• 2% z dane
     • 2% z dane

     • Milí rodičia a priatelia nášho gymnázia,

      tak ako predchádzajúce roky, aj tento rok si Vás dovoľujeme poprosiť o darovanie 2% z Vašich zaplatených daní pre naše Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie 9, Piešťany.

      Z prostriedkov získaných aj prostredníctvom Vašich 2% by sme i naďalej chceli zlepšovať kvalitu vzdelávania pomocou modernizácie technického vybavenia školy, podporovať nadaných a aktívnych žiakov, boli by využité pri rozvíjaní spolupráce so zahraničnými školami, na propagáciu školy, ako aj na organizovanie kultúrnych, výchovných a športových aktivít pre žiakov.

      Tlačivá potrebné na darovanie 2% si môžete vytlačiť na nižšie uvedenom linku.

      Ako postupovať?

      Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní do 31.marca 2021. Zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 30. apríla 2021.

      Ďakujeme

      V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí kolegovia, žiaci a rodičia, 

      z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie Vám oznamujeme, že pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania.  

      V zmysle Sprievodcu školským rokom 2020/2021 vydané MŠVVaŠ SR sú od 01. 04. 2021 do 06. 04. 2021 veľkonočné  prázdniny. 

      O ďalšom postupe a termínoch týkajúcich sa návratu žiakov a učiteľov do škôl na prezenčnú formu vyučovania Vás budeme informovať. 

      S pozdravom 

      Vedenie školy. 

    • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
     • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • 12. februára 2021 sa uskutočnilo online krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu úspešne reprezentovali študentky Elise Mária Ábelová z kvinty, ktorá zvíťazila v kategórii B a postupuje do celoslovenského kola, a Emma Madunická z III. C, ktorá sa umiestnila na 4. mieste v kategórii A.

      Obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • N-Trophy
     • N-Trophy

     • Počas predchádzajúcich dvoch týždňov sa uskutočnilo kvalifikačné kolo 11. ročníka bádateľskej súťaže N-Trophy. Ide o tímovú súťaž prebiehajúcu pod záštitou Juhomoravského kraja, do ktorej sa môžu prihlasovať študenti stredných škôl z Českej a Slovenskej republiky. Trojčlenné tímy majú za úlohu vypracovať zadania z oblasti biológie, chémie, fyziky a logiky - previesť vlastné experimenty a svoje výsledky či rôzne postrehy spracovať do projektov. Cieľom kvalifikácie je prebojovanie sa do finále, ktoré za bežných podmienok prebieha vo forme víkendového sústredenia v Brne v priestoroch rôznych univerzít a vedeckých inštitútov.

      Do súťaže sa z našej školy zapojili 3 tímy a v konkurencii 73 tímov sa nestratil ani jeden. Najlepšie si s nástrahami kvalifikačného kola poradili ostrieľaní borci (v roku 2019 sa tiež zúčastnili finálového kola) z tímu Gastrobrekeke – Júlia Orlovská, Samuel Šulgan a Terézia Lišková zo IV. A., ktorí obsadili 7. miesto a so ziskom 324 b zo 400 b (logika: 52 b, fyzika: 90 b, biológia: 82 b, chémia: 100 b) postúpili do finále, ktoré sa uskutoční tento rok online 20. a 21. marca 2021. Tesne pod čiarou na 17. mieste (postupovalo prvých 15 tímov) skončil tím GYPY – Elise Mária Ábelová, Michal Monček a Michal Buchman z kvinty, ktorý získal 268 b (logika: 62 b, fyzika: 75 b, biológia: 77 b, chémia: 54 b). Nováčikovskú daň zaplatil tím Francium – Patrik Miroslav Tremboš (Sx) , Oliver Ján Tremboš (I. B), Andrej Marek (Sx), ktorí mali možnosť nazbierať užitočné skúsenosti do budúcich ročníkov. Podrobnejšie výsledky spolu s informáciami o súťaži nájdete na stránke: https://ntrophy.cz/vysledky-tymu-v-soutezi-n-trophy/, resp. https://ntrophy.cz/o-soutezi/.

      Súťažiacim ďakujeme za ich reprezentáciu školy na medzinárodnom poli a postupujúcim prajeme veľa zdaru vo finále.

      PK fyziky a tím Gastrobrekeke

    • Maturanti úspešní v krajskom kole Olympiády ľudských práv
     • Maturanti úspešní v krajskom kole Olympiády ľudských práv

     • Krajské kolo 23. ročníka Olympiády ľudských práv sa konalo už tradične v organizačnom zabezpečení Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch a spolupracujúcich inštitúcií pod záštitou primátora mesta vo štvrtok 11. februára 2021. Naši študenti preukázali v dvojkolovom vyraďovacom súťažení svoje vedomosti a obsadili popredné miesta v krajskom kole. Daniel Pavelka z V.B a Daniel Valko zo IV.A postupujú do národného kola olympiády. Srdečne im blahoželáme.

      PK OBN/DEJ

      Tlačová správa KK-OĽP 2021 

      Výsledková listina

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí kolegovia, žiaci a rodičia,

      z dôvodu pretrvávajúcej  nepriaznivej epidemiologickej situácie Vám oznamujeme, že návrat žiakov a učiteľov na prezenčnú formu výučby v termíne 15.02.2021 sa nebude realizovať.

      O ďalšom postupe a termínoch týkajúcich sa návratu žiakov a učiteľov do škôl na prezenčnú formu vyučovania Vás budeme informovať.

      S pozdravom

      Vedenie školy.

    • 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku – krajské kolo
     • 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku – krajské kolo

     • Dňa 10. februára 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku v online priestore. Zúčastnili sa ho 4 študenti z našej školy, ktorí sa do ďalšej časti súťaže prebojovali ako víťazi okresného kola.

      S postupom do vyššieho kola stúpajú aj nároky na vedomosti a komunikačné zručnosti súťažiacich v anglickom jazyku. Písomný test preveril pripravenosť našich študentov, ktorí sa po jeho vyhodnotení zaradili medzi šiestich najlepších súťažiacich v kraji a postúpili na ústnu skúšku. Problémy s pripojením ani únava po niekoľkohodinovom čakaní na ústnu časť však našich študentov neodradili, aby mohli preukázať výnimočné jazykové schopnosti. Výborná úroveň ústnych prejavov našich študentov im zabezpečila umiestnenie na najvyšších priečkach.

      Výsledky našich študentov v krajskom kole:

      Kategória 2A

      1. miesto         Elise Mária Ábelová, Ka                               vyučujúca: Mgr. Páleníková

                              - postupuje do celoslovenského kola

      Kategória 2B

      3. miesto         Lucia Orlovská, O                                         vyučujúca: Ing. Klapicová

       

      Kategória 2C1

      2. miesto         Benjamín Horosz, III.B                                 vyučujúci: Mgr. Ševčík

       

      Kategória 2C2

      2. miesto         Lujza Cepková, V.B                                      vyučujúca: Mgr. Grosmannová

       

      Všetkým srdečne gratulujeme!

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia.

      PK ANJ

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 9.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v online priestore. Zúčastnilo sa ho 8 študentov. Piati študenti boli pripustení aj k ústnej skúške a získali v krajskom kole Olympiády druhé, tretie a štvrté miesto.

      Výsledky:

      Kategória 1.C

      Ella - Marie Mináriková (S) – 2. miesto

       

      Kategória 2.A

      Mia Mlynáriková (Sx) - 3. miesto

      Martin Žilinka (II.D)  - 4. miesto

       

      Kategória 2.B

      David Mladenov (O) - 3. miesto

       

      Kategória 2.C

      Laura -Sophie Mináriková (Ka) -2. miesto

      Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za vzornú  reprezentáciu školy.

      PK cudzích jazykov

    • Absolventi školy o Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch
     • Absolventi školy o Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch

     • Architekti, vedci, umelci, lekári, právnici, manažéri, politici, technici, diplomati, vrcholoví športovci i raperový spevák... Absolventi štúdia a priatelia Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Vám v klube Alumni 2021 ponúkajú svoje pohľady na školu a život v nej.

      Veríme, že Vás ich správy oslovia.

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení kolegovia, milí rodičia a žiaci,

      na základe rozhodnutia župana Mgr. Jozefa Viskupiča sa predpokladaný nástup maturantov a vyučujúcich na prezenčnú formu výučby presúva na 15. februára 2021.

      Vedenie školy

    • Deň otvorených dverí 2021
     • Deň otvorených dverí 2021

     • Ahojte, kamaráti, milí žiaci a uchádzači o štúdium na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Súčasní gymnazisti a členovia Žiackej školskej rady pripravili pre vás malú video-nahrávku, ktorá vám stručne predstaví našu školu a v tomto zvláštnom období vás uvedie aj do jej priestorov. Prijmite ju ako pozvánku ku gymnaziálnemu štúdiu. Veríme, že budete pri prijímacích pohovoroch úspešní a tešíme sa na vás.

      Vaši budúci spolužiaci.

      Virtuálna prehliadka školy

    • Oznam
     • Oznam

     • Informácie k nástupu žiakov do školy od 8. februára 2021 budú zverejnené na stránke školy v piatok 5. februára 2021.

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie