• Mladý záchranár
     • Mladý záchranár

     • Dňa 22.6.2022 sa konala akcia Mladý záchranár Trnavskej župy.

      Tejto súťaže sa zúčastnili študenti SŠ z Trnavského kraja, medzi ktorými boli aj študenti našej školy z triedy II.C.: M. Valová, E. Bačová, L. Šándorová, A. Kišš a M. Vulgan. Na súťaž ich pripravoval p. profesor R. Parádi a p. profesorka Z. Matúšová ich na súťaži doprevádzala.

      Úlohou našich študentov bolo čo najlepšie vyhodnotiť modelové situácie a podľa toho poskytnúť vhodnú prvú pomoc zraneným, zabezpečiť okolie a účastníkov danej nehody. Aj keď si naši študenti počínali veľmi dobre, na pódiové umiestnenie to nebolo. Zo získaných skúseností sa budú nasledujúci rok uchádzať o lepšie umiestenie v tejto zaujímavej, pre život potrebnej a dobre zorganizovanej súťaže.

      Budeme im v tom držať palce.

      Ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

    • Tretiaci si užili krásy Vysokých Tatier
     • Tretiaci si užili krásy Vysokých Tatier

     • Každoročný Kurz ochrany života a zdravia v Kežmarských Žľaboch pre študentov 3. ročníkov patrí k tradičným aktivitám našej školy. Po dvoch pandemických rokoch sa opäť podarilo kurz zorganizovať.

      Záver školského roka priniesol radosť takmer 100 tretiakom. Od 18. júna do 22. júna 2022 si gymnazisti užívali krásy tatranskej prírody. Mnohí po prvýkrát vyskúšali rebríky v Jánošíkových dierach, vysokohorskú turistiku na Zelené pleso, z Hrebienka na Zamkovského chatu či Skalnaté pleso. Tí najzdatnejší si užívali nádherné výhľady zo Zbojníckej chaty.

      Súčasťou kurzu je i splav Váhu a Dunajca. Pod taktovkou skúsených vodáckych inštruktorov p. Parádiho, p. Domonkoša, p. Urbana, p. Šmídu a p. Šimovej P. si študenti osvojili správne vodácke techniky. Niektorí však okúsili aj studenú vodu, keď nezvládli prepádlovať cez drobné pereje.

      Gymnazisti sa naučili, ako sa pohybovať v prírode a nestratiť sa bez kompasu. Tiež si pripomenuli, aké je dôležité vedieť sa správať v prírode a neznečisťovať ju. Opäť mali možnosť tráviť čas spolu, lepšie sa spoznať, utužiť kolektívne vzťahy, snáď sa i zamilovať.

      Veríme, že nové poznatky a zručnosti, ktoré získali, budú v ich životoch užitočné a na tento kurz budú ešte dlho spomínať. Vrátili sa spokojní, s mnohými zaujímavými zážitkami.

      PK TSV

    • Eduma & 4zet
     • Eduma & 4zet

     • Dňa 27.júna sa študenti III.B triedy zúčastnili besedy s pracovníčkami neziskovej organizácie Eduma, ktorá funguje aj vďaka podpore Európskej Únie a Erasmus+. Venuje sa potrebám ľudí zo znevýhodnených skupín a pomocou rôznych projektov, workshopov, živej knižnice, online knižnice a virtuálnej reality sa snaží priviesť nás k ich porozumeniu. Okrem iného organizuje aj programy, ako je napr. 4zet: Zisti – Zviditeľni – Založ - Zmeň, do ktorého sa môžu zapojiť mladí a aktívni ľudia vo veku do 30 rokov.

      Cieľom našej besedy bolo mapovanie potrieb mladých ľudí - ako vnímajú situáciu, čo je pre nich dôležité, čo ich trápi, ale aj naopak, čo považujú za príležitosť. Na úvod sme sa v krátkosti predstavili, povedali svoje záujmy a to, čo nemáme radi. Počas krátkej prestávky sme mali možnosť urobiť rozhovor s pani Veronikou, ktorá nám o programe 4zet povedala viac: „4zetkári sú ľudia, ktorí už majú do budúcna nejaké nápady, akým spôsobom by chceli zlepšovať spolužitie v našej spoločnosti, sú to ľudia, ktorí sa pripravujú na to, že by nejakým spôsobom oni sami založili občianske združenie alebo neziskovku.” Po prestávke sme pokračovali hrou o emóciách a pocitoch, vďaka čomu sme lepšie porozumeli, ako sa cítia naši spolužiaci. Ďalšia aktivita sa zameriavala na analýzu oblastí, v ktorých pociťujeme potrebu zmeny. Globálne témy sa vyskytovali najčastejšie, napr. vojna, LGBT+ komunita, interupcie, životné prostredie, prediskutovali sme aj školu, rodinu či duševné choroby. Na záver sme prostredníctvom obrázkových kariet zanechali odkaz svojmu budúcemu ja, na čo by nikdy nemalo zabudnúť.

      Za príjemnú besedu, ktorá nám spestrila koniec školského roka, venovala pozornosť našim potrebám a názorom a umožnila nám vzájomne sa viac spoznať, veľmi pekne ďakujeme Edume. Vďaka tiež patrí organizátorovi stretnutia Matejovi Brezovskému (III.B), predsedovi Školského parlamentu.

      Nikola Kutálková, III.B

    • English Star – súťažiaci odmenení
     • English Star – súťažiaci odmenení

     • English Star je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov prímy - kvarty. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.

      Z nášho gymnázia sa súťaže zúčastnilo 15 žiakov – 5 prímani, 6 sekundáni, 1 žiačka z tercie a 3 žiaci z kvarty. Najlepšiu percentuálnu úspešnosť dosiahla Emily Foster (P) – 99%.

      Súťaž umožnila žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

      Reklamný partner značky Fusakle poskytol ako odmenu za účasť v medzinárodnej súťaži English Star zľavu 30% na všetok sortiment. Zľava je určená aj pre súťažiacich, aj pre všetkých žiakov a celý učiteľský zbor. Zľavový kód vám na požiadanie poskytne koordinátorka súťaže Mgr. Martina Minárechová.

      Všetkým žiakom, ktorí sa medzinárodnej súťaže zúčastnili, blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia.

      PK ANJ

    • Maturitný týždeň
     • Maturitný týždeň

     • Maturitný týždeň bol pre nás nezabudnuteľný. Bol to týždeň, keď naši štvrtáci skladali skúšku dospelosti. My sme tak mohli počas týždňa „oddychovať“ a spoznávať Piešťany, okolité mestá i zaujímavé miesta.

      Prvý deň nášho poznávacieho týždňa bolo účelové cvičenie, ktoré prebiehalo v parku, pri Balneologickom múzeu Imricha Wintera, pred Domom umenia, na Kúpeľnom ostrove, či pri hudobnom pavilóne. S pani profesorkou Studénkovou sme sa rozprávali o našej bezpečnosti, kedy je nutné zavolať hasičov, záchranárov alebo policajtov. Vedieť rozpoznať situáciu, kedy viem ešte pomôcť ja a kedy je potrebné privolať pomoc. Pán profesor Šmída nám porozprával o prírode a jej kráse. Vybavil nám dokonca „zakázané“ kúpanie vo fontáne pri Balneologickom múzeu. S pani profesorkou Matúšovou sme si zopakovali, ako sa správať a orientovať v prírode. Na záver sme si s pánom profesorom Domonkošom odskúšali záchranu ľudského života na vlastnej koži. Tento horúci deň sme zakončili sladkým občerstvením – ľadovou zmrzlinou.

      Na druhý deň sme sa vybrali po stopách Matúša Čáka Trenčianskeho a navštívili sme Trenčiansky hrad. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o histórii mesta aj okolia. Veľmi sa nám páčili kostry ľudí, vysoká veža s ďalekohľadom i tajné chodby. Záver výletu sme strávili v nákupnom centre Laugaricio a unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili späť domov.

      Tretí deň sme strávili v piešťanskej elektrárni a dozvedeli sa históriu o jej vzniku, využití v minulosti i dnes. Keďže tento deň nám neprialo počasie, plánované zbieranie odpadkov na Kúpeľnom ostrove sme vymenili za športové aktivity v našej školskej telocvični.

      Štvrtý deň ráno sme vyrazili autobusom na Kopanice – Myjavu, Košariská a Brezovú pod Bradlom, kde sme si boli pozrieť mohylu M. R. Štefánika a historické múzeá. Mohyla – symbol samostatnosti a slobody nášho národa a pamätník významnej osobnosti, ktorý zaradil Slovákov medzi slobodné národy sveta. Dozvedeli sme sa aj veľa nových informácií o živote tohto veľkého syna slovenského národa.

      Piaty deň ubehol veľmi rýchlo. Piešťanská BUĎ FIT-ka začala v kine Fontána, kde sme si pozreli krátke dokumenty, následne sme sa presunuli na Kúpeľný ostrov. Pán profesor Paradi nám porozprával o liečivých prameňoch a ich blahodarných účinkoch. Na záver bola malou odmenou „zmrzka“.

      Tento týždeň ubehol veľmi rýchlo. Zažili sme kopec zábavy, spoznali nové, významné miesta a niečomu sa aj priučili. Radi by sme sa poďakovali našim profesorom za super akciu a tešíme sa opäť na ďalšiu o rok.

      Žiaci prímy

    • GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA PIEŠŤANY VÍŤAZOM MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA STREDNÝCH ŠKOL 2022
     • GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA PIEŠŤANY VÍŤAZOM MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA STREDNÝCH ŠKOL 2022

     • Pod horúcim slnkom, na golfovom ihrisku WELTEN Golf club v Báči, sa 7.júna 2022 konali MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA STREDNÝCH ŠKÔL. Golfisti a golfistky sa nedali odradiť a ich výkony na dobre pripravenom ihrisku boli výborné. Historicky veľkým úspechom sa skončil tento turnaj pre naše pieštanské gymnázium. Tobias Munk (2.B), Laura Póšová(1.B), Zoja Trojanová (kvarta) prvý krát tento turnaj vyhrali. Tobias zahral 74 rán, Laura 79 rán (2.miesto v kategórii dievčat), Zoja 90 rán .

      Študentom gratulujeme a ďakujeme za vzorné reprezentovanie našej školy.

    • Dobrovoľnícka ekologická aktivita gymnazistov ocenená TTSK
     • Dobrovoľnícka ekologická aktivita gymnazistov ocenená TTSK

     • Dňa 7. júna 2022 sa v Západoslovenskom múzeu v Trnave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže „Ekologický čin roka 2021“, do ktorej sa zapojili aj študenti nášho gymnázia: Adela Sedláčiková, Viktória Drábiková, Artur Halo (všetci z II.B) a Matej Pobjecký z I.C.

      Študenti svoj voľný čas venovali a aj venujú aktivitám, ktoré sú spojené s rozvojom včelárstva. Na jeseň 2021 sa rozhodli zveľadiť priestor okolo Náučného včelárskeho chodníka OZ Včeloz v Drahovciach. Za zrealizovanie výsadby nektárodajných kríkov, ktoré rozmiestnili podľa času ich kvitnutia, ohradenie kríkov palisádami a úpravu včelích úľov typu Langstroth 2/3, do ktorých boli na jar osadené nové včelie rodiny, získali od TTSK poďakovanie za inšpiratívnu činnosť v oblasti životného prostredia.

      Ďakujeme študentom za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia. Veríme, že svojou prácou vzbudili záujem aj u ostatných gymnazistov, aby sa vo voľnom čase venovali ochrane a starostlivosti o životné prostredie.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Oslavy Olympijského dňa
     • Oslavy Olympijského dňa

     • Dňa 1.-2.6.2022 sa uskutočnila športová akcia – oslavy Olympijského dňa, pod vedením SOV a ŠV v spolupráci s EYOF 2022 a mestom Banská Bystrica.

      Akcia spočívala v zapálení olympijského ohňa, ktorý pomyselne priniesla z Ríma do B. Bystrice olympionička a členka MOV Danka Barteková. Takto sa mohol olympijský oheň rozniesť prostredníctvom zapálenia 8 pochodní do všetkých krajov Slovenska. Tejto jedinečnej udalosti sa mohli zúčastniť a rozhorieť oheň za Trnavský kraj študenti Š. Sedlák a D. Zifčák z triedy I.B.

      Pri tejto príjemnej akcie ich doprevádzala p. Z. Matúšová.Študentom ďakujem za významnú účasť na tejto akcii, reprezentáciu našej školy a Trnavského kraja.

    • Predĺženie platnosti preukazu ISIC
     • Predĺženie platnosti preukazu ISIC

     • Vážení rodičia, milí študenti!


      Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť. 

      Všetky potrebné informácie nájdete v prílohe.

    • Biblia očami detí a mládeže
     • Biblia očami detí a mládeže

     • Blahoželáme naším reprezentantom

      Vanesa Šutovská II.A

      Lucia Drahovská I.A

      Nela Mečírová Kvinta

      v súťaži Biblia očami detí a mládeže k obsadeniu 2. a dva krát 3. miesto a tiež k postupu na celoslovenské kolo do Levoče.

      Diela zobrazujú udalosti  v Biblií z knihy Skutky Apoštolov na tému „Putovanie k cieľu“.

      Názvy diel:

      Stroskotanie Sv. Pavla na ceste do Ríma

      Sv. Štefan na ceste do Nebeského Kráľovstva

      Sv. Peter vyslobodený a vyvedený z väzenie anjelom

    • Pripravení na KOŽAZ
     • Pripravení na KOŽAZ

     • V piatok 27.5. 2022 sa triedy III.B a III.D zúčastnili vodáckeho výcviku. Pod taktovkou skúsených inštruktorov p. Domonkoša, p. Šmídu, p. Studénkovej a p. Matúšovej sa študenti zoznámili s vodami Váhu. Teoretické základy si tak vyskúšali v praxi. V dobrej nálade a príjemnej atmosfére pripravili nafukovacie člny a vydali sa na vodu osvojiť si zručnosti, ktoré sú potrebné pre športové splavy riek a vodnú turistiku. Výcvik ukončili typickým vodáckym pozdravom: Ahoj!

      PK TSV

    • Zázračný oriešok aj na gymnáziu
     • Zázračný oriešok aj na gymnáziu

     • V stredu 18. mája 2022 privítali študenti III.B, III.C a septimy na pôde našej školy významných autorov slovenskej literatúry – prozaika, scenáristu, publicistu a prekladateľa Romana Brata a slovenského prekladateľa divadelných hier z angličtiny, publicistu, ako aj autora vlastnej literárnej tvorby Juraja Šebestu. Dvojhodinovú besedu so súčasnými slovenskými literátmi moderoval Dado Nagy. Študentov potešilo nielen rozprávanie o vzniku literárnych diel, ale najmä autorské čítanie. Pobavili sa na špecifickom humore Juraja Šebestu a zaplavili oboch autorov zvedavými otázkami.

      Roman Brat je tiež autorom literatúry pre deti a mládež (O malom obrovi, Mordovisko, Ako naštvať Rimana, Tajné písmo a mnoho ďalších), a preto venoval literárnu hodinku aj študentom tercie. Okrem čítania z poslednej knihy Štyria jazdci (2021) zaujal terciánov i rozprávaním o prekladoch španielskej prózy a drámy a o tvorbe rozhlasových rozprávok.

      Študenti mali jedinečnú možnosť stretnúť sa so súčasnými slovenskými spisovateľmi priamo v škole a nahliadnuť aspoň trošku za oponu spisovateľovho vnímania sveta. Už sa tešia na ďalší ročník Zázračného orieška.

      PK SJL

    • Školský časopis po dlhom čase ožíva!
     • Školský časopis po dlhom čase ožíva!

     • Nový formát krátkych príspevkov ponúka aktuálne a praktické informácie pre študentov. Sledujte s nami dianie v škole a už čoskoro sa môžete tešiť na najnovšie číslo časopisu Gymnazista.

      Jarmila Bačová, šéfredaktorka školského časopisu

      ​​​​​​​

      Priložený článok o SOČke je od autorov redakcie školského časopisu.

    • Parti rozpočet sa blíži k záveru
     • Parti rozpočet sa blíži k záveru

     • Participatívny rozpočet Gymnázia Pierra de Coubertina je takmer na konci. Prebiehajúca kampaň schválených projektov vám dáva možnosť rozhodnúť sa, za ktorý z nich budete hlasovať. V najbližších dňoch obdržíte jedinečný kód, ktorý vám umožní vstúpiť do aplikácie a zvoliť si 3 najzaujímavejšie projekty.

      Hlasovanie prebieha od 23. mája do 30. mája 2022. Možnosť hlasovania majú všetci študenti aj zamestnanci gymnázia. Informácie o projektoch nájdete na nástenke na 1. poschodí. Z projektov, ktoré gymnazisti predložili, aby zlepšili podmienky v školskom prostredí, vybralo vedenie školy nasledovné:

      1. Odraz pre každého - vybavenie všetkých tried zrkadlami + dávkovače na mydlo do šatní v športovej hale
      2. Relaxačné ležadlá na školský dvor
      3. Hygienické potreby na dámske WC - automat na hygienické vložky a tampóny
      4. Stolný futbal
      5. Zveľadenie posilňovne - vymaľovanie posilňovne, vybavenie posilňovne moderným náradím na cvičenie
      6. Zútulnenie relaxačno-oddychovej zóny medzi budovami školy - celtové prístrešky, sedacie podušky, deky
      7. Požičiavanie školských pomôcok
      8. Výsadba okrasných drevín a rastlín v priestoroch relaxačno-oddychovej zóny
      9. Háj harmónie - altánok na školský dvor
      10. Háj harmónie II - vybavenie altánku (umelá tráva, kvety, sedacie vaky)

       

      Správne sa rozhodnite a hlasujte za najlepšie projekty v uvedenej aplikácii:

      https://app.decision21.org/gymnazium-p-de-coubertina-piestany-trnavsky-2020/voting

       

      Výsledky hlasovania budú zverejnené na stránke školy 1. júna 2022. Realizácia víťazných projektov sa uskutoční v júni až septembri 2022.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka projektu

    • Matematická olympiáda - vyššie kolá
     • Matematická olympiáda - vyššie kolá

     • Aj počas tohto školského roka sme sa zapojili do riešenia matematickej olympiády.

      15 žiaci z prímy až kvarty spolu so žiakmi I. B si svoje matematické vedomosti a zručnosti mohli porovnať so svojimi rovesníkmi v okresnom kole. Medzi úspešných riešiteľov okresného kola sa nakoniec zapísali - Veronika Šišláková z prímy, ktorá sa v kategórii Z6 (žiaci prímy a 6. ročníka ZŠ) umiestnila na 5. mieste a Adrián Kamenický z tercie, ktorý v kategórii Z8 (žiaci tercie a 8. ročníka ZŠ) obsadil 2. miesto.

      2 študenti vyšších ročníkov osemročného štúdia nás reprezentovali v krajskom kole (okresné kolo sa pre tieto kategórie neorganizuje). Z nich sa stal úspešným riešiteľom v kategórií C (žiaci kvinty a 1. ročníka SŠ) Matej Kubranský z kvinty.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom gratulujeme.

      PK matematiky

    • IMATRIKULÁCIE 2022
     • IMATRIKULÁCIE 2022

     • Deň ako každý iný, no predsa výnimočný. Taký bol 21. apríl 2022, kedy sa v priestoroch Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnili imatrikulácie študentov prvých ročníkov.

      Večer plný súťaží, zábavy, no najmä spoznávania sa, začal úvodnými slovami pána riaditeľa. Študenti si zrovnali sily v dvoch súťažných kolách, ktoré pozostávali z rôznych disciplín, napríklad prekážkový beh, stoličkový tanec, maľovanie na tvár, spevácke karaoke či chytanie jabĺčok.

      Naprázdno v tento večer neobišli ani triedni učitelia prváckych tried. Museli sa popasovať s učiteľským kvízom, ktorý obsahoval otázky o vlastných žiakoch a triedach.

      Vrcholom večera bolo vyhlásenie výsledkov súťaží. Po dôslednom zrátaní bodov tento rok prvenstvo patrilo žiakom prímy. Víťazstvo oslávili spolu s ostatnými zúčastnenými tancom na študentskej diskotéke.

      Tento deň bol výnimočný pre všetkých študentov prvých ročníkov ako i samotných organizátorov akcie. Tým patrí naša veľká vďaka za skvelú organizáciu a vytvorenie jedinečného a nezabudnuteľného zážitku.

       

      A ako spomínajú na imatrikulácie samotní žiaci prímy?

      Na začiatku privítanie,

      potom dobré občerstvenie.

      Nechýbali súťaže,

      získať body bolo ťažké.

      A na konci diskotéka,

      bola s Vami veľká sranda.

      A tak teda lúčime sa,

      dovidenia, vidíme sa.

       

      Žiaci prímy

       

      Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Carnuntum pri Hainburgu
     • Carnuntum pri Hainburgu

     •          Žiaci všetkých prvých tried dňa 04.05.2022 navštívili múzeum rímskeho mestečka Carnuntum pri rakúskom Hainburgu. Cieľom exkurzie bolo, aby si prváci mali možnosť pozrieť i pocítiť na vlastnej koži, v akých podmienkach žili starí Rimania, aké práva a povinnosti mali otroci, vojaci a občania Ríma, ako fungovala predvolebná politická propaganda, prečo kúpele zohrávali dôležitú úlohu v živote Rimanov, a že už vtedy existoval fast food.

               Po príchode do múzea boli študenti rozdelení do 3 skupín a spolu so slovensky hovoriacim sprievodcom absolvovali 2,5 hodinovú prehliadku opevneným mestečkom. Výklad sprievodcov bol zaujímavý a študenti aktívne kládli rôzne otázky, ktoré im boli pútovo zodpovedané. Dobrovoľníci zo skupiny si mali možnosť obliecť dobovú tuniku a odfotiť sa s triedou. Po prehliadke si žiaci oddýchli v parčíku múzea.

               Exkurziu zakončili na hore Braunsberg s nádherným výhľadom na Bratislavu, Hainburg a rieku Dunaj. Z hory možno vidieť aj hlavné mesto Rakúska, ktoré bolo, žiaľ, schované za mrakmi.

               Za nápad a organizáciu exkurzie vďačíme Mgr. Jobusovej.

               Pozvanie prijal aj náš bývalý kolega – dejepisár Mgr. Tibor Kertész, ktorý svojimi odbornými vedomosťami a sprievodcovskými skúsenosťami významne obohatil program exkurzie.

    • Slávnostná akadémia alebo ako nás v piatok trinásteho maturanti opustili a my sme 85 rokov oslávili...
     • Slávnostná akadémia alebo ako nás v piatok trinásteho maturanti opustili a my sme 85 rokov oslávili...

     • Vivat academia! Vivant professores! zaznelo z úst riaditeľa Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Mgr. Radima Urbana počas slávnostného príhovoru laureátom coubertinovskej ceny na slávnosti usporiadanej pri príležitosti 85. výročia založenia školy. V piatok 13. mája sa v slávnostnej atmosfére profesori a študenti gymnázia rozlúčili s maturantami, ktorí sa odobrali počas nastávajúceho akademického týždňa intenzívne doštudovať všetko to, čo ešte nestihli a čo budú potrebovať pri tej povestnej skúške dospelosti. Program akadémie v športovej hale gymnázia otvorila príhovorom predsedníčka Rady školy Mgr. Stanislava Šimová. Vyzdvihla v ňom prínos gymnázia pre naše mesto, región a štát od jeho založenia po súčasnosť. Počas veľmi kultivovaného, umelecky hodnotného a vtipného programu našich študentov a lúčiacich sa maturantov, ktorým nás sprevádzali moderátori Lucia Šandorová (2.C) a Matúš Mjartan (3.C), odovzdalo vedenie gymnázia tým najlepším z odchádzajúcich diplomy a vecné poukážky. Ocenenie ich úsilia počas celého štúdia môže byť inšpiráciou pre nás pozostalých. Riaditeľským príhovorom sa za všetkých profesorov gymnázia rozlúčil s maturantami riaditeľ školy spolu s piešťanským primátorom Dr. Petrom Jančovičom. Obaja ich povzbudili k ďalšiemu štúdiu a zaželali im veľa úspechov nielen v profesionálnom živote. Maturanti sa rozlúčili slávnostným defilé s tablami, ktoré sú už vystavené v uliciach nášho mesta.

      Slávnostná akadémia ďalej pokračovala v športovom areáli školy, kde predseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič spolu s riaditeľom Mgr. Urbanom a za prítomnosti laureátov ceny i vzácnych hostí odhalili pamätnú tabuľu, ktorá opätovne pomenúva športový areál gymnázia po dlhoročnom pedagógovi Mgr. Štefanovi Domonkosovi. Ten nedávno oslávil rovnaké životné výročie ako gymnázium.

      K výročiu dostalo zelený darček aj gymnázium - v jeho areáli pribudol ďalší strom. Na sadení červenolistého javora sa spolu so županom a primátorom podieľalo všetkých 5 posledných riaditeľov školy - a to priamo alebo v zastúpení. Význam symboliky stromu, jeho túžby rásť, vitálnej energie a priebojnosti zdôraznil aj zriaďovateľ gymnázia župan Jozef Viskupič, keď v slávnostnom príhovore povedal, že „skúsenosť pri tejto slávnostnej akadémii k 85. výročiu najlepšie ukazuje, že práve táto škola je chrbticou a pilierovou časťou našich župných škôl a že tu je veľmi inšpiratívny, živý a autentický kolektív zanietených pedagógov, ich študentiek a študentov.“

      Záverečný ceremoniálny akt slávnostnej akadémie otvorilo emotívne Prelúdium cis mol Sergeja Rachmaninova, ktoré zahrala víťazka klavírnych súťaží Eliška Rusnáková zo sexty. Slávnosť dekorovania laureátov ceny Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch zabezpečili župan trnavského kraja spolu s riaditeľom školy, keď odovzdali diplom, cenu a darčekovú tašku oceneným významným pedagógom za ich prínos v oblasti vzdelávania. Riaditeľ školy o nich v príhovore povedal, že sú zapísaní zlatým písmom do dejín gymnázia a ich meno nebude zabudnuté. Sú to bývalí riaditelia gymnázia PhDr. Milan Lihan, Mgr. Marian Nádaský, Mgr. Ivan Luknár (in memoriam), Mgr. Miroslava Hanková, ich zástupcovia Mgr. Anna Žižková, RNDr. Zuzana Šandriková, Mgr. Margita Mamráková, Mgr. Ján Číž, Ing. Erika Horváthová, RNDr. Ján Šmída a za dlhoročný prínos v oblasti športu Mgr. Štefan Domonkos. Slávnostnú atmosféru spoločenského posedenia po ukončení ceremoniálnej časti osláv vytvorili naši bývalí študenti, teraz členovia folklórneho súboru Máj, ktorý dlhoročne pôsobí pri gymnáziu. Gymnazisti - ambasádori školy Európskeho parlamentu, ktorí spolu s členmi žiackej školskej rady pod režijným vedením profesorov Petra Rusnáka a Kataríny Dzurovej pomáhali realizovať náročnú dramaturgiu slávnostného dňa, vyspovedali počas neformálnej časti programu aj niektorých laureátov a pozvaných hostí. Dianie aj z tejto časti osláv na gymnáziu dokumentuje fíčer vysielaný v rozhlasovej redakcii RTVS.

      Popoludní sa už v uvoľnenej atmosfére neformálnej časti osláv stretli pri občerstvení a kotlíkovom guláši z autorskej dielne profesora Barančíka aj bývalí profesori a profesorky gymnázia. Starší radili mladším a všetci vedno spomínali v priateľskom duchu. A veru mali si čo povedať a bolo aj čo sláviť až do hlbokej noci.

      Piešťanské gymnázium nie je veľká škola, o jej kvalite a sláve však počuť často a ďaleko. Jeho dobré meno šíria úspešní absolventi po celej Európe a všade vo svete, kam práve zavítajú. Pekne o tom hovoria naši alumni študenti vo videu uverejnenom na webe školy. Piešťanské gymnázium má 85 rokov, je však stále mladé a aj vždy bude, pokiaľ v ňom budú študovať kultivovaní, ambiciózni a kreatívni mladí ľudia pod vedením múdrych a láskavých profesorov. Vivat academia! Vivant professores!

      Fotografie  sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      Nikola Kutálková, študentka bilingválnej 3.B

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie