• Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 08.02. 2021 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kat. C.

      V teoreticko–praktickej časti si svoje vedomosti preverili: Dominika Marcinová (kvarta), ktorá sa umiestnila na 2.mieste a Lenka Krelová (kvarta), ktorá skončila na 4.mieste. Do krajského kola postúpila Dominika Marcinová, v ktorom sa umiestnila na peknom 2.mieste a postúpila tak do celoštátneho kola.

      Krajské kolo biologickej olympiády sa počas tohto mimoriadneho obdobia konalo dištančnou formou aj:

      • v kategórii A teoreticko-praktickej časti súťažili Adam Aponyi (4.C) – 2.miesto a Lukáš Svetlík (4.C) - 3.miesto
      • v kategórii A projektovej časti súťažil Tomáš Sokolovský (3.C) – 1.miesto
      • v kategórii B teoreticko-praktickej časti súťažili Ema Kamenická (sexta) a Katarína Špániková (sexta) a v projektovej časti Katarína Špániková (sexta) – 1.miesto.

      K dosiahnutým úspechom študentom srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a v národnom kole Adamovi Aponyimu, Tomášovi Sokolovskému, Kataríne Špánikovej a Dominike Marcinovej držíme palce a prajeme ďalšie úspechy.

                                                                                                                            PK biológie

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Trieda príma praje ku Dňu učiteľov všetkým učiteľom hlavne zdravie, šťastie, lásku, pevné nervy a dobrých žiakov.

      Ďakujeme za všetko čo pre nás robíte a tešíme sa už na osobné stretnutie v škole.

      Je päť hodín v škole nikto,

      len prázdno ju obýva,

      a predsa sa nájde niekto,

      učiteľka spomína.

       

      Sedí v triede, pred tabuľou,

      na nose má okuliare.

      Veselá bola pred chvíľou,

      No teraz nie, smutno jej je.

       

      V rukách zviera staré fotky,

      tváre žiakov obzerá

      a díva sa na pamiatky,

      ktoré po nich v triede má.

       

      V hlave také myšlienky má,

      kam ich asi osud vzal?

      Či ich dobre pripravila,

       Čo ten a ten dokázal?

       

      Kiežby niekto aspoň lístok,

      ako sa má, odoslal.

      Ako kto s tých malých smietok,

      celý život poskladal.

       

      No darmo, len jeden prišiel,

      ale ten je plný chvál:

      „Za to všetko, kam som prišiel,

      za to všetko vďačím vám.“ :)

    • Správa z vyšetrovania záhadnej smrti profesora Gödela a súťaže N-trophy
     • Správa z vyšetrovania záhadnej smrti profesora Gödela a súťaže N-trophy

     • V dňoch 19. až 21. marca 2021 sa uskutočnilo finále súťaže N-trophy. Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii sa konalo v online priestore.

      Súťaž začala v piatok večer, kedy prebehlo predstavenie súťažiacich tímov pomocou videí, ktoré si sami pripravili. Po predaní pokynov od organizátorov ohľadom nasledujúcich dvoch dní, boli súťažiaci zasvätení do tajomného príbehu dimenzie 271 a smrti profesora Gödela, ktorú mali počas súťaže objasniť.


      Viac v priloženej správe

    • Aj piešťanskí gymnazisti sú René
     • Aj piešťanskí gymnazisti sú René

     • Tento rok sa naši študenti  opäť zapojili do celoslovenskej súťaže René Anasoft litera gymnazistov (https://www.anasoftlitera.sk/main/anasoft-litera/cena-rene )

      17. marca sa 20 našich študentov -  čitateľov z tried III.B, oktáva, IV.A, IV.B a IV.D a slovenčinárky M. Kozáková a I. Papcunová zúčastnili on-line besedy cez Zoom s autorkou Alenou Sabuchovou, ktorá je jednou zo súťažiacich spisovateľov o  víťazstvo v tomto ročníku.

      V záverečnej on-line diskusii študentov -  delegátov bude naše gymnázium reprezentovať a víťaznú knihu (na našej škole je to práve Sabuchovej coming of age príbeh Šeptuchy) obhajovať Emma Vičanová z oktávy. Diskusia bude cez Zoom 29. marca o 15.00.

      Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v utorok 30. marca po 14:00 v éteri rádia Devín. Podujatie na FB je tu: https://www.facebook.com/events/256822446032893/

      Budeme radi, ak ho budete zdieľať na vašich sociálnych sieťach. A samozrejme ho môžete aj počúvať!

      I.Papcunová

    • 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku – celoštátne kolo
     • 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku – celoštátne kolo

     • Prvé miesto v celoštátnom kole O ANJ

      Úspech, aký piešťanské gymnázium v anglickom jazyku ešte nezažilo. Študentka z kvinty Elise Mária Ábelová sa vynikajúcimi výsledkami plynulo prebíjala z jedného kola do druhého. Suverénne získala 1. miesto v školskom kole v kategórii 2A. Svoje vedomosti a komunikačné schopnosti v anglickom jazyku preukázala aj v okresnom či krajskom kole.

      Zavŕšením jej úspešného ťaženia bolo celoštátne kolo, ktoré sa konalo v dňoch 24. – 25. marca 2021. V silnej konkurencii víťazov jednotlivých krajov potvrdila, že patrí medzi najlepších súťažiacich.

      Elise získala v celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku 1. miesto.

      Srdečne blahoželáme!

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia, Piešťanského okresu i Trnavského samosprávneho kraja.

      PK ANJ

    • Úspech v krajskom kole SOČ 2021
     • Úspech v krajskom kole SOČ 2021

     • Študentka oktávy Simona Kadlecová úspešne reprezentovala gymnázium v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti. Po obhajobe odbornej práce a výskumného projektu na tému Vplyv digitálnych médií na psychický a osobnostný rozvoj mladého človeka v sekcii pedagogika, psychológia, sociológia obsadila 2. miesto a postúpila do národného kola.

      Srdečne jej blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a v republikovom finále želáme ďalšie úspechy.

      PK OBN

    • Externé IT prednášky
     • Externé IT prednášky

     • V dňoch 8.-25.3 sa študenti voliteľných predmetov z informatiky, kvarta, prvého a druhého ročníka zúčastnili vybraných prednášok na témy: Čo o mne vie Internet, Ako sa uplatniť v IT mimo programovania, Ako počíta počítač, Ako fungujú kryptomeny či Predaj sa online (30 minútová web stránka).

      Viac v priloženej správe.

    • Malý nákup, veľká pomoc
     • Malý nákup, veľká pomoc

     • Verejná zbierka Malý nákup, veľká pomoc sa presúva do nášho gymnázia. Pomoc pri organizácii zbierky preberajú naši dobrovoľníci na najbližšie tri týždne. V týchto neľahkých časoch je pre nás veľkou príležitosťou priložiť ruku k dielu.

      Iniciatíva, ktorú doteraz zastrešovalo kultúrno-kreatívne centrum Arta, sa stretla s veľkým ohlasom. Vďaka zmobilizovaniu obyvateľov mesta mohli odovzdať piešťanskému Centru pomoci človeku niekoľko obrovských nákupov, ktoré ďalej putovali rodinám a ľuďom, pre ktorých sa aj bežný nákup stal otázkou prežitia. 

      Centrum pomoci človeku v súčasnosti eviduje vyše 300 rodín, slobodných matiek a jednotlivcov v Piešťanoch odkázaných na pomoc druhých. Úspech podobných aktivít stojí a padá na ľuďoch, ktorí sú ochotní urobiť čosi pre druhého alebo pre nás všetkých nezištne, len z vlastnej vôle a vo svojom voľnom čase.

      Vaše nákupy môžete nosiť každý utorok a štvrtok od 16.00 do 18.00 hodiny. V súčasnej situácii je hlavná budova uzatvorená, a preto bude prístupný bočný vchod do gymnázia od mestského úradu.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

       

      Zoznam základných potravín a drogérie, nákupom ktorých môžete pomôcť aj vy:

      Potraviny: trvanlivé mlieko, detská krupica, cereálie, vločky, müsli, cukor, cestoviny, slížiky, múka, ryža, čaj, strukoviny (šošovica, fazuľa, hrach), konzervy (paštéty, rybičky), zemiaky, jablká, kečup, horčica, kakao, korenie, rasca, majorán, piškóty, keksíky, sladkosti, atď. 

      Drogéria: sprchový šampón, mydlo, pasta, kefky (aj detské), detské plienky (veľkosť 1-4), papierové vreckovky, toaletný papier, jar, prach na pranie, čistič na podlahy, WC čistič, atď. 

    • Okresné kolo fyzikálnej olympiády - kat. E
     • Okresné kolo fyzikálnej olympiády - kat. E

     • V stredu 17. marca 2021 sa uskutočnilo online formou okresné kolo fyzikálnej olympiády kategórie F (žiaci tercie a 8. ročníka, v ktorej sme nemali zastúpenie) a E (žiaci kvarty a 9. ročníka ZŠ). Kategóriu E v okrese Piešťany vyhral Matej Kubranský a postúpil tak do krajského kola. 

      Ku krásnemu 1. miestu gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a do krajského kola držíme palce. 

      PK Fyziky 

    • MEDZINÁRODNÝ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE - NÁBOR DOBROVOĽNÍKOV
     • MEDZINÁRODNÝ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE - NÁBOR DOBROVOĽNÍKOV

     • V lete 2022 sa v Banskej Bystrici uskutoční Európsky olympijský festival mládeže s predpokladanou účasťou 3600 atlétov z päťdesiatich európskych krajín. Táto obrovská akcia ponúka úžasné príležitosti pre dobrovoľníkov nad 16 rokov, ktorí sa už teraz môžu zaregistrovať na:

      https://eyof2022.com/news/500-dni-do-eyof-2022-zacina-sa-nabor-dobrovolnikov/

      S pomocou dobrovoľníkov sa počíta pri zaistení priebehu súťaží, nebudú chýbať v ubytovniach športovcov, tlačových centrách, poskytnú servis pre divákov pri vstupoch, na parkoviskách, tribúnach i v informačných centrách. Asistovať budú pri slávnostných ceremoniáloch i dopingových kontrolách.

      Ak máte záujem, prípadne ďalšie otázky, obráťte sa, prosím, prostredníctvom EduPage na p. Evu Corticelli. 

    • Školské kolo Hollého pamätník
     • Školské kolo Hollého pamätník

     • Dňa 25. februára sa uskutočnilo v online priestore školské kolo Hollého pamätník.

      Víťazkami v umeleckom prednese prózy sa stali Olívia Černáková z prímy (2. kategória) a Eliška Ella Gáliková zo sekundy (3. kategória). V okresnom kole nás bude reprezentovať aj Emma Miháliková, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v prednese poézie.

       

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazkám držíme palce v ďalšom kole súťaže.

       

      PK SJL

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie