• Bábkové predstavenie
     • Bábkové predstavenie

     • Posledný júnový pondelok žiakov prímy a sekundy navštívil bábkoherec Lukáš Tandara, ktorý zahral dramatizáciu knihy Útek od Mareka Vadasa. Hlavná postava príbehu je nútená opustiť svoj domov, lebo krajina, v ktorej žije, už nie je bezpečná.  Pri úteku prechádza mnohými územiami a  rieši veľa naliehavých problémov utečencov, detí bez domova. Odhalenie alegórií a metafor, na ktorých je príbeh postavený, ponúka priehrštia ľudskosti a tolerancie.  

      Po predstavení nasledovala diskusia, počas ktorej sa Lukáš Tandara a žiaci pokúsili odhaliť mnohé metaforické obrazy. Žiakov zaujímalo najmä vysvetlenie záveru, ktorý predkladá viaceré interpretácie.  

      Ďakujeme Mestskej knižnici mesta Piešťany, najmä bábkoherečke a vysokoškolskej pedagogičke Barbore Krajč Zamiškovej, za spoluprácu a tešíme sa na predstavenia v novom školskom roku!  

      Miroslava Kozáková 

    • Sakurový pozdrav do Tokia
     • Sakurový pozdrav do Tokia

     • Školské kolo Sakurovej fotosúťaže, ktorú sme v spolupráci s Coubertin Academy a Slovenskou olympijskou akadémiou vyhlásili pri príležitosti blížiacich sa Letných olympijských a paraolympijských hier v Tokiu, má svoje víťazky. Stali sa nimi fotografka Natália Hasprová a jej modelky Rebeka Reginová a Tamara Nicáková z triedy III.C, ktorých fotografia znázorňujúca športovú hodnotu „priateľstvo“ bude od nového školského roka zdobiť oddychovú zónu v novej budove.

      Keďže do súťaže prišli viaceré výstižné fotografie, udelené boli aj špeciálne ceny - Róbertovi Paradimu v kategórii „učiteľ“, ktorému týmto ďakujeme za podporu, Filipovi Ondrisovi a Oskárovi Bartovicovi v kategórii „selfíčko“, Eme Vatrtovej za celú sériu krásnych fotografií, Nine Šebovej a modelom Samuelovi Šulganovi a Danielovi Pekarovičovi za originalitu a vtip, Damiánovi Garžíkovi za odhodlanie a zaslanie fotografie napriek obmedzujúcim pandemickým opatreniam a tiež Kaele Kalindi Mensah, Ester Ellen Štubňovej a Albertovi Vargovi v kategórii „modeli“.

      Pri tejto príležitosti veľmi pekne ďakujeme pani Elene Malíkovej, predsedníčke Slovenskej olympijskej akadémie, za výraznú podporu a vecné ceny, ktoré spolu s vedením školy dňa 29.6.2021 odovzdala súťažiacim, pánovi Andymu Hlaváčovi za grafický návrh diplomov, pánovi Vojtechovi Hankovi z Piešťanského fotoklubu za odborné poradenstvo a PrintGallery za ochotu, ústretovosť a prekrásne vyhotovenie výherných fotografií.

      Tieto si budete mať možnosť pozrieť v sobotu 25.9. na výstave Park foto 2021, kde môžete prísť podporiť tú, ktorá sa vám najviac páči.

      Vybrané fotografie tiež poputujú spolu s pozdravom Olympijskému výboru do Japonska.

      Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii

    • Dobrovoľníci z gymnázia v boji proti COVID-19
     • Dobrovoľníci z gymnázia v boji proti COVID-19

     • S otvorením Veľkokapacitného očkovacieho centra v Piešťanoch sa začala ďalšia dobrovoľnícka aktivita v boji proti COVID-19. Viac než 30 našich študentov – dobrovoľníkov pomáhali zabezpečiť plynulý priebeh očkovania proti COVID-19 – usmerňovali záujemcov o vakcináciu, kontrolovali vyplnené hárky, riadili celý proces od vstupu do VKOC až po odchod zaočkovaných. Pochvalu za ich prácu vyslovilo Mesto Piešťany i Slovenské liečebné kúpele Piešťany. Dobrovoľníckej práci sa študenti venovali počas víkendov od 14. mája do 20. júna 2021.

      Všetkým gymnazistom, ktorí sa zúčastňovali dobrovoľníckych aktivít počas celého školského roka 2020/2021, ďakujeme za nezištnú ochotu pomáhať.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie