• Kvarta po stopách štiavnických permoníkov
     • Kvarta po stopách štiavnických permoníkov

     • Pod patronátom triednej učiteľky Dr. Domonkosovej a v režijnom vedení učiteľa Dr. Rusnáka v piatok 21. októbra študenti kvarty absolvovali edukačný program v Banskej Štiavnici. Okrem geológie, chémie a botaniky sa dotýkali aj histórie banských miest a barokovej architektúry. Kvartáni v bani Glanzenberg ako malí permoníci prešli popod trotuár Banskej Štiavnice, aby napokon v botanickej záhrade objavili krásu biodiverzity a svetovú slávu banskej akadémie. Spolu s krásami mesta ich upútal aj príbeh štiavnickej gymnaziálnej profesorky Alžbety Gwerkovej a neopakovateľná atmosféra barokového klenotu nad mestom - štiavnickej Kalvárie. Výdatný obed v monarchistickej atmosfére uspokojil aj tých najväčších hladošov. Práca študentiek v šperkárskej dielni Geologického múzea a brúsenie drahokamov šikovnými rukami gymnazistov bolo príjemným tvorivým rozptýlením zážitkami a poznaním naplneného dňa.

      PK OBN

    • Neobyčajná beseda s neobyčajným Kellenbergerom
     • Neobyčajná beseda s neobyčajným Kellenbergerom

     • Dňa 19. 10 . 2022 do priestorov nášho gymnázia zavítal výtvarník, maliar a ilustrátor – Martin Kellenberger. Výživnú besedu o knihe Neuveriteľné dobrodružstvá grófa Beňovského, ktorú napísal Miroslav Musil, moderovala pracovníčka Mestskej knižnice mesta Piešťany – Katarína Gregušová. Očarení rukopisom a príjemným vystupovaním umelca žiaci sekundy sa nebáli klásť rôznorodé aj nevšedné otázky. Dozvedeli sme sa o technikách, ktoré pán Kellengerger využíva pri práci, o úskaliach neľahkej úlohy ilustrátora komiksu, ktorý nielen ilustruje, ale zároveň dáva konečnú podobu aj písmu. 

      Martin Kellenberger je umelec, ktorý precízne pracuje s témou, ktorú dostal. Odhodlanie dotiahnuť prácu do maxima predviedol aj v uvedenej knihe. Ilustrácie pracujú s vrstvením jednotlivých plánov cez seba, pričom autor nezabúda aj na najmenšie detaily, ako je napríklad obraz na stene v pracovni zobrazujúci lov bizónov indiánmi. Práve pre rafinovanosť a odhodlanie skúmať každý detail sa Kellenbergerove ilustrácie stávajú efektívnou kronikou prijímateľovej percepcie. 

    • Memoriál prof. Viliama Kuba
     • Memoriál prof. Viliama Kuba

     • Štvrtkové popoludnie patrilo spomienke na nášho bývalého kolegu, profesora matematiky a fyziky, Mgr. Viliama Kuba. Už 25 rokov si naši učitelia pripomínajú symbolickým turnajom tohto volejbalového nadšenca. Počet zúčastnených družstiev, tvorený z učiteľov rôznych stredných škôl v Piešťanoch, z niekdajších 6-7 síce  klesol na tri, no o to dôležitejšie je vyzdvihnúť snahu o športovanie.

      Za tím Gymnázia Pierra de Coubertina nastúpili učitelia: R. Urban, D. Domonkoš, R. Paradi, J. Šmída, D. Gašparová, M. Löfflerová, K. Dzurová, Z. Matúšová. V zápase s kolegami zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Piešťanoch sme zvíťazili 2:1, s kolegami z Hotelovej akadémie 2:0. Turnaj bol spomienkou aj na ďalších kolegov – športovcov, ktorí už tiež nie sú medzi nami, Mgr. Štefan Bekö, Mgr. Ivan Luknár. Ďakujeme všetkým priaznivcom, ktorí nás prišli povzbudiť, bývalým kolegom, aj organizátorom, prof. J. Studénkovej, Ľ. Synakovej, P. Šimovej, E. Horváthovej. Športu zdar!

                                                                                                                                    PK TSV

    • Cestou z Prahy cez Paríž a Dublin až do Štokholmu / Európsky deň 2022 na gymnáziu
     • Cestou z Prahy cez Paríž a Dublin až do Štokholmu / Európsky deň 2022 na gymnáziu

     • Po čase opäť pedagógovia a študenti piešťanského gymnázia, ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, usporiadali Európsky deň 2022, tentoraz s ekonomickou tematikou. V piatok 7. októbra prijali pozvanie prednášať vzácni hostia - poslanec Europarlamentu a priateľ školy Ivan Štefanec s ekonomickým analytikom INESSu Martinom Vlachynským, bývalým študentom gymnázia. Európsky deň slávnostne otvoril príhovorom riaditeľ školy Radim Urban.

      Prednášky pozvaných hostí sa venovali ekonomickým výzvam, ktorým Európa spoločne čelí, pričom následná diskusia priniesla zaujímavé informácie aj o slovenskej rozpočtovej politike a ekonomickej kondícii štátov EÚ. Gymnazisti plne využili možnosť klásť hosťom otázky a diskutovať s nimi o atraktívnych témach, ktoré v súčasnosti rezonujú v našej spoločnosti. Aj účasť študentov alumni-klubu gymnázia a profesoriek z českých gymnázií obohatila program tohtoročného európskeho dňa.

      Po živej diskusii pozvaní hostia, už ako súčasť hodnotiacej poroty, precestovali 4 členskými krajinami Európskej únie s ambíciou vybrať tú najlepšiu. Študenti súťažiacich tried pripravili bohatý kultúrny program s občerstvením v národnom duchu. Študenti 2.A pod vedením triednej profesorky Kataríny Dzurovej predstavili komisii krásy Českej republiky, ktorá je aktuálne predsedajúcou krajinou Rady EÚ. Dominanty krajiny a výborné občerstvenie s reprodukovaným vystúpením božského Káju vytvorili neopakovateľnú atmosféru, v ktorej porota s divákmi aj vďaka Krtkovi nazrela do čarokrásneho sveta detských rozprávok.

      Po hladkom pristátí s leteckou spoločnosťou bilingválnej 2.B triedy na palube s triednou profesorkou Evou Corticelli porota vďaka komentovanej prehliadke klenotov Francúzska využila jedinečnú príležitosť užiť si atmosféru romantického mesta na Seine i vďaka perlivému moku a exkluzívnej vstupenke na parížsky Fashion Week.

      Ďalšia bilingválna komunita 3.B triedy s triednou profesorkou Ingrid Páleníkovou priblížila odbornej porote jedinečnú históriu a podmanivú kultúru Írska, ktorej krásu mali možnosť študenti spoznať vďaka európskemu projektu študijných mobilít Erasmus +. Informácie o zelenom ostrove sv. Patrika odprezentovali v anglickom jazyku a sčasti dokonca v pôvodnej írčine!

      Poslednou zastávkou na európskej tour boli filmové ateliéry Svenska, kde vďaka triede sexte s jej triednym profesorom, dramaturgom a garantom celého podujatia, slávny režisér Ingmar Bergman natáčal nový film o Švédsku, ktoré sa pripravuje na predsedníctvo Rady EÚ v budúcom roku. Hostia a členovia poroty si spolu s účinkujúcimi študentami zaspievali hity skupiny ABBA, videli servis Björna Borga, stali sa svedkami vikingského zápasu i ceremoniálu udeľovania Nobelovej ceny básnikovi Tranströmerovi samotným Alfredom Nobelom. Filmovací deň v sexte podporila sponzorsky i chutným firemným jedlom spoločnosť Ikea.

      Odborná porota mala ťažkú úlohu vybrať víťaza súťaže, keďže všetci študenti si pripravili výborný program a preukázali aj svoj úprimný záujem o európske témy. Po dôkladnej úvahe hodnotiaca komisia väčšinou hlasov udelila prvé miesto sexte, pričom ocenila kvalitu prezentácií všetkých zúčastnených tried.

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

       

                                                                                                        Liliana Pažítková, maturitná V.B

    • Študenti sami rozhodli, kam pôjdu peniaze z rozpočtu
     • Študenti sami rozhodli, kam pôjdu peniaze z rozpočtu

     • Do projektu participatívneho rozpočtu pre stredné školy sme sa zapojili preto, aby sme finančné prostriedky využili v súlade s potrebami a želaním žiakov. Naša cesta sa začala vo februári 2022. Zástupcovia tried si zahrali hru Nie je mesto ako mesto, aby pochopili zmysel participatívneho rozpočtu. Nasledovali ďalšie dva veľké worskhopy, na ktorých študenti prezentovali svoje nápady, dotvárali navrhnuté projekty, učili sa vytvoriť rozpočet pre svoj návrh.

      Koncom apríla 2022 koordinátori a vedenie školy rozhodli, ktoré projekty postúpia do hlasovania. A začala sa kampaň! Boj medzi študentmi prebiehal prostredníctvom plagátov, posterov aj priamym ovplyvňovaním svojich spolužiakov či kamarátov. Kampaň vyvrcholila koncom mája. Študenti obdržali jedinečné kódy na vstup do parti aplikácie a hlasovali za svoj vysnívaný projekt. Hlasovania sa zúčastnila viac než polovica študentov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

      1.júna 2022 bolo hlasovanie zastavené a riaditeľ školy zverejnil výsledky. Víťazné projekty - Zveľadenie posilňovne (vymaľovanie posilňovne, vybavenie posilňovne moderným náradím na cvičenie) a Hygienické potreby na dámske WC (automat na hygienické vložky a tampóny) – mohli začať s realizáciou. Každý projekt získal 500,-€.

      Na začiatku realizácie projektov všetko vyzeralo ideálne. Študenti zháňali tovar, sumarizovali finančné prostriedky, hľadali sponzorov. Bohužiaľ, automaty na hygienické vložky a tampóny, ktoré mali byť umiestnené na dievčenských WC, nebolo jednoduché zohnať, a tak sa navrhovatelia projektu rozhodli venovať svoju finančnú čiastku na zveľadenie posilňovne. Realizácia víťazného projektu trvala takmer tri týždne. Bolo potrebné vymaľovať posilňovňu, vyčistiť priestory po maľovaní, vymeniť umývadlá i vodovodné batérie v dievčenskej šatni a nakúpiť vybrané pomôcky na cvičenie. Podarilo sa. Navrhovateľka projektu Nikola BračíkováIII.C so svojimi spolužiakmi i kamarátmi usilovne pracovali, aby zveľadili posilňovňu a nakúpili moderné pomôcky a náradie. Príďte si zacvičiť a posúďte sami, či boli peniaze správne investované!

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka participatívneho rozpočtu pre stredné školy

    • Vzácna návšteva na Gymnáziu Pierra de Coubertina
     • Vzácna návšteva na Gymnáziu Pierra de Coubertina

     • V utorok 4. októbra nás svojou návštevou poctil veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, Jeho Excelencia Makoto Nakagawa. Na úvod spolupráce nášho gymnázia s partnerskou školou Kokušikan v Tokiu prišiel študentom II.B priblížiť históriu a kultúru Japonska a okamžite si ich získal svojou srdečnosťou, bezprostrednosťou a prístupnosťou. Počas prehliadky školy sa úprimne zaujímal o históriu a dianie na škole či aktivity a záujmy žiakov, počas prestávky v triede rozprúdil neformálne rozhovory. S uznaním ocenil jazykovú zdatnosť našich študentov a ich spontánnosť v komunikácii.

      Veľmi si vážime jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o míľnikoch, ktoré formovali kultúru pre nás stále dosť vzdialenú a do veľkej miery nepoznanú. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a nové príležitosti dozvedieť sa viac o našej partnerskej krajine a jej kultúre.

    • Európska noc výskumníkov 2022 - 16. ročník s mottom: Dôverujme vede
     • Európska noc výskumníkov 2022 - 16. ročník s mottom: Dôverujme vede

     • Posledný septembrový piatok v Európe patrí vedcom, ktorí majú jedinečnú možnosť prezentovať svoju prácu širokej verejnosti a najmä mladým.

      I tento rok sme v rámci aktivity: Navštív svoju školu/Spoznaj svojho vedca pozvali do školy našich bývalých študentov – Martinu Horváth Orlovskú a Heliodora Macka.

      P. Horváth Orlovská oboznámila študentov s projektom 3D tlač keramických komponentov

      s použitím oxidu hlinitého, ktorému sa venuje na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

      P. Macko zo spoločnosti SEAK vo svojej prezentácii porovnal výhody a nevýhody elektromobilov

      s klasickými vozidlami, oboznámil s možnosťami nabíjania, zodpovedal otázky študentov.

      Popoludní 17-členná expedícia vyrazila na cestu za poznaním do Bratislavy. V priestoroch Starej tržnice a jej okolí (viac info o programe nájdete tu.) sa jej členovia oboznámili s prácou vedcov a vyskúšali si netradičné experimenty, či overili svoje vedomosti a pozorovací talent v rôznych súťažiach. Odmenou im neboli iba suveníry (tričká, šatky, plagáty, samolepky, perá, ceruzky,...), ale i množstvo zážitkov – lietajúci delfín, súťaženie pod taktovkou Vlada Voštinára či ovládanie robota hlavou...  Do Piešťan sa vrátili vo večerných hodinách plný krásnych dojmov a vedeckých inšpirácií.

      P. Löfflerová ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o hladký priebeh celej akcie.

       

      Marianna Krajčová & Marta Löfflerová

      A na záver zopár reakcií študentov:

      Bolo to úžasné a naučili sme sa veľa nových vecí.

      Prednášky nás veľmi zaujali, dozvedeli sme sa veľa nových vecí.

      Oslovila ma rôznorodosť využitia technológie 3D tlače, napríklad tlač domov, očí či potravín.

      Ak budeme mať elektromobil, bude dôvod urobiť si prestávku v reštike - auto sa musí nabiť.

    • Naše dievčatá ovládli cezpoľný beh
     • Naše dievčatá ovládli cezpoľný beh

     • Dňa 29.9. 2022 sa pod vedením Mgr. Domonkoša zúčastnili naše žiačky, študentky a študenti školských majstrovstiev okresu základných a stredných škôl.

      Dievčatá si v oboch kategóriach družstiev (základné školy, stredné školy) počínali vynikajúco a obsadili 1. miesto.  V súťaži jednotlivkýň základných škôl sa na 1. mieste umiestnila žiačka kvarty Gáliková Eliška a na 2. mieste sa umiestnila jej spolužiačka Lenka Kovalčíková. Medzi stredoškoláčkami si naše dievčatá počínali suverénne a obsadili všetky medailové umiestnenia. Študentka 4.C. triedy Katarína Černeková obsadila 1. miesto.  Na 2. mieste sa  umiestnila  Patrícia Lehutová z 2.B. triedy a na 3. miesto Lenka Bílená z 1.A.. Našu školu ďalej skvelými výkonmi reprezentovali : Žofia Čuboňová, Soňa Macejková zo septimy, Laura Póšová z 2.B.

       

      V cezpoľnom behu súťažili aj študenti našej školy a v družstvách sa umiestnili na výbornom 2. mieste v zložení : Tomáš Jakubček z 2.C., Tomáš Talajka z 1.A., Matúš Kubala zo sexty a Jakub Majerský z 2.C.. Medzi jednotlivcami sa na výbornom 2. mieste umiestnil Tomáš Jakubček. 

      Našu školu ďalej reprezentovali medzi jednotlivcami Nikolas Jankovič a Samuel Pabiš zo sexty.

       

      Za dosiahnuté vynikajúce výsledky a vzornú reprezentáciu našej školy všetkým zúčastneným ďakujeme

       

      PK TSV

    • V októbri len na bicykli
     • V októbri len na bicykli

     • VÝZVA!!!

      Rád jazdíš na bicykli? Chceš urobiť niečo pre svoje zdravie?

      Dokážeš ovplyvniť svojich spolužiakov, aby bicyklovali o sladkú odmenu?

       Koľko kilometrov ako trieda dokážete za mesiac najazdiť?

       

      Dobrovoľníci v spolupráci s PK TSV organizujú športovú výzvu V októbri len na bicykli!, ktorá sa začína už zajtra 1. októbra 2022. Bicyklujeme celý október. Zber najazdených kilometrov bude ukončený počas jesenných prázdnin 31.10.2022 o polnoci. Vyhodnotenie a sladká odmena už v stredu 2.11.2022.

      Podmienky výzvy:

      1. súťaží sa v dvoch kategóriách – 1) príma až kvarta, 2) štvorročné štúdium, päťročné štúdium, kvinta až oktáva
      2. bicyklujú študenti, učitelia i nepedagogickí zamestnanci - triedny učiteľ a zástupca triedneho učiteľa patria automaticky k svojej triede, ostatných zamestnancov gymnázia je potrebné osloviť, ak budú súhlasiť, predseda triedy nahlási jej/jeho meno koordinátorom výzvy
      3. najazdené kilometre je potrebné zaznamenávať a posielať prostredníctvom Edupage alebo mailom aj s dôkazom - fotka mobilnej aplikácie, napr. Bike GPS, fotka hodiniek Garmin, prinscreen aplikácie Strava a pod., nezabudnúť uviesť meno a triedu
      4. dievčatá a ženy posielajú výsledky p. Šimovej, chlapci a chlapi p. Paradimu
      5. víťazná trieda v každej kategórii, ktorá najazdí najviac kilometrov, získa sladkú odmenu
      6. špeciálna cena pre troch pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, ktorí sa preukážu najvyšším počtom najazdených kilometrov
      7. koordinátori výzvy: Stanislava Šimová (stanislava.simova@gypy.sk), Róbert Paradi (robert.paradi@gypy.sk)

       

      Neváhajte a zapojte sa do výzvy: V októbri len na bicykli!

      Športovci, cyklisti, aktívni či rekreační, urobme niečo pre svoje zdravie!

      Dokážeme spoločne najazdiť viac ako 10 000 km?

    • Imatrikulácia - školský rok 2022/2023
     • Imatrikulácia - školský rok 2022/2023

     • Dňa 29.09.2022  sa v športovej hale nášho gymnázia konala milá udalosť - imatrikulácia žiakov prvého ročníka a prímy, ktorá by nemala chýbať v živote žiadneho stredoškoláka.

      Na úvod sa študentom prihovoril riaditeľ školy Mgr. Radim Urban. Po ňom sa už slova ujali sprievodcovia večera. Kultúrny program tradične zastrešili študenti tretieho ročníka v spolupráci so Školským parlamentom. Svoju úlohu pri organizovaní zvládli veľmi dobre a vytvorili milú, priateľskú a zábavnú atmosféru. Prváci a žiaci prímy, prijatí do cechu študentského, spolu so svojimi triednymi učiteľmi prežili príjemný večer, na ktorý budú určite dlho spomínať.

      Veľká vďaka patrí organizátorom imatrikulácie - Nikole Bračíkovej (III.C), Matejovi Brezovskému (IV.B),  Laure Čiernej (III..D), Nine Suchej (III.C),  Ester Oravcovej (III.A),  Augustínovi  Petruškovi (III.A), Adele Galkovej (III.B), Gréta Malíkovej (III..B), Tamare Krupovej (III.B),  Samuelovi Kováčovi (Septima), Michalovi Mončekovi (Septima), Adamovi Kardhordóovi (IV.B).

      Fotografie z imatrikulácií sa nachádzajú v školskej galérii.

    • Deň európskych jazykov 2022
     • Deň európskych jazykov 2022

     • Už od roku 2001 sa každý rok 26. septembra oslavuje Deň európskych jazykov. Naši gymnazisti neustále dokazujú, že znalosť cudzích jazykov im otvára brány do celej Európy – možnosť študovať v zahraničí, zamestnať sa v európskych spoločnostiach či cestovať bez obmedzení v komunikácii.

      Zvýšenú pozornosť venujeme vyučovaniu anglického jazyka, ale ani iné európske jazyky - francúzsky, nemecký či ruský - nezaostávajú. V týždni od 26. do 30. septembra študenti od najmenších prímanov až po maturantov dokazujú, že ovládať jazyky na komunikatívnej, ale i odbornej úrovni je už v súčasnej dobe nevyhnutnosť.

      Usilovne pracujú na projektových či skupinových prácach, pri ktorých využívajú moderné informačné technológie, vytvárajú jazykové súťaže, kvízy, hry, doplňovačky. Zisťujú, aké sú zvyky a tradície v európskych krajinách, vyhľadávajú zaujímavé fakty z oblasti geografie, histórie a kultúry, odporúčajú vyskúšať rozmanité národné jedlá, ktoré aj sami pripravujú. Tento rok si najviac pomaškrtili francúzštinári z III.A. Typický francúzsky šansón a hra petang potešila študentov z tercie.

      Bilingválni študenti z III.B pozvali viaceré triedy na prezentácie, prednášky a kvízy, prostredníctvom ktorých zmapovali dvojtýždenný študijný pobyt v Dubline. Dramatizáciu Popolušky usilovne nacvičuje trieda II.B. Bilingvalisti z V.B si pripravili komentované prednášky o pamätihodnostiach nášho rodného mesta priamo v teréne.

      Všetkými aktivitami naši študenti poukazujú na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadrujú podporu jazykovému vzdelaniu.

      PK ANJ a PK cudzích jazykov

    • Biela pastelka 2022
     • Biela pastelka 2022

     • V piatok 23. septembra 2022 sa uskutočnila charitatívna finančná zbierka, ktorú každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Biela pastelka 2022. Aj Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany sa už tradične do projektu zapojilo. Vedúca KS ÚNSS Trnava Mgr. Lenka Patyiová vyjadrila našej škole poďakovanie za dlhoročnú ochotu nezištne pomáhať.

      Všetkým študentom – dobrovoľníkom, ktorí pomohli k zisku celkového výnosu finančnou čiastkou 921,60 €, ďakujeme. Za našu školu zbierku vykonávali: Lucia Strechayová, Alexandra Bartošeková, Martin Halama a Timotej Mikuš z II.B, Lukáš Hýrošš a Samuel Rybanský zo sexty, Ester Šmídová, Lucia Šándorová Nikola Bračíková z III.C, Matej Brezovský zo IV.B, Adela Bundová a Lucia Pernischová z oktávy. Najviac finančných prostriedkov vyzbierala dvojica: Brezovský - Bračíková.

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • TROFEJ IVANA LUKNÁRA
     • TROFEJ IVANA LUKNÁRA

     • V priestoroch Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch sa dňa 26. septembra 2022 konalo vyhlásenie výsledkov športovo-vedomostnej súťaže s názvom Trofej Ivana Luknára. Súťaž bola v gescii učiteľov telesnej výchovy pod odborným vedením Róberta Paradiho. Pozostávala z behu na jeden kilometer, plávania na sto metrov a vedomostného testu v oblasti olympizmu. Každá časť mala vlastné bodové ohodnotenie, ktoré zohľadnilo vekové rozdiely účastníkov a umožnilo vyrovnané súperenie pre rôzne vekové kategórie.

      Celkovým víťazom pre rok 2022 sa stal Tomáš Jakubček, ktorý si prevzal cenu od minuloročnej víťazky Emmy Mihálikovej. Na druhom mieste sa umiestnil Matúš Kubala a o tretie miesto sa rovnakým počtom bodov podelili Katarína Černeková a Tereza Siváková.

      Súťaž je venovaná pamiatke Ivana Luknára, bývalého riaditeľa Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, ako prejav vďaky za jeho celoživotné pôsobenie v duchu ideálov Pierra de Coubertina. Inšpirátor, pedagóg, športovec telom i duchom, šíriteľ športových hodnôt, Ivan Luknár bol uznávanou autoritou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a významnou mierou sa pričinil o to, že Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch nesie meno tohto velikána moderného olympizmu.

      Trofej Ivana Luknára je pilotnou aktivitou medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom Run-Swim-Learn! In the Spirit of Pierre de Coubertin určeného pre širokú športovú verejnosť. Ide o pomyslenú štafetu v prezentácii a zviditeľňovaní športových, vzdelávacích a medzinárodných aktivít študentov a pedagógov Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, kde Ivan Luknár profesne pôsobil ako pedagóg a neskôr aj ako dlhoročný riaditeľ.

      Ivan Luknár neustále a neúnavne vštepoval svojim študentom lásku k športu a hodnotám olympizmu a sme mimoriadne poctení, že súčasný riaditeľ gymnázia pán Radim Urban aktívne pokračuje v tejto filozofii a podporil naše úsilie. Rovnako sme vďační manželke Ivana Luknára, pani Zuzane Luknárovej a ich dcére Kataríne Dzurovej za dôveru pri organizovaní podujatia a osobnú účasť na slávnostnom vyhlásení víťazov.

       

      Elena Malíková

      koordinátorka projektu

    • Japonsko-slovenské impresie na Parkfoto 2022
     • Japonsko-slovenské impresie na Parkfoto 2022

     • V nadväznosti na minuloročnú fotografickú súťaž Sakurová výzva, v sobotu 24.9. v rámci výstavy Parkfoto 2022 predstavili žiaci gymnázia a prizvaná verejnosť svoje fotografie na tému Japonsko-slovenské impresie.

      Touto výstavou sme symbolicky zahájili spoluprácu s partnerskou strednou školou Kokušikan v Tokiu, ktorú nám sprostredkovala Japonská olympijská akadémia. Je pre nás mimoriadne veľkou cťou, že tento rok sa výstavy zúčastnil a svojimi fotografiami do nej štedro prispel aj veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, jeho excelencia Nakagawa.

      Ďakujeme veľmi pekne Veľvyslanectvu Japonska v Slovenskej republike, Slovenskej olympijskej akadémii a Piešťanskému fotoklubu za podporu pri organizovaní a zabezpečovaní tohto podujatia. 

    • Absolútny majster golfového klubu je z nášho gymnázia
     • Absolútny majster golfového klubu je z nášho gymnázia

     • V dňoch 10. a 11. septembra 2022 Golf and Country Club Piešťany zorganizoval prestížny golfový turnaj. Medzi 36 súťažiacimi preukázal výnimočný talent a bojovnosť aj náš študent – Oliver Kardoš zo IV.B, ktorý sa na záver turnaja stal absolútnym majstrom klubu.

      Srdečne blahoželáme! Želáme veľa ďalších úspešných turnajov!

    • Zážitkový pobyt Salamander 2022 v Banskej Štiavnici
     • Zážitkový pobyt Salamander 2022 v Banskej Štiavnici

     • Na začiatku školského roka sa v dňoch 8. až 11. septembra študenti sexty a bilingválnej 2.B zúčastnili poznávacieho zájazdu v Banskej Štiavnici, ktorý režijne i dramaturgicky pripravili učitelia Peter Rusnák, Eva Corticelli a Ján Šmída.

      Obsahom študentského zážitkového pobytu, ktorý prebiehal počas festivalu slávnych Salamandrových dní, bol bohatý program vytvorený z vybraných tém z oblasti geológie, botaniky, sakrálnej a krajinnej architektúry, dendrológie, dejepisu, literatúry, ekonómie, dejín baníctva a banskej techniky, judaizmu, ale aj čajovej kultúry. Gymnazisti boli pozvaní aj do maliarskeho ateliéru a spolu s ich učiteľmi tvorivo prispeli dobrovoľníckou prácou k obnove banskoštiavnickej Kalvárie.

      Študenti gymnázia by vám radi porozprávali napríklad o významnej bitke na našom území z čias tureckých výpadov, dnes už by dokázali rozoznať čaj assam od darjeelingu, dôverne poznajú aj banskoštiavnické zákutia sopečnej kaldery, rozlíšia botanický habitus taxus baccata od acer palmatum, rovnako aj židovskú tóru od talmudu, dokážu vytvoriť vkusný náramok zo štiavnických drahokamov a vedia vybrúsiť vzácne nerasty do nevídanej krásy, precítene zarecitujú strofu zo Sládkovičovej Maríny a svižne vynesú brvno kríža na vrchol kalvárie, disciplinovane sfárajú do hlbokej bane a pohotovo pripravia chutné raňajky, zahrajú romantické gitarové sólo pri táboráku, porozprávajú o slávnom fotografovi nemenej slávnych hudobných skupín a dokážu popísať pocitovú teplotu vody v tajchu Ottergrund. To všetko a ešte čosi viac si do ďalších dní študentského života odnášajú ako živú skúsenosť naši gymnazisti.

      A keď ich po návrate domov pozvala spisovateľka a režisérka Anna Grusková pozrieť si v rámci Cinematiku jej posledný film o Štiavnici a inšpiratívnej profesorke gymnázia Dr. Alžbete Göllnerovej-Gwerkovej „Žena novej doby“, neváhali a pozvanie prijali aj do živej diskusie o filme a o tom, čo stále trvá – vzácny čas poznávania a zdieľania spoločných zážitkov.          

      PK OBN

    • Triedne zasadnutia Rady rodičov
     • Triedne zasadnutia Rady rodičov

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 19. septembra 2022 o 17.00 hod. sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov v jednotlivých triedach Gymnázia Pierra de Coubertina.

      Srdečne Vás pozývame na stretnutie s učiteľmi školy

    • Študent gymnázia na PENATI SLOVAK OPEN 2022
     • Študent gymnázia na PENATI SLOVAK OPEN 2022

     • V Penati Golf Resort v Šajdíkových Humenciach pri Senici sa na ihrisku Legend Course v dňoch 11. - 13.9. 2022 konal najväčší turnaj profesionálnych a amatérskych hráčov na Slovensku. Tentokrát išlo o 6. ročník golfového turnaja, ktorého ambasádorom je strieborný olympionik Rory Sabbatini. Svoju úspešnú premiéru na profesionálnom turnaji na základe Wild card zažil aj Tobias Munk z III.B. Prezradil nám, že pre neho je takýto turnaj obrovskou skúsenosťou a zároveň zážitkom, keďže si mohol zahrať s úspešnými profesionálmi z celej Európy.

      Tobiasovi držíme palce aj na ďalších turnajoch.

    • Náučný pobyt v írskom Dubline
     • Náučný pobyt v írskom Dubline

     • V júnových dňoch (9.6. – 22.6.) sa žiaci bilingválnej triedy 2.B vrátili z náučného pobytu v írskom Dubline vďaka programu Erasmus+. Spoznávali mnohé interaktívne múzeá ako aj prímorské oblasti Bray či Malahide, plné prekrásnej prírody. O histórii ostrova sa dozvedeli na zájazde v Kilkenny a Glendalough. 

      Študenti navštevovali Dublin City University a absolvovali prestížny dvojtýždňový kurz anglického jazyka a írskej kultúry. Vyučovanie bolo vedené hravou, praktickou a poznávacou formou s lektormi Conor M’Grath a Cathla O’Riordan. 

      Viac informácií a fotiek z výletu nájdete na oficiálnom instagramovom a facebookovom profile.

      Študenti III.B 

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie