• Náboj Junior
     • Náboj Junior

     • V piatok 25. novembra sa na našej škole uskutočnil 10. ročník medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj Junior pre žiakov 8. a 9. ročníka (viac info o súťaži: https://junior.naboj.org/sk/sk/). Do súťaže sa len na Slovensku zapojilo 417 družstiev, z čoho 9 súťažilo práve na našej škole. Reprezentovali nás dva tímy, ktoré si počínali nasledovne:

      Družstvo z tercie v zložení Lenka Augustínová, Olívia Černáková, Tibor VarinskýSamuel Vulgan vyriešilo 23 úloh a obsadilo vynikajúce 1. miesto spomedzi tímov súťažiacich na našej škole a 69. miesto spomedzi vyše 400 tímov súťažiacich na Slovensku. (podrobné výsledky nájdete na https://junior.naboj.org/sk/sk/results/category/nj/country/sk/).

       

      Družstvo z kvarty v zložení Markus Figura, Adrián Kamenický, Tomáš MatečnýAdrian Šebo obsadilo spomedzi tímov súťažiacich na našej škole 2. miesto a skončilo 128. spomedzi všetkých tímov na Slovensku. Súťažiaci vyriešili 21 úloh so stratou iba dvoch úloh na víťazný tím (podrobné výsledky nájdete na: https://junior.naboj.org/sk/sk/results/category/nj/country/sk/).

       

      Ďakujeme obom tímom za vzornú reprezentáciu školy a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

      Vďaka patrí i študentom zo septimy, sexty a II.D pod vedením Michala Mončeka, ktorí sa dobrovoľne podujali na organizovanie súťaže a umožnili tak žiakom základných škôl stráviť príjemné tímové predpoludnie plné zaujímavých matematických a fyzikálnych úloh.

    • Školské majstrovstvá okresu v stolnom tenise
     • Školské majstrovstvá okresu v stolnom tenise

     • Dňa 24. 11.2022 sa uskutočnili Školské majstrovstvá okresu v stolnom tenise. Turnaj sa konal v malej telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Na turnaji sa zúčastnilo 5 družstiev chlapcov. Finále chlapcov sa odohralo medzi Hotelovou školou v Piešťanoch a Gymnázium P. de Coubertina.

      Nakoniec v napínavom súboji zvíťazili naši chlapci z Gymnázia P. de Coubertina. a získali 1. miesto.

      Našu školu reprezentovali 1. Matej Danko z II.C triedy, 2. Tobias Munk z III.B triedy, 3. Boris Jurčaga z III.B triedy a č. 4. Matej Tarana z II.C triedy.

      Súčasne prebiehala súťaž v stolnom tenise medzi družstvami dievčat. Gymnázium Pierra de Coubertina reprezentovali tieto súťažiace : 1. Thi My Ann Ngugen z III.D triedy, 2. Barbara Jankechová z II.D. triedy, 3. Adela Galková z III.B triedy a 4. Viktória Kerpnerová z I.B.

      Naše dievčatrá taktiež získali 1. miesto. Obidve družstvá chlapcov aj dievčat budú reprezentovať našu školu v apríli v Trnave.

      Želáme im ďalšie úspechy v stolnom tenise.

      Daniela Gašparová

    • Charitatívna zbierka potravín Tesco 2022
     • Charitatívna zbierka potravín Tesco 2022

     • Trnavská arcidiecézna charita sa roky zapája do celonárodnej, jednej z najväčších potravinových zbierok na Slovensku, ktorá sa koná tradične v novembri v predajniach spoločnosti TESCO. Aj dobrovoľníci z nášho gymnázia pravidelne pomáhajú.

      Zbierka potravín a hygienických potrieb sa konala v dňoch od 24. novembra do 26. novembra 2022. Vďaka Tesco zbierke dokáže Charita aj tento rok pomôcť mnohým ľuďom v núdzi.

      Dobrovoľnícku aktivitu vykonávali: Arthur Halo a Adela Sedláčiková z III.B, Magdaléna Ondrejková z oktávy, Lea Horňáková z III.D, Tereza Šušorová, Vanesa  Šutovská a Laura Majeská z III.A, Nina Džambazovič z II.C, Nikola Bračíková a Aneta Némethyová z III.C. O roznos charitných novín sa tento rok postarali: Zuzana Mečírová z III.B a Juraj Dzurech z II.B.

      Ďakujeme za pomoc našim dobrovoľníkom, ktorí usilovne pracovali, aby pomohli naplniť základné potreby ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej životnej situácii.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Adventný beh na podporu duševného zdravia
     • Adventný beh na podporu duševného zdravia

     • VÝZVA!!!

      Komunita dobrovoľníkov na našej škole nás vyzýva, aby sme v adventnom čase podporili duševné zdravie aj pohybom na čerstvom vzduchu. Myšlienka bežeckej výzvy sa zapáčila vedeniu spoločnosti DOMOSS Technika, a.s. Sú presvedčení, že úspešne napredovať môžeme len vtedy, ak je naša fyzická a psychická kondícia v rovnováhe, preto sa rozhodli podporiť adventné behanie aj finančne. „Ak nabeháte ako škola viac než 10 000 kilometrov, naša spoločnosť vám venuje finančnú odmenu vo výške 300,-€,“ prisľúbil p. Hrdina.

      Dobrovoľníci v spolupráci s PK TSV sa rozhodli zorganizovať Adventný beh na podporu duševného zdravia, ktorý sa bude konať od nedele 27.11.2022 do nedele 18.12.2022.

      Podmienky bežeckej výzvy:

      1. súťaží sa v dvoch kategóriách – 1. kategória - príma až kvarta, 2. kategória - štvorročné štúdium, päťročné štúdium, kvinta až oktáva
      2. behajú študenti, učitelia i nepedagogickí zamestnanci - triedny učiteľ patrí automaticky k svojej triede, ostatných zamestnancov gymnázia je potrebné osloviť, ak budú súhlasiť, predseda triedy nahlási meno bežca koordinátorom výzvy
      3. odbehnuté kilometre je nutné zaznamenávať a posielať prostredníctvom Edupage alebo mailom aj s dôkazom - fotka mobilnej aplikácie, napr. Running, fotka bežeckých hodiniek Garmin, prinscreen aplikácie Strava a pod., nezabudnite uviesť meno a triedu
      4. dievčatá a ženy posielajú výsledky p. Šimovej, chlapci a chlapi p. Paradimu
      5. víťazná trieda v každej kategórii, ktorá nabehá najviac kilometrov, získa sladkú odmenu – výsledky budú vyhlásené na Vianočnej akadémii 22.12.2022
      6. špeciálna cena pre troch pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, ktorí sa preukážu najvyšším počtom odbehnutých kilometrov
      7. NOVINKA: ak sa k študentovi či zamestnancovi školy pridá aj rodinný príslušník, trieda, za ktorú behá, si za každého člena rodiny pripíše 1 km navyše, podmienkou je len spoločná fotografia
      8. koordinátori výzvy: Stanislava Šimová (stanislava.simova@gypy.sk), Róbert Paradi (robert.paradi@gypy.sk)

       

      Neváhajte a zapojte sa do výzvy: Adventný beh na podporu duševného zdravia!

      Športovci, bežci, aktívni či rekreační, urobme niečo pre svoje zdravie!

      Dokážeme za advent spoločne nabehať viac ako 10 000 km a získať sľúbenú odmenu?

    • 33. ročník školského kola olympiády v nemeckom jazyku
     • 33. ročník školského kola olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 22.11. 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.  17 študentov sa odhodlalo popasovať s nemeckým jazykom. Študentom ďakujeme, pretože sa nenechali zastrašiť a ukázali nám, že nemčina má miesto v ich srdci. Prví dvaja z kategórie A,B postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 18.01.2023 a študenti z kategórie C postupujú do krajského kola. Krajské kolo sa uskutoční 15.02.2023.

       

      Výsledky školského kola:

      Kategória 1A              1. Emily Foster (S)                           vyučujúca: Mgr. Jánošová

       

      Kategória 1B              1. Viktor Vančo (K)                         vyučujúca: Mgr. Juhasová

                                          2. Adam Krajčovič (K)                    vyučujúca: Mgr. Juhasová

                                          3. Mário Stanček (K)                         vyučujúca: Mgr. Juhasová

       

      Kategória 1C              1. Ella M. Mináriková (K)               vyučujúca: Mgr. Juhasová

       

      Kategória 2A              1. Samuel Rybanský (Sx)                 vyučujúci: Mgr. Ševčík

                                          2. Zoja Mlynáriková (Sx)                vyučujúci: Mgr. Ševčík

                                          3. Šimon Sedlák (II.B)                      vyučujúca: Mgr. Jánošová

       

      Kategória 2B              1. Mia Mlynáriková (O)                  vyučujúca: Mgr. Juhasová

                                          2. Marko Pristach (IV.D)                vyučujúca: Mgr. Juhasová

                                          3. Elise M. Ábelová (Sp)                   vyučujúca: Ing. Krajčiriková

       

      Kategória 2C              1. Laura S. Mináriková (Sp)           vyučujúca: Mgr. Juhasová

       

      Víťazom gratulujeme.

      PK cudzích jazykov

    • Župné štipendiá pre talentovaných žiakov 2022
     • Župné štipendiá pre talentovaných žiakov 2022

     • Dňa 21.11.2022 sa uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Divadla J. Palárika v Trnave slávnostné odovzdávanie župných štipendií pre talentovaných žiakov za mimoriadne výsledky vo vedomostných a športových súťažiach.

      Župné štipendiá získalo len 20 žiakov stredných škôl z celého kraja.

      Za mimoriadne výsledky vo vedomostných súťažiach a olympiádach boli z našej školy ocenené žiačky Katarína Špániková z Oktávy a Elise Mária Ábelová zo Septimy.

      Za mimoriadne výsledky v oblasti športu boli z našej školy ocenené žiačky triedy III.A Ester Oravcová a Romana Švecová.

      Všetkým oceneným žiačkam gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu a tréningu.

    • 13th International Pierre de Coubertin Youth Forum v nemeckom Mníchove
     • 13th International Pierre de Coubertin Youth Forum v nemeckom Mníchove

     • Akcia s názvom : „Bude to super!“ sa naplnila do poslednej bodky

      V dňoch 1.11. až 7.11.2022 sme sa zúčastnili 13th International Pierre de Coubertin Youth Forum v nemeckom Mníchove. Po dlhej takmer 9 hodinovej ceste autobusom sme sa z autobusovej stanice v Mníchove vlakom presunuli do 13 kilometrov vzdialeného Pullachu. Ubytovali sme sa v zámočku Burg Schwaneck a pripojili sme sa k delegáciám ostatných 18 krajín na neoficiálnom uvítaní a spoločenských zoznamovacích hrách.

      Ďalší deň, stredu 2.11., začala Dr. Ines Nikolaus prednáškou o živote, diele a víziách Pierra de Coubertina, následne sme pokračovali poznávaním priľahlého mestečka Pullach a zoznamovaním sa s ostatnými účastníkmi pri stolnom futbale. Po obede sa konal slávnostný otvárací ceremoniál.

      Vo štvrtok ráno sme v šiestich skupinách diskutovali na tému: Ako nás šport spája? Potom sme absolvovali priateľský závod Cross-country. Poobede sa každý zapojil do jedného z umeleckých workshopov (tanečného, hudobného alebo výtvarného). Následne sme si napísali vedomostný test, týkajúci sa života a diela Pierra de Coubertina a histórie olympijských hier. Večer sa konalo úchvatné Mini Expo.

      V piatok sme sa zobudili do daždivého rána. Po raňajkách sme absolvovali ďalšie športové súťaže (steeplechase, hod kameňom, skok do diaľky s kilovými činkami v rukách a boccia) vo výdatnom studenom novembrovom daždi. Poobednajší program tvorilo ďalšie kolo umeleckých workshopov a diskusií, tentokrát na tému udržateľnosti športu a Olympijských hier. Večer sme zavŕšili veľmi úspešnou prezentáciou tradičných národných tancov a diskotékou.

       V sobotu sme si vyskúšali paraolympijské disciplíny a naposledy sa zúčastnili umeleckých workshopov. Po večeri sa konal záverečný ceremoniál, v rámci ktorého sme prezentovali výsledky nášho snaženia na workshopoch a názory ku ktorým sme spoločne dospeli počas diskusií. Všetci, ktorí sme splnili kritéria, sme boli ocenení diplomom a medailou.

      Nedeľné ráno nás konečne privítalo slnečnými lúčmi. Po skorých raňajkách sme sa rozlúčili so zámočkom a nasadli do autobusov. V mníchovskom olympijskom parku sme navštívili Olympiatrum – olympijskú vyhliadkovú vežu, olympijskú plaváreň a štadión (neodolali sme a odbehli sme si na ňom kolečko), pamätník obetiam atentátu na izraelských atlétov počas olympiády v lete 1972. Potom sme spoznávali zákutia a špecifickú atmosféru starého mesta Mníchova, sprevádzaní mníchovskými študentmi. Večer sme sa ubytovali v mládežníckom hostely v Possenhofene. Po večeri nasledovala Farewell party a debaty len tak o živote až do skorého rána, kedy sme sa rozlúčili s časťou našich kamarátov, ktorí odchádzali nadránom, aby stihli lety domov.

      Pondelkové ráno bolo síce slnečné ale pre mnohých z nás mokré a rozmazané kvôli slzám. Lúčenie nemalo konca kraja a nebolo vôbec jednoduché. Lúčili sme sa s úžasnými, šikovnými ľuďmi, ktorí nám prirástli k srdcu, a s ktorými sme prežili nádherný týždeň, plný radosti, zábavy, pokoja, mieru, bez starostí, bez zhonu, bez stresu či nevraživosti. Okrem stolného futbalu, rakúskych čapášov schuhplattler a CIPC Youth Forum song nás spojili rovnaké názory, ideály, záľuby a zmysel pre humor. Nikomu z nás sa nechcelo vrátiť sa do víru každodenných povinností, úloh, skúšok, k súpereniu o miesto na výslní, k požiadavkám a očakávaniam, ktoré na nás kladie naše okolie.

       Zažiť atmosféru tohto medzinárodného fóra, ktoré do nás hlboko zasialo svoje motto – „Olympizmus povzbudzuje mládež, aby sa usilovala o medzinárodné priateľstvá a mier“, by som priala každému jednému študentovi i zamestnancovi našej i akejkoľvek inej školy. Možno by sme si omnoho intenzívnejšie začali uvedomovať skutočné hodnoty života a naša spoločnosť by sa tak mohla zmeniť k lepšiemu.

      Týmto chceme poďakovať vedeniu školy ako aj pani profesorke Corticelli a pánovi profesorovi Paradimu, ktorí nám nielen umožnili sa zúčastniť sa tejto úžasnej akcie, ale nám boli nápomocní aj pri príprave i v priebehu samotného fóra. Ďakujeme.

      Adela Bundová (oktáva), Lucia Šándorová (III.C), Martin Halama (II.B) a Lukáš Hýrošš (sexta)

    • Divadelná súťaž v anglickom jazyku
     • Divadelná súťaž v anglickom jazyku

     • Študenti II.B reprezentovali bilingválne štúdium na divadelnej súťaži v anglickom jazyku Dramafest 2022, ktorý sa konal 10. novembra 2022 pod záštitou Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom. Študenti si sami zhotovili kostýmy i divadelnú scénu. Prevedenie rozprávky Snehulienka režírovala triedna profesorka Eva Corticelli. Na divadelných doskách sa naši bilingvalisti predviedli po prvýkrát a hoci nesúťažne, ich predstavenie bolo ocenené búrlivým potleskom.

      Ďakujeme študentom za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia a držíme palce v ich divadelnom napredovaní.

      PK ANJ

    • Škatule od topánok plné lásky.....
     • Škatule od topánok plné lásky.....

     • Potešme i tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich! Naplňte škatuľu od topánok maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú, preto do nej nezabudnite vložiť aj kúsok svojho srdca!

       

      Mali by obsahovať z každého trošku:

      • niečo sladké: keksík, perníčky, cukríky, DIA sladkosti, ovocné detské taštičky…
      • niečo slané: tyčinky, slané keksy, praclíky, kukuričné chrumky, krekry…
      • niečo teplé: káva, ovocný čaj, cappuccino, horúca čokoláda, bylinný čaj…
      • niečo mäkké: teplé ponožky, papučky, rukavice, čiapka, šál, uteráčik…
      • niečo voňavé: sprchový gél, telové mlieko, krém na ruky, balzam na pery, parfém…
      • niečo na zábavu: krížovky, dobrá kniha, kresbičky od detí, pozdrav, pohľadnica…
      • niečo zo srdca: ručne kreslená pohľadnica, plyšový macko, soška anjelika, šálka, vianočná dekorácia...

       

      Zbierka trvá od 23.11. 2022. Nezabudnite označiť, či je darček určený pre ženu/muža. Svoju škatuľu od topánok odovzdajte v kabinete ANJ na prvom poschodí najneskôr do 2.12. 2022.

      Ak každá trieda spoločne pripraví jednu škatuľku, potešíte srdiečka 25 osamelým seniorom. Zabaľte do nej aj kus svojho srdca, akoby škatuľka mala ísť niekomu, koho naozaj milujete.

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Poklady faraóna Tutanchamona
     • Poklady faraóna Tutanchamona

     • "Vydajte sa na fantastickú cestu do minulosti a odhaľte najväčší archeologický objav sveta.“

      Tento slogan nás zlákal 10. novembra na cestu do Brna. Dôvod? Vybrali sme sa za pokladmi faraóna Tutanchamona. V priestoroch výstaviska je totiž inštalovaná veľkolepá expozícia kópií pohrebných komôr a vzácnych predmetov, ktoré boli vytvorené pomocou vysoko realistických technológií. So záujmom sme si prezreli nádherné exponáty, videá, grafiky a doplnili sme si svoje vedomosti o mnohé zaujímavosti o živote najznámejšieho egyptského faraóna. Hladinu všestrannosti sme si potom vyrovnali vo vedecko-technickom parku VIDA. Tu v zajatí interaktívnych prírodovedných exponátov a funkčných fyzikálnych modelov sme objavovali, experimentovali,... a pochopili, že veda skutočne vie byť zábavou.

      Pani učiteľkám ďakujeme za skvelo vybranú a zorganizovanú akciu.

      Žiaci I.A, C, D a kvinta

    • 33. ročník Olympiády v anglickom jazyku – školské kolo
     • 33. ročník Olympiády v anglickom jazyku – školské kolo

     • V dňoch 9. a 10. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 70 študentov. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 19. januára 2023. Víťaz školského kola v kategórii 2C1 – bilingválne triedy - postupuje priamo do krajského kola, ktoré sa bude konať 16. februára 2023.

      Výsledky školského kola:

       

      Kategória 1A

      1. Emily Foster, S                                            vyučujúca: Ing. Kürtiová
      2. Daniel Kudri, S                                              vyučujúca: PhDr. Murínová
      3. Žofia Olšavská, S                                          vyučujúca: Ing. Kürtiová

      Kategória 1B

      1. Mário Stanček, K                                        vyučujúca: Mgr. Tomagová
      2. Filip Orlovský, T                                           vyučujúca: Mgr. Šimová
      3. Christopher Viliam Nagy, K                         vyučujúca: Mgr. Bertoliová

      Kategória 2A

      1. Zoja Mlynáriková, Sx                                 vyučujúca: Mgr. Kubincová
      2. Juraj Kubačka, II.C                                      vyučujúca: Ing. Kürtiová
      3. Tereza Kolláriková, Sx                                 vyučujúca: Ing. Kürtiová

      Kategória 2B

      1. Elise Mária Ábelová, Sp                             vyučujúca: Mgr. Páleníková
      2. Denis Šebo, Sp                                             vyučujúca: Ing. Klapicová
      3. Paulína Bieleschová, Sp                                vyučujúca: Mgr. Páleníková

      Kategória 2C1

      1. Lukáš Miklo, V.B                                        vyučujúci: Mgr. Ševčík
      2. Benjamín Horosz, V.B                                  vyučujúci: Mgr. Ševčík
      3. Viktória Drábiková, III.B                             vyučujúca: Mgr. Páleníková

      Víťazom srdečne gratulujeme!

      Nech sa im podarí úspešne reprezentovať naše gymnázium aj v okresnom a krajskom kole.

      PK ANJ

    • Študenti sa vzdelávali o cene štátu a verejných financiách
     • Študenti sa vzdelávali o cene štátu a verejných financiách

     • Ako plod niekoľkoročnej spolupráce pedagógov Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch a Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) v Bratislave sa 10. novembra podarilo na pôde gymnázia uskutočniť ďalšiu zo série prednášok na ekonomické témy, tentoraz ako workshop o cene štátu, príjmoch a výdavkoch štátneho rozpočtu, o finančnej disciplíne a zodpovednosti a zákonoch podivuhodného sveta verejných financií. Prednášku ekonomického analytika a projektového koordinátora INESSu Juraja Fukatscha pod názvom Vesmír verejných výdavkov otvorili riaditeľ školy Radim Urban a garant programu Peter Rusnák, ktorí privítali nielen študentov, ale aj záujemcov o ekonomické témy z radov odbornej i laickej verejnosti. Pod hlavičkou gymnázia ako ambasádorskej školy a regionálneho garanta Olympiády ľudských práv študenti v tvorivej atmosfére diskutovali o vesmíre daňových odvodov a o cenách a kvalite služieb, ktoré občanom ponúka štát. Niektorí z nich získali v súťaži aj niekoľko titulov z odbornej ekonomickej literatúry. Stretnutie s ekonómiou pokračovalo po diskusii ešte konzultáciami pre gymnazistov, ktorí sa venujú ekonomickým otázkam vo svojich študentských vedeckých projektoch.

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      PK OBN & Liliana Pažítková, študentka maturitného ročníka

    • Piešťanskí gymnazisti diskutovali o SNP a o extrémizme v spoločnosti
     • Piešťanskí gymnazisti diskutovali o SNP a o extrémizme v spoločnosti

     • Nebýva príliš často, aby sa stretli minister, župan a primátor pri témach vojenskej histórie. Na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch sa to v týchto jesenných dňoch stalo. Riaditeľ školy Radim Urban prijal 10. novembra ponuku prezentovať študentom projekt Moje Povstanie realizovaný pod záštitou Ministerstva obrany SR. Autori a hostia projektu odovzdali gymnazistom svoje skúsenosti s historickým vedomím, reflexiou Slovenského národného povstania a s výzvou kriticky vnímať nárast extrémizmu v spoločnosti. Minister obrany SR Jaroslav Naď, zriaďovateľ piešťanského gymnázia a župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a opätovne zvolený primátor Piešťan Peter Jančovič sa prihovorili študentom nielen v téme povstania, ale aj v aktuálnej téme zvýšenia potreby citlivosti na násilie v spoločnosti v jeho rôznych formách. V rámci multimediálneho projektu Moje Povstanie, v ktorom umelecká spoločnosť Bona Vide prezentuje tému povstania študentom základných a stredných škôl, ponúkla aj piešťanským gymnazistom príležitosť pozrieť sa formou krátkych filmov na príbehy individuálneho hrdinstva z tohto obdobia modernej slovenskej histórie. Gymnazisti zistili, že SNP možno nie až takou zaprášenou povstaleckou históriou, keďže táto významná historická udalosť môže ešte aj dnes vypovedať mnohé o nás. Hostia edukačného programu, ktorí majú stále silné väzby na Piešťany, slovenská moderátorka a režisérka Vera Wisterová, Michal Straka známy ako spevák Ego a režisér Juraj Štepka, participovali na diskusii s gymnazistami v projekte, na ktorom sa zúčastnili viaceré osobnosti slovenskej kultúry ako herci v hraných dokumentoch. Tie nielenže študentov oslovili, ale aj inšpirovali ku kultivovanému a kritickému dialógu medzi mladými ľuďmi, ktorý je dnes tak potrebný.

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      PK OBN

    • Fyzikálny náboj
     • Fyzikálny náboj

     •  piatok 4. novembra sa uskutočnila tímová súťaž v rýchlostnom počítaní fyzikálnych príkladov - Fyzikálny náboj (viac info o súťaži tu: https://physics.naboj.org/sk/sk/). Súťaží sa v 2 kategóriách - juniori (žiaci, ktorým do maturity chýbajú aspoň 2 roky) a seniori (ostatní žiaci stredných škôl). Naša škola mala zastúpenie v oboch kategóriách a žiaci si počínali nasledovne:

      Kategória Juniori

      Družstvo v zložení Andrea Ciklaminiová, Samuel Deanko, Gabriela Kotúčová, Juraj Kubačka a Matej Tarana (všetci z II. C) obsadilo 19. miesto a družstvo Viktor Berecz (Ka), Matej Kubranský, Samuel Rybanský, Filip Sova a Peter Matúš Štubňa (sexta) skončilo na 22. mieste. Obe družstvá síce vypočítali iba o 5 príkladov menej ako víťazi, ale o umiestnení rozhoduje nielen počet vyriešených úloh, ale i to, ktoré úlohy žiaci vyriešili. V tejto kategórii na Slovensku súťažilo 50 družstiev (podrobné výsledky nájdete tu: https://physics.naboj.org/sk/sk/results/category/junior/country/sk/)

      Kategória Seniori

      Družstvo zo septimy Natália Banasová, Michal Buchman, Michal Monček, Filip Nedelka a Denis Šebo obsadilo 20. miesto a družstvo v zložení Michal Fox, Romana Švecová (III. A), Sofia Seitlerová (III. D), Oliver Ján Tremboš (III. B) a Adriána Novotná (IV. B) skončilo na 51. mieste. Do tejto kategórie sa zapojilo 54 družstiev na Slovensku (výsledky tu: https://physics.naboj.org/sk/sk/results/category/senior/country/sk/).

      Ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy.

      PK FYZ

    • Októbrová cyklistická výzva ukončená, víťazi odmenení
     • Októbrová cyklistická výzva ukončená, víťazi odmenení

     • V októbri len na bicykli – tak znela výzva, do ktorej sa v čase od 1. októbra do 31. októbra 2022 zapojilo 16 tried, 44 študentov a 13 učiteľov. Spolu prešli na bicykli 7 918,95 km. Naši učitelia sa nedali zahanbiť a z celkového počtu im patrí 1 686,14 najazdených kilometrov.

      V 1. kategórii zvíťazila tercia1 028,78 km. V 2. kategórii obsadila prvé miesto septima s najazdenými 1 238,32 km. Absolútnym víťazom októbrovej výzvy sa stala Elisa Biscontini z kvinty, ktorá v priebehu jedného mesiaca niekoľkokrát pokorila stokilometrovú vzdialenosť a celkovo najazdila 931,02 km. Spomedzi učiteľov gymnázia si prvenstvo vybojovala Mgr. Radka Grosmannová, ktorá zvýšila konečný výsledok triedy I.B o 381,8 km. Prvé miesto z radov nepedagogických zamestnancov získal Roman Ondrejka so 154,69 km. Inšpiráciou pre cyklistických nadšencov sa v ankete Bicykel – moje nohy stala PaedDr. Ivana Papcunová.

      Výsledky 1. kategórie (P – K)

      1. tercia              1 028,78 km
      2. príma                  444,23 km
      3. sekunda             131,85 km
      4. kvarta                   51,75 km              

      Spolu: 1 656,61 km

      Výsledky 2. kategórie (4-ročné a 5-ročné štúdium, Ka – O)

      1. septima           1 238,32 km
      2. kvinta              1 060,03 km
      3. I.B                     832,61 km
      4. IV.B                  286,13 km
      5. III.A                  285,59 km
      6. II.B                    250,29 km
      7. III.B                  238,09 km
      8. I.A                     119,02 km
      9. I.D                     111,27 km
      10. II.D                      72,79 km
      11. IV.A                    47,32 km              
      12. III.D                    34,74 km

      Spolu: 4 576,62 km

      TOP 3 z radov pedagogických zamestnancov:

      1. Mgr. Radka Grosmannová                381,80 km
      2. Mgr. Mária Maceková                       260,44 km
      3. Mgr. Stanislava Šimová                     169,70 km

      Cyklistická výzva spĺňala všetky kritériá fair-play, spojila triedy a podporila zdravú súťaživosť športujúcich gymnazistov. Víťazné triedy, ktoré spálili najviac kalórií, obdaroval pán riaditeľ Mgr. Radim Urban sladkou odmenou.

      Všetkým aktívnym i rekreačným cyklistom, študentom, učiteľom i nepedagogickým zamestnancom ďakujeme za najazdené kilometre. Športu zdar!

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

      Mgr. Róbert Paradi, predseda PK TSV

    • Deň otvorených dverí na gymnáziu
     • Deň otvorených dverí na gymnáziu

     • Dňa 27.10.2022 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, tradične určený pre žiakov základných škôl, ich rodičov, ale aj pre širokú verejnosť. Návštevníci mali možnosť  prezrieť si priestory školy a nahliadnuť do každodenného života študentov. Vyučujúci so študentmi pripravili pre návštevníkov DOD mnohé zaujímavé aktivity aj overenie vedomostí vo vzorových prijímacích testoch.

      Ďakujeme a tešíme sa na budúcich prvákov.

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Tematický deň - Halloween
     • Tematický deň - Halloween

     • Milí profesori, študenti,

      26.10. 2022 sa na našej škole uskutočnil tematický deň - Halloween. Žiaci prišli v kreatívnych kostýmoch od pirátov až po postavičky z animovaných filmov.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a tešíme sa na ďalšie tematické dni!Váš Školský parlament

    • Budova nášho gymnázia oslávila storočnicu
     • Budova nášho gymnázia oslávila storočnicu

     • Nikto nepochybuje o tom, že monumentálna budova dnešného Gymnázia Pierra de Coubertina dominuje veľkorysému priestoru námestia Slovenského národného povstania v Piešťanoch. Rovnako je nepochybným faktom, že táto neprehliadnuteľná budova oslavuje 100 rokov od položenia základného kameňa stavby.

      Presne v intenciách starovekých rímskych zakladajúcich aktov (tzv. fundatio) je do základného kameňa gymnázia vytesaný dátum 28.X.1922. V ten deň totiž piešťanská stavebná firma Berta&Kováč začala realizovať štátny projekt výstavby verejnej budovy podľa návrhu významného českého urbanistu a architekta Ladislava Skřivánka. Budova dnešného gymnázia pôvodne slúžila potrebám vzdelávania pod názvom Meštianska škola T. G. Masaryka, avšak 1.9.1953 sa do budovy na vtedajšom Stalinovom námestí presídlilo Spolkové československé reálne gymnázium, predchodca dnešného Gymnázia Pierra de Coubertina.

      Vedenie gymnázia, jeho pedagógovia i študenti si pripomenuli význam tohto zakladajúceho aktu a dôstojne oslávili jubileum nášho duchom nestarnúceho vzdelávacieho ústavu. Slávnostný deň pripomienky osadenia základného kameňa sa v čase slávenia storočnice budovy stretol s Dňom otvorených dverí 27.10.2022, čo symbolicky poukazuje nielen na stálu sviežosť ducha školy a jeho životaschopnosť, ale aj na nádejnú perspektívu v budúcnosti.

      Riaditeľ školy Mgr. Radim Urban v slávnostnom príhovore ocenil historickú kontinuitu vzdelávania na gymnáziu, ktoré dodnes v dobrej kondícii slúži nielen potrebám obyvateľov mesta, ale aj širokému okoliu. Zároveň sa poďakoval študentom za účasť a vyzdvihol podiel na slávnosti, o ktorý sa zaslúžili IT administrátor školy Roman Ondrejka a pedagóg Dr. Peter Rusnák. V krátkom historickom vstupe o počiatkoch projektu školy a položenia jej základného kameňa zacitovali z dobovej tlače a mestskej kroniky študenti sexty Zoja MlynárikováLukáš Hýrošš. Predsedníčka Rady školy Mgr. Stanislava Šimová s predsedom Školského parlamentu Matejom Brezovským vo svojich príhovoroch pomenovali historický význam vzdelávania pre našu krajinu i mesto a pripomenuli aj nedávne a súčasné úspechy študentov gymnázia i pedagógov školy. Na historizujúci charakter budovy piešťanského gymnázia, tohto ojedinelého Skřivánkovho diela na Slovensku, na jeho neorenesančné odkazy v ornamentalite a významný urbanistický počin stavby, ktorá na námestí preklenula vtedajšie územia mesta s jeho budúcou priestorovou expanziou, poukázal v prednáške čestný hosť Ing. arch. Ľubomír Mrňa, CSc. Programom slávnostnej udalosti sprevádzali sextáni Andrea ŽlnayováSamuel Rybanský, ktorí v závere zaželali všetkým prítomným i gymnáziu veľa zdravia a úspechov a pozvali profesorský zbor i vzácnych hostí k prípitku a malému pohosteniu.

      Zoja Mlynáriková, študentka sexty a PK OBN

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie