• Pokyny k začiatku školského roka 2021/2022
     • Pokyny k začiatku školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,


      vo štvrtok 02.09.2021 o 8.00 hod. začíname nový školský rok 2021/2022.

      Vstup do budovy školy je možný od 7.30 hod.,

      • žiaci maturitných ročníkov, IV.B a žiaci prichádzajúci do školy na bicykloch vstupujú cez vchod pri HALE, 
      • žiaci ostatných ročníkov vstupujú cez hlavný vchod,
      • všetci žiaci prejdú ranným filtrom (dezinfekcia rúk a meranie teploty),
      • v budove školy je nutné mať prekryté horné dýchacie cesty.


      Rodičia a plnoletí žiaci elektronicky pošlú Vyhlásenie o bezpríznakovosti a Oznámenie o výnimke z karantény  - prostredníctvom Edupage od 01.09.2021.

      Žiaci prvého ročníka a prímy prinesú vyplnené tlačivá - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Oznámenie o výnimke z karantény. Odovzdanie vyhlásení je v zelenej farbe okresu  COVID automatu na báze dobrovoľnosti, avšak uľahčí administrativny proces zberu údajov pri zhoršení epidemiologickej situácii v triedach školy.

      Stravovanie je zabezpečené od  pondelka 06.09.2021 pre žiakov, ktorí uhradili poplatok za stravu a majú zakúpený čip.

      Tešíme sa na Vás!

      Vedenie školy

    • Záujem o samotestovanie žiakov - anketa
     • Záujem o samotestovanie žiakov - anketa

     • Vážení žiaci, vážení rodičia,

      v súvislosti s nástupom žiakov do škôl, ponúklo ministerstvo možnosť dobrovoľného samotestovania žiakov v domácom prostredí. Na uvedený účel vyčlenilo zdarma pre každého záujemcu jednu sadu (25 ks) antigénových testov.

      Vyjadriť svoj záujem / nezáujem o získanie týchto testov je predĺžený do 27.08.2021 (piatok) do 09,00 hod.  Anketu nájdete na rodičovskom konte edupage - komunikácia, prihlasovanie.

      Testy budú následne doručené do školy a odovzdané prihláseným záujemcom.  Podpisom ich preberie rodič, resp. plnoletý žiak.

      (V prípade problémov s prihlásením kontaktujte administrátora p. Ondrejku)

      vedenie školy

    • Spoznaj spolužiakov, školu, mesto a okolie
     • Spoznaj spolužiakov, školu, mesto a okolie

     • Letná škola pre budúcich prímanov nášho gymnázia

       

      Pre každého žiaka je nástup na novú školu zásadnou udalosťou jeho detstva. O čo viac musia tento moment prežívať žiaci základných škôl, ktorí sa stanú gymnazistami osemročného štúdia. Od vzrušenia až po obavy z nového prostredia, nových spolužiakov, nových vyučujúcich a nových nárokov na štúdium. Aj tento rok sa k študentom gymnázia 2. septembra už po 24-krát pripoja žiaci triedy príma. Nebude to však pre nich hlboký otras, pretože mnohí z nich už počas troch augustových dní mali možnosť preskúmať nielen zákutia školy a spoznať svojich nových spolužiakov, ale dozvedieť sa viac aj o meste a jeho okolí.

      Už v stredu 18. augusta sa mierne vystrašení, predsa však odhodlaní prieskumníci, žiaci budúcej prímy, stretli so svojou nastávajúcou triednou profesorkou Martou Löfflerovou, aby bližšie spoznali svoju triedu i seba navzájom. Po vzájomnom predstavení a krátkej prehliadke starej budovy školy ich v bufete privítala pani Evka, ktorá im pripravila na osvieženie citronádu a skvelé palacinky s džemom. Tu sa ku skupine pridal aj pán profesor Chrvala, ktorý bude ich zastupujúcim triednym. Po doplnení energie pokračovali v prehliadke školy a po návrate do triedy pracovali na jej skrášlení - sadili kvety, pripravili tabuľu pre ostatných spolužiakov a pracovali na tvorbe nástenky.

      Vo štvrtok sa pod vedením pána profesora Petra Rusnáka a za asistencie triednej profesorky Löfflerovej a profesorky Krajčovej vybrali spoznávať mesto Piešťany. Program pod názvom „Neviditeľné miesta nášho mesta“ rozohral pátračskú akciu hľadania vplyvu legendy páva na rozkvet mesta a skrytej symboliky barlolámača v skvostnom diele premostenia Váhu od Emila Belluša. Študenti prímy sa s entuziazmom pustili do akcie hľadania krásy mesta v okolí meandrujúceho toku bludného Váhu, hľadania odkazu dona Antonia Srholca v parku za školou a prijali pozvanie aj k putovaniu po stopách rodiny Winterovcov, oživovali pamäť na miestach zaniknutých synagóg a kúpeľných domov. Dozvedeli sa o Adamovi Trajanovi a jeho básni, o uzdravujúcich prameňoch a žriedlach, o klasicistickej, secesnej, funkcionalistickej i brutalistickej architektúre v meste, o nešťastných kúpeľoch Františka Jozefa a o cisárovnej Alžbete „Sissi“ Rakúskej, ako aj o stretnutí troch panovníkov v Thermia Palace.

      Posledný deň letnej školy bol dňom turistiky. Odhodlaní prímani spolu s triednou prof. Löfflerovou a prof. Rusnákom v ranných hodinách vyrazili zo základného tábora expedičným štýlom cez Červenú vežu cestou Beethovenovej aleje až k prvému výškovému táboru u Furmana. Výškové družstvo ďalej pokračovalo vo výstupe sérakmi Havrana, aby následne diretissimou zdolalo západné svahy Ahoja. Odtiaľ členovia družstva zlanili na Banku a cez kúpeľný ostrov sa úspešne vrátili do základného tábora. Odmenou im boli krásne výhľady do doliny Váhu, na staroslovanské hradiská, stredoveké strážne hrádky a románske kostolíky, renesančné zámky a dokonca aj na Štefánikovu mohylu na Bradle.

      Tie tri dni ubehli rýchlo. A hoci sa to nezdá, aj štúdium prímanov na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch ubehne tak rýchlo ako sa valí voda dolu malebnou cestou Váhu až do Dunaja. Ale to už bude iný príbeh...

       

       

      Marta Löfflerová / Peter Rusnák

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie