• Gymnazisti v Londýne
     • Gymnazisti v Londýne

     • Aj keď sa na začiatok školského roka teší len málokto, 55 študentov piešťanského gymnázia s napätím očakávalo jeho príchod. Namiesto sedenia v školských laviciach si prvé septembrové dni spríjemnili spoznávaním britskej metropoly. Po pandémii a Brexite Londýn opäť otvoril svoje brány a študenti tak mohli so zatajeným dychom kráčať históriou pomedzi najznámejšie kultúrne pamätihodnosti tohto mesta. Kráľovského vzduchu sa nadýchli v pevnosti Tower of London, v najväčšom obývanom hrade na svete Windsor  i v londýnskej rezidencii Buckinghamský palác. A aby nezabudli na svoje študentské povinnosti, v programe nechýbala ani návšteva univerzitného mestečka Cambridge. Nočný život síce neokúsili, ale multikultúrne moderné zážitky i londýnsku štvrť Camden Town, plnú nezávislosti, si všetci obľúbili. Hosťovské rodiny sa zase postarali o to, aby študenti na vlastnej koži aspoň na chvíľu spoznali britský spôsob života, ochutnali tradičnú kuchyňu, započúvali sa do londýnskeho prízvuku a zvykli si na jazdu v ľavom pruhu. Program bol naozaj nabitý, cesta autobusom neuveriteľne náročná, ale všetci sa sem určite ešte raz radi vrátia. Veď ako povedal známy anglický básnik Samuel Johnson: „Keď je človek unavený z Londýna, je unavený zo života, pretože v Londýne je všetko, čo si život môže dovoliť.“

      PK ANJ

    • FILMÁRSKY WORKSHOP na festivale CINEMATIK
     • FILMÁRSKY WORKSHOP na festivale CINEMATIK

     • Rovnako ako minulý rok,

      aj v roku 2023 produkčná spoločnosť AZYL PRODUCTION organizuje filmárske workshopy AZYL určené pre stredoškolákov. Workshopy sú príležitosťou pre mladých ľudí so záujmom o filmové médium, tí si za pomoci mladých profesionálov z filmového priemyslu na workshope nakrútia vlastný krátky film so všetkým, čo k tomu patrí. 

      Účasť na workshope je bezplatná. Techniku zabezpečuje spoločnosť AZYL PRODUCTION. 

      Náš najbližší workshop v oblasti západného Slovenska sa bude konať počas piatich dní na CINEMATIKu v Piešťanoch, 12.-16.09 2023 


      Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára tu: https://www.azylshorts.sk/workshopy/prihlaska-na-workshop-sk/ 

      Budeme radi, ak sa zapojí čo najviac študentov.  


      Viac info o  FILMÁRSKYCH WORKSHOPOCH nájdete tu: https://www.azylshorts.sk/workshopy/info/ 

       

    • Študenti rozhodli, kam pôjdu peniaze z rozpočtu
     • Študenti rozhodli, kam pôjdu peniaze z rozpočtu

     • Ďalší ročník participatívneho rozpočtu pre stredné školy je za nami. Do projektu sme sa zapojili preto, aby sme finančné prostriedky využili v súlade s potrebami a želaním žiakov. Naša cesta sa začala vo februári 2023. Zástupcovia tried si zahrali hru Nie je mesto ako mesto, aby pochopili zmysel parti rozpočtu. Nasledovali ďalšie dva worskhopy, na ktorých študenti prezentovali svoje nápady, dotvárali navrhnuté projekty, učili sa vytvoriť rozpočet pre svoj návrh.

      Koncom marca 2023 žiacki koordinátori Matej Brezovský, Hana Zigová a vedenie školy rozhodli, ktoré projekty postúpia do hlasovania. A začala sa kampaň! Boj medzi študentmi prebiehal prostredníctvom plagátov aj priamym ovplyvňovaním svojich spolužiakov či kamarátov. Kampaň vyvrcholila 7. mája 2023. Študenti použili jedinečné kódy na vstup do parti aplikácie a hlasovali za svoj vysnívaný projekt od 8. mája do 12. mája 2023. Hlasovania sa zúčastnila viac než polovica študentov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

      12. mája 2023 bolo hlasovanie ukončené. Medzi víťazné projekty sa vašimi hlasmi prebojovali: Zelené sedenie na školskom dvoreAutomat na hygienické potreby pre ženy. Každý projekt získal 500,-€. 15. mája 2023 riaditeľ školy Mgr. Radim Urban vyhlásil výsledky, ocenil víťazov a poďakoval všetkým aktívnym študentom, ktorý sa na parti rozpočte pre stredné školy podieľali.

      Na začiatku realizácie projektov všetko vyzeralo ideálne. Študenti zháňali tovar, sumarizovali finančné prostriedky, hľadali sponzorov. Bohužiaľ, automaty na hygienické vložky a tampóny nebolo jednoduché zohnať, a tak sa navrhovatelia projektu rozhodli venovať svoju finančnú čiastku na zveľadenie zeleného sedenia na školskom dvore. Víťazný projekt navrhli žiačky Emily Foster, Natália Horilová a Alžbeta Štefíková z tercie. Na nápade nakoniec pracovala aktívne celá trieda pod vedením triednej učiteľky Mgr. Marty Löfflerovej. Realizácia víťazného projektu sa podarila aj vďaka štedrým sponzorom. Obrovské ďakujem patrí rodine Mašánovej za kúpenie zeleného koberca a tiež za finančnú podporu na kvetinovú výzdobu. Z financií, ktoré boli pridelené TTSK na navrhnuté projekty, sme kúpili slnečníky. Nech sa páči, využite príjemné prostredie na školskom dvore nielen počas prestávok a voľných hodín, ale aj na vyučovanie. Príďte si posedieť na školský dvor a posúďte sami, či boli peniaze správne investované!

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka Participatívneho rozpočtu pre GPdC Piešťany

    • 51. Vanovičove dni
     • 51. Vanovičove dni

     • 24. až 26. augusta 2023 sa na našej škole stretli učitelia fyziky z celého Slovenska na seminári. Išlo o pracovno-spoločenské stretnutie, na ktorom si vymenili svoje skúsenosti z vyučovania fyziky. Vďaka skvelým lektorom z univerzít či vzdelávacích inštitúcií - prof. RNDr. Slabeycius, CSc.; prof. RNDr. Pašteka, PhD.; doc. RNDr. Kundracik, PhD.; doc. RNDr. Haverlíková, PhD.; doc. PaedDr. Valovičová, PhD.; PaedDr. Kelecsényi, PhD.; PaedDr. Kozánek, PhD.; PaedDr. Beňuška, PhD.; PaedDr. Horváth, PhD.; Ing. Šošovičková, PhD.; Mgr. Hanáková, PhD.; Mgr. Janiga; Mgr. Petrík – sa učitelia fyziky dozvedeli o nových trendoch, aktivitách, vyskúšali tradičné i netradičné experimenty, ktoré možno zaradiť do vyučovania, ale načreli i do histórie. Okrem prednášok a tvorivých dielní navštívili aj Elektrárňu Piešťany a overili si fyzikálne zákony počas splavu rieky Váh.

      PK fyziky

    • Začiatok školského roka 2023/2024
     • Začiatok školského roka 2023/2024

     • Vážení rodičia, milí študenti,

       

      v pondelok 04.09.2023  začíname o 8.00 hod. v triedach nový školský rok 2023/2024.

      Vstup do budovy školy je možný od 7.30 hod.

       

      Program dňa 04.09.2023:

      - triednická hodina v čase od 8.00 do 8.45 hod.

      - otvorenie školského roku 9.00 hod.

      - žiaci prímy a prvých ročníkov – informácie k stravovaniu – je potrebné si priniesť 5 € na stravovací čip

      - žiaci prímy a prvých ročníkov – priniesť si 5 € zálohu na dochádzkový čip

       

      Program dňa 05. a 06.09.2023:

      - triednické práce

      Od štvrtka 07.09.2023 začína vyučovanie podľa riadneho rozvrhu v plnom rozsahu,

      Stravovanie je zabezpečené od utorka 05.09.2023 pre žiakov, ktorí sa prihlásili na stravu, majú zaplatenú zálohu a zakúpený čip.

       

      Prajeme ešte príjemné prázdninové chvíle,

      Vedenie školy

    • Oznam
     • Oznam

     • Od 28.08.2023 do 01.09.2023 je škola zatvorená, bez možnosti telefonického a mailového kontaktu.

      Vaše mailové požiadavky budú spracované najskôr od 04.09.2023

      Ďakujeme za pochopenie

    • FinQ tento rok aj na našej škole
     • FinQ tento rok aj na našej škole

     • FinQ program je komplexný program finančného vzdelávania pre školy, ktorého cieľom je naučiť deti myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. FinQ nevytvára žiadny nový predmet navyše, problematika finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov. Program podporuje rozvoj kritického a systémového myslenia. Žiaci sa naučia uvažovať viac v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami, neprijímať jednostranné názory, rozmýšľať v širšom kontexte, nielen vo svete financií. Ambíciou FinQ programu je podporovať vzdelávanie detí tak, aby sa z nich stávali plnohodnotne pripravené osobnosti pre reálny život.  

      Realizátorom programu na školách je nezisková organizácia FinQ Centrum, ktorej zakladateľmi a finančnými podporovateľmi sú Nadácia Slovenskej sporiteľne a Nadácia Národnej banky Slovenska. Partnerom je Nadácia poisťovne KOOPERATIVA, odborným partnerom programu je EDUAWEN EUROPE s.r.o..

    • Úspešná spolupráca s japonskou ambasádou
     • Úspešná spolupráca s japonskou ambasádou

     • Vďaka dobrým vzťahom s japonskou ambasádou, vypestovanými počas rôznych kultúrno-spoločenských akcií v priebehu posledných dvoch rokov, bola naša škola zapojená do projektu Read Japan japonskej nadácie Nippon Foundation, ktorá našej škole venovala širokú škálu beletrie s japonskou tematikou. Od septembra budú dostupné pre našich žiakov v školskej knižnici.

      Dňa 21. augusta 2023 žiaci IV.B Alžbeta Hlatká, Samuel Bagar a Viktória Drábiková, ktorí sa už v minulosti zapojili do aktivít japonského veľvyslanectva, v sprievode triednej učiteľky Ingrid Páleníkovej a pani Eleny Malíkovej, predsedníčky Slovenskej olympijskej akadémie, navštívili japonskú ambasádu.

      Knižky nám osobne odovzdali predstavitelia veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike páni Hiroshi Nawata a Takafumi Motoyama. Toto príjemné stretnutie nám poskytlo jedinečnú príležitosť na osobné stretnutie a diskusiu o vplyve japonskej kultúry na Slovensku. Dozvedeli sme sa, že Slovensko a Japonsko majú veľa spoločných čŕt. Naše nádherné sakury pred školou sú živou reprezentáciou prosperujúceho priateľstva medzi týmito krajinami.

      Alžbeta Hlatká IV.B

    • Prvý rok s 3D tlačou na našej škole
     • Prvý rok s 3D tlačou na našej škole

     • Niet pochýb, že naša škola drží krok s digitálnou dobou. K dispozícii máme tri počítačové učebne nielen pre informatikov a informatiku, ale podľa potrieb pedagógov aj pre cudzie jazyky či seminár z geografie. Pravidelne inovujeme nielen hardvér a softvér učební, ale aj vzdelávací obsah.

      Pred rokom sme uspeli s projektom Let’s print for practice cez Nadačný fond Bekaert, prostredníctvom Nadácie Pontis. Nakúpili sme poloprofesionálne 3D tlačiarne PRUSA i3MK3S+ a filamenty. Počas hodín informatiky sme digitálnu tvorbu obohatili o 3D modelovanie, tvorbu G - kódu a následne o 3D tlač a ponúkli sme tak študentom praktické technické zručnosti.

      V rámci krúžku 3D modelovania a 3D tlače študenti vytvorili veľa pekných a zaujímavých tematických výtlačkov ako magnetky, šablóny, vykrajovačky, motívy k Vianociam, Veľkej noci, Dňu matiek. Zaujímavú zbierku tvoria označovače rastlín, nápad vyrobiť ich  vzišiel zo spolupráce s RNDr. Jánom Šmídom na hodinách biológie v príme.

      Mgr. Marianna Krajčová, koordinátor projektu

    • Srdečné "ciao" pre žiakov z Talianska
     • Srdečné "ciao" pre žiakov z Talianska

     • Ak ste v dňoch 14.-22.6.2022 v uliciach nášho mesta započuli skupinu mladých ľudí pospevujúcich si melodické talianske piesne, nečudo. Skupina 8 žiakov a 2 učiteľov z Istituto Tecnico Aeronautico Arturo Ferrarin Catania, Sicilia, zapojená do projektu Erasmus+, sa totiž zúčastňovala vyučovania na piešťanskom gymnáziu. Talianski študenti zlepšovali svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku, ale taktiež zdokonaľovali svoje zručnosti na hodinách programovania, fyziky, či bilingválneho dejepisu.

      Žiaci triedy I.A pod vedením triednej učiteľky Alice Klapicovej si pre talianskych rovesníkov pripravili prezentácie v anglickom jazyku o histórii Piešťan a piešťanských kúpeľov, o možnostiach športového vyžitia v okolí, a previedli ich aj priestormi školy a ulicami mesta. Spoločne absolvovali prehliadku Balneologického múzea, a na hodinách telesnej výchovy si zmerali svoje sily vo futbale a basketbale. Žiaci bilingválnej II.B s triednou učiteľkou Evou Corticelli si pre nich pripravili konverzačné aktivity, vzorovú hodinu gramatiky, tvorivé skupinové hry, a spoločne si zaspievali populárne slovenské, talianske a anglické hity formou karaoke.V rámci nabitého programu budúci piloti a letoví dispečeri absolvovali prehliadku piešťanského letiska, ktorým ich osobne previedol pán riaditeľ Bohumil Klečák. V rámci výletov do okolia mladých talianov najviac oslovil výlet na hrad Tematín, sokoliarska šou na trenčianskom hrade i historické centrum Bratislavy. Keďže Erasmus+ je aj o spoznávaní nových chutí a vôní, samozrejmosťou bola ochutnávka kofoly, piešťanských oblátok i pizze hawaii. Jemnou výzvou bolo pre talianov ochutnanie slížov s tvarohom, ale aj to zvládli na výbornú :-)Keďže projekty Erasmus+ sú zamerané na mobilitu partnerských škôl, a riaditeľ gymnázia Radim Urban je takýmto projektom naklonený, dúfajme, že už o rok sa slovenskí študenti vyberú na slnečnú Sicíliu spoznávať tamojší systém vzdelávania, jej prírodné krásy a kultúrne možnosti.

      Allora, arrivederci in Italia!

    • Naše dievčatá ovládli školskú stolnotenisovú ligu
     • Naše dievčatá ovládli školskú stolnotenisovú ligu

     • Dňa 22.6. 2023 vyvrcholila školská liga v stolnom tenise starších žiakov a žiačok SpinWay 2023. Za našu školu vo všetkých kolách nastúpili žiačky Lucka Mitošinková (tercia) a Žofia Olšavská (sekunda). Dievčatá aj v 3. hracom kole potvrdili svoju vysokú kvalitu a podarilo sa im zvíťaziť, čím si vybojovali vynikajúce 1. miesto v celkovom hodnotení tohto ročníka.

      Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a gratulujeme k výbornému výsledku.

       

      PK TSV

    • Titul majstra SR v golfe sme obhájili
     • Titul majstra SR v golfe sme obhájili

     • 12. júna 2023 sa na ihrisku Green Resort Hrubá Borša konali Majstrovstvá stredných a základných škôl v golfe. Usporiadateľom súťaže je každoročne Súkromné slovanské gymnázium v Bratislave, garantom fair-play Slovenský olympijský a športový výbor. V aktuálnom ročníku súťažili 3-členné školské družstvá, no nechýbala ani súťaž jednotlivcov v hre na rany.

      Zatiaľ najúspešnejší ročník pre Gymnázium Pierra de Coubertina! Laura Póšová z II.B, Tobias Munk z III.B Oliver Kardoš zo IV.B obhájili minuloročný titul a v súťaži družstiev opäť zvíťazili. Medzi jednotlivcami sa vynikajúcimi výkonmi blysol Tobias Munk, ktorý bezkonkurenčne zvíťazil v kategórii chlapcov. Laura Póšová skončila medzi dievčatami na výbornom 2.mieste.

      Srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia.

      PK TSV

    • Dokázali, že sú hviezdy!
     • Dokázali, že sú hviezdy!

     • Vo štvrtok 27.04.2023 sa uskutočnila súťaž EnglishStar 2023, do ktorej sa zapojili žiaci prímy, sekundy a tercie. Pre prihlásených žiakov organizátori pripravili test, ktorý preveril ich doterajšie vedomosti. Aj najmladší žiaci osemročného gymnázia dokázali, že ich vedomosti sú už teraz na vysokej úrovni a v budúcnosti budeme o nich ešte určite počuť.

      Ocenení žiaci: Róbert Vlasák, Nina Vaneková, Nikoleta Kojdová, Viktória Haringová, Ondrej Vaňo a Sebastián Chramazda z prímy, Alžbeta Štefíková, Daniel Kudri a Michaela Derďáková zo sekundy, Leonard Gallo a Filip Orlovský z tercie.

      Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy!

      PK ANJ

    • Nábor dievčat do futbalového klubu OK Častkovce
     • Nábor dievčat do futbalového klubu OK Častkovce

     • Do futbalového klubu OK Častkovce hľadáme do tímu dievčat, hráčky, ktoré sa neboja športu, sú odhodlané prekračovať svoje hranice a pripravené na nové kamarátstva. Sme amatérsky športový klub, no vybavením, ktoré vás čaká na štadióne vieme konkurovať väčším mestám. Pre viac informácií sa prosím obráťte na telefónne číslo na plagáte, alebo na stránku.


      Tešíme sa na vás,


      Tréner, Andrej Nikolas Kišac.

    • Dobrovoľníčky z gymnázia organizovali Deň detí pre škôlkarov
     • Dobrovoľníčky z gymnázia organizovali Deň detí pre škôlkarov

     • V spolupráci s OZ Myška dobrovoľníčky z nášho gymnázia organizovali 1. júna 2023 súťaže a workshopy pre takmer 600 detí. Na podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa detí spolupracovali: Viktória Matejová, Karin Mičová a Hana Černeková z I.A, Sophia Štichauero, Nikola Hercego a Lucia Halienko z I.B. Svojou aktívnou a zodpovednou činnosťou na jednotlivých stanovištiach prispeli k plynulému priebehu celej akcie. Ďakujeme dievčatám, že vyčarili úsmev na tvárach mnohým škôlkarom. 

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov 

    • Finálové kolo súťaže o fungovaní krajskej samosprávy
     • Finálové kolo súťaže o fungovaní krajskej samosprávy

     • Dňa 6.6.2023 si najlepší stredoškoláci z Trnavského kraja zmerali vedomosti vo finálovom kole súťaže o fungovaní krajskej samosprávy. Do finálovej časti sa dostalo len sedem škôl z pôvodných dvadsať.  Veľmi nás teší, že naša škola nechýbala medzi najlepšími. Našu školu na Olympiáde o krajskej samospráve reprezentovali: Seitlerová Sofia 3.D, Bieleschová Paulína a Rusnáková Eliška zo septimy.

      Vo finálovom kole sme sa neumiestnili na vyhlasovaných prvých troch miestach, ale aj tak študentkám ďakujeme za výborný výsledok a vzornú reprezentáciu našej školy.

       

      PK OBN

    • Projekt Digitálny žiak
     • Projekt Digitálny žiak

     • Na Slovensku bol spustený projekt Digitálny žiak, vďaka ktorému môžu žiaci získať digitálny príspevok v hodnote 350,- na nákup notebooku, tabletu a príslušenstva. 

       

      Príspevok je určený pre: 

      • žiakov prvého ročníka stredných škôl vrátane žiakov prímy 8-ročných študijných odborov stredných škôl, 

      • žiakov, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima), 

      • žiakov, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, 

      • žiakov, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60 % medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe). 

      V našom regióne je spoločnosť DOMOSS súčasťou skupiny zmluvných predajcov v rámci národného projektu Digitálny žiak. U tohto predajcu si môžete uplatniť schválený príspevok a zároveň na ich web stránke získať informácie o tom, pre koho je príspevok určený, ako ho získať a ako ho využiť. Tiež tu nájdete registračný formulár do projektu Digitálny žiak a po jeho schválení a obdržaní validačného kódu vám predajcovia pomôžu s výberom a uplatnením príspevku.  

      Všetky informácie nájdete na https://www.domoss.sk/page/250/digitalny-ziak. 

    • Aktivity počas maturitného týždňa - príma až kvarta
     • Aktivity počas maturitného týždňa - príma až kvarta

     • Pre maturantov je to veľmi náročný týždeň, avšak pre nematurantov je to týždeň bez školských povinností vyplnený rôznymi aktivitami.

      V pondelok sa žiaci prímy až kvarty vybrali na expedíciu do vesmíru. S pánom Petríkom preskúmali nielen našu slnečnú sústavu, ale v kvízoch, ktoré boli súčasťou prednášky, mohli predviesť doposiaľ nadobudnuté vedomosti.

      V utorok si vyskúšali nielen svoje kuchárske zručnosti, ale museli sa pri príprave pokrmov popasovať s cudzím jazykom (recepty mali v angličtine, francúzštine a nemčine), premenou jednotiek či matematikou.

      V stredu sa vybrali na výpravu do vedeckého centra v Leviciach – Atlantisu. Tu si mohli vyskúšať rôzne experimenty, či preveriť svoje logické uvažovanie pri riešení rébusov či rôznych hlavolamov. Po zvládnutí experimentálnych úloh ich kroky viedli do Nitry a od Liečebného domu Zobor vyšli hore k Pyramíde, odkiaľ sa im naskytol krásny výhľad na Nitru.

      Vo štvrtok si žiaci prímy, sekundy a tercie cibrili svoje pozorovateľské schopnosti pri netradičných pokusoch, ako napríklad:

      Čo unesie hárok papiera

      Vír vo fľaši a mince na vode

      Overenie zákona zotrvačnosti pomocou ihlice a klbka

      Galileov lenivý teplomer

      Chodiaci papierový panáčik

      Krasové javy

      Popritom sa žiaci nielen zabavili, ale i dozvedeli rôzne zaujímavosti.

      Žiaci kvarty sa vybrali do prírody, kde sa venovali rastlinám a ich druhom.

      V piatok zase pre zmenu páni Tekeli a Lacsný predviedli pokusy, v ktorých v hlavnej úlohe vystupovali teplo a dusík. Na záver dusík s asistenciou pripravil pre všetkých žiakov „sladkú-studenú“ odmenu: „čokoládovú zmrzku“.

      Okrem toho si žiaci i trochu zašportovali na našich športoviskách.

      Vyučujúci podieľajúci sa na aktivitách

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie