrebíková, Eliška Sobotová, Dominika Miklovičová, Emma Kleinová a Laura Lukáčiková z II.D, Dominika Hritzová, Liliana Pažítková, Mirka Drahovská a Sára Hercegová z  II.B, Elise Mária Ábelová z kvarty, Rebeka Reginová, Róbert Hadbábny, Mária Bieliková a Marek Vatrt z II.C, Adela Bundová a Klára Švorcová z kvinty a Lukáš Svetlík z III.C. K výbornej atmosfére prispeli aj povzbudzovaním „budúcich“ olympionikov v duchu hesla Pierra de Coubertina: „Najdôležitejšie v živote nie je zvíťaziť, ale bojovať; hlavné nie je vyhrať, ale odvážne sa biť.“

      Ďakujem všetkým gymnazistom, ktorí venovali svoj voľný čas zmysluplným aktivitám, ku ktorým istotne patrí aj organizácia športových podujatí, a získali tak pocit dobre vykonanej práce v oblasti práce s deťmi.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 07.05. 2020 sa konalo okresné kolo chemickej olympiády dištančnou formou. Svoje vedomosti si preverili: Elise Mária Ábelová (kvarta), ktorá sa umiestnila na 1.mieste a Dominika Mitošinková (kvarta), ktorá skončila na 2.mieste a postúpili tak do krajského kola.

      Krajské kolo chemickej olympiády sa konalo dištančnou formou:

      • 28.05.2020 - v kategórii D súťažili Liana Mitošinková (kvarta) a Elise Mária Ábelová (kvarta), ktoré sa stali úspešnými riešiteľkami,
      • 21.05.2020 - v kategórii B súťažili Adam Horváth (sexta) – 4.miesto, Simona Hrabovská (3.B) – 6.miesto a Miroslava Seewaldová (3.B) – 8.miesto,
      • 04.06.2020 - v kategórii C súťažil Patrik Miroslav Tremboš (kvinta).

      K dosiahnutým úspechom študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • 2. kolo prijímacích skúšok do 4-ročného štúdia
     • 2. kolo prijímacích skúšok do 4-ročného štúdia

     • Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do 4-ročného štúdia v školskom roku 2020/2021. Zákonný zástupca môže podať prihlášku na vzdelávanie do 19.06.2020 riaditeľovi strednej školy. Prijímacie konanie sa uskutoční 22.06.2020 administratívnou formou.

      Riaditeľ školy 23.06.2020 odošle rozhodnutie o prijatí na štúdium.

    • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 10.02. 2020 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády.

      V teoreticko – praktickej časti si svoje vedomosti preverili: Elise Mária Ábelová (kvarta), ktorá sa umiestnila na 2.mieste, Dominika Marcinová (tercia), ktorá skončila na 3.mieste a Lenka Krelová (tercia), ktorá získala 5.miesto. V projektovej časti súťažila Eliška Rusnáková (kvarta), ktorá sa umiestnila na 2.mieste a postúpila tak do krajského kola.

      Krajské kolo biologickej olympiády sa počas tohto mimoriadneho obdobia konalo dištančnou formou ale len projektová časť:

      • v kategórii A súťažila Nina Mičová (septima) -  3.miesto
      • v kategórii B súťažili Emma Kleinová (2.D) – 3.miesto a Tomáš Sokolovský (2.C) – 5.miesto
      • v kategórii C súťažila Eliška Rusnáková (kvarta) – 2.miesto a postúpila tak do celoštátneho kola, kde sa stala úspešnou riešiteľkou.

      K dosiahnutým úspechom študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Obnova platnosti študentského preukazu ISIC
     • Obnova platnosti študentského preukazu ISIC

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      aby ste v ďalšom školskom roku mohli využívať svoj preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

      Každý študent, ktorý si obnoví platnosť preukazu známkou ISIC 09/2021, získa v septembri už tradičnú kupónovú knižku. Nachádzajú sa v nej kupóny s extra zľavami nad rámec bežných zliav. Platia do 17.11.2020.

      Zároveň, kto si do 3.7.2020 zakúpi známku môže sa zapojiť do súťaže viď https://www.facebook.com/photo?fbid=2651037675000255&set=a.337447863025926

      Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

      Podrobnejsie informácie nájdete aj na priloženom letáku.

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     92126 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie