• Time for change - prvá úspešná akcia za nami
     • Time for change - prvá úspešná akcia za nami

     • Skupina prevažne našich žiakov - dobrovoľníkov dňa 5.júla 2020 spoluorganizovala akciu za účelom vyčistenia priestorov Červenej veže pri Piešťanoch. I keď na začiatku bola účasť skromná, neskôr aj samotní organizátori boli prekvapení množstvom ľudí, ktorí sa postupne pridali. Výsledkom ich práce bola hromada vyzbieraných odpadkov, ktorými nezodpovední obyvatelia znečistili prírodu okolo nás. Veríme, že táto akcia nebola posledná a podnieti záujem o udržiavanie čistoty prírody a aj u ďalších dobrovoľníkov, ktorých radi medzi nami privítame.

    • Pozvánka na brigádu - čistenie Červenej veže
     • Pozvánka na brigádu - čistenie Červenej veže

     • Skupina žiakov nášho gymnázia a iných stredných škôl sa venuje riešeniu aktuálnych ekologických problémov svojho okolia. Snažia sa tiež rozšíriť myšlienky eko spôsobu života medzi svojimi rovesníkmi a 5.7.2020 o 14:00 organizujú́ čistenie objektu Červenej veže v Piešťanoch.

      Ak aj vy cítite potrebu prispieť k čistote vášho okolia, neváhajte sa pripojiť k nim.

    • Deň olympizmu v rukách piešťanských gymnazistov – dobrovoľníkov
     • Deň olympizmu v rukách piešťanských gymnazistov – dobrovoľníkov

     • Aj staroveké olympijské hry si vyžadovali aktívnu účasť dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na organizácii takej veľkolepej udalosti. Študenti z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch nezaváhali a svojou dobrovoľníckou prácou prispeli k plynulému priebehu Športového olympijského dňa, ktorý zorganizoval Olympijský klub Piešťany v spolupráci so športovým klubom Happymove. V nedeľu 21.6.2020 nebolo ideálne počasie, ale ani dážď a vietor nezabránili malým športovcom zapojiť sa do bojov o olympijské medaily. V bojoch o zlato, striebro či bronz v rôznych športových disciplínach pomáhali najmenším súťažiacim zástupcovia gymnázia: Natália Mesáková z I.C, Laura Rapáková a Emma Halmešová z III.B, Dominika Hrebíková, Eliška Sobotová, Dominika Miklovičová, Emma Kleinová a Laura Lukáčiková z II.D, Dominika Hritzová, Liliana Pažítková, Mirka Drahovská a Sára Hercegová z  II.B, Elise Mária Ábelová z kvarty, Rebeka Reginová, Róbert Hadbábny, Mária Bieliková a Marek Vatrt z II.C, Adela Bundová a Klára Švorcová z kvinty a Lukáš Svetlík z III.C. K výbornej atmosfére prispeli aj povzbudzovaním „budúcich“ olympionikov v duchu hesla Pierra de Coubertina: „Najdôležitejšie v živote nie je zvíťaziť, ale bojovať; hlavné nie je vyhrať, ale odvážne sa biť.“

      Ďakujem všetkým gymnazistom, ktorí venovali svoj voľný čas zmysluplným aktivitám, ku ktorým istotne patrí aj organizácia športových podujatí, a získali tak pocit dobre vykonanej práce v oblasti práce s deťmi.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 07.05. 2020 sa konalo okresné kolo chemickej olympiády dištančnou formou. Svoje vedomosti si preverili: Elise Mária Ábelová (kvarta), ktorá sa umiestnila na 1.mieste a Dominika Mitošinková (kvarta), ktorá skončila na 2.mieste a postúpili tak do krajského kola.

      Krajské kolo chemickej olympiády sa konalo dištančnou formou:

      • 28.05.2020 - v kategórii D súťažili Liana Mitošinková (kvarta) a Elise Mária Ábelová (kvarta), ktoré sa stali úspešnými riešiteľkami,
      • 21.05.2020 - v kategórii B súťažili Adam Horváth (sexta) – 4.miesto, Simona Hrabovská (3.B) – 6.miesto a Miroslava Seewaldová (3.B) – 8.miesto,
      • 04.06.2020 - v kategórii C súťažil Patrik Miroslav Tremboš (kvinta).

      K dosiahnutým úspechom študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • 2. kolo prijímacích skúšok do 4-ročného štúdia
     • 2. kolo prijímacích skúšok do 4-ročného štúdia

     • Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do 4-ročného štúdia v školskom roku 2020/2021. Zákonný zástupca môže podať prihlášku na vzdelávanie do 19.06.2020 riaditeľovi strednej školy. Prijímacie konanie sa uskutoční 22.06.2020 administratívnou formou.

      Riaditeľ školy 23.06.2020 odošle rozhodnutie o prijatí na štúdium.

    • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 10.02. 2020 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády.

      V teoreticko – praktickej časti si svoje vedomosti preverili: Elise Mária Ábelová (kvarta), ktorá sa umiestnila na 2.mieste, Dominika Marcinová (tercia), ktorá skončila na 3.mieste a Lenka Krelová (tercia), ktorá získala 5.miesto. V projektovej časti súťažila Eliška Rusnáková (kvarta), ktorá sa umiestnila na 2.mieste a postúpila tak do krajského kola.

      Krajské kolo biologickej olympiády sa počas tohto mimoriadneho obdobia konalo dištančnou formou ale len projektová časť:

      • v kategórii A súťažila Nina Mičová (septima) -  3.miesto
      • v kategórii B súťažili Emma Kleinová (2.D) – 3.miesto a Tomáš Sokolovský (2.C) – 5.miesto
      • v kategórii C súťažila Eliška Rusnáková (kvarta) – 2.miesto a postúpila tak do celoštátneho kola, kde sa stala úspešnou riešiteľkou.

      K dosiahnutým úspechom študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Obnova platnosti študentského preukazu ISIC
     • Obnova platnosti študentského preukazu ISIC

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      aby ste v ďalšom školskom roku mohli využívať svoj preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

      Každý študent, ktorý si obnoví platnosť preukazu známkou ISIC 09/2021, získa v septembri už tradičnú kupónovú knižku. Nachádzajú sa v nej kupóny s extra zľavami nad rámec bežných zliav. Platia do 17.11.2020.

      Zároveň, kto si do 3.7.2020 zakúpi známku môže sa zapojiť do súťaže viď https://www.facebook.com/photo?fbid=2651037675000255&set=a.337447863025926

      Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

      Podrobnejsie informácie nájdete aj na priloženom letáku.

    • Informácia pre záujemcov o štúdium na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany
     • Informácia pre záujemcov o štúdium na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že prijímacie konanie administratívnou formou do 5-ročného (bilingválneho) a 4-ročného štúdia sa uskutoční dňa 20.05.2020. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke školy a vo vývesnej skrinke pred budovou gymnázia najneskôr do 15.00 hodiny vo štvrtok 21.05.2020.

      Záujemcom o 4-ročné štúdium bude na  emailovú adresu uvedenú v prihláške zaslaný kód Vášho dieťaťa, pod ktorým bude zverejnený výsledok prijímacieho konania. Záujemcom o bilingválne štúdium boli v mesiaci marec zaslané kódy v pozvánkach.

      Po doručení rozhodnutia o prijatí Vás poprosíme, čo najskôr potvrdiť záujem o štúdium vyplnením „Záväzného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení“ dieťaťa na štúdium.

    • Celoštátna prehliadka SOČ 2019/2020 - dištančne
     • Celoštátna prehliadka SOČ 2019/2020 - dištančne

     • Dňa 07.mája 2020 sa konalo celoštátne kolo už 42. ročníka SOČ v Trenčíne, do ktorého postúpili  študentky Rebeca Gratke (oktáva)s prácou: „Vzájomná interakcia prírodných látok produkujúcich rastlinami a mikroskopických húb parazitujúcich na boráku lekárskom." a Soňa Ciklaminiová (2.C) s prácou: "Zobrazovanie počtu voľných miest v školskej jedálni.“ Každá z nich súťažila v inom odbore a obe skončili na peknom 4.mieste.

      K dosiahnutému úspechu študentkám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Ponuka matematickej súťaže ATTOMAT
     • Ponuka matematickej súťaže ATTOMAT

     • Nezisková organizácia P-MAT organizuje v tomto náročnom období pre veľký úspech po druhý raz  matematickú súťaž Attomat.

      Tentoraz sa uskutoční vo štvrtok 21.5. (prihlasovať sa dá do 19.5. do 22:00). Prihlasovanie a viac informácií nájdete na stránke:

      https://www.p-mat.sk/aktivity/attomat/

      Hoci je súťaž určená hlavne pre študentov prímy až kvarty, zapojiť sa môžu i starší študenti, učitelia i rodičia.

    • Príhovor (ne)maturantov
     • Príhovor (ne)maturantov

     • Drahá naša škola, naše gymnázium!

      Dnes mal byť oficiálne deň rozlúčky s nami, maturantmi. Okolnosti však zariadili, aby maturanti roku 2020 neboli len ďalšími obyčajnými, stereotypnými maturantmi, a tak i príhovor (ne)maturanta nemá inú možnosť, musí prísť len touto cestou.

      Ôsmy rok sme denne vchádzali do tej istej školy, ôsmy rok sme si denne sadali do lavíc a stretávali sme ôsmy rok tých istých spolužiakov, učiteľov. Opakovane už ôsmy rok za sebou rovnaké rána, podobné dni... až do 9. marca.

      Od prímy, od prvých vedomostí, ktoré ste sa snaživo pokúšali dostať nám do hlavy, drahí učitelia, ste nám podaktorí vraveli, že sa učíme kvôli maturite, ona je tým cieľom a vrcholom, ktorý chceme dosiahnuť. Priečili sme sa Vám, namietali sme, tvrdili sme už vtedy ako deti, že sa neučíme na maturitu, učíme sa do života. Asi sme v tomto prípade tak trochu vyhrali hru na pravdu. I keď zopár z nás si naozaj skúsi, aké je to sedieť pred Vami za zeleným stolom, väčšina si po ministrovom vyhlásení vydýchla a nastali chvíle osláv a radosti, keď sme takto jednoducho obišli systém.

      Tieto chvíle ale razom vystriedali iné. Smutné, nostalgické. Už sme vedeli, že miesto, na ktorom sme za osem rokov strávili tisíce hodín, sme 9. marca navždy ako študenti opustili. 9. marca sme naposledy zažili, aké je to byť stredoškolákom, sediacim na hodinách v lavici vedľa svojho kamaráta. 9. marca to dlhé krásne obdobie predčasne skončilo.

      Platíme za vytúžené (ne)maturity istú daň. Dnes by sme odhalili svoje tablá, pýšili by sme sa nimi pred Vami i pred celým mestom. O túto česť sme ako (ne)maturanti tento rok prišli. No nielen o tablo, hádzanie cukríkov, úsmevy a posledné spoločné chvíle. Sme ukrátení aj o inú česť. Prísť naposledy za našimi učiteľmi s kvetom v ruke a so slzami v očiach, ešte stále súc študentmi, a poďakovať sa.

      A preto, aspoň tu a teraz, touto virtuálnou cestou, Vám, naši najdrahší učitelia, posielame obrovskú kyticu virtuálnych kvetov. Za to všetko, čo ste pre kohokoľvek z nás kedy urobili. Boli ste tu pre nás, keď sme Vás potrebovali. Či ako opora, dobrí radcovia, poslucháči, psychológovia alebo i priatelia na zvyšok života... a aj v týchto časoch počas online hodín. Našli sme vo Vás to, čo sme každý potrebovali.

      Ďalšiu virtuálnu kyticu posielame nepedagogickým zamestnancom školy. Sú jej neoddeliteľnou súčasťou a bez nich by škola ako mechanizmus nefungovala. Tiež tu boli celých osem rokov vždy pre nás.

      A poslednú, tretiu kyticu spolu s povzbudením a aspoň virtuálnymi cukríkmi, posielame všetkým ostatným študentom. Vážte si skutočné hodiny s učiteľmi, kým budú. Vážte si spolužiaka vedľa seba v lavici, kým môžete od neho občas odpisovať. Vážte si svoju triedu, ostatných spolužiakov, kým sa s Vami ešte občas podelia o desiatu alebo Vás len môžu objať, zasmiať sa s Vami naživo, nie online. O tieto radosti, o možnosť naposledy ich zažiť nás aktuálna situácia obrala. Vieme, že je vo Vás možno trocha hnevu, závisti, že zrovna my tento rok maturovať nemusíme, ale... možno pár dní stresu stojí za to, aby ste sa so školou mohli rozlúčiť tak, ako si to zaslúži ona, ako si to zaslúžite Vy. Všetky tri kytice od nás nahrádzajú nekonečné slová vďaky, ktoré ani nie sme schopní vyjadriť.

      Bolo nám cťou byť Tvojou súčasťou, drahá škola, drahé gymnázium. Ako (ne)maturanti sa s Tebou lúčime a prajeme Tvojim učiteľom, ostatným zamestnancom a Tvojim študentom množstvo ďalších úspešných rokov. Si navždy v našom srdci a my, dúfajme, navždy v Tvojom. Ďakujeme Ti. Tvoja OKTÁVA

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie