• Župan TTSK oceňoval
     • Župan TTSK oceňoval

     • Trnavský župan odovzdal najvyššie župné ocenenie Cenu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) za rok 2021 tridsiatim trom osobnostiam a kolektívom, ktoré vynikajúcimi tvorivými činmi a výsledkami prispeli k rozvoju kraja v oblasti školstva, kultúry, športu, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a občianskej spoločnosti. V kategórii kultivácia občianskej spoločnosti bol ocenený aj pedagóg našej školy, triedny učiteľ kvinty, doc. Dr. Peter Rusnák.

      Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo za dodržiavania preventívnych opatrení v stredu 29. septembra 2021 v Divadle Jána Palárika v Trnave. „Veľmi ma teší, že sme ocenili inšpiratívnych jednotlivcov a kolektívy, ktorí z Trnavského kraja robia lepší a krajší domov pre nás všetkých. Robia ho tiež prívetivejším pre všetkých prichádzajúcich a šíria jeho dobré meno všade vôkol. Som hrdý, že spolu tvoríme kraj vo všetkých oblastiach spoločenského života,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

      Cena TTSK je verejným ocenením osobností a kolektívov za mimoriadny prínos pre rozvoj kraja, o ktorej každoročne rozhoduje krajské zastupiteľstvo.

       

                                                          Zdroj: Tlačová správa – TTSK, foto: TTSK

    • POĎAKOVANIE GYMNÁZIU
     • POĎAKOVANIE GYMNÁZIU

     • Dobrý deň, pán riaditeľ, v mene Medzinárodného klubu žien v Piešťanoch (PIWC) sa Vám a Vašim kolegom, pedagógom gymnázia, chcem poďakovať za podporu nášho charitatívneho podujatia, či už jeho propagáciou, ale najmä osobnou účasťou. Potešila nás tiež aktívna účasť študentov gymnázia, predovšetkým ich záujem o knihy a pestovanie knižnej kultúry. V popoludňajších hodinách dokonca prišli gymnazisti do Elektrárne neorganizovane, teda z vlastnej iniciatívy.

      Aj vďaka podpore Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch na nám podarilo vyzbierať finančný obnos, ktorý bude darovaný 11-ročnému chlapcovi v núdzi.

       

      Prajeme Vám a Vašim študentom všetko dobré.

       

      S úctou,

       

      Alžbeta Žofajová, PIWC

    • Európsky deň jazykov na gymnáziu
     • Európsky deň jazykov na gymnáziu

     • Európsky deň jazykov je deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od roku 2001 oslavuje každý rok 26. septembra. Naši gymnazisti dokazujú, že znalosť jazykov zlepšuje a zdokonaľuje proces ich myslenia. Študenti si uvedomujú dôležitosť vyučovania cudzích jazykov, ktoré im otvárajú brány do celej Európy – možnosť študovať v zahraničí, zamestnať sa v európskych spoločnostiach či cestovať bez obmedzení v komunikácii. Naša škola venuje zvýšenú pozornosť vyučovaniu anglického jazyka, ale ani iné európske jazyky - francúzsky, nemecký či ruský - nezaostávajú. V minulom i prebiehajúcom týždni študenti od najmenších prímanov až po maturantov dokazujú, že ovládať jazyky na komunikatívnej, ale i odbornej úrovni je už v súčasnej dobe nevyhnutnosť. Usilovne pracujú na projektových, skupinových či párových prácach, pri ktorých využívajú moderné informačné technológie, vytvárajú jazykové súťaže, kvízy, hry, doplňovačky.  Zisťujú, aké sú zvyky a tradície európskych krajín, vyhľadávajú najzaujímavejšie fakty z oblasti geografie, histórie a kultúry, odporúčajú vyskúšať rozmanité národné jedlá. V bilingválnych triedach si študenti obohacujú slovnú zásobu idiomami, synomymami, antonymami, homonymami, prekladajú vtipy a anekdoty. V kvinte sa naučili britskú posunkovú reč. Všetkými aktivitami naši študenti poukazujú na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadrujú podporu jazykovému vzdelaniu.

      PK ANJ a PK cudzích jazykov

    • Antigénove samotesty II.
     • Antigénove samotesty II.

     • Vážení rodičia, 

      od piatka 24.09.2021 si môžete na vrátnici školy v čase od 8.30 do 15.00 hod. vyzdvihnúť sadu dalších antigénových samotestov (5ks), o ktoré ste prejavili záujem pre svoje deti v ankete na začiatku školského roka.

      Vedenie školy.

    • Poď s nami do školy na bicykli
     • Poď s nami do školy na bicykli

     • Naša škola sa zapája do rôznych aktivít, ktoré podporujú ochranu životného prostredia a upevňujú vzťah k pohybovým aktivitám. Rozhodli sme sa zapojiť do aktivity s názvom „Poď s nami do školy na bicykli“, ktorá bude prebiehať od 27.09. 2021 do 8.10.2021. Súťaž spočíva v tom, aby čo najviac študentov chodilo v danom termíne do školy na bicykli alebo kolobežke. Poverení koordinátori budú každý deň počítať počet bicyklov a kolobežiek v areáli školy. Po ukončení súťaže budú zrátané všetky počty za každý deň a najlepšie školy budú odmenené. V čase aktivity bude prebiehať aj propagačná kampaň, tak neváhaj a pridaj sa k nám už od pondelka 27.09.2021.


      V prípade otázok kontaktuj Mgr. P. Šimovú, Mgr. R. Paradiho.

    • Nahlasovanie výsledkov domáceho samotestovania
     • Nahlasovanie výsledkov domáceho samotestovania

     • Pre potreby evidencie objednaných samotestov prosíme rodičov a 18 ročných žiakov, aby potvrdili vykonanie samotestu škole prostredníctvom EDUPAGE cez žiacke respektíve rodičovské  konto (postup). 


      Ďakujeme.

       

      Dobrovoľné testovanie (na základe prevzatých testov) sa odporúča realizovať:

      • dvakrát týždenne (v pondelok a štvrtok pred nástupom na vyučovanie)
      • kedykoľvek, keď sa u žiaka prejaví niektorý z príznakov ochorenia COVID-19
    • Gymnazisti opäť pomohli rozhýbať Piešťany
     • Gymnazisti opäť pomohli rozhýbať Piešťany

     • Piešťany sa v sobotu 11.9.2021 rozhýbali s projektom Vyber si svoj šport. Občianske združenie HappyMove v spolupráci s Asociáciou športových klubov Piešťany privítalo 15 športových klubov na jednom priestranstve. HS Centrum Piešťany sa premenilo na jedno veľké športovisko, ktoré ponúklo deťom vyskúšať si rôzne druhy športov, individuálne či kolektívne športy, loptové hry, vodné športy, letné či zimné, vonkajšie i vnútorné. Viac ako 300 najmenších športovcov v sprievode svojich rodičov vytvorili úžasnú atmosféru.

      Projekt naplnil aj charitatívny rozmer. Účastníci podujatia pomohli dobrovoľným príspevkom do tomboly členovi klubu HappyMove Dávidkovi k zisku 665,- eur, ktoré využije na delfínoterapiu. Dobrovoľníci z nášho gymnázia – Elise Mária Ábelová zo sexty, Nikola Bračíková z II.C, Magdaléna Ondrejková, Emma Petrušková, Nina Bičanová, Adela Bundová, Lucia Pernischová a Alex Trojan zo septimy - zabezpečovali hladký priebeh celej akcie od začiatku do konca. Starali sa o registráciu malých športovcov, plnili si povinnosti na štarte, dbali na dodržiavanie nariadení v súvislosti s pandémiou, rozdávali deťom darčeky, pripravili ceny do tomboly, ktorú na záver žrebovali.

      Všetkým dobrovoľníkom ďakujem za výborne odvedenú prácu a vzornú reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Antigénové samotesty
     • Antigénové samotesty

     • Vážení rodičia, 

      od utorka 07.09.2021 si môžete na vrátnici školy v čase od 8.30 do 15.00 hod. vyzdvihnúť antigénové samotesty, o ktoré ste prejavili záujem pre svoje deti.

      Vedenie školy.

    • Triedne zasadnutia Rady rodičov
     • Triedne zasadnutia Rady rodičov

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 13. septembra 2021 o 17.00 hod. sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov v jednotlivých triedach Gymnázia Pierra de Coubertina.Do budovy školy sa bude vchádzať v rúškach len cez hlavný vchod, kde každému rodičovi odmeriame teplotu a vydezinfikujeme ruky.Všetci rodičia v triedach vypíšu PÍSOMNÉ PREHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, ktoré im rozdajú triedni vyučujúci.

      Vedenie školy

    • EduCoach na našej škole
     • EduCoach na našej škole

     • Dňa 3.9. mali žiaci maturitných tried IV.A, IV.D, IV.C a Oktáva príležitosť vypočuť si, čo je koučing a ako vie kouč podporiť tínedžera na ceste za jeho cieľmi i v jeho kariérnom nastavení. Interaktívna hodina bola pod vedením profesionálnych koučov z organizácie EduCoach. Za túto príležitosť vďačíme nášmu učiteľovi, Mgr. Šimonovi Chrvalovi, ktorý patrí tiež medzi profesionálnych koučov.


      Celý článok sa nachádza na nasledujúcom odkaze.

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie