• 2% z dane
     • 2% z dane

     • Milí rodičia a priatelia nášho gymnázia,

      tak ako predchádzajúce roky, aj tento rok si Vás dovoľujeme poprosiť o darovanie 2% z Vašich zaplatených daní pre naše Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie 9, Piešťany.

      Z prostriedkov získaných aj prostredníctvom Vašich 2% by sme i naďalej chceli zlepšovať kvalitu vzdelávania pomocou modernizácie technického vybavenia školy, podporovať nadaných a aktívnych žiakov, boli by využité pri rozvíjaní spolupráce so zahraničnými školami, na propagáciu školy, ako aj na organizovanie kultúrnych, výchovných a športových aktivít pre žiakov.

      Tlačivá potrebné na darovanie 2% si môžete vytlačiť na nižšie uvedenom linku.

      Ako postupovať?

      Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní do 31.marca 2021. Zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 30. apríla 2021.

      Ďakujeme

      V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí kolegovia, žiaci a rodičia, 

      z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie Vám oznamujeme, že pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania.  

      V zmysle Sprievodcu školským rokom 2020/2021 vydané MŠVVaŠ SR sú od 01. 04. 2021 do 06. 04. 2021 veľkonočné  prázdniny. 

      O ďalšom postupe a termínoch týkajúcich sa návratu žiakov a učiteľov do škôl na prezenčnú formu vyučovania Vás budeme informovať. 

      S pozdravom 

      Vedenie školy. 

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Naši najmladší študenti, t. j. žiaci prímy až kvarty, majú za sebou matematickú olympiádu. 

      V okresných kolách jednotlivých kategórií nás reprezentovalo spolu 11 žiakov, z ktorých sa piati stali úspešnými riešiteľmi. Pre žiakov prímy až tercie v tomto kole súťaž končí, krajské kolo sa koná iba pre žiakov kvarty. 

       

      Okresné kolo – umiestnenie najlepších 

      Kategória Z6 (žiaci 6. ročníka ZŠ a prímy) 

      Lenka Augustínová  1. až 3. miesto (rovnaký počet bodov získali až 3 súťažiaci) 

      Filip Orlovský - 4. až 5. miesto 

      Kategória Z9 (žiaci 9. ročníka ZŠ a kvarty) 

      Zoja Mlynáriková  1. miesto 

      Peter Matúš Štubňa  4. až 5. miesto 

      Matej Kubranský  8. až 9. miesto 

      V kategórii Z9 sa konalo už i krajské kolo, ktoré podľa (vzhľadom na výsledky) výsledkov bolo veľmi náročné, keďže nemalo v našom kraji úspešného riešiteľa. 

      Všetkým odvážlivcom, ktorí sa zapojili do súťaže, ďakujeme. 

      Marta Löfflerová 

    • Dramatizácia - Lukáš Tandara
     • Dramatizácia - Lukáš Tandara

     • Posledný marcový deň bola hodina slovenčiny v príme a v sekunde zážitková! Lukáš Tandara, herec Bratislavského bábkového divadla, žiakom v online priestore predstavil autora Mareka Vadasa aj talentovanú ilustrátorku Danielu Olejníkovú. Následne zahral krátku ukážku dramatizácie príbehu Útek o chlapcovi, ktorý bol nútený opustiť svoj domov, lebo krajina prestala byť bezpečná (vypukla v nej choroba pažravosti). Pri úteku prechádzal mnohými územiami, ostal sám iba so svojím psom. Ocitol sa napr. v Kráľovstve veľkej pečiatky. Jeho obyvatelia majú namiesto hláv pečiatky a riadia sa len správne vyplnenými potvrdeniami či inými byrokratickosťami. Majú moc chlapcovi pomôcť, no neurobia to. Nemá vyplnenú žiadosť a chýba mu aj oficiálny doklad, že stratil otca. Alegoricky napísaný príbeh zachytáva mnoho naliehavých problémov utečencov, detí bez domova.

      Po ukážke nasledovala diskusia, počas ktorej sa Lukáš Tandara spolu so žiakmi pokúsili odhaliť mnohé metaforické obrazy. Spolu hľadali odpovede na otázky, čo sa stane, keď medzi ľuďmi prerastie nenásytnosť, a čo pre nich znamená domov.

      Spätná väzba žiakov je veľmi pozitívna. Oceňujú spestrenie hodiny literatúry, výber knihy, no najmä samotnú pointu, spôsob dramatizácie, priestor na diskusiu aj výbornú atmosféru.

      Za spoluprácu ďakujeme Mestskej knižnici mesta Piešťany, najmä doc. Mgr. art. Barbore Krajč Zamiškovej, ArtD.

      Už teraz sa tešíme na nové predstavenia!

      PK SJL

    • Zbierka poviedok žiakov I.B
     • Zbierka poviedok žiakov I.B

     • Spríjemnite si veľkonočné sviatky dobrou knihou a to nie hocijakou, ale čerstvo vydanou zbierkou poviedok žiakov 1.B. Ako vo svojej recenzii napísala jedna zo žiačok 1.B, Miriama Nemcová – nie je to zbierka príbehov písaných profesionálnymi spisovateľmi, ale je z nej cítiť, koľko tvrdej práce, umu a emócií žiaci do svojich príbehov vložili. Nechajte sa preto uniesť do sveta veselých zážitkov a pútavých príbehov, rozhodne nebudete ľutovať.

      Prajem príjemné čítanie, Eva Corticelli.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 08.02. 2021 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kat. C.

      V teoreticko–praktickej časti si svoje vedomosti preverili: Dominika Marcinová (kvarta), ktorá sa umiestnila na 2.mieste a Lenka Krelová (kvarta), ktorá skončila na 4.mieste. Do krajského kola postúpila Dominika Marcinová, v ktorom sa umiestnila na peknom 2.mieste a postúpila tak do celoštátneho kola.

      Krajské kolo biologickej olympiády sa počas tohto mimoriadneho obdobia konalo dištančnou formou aj:

      • v kategórii A teoreticko-praktickej časti súťažili Adam Aponyi (4.C) – 2.miesto a Lukáš Svetlík (4.C) - 3.miesto
      • v kategórii A projektovej časti súťažil Tomáš Sokolovský (3.C) – 1.miesto
      • v kategórii B teoreticko-praktickej časti súťažili Ema Kamenická (sexta) a Katarína Špániková (sexta) a v projektovej časti Katarína Špániková (sexta) – 1.miesto.

      K dosiahnutým úspechom študentom srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a v národnom kole Adamovi Aponyimu, Tomášovi Sokolovskému, Kataríne Špánikovej a Dominike Marcinovej držíme palce a prajeme ďalšie úspechy.

                                                                                                                            PK biológie

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Trieda príma praje ku Dňu učiteľov všetkým učiteľom hlavne zdravie, šťastie, lásku, pevné nervy a dobrých žiakov.

      Ďakujeme za všetko čo pre nás robíte a tešíme sa už na osobné stretnutie v škole.

      Je päť hodín v škole nikto,

      len prázdno ju obýva,

      a predsa sa nájde niekto,

      učiteľka spomína.

       

      Sedí v triede, pred tabuľou,

      na nose má okuliare.

      Veselá bola pred chvíľou,

      No teraz nie, smutno jej je.

       

      V rukách zviera staré fotky,

      tváre žiakov obzerá

      a díva sa na pamiatky,

      ktoré po nich v triede má.

       

      V hlave také myšlienky má,

      kam ich asi osud vzal?

      Či ich dobre pripravila,

       Čo ten a ten dokázal?

       

      Kiežby niekto aspoň lístok,

      ako sa má, odoslal.

      Ako kto s tých malých smietok,

      celý život poskladal.

       

      No darmo, len jeden prišiel,

      ale ten je plný chvál:

      „Za to všetko, kam som prišiel,

      za to všetko vďačím vám.“ :)

    • Správa z vyšetrovania záhadnej smrti profesora Gödela a súťaže N-trophy
     • Správa z vyšetrovania záhadnej smrti profesora Gödela a súťaže N-trophy

     • V dňoch 19. až 21. marca 2021 sa uskutočnilo finále súťaže N-trophy. Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii sa konalo v online priestore.

      Súťaž začala v piatok večer, kedy prebehlo predstavenie súťažiacich tímov pomocou videí, ktoré si sami pripravili. Po predaní pokynov od organizátorov ohľadom nasledujúcich dvoch dní, boli súťažiaci zasvätení do tajomného príbehu dimenzie 271 a smrti profesora Gödela, ktorú mali počas súťaže objasniť.


      Viac v priloženej správe

    • Aj piešťanskí gymnazisti sú René
     • Aj piešťanskí gymnazisti sú René

     • Tento rok sa naši študenti  opäť zapojili do celoslovenskej súťaže René Anasoft litera gymnazistov (https://www.anasoftlitera.sk/main/anasoft-litera/cena-rene )

      17. marca sa 20 našich študentov -  čitateľov z tried III.B, oktáva, IV.A, IV.B a IV.D a slovenčinárky M. Kozáková a I. Papcunová zúčastnili on-line besedy cez Zoom s autorkou Alenou Sabuchovou, ktorá je jednou zo súťažiacich spisovateľov o  víťazstvo v tomto ročníku.

      V záverečnej on-line diskusii študentov -  delegátov bude naše gymnázium reprezentovať a víťaznú knihu (na našej škole je to práve Sabuchovej coming of age príbeh Šeptuchy) obhajovať Emma Vičanová z oktávy. Diskusia bude cez Zoom 29. marca o 15.00.

      Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v utorok 30. marca po 14:00 v éteri rádia Devín. Podujatie na FB je tu: https://www.facebook.com/events/256822446032893/

      Budeme radi, ak ho budete zdieľať na vašich sociálnych sieťach. A samozrejme ho môžete aj počúvať!

      I.Papcunová

    • 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku – celoštátne kolo
     • 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku – celoštátne kolo

     • Prvé miesto v celoštátnom kole O ANJ

      Úspech, aký piešťanské gymnázium v anglickom jazyku ešte nezažilo. Študentka z kvinty Elise Mária Ábelová sa vynikajúcimi výsledkami plynulo prebíjala z jedného kola do druhého. Suverénne získala 1. miesto v školskom kole v kategórii 2A. Svoje vedomosti a komunikačné schopnosti v anglickom jazyku preukázala aj v okresnom či krajskom kole.

      Zavŕšením jej úspešného ťaženia bolo celoštátne kolo, ktoré sa konalo v dňoch 24. – 25. marca 2021. V silnej konkurencii víťazov jednotlivých krajov potvrdila, že patrí medzi najlepších súťažiacich.

      Elise získala v celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku 1. miesto.

      Srdečne blahoželáme!

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia, Piešťanského okresu i Trnavského samosprávneho kraja.

      PK ANJ

    • Úspech v krajskom kole SOČ 2021
     • Úspech v krajskom kole SOČ 2021

     • Študentka oktávy Simona Kadlecová úspešne reprezentovala gymnázium v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti. Po obhajobe odbornej práce a výskumného projektu na tému Vplyv digitálnych médií na psychický a osobnostný rozvoj mladého človeka v sekcii pedagogika, psychológia, sociológia obsadila 2. miesto a postúpila do národného kola.

      Srdečne jej blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a v republikovom finále želáme ďalšie úspechy.

      PK OBN

    • Externé IT prednášky
     • Externé IT prednášky

     • V dňoch 8.-25.3 sa študenti voliteľných predmetov z informatiky, kvarta, prvého a druhého ročníka zúčastnili vybraných prednášok na témy: Čo o mne vie Internet, Ako sa uplatniť v IT mimo programovania, Ako počíta počítač, Ako fungujú kryptomeny či Predaj sa online (30 minútová web stránka).

      Viac v priloženej správe.

    • Malý nákup, veľká pomoc
     • Malý nákup, veľká pomoc

     • Verejná zbierka Malý nákup, veľká pomoc sa presúva do nášho gymnázia. Pomoc pri organizácii zbierky preberajú naši dobrovoľníci na najbližšie tri týždne. V týchto neľahkých časoch je pre nás veľkou príležitosťou priložiť ruku k dielu.

      Iniciatíva, ktorú doteraz zastrešovalo kultúrno-kreatívne centrum Arta, sa stretla s veľkým ohlasom. Vďaka zmobilizovaniu obyvateľov mesta mohli odovzdať piešťanskému Centru pomoci človeku niekoľko obrovských nákupov, ktoré ďalej putovali rodinám a ľuďom, pre ktorých sa aj bežný nákup stal otázkou prežitia. 

      Centrum pomoci človeku v súčasnosti eviduje vyše 300 rodín, slobodných matiek a jednotlivcov v Piešťanoch odkázaných na pomoc druhých. Úspech podobných aktivít stojí a padá na ľuďoch, ktorí sú ochotní urobiť čosi pre druhého alebo pre nás všetkých nezištne, len z vlastnej vôle a vo svojom voľnom čase.

      Vaše nákupy môžete nosiť každý utorok a štvrtok od 16.00 do 18.00 hodiny. V súčasnej situácii je hlavná budova uzatvorená, a preto bude prístupný bočný vchod do gymnázia od mestského úradu.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

       

      Zoznam základných potravín a drogérie, nákupom ktorých môžete pomôcť aj vy:

      Potraviny: trvanlivé mlieko, detská krupica, cereálie, vločky, müsli, cukor, cestoviny, slížiky, múka, ryža, čaj, strukoviny (šošovica, fazuľa, hrach), konzervy (paštéty, rybičky), zemiaky, jablká, kečup, horčica, kakao, korenie, rasca, majorán, piškóty, keksíky, sladkosti, atď. 

      Drogéria: sprchový šampón, mydlo, pasta, kefky (aj detské), detské plienky (veľkosť 1-4), papierové vreckovky, toaletný papier, jar, prach na pranie, čistič na podlahy, WC čistič, atď. 

    • Okresné kolo fyzikálnej olympiády - kat. E
     • Okresné kolo fyzikálnej olympiády - kat. E

     • V stredu 17. marca 2021 sa uskutočnilo online formou okresné kolo fyzikálnej olympiády kategórie F (žiaci tercie a 8. ročníka, v ktorej sme nemali zastúpenie) a E (žiaci kvarty a 9. ročníka ZŠ). Kategóriu E v okrese Piešťany vyhral Matej Kubranský a postúpil tak do krajského kola. 

      Ku krásnemu 1. miestu gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a do krajského kola držíme palce. 

      PK Fyziky 

    • MEDZINÁRODNÝ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE - NÁBOR DOBROVOĽNÍKOV
     • MEDZINÁRODNÝ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE - NÁBOR DOBROVOĽNÍKOV

     • V lete 2022 sa v Banskej Bystrici uskutoční Európsky olympijský festival mládeže s predpokladanou účasťou 3600 atlétov z päťdesiatich európskych krajín. Táto obrovská akcia ponúka úžasné príležitosti pre dobrovoľníkov nad 16 rokov, ktorí sa už teraz môžu zaregistrovať na:

      https://eyof2022.com/news/500-dni-do-eyof-2022-zacina-sa-nabor-dobrovolnikov/

      S pomocou dobrovoľníkov sa počíta pri zaistení priebehu súťaží, nebudú chýbať v ubytovniach športovcov, tlačových centrách, poskytnú servis pre divákov pri vstupoch, na parkoviskách, tribúnach i v informačných centrách. Asistovať budú pri slávnostných ceremoniáloch i dopingových kontrolách.

      Ak máte záujem, prípadne ďalšie otázky, obráťte sa, prosím, prostredníctvom EduPage na p. Evu Corticelli. 

    • Školské kolo Hollého pamätník
     • Školské kolo Hollého pamätník

     • Dňa 25. februára sa uskutočnilo v online priestore školské kolo Hollého pamätník.

      Víťazkami v umeleckom prednese prózy sa stali Olívia Černáková z prímy (2. kategória) a Eliška Ella Gáliková zo sekundy (3. kategória). V okresnom kole nás bude reprezentovať aj Emma Miháliková, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v prednese poézie.

       

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazkám držíme palce v ďalšom kole súťaže.

       

      PK SJL

    • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
     • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • 12. februára 2021 sa uskutočnilo online krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu úspešne reprezentovali študentky Elise Mária Ábelová z kvinty, ktorá zvíťazila v kategórii B a postupuje do celoslovenského kola, a Emma Madunická z III. C, ktorá sa umiestnila na 4. mieste v kategórii A.

      Obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • N-Trophy
     • N-Trophy

     • Počas predchádzajúcich dvoch týždňov sa uskutočnilo kvalifikačné kolo 11. ročníka bádateľskej súťaže N-Trophy. Ide o tímovú súťaž prebiehajúcu pod záštitou Juhomoravského kraja, do ktorej sa môžu prihlasovať študenti stredných škôl z Českej a Slovenskej republiky. Trojčlenné tímy majú za úlohu vypracovať zadania z oblasti biológie, chémie, fyziky a logiky - previesť vlastné experimenty a svoje výsledky či rôzne postrehy spracovať do projektov. Cieľom kvalifikácie je prebojovanie sa do finále, ktoré za bežných podmienok prebieha vo forme víkendového sústredenia v Brne v priestoroch rôznych univerzít a vedeckých inštitútov.

      Do súťaže sa z našej školy zapojili 3 tímy a v konkurencii 73 tímov sa nestratil ani jeden. Najlepšie si s nástrahami kvalifikačného kola poradili ostrieľaní borci (v roku 2019 sa tiež zúčastnili finálového kola) z tímu Gastrobrekeke – Júlia Orlovská, Samuel Šulgan a Terézia Lišková zo IV. A., ktorí obsadili 7. miesto a so ziskom 324 b zo 400 b (logika: 52 b, fyzika: 90 b, biológia: 82 b, chémia: 100 b) postúpili do finále, ktoré sa uskutoční tento rok online 20. a 21. marca 2021. Tesne pod čiarou na 17. mieste (postupovalo prvých 15 tímov) skončil tím GYPY – Elise Mária Ábelová, Michal Monček a Michal Buchman z kvinty, ktorý získal 268 b (logika: 62 b, fyzika: 75 b, biológia: 77 b, chémia: 54 b). Nováčikovskú daň zaplatil tím Francium – Patrik Miroslav Tremboš (Sx) , Oliver Ján Tremboš (I. B), Andrej Marek (Sx), ktorí mali možnosť nazbierať užitočné skúsenosti do budúcich ročníkov. Podrobnejšie výsledky spolu s informáciami o súťaži nájdete na stránke: https://ntrophy.cz/vysledky-tymu-v-soutezi-n-trophy/, resp. https://ntrophy.cz/o-soutezi/.

      Súťažiacim ďakujeme za ich reprezentáciu školy na medzinárodnom poli a postupujúcim prajeme veľa zdaru vo finále.

      PK fyziky a tím Gastrobrekeke

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie