• Kvarta po stopách štiavnických permoníkov
     • Kvarta po stopách štiavnických permoníkov

     • Pod patronátom triednej učiteľky Dr. Domonkosovej a v režijnom vedení učiteľa Dr. Rusnáka v piatok 21. októbra študenti kvarty absolvovali edukačný program v Banskej Štiavnici. Okrem geológie, chémie a botaniky sa dotýkali aj histórie banských miest a barokovej architektúry. Kvartáni v bani Glanzenberg ako malí permoníci prešli popod trotuár Banskej Štiavnice, aby napokon v botanickej záhrade objavili krásu biodiverzity a svetovú slávu banskej akadémie. Spolu s krásami mesta ich upútal aj príbeh štiavnickej gymnaziálnej profesorky Alžbety Gwerkovej a neopakovateľná atmosféra barokového klenotu nad mestom - štiavnickej Kalvárie. Výdatný obed v monarchistickej atmosfére uspokojil aj tých najväčších hladošov. Práca študentiek v šperkárskej dielni Geologického múzea a brúsenie drahokamov šikovnými rukami gymnazistov bolo príjemným tvorivým rozptýlením zážitkami a poznaním naplneného dňa.

      PK OBN

    • Neobyčajná beseda s neobyčajným Kellenbergerom
     • Neobyčajná beseda s neobyčajným Kellenbergerom

     • Dňa 19. 10 . 2022 do priestorov nášho gymnázia zavítal výtvarník, maliar a ilustrátor – Martin Kellenberger. Výživnú besedu o knihe Neuveriteľné dobrodružstvá grófa Beňovského, ktorú napísal Miroslav Musil, moderovala pracovníčka Mestskej knižnice mesta Piešťany – Katarína Gregušová. Očarení rukopisom a príjemným vystupovaním umelca žiaci sekundy sa nebáli klásť rôznorodé aj nevšedné otázky. Dozvedeli sme sa o technikách, ktoré pán Kellengerger využíva pri práci, o úskaliach neľahkej úlohy ilustrátora komiksu, ktorý nielen ilustruje, ale zároveň dáva konečnú podobu aj písmu. 

      Martin Kellenberger je umelec, ktorý precízne pracuje s témou, ktorú dostal. Odhodlanie dotiahnuť prácu do maxima predviedol aj v uvedenej knihe. Ilustrácie pracujú s vrstvením jednotlivých plánov cez seba, pričom autor nezabúda aj na najmenšie detaily, ako je napríklad obraz na stene v pracovni zobrazujúci lov bizónov indiánmi. Práve pre rafinovanosť a odhodlanie skúmať každý detail sa Kellenbergerove ilustrácie stávajú efektívnou kronikou prijímateľovej percepcie. 

    • Memoriál prof. Viliama Kuba
     • Memoriál prof. Viliama Kuba

     • Štvrtkové popoludnie patrilo spomienke na nášho bývalého kolegu, profesora matematiky a fyziky, Mgr. Viliama Kuba. Už 25 rokov si naši učitelia pripomínajú symbolickým turnajom tohto volejbalového nadšenca. Počet zúčastnených družstiev, tvorený z učiteľov rôznych stredných škôl v Piešťanoch, z niekdajších 6-7 síce  klesol na tri, no o to dôležitejšie je vyzdvihnúť snahu o športovanie.

      Za tím Gymnázia Pierra de Coubertina nastúpili učitelia: R. Urban, D. Domonkoš, R. Paradi, J. Šmída, D. Gašparová, M. Löfflerová, K. Dzurová, Z. Matúšová. V zápase s kolegami zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Piešťanoch sme zvíťazili 2:1, s kolegami z Hotelovej akadémie 2:0. Turnaj bol spomienkou aj na ďalších kolegov – športovcov, ktorí už tiež nie sú medzi nami, Mgr. Štefan Bekö, Mgr. Ivan Luknár. Ďakujeme všetkým priaznivcom, ktorí nás prišli povzbudiť, bývalým kolegom, aj organizátorom, prof. J. Studénkovej, Ľ. Synakovej, P. Šimovej, E. Horváthovej. Športu zdar!

                                                                                                                                    PK TSV

    • Cestou z Prahy cez Paríž a Dublin až do Štokholmu / Európsky deň 2022 na gymnáziu
     • Cestou z Prahy cez Paríž a Dublin až do Štokholmu / Európsky deň 2022 na gymnáziu

     • Po čase opäť pedagógovia a študenti piešťanského gymnázia, ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, usporiadali Európsky deň 2022, tentoraz s ekonomickou tematikou. V piatok 7. októbra prijali pozvanie prednášať vzácni hostia - poslanec Europarlamentu a priateľ školy Ivan Štefanec s ekonomickým analytikom INESSu Martinom Vlachynským, bývalým študentom gymnázia. Európsky deň slávnostne otvoril príhovorom riaditeľ školy Radim Urban.

      Prednášky pozvaných hostí sa venovali ekonomickým výzvam, ktorým Európa spoločne čelí, pričom následná diskusia priniesla zaujímavé informácie aj o slovenskej rozpočtovej politike a ekonomickej kondícii štátov EÚ. Gymnazisti plne využili možnosť klásť hosťom otázky a diskutovať s nimi o atraktívnych témach, ktoré v súčasnosti rezonujú v našej spoločnosti. Aj účasť študentov alumni-klubu gymnázia a profesoriek z českých gymnázií obohatila program tohtoročného európskeho dňa.

      Po živej diskusii pozvaní hostia, už ako súčasť hodnotiacej poroty, precestovali 4 členskými krajinami Európskej únie s ambíciou vybrať tú najlepšiu. Študenti súťažiacich tried pripravili bohatý kultúrny program s občerstvením v národnom duchu. Študenti 2.A pod vedením triednej profesorky Kataríny Dzurovej predstavili komisii krásy Českej republiky, ktorá je aktuálne predsedajúcou krajinou Rady EÚ. Dominanty krajiny a výborné občerstvenie s reprodukovaným vystúpením božského Káju vytvorili neopakovateľnú atmosféru, v ktorej porota s divákmi aj vďaka Krtkovi nazrela do čarokrásneho sveta detských rozprávok.

      Po hladkom pristátí s leteckou spoločnosťou bilingválnej 2.B triedy na palube s triednou profesorkou Evou Corticelli porota vďaka komentovanej prehliadke klenotov Francúzska využila jedinečnú príležitosť užiť si atmosféru romantického mesta na Seine i vďaka perlivému moku a exkluzívnej vstupenke na parížsky Fashion Week.

      Ďalšia bilingválna komunita 3.B triedy s triednou profesorkou Ingrid Páleníkovou priblížila odbornej porote jedinečnú históriu a podmanivú kultúru Írska, ktorej krásu mali možnosť študenti spoznať vďaka európskemu projektu študijných mobilít Erasmus +. Informácie o zelenom ostrove sv. Patrika odprezentovali v anglickom jazyku a sčasti dokonca v pôvodnej írčine!

      Poslednou zastávkou na európskej tour boli filmové ateliéry Svenska, kde vďaka triede sexte s jej triednym profesorom, dramaturgom a garantom celého podujatia, slávny režisér Ingmar Bergman natáčal nový film o Švédsku, ktoré sa pripravuje na predsedníctvo Rady EÚ v budúcom roku. Hostia a členovia poroty si spolu s účinkujúcimi študentami zaspievali hity skupiny ABBA, videli servis Björna Borga, stali sa svedkami vikingského zápasu i ceremoniálu udeľovania Nobelovej ceny básnikovi Tranströmerovi samotným Alfredom Nobelom. Filmovací deň v sexte podporila sponzorsky i chutným firemným jedlom spoločnosť Ikea.

      Odborná porota mala ťažkú úlohu vybrať víťaza súťaže, keďže všetci študenti si pripravili výborný program a preukázali aj svoj úprimný záujem o európske témy. Po dôkladnej úvahe hodnotiaca komisia väčšinou hlasov udelila prvé miesto sexte, pričom ocenila kvalitu prezentácií všetkých zúčastnených tried.

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

       

                                                                                                        Liliana Pažítková, maturitná V.B

    • Študenti sami rozhodli, kam pôjdu peniaze z rozpočtu
     • Študenti sami rozhodli, kam pôjdu peniaze z rozpočtu

     • Do projektu participatívneho rozpočtu pre stredné školy sme sa zapojili preto, aby sme finančné prostriedky využili v súlade s potrebami a želaním žiakov. Naša cesta sa začala vo februári 2022. Zástupcovia tried si zahrali hru Nie je mesto ako mesto, aby pochopili zmysel participatívneho rozpočtu. Nasledovali ďalšie dva veľké worskhopy, na ktorých študenti prezentovali svoje nápady, dotvárali navrhnuté projekty, učili sa vytvoriť rozpočet pre svoj návrh.

      Koncom apríla 2022 koordinátori a vedenie školy rozhodli, ktoré projekty postúpia do hlasovania. A začala sa kampaň! Boj medzi študentmi prebiehal prostredníctvom plagátov, posterov aj priamym ovplyvňovaním svojich spolužiakov či kamarátov. Kampaň vyvrcholila koncom mája. Študenti obdržali jedinečné kódy na vstup do parti aplikácie a hlasovali za svoj vysnívaný projekt. Hlasovania sa zúčastnila viac než polovica študentov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

      1.júna 2022 bolo hlasovanie zastavené a riaditeľ školy zverejnil výsledky. Víťazné projekty - Zveľadenie posilňovne (vymaľovanie posilňovne, vybavenie posilňovne moderným náradím na cvičenie) a Hygienické potreby na dámske WC (automat na hygienické vložky a tampóny) – mohli začať s realizáciou. Každý projekt získal 500,-€.

      Na začiatku realizácie projektov všetko vyzeralo ideálne. Študenti zháňali tovar, sumarizovali finančné prostriedky, hľadali sponzorov. Bohužiaľ, automaty na hygienické vložky a tampóny, ktoré mali byť umiestnené na dievčenských WC, nebolo jednoduché zohnať, a tak sa navrhovatelia projektu rozhodli venovať svoju finančnú čiastku na zveľadenie posilňovne. Realizácia víťazného projektu trvala takmer tri týždne. Bolo potrebné vymaľovať posilňovňu, vyčistiť priestory po maľovaní, vymeniť umývadlá i vodovodné batérie v dievčenskej šatni a nakúpiť vybrané pomôcky na cvičenie. Podarilo sa. Navrhovateľka projektu Nikola BračíkováIII.C so svojimi spolužiakmi i kamarátmi usilovne pracovali, aby zveľadili posilňovňu a nakúpili moderné pomôcky a náradie. Príďte si zacvičiť a posúďte sami, či boli peniaze správne investované!

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka participatívneho rozpočtu pre stredné školy

    • Vzácna návšteva na Gymnáziu Pierra de Coubertina
     • Vzácna návšteva na Gymnáziu Pierra de Coubertina

     • V utorok 4. októbra nás svojou návštevou poctil veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, Jeho Excelencia Makoto Nakagawa. Na úvod spolupráce nášho gymnázia s partnerskou školou Kokušikan v Tokiu prišiel študentom II.B priblížiť históriu a kultúru Japonska a okamžite si ich získal svojou srdečnosťou, bezprostrednosťou a prístupnosťou. Počas prehliadky školy sa úprimne zaujímal o históriu a dianie na škole či aktivity a záujmy žiakov, počas prestávky v triede rozprúdil neformálne rozhovory. S uznaním ocenil jazykovú zdatnosť našich študentov a ich spontánnosť v komunikácii.

      Veľmi si vážime jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o míľnikoch, ktoré formovali kultúru pre nás stále dosť vzdialenú a do veľkej miery nepoznanú. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a nové príležitosti dozvedieť sa viac o našej partnerskej krajine a jej kultúre.

    • Európska noc výskumníkov 2022 - 16. ročník s mottom: Dôverujme vede
     • Európska noc výskumníkov 2022 - 16. ročník s mottom: Dôverujme vede

     • Posledný septembrový piatok v Európe patrí vedcom, ktorí majú jedinečnú možnosť prezentovať svoju prácu širokej verejnosti a najmä mladým.

      I tento rok sme v rámci aktivity: Navštív svoju školu/Spoznaj svojho vedca pozvali do školy našich bývalých študentov – Martinu Horváth Orlovskú a Heliodora Macka.

      P. Horváth Orlovská oboznámila študentov s projektom 3D tlač keramických komponentov

      s použitím oxidu hlinitého, ktorému sa venuje na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

      P. Macko zo spoločnosti SEAK vo svojej prezentácii porovnal výhody a nevýhody elektromobilov

      s klasickými vozidlami, oboznámil s možnosťami nabíjania, zodpovedal otázky študentov.

      Popoludní 17-členná expedícia vyrazila na cestu za poznaním do Bratislavy. V priestoroch Starej tržnice a jej okolí (viac info o programe nájdete tu.) sa jej členovia oboznámili s prácou vedcov a vyskúšali si netradičné experimenty, či overili svoje vedomosti a pozorovací talent v rôznych súťažiach. Odmenou im neboli iba suveníry (tričká, šatky, plagáty, samolepky, perá, ceruzky,...), ale i množstvo zážitkov – lietajúci delfín, súťaženie pod taktovkou Vlada Voštinára či ovládanie robota hlavou...  Do Piešťan sa vrátili vo večerných hodinách plný krásnych dojmov a vedeckých inšpirácií.

      P. Löfflerová ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o hladký priebeh celej akcie.

       

      Marianna Krajčová & Marta Löfflerová

      A na záver zopár reakcií študentov:

      Bolo to úžasné a naučili sme sa veľa nových vecí.

      Prednášky nás veľmi zaujali, dozvedeli sme sa veľa nových vecí.

      Oslovila ma rôznorodosť využitia technológie 3D tlače, napríklad tlač domov, očí či potravín.

      Ak budeme mať elektromobil, bude dôvod urobiť si prestávku v reštike - auto sa musí nabiť.

    • Naše dievčatá ovládli cezpoľný beh
     • Naše dievčatá ovládli cezpoľný beh

     • Dňa 29.9. 2022 sa pod vedením Mgr. Domonkoša zúčastnili naše žiačky, študentky a študenti školských majstrovstiev okresu základných a stredných škôl.

      Dievčatá si v oboch kategóriach družstiev (základné školy, stredné školy) počínali vynikajúco a obsadili 1. miesto.  V súťaži jednotlivkýň základných škôl sa na 1. mieste umiestnila žiačka kvarty Gáliková Eliška a na 2. mieste sa umiestnila jej spolužiačka Lenka Kovalčíková. Medzi stredoškoláčkami si naše dievčatá počínali suverénne a obsadili všetky medailové umiestnenia. Študentka 4.C. triedy Katarína Černeková obsadila 1. miesto.  Na 2. mieste sa  umiestnila  Patrícia Lehutová z 2.B. triedy a na 3. miesto Lenka Bílená z 1.A.. Našu školu ďalej skvelými výkonmi reprezentovali : Žofia Čuboňová, Soňa Macejková zo septimy, Laura Póšová z 2.B.

       

      V cezpoľnom behu súťažili aj študenti našej školy a v družstvách sa umiestnili na výbornom 2. mieste v zložení : Tomáš Jakubček z 2.C., Tomáš Talajka z 1.A., Matúš Kubala zo sexty a Jakub Majerský z 2.C.. Medzi jednotlivcami sa na výbornom 2. mieste umiestnil Tomáš Jakubček. 

      Našu školu ďalej reprezentovali medzi jednotlivcami Nikolas Jankovič a Samuel Pabiš zo sexty.

       

      Za dosiahnuté vynikajúce výsledky a vzornú reprezentáciu našej školy všetkým zúčastneným ďakujeme

       

      PK TSV

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie