• Úspechy žiakov v chemickej olympiáde
     • Úspechy žiakov v chemickej olympiáde

     • Dňa 30.03. 2023 sa konalo okresné kolo chemickej olympiády kat. D. Svoje vedomosti si preverili: Adrián Šebo (kvarta) a Mário Stanček (kvarta).

      Adrián Šebo (kvarta), ktorý sa umiestnil na 1.mieste tak postúpil do krajského kola, kde skončil na peknom 6.mieste a stal sa úspešným riešiteľom.

      Do krajského kola chemickej olympiády kat. C, ktoré sa konalo 18.5.2023 postúpil Viktor Berecz (kvinta), ktorý skončil na veľmi peknom 3.mieste.

      K dosiahnutým úspechom študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

      PK BIO - CHE

    • Prednáška so súčasným poslancom Európskeho parlamentu Vladom Bilčíkom
     • Prednáška so súčasným poslancom Európskeho parlamentu Vladom Bilčíkom

     • Dňa 18.5. 2023 sa na našej škole konala prednáška s europoslancom Vladom Bilčíkom. Prednášky sa zúčastnili triedy 3.A, 3.C. a 3.D. Pán poslanec našim študentom priblížil históriu a fungovanie Europarlamentu.  Zameral sa aj na aktuálne témy, ktoré zaujali študentov. Po ukončení prednášky bola otvorená diskusia, v ktorej bolo zodpovedaných množstvo otázok z pracovného života hosťa. Na záver sa všetci účastníci zapojili do testu. Najúspešnejší študenti boli odmenení vecnými cenami.

       

      PK OBN

    • Školská stolnotenisová liga
     • Školská stolnotenisová liga

     • V stredu 17.5. 2023 sa v Bojničkách odohralo 2. kolo školskej ligy starších a mladších žiakov a žiačiek v stolnom tenise SpinWay. Našu školu  reprezentovali žiačky Lucia Mitošinková (tercia), ktorá obsadila vynikajúce 1.miesto a Žofia Olšavská (sekunda), ktorá obsadila pekné 2.mieto.

      Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole školskej ligy v stolnom tenise.

       

      PK TSV

    • Modrý gombík 2023
     • Modrý gombík 2023

     • V stredu 17. mája 2023 sa uskutočnila charitatívna finančná zbierka, ktorú každoročne organizuje UNICEF Slovensko – Modrý gombík 2023. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany sa už tradične do projektu zapojilo. Nie je nám ľahostajný život mnohých detí, ktoré namiesto detstva prežívajú trápenie, smútok a strach. Psychosociálna pomoc je neoddeliteľnou súčasťou pomoci UNICEF-u.

      Poďakovanie patrí všetkým študentom – dobrovoľníkom, ktorí pomohli k zisku celkového výnosu finančnou čiastkou 220,40 €. Za našu školu zbierku vykonávali: Matej Marci a Filip Moravčík z I.A, Claudia Kočišková a Lucia Lenghartová z I.B, Daniel Gregorička a Matej Žák z I.C.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Naši študenti zbierajú úspechy naprieč celou Európou
     • Naši študenti zbierajú úspechy naprieč celou Európou

     • Študenti Gymnázia Pierra de Coubertina a zároveň členovia Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany sa v prvý májový víkend predstavili na prestížnej juniorskej regate v Mníchove.

       

      Piešťanskí dorastenci a juniorky začreli svojimi karbónovými veslami po prvý krát do priezračnej vody pretekárskej dráhy postavenej pre Olympijské hry v Mníchove v roku 1972.  V konkurencii športovcov z 12 štátov Európy úspešne reprezentovali v obidvoch súťažných dňoch. Na skifoch junioriek Anna Kublová (septima) medzi  34 pretekárkami obsadila po víťazstve v rozjazde popredné tretie miesto vo finále A.  Po 2000m dlhom závode sa tešila z bronzovej medaily za víťaznou Rakúšankou a druhou Nemkou, pred konkurentkami zo Švajčiarska a z Nemecka.  Simona Weiszová (2.D) si v rovnakej disciplíne po štvrtej priečke v rozjazde zabezpečila štart v nedeľnom delenom finále, v ktorom zvíťazila.

      Dorastenec Viktor Jurga (kvinta) v sobotu zvíťazil v delenom finále a po dosiahnutí celkovo štvrtého najlepšieho času spomedzi 45 štartujúcich dorastencov z Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Slovinska, Moldavska  a Chorvátska,  v nedeľu štartoval medzi šesticou najrýchlejších skifárov, medzi ktorými potvrdil celkovú štvrtú priečku v tomto náročnom medzinárodnom meradle. Dorastenec Alex Klein (1.A) v skife ľahkých váh medzi 25 konkurentmi nezaváhal a druhým miestom v rozjazde sa kvalifikoval medzi šesticu najrýchlejších chlapcov z Nemecka, Rakúska a Moldavska, medzi ktorými obsadil v nedeľnom finále výborné 5 miesto.

      Cez druhý májový víkend sa už početnejšia výprava  piešťanských veslárov úspešne zúčastnila aj 50. ročníka medzinárodnej regaty juniorov v Brne. V športovom zápolení s rovesníkmi z Českej republiky sa darilo na skife Viktorovi Jurgovi, ktorý po prvých miestach v rozjazdách najskôr medzi juniormi a potom aj medzi dorastencami zvíťazil vo finále A skifu juniorov v konkurencii medzi 24 pretekármi a následne aj vo finále A skifu dorastencov. Z víťazstva a zlatej medaily na skife junioriek sa zaslúžene tešila Simona Weiszová medzi 14 dievčatami, nasledovaná Emou Vavrovou na tretej priečke. V rovnakej kategórii junioriek vyhrala Sofia Gono (3.A) finále B. Na dvojskife dorastencov Oskar Gono (2.B) s Alexom Kleinom pred konkurenciou z pražských klubov a na dvojskife junioriek Sofia Gono s Emou Vavrovou (1.B) predstihli 12 posádok. Na dvojskife medzi juniormi sa do finále A prebojovali až dve posádky s Piešťancami, lepšie sa darilo Oskarovi Gonovi s Alexom Kleinom na celkovej 4 pozícii. Druhé miesto vo finále C patrilo dvojskifu dorasteniek Emma Miháliková (kvarta) s Alžbetou Kublovou (kvinta).

      V disciplíne skif dorasteniek súťažila Alžbeta Kublová s umiestnením na celkovom siedmom mieste z 22 pretekárok.

      Veľmi nás teší, že naši študenti si svedomito plnia školské povinnosti aj popri veľmi náročnom tréningovom procese.

      Študentka Anička Kublová zo septimy momentálne reprezentuje školu, mesto a Slovenskú republiku na ME juniorov vo Francúzsku.

      Všetkým za vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme a držíme palce v ďalšom súťažení.

    • TOBIAS MUNK – ocenený v ankete Športovec mesta Piešťany za rok 2022
     • TOBIAS MUNK – ocenený v ankete Športovec mesta Piešťany za rok 2022

     • Odovzdávanie ocenení výnimočným osobnostiam nášho mesta pod záštitou primátora mesta Piešťany Petra Jančoviča sa konalo v stredu 10. mája 2023 v KSC Fontána.

      Medzi ocenenými športovcami bol aj Tobias Munk, ktorý je žiakom III.B triedy bilingválneho štúdia. Tobias je členom golfovej reprezentácie Slovenskej republiky, členom reprezentácie PENATI Golf Clubu a vždy rád reprezentuje aj Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch.

      „Hrám golf, pretože je pre mňa úžasným športom a zároveň relaxom, utužuje sociálne väzby, priateľstvá, no nie vždy sa stretávam s pochopením. Golf si vyžaduje veľkú obetu. Za mojím úspechom stojí veľký tím, golfový, mentálny, fitness tréner, fyzioterapeut, obetaví rodičia, no  väčšinou mi ani 24 hodín nestačí. Áno, pre väčšinu ľudí je názor na golf ako šport rôzny, no jedno mu uprieť nemožno - pomáha mi rozvíjať sa. Núti ma k maximálnemu pokoju a koncentrácii, rozvíja moju predstavivosť a priestorovú orientáciu. Ešte predtým, než odpálim loptičku, premýšľam, akú palicu si vziať, ako sa k loptičke postaviť, aký fúka vietor a aký smer by mala loptička po odpale nabrať. Celý tento proces ma núti kreatívne myslieť,“ uviedol ocenený športovec.

      Tobiasovi srdečne blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia.

      PK TSV

    • Študenti rozhodli, kam pôjdu peniaze z rozpočtu
     • Študenti rozhodli, kam pôjdu peniaze z rozpočtu

     • Do projektu participatívneho rozpočtu pre stredné školy sme sa zapojili preto, aby sme finančné prostriedky využili v súlade s potrebami a želaním žiakov. Naša cesta sa začala vo februári 2023. Zástupcovia tried si zahrali hru Nie je mesto ako mesto, aby pochopili zmysel parti rozpočtu. Nasledovali ďalšie dva worskhopy, na ktorých študenti prezentovali svoje nápady, dotvárali navrhnuté projekty, učili sa vytvoriť rozpočet pre svoj návrh.

      Koncom apríla 2023 koordinátori a vedenie školy rozhodli, ktoré projekty postúpia do hlasovania. A začala sa kampaň! Boj medzi študentmi prebiehal prostredníctvom plagátov aj priamym ovplyvňovaním svojich spolužiakov či kamarátov. Kampaň vyvrcholila 7. mája 2023. Študenti použili jedinečné kódy na vstup do parti aplikácie a hlasovali za svoj vysnívaný projekt od 8. mája do 12. mája 2023. Hlasovania sa zúčastnila viac než polovica študentov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

      12. mája 2023 bolo hlasovanie ukončené. Medzi víťazné projekty sa vašimi hlasmi prebojovali: Zelené sedenie na školskom dvoreAutomat na hygienické potreby pre ženy. Každý projekt získal 500,-€. 15. mája 2023 riaditeľ školy Mgr. Radim Urban vyhlásil výsledky hlasovania. Ocenil víťazov a poďakoval všetkým aktívnym študentom, ktorý sa na participatívnom rozpočte pre stredné školy podieľali. Už sa tešíme na realizáciu víťazných návrhov.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka participatívneho rozpočtu

    • Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
     • Majstrovstvá Slovenska v bedmintone

     • V dňoch 9. a 10. mája sa v Trenčíne uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v bedmintone, na ktoré sa naši žiaci prebojovali zo Župnej olympiády.

      Aj na MSR boli študenti gymnázia veľmi úspešní a dievčatá sa dokonca postavili na stupeň víťazov.

      V kategórii základné školy našu školu reprezentovali dievčatá Lujza Seitlerová a Lenka Kovalčíková (kvarta), ktorá zastúpila za Elu Bieleschovú (sekunda), pretože pred turnajom, bohužiaľ, ochorela. Dievčatá sa umiestnili na krásnom 3. mieste.

      V kategórii stredné školy naši chlapci Ivan Bielesch (kvinta) a Adam Talpaš (I.D) obsadili 7. miesto.

      Najväčší úspech dosiahli dievčatá Paulína Bieleschová (septima) a Sofia Seitlerová (III.D), ktoré sa pri veľkej konkurencii prebojovali až do finále, kde nad ich sily bola až reprezentantka SR v bedmintone a obsadili tak 2. miesto.

      Vďaka týmto výsledkom naša škola získala aj nové bedmintonové vybavenie.

      Všetkým zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Petra Šimová

    • Požičaj si a vráť!
     • Požičaj si a vráť!

     • Píšete dnes písomnú prácu z matematiky, fyziky či chémie? Chýba vám kalkulačka? Zabudli ste si trojuholníkové pravítko či uhlomer? Nemáte zastrúhané ceruzky na rysovanie? Zlomilo sa vám v batohu 30-centimetrové pravítko? Netušíte, kde ste nechali kružidlo? Nemôžete nájsť nožnice na výtvarnú?

      Od dnes už nemáte problém. Všetko za vás vyrieši požičovňa pomôcok na vyučovanie. Príď na vrátnicu, požičaj si pomôcky, zapíš sa do výpožičnej knihy a po vyučovacej hodine vráť! Ponúkame aj rysovacie pomôcky pre ľavákov. Tak neváhajte, požičajte si a vyhnite sa poznámke za chýbajúce pomôcky!

      Ako je to možné? V adventnom čase sme vyhlásili bežeckú súťaž na podporu duševného zdravia, ktorá zaujala aj vedenie spoločnosti DOMOSS Technika, a.s.. Za výkony aktívnych bežcov a bežkýň nás odmenili finančnou čiastkou v hodnote 150,-€. Vyzývateľom adventného behu sa zapáčil minuloročný návrh v participatívnom rozpočte, ktorý ste svojimi hlasmi dostatočne nepodporili a zostal tak za bránami zrealizovania. Chytili sme sa dobrej myšlienky a požičovňa pomôcok na vyučovanie je na svete.

      Ďakujeme spoločnosti DOMOSS Technika, a.s. za sponzorský dar, bežcom za odbehnuté kilometre a tiež Augustínovi Petruškovi a Oliverovi Uličnému z III.A za skvelý nápad.

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Medailová žatva piešťanských gymnazistov na župnej olympiáde
     • Medailová žatva piešťanských gymnazistov na župnej olympiáde

     • V dňoch 27.4. a 28.4. 2023 sa uskutočnila Župná olympiáda stredoškolákov Trnavského samosprávneho kraja.

      Naši študenti a študentky vo veľmi silnej konkurencii dosiahli vynikajúce výsledky a takmer vo všetkých športových disciplínach získali medailové umiestnenia.

      Na Župnej olympiáde TTSK sa zúčastnili pod vedením pedagógov: Mgr. Studénková, Mgr. Gašparová, Mgr. Šimová P., Mgr. Matúšová, Mgr. Domonkoš, Mgr. Urban.

      Atletika:

      V disciplínach kráľovnej športu boli naši študenti veľmi úspešní a získali viacero medailí:

      Beh na 800 m – Ciklaminiová Andrea II.C – 1. miesto

      Beh na 1500 m – Drahovská Eliška I.C – 1. miesto

      Beh na 1500 m – Černeková Katarína IV.C – 2. miesto

      Beh na 100 m – Baláková Petra I.C – 2. miesto

      Štafeta 4 x 100 m chlapci v zložení: Kubala Matúš, Jankovič Nicolas a Haberern Richard Sx, Drahovský Ján I.D – 2. miesto

      Štafeta 4 x 100 m dievčatá v zložení: Drahovská Eliška a Baláková Petra I.C, Krupová Zora I.B, Čuboňová Žofia Sp – 2. miesto

      Beh na 800 m – Talajka Tomáš I.A – 3. miesto

      Skok do diaľky – Uličný Oliver III.A – 3. miesto

      Aerobic:

      V aerobicu predviedla študentka Masaryková Lucia II.D výborný výkon, ktorý znamenal 2. miesto v celkovom poradí.

      Basketbal:

      V basketbale našu školu reprezentovali: Mičutková Ivana a Valová Magdaléna III.C, Školková Alexandra III.D, Kubalová Emma Ok, Macejková Soňa a Čuboňová Žofia Sp, Jankechová Barbora II.D, Chlapíková Lea II.C, Vatrsková Rebeka II.C. Družstvo našich dievčat vo veľmi náročnom turnaji našlo premožiteľa až vo finále a celkovo obsadili výborné 2. miesto.

      Bedminton:

      Reprezentanti našej školy v bedmintone boli tentokrát našou najúspešnejšou výpravou, pretože aj chlapci, aj dievčatá obsadili 1. miesto a postúpili na školské majstrovstvá Slovenskej republiky. Dievčatá nastúpili v zložení: Seitlerová Sofia III.D a Bieleschová Paulína Sp. Chlapci nastúpili v zložení: Bielesch Ivan K, Talpaš Adam I.D

      Mixvolejbal chlapci + dievčatá:

      Našu školu v mixvolejbale reprezentovali:  Lea Chynoranská IV.D, Rebeka Dérová a Viktória Bračíková IV.A, Ema Hladká a Oliver Marek V.B,  Matej Danko, Samuel Deanko, Tomáš Jakubček a Matej Tarana všetci II.C. Vo volejbale sme v celkovom hodnotení obsadili 5. miesto.

      Stolný tenis dievčatá:

      Našu školu reprezentovali: Kerpnerová Viktória I.B, Jankechová Barbora II.D, Galková Adela III.B, Thi My Ann Nguyen III.D. Dievčatá vo veľmi silnej konkurencií dokázali zvíťaziť a stali sa víťazkami turnaja.

      Stolný tenis chlapci:

      Našu školu reprezentovali: Munk Tobias III.B, Tarana Matej a Danko Matej II.C. Chlapci obsadili celkové 5. miesto.    

      Za vzornú reprezentáciu našej školy a celého mesta Piešťany študentom ďakujeme a k dosiahnutým výsledkom im srdečne gratulujeme.     

      PK TSV                                                                             

    • MATEMATICKÝ NÁBOJ
     • MATEMATICKÝ NÁBOJ

     • Piatok 21. apríla 2023 sa v Bratislave uskutočnila súťaž MATEMATICKÝ NÁBOJ - matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov. Súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov. Súťaží sa v dvoch kategóriách – Junior a Senior.

      V kategórii Junior súťažilo tento rok 64 tímov. Náš tím v zložení Samuel Rybanský (Sexta), Nikolas Fox (2.A), Matej Tarana (2.C), Juraj Kubačka (2.C), Tereza Bohunčáková (2.D), obsadil pekné 40. miesto.

      V kategórii Senior súťažilo tento rok 65 tímov. Náš tím v zložení Michal Monček, Natália Banasová, Michal Buchman, Filip Nedelka a Denis Šebo (Septima), obsadil veľmi pekné 29. miesto.

      Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      PK matematiky

    • Tradično-netradičné súťaže našich najmladších
     • Tradično-netradičné súťaže našich najmladších

     • Druhý polrok školského roka je popretkávaný rôznymi súťažami. Niektoré sú zamerané výhradne na konkrétny predmet, iné spájajú poznatky z viacerých predmetov, resp. je v nich dôležité logické myslenie.

      Prehľad súťaží, do ktorých sa žiaci zapojili pod dohľadom vyučujúcich matematiky a fyziky, nájdete na nasledujúcich riadkoch.

      „Matematické klasiky“

      Pytagoriáda

      Okresné kolo sa konalo 21. marca, a tak sme mali zastúpenie iba v kategórii P6 – 6. roč. ZŠ a príma – a P7 – 7. roč. ZŠ a sekunda. Spolu nás reprezentovalo v tomto kole 6 žiakov a úspešnými riešiteľmi sa stali Alex Tosi z prímy, ktorý obsadil krásne 3. miesto,Maiia Volobueva zo sekundy, ktorá skončila na 9. mieste.

      Matematická olympiáda

      V okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla, nás reprezentovalo 7 žiakov z prímy až tercie. Úspešným riešiteľom sa stal Oliver Petrík z prímy v kategórii Z6 (žiaci prímy a 6. roč. ZŠ), ktorý obsadil delené 6. a 7. miesto.

      MATBOJ - tímová súťaž

      Ide o matematickú súťaž 4-členných družstiev žiakov prímy až tercie, resp. 5. až 8. ročníka ZŠ, v ktorej súťažiaci neriešia iba matematické úlohy, ale musia sa vysporiadať i s nástrahami strategickej hry. Tento rok nás reprezentovali tieto 3 tímy:

      Tím Ľ. Synaková (Zuzrolka) zložený zo žiakov prímy – Zuzana Brišková, Timotej Ján Mitošinka, Filip Rybár, Alex Tosi, ktorý obsadil 11. miesto.

      Tímy Šmídov Macerát Svetlana Budková, Daniel Kudri, Veronika Šišláková, Maiia Volobueva (žiaci sekundy) a Paradiho bombarďáciLenka Augustínová, Olívia Černáková, Šimon Kovár, Samuel Vulgan (žiaci tercie) obsadili zhodne vo svojich kategóriách „populárne“ 4. miesto.

      Viac sa o tejto súťaži dozviete tu.

      Olympiáda mladých vedcov

      Do súťaže, ktorá spája poznatky z fyziky, biológie i chémie, sa rovnako ako vlani zapojila Lesia Mašánová zo sekundy, ktorá v konkurencii 108 súťažiach obsadila 41. miesto.

      Zadanie domáceho experimentu, online testu i ďalšie zaujímavé informácie nájdete tu.

      IQ olympiáda

      Tento rok sa našli odvážlivci, ktorí sa zapojili do IQ olympiády (viac info nájdete tu). Ide o súťaž organizovanú pod záštitou organizácie MENSA a zameranú na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí. Do 3-kolovej postupovej súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ, resp. prímy až kvarty osemročných gymnázií. Tento rok sa do súťaže zapojilo 12622 riešiteľov, z toho bolo 1329 súťažiacich z Trnavského kraja. V 1. kole žiaci riešili sadu logických úloh v online teste a našu školu reprezentovalo 9 žiakov, z ktorých si najlepšie (v kraji dosiahli lepší výsledok ako 1000 iných študentov) počínali títo: Tomáš Matečný, Samuel Elčík (obaja z kvarty), Sebastián Chramazda (príma), Veronika Šišláková (sekunda) a Filip Orlovský (tercia).

      Všetkým súťažiacim, ktorí si popri školských povinnostiach našli čas i na prípravu a reprezentáciu školy v týchto rôznorodých súťažiach, ďakujeme a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

      PK FYZ a MAT

       

    • Postup do celoslovenského kola s anglickou drámou i prednesom poézie
     • Postup do celoslovenského kola s anglickou drámou i prednesom poézie

     • Okresné kolo súťaže v anglickom jazyku Jazykový kvet Klasik, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou, vyhrali študenti septimy. Príbeh moslimského učiteľa Nasrettina prepracovali na dramatický text, pripravili kostýmy, kulisy, hru nacvičili, v priestoroch Arty nahrali video a postúpili do krajského kola. „Celá moja skupina angličtinárov sa usilovne pripravovala. Hoci rozdiely vo výslovnosti či dramatickom prevedení boli viditeľné, veľmi ich chválim za tímovú prácu,“ uviedla učiteľka angličtiny p. Páleníková, ktorá študentov motivovala a pripravovala.

       

      Nasrettin sa preslávil krátkymi satirickými príbehmi, v ktorých podporuje čestnosť a pravdu na úkor klamstiev a nespravodlivosti bez ohľadu na sociálnu vrstvu, z ktorej ľudia pochádzajú, ukazuje bystrosť a múdrosť, kombinuje humor a férovosť. Témy príbehov sa stali súčasťou folklóru mnohých národov a zobrazujú akýsi druh ľudovej múdrosti, ktorá víťazí nad všetkými skúškami a neprávosťami, ktorým sú ľudia vystavení.

       

      Krajské finále súťaže sa uskutočnilo prezenčne 27.4.2023 v hudobnom pavilóne Krajskej knižnice J. Fándlyho v Trnave. Aj napriek odporúčaniam odbornej poroty, ako sa ešte zlepšiť či vycibriť výslovnosť, študenti septimy zvíťazilipostupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 16.6.2023.

      Prednes poézie v anglickom jazyku ovládla Nelly Tomčíková z II.B, ktorá tiež postupuje do celoslovenského kola.

      Všetkým študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia.

      PK ANJ

    • NÁVŠTEVA BRUSELU
     • NÁVŠTEVA BRUSELU

     • Po dvoch pandemických rokoch pán poslanec Európskeho parlamentu Vladimír Bilčík opäť organizuje prehliadky europarlamentu. Aj študenti Gymnázia Pierra de Coubertina z Piešťan boli pozvaní na návštevu Bruselu, a tak dostali možnosť bližšie nahliadnuť, ako fungujú európske inštitúcie.
      Okrem prehliadky dominánt mesta, Atómia či gotickej radnice na námestí Grand Place, sa naši študenti zúčastnili prehliadky Domu európskej histórie, navštívili Parlamentárium i samotný Európsky parlament, kde si vypočuli prednášku o tom, ako Európsky parlament funguje a zažili živú prácu poslancov v europarlamente. Rovnako podnetná bola aj večerná neformálna diskusia s pánom poslancom, počas ktorej mali možnosť klásť mu otázky a dozvedieť sa tak viac o práci europoslanca, ale zapojili sa aj do diskusie na aktuálne spoločenské témy a odniesli si mnoho zaujímavých podnetov.
      Vďaka pánovi Bilčíkovi študenti spoznali jedno z hlavných miest Európskej únie a načerpali motiváciu do ďalšieho štúdia.
       

      Liliana Pažítková

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie