• Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 9.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v online priestore. Zúčastnilo sa ho 8 študentov. Piati študenti boli pripustení aj k ústnej skúške a získali v krajskom kole Olympiády druhé, tretie a štvrté miesto.

      Výsledky:

      Kategória 1.C

      Ella - Marie Mináriková (S) – 2. miesto

       

      Kategória 2.A

      Mia Mlynáriková (Sx) - 3. miesto

      Martin Žilinka (II.D)  - 4. miesto

       

      Kategória 2.B

      David Mladenov (O) - 3. miesto

       

      Kategória 2.C

      Laura -Sophie Mináriková (Ka) -2. miesto

      Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za vzornú  reprezentáciu školy.

      PK cudzích jazykov

    • Absolventi školy o Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch
     • Absolventi školy o Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch

     • Architekti, vedci, umelci, lekári, právnici, manažéri, politici, technici, diplomati, vrcholoví športovci i raperový spevák... Absolventi štúdia a priatelia Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Vám v klube Alumni 2021 ponúkajú svoje pohľady na školu a život v nej.

      Veríme, že Vás ich správy oslovia.

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení kolegovia, milí rodičia a žiaci,

      na základe rozhodnutia župana Mgr. Jozefa Viskupiča sa predpokladaný nástup maturantov a vyučujúcich na prezenčnú formu výučby presúva na 15. februára 2021.

      Vedenie školy

    • Deň otvorených dverí 2021
     • Deň otvorených dverí 2021

     • Ahojte, kamaráti, milí žiaci a uchádzači o štúdium na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Súčasní gymnazisti a členovia Žiackej školskej rady pripravili pre vás malú video-nahrávku, ktorá vám stručne predstaví našu školu a v tomto zvláštnom období vás uvedie aj do jej priestorov. Prijmite ju ako pozvánku ku gymnaziálnemu štúdiu. Veríme, že budete pri prijímacích pohovoroch úspešní a tešíme sa na vás.

      Vaši budúci spolužiaci.

      Virtuálna prehliadka školy

    • Oznam
     • Oznam

     • Informácie k nástupu žiakov do školy od 8. februára 2021 budú zverejnené na stránke školy v piatok 5. februára 2021.

    • 31. ročník Olympiády v nemeckom jazyku - Okresné kolo
     • 31. ročník Olympiády v nemeckom jazyku - Okresné kolo

     • Dňa 20.1 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku v online priestore. Zúčastnilo sa ho 6 študentov. Víťazi z jednotlivých kategórii, ktorí sa umiestnili na 1. a  2. mieste postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční pravdepodobne 9.2.2021. Víťazi školského kola  v kategórii 1.C a 2.C postupujú priamo do krajského kola. Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v krajskom kole.

      Výsledková listina

      PK cudzích jazykov

    • 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku – okresné kolo
     • 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku – okresné kolo

     • Dňa 13. januára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v online priestore. Zúčastnilo sa ho 5 študentov našej školy. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola, ktoré sa pravdepodobne uskutoční 13. februára 2021. Víťaz školského kola Benjamín Horosz z III.B v kategórii 2C1 postupuje do krajského kola priamo.

      Výsledky okresného kola:

      Kategória 1A

      4. miesto         Karolína Gonová, P                           vyučujúca: Mgr. Vagáňová

      Kategória 1B

      3. miesto         Zoja Mlynáriková, K                         vyučujúca: Ing. Klapicová

                       (od 1. miesta ju delilo len 0,5 b)

      Kategória 2A

      1. miesto         Elise Mária Ábelová, Ka                   vyučujúca: Mgr. Páleníková

      Kategória 2B

      1. miesto         Lucia Orlovská, O                             vyučujúca: Ing. Klapicová

      Kategória 2C2

      1. miesto         Lujza Cepková, V.B                          vyučujúca: Mgr. Grosmannová

      Víťazom srdečne gratulujeme!

      Nech sa im podarí úspešne reprezentovať naše gymnázium aj v krajskom kole.

      PK ANJ

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí rodičia, žiaci,

      oznamujeme vám, že vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu vyučovanie od 11.01.2021 pokračuje formou dištančného vzdelávania podľa platného rozvrhu, ktorý je zverejnený na portáli edupage. Na hodiny sa budete pripájať prostredníctvom aplikácie Teams. 

    • Vianočný pozdrav od našich najmenších gymnazistov
     • Vianočný pozdrav od našich najmenších gymnazistov

     • Tak ako je na gympli zvykom,

      príma je vždy veľkým hitom.

      Tento rok bol ťažký divný,

      preto báseň od nás prijmi.

       

      Letí, letí vločka

       

      Letí, letí vločka snehová,

      krásna, aj keď príliš ľadová.

      Krehká ako láska, ako šťastie,

      vravia o nej melódie, básne.

       

      Letí, letí do bielučkých snov,

      tam do sveta chrabrých hrdinov.

      Nekonečná cesta, ktorá rastie,

      hľadá vzácnu vec - hľadá šťastie.

       

      Letí, letí ďalej do neznáma,

      nie je jej smutno, lebo nie je sama.

      Letia s ňou jej sestry a jej bratia,

      vedia, že sa nikdy nestratia.

       

      A po dlhej ceste mrazivej,

      veľmi dlhej a namáhavej.

      Našla to čo chcela - našla šťastie.

      Veď o ňom vravia všetky krásne básne.  

       

    • Pytagoriáda – školské kolo
     • Pytagoriáda – školské kolo

     • Dňa 10. decembra 2020 prebehlo online formou školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA, do ktorej sa zapojili žiaci prímy až tercie.

      Úspešnosť žiakov vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorú prežívame, bola skvelá. Z prímy bolo 18 úspešných riešiteľov, zo sekundy 9 a z tercie 10. Na najvyšších priečkach jednotlivých tried sa umiestnili títo žiaci:

       PRÍMA

      1. miesto – Dorotea Pajtová

      2. miesto – Adam Ferech

      3. miesto – Tibor Varinský

      SEKUNDA

      1. miesto – Adrian Šebo

      2. miesto – Jakub Kalnický

      3. miesto – Tibor Varinský

      TERCIA

      1. miesto – Jozef Janičina

      2. miesto – Elisa Biscontini

      3. miesto – Martin Paulík

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a v ďalšom kole, ktoré by sa malo uskutočniť v apríli, im prajeme veľa úspechov.

      Marta Löfflerová

    • Pandémia nám nepokazila chuť dobrovoľne pomáhať
     • Pandémia nám nepokazila chuť dobrovoľne pomáhať

     • Blíži sa záver kalendárneho roka. Mnohí z nás už tradične hodnotia rok predchádzajúci. Ani nás dobrovoľníkov bilancia aktivít v 1. polroku školského roka 2020/2021 neobišla. Spomíname na minuloročné aktivity, predovšetkým na tie predvianočné, ktoré nám robili radosť. A veruže ich bolo dosť.

      Tento rok je poznačený pandémiou koronavírusu COVID-19, ktorá stále neutícha. Aj napriek rýchlo šíriacemu sa vírusu sme sa nenechali odradiť. Stihli sme niekoľko dobrovoľníckych aktivít, na ktoré budú študenti dlho spomínať. Aktívnou účasťou sme prispeli k hladkému priebehu športovej akcie Vyber si svoj šport, ktorá mala mimoriadny úspech. Študenti nášho gymnázia otvorili aj filmový festival Hory a mesto v kinosále Elektrárne Piešťany. V rámci olympijských aktivít pomáhali s organizáciou piešťanskej BuďFit-ky, zúčastnili sa premietania pútavých filmov so športovou tematikou a absolvovali 9,6 km školský okruh pešej túry okrajom mesta a nábrežím Váhu. Zúčastnili sme sa aj charitatívnej zbierky Biela pastelka 2020, aby sme finančným výťažkom pomohli slabozrakým a nevidiacim. V polovici októbra sa brány školy zatvorili. Hodinu deťom 2020 sme už organizovali len v online priestore.

      Namiesto študentov sa dobrovoľníckym aktivitám začali venovať samotní učitelia a ostatní zamestnanci školy. Dúfajúc, že sa naši študenti skoro vrátia do školských lavíc po celoplošnom testovaní, ako dobrovoľníčky – administratívne pracovníčky sa prihlásili pomáhať v boji proti pandémii učiteľky Zuzana Dvořáková, Katarína Dzurová, Radka Grosmannová a Stanislava Šimová, aby si vyskúšali náročnú prácu v zdravotníckych ochranných odevoch. V odberovom mieste na našom gymnáziu zažili počas dvoch dní veľa emotívnych chvíľ, prejavy spolupatričnosti, vďaky a lásky, dokonca aj jednu ponuku na sobáš.

      S blížiacim sa adventným časom zmobilizovali svoje sily aj členovia odborovej organizácie. Okrem tradičných mikulášskych balíčkov pre deti, pripravili aj sladké prekvapenie pre bývalých kolegov. Pandémia im nedovolila zorganizovať každoročné vianočné posedenie, a tak potešili učiteľov – dôchodcov aspoň osobnou návštevou, aby im mohli popriať veľa zdravia a krásne vianočné sviatky v kruhu blízkych.

      Celoslovenská výzva pripraviť vianočné darčeky pre osamelých starých ľudí s názvom Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok nezostala bez povšimnutia. Zamestnanci gymnázia s láskou nakupovali knihy, krížovky, sladkosti, hygienické potreby, kávy, čaje, hrnčeky, šatky či šále. Počas voľných hodín balili škatule od topánok do vianočných papierov a plnili ich sladkým, slaným, teplým i voňavým prekvapením. Výsledkom ich dobrovoľníckej aktivity bolo 12 preplnených škatúľ pre našich najzraniteľnejších osamelých starkých, ktorým rozohriali srdiečka a dopriali pocit, že na nich stále niekto myslí.

      Pretrvávajúca pandémia nepokazila chuť pomáhať tam, kde je to potrebné. Ďakujem kolegyniam a kolegom, ktorí prispeli svojou nezištnou pomocou k úspešnému priebehu dobrovoľníckych akcií.

      Všetkým dobrovoľníkom – učiteľom, študentom, rodičom i priateľom gymnázia, ktorí sa aktívne zapájajú do života našej školy, prajem krásne vianočné sviatky.

       

      Mgr. Stanislava Šimová

      koordinátorka dobrovoľníkov

    • Zomrel pedagóg a športovec Ladislav Gabovič
     • Zomrel pedagóg a športovec Ladislav Gabovič

     • Vo veku 88. rokov odišiel na večnosť v sobotu 12. decembra 2020 bývalý zástupca riaditeľa piešťanského gymnázia a telocvikár, Ladislav Gabovič.

      Narodil sa 27. júna 1932 vo Zvolene. Po maturite študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Štúdium telesnej výchovy a biológie ukončil v roku 1956.

      Svoju pedagogickú dráhu začal na Jedenásťročnej strednej škole v Galante. Odtiaľ jeho kroky smerovali do Vrbového, kde pôsobil na Strednej všeobecnovzdelávacej škole a na základnej, kde sa ujal funkcie riaditeľa. Bol aj školským inšpektorom a od roku 1973 až do februára 1990 učil na piešťanskom gymnáziu, kde zastával funkciu zástupcu riaditeľa.

      Po ďalšom štúdiu na Filozofickej fakulty UK získal titul doktora pedagogických vied. Bol nositeľom čestného titulu vzorný pracovník rezortu školstva, viacerých pedagogických ocenení a mnohých telovýchovných vyznamenaní.

      S jeho pôsobením vo funkcii zástupcu riaditeľa gymnázia sa spájajú i úspechy školy, pretože sa hneď od roku 1973 podieľal na jej modernizácii vo výchovno-vyučovacom procese, ako aj výstavbe športového areálu.

      Celý život bol športovcom, trénerom a aktívne sa zapájal do športu.  

      Nech odpočíva v pokoji. Česť jeho pamiatke!

    • IT Akadémia
     • IT Akadémia

     • V školskom roku 2020/2021 sme sa stali partnerskou školou národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Projekt zahŕňa spoluprácu na úrovni prírodovedných predmetov: matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia a informatika. Umožňuje našim pedagógom testovať metodiky, zúčastňovať sa inovatívnych školení, zapájať žiakov do vybraných súťaží, pripravovať žiakov alebo učiteľov o získanie medzinárodného certifikátu ECDL, spolupracovať s ostatnými partnerskými školami a zapájať sa do popularizačných aktivít projektu. Napomáha budovať prírodovednú, digitálnu a vedeckú gramotnosť.

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

    • 31. ročník Olympiády v nemeckom jazyku – školské kolo
     • 31. ročník Olympiády v nemeckom jazyku – školské kolo

     • Dňa 27.11.2020 sa uskutočnilo dištančnou formou školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 26 študentov.  Víťazi v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 20.1.2021. Víťazi kategórie 1C a 2C postupujú priamo do krajského kola.

      Ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí sa na školskom kole olympiády zúčastnili. Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa šťastia v okresnom kole.

      Výsledky školského kola Olympiády v nemeckom jazyku

      PK cudzích jazykov

    • Klimatická zmena, ale aj svet hoaxov a dezinformácií ako novembrové témy na gymnáziu
     • Klimatická zmena, ale aj svet hoaxov a dezinformácií ako novembrové témy na gymnáziu

     • Klimatická zmena, ale aj svet hoaxov a dezinformácií ako novembrové témy na gymnáziu

       

      V rámci cyklu odborných prednášok a diskusií pod názvom Eurotémy na gymnáziu študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, prijali pozvanie kancelárie EP na Slovensku a spoločnosti Neuropea zúčastniť sa v piatok 13. novembra 2020 na panelovej diskusii venovanej téme Európa v klimatickej pohotovosti. Piešťanskí gymnazisti si v online diskusii, ktorú podporou projektu platformy ambasádorských škôl EP na Slovensku otvoril riaditeľ gymnázia Mgr. Radim Urban, vypočuli názory slovenských europoslancov, úradníkov štátnej správy, ekológov a aktivistov na tému možností riešenia globálnej ekologickej krízy. V európskych témach študenti pokračovali aj v piatok 27. novembra 2020 a to online stretnutím s poslancom Európskeho parlamentu Dr. Vladimírom Bilčíkom, ktorý pôsobí vo frakcii Európskej ľudovej strany a zaoberá sa aj agendou šírenia dezinformácií v európskom politickom a kultúrnom priestore. Na pozvanie a pod garanciou učiteľa Petra Rusnáka päťdesiat rozhľadených a štúdiom odbornej literatúry pripravených gymnazistov aktívne diskutovalo s europoslancom na aktuálne európske témy s dôrazom na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií a hoaxov, na problematiku manipulácie a šírenia demagógie v európskom mediálnom a komunikačnom priestore. Študenti sa počas online diskusie zapojili aj do testu, ktorý pre nich pripravil asistent europoslanca. Traja najúspešnejší riešitelia testových úloh, študent tretieho ročníka Mário Murín, študentka bilingválneho štúdia Sára Hercegová a maturantka Viktória Brišková, boli odmenení darčekmi z poslaneckej kancelárie europarlamentu. Report o podnetnej diskusii na piešťanskom gymnáziu prebrala v monitoringu aj Kancelária zastúpenia Európskeho parlamentu na Slovensku. K benefitom online diskusie môžeme započítať aj pozvanie poslanca EP Dr. Bilčíka do Štrasburgu, ktoré v závere debaty tlmočil študentom. Počas odbornej exkurzie v európskych inštitúciách by mohli ďalej pokračovať v dialógu otvorenom na pôde gymnázia.

                                     

                     Nina Mária Masaryková, študentka maturitného ročníka a predsedníčka Žiackej školskej rady

    • Majstrovstvá Trnavského kraja v šachu základných a stredných škôl
     • Majstrovstvá Trnavského kraja v šachu základných a stredných škôl

     • Dňa 22.11. 2020 sa konali Majstrovstvá Trnavského kraja v šachu základných a stredných škôl. Súťaž prebehla netradične v nedeľu a v online priestore. Našu školu reprezentovali: Emil Hubinák, Peter Štubňa, Petra Jančovičová, Denis Šebo, Matúš Tábi, Sebastián Urbánek a Daniel Valko.
      Vo veľkej konkurencií sa naši reprezentanti umiestnili na popredných miestach a dokonca Petra Jančovičová a Maúš Tábi postúpili na MSR v šachu stredných škôl.
      Všetkým študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a dosiahnuté výsledky!!

    • Emma Vičanová zvíťazila v Literárnej Senici
     • Emma Vičanová zvíťazila v Literárnej Senici

     • V celoslovenskej literárnej súťaži Literárna Senica Ladislava Novomeského 2020 uspela študentka oktávy, Emma Vičanová. Odborná porota v zložení Miroslava Vallová, Dana Podracká, Eva Tomkuliaková, Soňa Uriková a Marek Vadas  udelila študentke 1. miesto v kategórii próza stredné školy. Slávnostné vyhodnotenie 34. ročníka súťaže sa uskutočnilo 25. novembra 2020 v online priestore.

      Nádejnej a talentovanej autorke blahoželáme!

    • 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku – školské kolo
     • 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku – školské kolo

     • Dňa 25. novembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku netradične v online priestore. Zúčastnilo sa ho 35 študentov. Víťazi v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B a 2C2 postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 13. januára 2021. Víťaz kategórie 2C1 postupuje priamo do krajského kola.

      Výsledky školského kola

      Sme radi, že sa nám podarilo zorganizovať školské kolo aj v netradičných podmienkach. Ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí svojimi výsledkami dokázali, že anglický jazyk nie je len povinným vyučovacím predmetom, ale aj ich koníčkom. Víťazom srdečne gratulujeme. Nech sa im podarí úspešne reprezentovať naše gymnázium aj v okresnom kole.

      PK ANJ

    • Hodina deťom 2020
     • Hodina deťom 2020

     • Každoročne sa zapájame do rôznych charitatívnych zbierok, lebo nám záleží na našich deťoch a ich budúcnosti. Nastala doba, kedy potrebujú našu pomoc ešte viac.

      19. novembra sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom 2020, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne.

      Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak urobiť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4,-€ alebo môžete prispieť ľubovoľnou čiastkou online na https://www.hodinadetom.sk/ako-pomoct/

      Ďakujeme!

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie