• Biblia očami detí a mládeže
     • Biblia očami detí a mládeže

     • Blahoželáme naším reprezentantom

      Vanesa Šutovská II.A

      Lucia Drahovská I.A

      Nela Mečírová Kvinta

      v súťaži Biblia očami detí a mládeže k obsadeniu 2. a dva krát 3. miesto a tiež k postupu na celoslovenské kolo do Levoče.

      Diela zobrazujú udalosti  v Biblií z knihy Skutky Apoštolov na tému „Putovanie k cieľu“.

      Názvy diel:

      Stroskotanie Sv. Pavla na ceste do Ríma

      Sv. Štefan na ceste do Nebeského Kráľovstva

      Sv. Peter vyslobodený a vyvedený z väzenie anjelom

    • Pripravení na KOŽAZ
     • Pripravení na KOŽAZ

     • V piatok 27.5. 2022 sa triedy III.B a III.D zúčastnili vodáckeho výcviku. Pod taktovkou skúsených inštruktorov p. Domonkoša, p. Šmídu, p. Studénkovej a p. Matúšovej sa študenti zoznámili s vodami Váhu. Teoretické základy si tak vyskúšali v praxi. V dobrej nálade a príjemnej atmosfére pripravili nafukovacie člny a vydali sa na vodu osvojiť si zručnosti, ktoré sú potrebné pre športové splavy riek a vodnú turistiku. Výcvik ukončili typickým vodáckym pozdravom: Ahoj!

      PK TSV

    • Zázračný oriešok aj na gymnáziu
     • Zázračný oriešok aj na gymnáziu

     • V stredu 18. mája 2022 privítali študenti III.B, III.C a septimy na pôde našej školy významných autorov slovenskej literatúry – prozaika, scenáristu, publicistu a prekladateľa Romana Brata a slovenského prekladateľa divadelných hier z angličtiny, publicistu, ako aj autora vlastnej literárnej tvorby Juraja Šebestu. Dvojhodinovú besedu so súčasnými slovenskými literátmi moderoval Dado Nagy. Študentov potešilo nielen rozprávanie o vzniku literárnych diel, ale najmä autorské čítanie. Pobavili sa na špecifickom humore Juraja Šebestu a zaplavili oboch autorov zvedavými otázkami.

      Roman Brat je tiež autorom literatúry pre deti a mládež (O malom obrovi, Mordovisko, Ako naštvať Rimana, Tajné písmo a mnoho ďalších), a preto venoval literárnu hodinku aj študentom tercie. Okrem čítania z poslednej knihy Štyria jazdci (2021) zaujal terciánov i rozprávaním o prekladoch španielskej prózy a drámy a o tvorbe rozhlasových rozprávok.

      Študenti mali jedinečnú možnosť stretnúť sa so súčasnými slovenskými spisovateľmi priamo v škole a nahliadnuť aspoň trošku za oponu spisovateľovho vnímania sveta. Už sa tešia na ďalší ročník Zázračného orieška.

      PK SJL

    • Školský časopis po dlhom čase ožíva!
     • Školský časopis po dlhom čase ožíva!

     • Nový formát krátkych príspevkov ponúka aktuálne a praktické informácie pre študentov. Sledujte s nami dianie v škole a už čoskoro sa môžete tešiť na najnovšie číslo časopisu Gymnazista.

      Jarmila Bačová, šéfredaktorka školského časopisu

      ​​​​​​​

      Priložený článok o SOČke je od autorov redakcie školského časopisu.

    • Parti rozpočet sa blíži k záveru
     • Parti rozpočet sa blíži k záveru

     • Participatívny rozpočet Gymnázia Pierra de Coubertina je takmer na konci. Prebiehajúca kampaň schválených projektov vám dáva možnosť rozhodnúť sa, za ktorý z nich budete hlasovať. V najbližších dňoch obdržíte jedinečný kód, ktorý vám umožní vstúpiť do aplikácie a zvoliť si 3 najzaujímavejšie projekty.

      Hlasovanie prebieha od 23. mája do 30. mája 2022. Možnosť hlasovania majú všetci študenti aj zamestnanci gymnázia. Informácie o projektoch nájdete na nástenke na 1. poschodí. Z projektov, ktoré gymnazisti predložili, aby zlepšili podmienky v školskom prostredí, vybralo vedenie školy nasledovné:

      1. Odraz pre každého - vybavenie všetkých tried zrkadlami + dávkovače na mydlo do šatní v športovej hale
      2. Relaxačné ležadlá na školský dvor
      3. Hygienické potreby na dámske WC - automat na hygienické vložky a tampóny
      4. Stolný futbal
      5. Zveľadenie posilňovne - vymaľovanie posilňovne, vybavenie posilňovne moderným náradím na cvičenie
      6. Zútulnenie relaxačno-oddychovej zóny medzi budovami školy - celtové prístrešky, sedacie podušky, deky
      7. Požičiavanie školských pomôcok
      8. Výsadba okrasných drevín a rastlín v priestoroch relaxačno-oddychovej zóny
      9. Háj harmónie - altánok na školský dvor
      10. Háj harmónie II - vybavenie altánku (umelá tráva, kvety, sedacie vaky)

       

      Správne sa rozhodnite a hlasujte za najlepšie projekty v uvedenej aplikácii:

      https://app.decision21.org/gymnazium-p-de-coubertina-piestany-trnavsky-2020/voting

       

      Výsledky hlasovania budú zverejnené na stránke školy 1. júna 2022. Realizácia víťazných projektov sa uskutoční v júni až septembri 2022.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka projektu

    • Matematická olympiáda - vyššie kolá
     • Matematická olympiáda - vyššie kolá

     • Aj počas tohto školského roka sme sa zapojili do riešenia matematickej olympiády.

      15 žiaci z prímy až kvarty spolu so žiakmi I. B si svoje matematické vedomosti a zručnosti mohli porovnať so svojimi rovesníkmi v okresnom kole. Medzi úspešných riešiteľov okresného kola sa nakoniec zapísali - Veronika Šišláková z prímy, ktorá sa v kategórii Z6 (žiaci prímy a 6. ročníka ZŠ) umiestnila na 5. mieste a Adrián Kamenický z tercie, ktorý v kategórii Z8 (žiaci tercie a 8. ročníka ZŠ) obsadil 2. miesto.

      2 študenti vyšších ročníkov osemročného štúdia nás reprezentovali v krajskom kole (okresné kolo sa pre tieto kategórie neorganizuje). Z nich sa stal úspešným riešiteľom v kategórií C (žiaci kvinty a 1. ročníka SŠ) Matej Kubranský z kvinty.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom gratulujeme.

      PK matematiky

    • IMATRIKULÁCIE 2022
     • IMATRIKULÁCIE 2022

     • Deň ako každý iný, no predsa výnimočný. Taký bol 21. apríl 2022, kedy sa v priestoroch Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnili imatrikulácie študentov prvých ročníkov.

      Večer plný súťaží, zábavy, no najmä spoznávania sa, začal úvodnými slovami pána riaditeľa. Študenti si zrovnali sily v dvoch súťažných kolách, ktoré pozostávali z rôznych disciplín, napríklad prekážkový beh, stoličkový tanec, maľovanie na tvár, spevácke karaoke či chytanie jabĺčok.

      Naprázdno v tento večer neobišli ani triedni učitelia prváckych tried. Museli sa popasovať s učiteľským kvízom, ktorý obsahoval otázky o vlastných žiakoch a triedach.

      Vrcholom večera bolo vyhlásenie výsledkov súťaží. Po dôslednom zrátaní bodov tento rok prvenstvo patrilo žiakom prímy. Víťazstvo oslávili spolu s ostatnými zúčastnenými tancom na študentskej diskotéke.

      Tento deň bol výnimočný pre všetkých študentov prvých ročníkov ako i samotných organizátorov akcie. Tým patrí naša veľká vďaka za skvelú organizáciu a vytvorenie jedinečného a nezabudnuteľného zážitku.

       

      A ako spomínajú na imatrikulácie samotní žiaci prímy?

      Na začiatku privítanie,

      potom dobré občerstvenie.

      Nechýbali súťaže,

      získať body bolo ťažké.

      A na konci diskotéka,

      bola s Vami veľká sranda.

      A tak teda lúčime sa,

      dovidenia, vidíme sa.

       

      Žiaci prímy

       

      Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Carnuntum pri Hainburgu
     • Carnuntum pri Hainburgu

     •          Žiaci všetkých prvých tried dňa 04.05.2022 navštívili múzeum rímskeho mestečka Carnuntum pri rakúskom Hainburgu. Cieľom exkurzie bolo, aby si prváci mali možnosť pozrieť i pocítiť na vlastnej koži, v akých podmienkach žili starí Rimania, aké práva a povinnosti mali otroci, vojaci a občania Ríma, ako fungovala predvolebná politická propaganda, prečo kúpele zohrávali dôležitú úlohu v živote Rimanov, a že už vtedy existoval fast food.

               Po príchode do múzea boli študenti rozdelení do 3 skupín a spolu so slovensky hovoriacim sprievodcom absolvovali 2,5 hodinovú prehliadku opevneným mestečkom. Výklad sprievodcov bol zaujímavý a študenti aktívne kládli rôzne otázky, ktoré im boli pútovo zodpovedané. Dobrovoľníci zo skupiny si mali možnosť obliecť dobovú tuniku a odfotiť sa s triedou. Po prehliadke si žiaci oddýchli v parčíku múzea.

               Exkurziu zakončili na hore Braunsberg s nádherným výhľadom na Bratislavu, Hainburg a rieku Dunaj. Z hory možno vidieť aj hlavné mesto Rakúska, ktoré bolo, žiaľ, schované za mrakmi.

               Za nápad a organizáciu exkurzie vďačíme Mgr. Jobusovej.

               Pozvanie prijal aj náš bývalý kolega – dejepisár Mgr. Tibor Kertész, ktorý svojimi odbornými vedomosťami a sprievodcovskými skúsenosťami významne obohatil program exkurzie.

    • Slávnostná akadémia alebo ako nás v piatok trinásteho maturanti opustili a my sme 85 rokov oslávili...
     • Slávnostná akadémia alebo ako nás v piatok trinásteho maturanti opustili a my sme 85 rokov oslávili...

     • Vivat academia! Vivant professores! zaznelo z úst riaditeľa Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Mgr. Radima Urbana počas slávnostného príhovoru laureátom coubertinovskej ceny na slávnosti usporiadanej pri príležitosti 85. výročia založenia školy. V piatok 13. mája sa v slávnostnej atmosfére profesori a študenti gymnázia rozlúčili s maturantami, ktorí sa odobrali počas nastávajúceho akademického týždňa intenzívne doštudovať všetko to, čo ešte nestihli a čo budú potrebovať pri tej povestnej skúške dospelosti. Program akadémie v športovej hale gymnázia otvorila príhovorom predsedníčka Rady školy Mgr. Stanislava Šimová. Vyzdvihla v ňom prínos gymnázia pre naše mesto, región a štát od jeho založenia po súčasnosť. Počas veľmi kultivovaného, umelecky hodnotného a vtipného programu našich študentov a lúčiacich sa maturantov, ktorým nás sprevádzali moderátori Lucia Šandorová (2.C) a Matúš Mjartan (3.C), odovzdalo vedenie gymnázia tým najlepším z odchádzajúcich diplomy a vecné poukážky. Ocenenie ich úsilia počas celého štúdia môže byť inšpiráciou pre nás pozostalých. Riaditeľským príhovorom sa za všetkých profesorov gymnázia rozlúčil s maturantami riaditeľ školy spolu s piešťanským primátorom Dr. Petrom Jančovičom. Obaja ich povzbudili k ďalšiemu štúdiu a zaželali im veľa úspechov nielen v profesionálnom živote. Maturanti sa rozlúčili slávnostným defilé s tablami, ktoré sú už vystavené v uliciach nášho mesta.

      Slávnostná akadémia ďalej pokračovala v športovom areáli školy, kde predseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič spolu s riaditeľom Mgr. Urbanom a za prítomnosti laureátov ceny i vzácnych hostí odhalili pamätnú tabuľu, ktorá opätovne pomenúva športový areál gymnázia po dlhoročnom pedagógovi Mgr. Štefanovi Domonkosovi. Ten nedávno oslávil rovnaké životné výročie ako gymnázium.

      K výročiu dostalo zelený darček aj gymnázium - v jeho areáli pribudol ďalší strom. Na sadení červenolistého javora sa spolu so županom a primátorom podieľalo všetkých 5 posledných riaditeľov školy - a to priamo alebo v zastúpení. Význam symboliky stromu, jeho túžby rásť, vitálnej energie a priebojnosti zdôraznil aj zriaďovateľ gymnázia župan Jozef Viskupič, keď v slávnostnom príhovore povedal, že „skúsenosť pri tejto slávnostnej akadémii k 85. výročiu najlepšie ukazuje, že práve táto škola je chrbticou a pilierovou časťou našich župných škôl a že tu je veľmi inšpiratívny, živý a autentický kolektív zanietených pedagógov, ich študentiek a študentov.“

      Záverečný ceremoniálny akt slávnostnej akadémie otvorilo emotívne Prelúdium cis mol Sergeja Rachmaninova, ktoré zahrala víťazka klavírnych súťaží Eliška Rusnáková zo sexty. Slávnosť dekorovania laureátov ceny Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch zabezpečili župan trnavského kraja spolu s riaditeľom školy, keď odovzdali diplom, cenu a darčekovú tašku oceneným významným pedagógom za ich prínos v oblasti vzdelávania. Riaditeľ školy o nich v príhovore povedal, že sú zapísaní zlatým písmom do dejín gymnázia a ich meno nebude zabudnuté. Sú to bývalí riaditelia gymnázia PhDr. Milan Lihan, Mgr. Marian Nádaský, Mgr. Ivan Luknár (in memoriam), Mgr. Miroslava Hanková, ich zástupcovia Mgr. Anna Žižková, RNDr. Zuzana Šandriková, Mgr. Margita Mamráková, Mgr. Ján Číž, Ing. Erika Horváthová, RNDr. Ján Šmída a za dlhoročný prínos v oblasti športu Mgr. Štefan Domonkos. Slávnostnú atmosféru spoločenského posedenia po ukončení ceremoniálnej časti osláv vytvorili naši bývalí študenti, teraz členovia folklórneho súboru Máj, ktorý dlhoročne pôsobí pri gymnáziu. Gymnazisti - ambasádori školy Európskeho parlamentu, ktorí spolu s členmi žiackej školskej rady pod režijným vedením profesorov Petra Rusnáka a Kataríny Dzurovej pomáhali realizovať náročnú dramaturgiu slávnostného dňa, vyspovedali počas neformálnej časti programu aj niektorých laureátov a pozvaných hostí. Dianie aj z tejto časti osláv na gymnáziu dokumentuje fíčer vysielaný v rozhlasovej redakcii RTVS.

      Popoludní sa už v uvoľnenej atmosfére neformálnej časti osláv stretli pri občerstvení a kotlíkovom guláši z autorskej dielne profesora Barančíka aj bývalí profesori a profesorky gymnázia. Starší radili mladším a všetci vedno spomínali v priateľskom duchu. A veru mali si čo povedať a bolo aj čo sláviť až do hlbokej noci.

      Piešťanské gymnázium nie je veľká škola, o jej kvalite a sláve však počuť často a ďaleko. Jeho dobré meno šíria úspešní absolventi po celej Európe a všade vo svete, kam práve zavítajú. Pekne o tom hovoria naši alumni študenti vo videu uverejnenom na webe školy. Piešťanské gymnázium má 85 rokov, je však stále mladé a aj vždy bude, pokiaľ v ňom budú študovať kultivovaní, ambiciózni a kreatívni mladí ľudia pod vedením múdrych a láskavých profesorov. Vivat academia! Vivant professores!

      Fotografie  sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      Nikola Kutálková, študentka bilingválnej 3.B

    • Exkurzia do Viedne
     • Exkurzia do Viedne

     • Dňa 4.5.2022 sa na prvý zahraničný výlet po takmer dvoch rokoch vybrala trieda IV.B s časťou IV.A. Cieľom zájazdu bolo vidieť krásy Viedne, ktoré boli sprevádzané príjemným a záživným výkladom skúsenej sprievodkyne.

      Prehliadka Viedňou bola zahájená výstavou kočov Habsburgovcov, kde si študenti mohli z blízkosti prezrieť nielen zlatý koč Márie Terézie ale aj pohrebný koč, ktorý bol naposledy použitý len pred 30 rokmi. Nasledovala prechádzka rozsiahlymi záhradami Schönbrunnu s Neptúnovou fontánou.

      V umeleckohistorickom múzeu by študenti mohli stráviť i hodiny, no pre nabitý program sa po jeho krátkej návšteve presunuli k Stefansdomu. Po prestávke na viedeňský wurst či schnitzel sa pristavili pri poslednej zastávke exkurzie, ktorou bol výstredný Hundertwasserhaus.

      Študenti sa vrátili vyčerpaní z intenzívneho dňa, no vďační za unikátny zážitok a naplnení nenahraditeľnou atmosférou Viedne.

    • Stretnutie s Maestrom a ... s Jánošíkom
     • Stretnutie s Maestrom a ... s Jánošíkom

     • Milovníci humoru a satiry maturitných ročníkov navštívili 6. májový večer (mimoriadne príjemný) Radošinské naivné divadlo v Bratislave,  aby si pozreli predstavenie Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om. Mali vzácnu príležitosť stretnúť sa potom s vedúcou osobnosťou tohto jedinečného súboru - Stanislavom Štepkom a spoznať osobne divadelníka s ešte stále čiperným telom a veľkou ľudskou dušou. 

    • Krajské kolo chemickej olympiády
     • Krajské kolo chemickej olympiády

     • Dňa 28.04. 2022 sa konalo krajské kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentoval Viktor Berecz z kvarty, ktorý s prehľadom obsadil krásne 1.miesto

      K dosiahnutému úspechu Viktorovi srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme veľa chuti do ďalšieho štúdia a odvahy bojovať s novými výzvami. 

      PK BIO-CHE

    • Príroda nie je odpadkový kôš
     • Príroda nie je odpadkový kôš

     • Dňa 2.5.2022 sa študenti celého 1. ročníka našej školy zapojili do výzvy s názvom Príroda nie je odpadkový kôš. Žiakov ako pedagogický dozor a aktívni pomocníci sprevádzali : Mgr. Šimová Petra, Corticelli Eva, MSc., Mgr. Domonkoš a Mgr. Paradi. Triedy si rozdelili 2 úseky, ktoré vyčistili od papierov a plastov : 

      • trieda 1.A. + 1.C. vyčistila breh Váhu od Kolonádového mostu až po Lodenicu
      • trieda 1.B. + 1.D. vyčistila breh umelého kanálu k Povodiu Váhu a prírodnú lokalitu Lido

      Študentom ďakujem za ochotu sa zapojiť do výzvy a spraviť za krátky čas dobrú vec pre naše spoločné životné prostredie.

       

      PK TSV + vedenie školy

    • Medailová žatva našich športovcov na Župnej olympiáde stredných škôl v Trnave
     • Medailová žatva našich športovcov na Župnej olympiáde stredných škôl v Trnave

     • V dňoch 28.4. a 29.4. 2022 sa v Trnave uskutočnila Župná olympiáda stredných škôl, na ktorej boli naši študenti veľmi úspešní.

      Dňa 28.4. súťažili naši študenti v silovom päťboji pod vedením Mgr. Domonkoša. Vo veľmi náročnej disciplíne a silnej konkurencií sa im podarilo vybojovať striebornú medailu. Naše družstvo súťažilo v zložení Alexander Chmelo, Bohúš Németh, Samuel Sloboda a Robert Hadbábny. Chlapci podali vynikajúci výkon a vzorne reprezentovali našu školu.
      V ten istý deň súťažili aj študentky našej školy v športovej disciplíne aerobic. Pod vedením Mgr. Šimovej Petry sa súťaže zúčastnili : Natália Mária Mesáková, Klára Wiedermannová, Rebeka Reginová, Adela Babincová, Lucia Masaryková, Katarína Černeková, Andrea Korcová a Lea Horňáková. Vo veľmi silnej a širokej konkurencií (40 súťažiacich) sa podarilo našim dievčatám umiestniť nasledovne : 2. miesto a postup na Majstrovstvá Slovenskej republiky Natália Mária Mesáková, 5. miesto Klára Wiedermannová, 6.miesto Rebeka Reginová, 8. miesto Adela Babincová a 9. miesto Lucia Masaryková.

      Dňa 29.4. súťažili chlapci pod vedením Mgr. Matúšovej v basketbale. Chlapcom sa podarilo obsadiť 2. miesto a pre našu školu vybojovať striebornú medailu. Našu školu reprezentovali : Lukáš Studený, Samuel Pabiš, Augustín Petruška, Timotej Vatrt, Samuel Deanko, Jakub Strmenský, Max Gono, Adam Tomaga a Alex Trojan.
      V piatok sa konali aj atletické súťaže, v ktorých sme mali početné zastúpenie a získali sme mnoho cenných kovov. Pod vedením Mgr. Domonkoša našu školu reprezentovali v atletike : Dominika Rusková, Jakub Pisarčík, Samuel Sloboda, Denis Hrdina, Matúš Kubala, Simon Kumančík, Viktor Knapec, Vanesa Šútovská, Natália Mária Mesáková, Tamara Brdarová, Stella Krivičková, Lea Horňáková, Andrea Ciklamíniová, Benjamín Kollár, Katarína Černeková, Jakub Majerský a Martin Žilinka.
      Bronzový kov za 3. miesto získali :
      Jakub Pisarčík - skok do výšky
      Lea Horňáková - skok do diaľky
      Benjamín Kollár - beh na 400m.
      švédska štafeta v zložení : Mesáková, Kubala, Černeková, Žilinka
      Matúš Kubala - skok do diaľky

      Strieborný kov za 2. miesto získali :
      Katarína Černeková - beh na 1500m.
      Natália Mária Mesáková - skok do diaľky
      Andrea Ciklamíniová - beh na 800m.
      Samuel Sloboda - beh 200m.


      Všetci študenti, ktorí reprezentovali našu školu si zaslúžia výnimočnú pochvalu za dosiahnuté výsledky a šírenie športového ducha fair-play.


      PK TSV

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie