• Celoškolské zasadnutie Rady rodičov
     • Celoškolské zasadnutie Rady rodičov

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 23. septembra 2019 o 17.00 hod. sa v športovej hale Gymnázia Pierra de Coubertina uskutoční celoškolské zasadnutie Rady rodičov.

      Následne sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov v jednotlivých triedach.                                                                    

      Srdečne Vás pozývame na stretnutie s učiteľmi školy.

    • 12. fórum škôl Pierra de Coubertina v Mâcone (Fr)
     • 12. fórum škôl Pierra de Coubertina v Mâcone (Fr)

     • Od 24.8 do 31.8 sa v krásnom prostredí francúzskeho Mâconu uskutočnilo v poradí 12. fórum škôl Pierra de Coubertina, na ktorom sa stretlo 24 delegácií z 22 krajín sveta. Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch sa na ňom zúčastnilo pod vedením p. profesorky Evy Corticelli v zložení: Barbora Blštáková (V.B), Tereza Kublová a Natália Pločeková (Oktáva), Ema Višňovská (IV.B), Andrej Beňačka, Juraj Štefanka (IV.C) a Adam Aponyi (III.C).

      Počas celého týždňa sme spoznávali rôzne kultúry, vytvorili sme si medzinárodné priateľstvá a prezentovali sme Piešťany a Slovensko ostatným krajinám. Hlavnou myšlienkou bolo šírenie olympijských ideálov, a preto sa športové súťaženie nieslo v duchu rešpektovania súpera a prekonávania vlastných hraníc. Behali sme, skákali sme do diaľky starovekým štýlom, tj. s kilovým závažím, plávali sme, hrali sme paralympijský petanque, basketbal či ping pong sediac na invalidných vozíkoch. V rámci súťažných disciplín sme sa všetci umiestnili na popredných priečkach a odniesli sme si ocenenie "Coubertin Award".

      Celý týždeň sme boli rozdelení do skupín, keďže cieľom bola spolupráca a nadviazanie kontaktov s ľuďmi z iných krajín. Ubytovaní sme boli taktiež separátne od našich krajanov. Napríklad Andrej zdieľal izbu s Nemcom, Indom a Keňanom a Ema s dievčaťom z Japonska a Poľska.

      Ako delegácia sme spoločne absolvovali sprievod cez mesto Mâcon v tradičných myjavských krojoch a nakoniec sme zatancovali na námestí ľudový tanec. Slovensko sme odprezentovali v tom najlepšom svetle na tzv. Mini Expe, výstave, kde mala každá delegácia svoj stánok s tým najzaujímavejším zo svojej krajiny. Jedla, ale i suvenírov bolo všade neúrekom.

      To najkrajšie z oblasti Burgundska sme mali možnosť vidieť počas návštevy stredovekého mesta Cluny. Keďže sme sa nachádzali neďaleko mesta Dijon, snáď každý si zakúpil tradičnú horčicu ako suvenír.

      Náš bohatý program zahŕňal aj rôzne art workshopy, na ktorých sme nacvičovali moderné tance, gymnastickú zostavu, hrali sme divadlo vo francúzštine, vytvárali sme pieseň fóra (forum song) či návrh „forum banner-a“. Denne sme sa zúčastňovali diskusií tykajúcich sa problémov súčasného športu, ale aj o olympizme ako takom. Každý z nás na konci týždňa odprezentoval to, čo sa počas tých pár dní naučil. Bolo krásne sledovať toľko šikovných mladých ľudí.

      Fórum Pierra de Coubertina, Mâcon a celkovo Francúzsko v nás zanechali úžasné dojmy a najmä silné spomienky, na ktoré nikdy nezabudneme!

       

      Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Oznam o zmene výšky stravného
     • Oznam o zmene výšky stravného

     • Oznamujeme rodičom a všetkým stravníkom, že v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja, dochádza od 01.09.2019 k zmene výšky poplatku za jedno jedlo nasledovne:
      príma, sekunda, tercia a kvarta 1,43 €
      kvinta, sexta, septima, oktáva a žiaci I., II., III., IV. a V. ročníka 1,53 €
      (odporúčame mesačnú platbu 35 €, a to najneskôr k 20. dňu v mesiaci)

      číslo účtu pre úhradu a variabilný symbol pre úhradu zostávajú nezmenené.

    • Oznam pre žiakov
     • Oznam pre žiakov

     • Milí žiaci,

      slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa  2. septembra  2019 (pondelok). 

      Stretneme sa o 8,00 v  triedach. Program prvého vyučovacieho dňa bude trvať do 10,00.

      Tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku.

      Vaši učitelia

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Oznam pre stravníkov


      oznamujeme rodičom a všetkým stravníkom, že v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja, dochádza od 01.09.2019 k zmene výšky poplatku za stravu.


      Presná výška poplatku za jedno jedlo pre jednotlivé kategórie stravníkov bude zverejnená do 01.09.2019 na web stránke školy a taktiež v prihláške na stravu na školský rok 2019/2020 – prihlášku dostanú žiaci pri nástupe do školy.


      Číslo účtu pre úhradu a variabilný symbol pre úhradu zostávajú nezmenené


      Číslo účtu: SK11 8180 0000 0070 0049 5703
      Variabilný symbol: - dostal každý žiak pri nástupe do školy
      - noví žiaci uhradia bez VS, avšak do poznámky uvedú meno žiaka a triedu /po pridelení nového VS budú uvádzať toto číslo

      V súvislosti so zmenou výšky stravného odporúčame mesačnú platbu 35 Eur.


      Keďže každý žiak má vlastný variabilný symbol, dovoľujeme si Vás upozorniť na správne zadávanie tohto 9-miestneho čísla pri každej platbe za stravu.


      Zároveň stravníkom oznamujeme, že strava je zabezpečená od 03.09.2019.

    • LETNÁ ŠKOLA
     • LETNÁ ŠKOLA

     • Dovoľujeme si pripomenúť našim budúcim prvákom, ktorí sa prihlásili na Letnú školu pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, že začíname v pondelok 19.08.2019 o 8.00.

      Presnejšie informácie Vám boli zaslané v pozvánke začiatkom augusta.

       

      Tešíme sa na Vás. 

      učitelia Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany

    • Stratené v riadkoch
     • Stratené v riadkoch

     • 20. júna o 17:00 sa už po tretíkrát v Piešťanoch konala čítačka pre začínajúcich autorov, Stratené v riadkoch. Organizátorka, Emma Vičanová, predstavila v nových priestoroch reštaurácie ŽiWell desiatich šikovných autorov.

      Študentka, Adela Bučková, a čerstvá absolventka Gymnázia Pierra de Coubertina, Mária Juríková, prečítali svoje poviedky a básne. Zazneli však aj ocenené texty úspešných začínajúcich autorov, Andreja Bubláka a Barbary Vojtašákovej z Oravy. O hudobnú zložku sa už po druhýkrát zapríčinil básnik, hudobník a stand-up komik Matej Kubriczký, rodák z Piešťan, žijúci v súčasnosti v Bratislave. Medzi vystupujúcimi nechýbal ani Matúš Nižňanský, ktorý divákom predstavil umenie haiku.
      Atmosféra bola priateľská a program pestrý. Originalita a štýl prác nadchli obecenstvo, ktoré opustilo priestory ŽiWell-u literárne obohatené a s prosbou o ďalšie pokračovanie akcie. Organizátorka ho ochotne prisľúbila a teší sa vysokej úspešnosti tejto literárnej udalosti.

      Emma Vičanová

    • Gesto pre mesto opäť naše!
     • Gesto pre mesto opäť naše!

     • Vážení rodičia, študenti, priatelia školy, s radosťou vám oznamujeme, že sme vďaka vašej podpore opäť vyhrali nádherných 1000 eur v projekte Gesto pre mesto od Raiffeisen bank na knižky v angličtine pre našich gymnazistov podľa ich výberu. Ďakujeme.

      Predmetová komisia anglického jazyka.

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Upozorňujeme všetkých stravníkov, že strava je zabezpečená do 26.06.2019, vrátane. V dňoch 27.06.2019 a 28.06.2019 sa strava vydávať už nebude.

      Preplatky zo stravovacieho účtu žiakov budú zasielané na čísla bankových účtov uvedených v prihláške na stravu najneskôr do 20.07.2019.

    • Zasadnutie Rady rodičov
     • Zasadnutie Rady rodičov

     • Dňa 05. júna 2019 (streda) o 17.00 sa bude konať mimoriadne plenárne zasadnutie Rady rodičov, s programom doplňujúcej voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu Pierra de Coubertina.

      Účasť rodičov na zasadnutiach v jednotlivých triedach je potrebná.

    • Gesto pre mesto
     • Gesto pre mesto

     • Milí rodičia a priatelia školy, 

      minulý rok sme to dokázali a aj vďaka vašim hlasom sme za získaných 1000 eur nakúpili knihy v angličtine plne rešpektujúc výber študentov. Určite aj vďaka týmto atraktívnym titulom sme od začiatku školského roka zaznamenali takmer 80 vypožičaní. Preto sa opäť na vás obraciam s prosbou o podporu nášho 'Knihy pre nase Gypy' projektu, aby sme aj tento september mohli študentov prekvapiť ďalšou skrinkou plnou pútavých titulov. Dajte nám svoj hlas na: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/piestany. Za všetkých študentov-knihomoľov, aj za mňa, posielam veľké foto ďakujem.

      Eva Corticelli

    • Gymnazisti rozumejú literatúre
     • Gymnazisti rozumejú literatúre

     • V rámci spolupráce Gymnázia Pierra de Coubertina so Slovenskou asociáciou pre estetiku a Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa v pondelok 27. mája uskutočnila diskusia na tému Domáce versus cudzokrajné v literatúre.

      Projekt S umením do škôl zavítal aj do Piešťan. V čerstvo zrekonštruovanej zimnej záhrade a čitárni (spojovacia terasa starej budovy gymnázia so starou telocvičňou) diskutovali žiaci sexty so slovenskými spisovateľmi Marekom Vadasom a Veronikou Šikulovou. Diskusiu moderovala teoretička literatúry Hana Zeleňáková a sextáni si vypočuli nielen autorské čítanie, ale zaujalo ich najmä rozprávanie M. Vadasa o osobných zážitkoch a  skúsenostiach z Afriky. Gymnazisti sa tešia na ďalšiu spoluprácu s literárnymi teoretikmi z Nitry , s chuťou sa pustili do čítania najnovších Vadasových poviedok a ďalších čerstvých slovenských literárnych noviniek.

      Ivana Papcunová

    • Pozvánka na stretnutie rodičov
     • Pozvánka na stretnutie rodičov

     • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

      pozýva na stretnutie rodičov žiakov prímy 8-ročného štúdia

      v školskom roku 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa 5. júna 2019 (streda) o 16.00 h v miestnosti U 101

      na prvom poschodí v hlavnej budove školy. Na stretnutí budú rodičom prezentované najdôležitejšie informácie týkajúce sa organizácie štúdia, potrebných pomôcok, stravovania a mimoškolských aktivít.

    • Piešťanskí gymnazisti pre ProWinter
     • Piešťanskí gymnazisti pre ProWinter

     • Piešťanskí gymnazisti Klára Frťalová, Jana Jakábová, Simona Vavrincová, Laura Svetlíková, Betka Nováková, Laura Némethová, Michal Višňovský a Michal Monček pod vedením učiteľky anglického jazyka Evy Corticelli v spolupráci s Materským centrom Úsmev pripravili v sobotu 11. mája sprievodné podujatie k odhaleniu sochy Ľudovíta Wintera. Na podnet občianskeho združenia ProWinter zorganizovali športovo-zábavné popoludnie pre deti – skákanie  cez švihadlo, cez gumu, cez prekážky, hádzanie kruhmi a loptami, badminton, twister, petang... Materskému centru gymnazisti pomohli s prípravou detskej nemocnice Ľudovíta Wintera, deti sa oboznámili s liečebnými postupmi, s prácou lekárov a sestier, samy si s nadšením niektoré úkony vyskúšali. Do tretice prispeli piešťanskí gymnazisti napísaním reflexií v angličtine o živote a diele Ľudovíta Wintera. Z textov vytvorila E. Corticelli brožúru, ktorá bola pamätným darčekom pre potomkov Winterovcov.

      Publikácia Reflections on Winter

      Eva Corticelli

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33 
    Sekretariát 033/79893 12 
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33 
    Štatutárna zástupkyňa školy 30 
    Zástupkyňa školy 30
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31
    Sekretárka – 12 
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42 
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie