• Mladý záchranár
     • Mladý záchranár

     • Dňa 22.6.2022 sa konala akcia Mladý záchranár Trnavskej župy.

      Tejto súťaže sa zúčastnili študenti SŠ z Trnavského kraja, medzi ktorými boli aj študenti našej školy z triedy II.C.: M. Valová, E. Bačová, L. Šándorová, A. Kišš a M. Vulgan. Na súťaž ich pripravoval p. profesor R. Parádi a p. profesorka Z. Matúšová ich na súťaži doprevádzala.

      Úlohou našich študentov bolo čo najlepšie vyhodnotiť modelové situácie a podľa toho poskytnúť vhodnú prvú pomoc zraneným, zabezpečiť okolie a účastníkov danej nehody. Aj keď si naši študenti počínali veľmi dobre, na pódiové umiestnenie to nebolo. Zo získaných skúseností sa budú nasledujúci rok uchádzať o lepšie umiestenie v tejto zaujímavej, pre život potrebnej a dobre zorganizovanej súťaže.

      Budeme im v tom držať palce.

      Ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

    • Tretiaci si užili krásy Vysokých Tatier
     • Tretiaci si užili krásy Vysokých Tatier

     • Každoročný Kurz ochrany života a zdravia v Kežmarských Žľaboch pre študentov 3. ročníkov patrí k tradičným aktivitám našej školy. Po dvoch pandemických rokoch sa opäť podarilo kurz zorganizovať.

      Záver školského roka priniesol radosť takmer 100 tretiakom. Od 18. júna do 22. júna 2022 si gymnazisti užívali krásy tatranskej prírody. Mnohí po prvýkrát vyskúšali rebríky v Jánošíkových dierach, vysokohorskú turistiku na Zelené pleso, z Hrebienka na Zamkovského chatu či Skalnaté pleso. Tí najzdatnejší si užívali nádherné výhľady zo Zbojníckej chaty.

      Súčasťou kurzu je i splav Váhu a Dunajca. Pod taktovkou skúsených vodáckych inštruktorov p. Parádiho, p. Domonkoša, p. Urbana, p. Šmídu a p. Šimovej P. si študenti osvojili správne vodácke techniky. Niektorí však okúsili aj studenú vodu, keď nezvládli prepádlovať cez drobné pereje.

      Gymnazisti sa naučili, ako sa pohybovať v prírode a nestratiť sa bez kompasu. Tiež si pripomenuli, aké je dôležité vedieť sa správať v prírode a neznečisťovať ju. Opäť mali možnosť tráviť čas spolu, lepšie sa spoznať, utužiť kolektívne vzťahy, snáď sa i zamilovať.

      Veríme, že nové poznatky a zručnosti, ktoré získali, budú v ich životoch užitočné a na tento kurz budú ešte dlho spomínať. Vrátili sa spokojní, s mnohými zaujímavými zážitkami.

      PK TSV

    • Eduma & 4zet
     • Eduma & 4zet

     • Dňa 27.júna sa študenti III.B triedy zúčastnili besedy s pracovníčkami neziskovej organizácie Eduma, ktorá funguje aj vďaka podpore Európskej Únie a Erasmus+. Venuje sa potrebám ľudí zo znevýhodnených skupín a pomocou rôznych projektov, workshopov, živej knižnice, online knižnice a virtuálnej reality sa snaží priviesť nás k ich porozumeniu. Okrem iného organizuje aj programy, ako je napr. 4zet: Zisti – Zviditeľni – Založ - Zmeň, do ktorého sa môžu zapojiť mladí a aktívni ľudia vo veku do 30 rokov.

      Cieľom našej besedy bolo mapovanie potrieb mladých ľudí - ako vnímajú situáciu, čo je pre nich dôležité, čo ich trápi, ale aj naopak, čo považujú za príležitosť. Na úvod sme sa v krátkosti predstavili, povedali svoje záujmy a to, čo nemáme radi. Počas krátkej prestávky sme mali možnosť urobiť rozhovor s pani Veronikou, ktorá nám o programe 4zet povedala viac: „4zetkári sú ľudia, ktorí už majú do budúcna nejaké nápady, akým spôsobom by chceli zlepšovať spolužitie v našej spoločnosti, sú to ľudia, ktorí sa pripravujú na to, že by nejakým spôsobom oni sami založili občianske združenie alebo neziskovku.” Po prestávke sme pokračovali hrou o emóciách a pocitoch, vďaka čomu sme lepšie porozumeli, ako sa cítia naši spolužiaci. Ďalšia aktivita sa zameriavala na analýzu oblastí, v ktorých pociťujeme potrebu zmeny. Globálne témy sa vyskytovali najčastejšie, napr. vojna, LGBT+ komunita, interupcie, životné prostredie, prediskutovali sme aj školu, rodinu či duševné choroby. Na záver sme prostredníctvom obrázkových kariet zanechali odkaz svojmu budúcemu ja, na čo by nikdy nemalo zabudnúť.

      Za príjemnú besedu, ktorá nám spestrila koniec školského roka, venovala pozornosť našim potrebám a názorom a umožnila nám vzájomne sa viac spoznať, veľmi pekne ďakujeme Edume. Vďaka tiež patrí organizátorovi stretnutia Matejovi Brezovskému (III.B), predsedovi Školského parlamentu.

      Nikola Kutálková, III.B

    • English Star – súťažiaci odmenení
     • English Star – súťažiaci odmenení

     • English Star je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov prímy - kvarty. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.

      Z nášho gymnázia sa súťaže zúčastnilo 15 žiakov – 5 prímani, 6 sekundáni, 1 žiačka z tercie a 3 žiaci z kvarty. Najlepšiu percentuálnu úspešnosť dosiahla Emily Foster (P) – 99%.

      Súťaž umožnila žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

      Reklamný partner značky Fusakle poskytol ako odmenu za účasť v medzinárodnej súťaži English Star zľavu 30% na všetok sortiment. Zľava je určená aj pre súťažiacich, aj pre všetkých žiakov a celý učiteľský zbor. Zľavový kód vám na požiadanie poskytne koordinátorka súťaže Mgr. Martina Minárechová.

      Všetkým žiakom, ktorí sa medzinárodnej súťaže zúčastnili, blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia.

      PK ANJ

    • Maturitný týždeň
     • Maturitný týždeň

     • Maturitný týždeň bol pre nás nezabudnuteľný. Bol to týždeň, keď naši štvrtáci skladali skúšku dospelosti. My sme tak mohli počas týždňa „oddychovať“ a spoznávať Piešťany, okolité mestá i zaujímavé miesta.

      Prvý deň nášho poznávacieho týždňa bolo účelové cvičenie, ktoré prebiehalo v parku, pri Balneologickom múzeu Imricha Wintera, pred Domom umenia, na Kúpeľnom ostrove, či pri hudobnom pavilóne. S pani profesorkou Studénkovou sme sa rozprávali o našej bezpečnosti, kedy je nutné zavolať hasičov, záchranárov alebo policajtov. Vedieť rozpoznať situáciu, kedy viem ešte pomôcť ja a kedy je potrebné privolať pomoc. Pán profesor Šmída nám porozprával o prírode a jej kráse. Vybavil nám dokonca „zakázané“ kúpanie vo fontáne pri Balneologickom múzeu. S pani profesorkou Matúšovou sme si zopakovali, ako sa správať a orientovať v prírode. Na záver sme si s pánom profesorom Domonkošom odskúšali záchranu ľudského života na vlastnej koži. Tento horúci deň sme zakončili sladkým občerstvením – ľadovou zmrzlinou.

      Na druhý deň sme sa vybrali po stopách Matúša Čáka Trenčianskeho a navštívili sme Trenčiansky hrad. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o histórii mesta aj okolia. Veľmi sa nám páčili kostry ľudí, vysoká veža s ďalekohľadom i tajné chodby. Záver výletu sme strávili v nákupnom centre Laugaricio a unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili späť domov.

      Tretí deň sme strávili v piešťanskej elektrárni a dozvedeli sa históriu o jej vzniku, využití v minulosti i dnes. Keďže tento deň nám neprialo počasie, plánované zbieranie odpadkov na Kúpeľnom ostrove sme vymenili za športové aktivity v našej školskej telocvični.

      Štvrtý deň ráno sme vyrazili autobusom na Kopanice – Myjavu, Košariská a Brezovú pod Bradlom, kde sme si boli pozrieť mohylu M. R. Štefánika a historické múzeá. Mohyla – symbol samostatnosti a slobody nášho národa a pamätník významnej osobnosti, ktorý zaradil Slovákov medzi slobodné národy sveta. Dozvedeli sme sa aj veľa nových informácií o živote tohto veľkého syna slovenského národa.

      Piaty deň ubehol veľmi rýchlo. Piešťanská BUĎ FIT-ka začala v kine Fontána, kde sme si pozreli krátke dokumenty, následne sme sa presunuli na Kúpeľný ostrov. Pán profesor Paradi nám porozprával o liečivých prameňoch a ich blahodarných účinkoch. Na záver bola malou odmenou „zmrzka“.

      Tento týždeň ubehol veľmi rýchlo. Zažili sme kopec zábavy, spoznali nové, významné miesta a niečomu sa aj priučili. Radi by sme sa poďakovali našim profesorom za super akciu a tešíme sa opäť na ďalšiu o rok.

      Žiaci prímy

    • GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA PIEŠŤANY VÍŤAZOM MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA STREDNÝCH ŠKOL 2022
     • GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA PIEŠŤANY VÍŤAZOM MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA STREDNÝCH ŠKOL 2022

     • Pod horúcim slnkom, na golfovom ihrisku WELTEN Golf club v Báči, sa 7.júna 2022 konali MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA STREDNÝCH ŠKÔL. Golfisti a golfistky sa nedali odradiť a ich výkony na dobre pripravenom ihrisku boli výborné. Historicky veľkým úspechom sa skončil tento turnaj pre naše pieštanské gymnázium. Tobias Munk (2.B), Laura Póšová(1.B), Zoja Trojanová (kvarta) prvý krát tento turnaj vyhrali. Tobias zahral 74 rán, Laura 79 rán (2.miesto v kategórii dievčat), Zoja 90 rán .

      Študentom gratulujeme a ďakujeme za vzorné reprezentovanie našej školy.

    • Dobrovoľnícka ekologická aktivita gymnazistov ocenená TTSK
     • Dobrovoľnícka ekologická aktivita gymnazistov ocenená TTSK

     • Dňa 7. júna 2022 sa v Západoslovenskom múzeu v Trnave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže „Ekologický čin roka 2021“, do ktorej sa zapojili aj študenti nášho gymnázia: Adela Sedláčiková, Viktória Drábiková, Artur Halo (všetci z II.B) a Matej Pobjecký z I.C.

      Študenti svoj voľný čas venovali a aj venujú aktivitám, ktoré sú spojené s rozvojom včelárstva. Na jeseň 2021 sa rozhodli zveľadiť priestor okolo Náučného včelárskeho chodníka OZ Včeloz v Drahovciach. Za zrealizovanie výsadby nektárodajných kríkov, ktoré rozmiestnili podľa času ich kvitnutia, ohradenie kríkov palisádami a úpravu včelích úľov typu Langstroth 2/3, do ktorých boli na jar osadené nové včelie rodiny, získali od TTSK poďakovanie za inšpiratívnu činnosť v oblasti životného prostredia.

      Ďakujeme študentom za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia. Veríme, že svojou prácou vzbudili záujem aj u ostatných gymnazistov, aby sa vo voľnom čase venovali ochrane a starostlivosti o životné prostredie.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Oslavy Olympijského dňa
     • Oslavy Olympijského dňa

     • Dňa 1.-2.6.2022 sa uskutočnila športová akcia – oslavy Olympijského dňa, pod vedením SOV a ŠV v spolupráci s EYOF 2022 a mestom Banská Bystrica.

      Akcia spočívala v zapálení olympijského ohňa, ktorý pomyselne priniesla z Ríma do B. Bystrice olympionička a členka MOV Danka Barteková. Takto sa mohol olympijský oheň rozniesť prostredníctvom zapálenia 8 pochodní do všetkých krajov Slovenska. Tejto jedinečnej udalosti sa mohli zúčastniť a rozhorieť oheň za Trnavský kraj študenti Š. Sedlák a D. Zifčák z triedy I.B.

      Pri tejto príjemnej akcie ich doprevádzala p. Z. Matúšová.Študentom ďakujem za významnú účasť na tejto akcii, reprezentáciu našej školy a Trnavského kraja.

    • Predĺženie platnosti preukazu ISIC
     • Predĺženie platnosti preukazu ISIC

     • Vážení rodičia, milí študenti!


      Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť. 

      Všetky potrebné informácie nájdete v prílohe.

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie