• Európska noc výskumníkov 2022 - 16. ročník s mottom: Dôverujme vede
     • Európska noc výskumníkov 2022 - 16. ročník s mottom: Dôverujme vede

     • Posledný septembrový piatok v Európe patrí vedcom, ktorí majú jedinečnú možnosť prezentovať svoju prácu širokej verejnosti a najmä mladým.

      I tento rok sme v rámci aktivity: Navštív svoju školu/Spoznaj svojho vedca pozvali do školy našich bývalých študentov – Martinu Horváth Orlovskú a Heliodora Macka.

      P. Horváth Orlovská oboznámila študentov s projektom 3D tlač keramických komponentov

      s použitím oxidu hlinitého, ktorému sa venuje na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

      P. Macko zo spoločnosti SEAK vo svojej prezentácii porovnal výhody a nevýhody elektromobilov

      s klasickými vozidlami, oboznámil s možnosťami nabíjania, zodpovedal otázky študentov.

      Popoludní 17-členná expedícia vyrazila na cestu za poznaním do Bratislavy. V priestoroch Starej tržnice a jej okolí (viac info o programe nájdete tu.) sa jej členovia oboznámili s prácou vedcov a vyskúšali si netradičné experimenty, či overili svoje vedomosti a pozorovací talent v rôznych súťažiach. Odmenou im neboli iba suveníry (tričká, šatky, plagáty, samolepky, perá, ceruzky,...), ale i množstvo zážitkov – lietajúci delfín, súťaženie pod taktovkou Vlada Voštinára či ovládanie robota hlavou...  Do Piešťan sa vrátili vo večerných hodinách plný krásnych dojmov a vedeckých inšpirácií.

      P. Löfflerová ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o hladký priebeh celej akcie.

       

      Marianna Krajčová & Marta Löfflerová

      A na záver zopár reakcií študentov:

      Bolo to úžasné a naučili sme sa veľa nových vecí.

      Prednášky nás veľmi zaujali, dozvedeli sme sa veľa nových vecí.

      Oslovila ma rôznorodosť využitia technológie 3D tlače, napríklad tlač domov, očí či potravín.

      Ak budeme mať elektromobil, bude dôvod urobiť si prestávku v reštike - auto sa musí nabiť.

    • Naše dievčatá ovládli cezpoľný beh
     • Naše dievčatá ovládli cezpoľný beh

     • Dňa 29.9. 2022 sa pod vedením Mgr. Domonkoša zúčastnili naše žiačky, študentky a študenti školských majstrovstiev okresu základných a stredných škôl.

      Dievčatá si v oboch kategóriach družstiev (základné školy, stredné školy) počínali vynikajúco a obsadili 1. miesto.  V súťaži jednotlivkýň základných škôl sa na 1. mieste umiestnila žiačka kvarty Gáliková Eliška a na 2. mieste sa umiestnila jej spolužiačka Lenka Kovalčíková. Medzi stredoškoláčkami si naše dievčatá počínali suverénne a obsadili všetky medailové umiestnenia. Študentka 4.C. triedy Katarína Černeková obsadila 1. miesto.  Na 2. mieste sa  umiestnila  Patrícia Lehutová z 2.B. triedy a na 3. miesto Lenka Bílená z 1.A.. Našu školu ďalej skvelými výkonmi reprezentovali : Žofia Čuboňová, Soňa Macejková zo septimy, Laura Póšová z 2.B.

       

      V cezpoľnom behu súťažili aj študenti našej školy a v družstvách sa umiestnili na výbornom 2. mieste v zložení : Tomáš Jakubček z 2.C., Tomáš Talajka z 1.A., Matúš Kubala zo sexty a Jakub Majerský z 2.C.. Medzi jednotlivcami sa na výbornom 2. mieste umiestnil Tomáš Jakubček. 

      Našu školu ďalej reprezentovali medzi jednotlivcami Nikolas Jankovič a Samuel Pabiš zo sexty.

       

      Za dosiahnuté vynikajúce výsledky a vzornú reprezentáciu našej školy všetkým zúčastneným ďakujeme

       

      PK TSV

    • V októbri len na bicykli
     • V októbri len na bicykli

     • VÝZVA!!!

      Rád jazdíš na bicykli? Chceš urobiť niečo pre svoje zdravie?

      Dokážeš ovplyvniť svojich spolužiakov, aby bicyklovali o sladkú odmenu?

       Koľko kilometrov ako trieda dokážete za mesiac najazdiť?

       

      Dobrovoľníci v spolupráci s PK TSV organizujú športovú výzvu V októbri len na bicykli!, ktorá sa začína už zajtra 1. októbra 2022. Bicyklujeme celý október. Zber najazdených kilometrov bude ukončený počas jesenných prázdnin 31.10.2022 o polnoci. Vyhodnotenie a sladká odmena už v stredu 2.11.2022.

      Podmienky výzvy:

      1. súťaží sa v dvoch kategóriách – 1) príma až kvarta, 2) štvorročné štúdium, päťročné štúdium, kvinta až oktáva
      2. bicyklujú študenti, učitelia i nepedagogickí zamestnanci - triedny učiteľ a zástupca triedneho učiteľa patria automaticky k svojej triede, ostatných zamestnancov gymnázia je potrebné osloviť, ak budú súhlasiť, predseda triedy nahlási jej/jeho meno koordinátorom výzvy
      3. najazdené kilometre je potrebné zaznamenávať a posielať prostredníctvom Edupage alebo mailom aj s dôkazom - fotka mobilnej aplikácie, napr. Bike GPS, fotka hodiniek Garmin, prinscreen aplikácie Strava a pod., nezabudnúť uviesť meno a triedu
      4. dievčatá a ženy posielajú výsledky p. Šimovej, chlapci a chlapi p. Paradimu
      5. víťazná trieda v každej kategórii, ktorá najazdí najviac kilometrov, získa sladkú odmenu
      6. špeciálna cena pre troch pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, ktorí sa preukážu najvyšším počtom najazdených kilometrov
      7. koordinátori výzvy: Stanislava Šimová (stanislava.simova@gypy.sk), Róbert Paradi (robert.paradi@gypy.sk)

       

      Neváhajte a zapojte sa do výzvy: V októbri len na bicykli!

      Športovci, cyklisti, aktívni či rekreační, urobme niečo pre svoje zdravie!

      Dokážeme spoločne najazdiť viac ako 10 000 km?

    • Imatrikulácia - školský rok 2022/2023
     • Imatrikulácia - školský rok 2022/2023

     • Dňa 29.09.2022  sa v športovej hale nášho gymnázia konala milá udalosť - imatrikulácia žiakov prvého ročníka a prímy, ktorá by nemala chýbať v živote žiadneho stredoškoláka.

      Na úvod sa študentom prihovoril riaditeľ školy Mgr. Radim Urban. Po ňom sa už slova ujali sprievodcovia večera. Kultúrny program tradične zastrešili študenti tretieho ročníka v spolupráci so Školským parlamentom. Svoju úlohu pri organizovaní zvládli veľmi dobre a vytvorili milú, priateľskú a zábavnú atmosféru. Prváci a žiaci prímy, prijatí do cechu študentského, spolu so svojimi triednymi učiteľmi prežili príjemný večer, na ktorý budú určite dlho spomínať.

      Veľká vďaka patrí organizátorom imatrikulácie - Nikole Bračíkovej (III.C), Matejovi Brezovskému (IV.B),  Laure Čiernej (III..D), Nine Suchej (III.C),  Ester Oravcovej (III.A),  Augustínovi  Petruškovi (III.A), Adele Galkovej (III.B), Gréta Malíkovej (III..B), Tamare Krupovej (III.B),  Samuelovi Kováčovi (Septima), Michalovi Mončekovi (Septima), Adamovi Kardhordóovi (IV.B).

      Fotografie z imatrikulácií sa nachádzajú v školskej galérii.

    • Deň európskych jazykov 2022
     • Deň európskych jazykov 2022

     • Už od roku 2001 sa každý rok 26. septembra oslavuje Deň európskych jazykov. Naši gymnazisti neustále dokazujú, že znalosť cudzích jazykov im otvára brány do celej Európy – možnosť študovať v zahraničí, zamestnať sa v európskych spoločnostiach či cestovať bez obmedzení v komunikácii.

      Zvýšenú pozornosť venujeme vyučovaniu anglického jazyka, ale ani iné európske jazyky - francúzsky, nemecký či ruský - nezaostávajú. V týždni od 26. do 30. septembra študenti od najmenších prímanov až po maturantov dokazujú, že ovládať jazyky na komunikatívnej, ale i odbornej úrovni je už v súčasnej dobe nevyhnutnosť.

      Usilovne pracujú na projektových či skupinových prácach, pri ktorých využívajú moderné informačné technológie, vytvárajú jazykové súťaže, kvízy, hry, doplňovačky. Zisťujú, aké sú zvyky a tradície v európskych krajinách, vyhľadávajú zaujímavé fakty z oblasti geografie, histórie a kultúry, odporúčajú vyskúšať rozmanité národné jedlá, ktoré aj sami pripravujú. Tento rok si najviac pomaškrtili francúzštinári z III.A. Typický francúzsky šansón a hra petang potešila študentov z tercie.

      Bilingválni študenti z III.B pozvali viaceré triedy na prezentácie, prednášky a kvízy, prostredníctvom ktorých zmapovali dvojtýždenný študijný pobyt v Dubline. Dramatizáciu Popolušky usilovne nacvičuje trieda II.B. Bilingvalisti z V.B si pripravili komentované prednášky o pamätihodnostiach nášho rodného mesta priamo v teréne.

      Všetkými aktivitami naši študenti poukazujú na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadrujú podporu jazykovému vzdelaniu.

      PK ANJ a PK cudzích jazykov

    • Biela pastelka 2022
     • Biela pastelka 2022

     • V piatok 23. septembra 2022 sa uskutočnila charitatívna finančná zbierka, ktorú každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Biela pastelka 2022. Aj Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany sa už tradične do projektu zapojilo. Vedúca KS ÚNSS Trnava Mgr. Lenka Patyiová vyjadrila našej škole poďakovanie za dlhoročnú ochotu nezištne pomáhať.

      Všetkým študentom – dobrovoľníkom, ktorí pomohli k zisku celkového výnosu finančnou čiastkou 921,60 €, ďakujeme. Za našu školu zbierku vykonávali: Lucia Strechayová, Alexandra Bartošeková, Martin Halama a Timotej Mikuš z II.B, Lukáš Hýrošš a Samuel Rybanský zo sexty, Ester Šmídová, Lucia Šándorová Nikola Bračíková z III.C, Matej Brezovský zo IV.B, Adela Bundová a Lucia Pernischová z oktávy. Najviac finančných prostriedkov vyzbierala dvojica: Brezovský - Bračíková.

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • TROFEJ IVANA LUKNÁRA
     • TROFEJ IVANA LUKNÁRA

     • V priestoroch Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch sa dňa 26. septembra 2022 konalo vyhlásenie výsledkov športovo-vedomostnej súťaže s názvom Trofej Ivana Luknára. Súťaž bola v gescii učiteľov telesnej výchovy pod odborným vedením Róberta Paradiho. Pozostávala z behu na jeden kilometer, plávania na sto metrov a vedomostného testu v oblasti olympizmu. Každá časť mala vlastné bodové ohodnotenie, ktoré zohľadnilo vekové rozdiely účastníkov a umožnilo vyrovnané súperenie pre rôzne vekové kategórie.

      Celkovým víťazom pre rok 2022 sa stal Tomáš Jakubček, ktorý si prevzal cenu od minuloročnej víťazky Emmy Mihálikovej. Na druhom mieste sa umiestnil Matúš Kubala a o tretie miesto sa rovnakým počtom bodov podelili Katarína Černeková a Tereza Siváková.

      Súťaž je venovaná pamiatke Ivana Luknára, bývalého riaditeľa Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, ako prejav vďaky za jeho celoživotné pôsobenie v duchu ideálov Pierra de Coubertina. Inšpirátor, pedagóg, športovec telom i duchom, šíriteľ športových hodnôt, Ivan Luknár bol uznávanou autoritou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a významnou mierou sa pričinil o to, že Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch nesie meno tohto velikána moderného olympizmu.

      Trofej Ivana Luknára je pilotnou aktivitou medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom Run-Swim-Learn! In the Spirit of Pierre de Coubertin určeného pre širokú športovú verejnosť. Ide o pomyslenú štafetu v prezentácii a zviditeľňovaní športových, vzdelávacích a medzinárodných aktivít študentov a pedagógov Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, kde Ivan Luknár profesne pôsobil ako pedagóg a neskôr aj ako dlhoročný riaditeľ.

      Ivan Luknár neustále a neúnavne vštepoval svojim študentom lásku k športu a hodnotám olympizmu a sme mimoriadne poctení, že súčasný riaditeľ gymnázia pán Radim Urban aktívne pokračuje v tejto filozofii a podporil naše úsilie. Rovnako sme vďační manželke Ivana Luknára, pani Zuzane Luknárovej a ich dcére Kataríne Dzurovej za dôveru pri organizovaní podujatia a osobnú účasť na slávnostnom vyhlásení víťazov.

       

      Elena Malíková

      koordinátorka projektu

    • Japonsko-slovenské impresie na Parkfoto 2022
     • Japonsko-slovenské impresie na Parkfoto 2022

     • V nadväznosti na minuloročnú fotografickú súťaž Sakurová výzva, v sobotu 24.9. v rámci výstavy Parkfoto 2022 predstavili žiaci gymnázia a prizvaná verejnosť svoje fotografie na tému Japonsko-slovenské impresie.

      Touto výstavou sme symbolicky zahájili spoluprácu s partnerskou strednou školou Kokušikan v Tokiu, ktorú nám sprostredkovala Japonská olympijská akadémia. Je pre nás mimoriadne veľkou cťou, že tento rok sa výstavy zúčastnil a svojimi fotografiami do nej štedro prispel aj veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, jeho excelencia Nakagawa.

      Ďakujeme veľmi pekne Veľvyslanectvu Japonska v Slovenskej republike, Slovenskej olympijskej akadémii a Piešťanskému fotoklubu za podporu pri organizovaní a zabezpečovaní tohto podujatia. 

    • Absolútny majster golfového klubu je z nášho gymnázia
     • Absolútny majster golfového klubu je z nášho gymnázia

     • V dňoch 10. a 11. septembra 2022 Golf and Country Club Piešťany zorganizoval prestížny golfový turnaj. Medzi 36 súťažiacimi preukázal výnimočný talent a bojovnosť aj náš študent – Oliver Kardoš zo IV.B, ktorý sa na záver turnaja stal absolútnym majstrom klubu.

      Srdečne blahoželáme! Želáme veľa ďalších úspešných turnajov!

    • Zážitkový pobyt Salamander 2022 v Banskej Štiavnici
     • Zážitkový pobyt Salamander 2022 v Banskej Štiavnici

     • Na začiatku školského roka sa v dňoch 8. až 11. septembra študenti sexty a bilingválnej 2.B zúčastnili poznávacieho zájazdu v Banskej Štiavnici, ktorý režijne i dramaturgicky pripravili učitelia Peter Rusnák, Eva Corticelli a Ján Šmída.

      Obsahom študentského zážitkového pobytu, ktorý prebiehal počas festivalu slávnych Salamandrových dní, bol bohatý program vytvorený z vybraných tém z oblasti geológie, botaniky, sakrálnej a krajinnej architektúry, dendrológie, dejepisu, literatúry, ekonómie, dejín baníctva a banskej techniky, judaizmu, ale aj čajovej kultúry. Gymnazisti boli pozvaní aj do maliarskeho ateliéru a spolu s ich učiteľmi tvorivo prispeli dobrovoľníckou prácou k obnove banskoštiavnickej Kalvárie.

      Študenti gymnázia by vám radi porozprávali napríklad o významnej bitke na našom území z čias tureckých výpadov, dnes už by dokázali rozoznať čaj assam od darjeelingu, dôverne poznajú aj banskoštiavnické zákutia sopečnej kaldery, rozlíšia botanický habitus taxus baccata od acer palmatum, rovnako aj židovskú tóru od talmudu, dokážu vytvoriť vkusný náramok zo štiavnických drahokamov a vedia vybrúsiť vzácne nerasty do nevídanej krásy, precítene zarecitujú strofu zo Sládkovičovej Maríny a svižne vynesú brvno kríža na vrchol kalvárie, disciplinovane sfárajú do hlbokej bane a pohotovo pripravia chutné raňajky, zahrajú romantické gitarové sólo pri táboráku, porozprávajú o slávnom fotografovi nemenej slávnych hudobných skupín a dokážu popísať pocitovú teplotu vody v tajchu Ottergrund. To všetko a ešte čosi viac si do ďalších dní študentského života odnášajú ako živú skúsenosť naši gymnazisti.

      A keď ich po návrate domov pozvala spisovateľka a režisérka Anna Grusková pozrieť si v rámci Cinematiku jej posledný film o Štiavnici a inšpiratívnej profesorke gymnázia Dr. Alžbete Göllnerovej-Gwerkovej „Žena novej doby“, neváhali a pozvanie prijali aj do živej diskusie o filme a o tom, čo stále trvá – vzácny čas poznávania a zdieľania spoločných zážitkov.          

      PK OBN

    • Triedne zasadnutia Rady rodičov
     • Triedne zasadnutia Rady rodičov

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 19. septembra 2022 o 17.00 hod. sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov v jednotlivých triedach Gymnázia Pierra de Coubertina.

      Srdečne Vás pozývame na stretnutie s učiteľmi školy

    • Študent gymnázia na PENATI SLOVAK OPEN 2022
     • Študent gymnázia na PENATI SLOVAK OPEN 2022

     • V Penati Golf Resort v Šajdíkových Humenciach pri Senici sa na ihrisku Legend Course v dňoch 11. - 13.9. 2022 konal najväčší turnaj profesionálnych a amatérskych hráčov na Slovensku. Tentokrát išlo o 6. ročník golfového turnaja, ktorého ambasádorom je strieborný olympionik Rory Sabbatini. Svoju úspešnú premiéru na profesionálnom turnaji na základe Wild card zažil aj Tobias Munk z III.B. Prezradil nám, že pre neho je takýto turnaj obrovskou skúsenosťou a zároveň zážitkom, keďže si mohol zahrať s úspešnými profesionálmi z celej Európy.

      Tobiasovi držíme palce aj na ďalších turnajoch.

    • Náučný pobyt v írskom Dubline
     • Náučný pobyt v írskom Dubline

     • V júnových dňoch (9.6. – 22.6.) sa žiaci bilingválnej triedy 2.B vrátili z náučného pobytu v írskom Dubline vďaka programu Erasmus+. Spoznávali mnohé interaktívne múzeá ako aj prímorské oblasti Bray či Malahide, plné prekrásnej prírody. O histórii ostrova sa dozvedeli na zájazde v Kilkenny a Glendalough. 

      Študenti navštevovali Dublin City University a absolvovali prestížny dvojtýždňový kurz anglického jazyka a írskej kultúry. Vyučovanie bolo vedené hravou, praktickou a poznávacou formou s lektormi Conor M’Grath a Cathla O’Riordan. 

      Viac informácií a fotiek z výletu nájdete na oficiálnom instagramovom a facebookovom profile.

      Študenti III.B 

    • Pozdrav z Francúzskej riviéry
     • Pozdrav z Francúzskej riviéry

     • Leto pred maturitným ročníkom si treba užiť vždy naplno, aby sme oddýchnutí mohli naštartovať posledný ročník. Dôkazom toho sú naše triedy - 4.A a oktáva, ktoré leto ukončili v pompéznom štýle na pobreží Francúzskej riviéry. Užili sme si kúpanie v Stredozemnom mori, ohromujúce výhľady a taktiež sa dozvedeli zopár faktov z histórie, no hlavne získali nové zážitky a cestovateľskú skúsenosť. Veľké ďakujeme patrí pani profesorkám Urbanovej, Dzurovej a Dvořákovej, ktoré s nami tento výlet absolvovali a veríme, že im po ňom zostanú rovnako krásne spomienky ako nám.

      Nina Bičanová, oktáva

    • Začiatok školského roka 2022/2023
     • Začiatok školského roka 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí študenti,

       

      V pondelok 05.09.2022  začíname o 8.00 hod. v triedach nový školský rok 2022/2023.

      • Vstup do budovy školy je možný od 7.30 hod.,
      • Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Prostredníctvom Edupage (sekcia Žiadosti / Vyhlásenia) ho elektronicky zašle triednemu učiteľovi svojho dieťaťa do 05. 09. 2022.

      V prípade, že z akýchkoľvek príčin nie je možné zaslať toto vyhlásenie elektronicky, prikladáme ho ako dokument v prílohe, ktorý je potrebné vytlačiť, vyplniť a priniesť v deň nástupu do školy.

      Zároveň je potrebné sa riadiť pokynmi MŠVVaŠ SR

      • Program dňa 05.09.2022:
      • triednické práce v čase od 8.00 hod. do 10.40 hod.
      • žiaci prímy a prvých ročníkov triednické práce v čase od 8.00 hod. do 11.35 hod. (preberanie učebníc, informácie k stravovaniu) – je potrebné si priniesť tašku na učebnice a zálohu 5 eur na stravovací čip,
      • Program dňa 06.09.2022:
      • triednické práce v čase od 8.00 hod. do 11.35 hod.
      • Od stredy 07.09.2022 začína vyučovanie podľa riadneho rozvrhu v plnom rozsahu,
      • Stravovanie je zabezpečené od  stredy 07.09.2022 pre žiakov, ktorí sa prihlásili na stravu, majú zaplatené a zakúpený čip.

      Prajeme ešte príjemné prázdninové chvíle,

      Vedenie školy

    • Naši pedagógovia sa vzdelávali aj počas prázdnin
     • Naši pedagógovia sa vzdelávali aj počas prázdnin

     • Počas letných prázdnin sme ukončili na našej škole vzdelávanie pre pedagógov, ktoré nám poskytlo občianske združenie EduCoach za podpory grantového programu Zdravá duša školy Nadácie Orange.

      V rámci projektu prebehli 3 workshopy zamerané na zvládanie stresu, nenásilnú komunikáciu a využitie koučovacieho prístupu pri práci pedagóga. Siedmi naši pedagógovia si odniesli vedomosti a zručnosti, ako sa pozrieť inak na stresové situácie a zvýšiť si tak odolnosť voči stresu, ako sa postarať o seba samého, aby vedeli predchádzať konfliktom pomocou nenásilnej komunikácie a ako sa pýtať aj na hodinách inak, aby vytvárali vyučovací proces spolu so študentmi a tak lepšie spoznali ich potreby, podporili ich vo vlastnom raste a vytvorili im bezpečný priestor na učenie sa.

      EduCoach je komunita profesionálnych koučov, ktorá vie, že koučing je výborný nástroj osobnostného rozvoja nie len pre firmy a manažérov, ale že je to efektívna metóda aj do školského prostredia. Cieľom je zaviesť koučovaciu kultúru na pôdu slovenských stredných škôl. Koučing je partnerská debata, z ktorej koučovaný odchádza z vlastnými odpoveďami na dilemy, s ktorými prišiel, motiváciou konať a prevzatím zodpovednosti za svoje rozhodnutia, aby vedel sebavedome kráčať po ceste životom.

      Program individuálnych koučovacích rozhovorov ponúkame študentom posledných ročníkov spolu s EduCoach aj tento školský rok. Ambasádorom tohto projektu na našej škole je Mgr. Šimon Chrvala.

      Veríme, že študenti využijú túto príležitosť, aby vykročili z nášho gymnáziá tým správnym smerom, ktorým chcú ísť.

       

      Viac informácií o projekte sa dozviete tu:

      https://www.educoach.sk/vdaka-zdravej-duse-skoly-nadacie-orange-sme-vzdelavali-ucitelov-v-piestanoch-a-seredi/

    • Súťaže sprevádzajúce Európsku noc výskumníkov a Týždeň vedy a techniky
     • Súťaže sprevádzajúce Európsku noc výskumníkov a Týždeň vedy a techniky

     • Európska noc výskumníkov 2022 s mottom: „Dôverujme vede“

      je sprevádzaná:

       

      • výtvarnou súťažou určenou pre žiakov do 15 rokov: „Myslíme zeleno – Eko-ochranári“

      Do tejto súťaže treba poslať plagát vyzývajúci k diskusii o udržateľnosti životného prostredia a k zdravému stavu Zeme pre ďalšie generácie do 16.09.2022.

      Viac informácií o súťaži nájdete tu: https://www.nocvyskumnikov.sk/sutaze/vytvarna-sutaz-2022-myslime-zeleno-eko-ochranari.html.

      • foto/video súťažou bez obmedzenia veku: „Dôverujme vede“

      V tejto súťaži pomocou fotky alebo krátkeho videa treba ukázať ako prispievame k ochrane nášho životného prostredia. Fotku alebo video treba zverejniť na Instagrame alebo Facebooku do 25.09.2022 najneskôr do 8:00.

      Záujemcovia nájdu viac informácii tu: https://www.nocvyskumnikov.sk/sutaze/foto-video-sutaz-nocvyskumnikov2022.html.

      Nejaké námety – skrášlenie prostredia sídlisk, vytvorenie oddychových zón, vytvorenie napájadiel pre zver, čistenie turistických chodníkov, studničiek,...

      Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022

      je sprevádzaný:

      • výtvarnou súťažou pre žiakov do 16 rokov: „Vynálezy bez dátumu spotreby“

      Pomocou rôznych výtvarných techník môžu žiaci znázorniť vynálezy, ktoré boli vytvorené v minulosti, uplatňujú sa v súčasnosti a pravdepodobne sa budú používať i v budúcnosti. Práce treba poslať do 03.10.2022.

      Viac informácií o súťaži je zverejnených tu: https://tyzdenvedy.sk/podujatia-organizatorov/vytvarna-sutaz-4/.

       

      • videosúťažou i pre študentov stredných škôl: „Toto musím vyskúšať doma!“

      Študenti prostredníctvom svojich videí majú overiť jav alebo pokus, ktorý videli vo filme, seriáli, online či videohre vo vlastnej réžii. Videá treba nahrať na dané úložiská do 03.10.2022.

      Viac informácií a presné pravidlá nájdete tu: https://tyzdenvedy.sk/podujatia-organizatorov/video-sutaz/.

      Účasť v súťažiach je dobrovoľná, avšak vaša iniciatíva je vítaná.

      Marta Löfflerová

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie