• Objednávanie revalidačných známok ISIC, nových preukazov a predlžovanie platnosti čipu na dopravu
     • Objednávanie revalidačných známok ISIC, nových preukazov a predlžovanie platnosti čipu na dopravu

     • Od dnešného dňa (1.6.2021) je možné objednávať si revalidačné známky na preukazy ISIC, nové preukazy a taktiež predlžovať si platnosť čipu v preukaze na účely dopravy na ďalší školský rok. Systém objednávania prešiel zmenami, preto si prosím pozorne prečítajte priložené návody.

      Pri objednávaní nového preukazu je potrebné dodať fotografiu s rozmermi 25 x 25mm. Tá bude následne umiestnená na nový preukaz.

      Duplikáty stratených, či poškodených preukazov si žiaci objednávajú sami, doručené budú na adresu objednávateľa. Link -  https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat.

       

      Oznam pre budúcich študentov gymnázia

      Vzhľadom na to, že sa stávate žiakmi nášho gymnázia až 1.9.2021, žiadosti o vybavenie študentského preukazu (ISIC) budú vybavované až v druhej polovici augusta (od 16.8.2021)

      1) Platbu za vydanie preukazu zrealizujte podľa pokynov v bode „objednávka nového preukazu ISIC“ 

      2) V termíne od 16.08.2021 doručte fotografiu s rozmermi 25mm x 25mm. Na zadnú stranu fotografie uveďte meno a priezvisko žiaka, prípadne aj triedu

      3) Po doručení preukazu Vás budeme kontaktovať

    • Ocenenia aj pre naše gymnázium
     • Ocenenia aj pre naše gymnázium

     • Dňa 28. júna 2021 na pôde Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA) bola slávnostne udelená Cena prof. Miroslava Kusého doc. Dr. Petrovi Rusnákovi, učiteľovi Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Cenu za mimoriadny prínos v oblasti kultivovania občianskych postojov, výchovy a vzdelávania talentovanej mládeže v prostredí participatívnej demokracie, ktorou je grafický list od akad. maliara Miroslava Cipára, udelili UNESCO Chair pri Univerzite Komenského v Bratislave, Olympiáda ľudských práv a Helsinský výbor na Slovensku. Zároveň tento rok Olympiáde ľudských práv na Slovensku, ktorej je učiteľ Peter Rusnák krajským koordinátorom a členom celoštátnej komisie, udelil Európsky parlament prestížnu cenu Civi Europaeo Praemium za rok 2020. Laureátom cien srdečne blahoželáme.

    • Pandemický rok a fyzika
     • Pandemický rok a fyzika

     • Posledný rok nás sprevádzala pandémia, ktorá významnou mierou ovplyvnila výchovno-vzdelávací proces. Výuka sa preniesla zo škôl do online priestoru a mnohé zaužívané postupy sa museli zmeniť. Fyzika patrí k predmetom, ktorých krásu pomáhajú nielen odhaliť, ale i pochopiť experimenty. Napriek tomu, že doma nemá každý dokonalé pomôcky či podmienky na experimentovanie (napr. spolužiaka, ktorý spustí stopky), naši študenti sa s tým celkom slušne popasovali a experimentovali i doma.

      Celú prezentáciu si môžete pozrieť tu

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Naši žiaci Patrik Miroslav Tremboš z triedy Sexta a Oliver Ján Tremboš z triedy I.B sa dňa 26.4.2021 zúčastnili 49. ročníka celoslovenského kola Geografickej olympiády. Obaja boli úspešnými riešiteľmi. K ich úspechu im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Exkurzia do Energolandu v Mochovciach
     • Exkurzia do Energolandu v Mochovciach

     • Dňa 16.6.2021 sme my, trieda kvarta, absolvovali náučno-zábavnú exkurziu do Energolandu v Mochovciach. Ide o informačné centrum o energii a výrobe elektriny. Toto malé vedecké múzeum nám dokázalo naozaj zábavno-interaktívnym spôsobom priblížiť problematiku rôznych foriem energie, ich vzniku a premeny z jednej formy na iné, ale aj iných zaujímavých tém ako napr. vznik uhlíkovej stopy. I keď pre mnohých bol jednoznačným zlatým klincom programu film o vzniku Zeme,  iných viac zaujalo termálne zrkadlo či Van den Graafov generátor elektrickej energie. Na spätnej ceste sme cez najväčší stredoeurópsky platanový háj prešli k Hlohoveckého zámku (jeho základy sa datujú spred tisíc rokov) a spoznali jeho históriu. Nakoniec prázdne žalúdky sme zaplnili v reštaurácii Jašter.

      Ďakujeme triednej profesorke Eve Domonkosovej a našej profesorke fyziky Marte Löfflerovej za zorganizovanie exkurzie, na ktorú tak skoro určite nezabudneme.

       

                                                                                                                                                   Žiaci kvarty

    • Beseda s ilustrátorom
     • Beseda s ilustrátorom

     • Dňa 15.6. žiakov kvarty navštívil ilustrátor Martin Kellenberger. Besedu s ním viedla bábkoherečka Barbora Krajč Zamišková z Mestskej knižnice mesta Piešťany, ktorá zároveň pôsobí aj na Divadelnej fakulte VŠMU. Jadrom rozhovoru bola kniha o detstve a mladosti M. R. Štefánika Oči plné oblohy, ktorú pán Kellenberger ilustroval a z ktorej bábkoherečka Krajč Zamišková aj prečítala. Žiaci sa dozvedeli viac o rôznych technikách kresby, na konkrétnych príkladoch im bolo vysvetlené, čo všetko zahŕňa práca ilustrátora, ale aj to, prečo je dôležitá kvalitná príprava pred začiatkom práce. Martin Kellenberger spomenul aj význam spolupráce autor – ilustrátor a zodpovedal na otázky, ako dlho trvá ilustrovanie jednej knihy alebo čo spôsobuje, že ho práca stále napĺňa. Na záver besedy žiakom pripomenul, že prečítané knihy z nás robia skúseného človeka. Za spoluprácu ďakujeme Mestskej knižnici mesta Piešťany.

      Miroslava Kozáková

    • Gymnazisti úspešní v celoštátnom kole olympiády
     • Gymnazisti úspešní v celoštátnom kole olympiády

     • V dňoch 9.-11. júna 2021 sa víťazi krajského kola Olympiády ľudských práv (OĽP) zúčastnili na jej celoštátnom kole. V Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení, pod gesciou MŠVVaŠ SR, Iuventy a Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku súťažili študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Daniel Valko (4.A) a Daniel Pavelka (5.B). Záštitu nad podujatím 23. ročníka OĽP, s nosnou témou „Demokracia a ľudské práva v krízových situáciách”, prevzali podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová, prezidentka SR Zuzana Čaputová, ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková a ombudsmanka SR prof. Mária Patakyová. V celoštátnom kole olympiády súťažili víťazi krajských kôl dištančnou formou v online priestore vo viackolovom vyraďovacom súboji. Pri riešení prípadov modelových situácií a obhajobách predložených prác sa piešťanskí gymnazisti umiestnili na popredných miestach: Daniel Pavelka sa obhajobou témy odborného článku v angličtine, ktorú vypísala UNIS Vienna, umiestnil medzi piatimi najlepšími autormi a Daniel Valko obsadil medzi víťazmi tretie miesto s témou Policy and Law in Pandemic Epoch, ktorú vypísala organizácia UNESCO – Chair for Human Rights Education. Po ďalšom vyraďovacom kole sa Daniel Pavelka vynikajúco umiestnil v sekcii C na 2. mieste a postúpil do finálovej dvanástky. Vo finále nakoniec obhájil v národnom kole olympiády krásne 4.  miesto. Výborným výsledkom a skvelým umiestnením v celoštátnom kole naši gymnazisti vzorne reprezentovali školu, mesto a kraj. K úspechu im blahoželáme.

      Peter Rusnák, koordinátor krajskej a člen celoštátnej komisie OĽP

    • Hollého pamätník
     • Hollého pamätník

     • Dňa 2. a 3. júna sa v CVČ v Piešťanoch uskutočnili okresné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy. Našu školu reprezentovala Emma Miháliková, Eliška Ella Gáliková (obe žiačky zo sekundy) a Olívia Černáková z prímy. Ella sa umiestnila na 3. mieste. Gratulujeme!

      PK SJL

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie