• Zmena termínu jesenných prázdnin
     • Zmena termínu jesenných prázdnin

     • Milí rodičia, žiaci, 

      oznamujeme vám zmenu dátumu jesenných prázdnin, ktorú ohlásilo Ministerstvo obrany SR z dôvodu celoplošného testovania na COVID 19.

      Jesenné prázdniny sú stanovené na dni:

      - od 30. 10. 2020 do 02. 11. 2020,

      - od 06. 11. 2020 do 09. 11. 2020.

    • Oznam
     • Oznam

     • Aj v čase sprísnených opatrení si môžu študenti alebo ich rodičia, ktorí majú záujem o osobné konzultácie so školskou psychologičkou, dohodnúť s ňou miesto a čas stretnutia na jej telefonickom kontakte 0915 180 688.

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí rodičia a žiaci,

      triedy príma, sekunda, tercia a kvarta sa budú aj od 12.10.2020 naďalej riadne vyučovať v škole.
      Obedy pre žiakov P,S,T a K budú zabezpečené.


      Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa TTSK od pondelka 12.10.2020 prechádzajú starší žiaci na dištančné vzdelávanie.

      Vyučovanie bude prebiehať online formou prostredníctvom aplikácie WEBEX od utorka 13.10.2020.

      V pondelok udeľujeme žiakom I. - IV. ročníka, V. B a kvinty - oktávy študijné voľno, počas ktorého sa žiaci pripravia na online vyučovanie prostredníctvom aplikácie WEBEX.

      Podrobnejšie informácie ohľadom online vyučovania dostanete v priebehu pondelka cez edupage.
      Všetkým starším žiakom budú obedy odhlásené automaticky.

      Vedenie školy

    • Európske témy na gymnáziu
     • Európske témy na gymnáziu

     • V rámci cyklu Eurotémy na gymnáziu, ktorý 2. októbra 2020 slávnostne otvoril riaditeľ školy Mgr. Radim Urban, vystúpil s odbornou prednáškou o európskej zahraničnej politike a ekonomických výzvach nového fiškálneho obdobia europarlamentu poslanec Robert Hajšel. Začiatok októbra sa na piešťanskom gymnáziu niesol v duchu zaujímavej diskusie na aktuálne európske témy. Študentom gymnázia bol v prednáške a následnej diskusii umožnený  náhľad do zákulisia práce europarlamentu a objasnenie procedurálnych postupov a mechanizmov, ktoré dokázal pán europoslanec zrozumiteľne a pútavo vysvetliť. Otázky študentov a odpovede europoslanca sa dotýkali tém ako je ochrana a podpora právneho štátu, ustanovenie európskej minimálnej mzdy či kompenzačné schémy v krízových obdobiach počas pandémie COVID-19. Zaujímavou informáciou bolo, že energetická chudoba zasahuje až 60-70 miliónov obyvateľov EU. Podľa slov europoslanca Hajšela má zelená energetická politika smerovať k tomu, že sa nebude prehlbovať energetická chudoba. On sám sa prikláňa sa k flexibilnej únii európskych krajín, ktorá toleruje diferencie členských štátov vzhľadom na ich geopolitickú pozíciu a záujmy. Pre účel spravodlivejšej a slobodnejšej konkurencie navrhuje harmonizovaný základ daní. Budúcnosť Slovenska vidí v kooperácii štátov euroúnie a koordinácii ich regionálnych politík. Myslíme si, že diskusia priniesla gymnazistom cenné vedomosti, ktoré využijú nielen pri maturitných skúškach. Odborná prednáška s diskusiou sa uskutočnili v súlade s platnými hygienicko-epidemiologickými opatreniami ÚVZ SR. Garantom cyklu prednášok a stretávania sa študentov s odborníkmi z prostredia európskych politík je učiteľ občianskej náuky na gymnáziu Peter Rusnák. Gymnazisti, ktorí vzorne reprezentujú školu v olympiádach a vedomostných súťažiach, sa môžu tešiť z pozvania pána europoslanca na odbornú exkurziu do Bruselu.

      text: Liliana Staňová (5.B) – Sabina Zureková (3.A)
      foto: Roman Ondrejka

    • Zázračný oriešok
     • Zázračný oriešok

     • 29. septembra sa žiaci sekundy zúčastnili v rámci festivalu Zázračný oriešok podujatia Dobré stránky. Žiakom bola prezentovaná literárno-publicistická relácia Rádia Devín s rovnomenným názvom, ktorá od pondelka do piatku poslucháčom ponúka desať minút tipov, postrehov, poznámok či úvah z pestrého detského knižného sveta. Okrem toho si vyskúšali, ako sa pracuje pod režisérskou taktovkou Oľgy Janíkovej.

      Žiaci zároveň na lístky písali svojich obľúbených autorov, v závere si vyžrebovaní odniesli za odmenu knihy či ročné členské v Mestskej knižnici mesta Piešťany. Programom nás sprevádzali literárna vedkyňa Timotea Vráblová, dramaturgička Beata Panáková, dramaturg a redaktor Vladimír Hanuliak a rozhlasová režisérka Oľga Janíková.

      Ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť!

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie