• Adventný beh na podporu duševného zdravia ukončený
     • Adventný beh na podporu duševného zdravia ukončený

     • Duševné zdravie je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou zdravia. Je potrebné sa oň starať rovnako ako o fyzické zdravie, pretože jedno bez druhého nemôže fungovať. Duševné zdravie a pohoda sú základom pre také schopnosti, ako napríklad myslieť, cítiť, nadviazať vzťahy s inými ľuďmi, zarábať si na živobytie a tešiť sa zo života.

      Výzva zapojiť sa do adventného behu na podporu duševného zdravia nezostala na našom gymnáziu bez povšimnutia. V adventnom čase od 27. novembra do 18. decembra 2022 sa do výzvy zapojilo 19 tried, 80 študentov a 13 zamestnancov. Spolu nabehali 2 950,66 km. Zamestnanci gymnázia sa nedali zahanbiť, z celkového počtu im patrí 741,93 km.

      V 1. kategórii zvíťazila tercia s 226,44 km. K výhre pomohol aj organizátor výzvy a zároveň triedny učiteľ Róbert Paradi (22 km). V 2. kategórii obsadila prvé miesto IV.B s odbehnutými 598,64 km, ktorým pomohla k víťazstvu 105,13 km triedna učiteľka Stanislava Šimová. Víťazom spomedzi študentov sa stal Matúš Kubala zo sexty, ktorý spolu odbehol 140 km. Medzi študentkami sa víťazstvom môže pochváliť Katarína Černeková zo IV.C s odbehnutými 135,27 km.

      Absolútnym víťazom výzvy nielen medzi učiteľmi, ale aj v rámci celej školy sa stala Mgr. Radka Grosmannová, ktorá zvýšila konečný výsledok triedy I.B o 154,11 km. Odbehnutím polmaratónu sa v rámci bežeckej výzvy blysol pán riaditeľ Mgr. Radim Urban. Špeciálna cena a obrovské uznanie patrí II.D, z 19 dievčat v triede behali 18. II.D je ukážkou skutočne zohratého kolektívu, dievčatá dokázali, že aj športová výzva môže spájať a utužovať vzťahy.

      Výsledky 1. kategórie (P – K)

      1. tercia              226,44 km
      2. príma                 78,32 km
      3. kvarta                20,03 km
      4. sekunda            17,84 km                 

      Spolu: 342,63 km

      Výsledky 2. kategórie (4-ročné a 5-ročné štúdium, Ka – O)

      1. IV.B               598,64 km
      2. II.D                 364,75 km
      3. I.B                  325,77 km
      4. IV.A               238,23 km
      5. III.A               217,15 km
      6. IV.C               148,47 km
      7. Sx                   140,00 km
      8. Sp                   133,56 km
      9. IV.D               112,45 km
      10. III.D                 92,56 km
      11. II.B                   91,03 km                 
      12. Ka                     59,82 km
      13. I.C                    58,78 km
      14. I.A                    14,71 km
      15. III.B                 12,11 km

      Spolu: 2 608,03 km

      TOP 3 z radov našich učiteľov

      1. Mgr. Radka Grosmannová                154,11 km
      2. Mgr. Radim Urban                            113,55 km
      3. Mgr. Patrícia Kubincová                     70,13 km

      TOP 1 z radov nepedagogických zamestnancov

      1. Bc. Martina Truhlářová                       58,50 km

       

      Adventná výzva spĺňala všetky kritériá fair-play, spojila triedy, utužila vzťahy či podporila zdravú súťaživosť športujúcich gymnazistov, ale predovšetkým zabezpečila rovnováhu fyzického a duševného zdravia. Víťazné triedy čaká na začiatku nového kalendárneho roka sladká odmena.

      Všetkým aktívnym i rekreačným bežkyniam a bežcom, študentom i zamestnancom gymnázia ďakujeme za účasť. Športu zdar!

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

      Mgr. Róbert Paradi, predseda PK TSV

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      z dôvodu vysokého nárastu chrípkového ochorenia bude prerušené vyučovanie v dňoch 20. - 22.12.2022. Žiaci sú zo stravy automaticky odhlásení. (Online vyučovanie nebude) 

      Prezenčné vyučovanie bude obnovené v pondelok 09.01.2023. 

      Želáme Vám vianočné sviatky radostné, tajomné a čarovné. Nech vnesú do vašich domovov a sŕdc lásku a porozumenie. 

       

      Radim Urban 

    • Štrasburg ako vianočný darček pre študentov
     • Štrasburg ako vianočný darček pre študentov

     • „Dokážem, teda som.“ Takto francúzska politička a prvá predsedníčka Európskeho parlamentu Simone Veilová pozmenila slávny výrok René Descartesa. Skupina študentov Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, ktorá dostala ponuku navštíviť v adventných dňoch europarlament v Štrasburgu, medzičasom dokázala svoju kompetentnosť vzorne reprezentovať školu vo vedomostných súťažiach, olympiádach a projektoch zameraných na právo, ekonómiu, psychológiu, filozofiu, dejiny, architektúru, umenie a oblasť tzv. soft skills. Oliver Marek a Liliana Pažítková z maturitnej bilingválnej triedy, Romana Švecová z III.A, Viktória Drábiková a Oliver Tremboš z bilingválnej III.B triedy zastupovali spolu s riaditeľom školy Radimom Urbanom a garantom zahraničného pobytu Petrom Rusnákom naše mesto a gymnázium počas zážitkovo-študijnej návštevy Štrasburgu.

      Program pobytu pozostával z ochutnávky Štrasburgu ako historického mesta s bohatou kultúrnou a umeleckou tradíciou, aby sa následne ďalší deň študenti, ako akreditovaní hostia Európskeho parlamentu pozvaní poslancom a priateľom školy Ivanom Štefancom, venovali bližšiemu spoznávaniu fungovania európskych inštitúcií a legislatívnej práce europarlamentu. Počas prednášky a diskusie s pánom europoslancom na aktuálne európske témy, zážitkovým pobytom v Parlamentáriu Simone Veilovej, návštevou rokovacej sály parlamentu počas poslaneckých interpelácií a v neformálnych rozhovoroch študenti získavali nové informácie a nadväzovali kontakty významné pre ich budúci kariérny rozvoj.

      „Vianočný Štrasburg je naozaj kúzelný. Po prechádzke vysvieteným historickým centrom, kde je vianočný čas cítiť na každom rohu, naozaj nepochybujem o jeho čestnom umiestnení v zoznamoch vianočných miest Európy. Veľmi elegantne sa tu mieša história mesta s majestátne krásnou katedrálou a modernými budovami... Štrasburg mi jednoznačne učaroval a veľmi príjemne ma prekvapil“, napísala o poznávacom pobyte maturantka Liliana Pažítková aktívna v Olympiáde ľudských práv a v projektoch Euroscola a ambasádorská škola EP.

      Študent tretieho ročníka Oliver Tremboš svoju skúsenosť zhrnul takto: „Pobyt v Štrasburgu začal dobrodružnou cestou naprieč strednou Európou prekonávajúc 1200 kilometrov. Aj napriek dlhej nočnej ceste mi Štrasburg priniesol mnoho neoceniteľných poznatkov a skúseností. Exkurzia mi poskytla možnosť spoznať život politika a štátnika na medzinárodnej úrovni, zoznámiť sa s atmosférou inštitúcie svetového významu. Počas pobytu som mal možnosť vytvoriť si aj hodnotné kontakty s významnými osobnosťami. Neodlučiteľnou súčasťou bolo aj spoznávanie mesta, ktoré ma nadchlo zachovanou stredovekou architektúrou a sviatočnou atmosférou vianočných trhov. Za možnosť zúčastniť sa na tejto študijnej návšteve som nesmierne vďačný.“

      Počas spoločnej večere gymnazisti zaznamenali, keď pán poslanec vyhodnotil našu školu ako vynikajúce gymnázium s výbornými aktívnymi kontaktami na zahraničie, s efektívnym systémom podpory zahraničnej spolupráce a ako jedného z hlavných lídrov medzi školami na Slovensku v európskych témach. Dosah skúseností, ktoré naši študenti nadobudli, ocenia v plnom rozsahu až v budúcnosti. Už teraz sú však nádejou pre spoločnosť.

      PK OBN

    • Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR
     • Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR

     • Dňa 24. novembra 2022 sa dvaja budúci inžinieri a jeden ašpirujúci lekár pod vedením p. prof. M. Dankovej zúčastnili medzinárodného kola Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR v mestečku Cheb na západe Čiech. Po získaní prvého miesta v regionálnom kole sme boli jednou z devätnástich slovenských škôl, ktoré postúpili do finále.

      Jubilejný 30. ročník súťaže sa niesol v duchu témy „Cesta do pekiel a späť“, čo opisuje aj takmer osemhodinovú cestu, ktorú sme spoločne podnikli. Záber testov, ktoré sme vypĺňali v niekoľkých súťažných kolách bol vskutku široký a týkal sa jedného z najhorších období v histórii ľudstva – druhej svetovej vojny. Okrem predvídateľných otázok o politike, osobnostiach a vojenskej technike nás čakali aj identifikácie partizánskych piesní zo zvukových ukážok, hrdinských vzbúr v koncentračných táboroch či divadelných hier napísaných práve o týchto strastiplných časoch.

      Vďaka profesionalite a štedrosti organizačného tímu vedeného Mgr. Miroslavom Stulákom z gymnázia v Chebe sme sa cítili nesmierne príjemne a odniesli si domov knižné darčeky. Sme im, rovnako ako aj zapojeným českým a slovenským akademikom a hosťom, preto veľmi povďační za úžasný zážitok. Veríme, že cieľ ich práce sa naplní, že naša generácia bude pamätať na ničivé a odporné následky voľného šírenia bigotnosti, ultranacionalizmu a fašizmu v spoločnosti a že proti týmto antihumanistickým ideám budeme spoločne, ako mladí ľudia neprestajne bojovať.

      Viac informácii o súťaži si potenciálni riešitelia ďalších ročníkov môžu prečítať na webe: dsgymn.gymcheb.cz

       

      Jakub Rendvanský (4.A), Patrik Miroslava Tremboš a Andrej Marek (oktáva)

    • Celoslovenské kolo Shakespearovho pamätníka – 25. ročník
     • Celoslovenské kolo Shakespearovho pamätníka – 25. ročník

     • Dňa 8. 12. 2022 sa po dlhej covidovej pauze opäť otvorili brány Zichyho paláca pre tých najúspešnejších študentov v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku z gymnázií z celého Slovenska. Slávnostné podujatie otvorila Anna Cifrová, zástupkyňa riaditeľky 1. súkromného gymnázia v Bratislave.

      Na 25. slovenskom kole Shakespearovho pamätníka sa zúčastnilo celkovo 58 súťažiacich z 25 škôl.

      Poradie svojho vystúpenia si súťažiaci losovali. Atmosféra v sále bola fantastická. Mnohé vystúpenia vyrážali dych a diváci s vervou tlieskali. Súťažiaci si od porotcov vypočuli povzbudenie aj slová uznania. Napriek tomu, že je Shakespearov pamätník recitačnou súťažou, na národnej úrovni spája mnohé školy a buduje kolegialitu. Vďaka patrí pani profesorke Ingrid Páleníkovej, ktorá svojich študentov kvalitne pripravila, povzbudzovala a na súťaž i sprevádzala.

      V piatej kategórii - próza (študenti 1. až 4. ročníka štvorročných gymnázií a 5. až 8. ročníka osemročných gymnázií) našu školu reprezentoval Damián Garžík zo septimy, ktorý sa umiestnil na krásnom 7. mieste. V šiestej kategórii - poézia (študenti 1. až 4. ročníka štvorročných gymnázií a 5. až 8. ročníka osemročných gymnázií) získal Artur Halo z III.B za prednes 14. miesto.

      Obom študentov srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia.

      PK ANJ

    • Micro:bity alebo tvorivé dielne programovania na našej škole
     • Micro:bity alebo tvorivé dielne programovania na našej škole

     • Dňa 2. 12. 2022 sa študentky II.D zúčastnili tvorivých dielní občianskeho združenia Aj Ty v IT, ktorá pomáha ženám a dievčatám všetkých vekových kategórií objavovať a rozvíjať digitálny potenciál. 

      Workshop sa konal v učebni informatiky. Po úvodnom zoznámení sa s mikroprocesorom BBC micro:bitom a vývojovým prostredím Makecode sa našim dievčatám pod vedením lektora Samuela Zboju podarilo naprogramovať a odladiť samozavlažovací kvetináč projekt z kategórie chytrá domácnosť.  

      Ohlasy II.D boli pozitívne: „Piatkový workshop bol veľmi zábavný a zároveň zaujímavý. Ďakujeme za príležitosť zúčastnenia sa.  

       

      PK informatiky 

    • Veľa lásky sa zmestilo do škatule od topánok
     • Veľa lásky sa zmestilo do škatule od topánok

     • Celoslovenská výzva pripraviť vianočné darčeky pre osamelých starých ľudí ani tento rok nezostala bez povšimnutia. Najmä žiaci, ale i zamestnanci školy s láskou nakupovali knihy, krížovky, sladkosti, hygienické potreby, kávy, čaje, hrnčeky, rukavice, šatky či ponožky. Nezabudli pripojiť tradičné vianočné priania. Počas prestávok balili škatule od topánok do vianočných papierov a plnili ich sladkým, slaným, teplým i voňavým prekvapením. Výsledkom ich dobrovoľníckej aktivity je 53 preplnených škatúľ pre starenky a starčekov v seniorských domovoch.

      Ďakujeme všetkým triedam za krásne vianočné darčeky. Nejednému deduškovi či babičke rozohrejú srdiečka a doprajú im pocit, že na nich neustále niekto myslí.

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie