• 31. ročník Olympiády v nemeckom jazyku - Okresné kolo
     • 31. ročník Olympiády v nemeckom jazyku - Okresné kolo

     • Dňa 20.1 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku v online priestore. Zúčastnilo sa ho 6 študentov. Víťazi z jednotlivých kategórii, ktorí sa umiestnili na 1. a  2. mieste postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční pravdepodobne 9.2.2021. Víťazi školského kola  v kategórii 1.C a 2.C postupujú priamo do krajského kola. Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v krajskom kole.

      Výsledková listina

      PK cudzích jazykov

    • 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku – okresné kolo
     • 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku – okresné kolo

     • Dňa 13. januára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v online priestore. Zúčastnilo sa ho 5 študentov našej školy. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola, ktoré sa pravdepodobne uskutoční 13. februára 2021. Víťaz školského kola Benjamín Horosz z III.B v kategórii 2C1 postupuje do krajského kola priamo.

      Výsledky okresného kola:

      Kategória 1A

      4. miesto         Karolína Gonová, P                           vyučujúca: Mgr. Vagáňová

      Kategória 1B

      3. miesto         Zoja Mlynáriková, K                         vyučujúca: Ing. Klapicová

                       (od 1. miesta ju delilo len 0,5 b)

      Kategória 2A

      1. miesto         Elise Mária Ábelová, Ka                   vyučujúca: Mgr. Páleníková

      Kategória 2B

      1. miesto         Lucia Orlovská, O                             vyučujúca: Ing. Klapicová

      Kategória 2C2

      1. miesto         Lujza Cepková, V.B                          vyučujúca: Mgr. Grosmannová

      Víťazom srdečne gratulujeme!

      Nech sa im podarí úspešne reprezentovať naše gymnázium aj v krajskom kole.

      PK ANJ

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí rodičia, žiaci,

      oznamujeme vám, že vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu vyučovanie od 11.01.2021 pokračuje formou dištančného vzdelávania podľa platného rozvrhu, ktorý je zverejnený na portáli edupage. Na hodiny sa budete pripájať prostredníctvom aplikácie Teams. 

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie