• Humanitárna pomoc pre Ukrajinu pokračuje
     • Humanitárna pomoc pre Ukrajinu pokračuje

     • Vojnový konflikt na Ukrajine nás nenechal ľahostajnými. Trpia obyčajní ľudia a potrebujú našu pomoc.

      V spolupráci s arcidiecéznou charitou a naším mestom dobrovoľníci vyhlasujú zbierku, ktorá sa uskutoční v pondelok 4. apríla 2022. Potraviny a hygienické potreby môžete priniesť počas prestávok do učebne 020 (bývalá študovňa) na prízemí školy.


      Veľmi si ceníme vašu pomoc. Ďakujeme.


      Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – celoslovenské kolo
     • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – celoslovenské kolo

     • Študentka zo sexty Elise Mária Ábelová sa vynikajúcimi výsledkami plynulo prebíjala z jedného kola do druhého. Suverénne získala 1. miesto v školskom kole v kategórii 2A. Svoje vedomosti a komunikačné schopnosti v anglickom jazyku preukázala aj v okresnom či krajskom kole.

      Zavŕšením jej súťaženia bolo celoslovenské kolo, ktoré sa konalo v dňoch 23. – 24. marca 2022. V konkurencii víťazov jednotlivých krajov potvrdila, že už druhý rok patrí medzi najlepších súťažiacich.

      Elise získala v celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme!

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia, Piešťanského okresu i Trnavského samosprávneho kraja.

      PK ANJ

    • Školy menia žiakov, žiaci menia školy....
     • Školy menia žiakov, žiaci menia školy....

     • Gymnázium Pierra de Coubertina rozbieha projekt Parti rozpočet na stredných školách. Zapojením sa do projektu vám – študentom ponúkame možnosť zmeniť našu školu. Máte nápad na zlepšenie školských priestorov, atmosféry na škole? Chýba vám tu niečo? Povedzte nám o tom! Zapojte sa do diskusie o využití 1 000,- €, rozhodnite o tom, ktoré projekty budú podporené a zrealizujte svoje predstavy o lepšej škole! 

      Do parti rozpočtu na našej škole sme sa zapojili, pretože chceme využiť finančné prostriedky v súlade s potrebami a želaním žiakov (napr. investície do vybavenia učební, nové pomôcky, voľnočasové aktivity, zelená škola, inkluzívna škola a iné).

      So svojím nápadom sa môžu do parti rozpočtu zapojiť: žiaci, učitelia aj nepedagogickí pracovníci. Zber nápadov bude prebiehať prostredníctvom mailovej komunikácie (matej.brezovsky5@gmail.com) od 14.3. 2022 do 11.4. 2022. O pomoc môžete požiadať aj koordinátorku projektu Stanislavu Šimovú (kabinet ANJ, stanislava.simova@gypy.sk). Najlepšie nápady rozpracujú ich autori do podoby projektov a ich realizovateľnosť bude posúdená vedením školy.

      Výsledok schvaľovania sa dozviete 15.4. 2022. Do záverečného hlasovania však celkovo môže postúpiť maximálne 10 projektov. Projekty môžu byť z akejkoľvek oblasti (ekológia, školské pomôcky, oddychové zóny, spoločenské vyžitie a pod.) a musia prispievať k zlepšeniu klímy na škole. Z finančných prostriedkov parti rozpočtu nebude možné financovať napr. náklady na obed počas školského výletu, náklady na dopravu, príp. aktivity, ktoré nie sú v súlade so školským poriadkom.

      Navrhnutý projekt môže siahať až do výšky 500,- €.

      Projekty, ktoré vedenie školy schváli ako realizovateľné, môžu začať svoju propagačnú kampaň. Kampaň sa bude realizovať v priestoroch školy (napr. školská nástenka, triedne nástenky) a prostredníctvom sociálnych sietí (školská webová stránka, Facebook, Instagram) od 18.4. 2022 do 18.5. 2022.

      Rozhodnú študenti!

      Hlasovanie bude prebiehať elektronicky od 23.5. 2022 do 30.5. 2022. Hlasovania sa môžu zúčastniť všetci žiaci, príp. pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy.

      Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 1.6. 2022.

      Ihneď po vyhlásení výsledkov začnú študenti (v spolupráci so žiackou školskou radou, koordinátorkou projektu a vedením školy) s realizáciou víťazných projektov.

      Prvý workshop sa uskutoční už v pondelok 14. marca 2022. Veríme, že naši žiaci vyhotovia a predstavia skvelé projekty a ich realizáciou premenia našu školu na lepšie miesto.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka projektu

    • Úspechy našich študentov v esejistických a recitačných súťažiach v anglickom jazyku
     • Úspechy našich študentov v esejistických a recitačných súťažiach v anglickom jazyku

     • Študenti nášho gymnázia sa pravidelne zúčastňujú rôznych esejistických a recitačných súťaží v anglickom jazyku. Preukázaním jazykových schopností i komunikačných zručností dosahujú vynikajúce výsledky.

       

      Tranzistorčítaný prednes

      Výsledky súťaže:

      Oliver Ján Tremboš (II.B) – v celoslovenskom kole získal 2. miesto

      Hung Ngyuen Manh (III.B) – v celoslovenskom kole získal 3. miesto

      Súťažiacich motivovala a  pripravila p. Páleníková.

       

      Ťuknipoviedková súťaž

      13 zúčastnených gymnazistov postupujú do krajského kola: Natália Banasová (Sx), Stella Krivičková (II.A), Barbora Matyšáková (Ka) a Pavlína Koláriková (III.D).

      Do celoslovenského kola sa so svojou poviedkou prebojovali: Zoja Mlynáriková (Ka) a Kornélia Čačíková (I.B).

      Priebeh školského kola poviedkovej súťaže Ťukni zorganizovala p. Corticelli.

       

      Všetkým recitátorom i autorom anglických poviedok srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

       

      PK ANJ

    • Humanitárna pomoc pre Ukrajinu
     • Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

     • Študenti – dobrovoľníci, vojnový konflikt na Ukrajine nás vtiahol do politického diania, každý z vás istotne sledujete vyostrenú situáciu a nie je vám ľahostajné, že trpia obyčajní ľudia – deti, študenti, starí ľudia a možno aj vaši kamaráti či známi. Potrebujú pomoc každého z nás.

      Mesto Piešťany organizuje humanitárnu pomoc pre Ukrajinu v bývalej budove Telecomu pri Satelite. Potrebujú dobrovoľníkov na triedenie potravín, hygienických potrieb a oblečenia. Už tento týždeň budú odchádzať z Piešťan dva kamióny priamo na slovensko-ukrajinské hranice. Koordinátorom humanitárnej pomoci je Andrij Ponyrko (t. č. 0904/942854). Naša pomoc je vítaná kedykoľvek počas dňa, dobrovoľníci sú na mieste denne od 8.00 do 20.00 hod., ale je ich veľmi málo. Pridajte sa k nim a pomôžte!
       

      Ak nemáte možnosť pracovať ako dobrovoľníci, môžete využiť aj inú formu pomoci prostredníctvom organizácií, ktoré pôsobia priamo alebo úzko spolupracujú s partnermi v postihnutých oblastiach:

      Magna – https://donate.magna.org/sk/ukrajina/

      UNICEF – https://www.unicef.sk/ukrajina/

      Ukrajinský červený kríž – https://redcross.org.ua/en/

      Človek v ohrození – https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

      Úsmev ako dar – https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/

      Slovenská katolícka charita – https://charita.darujme.sk/ukrajina/

       

      Vopred ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorým nie je situácia na Ukrajine ľahostajná.
      Veľmi si ceníme vašu pomoc!


      Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie