• 32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku
     • 32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 26.11.2021 sa uskutočnilo online súťažné školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 23 žiakov nášho gymnázia. Do okresného kola postupujú žiaci, ktorí sa v školskom kole v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B umiestnili na 1. a 2. mieste. Do krajského kola postupujú žiaci z kategórie 1C a 2C z 1. miesta školského kola. Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutoční 19. januára 2022.

      Výsledky školského kola:

      Kategória 1A:

      1. Tibor Varinský   (S)  vyučujúca: Mgr. Millerová
      2. Eliška Vytisková  (S) vyučujúca: Mgr. Millerová

      Kategória 1B:

      1. Mário Stanček  (T)  vyučujúca:  Mgr. Millerová

      Kategória 1C:

      1. Ella Marie Mináriková (T)

      Kategória 2A:

      1. Zoja Mlynáriková  (Ka)    vyučujúci: Mgr. Ševčík
      2. Elise Mária Ábelová (Sx)   vyučujúca: Ing.  Krajčiriková
      3. Natália Banásová (Sx)          vyučujúca: Ing. Krajčiriková

      Kategória 2B:

      1. Mia Mlynáriková: (Sp) vyučujúca: Mgr. Millerová
      2. Elisabeth Salvianyová: (O) vyučujúca: Mgr. Grosmannová
      3. Petra Jančovičová: 4.B vyučujúca: Ing. Ingrid Krajčiriková

      Kategória 2C:

      1. Laura- Sophie Mináriková: (Sxvyučujúca: Mgr. Millerová

      Všetkým víťazom srdečne gratulujeme a prajeme im veľa úspechov v okresnom a krajskom kole.

      PK NEJ

    • Skrátené vyučovanie
     • Skrátené vyučovanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci a kolegovia,

      v pondelok 29.11.2021 nám nemôže dodávateľ obedov zabezpečiť stravu, preto bude v tento deň skrátené vyučovanie. Učiť sa bude 0. – 4. vyučovacia hodina. Vyučovanie sa končí o 11.35 hod.

      S pozdravom,Radim Urban

    • Adventný beh na podporu zdravotníkov - výzva
     • Adventný beh na podporu zdravotníkov - výzva

     • Komunita dobrovoľníkov na našej škole dala hlavy dohromady a vyzýva nás, aby sme virtuálne podporili lekárov, zdravotné sestry a bratov i celý zdravotnícky personál. Naši dobrovoľníci nemôžu pracovať na covidových oddeleniach, ale v čase obmedzeného pohybu a nemožnosti zúčastňovať sa spoločenských aktivít môžu individuálne športovať, a tak vyzývajú študentov aj učiteľov, aby behali a mysleli na tých, ktorí pracujú v prvej línii. Myšlienka adventnej výzvy sa zrodila na základe zhoršujúcej sa situácie v zdravotníctve, mnoho lekárov musí siahnuť na dno svojich síl, čísla pozitívnych stúpajú a na sociálnych sieťach je stále mnoho hejterov, ktorí znevažujú ich prácu. Je dôležité vyjadriť im podporu a porozumenie.

      Dobrovoľníci v spolupráci s PK TSV organizujú Adventný beh na podporu zdravotníkov, ktorý sa bude konať od pondelka 29.11. 2021 do stredy 15.12. 2021.

      Podmienky výzvy:

      1. súťaží sa v dvoch kategóriách – 1) príma až kvarta, 2) štvorročné štúdium, päťročné štúdium, kvinta až oktáva

      2. behajú študenti, učitelia i nepedagogickí zamestnanci - triedny učiteľ patrí automaticky k svojej triede, ostatných zamestnancov gymnázia je potrebné osloviť, ak budú súhlasiť, predseda triedy nahlási meno bežca koordinátorom výzvy

      3. odbehnuté kilometre je potrebné zaznamenávať a posielať prostredníctvom Edupage alebo mailom aj s dôkazom - fotka mobilnej aplikácie, napr. Running, fotka bežeckých hodiniek Garmin, prinscreen aplikácie Strava a pod., nezabudnite uviesť meno a triedu

      4. víťazná trieda v každej kategórii, ktorá nabehá najviac kilometrov, získa sladkú odmenu

      5. koordinátori výzvy: Mgr. Stanislava Šimová (stanislava.simova@gypy.sk), Mgr. Róbert Paradi (robert.paradi@gypy.sk)

       

      Neváhajte a zapojte sa do výzvy: Adventný beh na podporu zdravotníkov!

      Športovci, bežci, aktívni či rekreační, urobme niečo pre svoje zdravie, zároveň buďme solidárni a virtuálne podporme pracujúcich v prvej línii!

      Dokážeme za necelé 3 týždne spoločne nabehať viac ako 5 000 km?

    • Župné štipendium pre našich žiakov
     • Župné štipendium pre našich žiakov

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (17. novembra) trnavská župa tradične udeľuje žiakom stredných škôl vo svojej pôsobnosti štipendiá za mimoriadne výsledky v športových a vedomostných súťažiach.

      V tomto školskom roku štipendium získali 4 žiačky našej školy: 

      Elise Mária Ábelová (sexta)  za 1. miesto v celoštátnom kole 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku v školskom roku 2020/2021, kategória 2A

      Katarína Špániková (septima)  za 3. miesto v celoštátnom kole 55. ročníka Biologickej olympiády v šk. roku 2020/2021 v kat. B a za projektovú časť a cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK.

      Olivia Ana Šprláková-Zmorová (2.A) za významné úspechy v plaveckých súťažiach  (6x 1. miesto MSR juniorov, 2x 1. miesto MSR seniorov, 1. miesto MSR diaľkové plávanie, účasť na Majstrovstvách Európy v plávaní, účasť na Majstrovstvách Európy v diaľkovom plávaní 9. miesto, Štafeta 16. miesto, diaľkové plávanie SR rekord na 1500 m voľný spôsob).

      Ester Oravcová (2.A)  za významné úspechy v súťažiach vo vodnom lyžovaní (kategória junior - akrobatická jazda 3x 1. miesto, 2x 2. miesto na celoslovenských a medzinárodných pretekoch, slalom 3x1. miesto, 2x 2. miesto na celoslovenských a medzinárodných pretekoch, skoky 3x1. miesto, 2. miesto a 3. miesto na celoslovenských pretekoch a medzinárodných pretekoch, kombinácia 3x 1. miesto, 2x 2. miesto na celoslovenských a medzinárodných pretekoch, kategória ženy - akrobatická jazda 2. miesto MČR, slalom 2. miesto MČR, skoky 1. miesto MČR, kombinácia 1. miesto MČR).

      Oceneným žiačkam srdečne gratulujeme!

    • Smútočné oznámenie
     • Smútočné oznámenie

     • Vážení kolegovia, rodičia a absolventi, 

      dovoľujeme si Vám oznámiť, že nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa Anka Dúbravcová.

      Česť jej pamiatke!

    • Antigénove samotesty III.
     • Antigénove samotesty III.

     • Vážení rodičia a plnoletí žiaci,

      od utorka 09.11.2021 si môžete vyzdvihnúť sadu ďalších antigénových samotestov (5 ks), o ktoré ste prejavili záujem v ankete na začiatku školského roka. 

      Vyzdvihnúť si ich môžete počas pracovných dní na vrátnici školy v čase od 8.30 do 15.00 hod. a v športovej hale od 15.00 hod. do 20.00 hod.

      Vedenie školy.

    • Fyzikálny náboj a Náboj Junior 2021
     • Fyzikálny náboj a Náboj Junior 2021

     • K novembru už tradične patria medzinárodné súťaže družstiev, ktoré:

      • rozvíjajú tímového ducha;
      • umožňujú súťažiacim prežiť úžasný pocit radosti z nájdenia správneho riešenia úlohy;
      • nútia žiakov diskutovať o možnostiach, ako danú úlohu chápať a hľadať nové možnosti jej riešenia.

      V oboch súťažiach ide o to, aby družstvo počas 2 hodín vyriešilo čo najviac úloh. Na začiatku súťaže tím dostane sadu niekoľkých úloh a vďaka nájdeniu správneho výsledku získa zadanie ďalšej úlohy. Zadania úloh žiaci nevidia naraz, ale postupne, podľa toho, ako sa im darí pri ich riešení.

      Fyzikálny náboj – výsledky našich žiakov

      Kategória JUNIORI

      • Tím zo sexty v zložení Natália Banasová, Michal Buchman, Michal Monček, Filip Nedelka Denis Šebo obsadil 16. miesto na Slovensku (súťažilo 49 slovenských tímov) a v medzinárodnom hodnotení skončil na 44. mieste (súťažilo viac ako 150 tímov)
      • Tím v zložení Lukáš Hýrošš, Matej Kubranský, Samuel Rybanský, Peter Matúš Štubňa z kvinty a Sofia Seitlerová z II. D skončil na 31. mieste na Slovensku (medzinárodne: 109. miesto).
      • Tím z I. C – Andrea Ciklaminiová, Samuel Deanko, Juraj Kubačka, Gabriela Kotúčová, Matej Tarana – obsadil na Slovensku 34. miesto (medzinárodne: 115. miesto).

      Kategória SENIORI

      • Tím v zložení Elise Mária Ábelová zo sexty, Lukáš Miklo zo IV. B, Romana Švecová z II. A, Miroslava Tabačková z III. C a Patrik Miroslav Tremboš zo septimy obsadil na Slovensku 35. miesto (súťažilo 40 družstiev). V medzinárodnom hodnotení obsadili 115. miesto. Celkovo súťažilo takmer 200 družstiev.
      • Tím v zložení Martin Gašparík, Michala Kovaľová, Jakub Rendvanský z III. A, Viktória Moravčíková z III. D a Jakub Grznár zo septimy obsadil na Slovensku 39. miesto, v medzinárodnom hodnotení 167. miesto.

      Náboj Junior – výsledky našich žiakov

      • Tím v zložení Viktor Berecz, Ivan Bielesch, Viktor JurgaMatej Elbek Musaev z kvarty obsadil na Slovensku 141. miesto (súťažilo 416 tímov) a v medzinárodnom hodnotení 367. miesto (súťažilo viac ako 1000 tímov).
      • Tím v zložení Patrícia Petrovičová, Katarína Potúčková, Diana RustemovaHana Zigová z kvarty skončil na Slovensku na 175. mieste, čo v medzinárodnom hodnotení predstavovalo 450. miesto.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za odvahu a reprezentáciu školy v tomto pandemickom období.

      Poďakovanie patrí i všetkým vyučujúcim, vďaka ktorým bolo možné súťaž zorganizovať – pomoc pri dozore, zapožičanie notebookov či zastupovanie.

      PK fyziky a PK matematiky

    • Jazykovedno-vzdelávací program vo Francúzsku
     • Jazykovedno-vzdelávací program vo Francúzsku

     • Erasmus+

      Damvillers, Francúzsko

      Pred pár týždňami sme dostali príležitosť zúčastniť sa jazykovedno-vzdelávacieho programu vo Francúzsku pod záštitou európskej organizácie Erasmus+. Nezaváhali sme a chopili sa tejto jedinečnej príležitosti. Desať dní plných zaujímavých workshopov s cieľom komunikácie v angličtine s ľuďmi odlišných národností, jazykov, kultúr a tradícií.

      Hlavnou témou celého projektu bol folklór, preto sme mali každodenné aktivity orientované na túto tému. Cez deň sme sa v menších skupinách rozprávali a plnili úlohy, napr. tvorili rozprávky či hrali divadelné scénky. Skúsili sme si aj tradičné slovenské vyšívanie či národné turecké tance. Naučili sme sa aj nové slová z iných jazykov.

      Každý večer sa prezentovala iná krajina. Ich zástupcovia nám predstavili domovinu - tradičné jedlá, zvyky, históriu štátu, politickú situáciu a niektoré vyznamné mestá spolu s prírodou. Na záver nás naučili tanec aj pieseň v ich rodnom jazyku alebo nám priniesli drobné pozornosti z ich krajiny. Slovenský večer sa niesol v duchu prezentovania krás Slovenska, predstavili sme im náš ľúbozvučný jazyk, v ktorom sme ich aj naučili pieseň. Na naše veľké prekvapenie to išlo všetkým výborne a do konca projektu sme si pieseň stále spievali. Taktiež sme im predstavili našu školu a folklórny súbor Máj, ktorý pôsobí na Gymnáziu Pierra de Coubertina.

      Jeden večer bol venovaný národným jedlám. Po pripravení všetkých jedál a aranžovaní stolov sa začala prezentácia jednotlivých pokrmov. Francúzi nám priniesli na ochutnávku slimáky, čerstvé bagety a croissanty, nechýbalo ani veľa rôznych druhov syra. Macedónci nás oboznámili s ich tradičným nápojom, nátierkou a sladkými pochutinami. Turci servírovali tureckú kávu, nátierku a taktiež sladkú orechovú pomazánku. Poliaci nám uvarili boršč, pirohy a naaranžovali taktiež sladké dobroty. My Slováci sme im priviezli na ochutnávku pareničky, korbáče, chrumky, horalky a spravili tradičnú bryndzovú nátierku. Ochutnali sme z viacerých jedál a každé bolo výborné. Niektoré jedlá nás prekvapili, ako napríklad turecká cukrovinka. Vyzerala ako biela sklená vata, v ústach sa úplne rozkladala a po chvíli na jazyku začala byť až príliš sladká.

      Na konci jazykového pobytu náš zahraničný kamarát povedal múdrosť, ktorá v nás  zarezonovala: „Prišli sme ako cudzinci a odchádzame ako jedna veľká rodina.“ Táto veta vystihuje náš pobyt a skúsenosti, ktoré si odnášame. Nové zahraničné kamarátstva, lepšiu komunikačnú úroveň angličtiny, zvýšila sa nám informovanosť o iných krajinách a situácii v nich a v neposlednom rade sa nám predĺžil zoznam miest, ktoré chceme navštíviť. Veríme, že nás táto edukatívna forma ovplyvnila aj v ďalších oblastiach. To, že sme mohli byť súčasťou tohto programu bol pre nás výnimočný zážitok.

       

      Študenti 4.C (Rebeka Reginová, Mária Bieliková, Natália Hasprová, Gabriel Ilončiak, Robert Hadbábny, Tomáš Sokolovský, Marek Vatrt).

    • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – školské kolo
     • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – školské kolo

     • Dňa 3. novembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 48 študentov. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 13. januára 2022. Víťaz školského kola v kategórii 2C1 – bilingválne triedy - postupuje priamo do krajského kola.

      Výsledky školského kola:

       

      Kategória 1A

      1. Tereza Helczová, S vyučujúca: PhDr. Murínová

      2. Leonard Gallo, S vyučujúca: Mgr. Tomagová

      3. Karolína Gonová, S vyučujúca: PhDr. Murínová

      Kategória 1B

      1. Zoja Trojanová, K vyučujúca: Mgr. Minárechová

      2. Mário Stanček, T vyučujúca: Mgr. Tomagová

      Adrian Šebo, T vyučujúca: Mgr. Bertoliová

      Jozef Janičina, K vyučujúca: Mgr. Minárechová

      (všetci so zhodným počtom bodov)

      3. Christopher Viliam Nagy, T vyučujúca: Mgr. Bertoliová

      Kategória 2A

      1. Elise Mária Ábelová, Sx vyučujúca: Mgr. Páleníková

      2. Natália Banasová, Sx vyučujúca: Mgr. Páleníková

      3. Denis Šebo, Sx vyučujúca: Ing. Klapicová

      Kategória 2B

      1. Oliver Kopún, O vyučujúca: Mgr. Škultétyová

      2. Jakub Rendvanský, 3.A vyučujúca: Mgr. Páleníková

      3. Magdaléna Ondrejková, Sp vyučujúca: Mgr. Tomagová

      Kategória 2C1

      1. Monika Strapková, 3.B vyučujúca: Mgr. Šimová

      2. Adela Šebeňová, 4.B vyučujúca: Corticelli, MSc.

      3. Benjamín Horosz, 4.B vyučujúci: Mgr. Ševčík

      Víťazom srdečne gratulujeme!

      Nech sa im podarí úspešne reprezentovať naše gymnázium aj v okresnom a krajskom kole.

      PK ANJ

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie