• Ekologický čin roka
     • Ekologický čin roka

     • Trnavský samosprávny kraj nadväzuje na predchádzajúce ročníky súťaže Ekologický čin roka a vyhlasuje už jedenásty ročník súťaže Ekologický čin roka 2021.

      Súťažné projekty je možné prihlásiť do 28. februára 2022. Najlepšie budú ohodnotené finančnou odmenou v hodnote až 1 200 €.

      Viac informácií o súťaži nájdete na: https://www.trnava-vuc.sk/15238-sk/ekologicky-cin-roka-2021/

      Ak vo Vašom meste alebo obci sú dobrovoľníci, občianske združenia, školy, škôlky, prípadne iné organizácie, ktoré sa angažujú v životnom prostredí, chceli by sme Vás požiadať, aby ste ich informovali o vyhlásení súťaže Ekologický čin roka 2021.

      Ďakujem Domonkosová

    • Biela pastelka 2021
     • Biela pastelka 2021

     • V piatok 24. septembra sa uskutočnila charitatívna finančná zbierka, ktorú každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Biela pastelka 2021. Aj Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany sa už tradične do projektu zapojilo. Vedúca KS ÚNSS Trnava Mgr. Lenka Patyiová vyjadrila poďakovanie za to, že sme sa nezľakli a pomohli aj napriek neľahkej situácii súvisiacej s vírusom COVID-19.

      Poďakovanie patrí všetkým študentom – dobrovoľníkom, ktorí pomohli k zisku celkového výnosu finančnou čiastkou 705,89 €. Za našu školu zbierku vykonávali: Jakub Rendvanský a Alexandra Dunková z III.A, Matej Brezovský a Klára Wiedermannová z III.B, Katarína Černeková a Miroslava Tabačková z III.C, Adam Kusý a Adriana Uhlíková z III.D, Adela Bundová a Lucia Pernischová zo septimy.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca
     • Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca

     • Posledný septembrový piatok už tradične patrí vedcom.

      V rámci podujatia Európska noc výskumníkov:

      • prezentujú svoj výskum,
      • zdôrazňujú jeho význam pre spoločnosť,
      • prispievajú k podpore výskumných projektov,
      • snažia sa vzbudiť v mladých ľuďoch záujem o kariéru v oblasti vedy a výskumu.

      Vedci sa snažia sprístupniť vedu prostredníctvom aktivít, ktoré spájajú vzdelávanie so zábavou – ako sú výstavy, praktické experimenty, vedecké šou, hry, súťaže, kvízy,... Mnohé z týchto aktivít prebiehali v minulosti v obchodných centrách, v ktorých boli rozmiestnené stánky s vedeckými atrakciami a návštevníci si mohli experimenty vyskúšať.

      Keďže posledné 2 roky sú vo svete poznačené pandémiou a podujatia tohto druhu nesú so sebou určité zdravotné riziko, hľadali organizátori nové cesty ako spojiť vedcov s „nevedcami“. Vymysleli veľmi zaujímavú aktivitu pre školy, vďaka ktorej sa škola môže spojiť so svojim bývalým absolventom pracujúcim v oblasti vedy a výskumu. Do tejto aktivity sa zapojila i naša škola a hneď sme privítali 2 našich bývalých študentov – p. profesora Ľubomíra Valíka z Ústavu vied o potravinách a výživep. doktora Andreja Lúčneho z Katedry aplikovanej informatiky. Obaja našich študentov oboznámili s oblasťami svojho výskumu, školou, na ktorej pôsobia a možnosťami, ktoré poskytuje štúdium v danej oblasti. P. doktor Lúčny priniesol so sebou i robota, ktorého ovládanie si nevyskúšali iba účastníci prednášok (žiaci prváckych tried), ale i naši najmladší študenti (žiaci prímy až kvarty) počas prestávok medzi jednotlivými prednáškami.

      A tu sú postrehy študentov:

      Chcem sa za triedy IV.A a Oktávu poďakovať prof. Ing. Ľubomírovi Valíkovi za jeho prednášku o mikrobiológii, oboznámenie sa s jeho vedeckou prácou a prajeme mu veľa ďalších úspechov.

      Kamila Tokošová, IV. A

      Prednáška o bezpečnosti potravín bola veľmi zaujímavá, našu triedu zaujalo najmä to, ako sa dajú znalosti z biológie využiť v praxi (inak ako v medicíne), resp. akým prísnym procesom musí prejsť naše jedlo. Prekvapilo nás, aké nebezpečenstvo predstavujú zle upravené produkty (napr. mortalita pri ochoreniach nimi spôsobenými).

      Elise Mária Ábelová, Sexta

    • Samotesty
     • Samotesty

     • Vážení rodičia a žiaci,

      pripomíname, že samotesty, ktoré ste si objednali, škola vydáva od 8.30 hod. do 15.00 hod. na vrátnici a v poobedných hodinách od 15.00 hod. do 21.00 hod. u správcu v športovej hale.

      Vedenie školy.

    • Do školy na bicykli
     • Do školy na bicykli

     • Naša škola sa zapojila do kampane s názvom Do školy na bicykli a za prvý týždeň sme napočítali viac ako 500 bicyklov a kolobežiek na území školy.

      Dosiahnutý počet nás veľmi teší, no chceli by sme ho tento týždeň prekonať, a preto Vás chceme vyzvať, aby ste aj Vy prišli do školy na bicykli alebo kolobežke, ak máte takú možnosť. Žiačky z 1.D triedy pre Vás dokonca pripravili video, ktoré má za cieľ motivovať Vás ostatných, aby ste spolu s nami projekt podporili a tým pomohli škole zvýšiť svoje šance na výhru v kategórii najaktívnejšia škola.

    • Medzinárodný maratón mieru
     • Medzinárodný maratón mieru

     • Na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach malo zastúpenie aj naše gymnázium

      Cez víkend sa v Košiciach konalo významné medzinárodné športové podujatie, na ktorom malo zastúpenie aj naše gymnázium. Na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach nás reprezentovali pani profesorky Mgr. Stanislava Šimová, Mgr. Radka Grosmannová a Mgr. Andrea Chamrazová. V silnej konkurencií štartovalo 161 štafiet a naše kvetinky obsadili výborné 47. miesto. Maratón je najťažšia atletická disciplína už od čias antiky a absolvovať ho dokážu len osoby s vynikajúcou kondíciou a silnými morálno-vôlovými vlastnosťami.

      Za vynikajúcu reprezentáciu našej školy ďakujeme a dúfame, že naše kolegyne svojím výkonom motivujú aj študentov k pohybovej aktivite.

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie