• Začiatok školského roka 2022/2023
     • Začiatok školského roka 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí študenti,

       

      V pondelok 05.09.2022  začíname o 8.00 hod. v triedach nový školský rok 2022/2023.

      • Vstup do budovy školy je možný od 7.30 hod.,
      • Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Prostredníctvom Edupage (sekcia Žiadosti / Vyhlásenia) ho elektronicky zašle triednemu učiteľovi svojho dieťaťa do 05. 09. 2022.

      V prípade, že z akýchkoľvek príčin nie je možné zaslať toto vyhlásenie elektronicky, prikladáme ho ako dokument v prílohe, ktorý je potrebné vytlačiť, vyplniť a priniesť v deň nástupu do školy.

      Zároveň je potrebné sa riadiť pokynmi MŠVVaŠ SR

      • Program dňa 05.09.2022:
      • triednické práce v čase od 8.00 hod. do 10.40 hod.
      • žiaci prímy a prvých ročníkov triednické práce v čase od 8.00 hod. do 11.35 hod. (preberanie učebníc, informácie k stravovaniu) – je potrebné si priniesť tašku na učebnice a zálohu 5 eur na stravovací čip,
      • Program dňa 06.09.2022:
      • triednické práce v čase od 8.00 hod. do 11.35 hod.
      • Od stredy 07.09.2022 začína vyučovanie podľa riadneho rozvrhu v plnom rozsahu,
      • Stravovanie je zabezpečené od  stredy 07.09.2022 pre žiakov, ktorí sa prihlásili na stravu, majú zaplatené a zakúpený čip.

      Prajeme ešte príjemné prázdninové chvíle,

      Vedenie školy

    • Naši pedagógovia sa vzdelávali aj počas prázdnin
     • Naši pedagógovia sa vzdelávali aj počas prázdnin

     • Počas letných prázdnin sme ukončili na našej škole vzdelávanie pre pedagógov, ktoré nám poskytlo občianske združenie EduCoach za podpory grantového programu Zdravá duša školy Nadácie Orange.

      V rámci projektu prebehli 3 workshopy zamerané na zvládanie stresu, nenásilnú komunikáciu a využitie koučovacieho prístupu pri práci pedagóga. Siedmi naši pedagógovia si odniesli vedomosti a zručnosti, ako sa pozrieť inak na stresové situácie a zvýšiť si tak odolnosť voči stresu, ako sa postarať o seba samého, aby vedeli predchádzať konfliktom pomocou nenásilnej komunikácie a ako sa pýtať aj na hodinách inak, aby vytvárali vyučovací proces spolu so študentmi a tak lepšie spoznali ich potreby, podporili ich vo vlastnom raste a vytvorili im bezpečný priestor na učenie sa.

      EduCoach je komunita profesionálnych koučov, ktorá vie, že koučing je výborný nástroj osobnostného rozvoja nie len pre firmy a manažérov, ale že je to efektívna metóda aj do školského prostredia. Cieľom je zaviesť koučovaciu kultúru na pôdu slovenských stredných škôl. Koučing je partnerská debata, z ktorej koučovaný odchádza z vlastnými odpoveďami na dilemy, s ktorými prišiel, motiváciou konať a prevzatím zodpovednosti za svoje rozhodnutia, aby vedel sebavedome kráčať po ceste životom.

      Program individuálnych koučovacích rozhovorov ponúkame študentom posledných ročníkov spolu s EduCoach aj tento školský rok. Ambasádorom tohto projektu na našej škole je Mgr. Šimon Chrvala.

      Veríme, že študenti využijú túto príležitosť, aby vykročili z nášho gymnáziá tým správnym smerom, ktorým chcú ísť.

       

      Viac informácií o projekte sa dozviete tu:

      https://www.educoach.sk/vdaka-zdravej-duse-skoly-nadacie-orange-sme-vzdelavali-ucitelov-v-piestanoch-a-seredi/

    • Súťaže sprevádzajúce Európsku noc výskumníkov a Týždeň vedy a techniky
     • Súťaže sprevádzajúce Európsku noc výskumníkov a Týždeň vedy a techniky

     • Európska noc výskumníkov 2022 s mottom: „Dôverujme vede“

      je sprevádzaná:

       

      • výtvarnou súťažou určenou pre žiakov do 15 rokov: „Myslíme zeleno – Eko-ochranári“

      Do tejto súťaže treba poslať plagát vyzývajúci k diskusii o udržateľnosti životného prostredia a k zdravému stavu Zeme pre ďalšie generácie do 16.09.2022.

      Viac informácií o súťaži nájdete tu: https://www.nocvyskumnikov.sk/sutaze/vytvarna-sutaz-2022-myslime-zeleno-eko-ochranari.html.

      • foto/video súťažou bez obmedzenia veku: „Dôverujme vede“

      V tejto súťaži pomocou fotky alebo krátkeho videa treba ukázať ako prispievame k ochrane nášho životného prostredia. Fotku alebo video treba zverejniť na Instagrame alebo Facebooku do 25.09.2022 najneskôr do 8:00.

      Záujemcovia nájdu viac informácii tu: https://www.nocvyskumnikov.sk/sutaze/foto-video-sutaz-nocvyskumnikov2022.html.

      Nejaké námety – skrášlenie prostredia sídlisk, vytvorenie oddychových zón, vytvorenie napájadiel pre zver, čistenie turistických chodníkov, studničiek,...

      Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022

      je sprevádzaný:

      • výtvarnou súťažou pre žiakov do 16 rokov: „Vynálezy bez dátumu spotreby“

      Pomocou rôznych výtvarných techník môžu žiaci znázorniť vynálezy, ktoré boli vytvorené v minulosti, uplatňujú sa v súčasnosti a pravdepodobne sa budú používať i v budúcnosti. Práce treba poslať do 03.10.2022.

      Viac informácií o súťaži je zverejnených tu: https://tyzdenvedy.sk/podujatia-organizatorov/vytvarna-sutaz-4/.

       

      • videosúťažou i pre študentov stredných škôl: „Toto musím vyskúšať doma!“

      Študenti prostredníctvom svojich videí majú overiť jav alebo pokus, ktorý videli vo filme, seriáli, online či videohre vo vlastnej réžii. Videá treba nahrať na dané úložiská do 03.10.2022.

      Viac informácií a presné pravidlá nájdete tu: https://tyzdenvedy.sk/podujatia-organizatorov/video-sutaz/.

      Účasť v súťažiach je dobrovoľná, avšak vaša iniciatíva je vítaná.

      Marta Löfflerová

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie