• Jazykový kvet – Tranzistor 2023
     • Jazykový kvet – Tranzistor 2023

     • Tranzistor je jazykovo-umelecký projekt zameraný na stvárnenie textov formou rozhlasovej hry, na prácu s výslovnosťou a čítaním v jazyku. V aktuálnom ročníku sa do finálového kola prebojovali 2 tímy študentov z III.B, ktorí súťažili v bilingválnej sekcii – rozhlasová hra prevzatej tvorby. V tomto ročníku si mohli vybrať z tvorby Johna Galsworthyho. Za výber jednotlivých dejstiev i prípravu študentov patrí vďaka triednej učiteľke Mgr. Ingrid Páleníkovej.

      Študenti okrem prehovorov postáv nahrali aj zvukové efekty (prichádzajúci vlak, oheň v krbe, nalievanie whisky do pohárov, hrmotanie riadov a pod.). Popasovali sa s britským i americkým prízvukom, nahrávali repliky aj v nemeckom jazyku.

      Výsledky celoslovenského kola v kategórii SŠ III. AJ TH PT +:

      1. miesto: Windows – Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

      2. miesto: The Little Man – Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

       

      Víťazné nahrávky si môžete vypočuť naskenovaním QR kódu.

      John Galsworthy: Windows

      The story takes place in the aftermath of the First World War. Writer Geoffrey March proposes to his family that they employ a young woman with a questionable past as their new maid. His ideals are suddenly challenged by those around him. Finding support for his beliefs in the girl ´s father, a window cleaner, he follows the path he believes to be decent and moral. But when his son falls in love with her, the family discover that ideals can have serious consequences. You can listen to act III which transfers you to the March´s dining room at the end of a perfunctory dinner.

      John Galsworthy: The Little Man

      The short play The Little Man contains three scenes. It is composed to satirize people of various nationalities, exaggerating their characteristics in a humorous manner. The first scene takes place on a platform of an Austrian railway station. People of various nationalities are sitting at tables outside the restaurant while a waitress tries to fulfill all their desires.

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia!

      PK ANJ

    • 33. ročník Olympiády v anglickom jazyku – okresné kolo
     • 33. ročník Olympiády v anglickom jazyku – okresné kolo

     • Dňa 19. januára 2023 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku prezenčnou formou. Zúčastnili sa ho 4 študenti našej školy. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 16. februára 2023 v Trnave. Víťaz školského kola v kategórii 2C1 Lukáš Miklo z V.B postupuje do krajského kola priamo.

      Výsledky okresného kola:

      Kategória 1A

      2. miesto         Emily Foster, S                                  vyučujúca: Ing. Kürtiová

       

      Kategória 1B

      6. miesto         Mário Stanček, K                               vyučujúca: Mgr. Tomagová

       

      Kategória 2A

      2. miesto         Zoja Mlynáriková, Sx                        vyučujúca: Mgr. Kubincová

       

      Kategória 2B

      1. miesto         Elise Mária Ábelová, Sp                    vyučujúca: Mgr. Páleníková

       

      Víťazom srdečne gratulujeme!

      Nech sa im podarí úspešne reprezentovať naše gymnázium aj v krajskom kole.

      PK ANJ

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Aj tento rok sa naši študenti zapojili do okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku. Opäť svojimi výkonmi milo prekvapili.

       

      Kategória 1.A:       1. miesto Emily Foster, S

      Kategória 1.B:       2. miesto Viktor Vančo, K

                                    3. miesto Adam Krajčovič, K

      Kategória 2.A:       1. miesto Zoja Mlynáriková, Sx

                                    2. miesto Samuel Rybanský, Sx

      Kategória 2.B:       2.miesto Mia Mlynáriková, O

                                    3. miesto Marko Pristach, IV.D

       

      V kategórii 1.C a 2.C s priamym postupom do krajského kola sa v školskom kole na prvom mieste umiestnili sestry Minárikové.

       

      Kategória 1.C:      1. miesto Ella Marie Mináriková, K

      Kategória 2.C:      1. miesto Laura Sophie Mináriková, Sp

      Blahoželáme a postupujúcim z prvého a druhého miesta do krajského kola držíme palce.

    • Školský ples 2023
     • Školský ples 2023

     • Vážení pedagógovia, milí študenti!

      Školský parlament v spolupráci s vedením školy Vás pozýva na Školský ples 2023, ktorý sa uskutoční v priestoroch reštaurácie Semafor v Piešťanoch.

      Tešíme sa na Vás!

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie