• Významné životné jubileum nášho bývalého pedagóga
     • Významné životné jubileum nášho bývalého pedagóga

     • Dňa 21.apríla sa náš bývalý kolega, RNDr. Vojtech Filo, dožil krásneho životného jubilea. Vo veku 90-tich rokov sa teší z pevného zdravia a rád spomína na časy, keď učil na gymnáziu matematiku a deskriptívnu geometriu.

      Srdečne blahoželáme! 

       

      Vedenie školy a kolektív pracovníkov

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Študenti nášho gymnázia sa 28. apríla, v Deň narcisov, aktívne podieľali na organizovaní tradičnej zbierky v budove gymnázia a v rôznych obchodných centrách v Piešťanoch. Pripnutím narcisu vyjadrili spolupatričnosť s onkologickými pacientmi a vyzbieraným príspevkom podporili Ligu proti rakovine.

    • Dobrovoľníci aktívni na Olympijskom odznaku všestrannosti
     • Dobrovoľníci aktívni na Olympijskom odznaku všestrannosti

     • Dňa 26. apríla 2022 sa v piešťanskej Diplomat aréne konalo krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti. Organizátori podujatia SOŠV a Olympijský klub Piešťany veľmi pozitívne hodnotili prácu dobrovoľníkov, ktorí zabezpečovali plynulý a bezproblémový priebeh celej akcie.

      Pochvala patrí Nine Gavlákovej, Tamare Brdarovej a Natálii Mesákovej z III.C, Adele Bundovej, Kláre Švorcovej a Lucii Pernischovej zo septimy, Nikole Bračíkovej z II.C, Laure Čiernej a Kláre Bubeníkovej z II.D, Lucii Masarykovej a Márii Müllerovej z I.D.

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia v dobrovoľníckych aktivitách!

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Charitatívny bazár nielen pre ukrajinských utečencov
     • Charitatívny bazár nielen pre ukrajinských utečencov

     • V dňoch 22. a 23. apríla 2022 sa v piešťanskom podniku Žiwell konal charitatívny bazár oblečenia, hračiek a domácich potrieb pre ukrajinských utečencov, ale aj pre obyvateľov Piešťan, ktorí si nové veci nemôžu dovoliť. Na príprave charitatívnej akcie sa svojou dobrovoľníckou prácou blysli aj naši gymnazisti. Usilovne pomáhali zbierať i triediť oblečenie podľa veľkostí a farieb, dokázali premeniť sálu v Kursalone na príjemný butik. Hlavný organizátor Miro Béreš verejne poďakoval dobrovoľníkom za ochotu pracovať a pomáhať bez finančnej odmeny vo svojom voľnom čase.

      Gymnazisti, ktorí prispeli k úspešnému priebehu charitatívneho podujatia: Adam Kusý z III.D, Hung Nguyen Manh, Monika Strapková a Veronika Vavrincová z III.B, Artur Halo, Alžbeta Hlatká a Adela Sedláčiková z II.B, Magdaléna Ondejková zo septimy, Laura Majeská, Stella Krivičková a Vanessa Šutovská z II.A

      Ďakujeme, že ste ochotní spolupracovať, pomáhať a aktívne pôsobiť v rôznych oblastiach spoločenského života.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

       

    • Víťazi celoslovenského kola O ANJ odmenení
     • Víťazi celoslovenského kola O ANJ odmenení

     • Slávnostné vyhodnotenie celoslovenského kola 32. ročníka Olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo v piatok 22. apríla 2022 v bratislavskej Iuvente. Už druhý rok po sebe sa medzi trojicu najúspešnejších študentov na Slovensku prebojovala Elise Mária Ábelová (Sx). V aktuálnom ročníku sa v kategórii 2A umiestnila na vynikajúcom 3. mieste

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

      PK ANJ

    • Deň Zeme 
     • Deň Zeme 

     • Aj žiaci našej školy prispeli a skrášlili areál školy a jej okolie.  

      Ďakujeme triedam príma, I.C a III.A. 

    • European Olympic Hopes Trophy
     • European Olympic Hopes Trophy

     • Už po 8-krát sa konal turnaj pre najmladšie golfové olympijské nádeje na turnaji EOHT v Golf Livada Moravské Toplice Slovinsko v dňoch 20.-23.4. 2022. Súčasťou tímu Slovenska bol aj Tobias Munk (II.B), ktorý nemalou mierou prispel k historickému 3.miestu. V tíme dievčat, koré skončili na 2.mieste, hrala za Slovensko Laura Póšová (I.B).

    • Imatrikulácia 2022
     • Imatrikulácia 2022

     • Po dvoch rokoch prísnych protipandemických opatrení sa situácia zlepšila a konečne sme mohli zorganizovať slávnosť imatrikulácie. Udalosť, ktorá by nemala chýbať v živote žiadneho stredoškoláka, sa konala 21.04. 2022 netradične na gymnáziu v športovej hale.

      Na úvod sa študentom prihovoril riaditeľ školy Mgr. Radim Urban. Po ňom sa už slova ujali sprievodcovia večera. Kultúrny program už tradične zastrešili študenti tretieho ročníka v spolupráci so školským parlamentom, ktorí sa svojej úlohy pri organizovaní zhostili veľmi dobre a svoje úsilie pretavili do milej a zábavnej atmosféry. Prváci a prímani, prijatí do cechu študentského, spolu so svojimi triednymi učiteľmi prežili príjemný večer, na ktorý budú určite dlho spomínať.

      Veľká vďaka patrí organizátorom imatrikulácií Diane Rustemovej (K), Emme Petruškovej a Adele Bundovej (Sp), Matejovi Brezovskému, Alexandre Donátovej a Adamovi Kardhordó (III.B), Tamare Brdárovej, Natálii Mesákovej a Matúšovi Mjartanovi (III.C), Lee Chynoranskej, Adamovi Kusému, Giorgovi Lincke a Viktórii Moravčíkovej (III.D).

      Fotografie z imatrikulácií sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Olympiáda vo francúzskom jazyku
     • Olympiáda vo francúzskom jazyku

     • Dňa 22. 4. sa v bratislavskej Iuvente uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola 31. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku, ktorého sa zúčastnil aj náš študent Oliver Ján Tremboš (II.B). Stal sa úspešným riešiteľom v kategórii 2A a umiestnil sa na 4. mieste. 

      Blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

    • Euro Tour 2022 na gymnáziu a úspechy našich študentov
     • Euro Tour 2022 na gymnáziu a úspechy našich študentov

     • Na základe pozvania pedagógov z predmetovej komisie občianskej náuky sa našej škole 12. apríla uskutočnil workshop regionálneho centra Europe Direct zo Senice, ktorý za vedenie školy otvorila zástupkyňa profesorka Erika Horváthová a garant podujatia profesor gymnázia Peter Rusnák. V rámci programu Euro Tour 2022 workshop pripravil pre študentov témy spoločného európskeho priestoru, možností zahraničných stáží a programov študentských mobilít, ako aj ďalších výhod, ktoré sú dnes prístupné študentom v kooperácii európskych štátov. Lektori regionálneho centra predstavili gymnazistom európske benefity v téme „Čo robí EÚ pre mňa...“ a poukázali na rôzne možnosti pri úsilí o zlepšenie komunikačných schopností v cudzom jazyku a vytvorení študentského portfólia, ktoré pomáha pri dosahovaní budúcich profesijných cieľov. Informovali študentov aj o možnostiach programu Discover, ktorý prináša skvelú príležitosť spoznávania európskych krajín s minimálnymi nákladmi na réžiu. Piešťanské gymnázium ponúka množstvo príležitostí, ktoré prispievajú k osobnému rastu študentov a vytvárajú tvorivé prostredie pre kultiváciu ich zručností v praxi. Pozitívne ohlasy na zmysluplnosť workshopu vyjadrili nielen gymnazisti, ale aj školou pozvaní lektori, keď ocenili výbornú organizáciu akcie a dlhodobú spoluprácu s našim gymnáziom.

       

      Potenciál vedomostného programu Europe Direct sa následne 21. apríla podujali preveriť naši gymnazisti v krajskom kole súťaže Mladý Európan 2022 v Senici. Študenti bilingválnych tried Oliver Marek (4.B), Viktória Drábiková (2.B) a Andrej Marek (septima) pripravili, podľa hodnotenia komisie, kvalitnú úvahu o českej vzdelávacej politike a o Prahe v literárnom diele mysteriózneho Franza Kafku. Po dôkladnom štúdiu európskych reálií piešťanskí gymnazisti dokázali v dvojkolovej vyraďovacej súťaži najlepšie zo všetkých zúčastnených škôl vyriešiť úlohy testu a výborne obstáli aj vo finále, kde sa konečným súčtom bodov umiestnili na druhom mieste. Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme a ku krásnemu výsledku blahoželáme.

       

      Medzi úspechmi gymnazistov v európskych témach i v oblasti domáceho a medzinárodného práva musíme spomenúť aj reprezentáciu gymnázia, mesta Piešťany i Trnavského samosprávneho kraja v celoštátnom kole 24. ročníka Olympiády ľudských práv, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6. – 8. apríla 2022 v Bratislave pod záštitou prezidentky SR, ministerky spravodlivosti SR a ombudsmanky SR. Medzi víťazmi krajského kola, ktorých do súťaže pripravoval učiteľ Peter Rusnák, boli aj naši študenti – maturant Lukáš Mojžiš (4.D) a Romana Švecová (2.A).. Vo viackolovom vyraďovacom súťažení, pri riešení prípadov a modelových situácií, sa naši gymnazisti umiestnili medzi úspešnými riešiteľmi zadaných úloh. Najvýznamnejší úspech v tvrdej konkurencii študentov z viac ako 50 slovenských gymnázií a odborných škôl zaznamenala Romana Švecová, ktorá obsadila 3. miesto v sekcii obhajob projektov vyhlásenej Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Bodovala témou “Dopad klimatickej zmeny na ľudské práva”. Výbornými výsledkami a umiestnením v národnom kole olympiády naši gymnazisti preukázali, že ich ambície úspešne zdolávať výzvy sú oprávnené. Aj k tomu im blahoželáme.

       

      Bronislava Macová (študentka 4.A)

    • Trofej Ivana Luknára v rukách Emmy Mihálikovej z tercie
     • Trofej Ivana Luknára v rukách Emmy Mihálikovej z tercie

     • Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch sa stalo centrom záverečných aktivít medzinárodného projektu s názvom Coubertinova akadémia – sociálna Inklúzia prostredníctvom športových hodnôt. Ich súčasťou bola prezentácia publikácie spracovanej medzinárodným autorským kolektívom a odovzdanie cien víťazom súťaží, ktoré sa uskutočnili v rámci projektu.

      Putovnú Trofej Ivana Luknára odovzdávala jeho dcéra a profesorka našej školy Mgr. Katarína Dzurová. Za športovo-vedomostnú súťaž ju ako celková víťazka získala Emma Miháliková pred Rebekou Bukovou a Elisou Biscontini. Športovo-vedomostná súťaž bude na počesť Mgr. Ivana Luknára prebiehať každý rok.

      Celkovou víťazkou fotografickej súťaže s názvom Sakurová výzva sa stala Zuzana Luknárová, ktorá fotoobjektívom zachytila svojich žiakov v športovej pozícii pod rozkvitnutou čerešňou.

      Špeciálna cena za šírenie myšlienok o sociálnej inklúzii prostredníctvom športových hodnôt putovala do rúk slovenského vedca Viliama Nováka. Tento nadšený vyznávač zdravého životného štýlu absolvoval doteraz 119 maratónov, 7 ultramaratónov a nespočetné množstvo polmaratónov po celom svete. Veríme, že k svojim blížiacim sa 80-tym narodeninám pridá ešte mnohé ďalšie zahraničné bežecké výzvy.  

      Sprievodnými aktivitami projektu, ktorý bol venovaný pamiatke  vynikajúceho človeka Ivana Luknára, bývalého dlhoročného  riaditeľa  piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina, bola prehliadka Olympijského tréningového centra v Šamoríne. Účastníci mali počas záverečného stretnutia možnosť navštíviť aj galériu moderného umenia Danubiana v Čunove, či starobylý hrad Devín.

      Olev Saluveer, riaditeľ partnerského gymnázia Pierra de Coubertina v estónskom Tartu skonštatoval, že spolupráca so slovenskými partnermi bola veľmi srdečná a profesionálna zároveň. Poďakoval sa za možnosť byť súčasťou tejto medzinárodnej komunity a vyjadril presvedčenie, že projektové výsledky prinesú svoje ovocie v podpore filozofie sociálnej inklúzie prostredníctvom športových hodnôt. 

      Projekt spolufinancovaný z programu Erasmus+ Európskej únie bol formálne ukončený na Smolenickom zámku, kde sa konala prezentácia dosiahnutých výsledkov a záverečné diskusie. Eva Corticelli, v gescii ktorej bolo vyhodnotenie projektu, neskrývala nadšenie z vyše dvojročnej práce na spoločných medzinárodných projektových aktivitách. Vyjadrila presvedčenie, že sa v nich podarí pokračovať aj v budúcnosti.

       

       PK TSV, vedenie školy v spolupráci Elenou  Malíkovou.

    • Dejepisná olympiáda českých a slovenských gymnázií
     • Dejepisná olympiáda českých a slovenských gymnázií

     • Dňa 6. apríla 2022 sa uskutočnilo krajské kolo 30. ročníka dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR. Vo všetkých krajoch Českej a Slovenskej republiky súťažili trojčlenné družstvá študentov. Súťaž sa konala na pôde Spojenej školy Jozefa Herdu v Trnave. Študentov privítal riaditeľ školy PaeDr. Peter Toman. Podujatie otvoril trnavský župan Mgr. Jozef Viskupič, ktorý v spoločnosti riaditeľa odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Stanislava Pravdu ocenil záujem študentov o históriu.

      Do súťaže sa zapojilo 327 gymnázií z Čiech a Slovenska. Študenti si zmerali svoje vedomosti z obdobia druhej svetovej vojny. Našu školu medzi pätnástimi trojčlennými tímami reprezentovali: Andrej Marek (septima), Patrik Miroslav Tremboš (septima) a Jakub Rendvanský (III.A).

      V silnej konkurencii sa nestratili a so suverénnym náskokom sa umiestnili na 1. mieste. Naši študenti postúpili do spoločného česko-slovenského kola, ktoré sa uskutoční 24. novembra 2022 v Chebe.

      Víťazom blahoželáme a veríme, že budú úspešne reprezentovať našu školu aj v ďalšom kole.

      PK DEJ

    • Lyžiarske výcviky sú späť
     • Lyžiarske výcviky sú späť

     • Každoročný lyžiarsky výcvik pre študentov 1. ročníkov a tercie patria k tradičným aktivitám našej školy. Posledné dva pandemické roky znemožnili kurzy zorganizovať. Zatvorené lyžiarske strediská, zatvorené ubytovacie zariadenia, zatvorené vleky a lanovky, neskôr obmedzený počet lyžiarov na svahu.

      Rok 2022 však priniesol radosť takmer 200 študentom, z ktorých mnohí stáli na lyžiach po prvýkrát a iní si osvojené lyžiarske zručnosti mohli zdokonaliť. Od 6. februára do 1. apríla 2022 sa uskutočnili 4 lyžiarske výcviky. Zážitok zo zjazdového lyžovania, obľúbeného zimného športu, si v malebnom prostredí Nízkych Tatier v lyžiarskom stredisku Jasná – Chopok nenechali ujsť študenti 12-tich tried – všetkých prvých a druhých ročníkov, tercie až sexty.

      Snehové podmienky boli vynikajúce, zjazdovky dokonale upravené. Pod taktovkou skúsených inštruktorov p. Parádiho, p. Domonkoša, p. Urbana, p. Matúšovej, p. Šimovej P. a p. Gašparovej si študenti osvojili všetky lyžiarske techniky, od obojstranných prívratových oblúkov až po základy carvingového lyžovania. Rady inštruktorov zjazdového lyžovania rozšírili získaním kvalifikácie aj p. Dzurová, p. Grosmannová a p. Šimová S., ktoré trpezlivo menili nelyžiarov na lyžiarov alebo pomáhali odstraňovať chyby lyžiarov so svojským štýlom zlyžovania svahu.

      Organizácia pobytového lyžiarskeho výcviku prináša so sebou aj množstvo administratívnej práce, obzvlášť ak ide o dodržiavanie pandemických opatrení. Ďakujeme p. Truhlářovej, p. Čuchranovej a p. Ruľákovej za pomoc pri organizácii všetkých kurzov. Aj vďaka ich práci mali študenti možnosť opäť tráviť čas spolu, lepšie sa spoznať, utužiť kolektívne vzťahy, snáď sa i po prvýkrát zamilovať.

      Cieľ našich lyžiarskych výcvikov sme úspešne splnili. Na väčšine študentov bola vidieť obrovská snaha (aj keď nohy boleli, modriny pribúdali, síl ubúdalo), a tak postupne z množstva nelyžiarov ubudlo a na záver výcvikov všetci zvládli základy zjazdového lyžovania a pokročilí lyžiari sa zdokonalili v technike. Už sa tešíme na ďalší školský rok!

      PK TSV

    • Školy menia žiakov, žiaci menia školy...
     • Školy menia žiakov, žiaci menia školy...

     •             Dňa 14. marca 2022 sa zástupcovia všetkých tried stretli na prvom workshope, aby spolu s vyškolenými koordinátormi Matejom Brezovským (III.B) a Dianou Rustemovou (kvarta) získali informácie o projekte Participatívny rozpočet na stredných školách, do ktorého sa zapojilo i naše Gymnázium Pierra de Coubertina.

                  Koordinátori oboznámili žiakov o výhodách i postupe celého projektu, ktorého cieľom je finančne prispieť na zlepšenie klímy a výučby na škole. Každý žiak má možnosť navrhnúť projekt, ktorý by prispel k zlepšeniu školskej atmosféry. Žiaci svoje nápady spíšu, pripravia rozpočet, ktorý nesmie presiahnuť 500,-€ a odôvodnia, prečo by mal byť zvolený práve ich návrh. Vedenie školy schváli zrealizovateľné projekty, z ktorých bude vybraných 10 najlepších. V rámci kampane môžu žiaci osloviť svojich budúcich voličov rozvešaním plagátov o svojom projekte, zdieľaním projektov na sociálnych sieťach či prednáškami v jednotlivých triedach. Po kampani sa spustí online hlasovanie. Porotou budú všetci žiaci i zamestnanci školy. 1. júna 2022 budú vyhlásené výsledky a 1000,-€, ktoré poskytuje náš zriaďovateľ TTSK, sa rozdelí medzi výherné projekty. Ich realizácia bude prebiehať počas júna, príp. septembra 2022 v mimovyučovacom čase.

                  Pre lepšiu predstavivosť, ako Parti rozpočet prebieha, si žiaci zahrali spoločenskú hru s názvom Nie je mesto ako mesto. V skupinkách hľadali riešenia na najzávažnejšie problémy  v daných mestských štvrtiach, vybrali 2 návrhy projektov, ktoré by zlepšili situáciu a následne svoje rozhodnutie obhajovali presvedčivými argumentmi. Na záver každý hlasoval za tie, ktoré by si zaslúžili finančnú podporu od mesta.

                   Ďalší workshop sa uskutoční už v pondelok 11. apríla 2022, na ktorom žiaci, triedy alebo skupiny žiakov z rôznych tried predstavia svoje prvotné návrhy na zlepšenie školského prostredia. Veríme, že ponúknu inšpiratívne projekty, s ktorými budú bojovať o možnosť ich realizácie.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka projektu

    • Úspešná potravinová zbierka pre utečencov z Ukrajiny
     • Úspešná potravinová zbierka pre utečencov z Ukrajiny

     • Odídenci z Ukrajiny, ktorí našli svoj prechodný domov v Piešťanoch, neustále čelia rôznym problémom. V dnešných ťažkých časoch potrebujú pomoc každého z nás. „Chýbajú im základné potraviny a veľmi im chýba domov, ich vlasť. Domov im nahradiť nedokážeme, ale pomôcť zaobstarať životne dôležité potraviny áno. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať zbierku potravín a hygienických potrieb. Vieme, že gymnazisti vždy ochotne pomôžu,“ vyjadrili sa septimánky Magdaléna Ondrejková a Ema Kamenická.

      Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb sa na našom gymnáziu uskutočnila v pondelok 4. apríla 2022. Bola úspešná. Zozbierané potraviny sme odovzdali do skladu materiálnej podpory pre ukrajinské rodiny v núdzi, ktorý prevádzkuje Mesto Piešťany. Dobrovoľníčky z mesta vyjadrili poďakovanie našej škole a uviedli, že vďaka takýmto zbierkam sa im darí udržiavať sklad na dostačujúcej úrovni.

      Ďakujeme nielen iniciátorkám zbierky, ale aj všetkým študentom a zamestnancom školy, ktorí preukázali svoju nezištnú pomoc.

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Krajské kolo v bedmintone SŠ
     • Krajské kolo v bedmintone SŠ

     • Dňa 5.4.2022 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo stredných škôl v bedmintone. Našu školu pod vedením Mgr. Petry Šimovej reprezentovali: Paulína Bieleschová, Sofia Seitlerová, Denis Šebo a Michal Monček. Chlapci sa umiestnili na krásnom 3. mieste a dievčatám sa podarilo získať 1. miesto a našu školu budú ďalej reprezentovať na Majstrovstvách Slovenska.

      Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • Okresné kolo vo vybíjanej žiačok základných škôl
     • Okresné kolo vo vybíjanej žiačok základných škôl

     • Dňa 31.3. 2022 sa v Piešťanoch uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej žiačok základných škôl. Našu školu pod vedením Mgr. Domonkoša reprezentovali  dievčatá z primy - Bieleschová, Bíliková, Budková, Foster, Jankovičová, Labudová, Lehutová, Nedielková, Pabišová, Šišláková a zo sekundy - Biscontini, Mitošinková Pajtová. Dievčatá ukázali, že ich lopta poslúcha a odohrali  veľmi svižné zápasy.

      Za  predvedenú hru a čestnú reprezentáciu školy im ďakujeme.

    • Okresné kolo stredných škôl vo florbale
     • Okresné kolo stredných škôl vo florbale

     • Dňa 24.2. 2022 sa družstvo našich chlapcov pod vedením Mgr. Paradiho zúčastnilo na okresnom kole stredných škôl vo florbale.


      Našu školu reprezentovali : Chmelo Alexander, Kopún Edmund, Tomaga Adam, Stanko Matúš, Petruška Augustín, Kúdela Dominik, Kubala Matúš, Gono Max, Melicher Martin a Kardhordó Adam.
      Počas celého turnaja chlapci predvádzali pekný, bojovný a kombinačný florbal, ktorý sa páčil všetkým divákom. Zaslúžene sa dostali do finále proti Hotelovej akadémií Ľudovíta Wintera, v ktorom po veľmi vyrovnanom zápase prehrali a obsadili pekné 2. miesto.


      Chlapcom za predvedené výkony a vzornú reprezentáciu školy ďakujeme.

    • Verejná správa očami našich gymnazistov
     • Verejná správa očami našich gymnazistov

     • Študenti bilingválnej 2.B Samuel BagarElena Košková sa na základe pozvania Asociácie pre občiansku spoločnosť aktívne zúčastnili na niekoľkodňovom workshope pod názvom Verejná správa očami mladých. V tvorivej atmosfére stretnutia mladých ľudí sa venovali reflexii problémových tematických okruhov akými sú globalizácia, klimatická kríza, občianska participácia, dezinformácie a udržateľnosť. Workshop bol organizovaný na kontaktnej platforme Gather inovatívneho start-upu, ktorý bol založený ako alternatíva k štandardne používaným meetingovým programom, v ktorej je možné pohybovať v účastníkmi ďalej upraviteľnom virtuálnom priestore s vlastnou postavičkou v štýle videohry. Organizátormi tejto inšpiratívnej akcie boli projekt Študentské Voľby a Asociácia pre občiansku spoločnosť a donorom Európsky sociálny fond EÚ. Priebeh workshopu sa obsahovo zameriaval na pomenúvanie problémov a nachádzanie riešení v rámci slovenských regiónov, v čom boli naši študenti veľmi tvoriví a úspešní. Interaktívna práca v skupinách bola dopĺňaná odbornými prednáškami facilitátorov a pozvaných hostí. V rámci workshopu prebehla aj simulácia volieb, v ktorých má naša škola študentskú tradíciu (Vote for EU). Gymnazisti sa zoznámili s fungovaním volebného procesu a následnou prípravou na participáciu v školských a municipálnych voľbách. Naši študenti aktívnou účasťou na projekte vzorne reprezentovali piešťanské gymnázium, pričom získali oprávnenia, ktoré im umožňujú zúčastniť sa niekoľkodňovej odbornej stáže v Štrasburgu, ako aj reprezentovať našu školu v celoslovenskom študentskom parlamente už na jeseň tohto roku.

       

      PK OBN

    • Celoslovenské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Celoslovenské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 22. marca 2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Ella Marie Mináriková v kategórii 1C a Laura Sophie Mináriková v kategórii 2C sa umiestnili na štvrtom a šiestom mieste. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      Výsledky celoslovenského kola Olympiády v nemeckom jazyku:
      6. miesto - kat. 1C: Ella Marie Mináriková (tercia)
      4. miesto – kat. 2C: Laura Sophie Mináriková (sexta)

      PK NEJ

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie