• V októbri len na bicykli
     • V októbri len na bicykli

     • VÝZVA!!!

      Rád jazdíš na bicykli? Chceš urobiť niečo pre svoje zdravie?

      Dokážeš ovplyvniť svojich spolužiakov, aby bicyklovali o sladkú odmenu?

       Koľko kilometrov ako trieda dokážete za mesiac najazdiť?

       

      Dobrovoľníci v spolupráci s PK TSV organizujú športovú výzvu V októbri len na bicykli!, ktorá sa začína už zajtra 1. októbra 2022. Bicyklujeme celý október. Zber najazdených kilometrov bude ukončený počas jesenných prázdnin 31.10.2022 o polnoci. Vyhodnotenie a sladká odmena už v stredu 2.11.2022.

      Podmienky výzvy:

      1. súťaží sa v dvoch kategóriách – 1) príma až kvarta, 2) štvorročné štúdium, päťročné štúdium, kvinta až oktáva
      2. bicyklujú študenti, učitelia i nepedagogickí zamestnanci - triedny učiteľ a zástupca triedneho učiteľa patria automaticky k svojej triede, ostatných zamestnancov gymnázia je potrebné osloviť, ak budú súhlasiť, predseda triedy nahlási jej/jeho meno koordinátorom výzvy
      3. najazdené kilometre je potrebné zaznamenávať a posielať prostredníctvom Edupage alebo mailom aj s dôkazom - fotka mobilnej aplikácie, napr. Bike GPS, fotka hodiniek Garmin, prinscreen aplikácie Strava a pod., nezabudnúť uviesť meno a triedu
      4. dievčatá a ženy posielajú výsledky p. Šimovej, chlapci a chlapi p. Paradimu
      5. víťazná trieda v každej kategórii, ktorá najazdí najviac kilometrov, získa sladkú odmenu
      6. špeciálna cena pre troch pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, ktorí sa preukážu najvyšším počtom najazdených kilometrov
      7. koordinátori výzvy: Stanislava Šimová (stanislava.simova@gypy.sk), Róbert Paradi (robert.paradi@gypy.sk)

       

      Neváhajte a zapojte sa do výzvy: V októbri len na bicykli!

      Športovci, cyklisti, aktívni či rekreační, urobme niečo pre svoje zdravie!

      Dokážeme spoločne najazdiť viac ako 10 000 km?

    • Imatrikulácia - školský rok 2022/2023
     • Imatrikulácia - školský rok 2022/2023

     • Dňa 29.09.2022  sa v športovej hale nášho gymnázia konala milá udalosť - imatrikulácia žiakov prvého ročníka a prímy, ktorá by nemala chýbať v živote žiadneho stredoškoláka.

      Na úvod sa študentom prihovoril riaditeľ školy Mgr. Radim Urban. Po ňom sa už slova ujali sprievodcovia večera. Kultúrny program tradične zastrešili študenti tretieho ročníka v spolupráci so Školským parlamentom. Svoju úlohu pri organizovaní zvládli veľmi dobre a vytvorili milú, priateľskú a zábavnú atmosféru. Prváci a žiaci prímy, prijatí do cechu študentského, spolu so svojimi triednymi učiteľmi prežili príjemný večer, na ktorý budú určite dlho spomínať.

      Veľká vďaka patrí organizátorom imatrikulácie - Nikole Bračíkovej (III.C), Matejovi Brezovskému (IV.B),  Laure Čiernej (III..D), Nine Suchej (III.C),  Ester Oravcovej (III.A),  Augustínovi  Petruškovi (III.A), Adele Galkovej (III.B), Gréta Malíkovej (III..B), Tamare Krupovej (III.B),  Samuelovi Kováčovi (Septima), Michalovi Mončekovi (Septima), Adamovi Kardhordóovi (IV.B).

      Fotografie z imatrikulácií sa nachádzajú v školskej galérii.

    • Deň európskych jazykov 2022
     • Deň európskych jazykov 2022

     • Už od roku 2001 sa každý rok 26. septembra oslavuje Deň európskych jazykov. Naši gymnazisti neustále dokazujú, že znalosť cudzích jazykov im otvára brány do celej Európy – možnosť študovať v zahraničí, zamestnať sa v európskych spoločnostiach či cestovať bez obmedzení v komunikácii.

      Zvýšenú pozornosť venujeme vyučovaniu anglického jazyka, ale ani iné európske jazyky - francúzsky, nemecký či ruský - nezaostávajú. V týždni od 26. do 30. septembra študenti od najmenších prímanov až po maturantov dokazujú, že ovládať jazyky na komunikatívnej, ale i odbornej úrovni je už v súčasnej dobe nevyhnutnosť.

      Usilovne pracujú na projektových či skupinových prácach, pri ktorých využívajú moderné informačné technológie, vytvárajú jazykové súťaže, kvízy, hry, doplňovačky. Zisťujú, aké sú zvyky a tradície v európskych krajinách, vyhľadávajú zaujímavé fakty z oblasti geografie, histórie a kultúry, odporúčajú vyskúšať rozmanité národné jedlá, ktoré aj sami pripravujú. Tento rok si najviac pomaškrtili francúzštinári z III.A. Typický francúzsky šansón a hra petang potešila študentov z tercie.

      Bilingválni študenti z III.B pozvali viaceré triedy na prezentácie, prednášky a kvízy, prostredníctvom ktorých zmapovali dvojtýždenný študijný pobyt v Dubline. Dramatizáciu Popolušky usilovne nacvičuje trieda II.B. Bilingvalisti z V.B si pripravili komentované prednášky o pamätihodnostiach nášho rodného mesta priamo v teréne.

      Všetkými aktivitami naši študenti poukazujú na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadrujú podporu jazykovému vzdelaniu.

      PK ANJ a PK cudzích jazykov

    • Biela pastelka 2022
     • Biela pastelka 2022

     • V piatok 23. septembra 2022 sa uskutočnila charitatívna finančná zbierka, ktorú každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Biela pastelka 2022. Aj Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany sa už tradične do projektu zapojilo. Vedúca KS ÚNSS Trnava Mgr. Lenka Patyiová vyjadrila našej škole poďakovanie za dlhoročnú ochotu nezištne pomáhať.

      Všetkým študentom – dobrovoľníkom, ktorí pomohli k zisku celkového výnosu finančnou čiastkou 921,60 €, ďakujeme. Za našu školu zbierku vykonávali: Lucia Strechayová, Alexandra Bartošeková, Martin Halama a Timotej Mikuš z II.B, Lukáš Hýrošš a Samuel Rybanský zo sexty, Ester Šmídová, Lucia Šándorová Nikola Bračíková z III.C, Matej Brezovský zo IV.B, Adela Bundová a Lucia Pernischová z oktávy. Najviac finančných prostriedkov vyzbierala dvojica: Brezovský - Bračíková.

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • TROFEJ IVANA LUKNÁRA
     • TROFEJ IVANA LUKNÁRA

     • V priestoroch Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch sa dňa 26. septembra 2022 konalo vyhlásenie výsledkov športovo-vedomostnej súťaže s názvom Trofej Ivana Luknára. Súťaž bola v gescii učiteľov telesnej výchovy pod odborným vedením Róberta Paradiho. Pozostávala z behu na jeden kilometer, plávania na sto metrov a vedomostného testu v oblasti olympizmu. Každá časť mala vlastné bodové ohodnotenie, ktoré zohľadnilo vekové rozdiely účastníkov a umožnilo vyrovnané súperenie pre rôzne vekové kategórie.

      Celkovým víťazom pre rok 2022 sa stal Tomáš Jakubček, ktorý si prevzal cenu od minuloročnej víťazky Emmy Mihálikovej. Na druhom mieste sa umiestnil Matúš Kubala a o tretie miesto sa rovnakým počtom bodov podelili Katarína Černeková a Tereza Siváková.

      Súťaž je venovaná pamiatke Ivana Luknára, bývalého riaditeľa Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, ako prejav vďaky za jeho celoživotné pôsobenie v duchu ideálov Pierra de Coubertina. Inšpirátor, pedagóg, športovec telom i duchom, šíriteľ športových hodnôt, Ivan Luknár bol uznávanou autoritou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a významnou mierou sa pričinil o to, že Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch nesie meno tohto velikána moderného olympizmu.

      Trofej Ivana Luknára je pilotnou aktivitou medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom Run-Swim-Learn! In the Spirit of Pierre de Coubertin určeného pre širokú športovú verejnosť. Ide o pomyslenú štafetu v prezentácii a zviditeľňovaní športových, vzdelávacích a medzinárodných aktivít študentov a pedagógov Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, kde Ivan Luknár profesne pôsobil ako pedagóg a neskôr aj ako dlhoročný riaditeľ.

      Ivan Luknár neustále a neúnavne vštepoval svojim študentom lásku k športu a hodnotám olympizmu a sme mimoriadne poctení, že súčasný riaditeľ gymnázia pán Radim Urban aktívne pokračuje v tejto filozofii a podporil naše úsilie. Rovnako sme vďační manželke Ivana Luknára, pani Zuzane Luknárovej a ich dcére Kataríne Dzurovej za dôveru pri organizovaní podujatia a osobnú účasť na slávnostnom vyhlásení víťazov.

       

      Elena Malíková

      koordinátorka projektu

    • Japonsko-slovenské impresie na Parkfoto 2022
     • Japonsko-slovenské impresie na Parkfoto 2022

     • V nadväznosti na minuloročnú fotografickú súťaž Sakurová výzva, v sobotu 24.9. v rámci výstavy Parkfoto 2022 predstavili žiaci gymnázia a prizvaná verejnosť svoje fotografie na tému Japonsko-slovenské impresie.

      Touto výstavou sme symbolicky zahájili spoluprácu s partnerskou strednou školou Kokušikan v Tokiu, ktorú nám sprostredkovala Japonská olympijská akadémia. Je pre nás mimoriadne veľkou cťou, že tento rok sa výstavy zúčastnil a svojimi fotografiami do nej štedro prispel aj veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, jeho excelencia Nakagawa.

      Ďakujeme veľmi pekne Veľvyslanectvu Japonska v Slovenskej republike, Slovenskej olympijskej akadémii a Piešťanskému fotoklubu za podporu pri organizovaní a zabezpečovaní tohto podujatia. 

    • Absolútny majster golfového klubu je z nášho gymnázia
     • Absolútny majster golfového klubu je z nášho gymnázia

     • V dňoch 10. a 11. septembra 2022 Golf and Country Club Piešťany zorganizoval prestížny golfový turnaj. Medzi 36 súťažiacimi preukázal výnimočný talent a bojovnosť aj náš študent – Oliver Kardoš zo IV.B, ktorý sa na záver turnaja stal absolútnym majstrom klubu.

      Srdečne blahoželáme! Želáme veľa ďalších úspešných turnajov!

    • Zážitkový pobyt Salamander 2022 v Banskej Štiavnici
     • Zážitkový pobyt Salamander 2022 v Banskej Štiavnici

     • Na začiatku školského roka sa v dňoch 8. až 11. septembra študenti sexty a bilingválnej 2.B zúčastnili poznávacieho zájazdu v Banskej Štiavnici, ktorý režijne i dramaturgicky pripravili učitelia Peter Rusnák, Eva Corticelli a Ján Šmída.

      Obsahom študentského zážitkového pobytu, ktorý prebiehal počas festivalu slávnych Salamandrových dní, bol bohatý program vytvorený z vybraných tém z oblasti geológie, botaniky, sakrálnej a krajinnej architektúry, dendrológie, dejepisu, literatúry, ekonómie, dejín baníctva a banskej techniky, judaizmu, ale aj čajovej kultúry. Gymnazisti boli pozvaní aj do maliarskeho ateliéru a spolu s ich učiteľmi tvorivo prispeli dobrovoľníckou prácou k obnove banskoštiavnickej Kalvárie.

      Študenti gymnázia by vám radi porozprávali napríklad o významnej bitke na našom území z čias tureckých výpadov, dnes už by dokázali rozoznať čaj assam od darjeelingu, dôverne poznajú aj banskoštiavnické zákutia sopečnej kaldery, rozlíšia botanický habitus taxus baccata od acer palmatum, rovnako aj židovskú tóru od talmudu, dokážu vytvoriť vkusný náramok zo štiavnických drahokamov a vedia vybrúsiť vzácne nerasty do nevídanej krásy, precítene zarecitujú strofu zo Sládkovičovej Maríny a svižne vynesú brvno kríža na vrchol kalvárie, disciplinovane sfárajú do hlbokej bane a pohotovo pripravia chutné raňajky, zahrajú romantické gitarové sólo pri táboráku, porozprávajú o slávnom fotografovi nemenej slávnych hudobných skupín a dokážu popísať pocitovú teplotu vody v tajchu Ottergrund. To všetko a ešte čosi viac si do ďalších dní študentského života odnášajú ako živú skúsenosť naši gymnazisti.

      A keď ich po návrate domov pozvala spisovateľka a režisérka Anna Grusková pozrieť si v rámci Cinematiku jej posledný film o Štiavnici a inšpiratívnej profesorke gymnázia Dr. Alžbete Göllnerovej-Gwerkovej „Žena novej doby“, neváhali a pozvanie prijali aj do živej diskusie o filme a o tom, čo stále trvá – vzácny čas poznávania a zdieľania spoločných zážitkov.          

      PK OBN

    • Triedne zasadnutia Rady rodičov
     • Triedne zasadnutia Rady rodičov

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 19. septembra 2022 o 17.00 hod. sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov v jednotlivých triedach Gymnázia Pierra de Coubertina.

      Srdečne Vás pozývame na stretnutie s učiteľmi školy

    • Študent gymnázia na PENATI SLOVAK OPEN 2022
     • Študent gymnázia na PENATI SLOVAK OPEN 2022

     • V Penati Golf Resort v Šajdíkových Humenciach pri Senici sa na ihrisku Legend Course v dňoch 11. - 13.9. 2022 konal najväčší turnaj profesionálnych a amatérskych hráčov na Slovensku. Tentokrát išlo o 6. ročník golfového turnaja, ktorého ambasádorom je strieborný olympionik Rory Sabbatini. Svoju úspešnú premiéru na profesionálnom turnaji na základe Wild card zažil aj Tobias Munk z III.B. Prezradil nám, že pre neho je takýto turnaj obrovskou skúsenosťou a zároveň zážitkom, keďže si mohol zahrať s úspešnými profesionálmi z celej Európy.

      Tobiasovi držíme palce aj na ďalších turnajoch.

    • Náučný pobyt v írskom Dubline
     • Náučný pobyt v írskom Dubline

     • V júnových dňoch (9.6. – 22.6.) sa žiaci bilingválnej triedy 2.B vrátili z náučného pobytu v írskom Dubline vďaka programu Erasmus+. Spoznávali mnohé interaktívne múzeá ako aj prímorské oblasti Bray či Malahide, plné prekrásnej prírody. O histórii ostrova sa dozvedeli na zájazde v Kilkenny a Glendalough. 

      Študenti navštevovali Dublin City University a absolvovali prestížny dvojtýždňový kurz anglického jazyka a írskej kultúry. Vyučovanie bolo vedené hravou, praktickou a poznávacou formou s lektormi Conor M’Grath a Cathla O’Riordan. 

      Viac informácií a fotiek z výletu nájdete na oficiálnom instagramovom a facebookovom profile.

      Študenti III.B 

    • Pozdrav z Francúzskej riviéry
     • Pozdrav z Francúzskej riviéry

     • Leto pred maturitným ročníkom si treba užiť vždy naplno, aby sme oddýchnutí mohli naštartovať posledný ročník. Dôkazom toho sú naše triedy - 4.A a oktáva, ktoré leto ukončili v pompéznom štýle na pobreží Francúzskej riviéry. Užili sme si kúpanie v Stredozemnom mori, ohromujúce výhľady a taktiež sa dozvedeli zopár faktov z histórie, no hlavne získali nové zážitky a cestovateľskú skúsenosť. Veľké ďakujeme patrí pani profesorkám Urbanovej, Dzurovej a Dvořákovej, ktoré s nami tento výlet absolvovali a veríme, že im po ňom zostanú rovnako krásne spomienky ako nám.

      Nina Bičanová, oktáva

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie