• Verified (Overené)
     • Verified (Overené)

     • Organizácia Spojených národov pripravila špeciálnu kampaň s názvom Verified (Overené), ktorej cieľom je bojovať proti dezinformáciám počas pandémie a poskytovať dôveryhodné informácie, život zachraňujúce rady ako aj pozoruhodné príbehy z celého sveta.  


      Pri príležitosti tohtoročného Globálneho týždňa mediálnej a informačnej gramotnosti, ktorý bude prebiehať od 24. – do 31.októbra 2021, sa UNIS Viedeň rozhodol požiadať dlhoročných aj nových partnerov vo všetkých svojich klientskych krajinách – v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku aj Slovinsku – aby vyjadrili svoju podporu kampani Verified tým, že zverejnia buď niektorý z digitálnych obsahov s vlastným komentárom a/ alebo  video s použitím nasledovných hashtagov: #Pledgetopause  #Takecarebeforeyoushare.

      Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

    • Hodina deťom 2021
     • Hodina deťom 2021

     • Vo štvrtok 21. októbra sa uskutočnila charitatívna finančná zbierka Hodina deťom 2021, ktorú zabezpečuje Nadácia pre deti Slovenska. Aj naše gymnázium sa tradične do projektu zapojilo.

      Posledný rok, ktorý je poznačený epidémiou koronavírusu Covid-19, naplno odhalil mnohé oblasti, kde Slovensko zlyháva v ochrane tých najzraniteľnejších – detí. Po prvýkrát v histórii grantového programu podporia aj jednotlivcov z radov jednorodičovských rodín. Slobodní rodičia - samoživitelia, starí rodičia alebo opatrovníci môžu získať jednorazový finančný príspevok. Verejnou zbierkou Nadácia pre deti Slovenska pomáha s financiami na zabezpečenie potravín a nákladov na bývanie, deťom uhradia voľnočasové aktivity, letné tábory, vianočné darčeky, obedy v školách a škôlkach.

      Poďakovanie patrí všetkým študentom – dobrovoľníkom, ktorí pomohli k zisku celkového výnosu finančnou čiastkou 707,65 €. Za našu školu zbierku vykonávali: Liliana Plačková a Karolína Štipanitzová z II.A, Adela Galková a Gréta Malíková z II.B, Nikola Bračíková a Lucia Šándorová z II.C, Kristína Súkupová a Petra Krajčová z II.D, Elise Mária Ábelová a Johanna Matejková zo sexty a Barbora Matyšáková a Lenka Krelová z kvinty. Najaktívnejšou dvojicou sa stala Adela Galková a Gréta Malíková, ktoré spolu vyzbierali 202,22 €.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Ekologický čin roka
     • Ekologický čin roka

     • Trnavský samosprávny kraj nadväzuje na predchádzajúce ročníky súťaže Ekologický čin roka a vyhlasuje už jedenásty ročník súťaže Ekologický čin roka 2021.

      Súťažné projekty je možné prihlásiť do 28. februára 2022. Najlepšie budú ohodnotené finančnou odmenou v hodnote až 1 200 €.

      Viac informácií o súťaži nájdete na: https://www.trnava-vuc.sk/15238-sk/ekologicky-cin-roka-2021/

      Ak vo Vašom meste alebo obci sú dobrovoľníci, občianske združenia, školy, škôlky, prípadne iné organizácie, ktoré sa angažujú v životnom prostredí, chceli by sme Vás požiadať, aby ste ich informovali o vyhlásení súťaže Ekologický čin roka 2021.

      Ďakujem Domonkosová

    • Biela pastelka 2021
     • Biela pastelka 2021

     • V piatok 24. septembra sa uskutočnila charitatívna finančná zbierka, ktorú každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Biela pastelka 2021. Aj Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany sa už tradične do projektu zapojilo. Vedúca KS ÚNSS Trnava Mgr. Lenka Patyiová vyjadrila poďakovanie za to, že sme sa nezľakli a pomohli aj napriek neľahkej situácii súvisiacej s vírusom COVID-19.

      Poďakovanie patrí všetkým študentom – dobrovoľníkom, ktorí pomohli k zisku celkového výnosu finančnou čiastkou 705,89 €. Za našu školu zbierku vykonávali: Jakub Rendvanský a Alexandra Dunková z III.A, Matej Brezovský a Klára Wiedermannová z III.B, Katarína Černeková a Miroslava Tabačková z III.C, Adam Kusý a Adriana Uhlíková z III.D, Adela Bundová a Lucia Pernischová zo septimy.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca
     • Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca

     • Posledný septembrový piatok už tradične patrí vedcom.

      V rámci podujatia Európska noc výskumníkov:

      • prezentujú svoj výskum,
      • zdôrazňujú jeho význam pre spoločnosť,
      • prispievajú k podpore výskumných projektov,
      • snažia sa vzbudiť v mladých ľuďoch záujem o kariéru v oblasti vedy a výskumu.

      Vedci sa snažia sprístupniť vedu prostredníctvom aktivít, ktoré spájajú vzdelávanie so zábavou – ako sú výstavy, praktické experimenty, vedecké šou, hry, súťaže, kvízy,... Mnohé z týchto aktivít prebiehali v minulosti v obchodných centrách, v ktorých boli rozmiestnené stánky s vedeckými atrakciami a návštevníci si mohli experimenty vyskúšať.

      Keďže posledné 2 roky sú vo svete poznačené pandémiou a podujatia tohto druhu nesú so sebou určité zdravotné riziko, hľadali organizátori nové cesty ako spojiť vedcov s „nevedcami“. Vymysleli veľmi zaujímavú aktivitu pre školy, vďaka ktorej sa škola môže spojiť so svojim bývalým absolventom pracujúcim v oblasti vedy a výskumu. Do tejto aktivity sa zapojila i naša škola a hneď sme privítali 2 našich bývalých študentov – p. profesora Ľubomíra Valíka z Ústavu vied o potravinách a výživep. doktora Andreja Lúčneho z Katedry aplikovanej informatiky. Obaja našich študentov oboznámili s oblasťami svojho výskumu, školou, na ktorej pôsobia a možnosťami, ktoré poskytuje štúdium v danej oblasti. P. doktor Lúčny priniesol so sebou i robota, ktorého ovládanie si nevyskúšali iba účastníci prednášok (žiaci prváckych tried), ale i naši najmladší študenti (žiaci prímy až kvarty) počas prestávok medzi jednotlivými prednáškami.

      A tu sú postrehy študentov:

      Chcem sa za triedy IV.A a Oktávu poďakovať prof. Ing. Ľubomírovi Valíkovi za jeho prednášku o mikrobiológii, oboznámenie sa s jeho vedeckou prácou a prajeme mu veľa ďalších úspechov.

      Kamila Tokošová, IV. A

      Prednáška o bezpečnosti potravín bola veľmi zaujímavá, našu triedu zaujalo najmä to, ako sa dajú znalosti z biológie využiť v praxi (inak ako v medicíne), resp. akým prísnym procesom musí prejsť naše jedlo. Prekvapilo nás, aké nebezpečenstvo predstavujú zle upravené produkty (napr. mortalita pri ochoreniach nimi spôsobenými).

      Elise Mária Ábelová, Sexta

    • Samotesty
     • Samotesty

     • Vážení rodičia a žiaci,

      pripomíname, že samotesty, ktoré ste si objednali, škola vydáva od 8.30 hod. do 15.00 hod. na vrátnici a v poobedných hodinách od 15.00 hod. do 21.00 hod. u správcu v športovej hale.

      Vedenie školy.

    • Do školy na bicykli
     • Do školy na bicykli

     • Naša škola sa zapojila do kampane s názvom Do školy na bicykli a za prvý týždeň sme napočítali viac ako 500 bicyklov a kolobežiek na území školy.

      Dosiahnutý počet nás veľmi teší, no chceli by sme ho tento týždeň prekonať, a preto Vás chceme vyzvať, aby ste aj Vy prišli do školy na bicykli alebo kolobežke, ak máte takú možnosť. Žiačky z 1.D triedy pre Vás dokonca pripravili video, ktoré má za cieľ motivovať Vás ostatných, aby ste spolu s nami projekt podporili a tým pomohli škole zvýšiť svoje šance na výhru v kategórii najaktívnejšia škola.

    • Medzinárodný maratón mieru
     • Medzinárodný maratón mieru

     • Na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach malo zastúpenie aj naše gymnázium

      Cez víkend sa v Košiciach konalo významné medzinárodné športové podujatie, na ktorom malo zastúpenie aj naše gymnázium. Na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach nás reprezentovali pani profesorky Mgr. Stanislava Šimová, Mgr. Radka Grosmannová a Mgr. Andrea Chamrazová. V silnej konkurencií štartovalo 161 štafiet a naše kvetinky obsadili výborné 47. miesto. Maratón je najťažšia atletická disciplína už od čias antiky a absolvovať ho dokážu len osoby s vynikajúcou kondíciou a silnými morálno-vôlovými vlastnosťami.

      Za vynikajúcu reprezentáciu našej školy ďakujeme a dúfame, že naše kolegyne svojím výkonom motivujú aj študentov k pohybovej aktivite.

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie