• Informácia pre uchádzačov a ich zákonných zástupcov o štúdium na Gymnáziu Pierra de Coubertina
     • Informácia pre uchádzačov a ich zákonných zástupcov o štúdium na Gymnáziu Pierra de Coubertina

     • Informácia pre uchádzačov a ich zákonných zástupcov o štúdium

      na Gymnáziu Pierra de Coubertina, Piešťany v školskom roku 2023/2024

       

      Harmonogram prijímacích skúšok:

       

      02.mája 2023:

      1.termín - prijímacie skúšky na 5-ročné štúdium, skúšky prebiehajú od 8:00 hod. do 10:35 hod. v prístavbe školy

      04.mája 2023:

      1.termín - prijímacie skúšky na 4-ročné štúdium, skúšky prebiehajú od 8:00 hod. do10:25 hod. v hlavnej budove školy

      04.mája 2023:

      1.termín - prijímacie skúšky na 8-ročné štúdium, skúšky prebiehajú od 8:00 hod. do 10:25 hod. v hlavnej budove školy

      09.mája 2023:

      2.termín - prijímacie skúšky na 4-ročné štúdium, skúšky prebiehajú od 8:00 hod. do 10:25 hod. v prístavbe školy

      09.mája 2023:

      2.termín - prijímacie skúšky na 8-ročné štúdium, skúšky prebiehajú od 8:00 hod. do 10:25 hod. v prístavbe školy

      11.mája 2023:

      2.termín - prijímacie skúšky na 5-ročné štúdium, skúšky prebiehajú od 8:00 hod. do 10:35 hod. v prístavbe školy

    • Ekoolympiáda a ekoprednáška
     • Ekoolympiáda a ekoprednáška

     • V marci sa naši študenti zapojili do Ekoolympiády (výsledky nájdete na konci príspevku), po ktorej sa  študenti I. A, II. A, II. B, III. B a IV. B zúčastnili interaktívnej prednášky zameranej na udržateľnosť života na našej planéte. Prednáška nebola iba prehľadom faktov, ale dala študentom možnosť vyjadriť svoje názory/poznatky o ochrane Zeme v online hlasovaní počas priebehu aktivity. Študenti sa zároveň dozvedeli, akými drobnosťami môžu oni sami pomôcť našej planéte: 

      • Ak sa dá, tak cestujte vlakom. 

      • Požičiavajte si veci, ktoré nepoužívate pravidelne – napr. športovú výbavu na lezenie. 

      • Preferujte zariadenia podporujúce udržateľnosť. 

      • Noste si vlastnú fľašu na vodu, občerstvenie.

      • Skúste si začať všímať detaily pri výbere potravín/oblečenia/kozmetiky – pôvod, zloženie, spôsob výroby.

      • Zdieľajte informácie ohľadne diania v životnom prostredí.

      • Skúste aspoň 1 bezmäsitý deň v týždni.

      • Neplytvajte potravinami.

      • Vytiahnite nabíjačku zo siete, ak ju nepoužívate. 

      Viac sa o prednáške i ďalších možnostiach ako pomôcť našej planéte môžete dozvedieť z priloženej prezentácie. 

      Organizátorom týchto aktivít je o. z. Planet Lover, ktoré sa venujeme vzdelávaniu v oblasti ochrany životného prostredia. Obracia sa na študentov s cieľom apelovať cez nich na rodičov, kamarátov a učiteľov. Motivuje mladých, aby sa zapojili a menili svoje okolie nie rečami, ale príkladom. Vymýšľa aktivity, do ktorých zapájajú nielen dospelých, ale i firmy. Mladých vedú k dobrovoľníctvu v rámci ochrany životného prostredia. Odborným garantom projektu je famózna vedkyňa RNDr. Marcela Morvová Jr., PhD. 

      sledky našich študentov v Eko-olympiáde (počet súťažných otázok: 50), o ktorej sa môžete dozvedieť viac tu 

      • Timotej Mikuš, II. B – 48 bodov, čas 4:10

      • Martin Halama, II. B48 bodov, čas 5:31

      • Matúš Anyalai, IV. B – 48 bodov, čas 13:39

      • Adela Sedláčiková, III. B – 47 bodov, čas 8:25

      • Dorotea Pajtová, T – 44 bodov, čas 10:04

      • Ema Arpášová, II. A – 39 bodov, čas 9:28

      • Nina Šandriková, IV. B – 37 bodov, čas 14:47

      • Erika Dubinová, IV. B – 37 bodov, čas 17:39

      • Anna Bíliková, S – 35 bodov, čas 9:55

      • Lesia Mašánová, S – 33 bodov, čas 05:13

      • Veronika Šišláková, S – 32 bodov, čas 13:50

      • Alžbeta Štefíková, S – 29 bodov, čas 10:45

      • Lenka Bilená, I. A – 25 bodov, čas 19:29 

      Študentom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

      PK FYZ, BIO-CHE a TSV 

    • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 14.02. 2020 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kat. C.

      V teoreticko – praktickej časti si svoje vedomosti preverili: Tereza Helczová (tercia), ktorá sa umiestnila na 1.mieste a Mário Stanček (kvarta), ktorý skončil na 2.mieste. Do krajského kola tak postúpila Tereza Helczová (tercia), v ktorom sa umiestnila na peknom 2.mieste.

      V krajskom kole biologickej olympiády, ktoré sa konalo v Trnave súťažili:

      • v kategórii A – teoreticko-praktickej časti:
       • Elise Mária Ábelová (septima) -  7.miesto
       • Ema Bačová (III.C) – 9.miesto
      • v kategórii A – projektovej časti:
       • Katarína Špániková (oktáva) – 1.miesto
       • Lucia Šándorová (III.C) – 3.miesto
      • v kategórii B – teoreticko-praktickej časti:
       • Dominika Marcinová (sexta) – 2.miesto
       • Juraj Dzurech (II.B) – 5.miesto
      •  v kategórii B – projektovej časti:
       • Dominika Marcinová (sexta) – 1.miesto

      Do celoštátneho kola postúpili 2 žiačky, Katarína Špániková z oktávy a Dominika Marcinová zo sexty.

      K dosiahnutým úspechom študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

      PK BIO - CHE

    • Úspešné celoštátne kolo Biologickej olympiády Skvelé 3.miesto a cena dekana
     • Úspešné celoštátne kolo Biologickej olympiády Skvelé 3.miesto a cena dekana

     • V dňoch 19.- 24.4.2023 sa konalo celoštátne kolo biologickej olympiády kat. A a B v Bratislave. Vo veľkej konkurencii naša škola opäť bodovala.

      V kat. B – v projektovej aj teoreticko-praktickej časti našu školu reprezentovala Dominika Marcinová (sexta), ktorá v oboch olympiádach získala skvelé 3.miesto a navyše i cenu dekana.

       

      V kat. A – projektová časť súťažila Katarína Špániková (oktáva), ktorá získala veľmi pekné 7.miesto.

      Obe žiačky boli úspešné riešiteľky.

       

      K dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

      PK BIO-CHE

    • Úspechy našich študentov v celoštátnom kole ONJ
     • Úspechy našich študentov v celoštátnom kole ONJ

     •             Dňa 27.3.2023 sa v Bratislave uskutočnil 33. ročník celoštátneho kola olympiády v nemeckom jazyku (ONJ), na ktorom sa zúčastnili tri študentky nášho gymnázia. V porovnaní s dvoma minulými rokmi sa olympiáda uskutočnila v prezenčnej forme a študentky tak mohli dokazovať priamo porote svoje schopnosti a zručnosti z nemeckého jazyka.

                  Vyhodnotenie prebiehalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. V A kategórii nás reprezentovala Emily Foster (S), ktorá sa umiestnila na peknom 6. mieste. V C kategórii to bola Ella Marie Mináriková (K), ktorá získala krásne 4. miesto a na úžasné 2. miesto sa prebojovala Laura Sophie Mináriková (Sp).

                  Dievčatám gratulujeme za ich výkony a tešíme sa s nimi.

      PK CJ

    • Deň narcisov 2023
     • Deň narcisov 2023

     • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každoročne sa študenti nášho gymnázia aktívne podieľajú na jej organizovaní.

      20. apríla 2023 sa celoslovenskej zbierky zúčastnili naši dobrovoľníci: Matej Marci a Filip Moravčík z I.A, David Zifčák a Šimon Sedlák z II.B, Lea Chlapíková a Chiara Fajmonová z II.C, Lucia Masaryková, Mária Müllerová, Nela Noskovičová a Katarína Tapušíková z II.D, Lukáš Hýrošš a Lenka Krelová zo sexty, Liliana Plačková a Karolína Štipanitzová z III.A, Adela Sedláčiková a Artur Halo z III.B, Amélia Slezáková a Nikola Bračíková z III.C, Lea Horňáková a Diana Repková z III.D.

      Ďakujeme dobrovoľníkom za výborne odvedenú prácu v uliciach nášho mesta, ale aj všetkým, ktorí zbierku podporili a pripnutím narcisu tak vyjadrili spolupatričnosť s onkologickými pacientmi.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • 74. ročník matematickej olympiády
     • 74. ročník matematickej olympiády

     • Dňa 28.3.2023 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády v kategórii Z9, do ktorého postúpili traja žiaci z kvarty.

      Výsledky:

      Adrián Kamenický       3.miesto, úspešný riešiteľ

      Lenka Kovalčíková        úspešný riešiteľ

      Adrian Šebo                  úspešný riešiteľ

      Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      PK matematiky

    • Exkurzia do Poľska
     • Exkurzia do Poľska

     • V dňoch 30.3.- 31.3. 2023 žiaci septimy a III.A  spolu s pedagogickým dozorom pani učiteľky Dankovej a Synakovej navštívili Osvienčim a mesto Krakov.

      Prvý deň exkurzie sme absolvovali koncentračný tábor Osvienčim a Auschwitz-Birkenau. Mali sme možnosť vidieť hrôzy a zverstvá, ktoré boli napáchané počas druhej svetovej vojny. Bol to nepochybne veľmi silný a nezabudnuteľný zážitok. Toto miesto by mal navštíviť každý, pretože ako Edmund Burke raz povedal: ,,Kto nepozná históriu, je odsúdený na jej opakovanie.“

      Druhý deň sme si so sprievodcom prezreli mesto dýchajúce kultúrou a históriou - Krakov.  Najskôr sme sa vybrali na Wawelský hrad, ktorý je už od nepamäti symbolom mesta. Nachádza sa tu aj krásne renesančné námestie, ktoré patrí k najväčším v strednej Európe. Z hradu sme sa presunuli do židovskej štvrte Kazimierz ktorá je súčasťou starého mesta. Prehliadku Krakova sme zakončili na Hlavnom námestí. Nachádza sa tu jedna z najkrajších a najstarších pamiatok mesta - Mariánska bazilika. Kostol je bohato vyzdobený v gotickom slohu a jeho návšteva naozaj stojí za to. Stredobodom námestia je Sukiennice, stará budova trhoviska.   

      Z tejto exkurzie sme si určite odniesli veľa vedomostí a zážitkov.

      Damián Garžík, septima

    • Krajské kolo SOČ 2022/2023
     • Krajské kolo SOČ 2022/2023

     • Dňa 31.marca 2023 sa konalo krajské kolo už 45. ročníka SOČ v Skalici, do ktorého postúpili  študentky Elise Mária Ábelová (septima), Nikola Kutálková (IV.B) a Adela Šebeňová (V.B).

      Elise Mária Ábelová súťažila v odbore - Zdravotníctvo, farmakológia, v ktorom s prehľadom zvíťazila s prácou: „Rakovina kože - vieme o nej dosť?“  a postúpila tak do celoštátneho kola. 

      Nikola Kutálková a Adela Šebeňová súťažili v odbore - Pedagogika, psychológia, sociológia, v ktorom Adela Šebeňová skončila na peknom 3. mieste a Nikola Kutálková na 4. mieste. 

      K dosiahnutému úspechu študentkám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Prednáška o HPV (human papilloma virus)
     • Prednáška o HPV (human papilloma virus)

     • Dňa 4.4.2023 sa konala na našej škole prednáška o HPV víruse pod vedením Mgr. Jankovýchovej a žiačok Strednej zdravotníckej školy v Trnave.
      Počas prednášky, ktorá bola spravená interaktívnou formou, sme získali dôležité informácie o HPV víruse. Dozvedeli sme sa, že je zodpovedný za najčastejšie sa vyskytujúcu sexuálne prenosnú infekciu, postihujúcu rovnako mužov i ženy. Niektoré typy HPV môžu viesť až k onkologickým ochoreniam u oboch pohlaví, najčastejšie však spôsobujú rakovinu krčka maternice. Dozvedeli sme sa o spôsoboch šírenia vírusu a o formách prevencie. 
      Ak má niekto infekciu HPV, neznamená to, že má alebo zákonite dostane rakovinu. Znamená to, že daný jedinec je v rizikovej skupine.
      Na HPV neexistuje liek, no prevenciou môže byť vakcína. Cieľom WHO a Národného onkologického programu je dosiahnuť 90% zaočkovanosť proti HPV.
      Viac na www.hpv.sk
      V závere prednášky bola pre nás pripravená aktivita, do ktorej sme sa bez problémov zapojili a diskutovali o danej problematike a tak sa ukázalo, že nie sme ľahostajní k svojmu zdraviu.


      Ďakujeme za zaujímavú, pútavú a poučnú prednášku.


      Žiaci I.A, B, C, D a kvinta

    • Úspechy našich študentov v poviedkovej súťaži v slovenskom i anglickom jazyku
     • Úspechy našich študentov v poviedkovej súťaži v slovenskom i anglickom jazyku

     • V súťaži Jazykový kvet - Ťukni 2023 sa tri naše študentky prebojovali so svojou tvorbou až do celoslovenského kola: Lea Chromiaková, Zoja Mlynáriková a Stella Krivičková. Spomedzi stovky súťažiacich sa ich originálne poviedky umiestnili na popredných priečkach.

       

      Výsledky celoslovenského kola v slovenskom jazyku:

      • kategória 4-ročných a 8-ročných gymnázií – Lea Chromiaková (II.A) – 2. miesto

       

      Výsledky celoslovenského kola v anglickom jazyku:

      • kategória bilingválnych tried - Zoja Mlynáriková (Sx) – 3. miesto, Stella Krivičková (III.A) – 3. miesto

       

      Autorkám poviedok srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Súťažné poviedky všetkých prihlásených účastníkov našej školy

      PK ANJ a PK SJL

    • Zbierka pre Útulok Piešťany
     • Zbierka pre Útulok Piešťany

     • Milovníčky zvierat a bojovníčky za ich slobodu Hana ZemanováBarbora Baráthová z kvinty prišli s nápadom, ako pomôcť týraným zvieratám, ktoré skončia v útulku. Vyhlásili zbierku čistiacich prostriedkov, cestovín, papierových utierok, podložiek, posteľnej bielizne a pod. pre piešťanský útulok. V týždni od 27. do 30. marca 2023 usilovne zhromažďovali darované krmivo a hračky pre zvieratá, koberce, deky, čistiace a dezinfekčné prostriedky.

      V pondelok 3. apríla sme zbierku odovzdali Útulku Piešťany. Naše dary boli prijaté s veľkou vďakou, lebo bez podpory verejnosti by útulok nemohol fungovať. Poďakovanie patrí nielen organizátorkám, ale aj všetkým zamestnancom a študentom gymnázia, ktorí sa do zbierky zapojili.

       

      Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Školské majstrovstvá trnavského kraja v hádzanej dievčat stredných škôl
     • Školské majstrovstvá trnavského kraja v hádzanej dievčat stredných škôl

     • Dňa 3.4.2023 sa pod vedením Mgr. Domonkoša zúčastnili naše študentky školských majstrovstiev trnavského kraja v hádzanej dievčat stredných škôl.

      Vo veľmi silnej konkurencií, kde družstvá súperiek tvorili ligové juniorské hráčky naše dievčatá obsadili výborné 3. miesto.

      Našu školu reprezentovali : Šutovská Vanesa a Krivičková Stella z 3.A., Siváková Tereza, Školková Alexandra a Šnajdarová Lea z 3.D., Čuboňová Žofia, Bieleschová Paulína a Macejková Soňa zo septimy, Purchartová Viktória z 1.A., Masaryková Lucia z 2.D., Čuboňová Lucia z kvinty.

      Náš statočný kolektívny výkon veľmi dobre podporila opora v bráne Tereza Siváková.

      Dievčatám za výborné umiestnenie a vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme.

    • Triedne zasadnutia Rady rodičov
     • Triedne zasadnutia Rady rodičov

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 17. apríla 2023 sa o 17.00 hod. uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov v jednotlivých triedach Gymnázia Pierra de Coubertina.

                                                                          

      Srdečne Vás pozývame.

    • Naši volejbalisti najlepší v okrese!
     • Naši volejbalisti najlepší v okrese!

     • Dňa 28. a 29.3.2023 sa žiačky aj žiaci našej školy zúčastnili na školských majstrovstvách okresu vo volejbale SŠ a obsadili 1.miesto.

      Našu školu reprezentovali:

      Rebeka Dérová, Lea Chynoranská, Ema Hladká, Viktória Bračíková, Tamara Brdarová, Alžbeta Matyšáková a Klára Bubeníková, Oliver Marek, Tomáš Marek, Lukáš Miklo, Samuel Deanko, Matej Danko, Tomáš Jakubček, a Simon Valo.

      Žiačkam aj žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy!!!!!

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie