• 2% z dane
     • 2% z dane

     • Milí rodičia a priatelia nášho gymnázia,

      tak ako predchádzajúce roky, aj tento rok si Vás dovoľujeme poprosiť o darovanie 2% z Vašich zaplatených daní pre naše Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie 9, Piešťany.

      Z prostriedkov získaných aj prostredníctvom Vašich 2% by sme i naďalej chceli zlepšovať kvalitu vzdelávania pomocou modernizácie technického vybavenia školy, podporovať nadaných a aktívnych žiakov, boli by využité pri rozvíjaní spolupráce so zahraničnými školami, na propagáciu školy, ako aj na organizovanie kultúrnych, výchovných a športových aktivít pre žiakov.

      Tlačivá potrebné na darovanie 2% si môžete vytlačiť na nižšie uvedenom linku.

      Ako postupovať?

      Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní do 31.marca 2022. Zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 30. apríla 2022.

      Ďakujeme

      V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

    • 32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku - krajské kolo
     • 32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku - krajské kolo

     • Dňa 16. februára 2022 sa uskutočnilo  krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Online testu sa zúčastnilo 7 žiakov a do ústnej časti postúpili 5 žiaci.

      Ella Marie Mináriková v kategórii 1C a Laura Sophie Mináriková v kategórii 2C sa  umiestnili na prvých miestach a postupujú vrámci Trnavského kraja do celoslovenského kola. Blahoželáme víťazkám a všetkým zúčastneným žiakom. Ďakujeme za úspešnú  reprezentáciu  školy.

      Výsledky krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku:

      1. miesto -  kat. 1C: Ella Marie Mináriková (tercia) –postup do celoslovenského kola

      1. miesto – kat. 2C: Laura Sophie Mináriková (sexta) – postup do celoslovenského kola

                                      vyučujúca Mgr. Millerová

      3. miesto – kat. 2A: Zoja Mlynáriková (kvinta), vyučujúci Mgr. Ševčík

      4. miesto – kat. 2B: Mia Mlynáriková (septima), vyučujúca Mgr. Millerová

      5. miesto – kat. 2B: Elisabeth Salvianyová (oktáva), vyučujúca Mgr. Grosmannová

      PK NEJ

    • Online krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku
     • Online krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 15. 2. sa uskutočnilo online krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku, v ktorom nás úspešne reprezentovali v kategórii 1A Alžbeta Matyšáková (S) na 2. mieste, v kat. 2A Ján Oliver Tremboš (II.B) na 1. mieste, v kat. 2B Adela Čechvalová (III.B) na 3. mieste a Alžbeta Štefíková (P) ako úspešná riešiteľka v kat. 1C. 

      Félicitations!

    • 14. ročník Dejepisnej olympiády
     • 14. ročník Dejepisnej olympiády

     • Dňa 09.02. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády z dejepisu. Z našej školy sa online testu zúčastnilo 6 žiakov.

      Výsledky okresného kola:

      Kategória D

      2. miesto         Samuel Elčík (tercia)

      3. miesto         Mário Stanček (tercia)

      Kategória E

      2. miesto         Karolína Gonová (sekunda)

      5. miesto         Filip Orlovský (sekunda)

      Kategória F

      3. miesto         Maiia Volobueva (príma)

      7. miesto         Lesia Mašánová (príma)

      Do krajského kola postúpili Samuel Elčík (tercia) a Karolína Gonová (sekunda).

      Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme im veľa úspechov v krajskom kole.

      PK DEJ

    • Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
     • Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 11. 2. 2022 sa uskutočnilo online krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom sa v kategórii B umiestnila Elise Mária Ábelová (Sx) na 3. mieste. V kategórii A nás reprezentoval Jakub Rendvanský (III.A) ako úspešný riešiteľ.

      Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv už tradične na našej škole
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv už tradične na našej škole

     • 24. ročník stredoškolskej súťaže oficiálne otvorili riaditeľ gymnázia Radim Urban spolu s primátorom Piešťan Petrom Jančovičom, ktorí opätovne prevzali záštitu nad krajským kolom olympiády. Záštitou olympiádu podporili aj prezidentka SR, ombudsmanka SR a dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Medzi víťazmi krajského kola boli aj študenti piešťanského gymnázia, ktorí zároveň postúpili do celoštátneho kola Olympiády ľudských práv – Lukáš Mojžiš (4.D) a Romana Švecová (2.A). Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy a v národnom kole želáme veľa úspechov.

       (text: PK OBN; foto: Ester Šmídová)

    • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – krajské kolo
     • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – krajské kolo

     • Dňa 8. februára 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku v online priestore. Zúčastnili sa ho 3 študenti z našej školy, ktorí sa do ďalšej časti súťaže prebojovali ako víťazi okresného kola.

      S postupom do vyššieho kola stúpajú aj nároky. Písomný test preveril pripravenosť našich študentov, ktorí sa po jeho vyhodnotení zaradili medzi šiestich najlepších súťažiacich v kraji a postúpili na ústnu skúšku. Problémy s pripojením ani únava po dlhom čakaní na ústnu časť však našich študentov neodradili, aby mohli preukázať svoje jazykové schopnosti.

      Už druhý rok po sebe bude našu školu aj Trnavský samosprávny kraj reprezentovať v celoslovenskom kole Elise Mária Ábelová (Sx), ktorá si svojimi jazykovými vedomosťami a komunikačnou zručnosťou vybojovala prvé miesto.

       

      Výsledky krajského kola:

      Kategória 2A

      1. miesto         Elise Mária Ábelová zo sexty (vyučujúca: Mgr. Páleníková)

                              - postupuje do celoslovenského kola

      Kategória 2B

      2. miesto         Oliver Kopún z oktávy (vyučujúca: Mgr. Škultétyová)

      Kategória 2C1

      5. miesto         Monika Strapková z III.B (vyučujúca: Mgr. Šimová)

      Všetkým srdečne gratulujeme!

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia.

      PK ANJ

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie