• Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia
     • Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia

     • Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2019/2020 bude dňa

      25. marca 2019 (pondelok) od 15.00 do 16.00 h

      v hlavnej budove školy v miestnosti č. U 101 na prvom poschodí. Zápis vykoná zákonný zástupca žiaka. Na zápis je potrebný zápisný lístok, ktorý si treba vyzdvihnúť na príslušnej základnej škole.

    • Aktivity počas EČ a PFIČ MS
     • Aktivity počas EČ a PFIČ MS

     • Dňa 12. 3. 2019 a 13. 3. 2019 sa na GPdC konala EČ a PFIČ MS.  Pre žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka 4-ročného štúdia, ako aj  sexty a septimy 8-ročného štúdia, bol pripravený náhradný program v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi platnými v školskom roku 2018/2019 a so ŠkVP.

      V utorok prváci a druháci spolu so sextou absolvovali cyklus interaktívnych enviromentálnych prednášok  vyzdvihujúcich unikáty nachádzajúce sa na území Slovenska, ktoré treba poznať a chrániť. Tretiaci a septima sa zúčastnili tradičnej exkurzie v informačnom centre Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.

      Všetci žiaci školy v stredu navštívili divadelné predstavenie Denník Anny Frankovej v kine Fontána.

    • Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia
     • Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia

     • Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2019/2020 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina budú konať dňa 19. marca 2019 (utorok) o 8.00 hod v novej budove školy. Z dôvodu dodržania časového harmonogramu skúšok a ich nerušeného priebehu, prosíme uchádzačov, aby sa na skúšky dostavili minimálne 20 minút pred ich začiatkom.

    • Gymnazisti v maskách
     • Gymnazisti v maskách

     • Žiacka školská rada pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch pripravila na piatok 22. februára karneval cez prestávky. Žiaci prišli na vyučovanie v maskách a cez veľkú prestávku bolo defilé na chodbách gymnázia s vyhlásením víťazov. Gymnazisti sa učili a počas prestávok  sa zabávali a užívali si nielen fašiangovú maškarádu, ale tešili sa  najmä na nadchádzajúce jarné prázdniny.

      Ivana Papcunová

      Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Oznam o krajskom kole olympiády na gymnáziu
     • Oznam o krajskom kole olympiády na gymnáziu

     • Vo štvrtok 7. februára sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch stretlo 24 študentov z 12 stredných odborných škôl a gymnázií Trnavského kraja v krajskom kole Olympiády ľudských práv. Stredoškolskú súťaž otvorila riaditeľka gymnázia Miroslava Hanková a primátor mesta Peter Jančovič, pod ktorého záštitou sa krajské kolo olympiády konalo. Po prvom kole testovania z výberu úspešných riešiteľov postúpilo do 2. kola ústnej časti súťaže 8 najúspešnejších študentov, ktorí následne postúpili do celoštátneho kola. To sa bude konať začiatkom apríla v účelovom zariadení Ministerstva spravodlivosti SR. Diplomy a štedré ocenenia, ktorými súťaž podporil aj MsÚ v Piešťanoch, víťazom slávnostne odovzdali riaditeľka školy a Viktor Nižňanský z piešťanskej organizácie ProPolis. Absolútnym víťazom krajského kola olympiády sa stal študent tretieho ročníka Gymnázia Pierra de Coubertina Andrej Beňačka, pričom piešťanské gymnázium bude v celoslovenskom kole reprezentovať aj študentka druhého ročníka Nina Mária Masaryková. Všetkým úspešným riešiteľom súťaže srdečne blahoželáme a v celoslovenskom kole prajeme veľa šťastia a odvahy.

      Peter Rusnák, koordinátor a predseda krajskej komisie olympiády

      Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

     • Gymnazisti besedovali s literárnym historikom

     • V Piešťanskom  informačnom centre sa 30. januára konala prezentácia knihy Literární kronika první republiky. Knihu – literárnu udalosť roka 2018 - predstavil jeden zo spoluautorov, literárny kritik a historik Vladimír Barborík. Na prezentácii sa zúčastnili žiaci sexty a septimy z Gymnázia Pierra de Coubertina. Dozvedeli sa o  metodike tvorby takejto obsiahlej literárno-historickej kroniky a o jej obsahu, o presných pravidlách pre 40 autorov , ktorí publikáciu pripravovali 2 roky. Gymnazisti diskutovali s literárnym vedcom o literárnej tvorbe, preklade, cenzúre, o úlohe  a pozícii spisovateľa kedysi a dnes. Vymenili si názory na filmové adaptácie literárnych diel, čo ponúkajú divákovi a o čo ochudobnia čitateľa,  a hovorili aj o súčasnej slovenskej literatúre. V. Barborík nakoniec poznamenal, že kniha ako médium nezanikne, kým bude mať aktívnych príjemcov – čitateľov, vždy bude mať šancu.

      Ivana Papcunová

      foto: PIC

    • Piešťanskí gymnazisti otvorili plesovú sezónu
     • Piešťanskí gymnazisti otvorili plesovú sezónu

     • Žiacka rada pri Gymnáziu Pierra de Coubertina trafila do čierneho. Nápad Niny Masarykovej a Andreja Beňačku zorganizovať žiacky ples sa za výraznej podpory vedenia školy dočkal úspešnej premiéry v piatok 18. januára v reštaurácii Semafor. Predpísaný dress code poskytol neuveriteľnú prehliadku plesových rób a účesov. Úvodný valčík vystriedal scénický tanec a vzápätí sa parket zaplnil tanečníkmi, ktorí na ňom zotrvali až do ranných hodín. Oddýchli si len počas večere a tomboly. Slávnostná atmosféra, dynamickí moderátori, šikovný DJ, pestrá hudba, výborné jedlo, tanečné kreácie od výmyslu sveta stupňovali zábavu, ktorá vygradovala pri voľbe kráľa a kráľovnej plesu, stali sa nimi Nina Valová a Samuel Bojnanský. Počas plesu sa nepodával žiadny alkohol a neúnavne tancujúci žiaci potešili svojím kultivovaným prejavom prítomných učiteľov aj riaditeľku školy. Už teraz sa tešíme na ďalšie gymnaziálne plesanie!

      Ivana Papcunová

      Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Vianoce
     • Vianoce

     • Milí žiaci, 

      želáme Vám vianočné sviatky radostné, tajomné a čarovné. Nech vnesú do Vašich domov a sŕdc lásku a porozumenie.

      Vaši učitelia

    • Oznam
     • Oznam

     • Dňa 21.12. 2018 (piatok) bude vyučovanie prebiehať od 8.00 do 11.00.

      Vyučovanie bude v roku 2019 pokračovať od utorka 8. januára. 

    • Návšteva CERNu
     • Návšteva CERNu

     • Začiatkom novembra (09. až 12.11.) žiaci 3. a 4. ročníka navštívili spoločnosť Európskej rady
      pre jadrový výskum (francúzsky Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, čiže CERN) na švajčiarskofrancúzskej
      hranici.

      Celá správa a fotografie sa nachádzajú v priloženom dokumente.

    • Zdobenie medovníkov
     • Zdobenie medovníkov

     • Tradičné pečenie a zdobenie medovníkov už akosi neodmysliteľne patria k prípravám na Vianoce. Tento rok mali žiaci prímy a sekundy jedinečnú možnosť vyskúšať si zdobenie medovníčkov priamo v škole na hodinách výtvarnej výchovy, a to vďaka iniciatíve p. Kopúnovej zo Slovenskej chránenej dielne v Piešťanoch, ktorá spolu so zamestnancami dielne napiekla pre našich najmladších žiakov chutné medovníky. Ako sa primánom a sekundánom darilo i nedarilo zvládnuť náročnú techniku zdobenia medovníkov cukrovou polevou, môžete posúdiť sami.

      Touto cestou chcem poďakovať vedeniu a zamestnancom Slovenskej chránenej dielne v Piešťanoch za ich ochotu a ústretovosť a v mene celého gymnázia im želám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia, zdravia a síl do ich tvorivej a zmysluplnej činnosti v roku 2019.

      Zuzana Jendrichovská

    • Zasadnutia Rady rodičov
     • Zasadnutia Rady rodičov

     • Dňa 10. decembra 2018 (pondelok) o 17.00 sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany v jednotlivých triedach.

      Pozývame rodičov žiakov na stretnutie s pedagógmi školy.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie