• Krajské kolo v bedmintone
     • Krajské kolo v bedmintone

     • Dňa 7.2.2023 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo v bedmintone základných škôl, na ktoré sa z okresného kola prebojovali:

      Ela Bieleschová (sekunda) a Lujza Seitlerová (kvarta)- 1. miestoTomáš Matečný a Viktor Vančo (kvarta) - 2. miesto.

      Dievčatá postupujú na MSR

    • Gymnázium medzi víťazmi projektu Euroscola 2023
     • Gymnázium medzi víťazmi projektu Euroscola 2023

     • Piešťanskí gymnazisti sa zapojili do prestížnej stredoškolskej súťaže, ktorú vyhlásil Europarlament a jeho zastúpenie na Slovensku.

      Študenti mali príležitosť pod vedením školského koordinátora projektu pripraviť a pred odbornou verejnosťou prezentovať dokument o súťažných, vzdelávacích a zážitkových aktivitách realizovaných na škole v nedávnom období. Z množstva kandidátov slovenských škôl sa piešťanskí coubertinovci, študenti ambasádorskej školy EP, prepracovali medzi finálnu osmičku, v ktorej obhájili 5. postupové miesto.

      V piatok 10. februára sextáni prevzali počas slávnostnej ceremónie odovzdávania cien z rúk prítomných europoslancov aj diplom o umiestnení medzi víťazmi, ktorý je pre nich vstupenkou na interaktívny pracovný deň v Európskom parlamente a do ďalších dní strávených na ceste za krásami Francúzska. Študenti, ktorí reprezentovali gymnázium – Zoja Mlynáriková, Samuel Rybanský, Tomáš Marek a Peter Štubňa, si počas obhajob projektu v Európskom dome v Bratislave vyskúšali svoje komunikačné a prezentačné schopnosti. Tie určite využijú aj pri legislatívnej práci v Štrasburgu. Študentom i koordinátorom projektu srdečne blahoželáme!

      Peter Rusnák, školský koordinátor projektu (PK OBN)

    • Školský ples 2023
     • Školský ples 2023

     • Dňa 10.02.2023 sa v reštaurácii Semafor konal školský ples. Študenti prišli krásne odetí a zábavali sa až do noci.

      Atmosféra bola neuveriteľná, všetci sa cítili ako súčasť jednej veľkej rodiny a spoločne si užili chvíle, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

      Okrem tanca nechýbal ani kultúrny program, tombola či plesové hry, čo ešte viac prispelo k perfektnej atmosfére.

      Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli k tomu, že ples bol takým úspechom. Pevne veríme, že sa aj v budúcnosti budeme môcť znova stretnúť a zažiť ďalšie nezabudnuteľné chvíle plné zábavy a radosti.

      Váš Školský parlament

      Fotografie z akcie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 6. 2. 2023 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, v ktorom našu školu úspešne reprezentovali: 

      Kristína Labudová (S) v kat. 1A - 3. miesto

      Markus Figura (K) v kat. 1B - 3. miesto 

      Alžbeta Štefíková (S) v kat. 1C - 3. miesto 

      Barbora Matyšáková (Sx), Magdaléna Ondrejková (O) - úspešné riešiteľky

      Blahoželáme a ďakujeme.

      PK CJ

    • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
     • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 10. 2. 2023 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom našu školu úspešne reprezentovali: 

      Andrea Žlnayová (Sx) v kat. B - 3. miesto 

      Elise Mária Ábelová (Sp) v kat. A - 4. miesto 

      Blahoželáme a ďakujeme.

      PK SJL

    • 74. ročník matematickej olympiády
     • 74. ročník matematickej olympiády

     • Dňa 25.1.2023 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z9, ktorého sa zúčastnili traja žiaci kvarty. Všetci sú úspešní riešitelia. Na olympiádu ich pripravovala pani profesorka Synaková.

      Výsledky:

      Lenka Kovalčíková      2.miesto

      Adrián Kamenický       3.miesto

      Adrian Šebo                 4.-5. miesto

      Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Krajské kolo olympiády pod záštitou prezidentky i primátora
     • Krajské kolo olympiády pod záštitou prezidentky i primátora

     • Vo štvrtok 9. februára 2023 sa na pôde Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch stretli študenti stredných škôl Trnavského kraja v regionálnom kole 25. ročníka Olympiády ľudských práv, nad ktorého priebehom prevzali záštitu prezidentka SR i primátor mesta Piešťany.

      Stredoškolskú súťaž už tradične otvorili krátkymi príhovormi primátor mesta Peter Jančovič a riaditeľ piešťanského gymnázia Radim Urban. Po kole písomného testovania vedomostí do druhého kola ústnej časti súťaže postúpilo viacero kandidátov, z tých hodnotiaca komisia následne vybrala 8 najlepších riešiteľov.

      Počas krajského kola prebiehali na gymnáziu workshopy pre študentov, sprevádzajúcich pedagógov a verejnosť. Na tému volebných systémov a ich dôsledkov pre voľby prednášal a diskutoval politológ z Trnavskej univerzity a Slovenskej akadémie vied Marcel Martinkovič. O význame súdnej moci v štáte prednášal študentom sudca a predseda senátu Najvyššieho správneho súdu Michal Novotný. Prednáška sudcu sa uskutočnila v rámci projektu Talking Courts, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti účely a výzvy súčasného súdnictva na Slovensku. Súdy majú nesporne zásadný vplyv na demokratickú kultúru v krajine, hoci sú často vnímané ako izolované inštitúcie a ich rozhodnutia sú menej viditeľné než v prípade výkonnej a zákonodarnej moci. Aj na túto tému počas krátkeho pracovného stretnutia v press-centre urobili gymnazistky zo septimy so sudcom Novotným interview pre školský časopis Gymnazista. Technické zabezpečenie prednášok, ktorých záznam si môžete pozrieť vo videoarchíve, zabezpečili študenti gymnázia s podporou regionálneho periodika pnky.sk.

      Víťazom diplomy a ocenenia, ktorými súťaž podporili kancelária primátora MsÚ v Piešťanoch, oz Žiwell a piešťanské gymnázium, slávnostne odovzdali členovia hodnotiacej komisie spolu s krajským garantom a koordinátorom olympiády Petrom Rusnákom. Piešťanské gymnázium, mesto i kraj bude v celoštátnom kole reprezentovať študent maturitného ročníka bilingválnej triedy Oliver Marek, ktorý v krajskom kole obsadil 3. miesto. Na pozícii úspešnej riešiteľky školu reprezentovala aj študentka tej istej triedy Liliana Pažítková. Všetkým víťazom olympiády srdečne blahoželáme a v národnom kole želáme veľa úspechov.

      PK OBN

      Fotografie z akcie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      Prednáška o volebných systémoch

      Prednáška o súdnictve a demokracii

      Projekt Talking Courts na našej škole

    • Netradičná polročná akadémia
     • Netradičná polročná akadémia

     • Verili by ste, že prvý mesiac roku 2023 je už za nami? Len nedávno sme odchádzali na vianočné prázdniny... Odchod bol však pre chrípkovú epidémiu o čosi skôr, a tak sme tradičnú vianočnú akadémiu posunuli o niekoľko dní a zmenili sme ju tento rok na netradičnú.

      Je to už viac ako 15 rokov, keď prišiel nápad skĺbiť najstarších študentov s najmladšími a vytvoriť slávnostnú akadémiu, prvotne pod názvom „Študenti bavia študentov“.

      Viacerí žiaci zažili takýto špeifický progracm po prvýkrát, pretože počas dištančnej výučby sme sa nemohli spoločne stretávať.

      Prostredníctvom krátkeho divadielka v podaní žiakov prímy, doplneného akordeónovými vstupmi Jakuba Kováča a sprievodným slovom Nikoly Bračíkovej, oboch z III.C, sme si pripomenuli odkaz, ktorý nám ponúka cestu za svetlom poznania a nádeje počas celého roka, nielen počas Vianoc. Presunom cez obdobie fašiangov, čiže hodovania a tanca, na pódium pribehli naši študenti, tancujúci aj v ZUŠ Piešťany, s choreografiou „Štefan“. Potom už nič nestálo v ceste maturantom, aby svojimi krátkymi tanečnými či speváckymi vystúpeniami zo stužkových slávností zabavili pedagógov, bývalých pedagógov, ktorí s radosťou prijali pozvanie vedenia školy, a všetkých študentov.

      Umeleckú hodnotu a slávnostnú atmosféru podčiarkli aj klaviristka Laura Peterková a Monika Hermanová zo sekundy, Alexandra Grmanová z tercie, huslistka Lucia Mitošinková z tercie a saxofonista Patrik Tremboš z oktávy. Tento krásny program by sa nezaobišiel bez moderátorského majtrovstva našich maturantov zo IV.C triedy, Natálie Márie Mesákovej a Matúša Mjartana.

       

      Všetkým srdečne ďakujeme!

       

      Fotografie z akcie sa  nachádzajú v školskej fotogalérii

    • Jazykový kvet – Tranzistor 2023
     • Jazykový kvet – Tranzistor 2023

     • Tranzistor je jazykovo-umelecký projekt zameraný na stvárnenie textov formou rozhlasovej hry, na prácu s výslovnosťou a čítaním v jazyku. V aktuálnom ročníku sa do finálového kola prebojovali 2 tímy študentov z III.B, ktorí súťažili v bilingválnej sekcii – rozhlasová hra prevzatej tvorby. V tomto ročníku si mohli vybrať z tvorby Johna Galsworthyho. Za výber jednotlivých dejstiev i prípravu študentov patrí vďaka triednej učiteľke Mgr. Ingrid Páleníkovej.

      Študenti okrem prehovorov postáv nahrali aj zvukové efekty (prichádzajúci vlak, oheň v krbe, nalievanie whisky do pohárov, hrmotanie riadov a pod.). Popasovali sa s britským i americkým prízvukom, nahrávali repliky aj v nemeckom jazyku.

      Výsledky celoslovenského kola v kategórii SŠ III. AJ TH PT +:

      1. miesto: Windows – Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

      2. miesto: The Little Man – Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

       

      Víťazné nahrávky si môžete vypočuť naskenovaním QR kódu.

      John Galsworthy: Windows

      The story takes place in the aftermath of the First World War. Writer Geoffrey March proposes to his family that they employ a young woman with a questionable past as their new maid. His ideals are suddenly challenged by those around him. Finding support for his beliefs in the girl ´s father, a window cleaner, he follows the path he believes to be decent and moral. But when his son falls in love with her, the family discover that ideals can have serious consequences. You can listen to act III which transfers you to the March´s dining room at the end of a perfunctory dinner.

      John Galsworthy: The Little Man

      The short play The Little Man contains three scenes. It is composed to satirize people of various nationalities, exaggerating their characteristics in a humorous manner. The first scene takes place on a platform of an Austrian railway station. People of various nationalities are sitting at tables outside the restaurant while a waitress tries to fulfill all their desires.

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia!

      PK ANJ

    • 33. ročník Olympiády v anglickom jazyku – okresné kolo
     • 33. ročník Olympiády v anglickom jazyku – okresné kolo

     • Dňa 19. januára 2023 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku prezenčnou formou. Zúčastnili sa ho 4 študenti našej školy. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 16. februára 2023 v Trnave. Víťaz školského kola v kategórii 2C1 Lukáš Miklo z V.B postupuje do krajského kola priamo.

      Výsledky okresného kola:

      Kategória 1A

      2. miesto         Emily Foster, S                                  vyučujúca: Ing. Kürtiová

       

      Kategória 1B

      6. miesto         Mário Stanček, K                               vyučujúca: Mgr. Tomagová

       

      Kategória 2A

      2. miesto         Zoja Mlynáriková, Sx                        vyučujúca: Mgr. Kubincová

       

      Kategória 2B

      1. miesto         Elise Mária Ábelová, Sp                    vyučujúca: Mgr. Páleníková

       

      Víťazom srdečne gratulujeme!

      Nech sa im podarí úspešne reprezentovať naše gymnázium aj v krajskom kole.

      PK ANJ

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Aj tento rok sa naši študenti zapojili do okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku. Opäť svojimi výkonmi milo prekvapili.

       

      Kategória 1.A:       1. miesto Emily Foster, S

      Kategória 1.B:       2. miesto Viktor Vančo, K

                                    3. miesto Adam Krajčovič, K

      Kategória 2.A:       1. miesto Zoja Mlynáriková, Sx

                                    2. miesto Samuel Rybanský, Sx

      Kategória 2.B:       2.miesto Mia Mlynáriková, O

                                    3. miesto Marko Pristach, IV.D

       

      V kategórii 1.C a 2.C s priamym postupom do krajského kola sa v školskom kole na prvom mieste umiestnili sestry Minárikové.

       

      Kategória 1.C:      1. miesto Ella Marie Mináriková, K

      Kategória 2.C:      1. miesto Laura Sophie Mináriková, Sp

      Blahoželáme a postupujúcim z prvého a druhého miesta do krajského kola držíme palce.

    • Školský ples 2023
     • Školský ples 2023

     • Vážení pedagógovia, milí študenti!

      Školský parlament v spolupráci s vedením školy Vás pozýva na Školský ples 2023, ktorý sa uskutoční v priestoroch reštaurácie Semafor v Piešťanoch.

      Tešíme sa na Vás!

    • Adventný beh na podporu duševného zdravia ukončený
     • Adventný beh na podporu duševného zdravia ukončený

     • Duševné zdravie je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou zdravia. Je potrebné sa oň starať rovnako ako o fyzické zdravie, pretože jedno bez druhého nemôže fungovať. Duševné zdravie a pohoda sú základom pre také schopnosti, ako napríklad myslieť, cítiť, nadviazať vzťahy s inými ľuďmi, zarábať si na živobytie a tešiť sa zo života.

      Výzva zapojiť sa do adventného behu na podporu duševného zdravia nezostala na našom gymnáziu bez povšimnutia. V adventnom čase od 27. novembra do 18. decembra 2022 sa do výzvy zapojilo 19 tried, 80 študentov a 13 zamestnancov. Spolu nabehali 2 950,66 km. Zamestnanci gymnázia sa nedali zahanbiť, z celkového počtu im patrí 741,93 km.

      V 1. kategórii zvíťazila tercia s 226,44 km. K výhre pomohol aj organizátor výzvy a zároveň triedny učiteľ Róbert Paradi (22 km). V 2. kategórii obsadila prvé miesto IV.B s odbehnutými 598,64 km, ktorým pomohla k víťazstvu 105,13 km triedna učiteľka Stanislava Šimová. Víťazom spomedzi študentov sa stal Matúš Kubala zo sexty, ktorý spolu odbehol 140 km. Medzi študentkami sa víťazstvom môže pochváliť Katarína Černeková zo IV.C s odbehnutými 135,27 km.

      Absolútnym víťazom výzvy nielen medzi učiteľmi, ale aj v rámci celej školy sa stala Mgr. Radka Grosmannová, ktorá zvýšila konečný výsledok triedy I.B o 154,11 km. Odbehnutím polmaratónu sa v rámci bežeckej výzvy blysol pán riaditeľ Mgr. Radim Urban. Špeciálna cena a obrovské uznanie patrí II.D, z 19 dievčat v triede behali 18. II.D je ukážkou skutočne zohratého kolektívu, dievčatá dokázali, že aj športová výzva môže spájať a utužovať vzťahy.

      Výsledky 1. kategórie (P – K)

      1. tercia              226,44 km
      2. príma                 78,32 km
      3. kvarta                20,03 km
      4. sekunda            17,84 km                 

      Spolu: 342,63 km

      Výsledky 2. kategórie (4-ročné a 5-ročné štúdium, Ka – O)

      1. IV.B               598,64 km
      2. II.D                 364,75 km
      3. I.B                  325,77 km
      4. IV.A               238,23 km
      5. III.A               217,15 km
      6. IV.C               148,47 km
      7. Sx                   140,00 km
      8. Sp                   133,56 km
      9. IV.D               112,45 km
      10. III.D                 92,56 km
      11. II.B                   91,03 km                 
      12. Ka                     59,82 km
      13. I.C                    58,78 km
      14. I.A                    14,71 km
      15. III.B                 12,11 km

      Spolu: 2 608,03 km

      TOP 3 z radov našich učiteľov

      1. Mgr. Radka Grosmannová                154,11 km
      2. Mgr. Radim Urban                            113,55 km
      3. Mgr. Patrícia Kubincová                     70,13 km

      TOP 1 z radov nepedagogických zamestnancov

      1. Bc. Martina Truhlářová                       58,50 km

       

      Adventná výzva spĺňala všetky kritériá fair-play, spojila triedy, utužila vzťahy či podporila zdravú súťaživosť športujúcich gymnazistov, ale predovšetkým zabezpečila rovnováhu fyzického a duševného zdravia. Víťazné triedy čaká na začiatku nového kalendárneho roka sladká odmena.

      Všetkým aktívnym i rekreačným bežkyniam a bežcom, študentom i zamestnancom gymnázia ďakujeme za účasť. Športu zdar!

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

      Mgr. Róbert Paradi, predseda PK TSV

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      z dôvodu vysokého nárastu chrípkového ochorenia bude prerušené vyučovanie v dňoch 20. - 22.12.2022. Žiaci sú zo stravy automaticky odhlásení. (Online vyučovanie nebude) 

      Prezenčné vyučovanie bude obnovené v pondelok 09.01.2023. 

      Želáme Vám vianočné sviatky radostné, tajomné a čarovné. Nech vnesú do vašich domovov a sŕdc lásku a porozumenie. 

       

      Radim Urban 

    • Štrasburg ako vianočný darček pre študentov
     • Štrasburg ako vianočný darček pre študentov

     • „Dokážem, teda som.“ Takto francúzska politička a prvá predsedníčka Európskeho parlamentu Simone Veilová pozmenila slávny výrok René Descartesa. Skupina študentov Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, ktorá dostala ponuku navštíviť v adventných dňoch europarlament v Štrasburgu, medzičasom dokázala svoju kompetentnosť vzorne reprezentovať školu vo vedomostných súťažiach, olympiádach a projektoch zameraných na právo, ekonómiu, psychológiu, filozofiu, dejiny, architektúru, umenie a oblasť tzv. soft skills. Oliver Marek a Liliana Pažítková z maturitnej bilingválnej triedy, Romana Švecová z III.A, Viktória Drábiková a Oliver Tremboš z bilingválnej III.B triedy zastupovali spolu s riaditeľom školy Radimom Urbanom a garantom zahraničného pobytu Petrom Rusnákom naše mesto a gymnázium počas zážitkovo-študijnej návštevy Štrasburgu.

      Program pobytu pozostával z ochutnávky Štrasburgu ako historického mesta s bohatou kultúrnou a umeleckou tradíciou, aby sa následne ďalší deň študenti, ako akreditovaní hostia Európskeho parlamentu pozvaní poslancom a priateľom školy Ivanom Štefancom, venovali bližšiemu spoznávaniu fungovania európskych inštitúcií a legislatívnej práce europarlamentu. Počas prednášky a diskusie s pánom europoslancom na aktuálne európske témy, zážitkovým pobytom v Parlamentáriu Simone Veilovej, návštevou rokovacej sály parlamentu počas poslaneckých interpelácií a v neformálnych rozhovoroch študenti získavali nové informácie a nadväzovali kontakty významné pre ich budúci kariérny rozvoj.

      „Vianočný Štrasburg je naozaj kúzelný. Po prechádzke vysvieteným historickým centrom, kde je vianočný čas cítiť na každom rohu, naozaj nepochybujem o jeho čestnom umiestnení v zoznamoch vianočných miest Európy. Veľmi elegantne sa tu mieša história mesta s majestátne krásnou katedrálou a modernými budovami... Štrasburg mi jednoznačne učaroval a veľmi príjemne ma prekvapil“, napísala o poznávacom pobyte maturantka Liliana Pažítková aktívna v Olympiáde ľudských práv a v projektoch Euroscola a ambasádorská škola EP.

      Študent tretieho ročníka Oliver Tremboš svoju skúsenosť zhrnul takto: „Pobyt v Štrasburgu začal dobrodružnou cestou naprieč strednou Európou prekonávajúc 1200 kilometrov. Aj napriek dlhej nočnej ceste mi Štrasburg priniesol mnoho neoceniteľných poznatkov a skúseností. Exkurzia mi poskytla možnosť spoznať život politika a štátnika na medzinárodnej úrovni, zoznámiť sa s atmosférou inštitúcie svetového významu. Počas pobytu som mal možnosť vytvoriť si aj hodnotné kontakty s významnými osobnosťami. Neodlučiteľnou súčasťou bolo aj spoznávanie mesta, ktoré ma nadchlo zachovanou stredovekou architektúrou a sviatočnou atmosférou vianočných trhov. Za možnosť zúčastniť sa na tejto študijnej návšteve som nesmierne vďačný.“

      Počas spoločnej večere gymnazisti zaznamenali, keď pán poslanec vyhodnotil našu školu ako vynikajúce gymnázium s výbornými aktívnymi kontaktami na zahraničie, s efektívnym systémom podpory zahraničnej spolupráce a ako jedného z hlavných lídrov medzi školami na Slovensku v európskych témach. Dosah skúseností, ktoré naši študenti nadobudli, ocenia v plnom rozsahu až v budúcnosti. Už teraz sú však nádejou pre spoločnosť.

      PK OBN

    • Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR
     • Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR

     • Dňa 24. novembra 2022 sa dvaja budúci inžinieri a jeden ašpirujúci lekár pod vedením p. prof. M. Dankovej zúčastnili medzinárodného kola Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR v mestečku Cheb na západe Čiech. Po získaní prvého miesta v regionálnom kole sme boli jednou z devätnástich slovenských škôl, ktoré postúpili do finále.

      Jubilejný 30. ročník súťaže sa niesol v duchu témy „Cesta do pekiel a späť“, čo opisuje aj takmer osemhodinovú cestu, ktorú sme spoločne podnikli. Záber testov, ktoré sme vypĺňali v niekoľkých súťažných kolách bol vskutku široký a týkal sa jedného z najhorších období v histórii ľudstva – druhej svetovej vojny. Okrem predvídateľných otázok o politike, osobnostiach a vojenskej technike nás čakali aj identifikácie partizánskych piesní zo zvukových ukážok, hrdinských vzbúr v koncentračných táboroch či divadelných hier napísaných práve o týchto strastiplných časoch.

      Vďaka profesionalite a štedrosti organizačného tímu vedeného Mgr. Miroslavom Stulákom z gymnázia v Chebe sme sa cítili nesmierne príjemne a odniesli si domov knižné darčeky. Sme im, rovnako ako aj zapojeným českým a slovenským akademikom a hosťom, preto veľmi povďační za úžasný zážitok. Veríme, že cieľ ich práce sa naplní, že naša generácia bude pamätať na ničivé a odporné následky voľného šírenia bigotnosti, ultranacionalizmu a fašizmu v spoločnosti a že proti týmto antihumanistickým ideám budeme spoločne, ako mladí ľudia neprestajne bojovať.

      Viac informácii o súťaži si potenciálni riešitelia ďalších ročníkov môžu prečítať na webe: dsgymn.gymcheb.cz

       

      Jakub Rendvanský (4.A), Patrik Miroslava Tremboš a Andrej Marek (oktáva)

    • Celoslovenské kolo Shakespearovho pamätníka – 25. ročník
     • Celoslovenské kolo Shakespearovho pamätníka – 25. ročník

     • Dňa 8. 12. 2022 sa po dlhej covidovej pauze opäť otvorili brány Zichyho paláca pre tých najúspešnejších študentov v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku z gymnázií z celého Slovenska. Slávnostné podujatie otvorila Anna Cifrová, zástupkyňa riaditeľky 1. súkromného gymnázia v Bratislave.

      Na 25. slovenskom kole Shakespearovho pamätníka sa zúčastnilo celkovo 58 súťažiacich z 25 škôl.

      Poradie svojho vystúpenia si súťažiaci losovali. Atmosféra v sále bola fantastická. Mnohé vystúpenia vyrážali dych a diváci s vervou tlieskali. Súťažiaci si od porotcov vypočuli povzbudenie aj slová uznania. Napriek tomu, že je Shakespearov pamätník recitačnou súťažou, na národnej úrovni spája mnohé školy a buduje kolegialitu. Vďaka patrí pani profesorke Ingrid Páleníkovej, ktorá svojich študentov kvalitne pripravila, povzbudzovala a na súťaž i sprevádzala.

      V piatej kategórii - próza (študenti 1. až 4. ročníka štvorročných gymnázií a 5. až 8. ročníka osemročných gymnázií) našu školu reprezentoval Damián Garžík zo septimy, ktorý sa umiestnil na krásnom 7. mieste. V šiestej kategórii - poézia (študenti 1. až 4. ročníka štvorročných gymnázií a 5. až 8. ročníka osemročných gymnázií) získal Artur Halo z III.B za prednes 14. miesto.

      Obom študentov srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia.

      PK ANJ

    • Micro:bity alebo tvorivé dielne programovania na našej škole
     • Micro:bity alebo tvorivé dielne programovania na našej škole

     • Dňa 2. 12. 2022 sa študentky II.D zúčastnili tvorivých dielní občianskeho združenia Aj Ty v IT, ktorá pomáha ženám a dievčatám všetkých vekových kategórií objavovať a rozvíjať digitálny potenciál. 

      Workshop sa konal v učebni informatiky. Po úvodnom zoznámení sa s mikroprocesorom BBC micro:bitom a vývojovým prostredím Makecode sa našim dievčatám pod vedením lektora Samuela Zboju podarilo naprogramovať a odladiť samozavlažovací kvetináč projekt z kategórie chytrá domácnosť.  

      Ohlasy II.D boli pozitívne: „Piatkový workshop bol veľmi zábavný a zároveň zaujímavý. Ďakujeme za príležitosť zúčastnenia sa.  

       

      PK informatiky 

    • Veľa lásky sa zmestilo do škatule od topánok
     • Veľa lásky sa zmestilo do škatule od topánok

     • Celoslovenská výzva pripraviť vianočné darčeky pre osamelých starých ľudí ani tento rok nezostala bez povšimnutia. Najmä žiaci, ale i zamestnanci školy s láskou nakupovali knihy, krížovky, sladkosti, hygienické potreby, kávy, čaje, hrnčeky, rukavice, šatky či ponožky. Nezabudli pripojiť tradičné vianočné priania. Počas prestávok balili škatule od topánok do vianočných papierov a plnili ich sladkým, slaným, teplým i voňavým prekvapením. Výsledkom ich dobrovoľníckej aktivity je 53 preplnených škatúľ pre starenky a starčekov v seniorských domovoch.

      Ďakujeme všetkým triedam za krásne vianočné darčeky. Nejednému deduškovi či babičke rozohrejú srdiečka a doprajú im pocit, že na nich neustále niekto myslí.

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie