• Niekoľko viet k novembru 89
     • Niekoľko viet k novembru 89

     • Študenti a pedagógovia Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch si v týchto dňoch pripomínajú hodnotu demokratického prostredia a význam slobody, ktorú dnes vnímame ako spoločenskú samozrejmosť. Je pre nás dôležité pripomenúť si, že 17. november 1989 (ale aj 17. november 1939, 1968-69) je sviatkom študujúcej mládeže, ktorá ctí práva a slobody a ktorá dokáže svojim hlasom upozorniť na neprávosť a násilie v spoločnosti. Málokto si už pamätá, že piešťanskí gymnazisti s p. prof. Vierou Kováčovou a chirurgom MUDr. Ivanom Mendlom zažili autentickú atmosféru 17. novembra 1989 na Národnej triede a nasledujúce udalosti v Prahe. Dá sa povedať, že piešťanské gymnázium bolo pri tom. Pred rokom si gymnazisti a ich učitelia pripomenuli jubileum novembra 89 panelovou diskusiou s osobnosťami Nežnej revolúcie. Slová jedného z pozvaných hostí, lídra piešťanského VPN MUDr. Mariána Kališa, prednesené pred neformálnou časťou panelovej diskusie, môžeme aj dnes považovať za aktuálne: „Úsilie o slobodnú spoločnosť a demokraciu sa neskončilo, každý deň sa stáva výzvou k jej zachovaniu.“ Nech sa nám darí toto úsilie napĺňať.

                                                                                                                riaditeľ školy Mgr. Radim Urban

    • Majstrovstvá Trnavského kraja v šachu
     • Majstrovstvá Trnavského kraja v šachu

     • Dňa 22.11. sa uskutočnia Majstrovstvá Trnavského kraja v šachu základných a stredných škôl.
      Nakoľko súčasná situácia neumožňuje odohratie majstrovstiev klasickým spôsobom, tento rok sa odohrajú formou online, na šachovom serveri lichess.org
      Nie je podmienkou, aby boli registrovaní v šachovom klube. Zúčastniť sa teda môže naozaj každý.

      Súbor s propozíciami sa nachádza TU.

    • Zmena termínu jesenných prázdnin
     • Zmena termínu jesenných prázdnin

     • Milí rodičia, žiaci, 

      oznamujeme vám zmenu dátumu jesenných prázdnin, ktorú ohlásilo Ministerstvo obrany SR z dôvodu celoplošného testovania na COVID 19.

      Jesenné prázdniny sú stanovené na dni:

      - od 30. 10. 2020 do 02. 11. 2020,

      - od 06. 11. 2020 do 09. 11. 2020.

    • Oznam
     • Oznam

     • Aj v čase sprísnených opatrení si môžu študenti alebo ich rodičia, ktorí majú záujem o osobné konzultácie so školskou psychologičkou, dohodnúť s ňou miesto a čas stretnutia na jej telefonickom kontakte 0915 180 688.

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí rodičia a žiaci,

      triedy príma, sekunda, tercia a kvarta sa budú aj od 12.10.2020 naďalej riadne vyučovať v škole.
      Obedy pre žiakov P,S,T a K budú zabezpečené.


      Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa TTSK od pondelka 12.10.2020 prechádzajú starší žiaci na dištančné vzdelávanie.

      Vyučovanie bude prebiehať online formou prostredníctvom aplikácie WEBEX od utorka 13.10.2020.

      V pondelok udeľujeme žiakom I. - IV. ročníka, V. B a kvinty - oktávy študijné voľno, počas ktorého sa žiaci pripravia na online vyučovanie prostredníctvom aplikácie WEBEX.

      Podrobnejšie informácie ohľadom online vyučovania dostanete v priebehu pondelka cez edupage.
      Všetkým starším žiakom budú obedy odhlásené automaticky.

      Vedenie školy

    • Európske témy na gymnáziu
     • Európske témy na gymnáziu

     • V rámci cyklu Eurotémy na gymnáziu, ktorý 2. októbra 2020 slávnostne otvoril riaditeľ školy Mgr. Radim Urban, vystúpil s odbornou prednáškou o európskej zahraničnej politike a ekonomických výzvach nového fiškálneho obdobia europarlamentu poslanec Robert Hajšel. Začiatok októbra sa na piešťanskom gymnáziu niesol v duchu zaujímavej diskusie na aktuálne európske témy. Študentom gymnázia bol v prednáške a následnej diskusii umožnený  náhľad do zákulisia práce europarlamentu a objasnenie procedurálnych postupov a mechanizmov, ktoré dokázal pán europoslanec zrozumiteľne a pútavo vysvetliť. Otázky študentov a odpovede europoslanca sa dotýkali tém ako je ochrana a podpora právneho štátu, ustanovenie európskej minimálnej mzdy či kompenzačné schémy v krízových obdobiach počas pandémie COVID-19. Zaujímavou informáciou bolo, že energetická chudoba zasahuje až 60-70 miliónov obyvateľov EU. Podľa slov europoslanca Hajšela má zelená energetická politika smerovať k tomu, že sa nebude prehlbovať energetická chudoba. On sám sa prikláňa sa k flexibilnej únii európskych krajín, ktorá toleruje diferencie členských štátov vzhľadom na ich geopolitickú pozíciu a záujmy. Pre účel spravodlivejšej a slobodnejšej konkurencie navrhuje harmonizovaný základ daní. Budúcnosť Slovenska vidí v kooperácii štátov euroúnie a koordinácii ich regionálnych politík. Myslíme si, že diskusia priniesla gymnazistom cenné vedomosti, ktoré využijú nielen pri maturitných skúškach. Odborná prednáška s diskusiou sa uskutočnili v súlade s platnými hygienicko-epidemiologickými opatreniami ÚVZ SR. Garantom cyklu prednášok a stretávania sa študentov s odborníkmi z prostredia európskych politík je učiteľ občianskej náuky na gymnáziu Peter Rusnák. Gymnazisti, ktorí vzorne reprezentujú školu v olympiádach a vedomostných súťažiach, sa môžu tešiť z pozvania pána europoslanca na odbornú exkurziu do Bruselu.

      text: Liliana Staňová (5.B) – Sabina Zureková (3.A)
      foto: Roman Ondrejka

    • Zázračný oriešok
     • Zázračný oriešok

     • 29. septembra sa žiaci sekundy zúčastnili v rámci festivalu Zázračný oriešok podujatia Dobré stránky. Žiakom bola prezentovaná literárno-publicistická relácia Rádia Devín s rovnomenným názvom, ktorá od pondelka do piatku poslucháčom ponúka desať minút tipov, postrehov, poznámok či úvah z pestrého detského knižného sveta. Okrem toho si vyskúšali, ako sa pracuje pod režisérskou taktovkou Oľgy Janíkovej.

      Žiaci zároveň na lístky písali svojich obľúbených autorov, v závere si vyžrebovaní odniesli za odmenu knihy či ročné členské v Mestskej knižnici mesta Piešťany. Programom nás sprevádzali literárna vedkyňa Timotea Vráblová, dramaturgička Beata Panáková, dramaturg a redaktor Vladimír Hanuliak a rozhlasová režisérka Oľga Janíková.

      Ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť!

    • Majstrovstvá stredných a základných škôl 2020 v golfe
     • Majstrovstvá stredných a základných škôl 2020 v golfe

     • Napriek všetkým negatívnym udalostiam v tomto roku sa 29. septembra uskutočnil už 9. ročník Majstrovstiev stredných a základných škôl v golfe vo Welten golf clube v Báči. Turnaj organizuje  Súkromné slovanské gymnázium a Slovenská golfová asociáca.  Premiéru na tomto podujatí malo aj naše Gymnázium Pierra de Coubertina. Školu reprezentovali žiaci Tobias Munk, Oliver Kardoš a André Hlinka. Po napínavom rozstrele , na druhej play off jamke, vybojoval Tobias pre našu školu skvelé 2.miesto.

    • Triedne zasadnutia Rady rodičov Gymnázia Pierra de Coubertina.
     • Triedne zasadnutia Rady rodičov Gymnázia Pierra de Coubertina.

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 28. septembra 2020 o 17.00 hod. sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov (rodičovské združenie) v jednotlivých triedach Gymnázia Pierra de Coubertina.  Ich súčasťou bude aj voľba zástupcov rodičov do Rady školy.

      Do budovy školy sa bude vchádzať  v rúškach len cez hlavný vchod, kde každému rodičovi odmeriame teplotu a vydezinfikujeme ruky. Všetci rodičia v triedach vypíšu prehlásenie o bezinfekčnosti, ktoré im rozdajú triedni vyučujúci.                                                                    

      Srdečne Vás pozývame na stretnutie s učiteľmi školy.

    • Biela pastelka 2020
     • Biela pastelka 2020

     • V piatok 18. septembra sa uskutočnila charitatívna finančná zbierka, ktorú každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Biela pastelka 2020. Aj Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany sa už tradične do projektu zapojilo.

      Vedúca KS ÚNSS Trnava Mgr. Lenka Patyiová vyjadrila poďakovanie aj za to, že sme sa nezľakli a pomohli aj napriek neľahkej situácii súvisiacej s vírusom COVID-19: „Aj vďaka spolupráci s Vami a študentmi/študentkami gymnázia sa nám podarilo dosiahnuť celkový výnos 7 535,40 €. Je to síce výrazný pokles oproti minulému roku, ale vzhľadom na aktuálnu situáciu je to oveľa lepšie, ako sme dúfali. Ceníme si vašu spoluprácu a ďakujeme.“

      Poďakovanie patrí všetkým študentom – dobrovoľníkom, ktorí pomohli k zisku celkového výnosu finančnou čiastkou 692,90 €. Za našu školu zbierku vykonávali: Matej Brezovský, Klára Wiedermannová, Nikola Kutálková a Andrea Korcová z II.B, Veronika Galová a Lea Chynoranská z II.D, Tomáš Sokolovský z III.C, Elise Mária Ábelová z kvinty, Elisabeth Salvianyová, Ester Ellen Štubňová, Dominika Valková a Natália Jančovičová zo septimy. Najaktívnejšou dvojicou sa stala Andrea Korcová a Nikola Kutálková, ktoré spolu vyzbierali 173,96 €.

      Milí dobrovoľníci, ďakujem vám za vzornú reprezentáciu gymnázia.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Ďakujeme veľmi pekne pani Halovej a knižnému vydavateľstvu Inaque za nádherné knihy v angličtine, taliančine a španielčine venované našej cudzojazyčnej knižnici. Žiaci si tieto a mnohé ďalšie knižky môžu vypožičať v pondelok - stredu a v piatok cez veľkú prestávku v novej budove na prvom poschodí u p.Evy Corticelli. Aktualizovaný zoznam dostupných kníh si môžete pozrieť na stránke školy záložka Škola - English Library alebo priamo na odkaze https://gypy.edupage.org/a/english-library

      Ešte raz veľmi pekne ďakujeme našim štedrým darcom a čitateľom z radu študentov prajeme Happy Reading

      PK ANJ

    • Mladý záchranár trnavskej župy
     • Mladý záchranár trnavskej župy

     • Dňa 22.9. 2020 sa študenti našej školy pod vedením Mgr. Paradiho zúčastnili I. ročníka súťaže Mladý záchranár trnavskej župy. Župa súťaž veľmi dobre pripravila a zorganizovala v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Študenti súťažili v poskytovaní prvej pomoci a záchrany života na 6-tich stanovištiach, ktoré boli originálne pripravené a modelované živými hercami. Stanovištia boli rozmiestnené v historickej časti mesta Trnava. Náš kolektív si v zložení Klára Švorcová, Lucia Pernischová, Marko Klement a Matúš Urban počínal veľmi dobre a nazbieral cenné skúsenosti do ďalšieho ročníka súťaže. Študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!!

    • Gymnazisti v európskych témach už tradične výborní
     • Gymnazisti v európskych témach už tradične výborní

     • Tradíciu proeurópskych aktivít a úspešného súťaženia vo vedomostiach o európskej kultúre, histórii, umení, architektúre, ekonómii a politike štátov Európskej únie aj tento rok potvrdil tím našich študentov 2. miestom v krajskom kole vedomostnej súťaže stredných škôl Mladý Európan 2020. Po dôkladnom štúdiu európskych reálií dokázali študenti Daniel Valko, Lukáš MojžišDaniel Pavelka, ktorý zároveň do súťaže pripravil výborne spracovanú prezentáciu Nemecka, v dvojkolovej vyraďovacej súťaži, organizovanú regionálnou informačnou kanceláriou Europe Direct v Senici, vyriešiť správne väčšinu úloh a ich bodový zisk len tesne minul víťazné umiestnenie. Pôsobenie piešťanských gymnazistov v súťaži je už tradične suverénne a štýl súťaženia kultivovaný. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

      Peter Rusnák, koordinátor vedomostnej súťaže na gymnáziu

      Foto© europedirect.senica.sk

    • Gymnazisti pomohli rozhýbať Piešťany
     • Gymnazisti pomohli rozhýbať Piešťany

     • Piešťany sa v sobotu 5.9. rozhýbali s projektom Vyber si svoj šport. Občianske združenie HappyMove v spolupráci s Asociáciou športových klubov Piešťany privítalo 17 športových klubov na jednom priestranstve. HS Centrum Piešťany sa premenilo na jedno veľké športovisko, kde si deti mohli vyskúšať rôzne druhy športov. Malí aj veľkí zažili deň plný športu a zábavy. Viac ako 300 najmenších športovcov v sprievode svojich rodičov vytvorili úžasnú atmosféru. A nechýbali ani obľúbené tváre profesionálnych športovcov či spevákov.

      Tento veľkolepý projekt naplnil aj charitatívny rozmer. Účastníci podujatia pomohli dobrovoľným príspevkom do tomboly členke klubu HappyMove Eliške z Moravian nad Váhom k zisku 1900,- eur na zdravotné procedúry, ktoré nevyhnutne potrebuje. Dobrovoľníci z nášho gymnázia – Elise Mária Ábelová z kvinty, Tomáš Sokolovský z III.C, Ester Ellen Štubňová a Elisabeth Salvianyová zo septimy, Matej Brezovský, Klára Wiedermannová a Nikola Kutálková z II.B - zabezpečovali hladký priebeh celej akcie od začiatku do konca. Starali sa o registráciu malých športovcov, plnili si povinnosti na štarte, dbali na dodržiavanie nariadení v súvislosti s neutíchajúcou pandémiou, rozdávali deťom darčeky, pripravili ceny do tomboly, ktorú na záver žrebovali.

      Všetkým dobrovoľníkom ďakujem za výborne odvedenú prácu a vzornú reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, učitelia a žiaci,

      od stredy 16. septembra 2020 sa prechádza na riadne vyučovanie. Zároveň sa začne vydávať aj strava. Do školy sa bude vstupovať hlavným vchodom, študenti z prístavby a s bicyklami budú vstupovať vchodom okolo haly. Nosenie rúšok je nadaľej povinné vo všetkých priestoroch školy, aj v triedach.

    • Gymnazisti pútavo o ŠOA
     • Gymnazisti pútavo o ŠOA

     • V stredu 9. septembra 2020 sa gymnazisti bilingválnej triedy štúdia zúčastnili v rámci bohatého programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Piešťanoch spomienkového programu Pamätného dňa holokaustu. V priestoroch piešťanského židovského cintorína a domu pohrebného bratstva na mieste Pamätníka holokaustu si pri príležitosti Slovenského dňa holokaustu vypočuli pútavé a svedecky zaujímavé prednášky členov miestnej židovskej komunity, historika, architekta i miestneho rabína. Slovenský deň holokaustu je pripomienkou prijatia drakonických zákonov tzv. Židovského kódexu Slovenským vojnovým štátom dňa 9.9.1941. Pietny charakter stretnutia zvýraznil aj spev miestneho rabína s hrou na aškenázsky šofar. Študenti gymnázia si prezreli piešťanský Pamätník obetiam holokaustu a v jeho expozícii i v prednáškach sa dozvedeli mnohé o moderných slovenských dejinách, ktoré stále zostávajú bolestnou stopou nedávnej minulosti a zaväzujúcim odkazom pre budúcnosť.

      Peter Rusnák, učiteľ

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje dňa 14.09.2020 žiakom a zamestnancom školy riaditeľské voľno.

      Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov.

     • Príhovor ministra školstva k začiatku školského roka 2020/2021

     • 01.09.2020 Minister školstva Branislav Gröhling deň pred začiatkom nového školského roka poprosil rodičov a žiakov o spoluprácu pri vytvorení bezpečného prostredia na školách a poďakoval im za zodpovedné nosenie rúšok v prvých dvoch týždňoch vyučovania.

      ​​​​​​​

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie