• Humanitárna pomoc pre Ukrajinu
     • Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

     • Študenti – dobrovoľníci, vojnový konflikt na Ukrajine nás vtiahol do politického diania, každý z vás istotne sledujete vyostrenú situáciu a nie je vám ľahostajné, že trpia obyčajní ľudia – deti, študenti, starí ľudia a možno aj vaši kamaráti či známi. Potrebujú pomoc každého z nás.

      Mesto Piešťany organizuje humanitárnu pomoc pre Ukrajinu v bývalej budove Telecomu pri Satelite. Potrebujú dobrovoľníkov na triedenie potravín, hygienických potrieb a oblečenia. Už tento týždeň budú odchádzať z Piešťan dva kamióny priamo na slovensko-ukrajinské hranice. Koordinátorom humanitárnej pomoci je Andrij Ponyrko (t. č. 0904/942854). Naša pomoc je vítaná kedykoľvek počas dňa, dobrovoľníci sú na mieste denne od 8.00 do 20.00 hod., ale je ich veľmi málo. Pridajte sa k nim a pomôžte!
       

      Ak nemáte možnosť pracovať ako dobrovoľníci, môžete využiť aj inú formu pomoci prostredníctvom organizácií, ktoré pôsobia priamo alebo úzko spolupracujú s partnermi v postihnutých oblastiach:

      Magna – https://donate.magna.org/sk/ukrajina/

      UNICEF – https://www.unicef.sk/ukrajina/

      Ukrajinský červený kríž – https://redcross.org.ua/en/

      Človek v ohrození – https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

      Úsmev ako dar – https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/

      Slovenská katolícka charita – https://charita.darujme.sk/ukrajina/

       

      Vopred ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorým nie je situácia na Ukrajine ľahostajná.
      Veľmi si ceníme vašu pomoc!


      Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • 32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku - krajské kolo
     • 32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku - krajské kolo

     • Dňa 16. februára 2022 sa uskutočnilo  krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Online testu sa zúčastnilo 7 žiakov a do ústnej časti postúpili 5 žiaci.

      Ella Marie Mináriková v kategórii 1C a Laura Sophie Mináriková v kategórii 2C sa  umiestnili na prvých miestach a postupujú vrámci Trnavského kraja do celoslovenského kola. Blahoželáme víťazkám a všetkým zúčastneným žiakom. Ďakujeme za úspešnú  reprezentáciu  školy.

      Výsledky krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku:

      1. miesto -  kat. 1C: Ella Marie Mináriková (tercia) –postup do celoslovenského kola

      1. miesto – kat. 2C: Laura Sophie Mináriková (sexta) – postup do celoslovenského kola

                                      vyučujúca Mgr. Millerová

      3. miesto – kat. 2A: Zoja Mlynáriková (kvinta), vyučujúci Mgr. Ševčík

      4. miesto – kat. 2B: Mia Mlynáriková (septima), vyučujúca Mgr. Millerová

      5. miesto – kat. 2B: Elisabeth Salvianyová (oktáva), vyučujúca Mgr. Grosmannová

      PK NEJ

    • Online krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku
     • Online krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 15. 2. sa uskutočnilo online krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku, v ktorom nás úspešne reprezentovali v kategórii 1A Alžbeta Matyšáková (S) na 2. mieste, v kat. 2A Ján Oliver Tremboš (II.B) na 1. mieste, v kat. 2B Adela Čechvalová (III.B) na 3. mieste a Alžbeta Štefíková (P) ako úspešná riešiteľka v kat. 1C. 

      Félicitations!

    • 14. ročník Dejepisnej olympiády
     • 14. ročník Dejepisnej olympiády

     • Dňa 09.02. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády z dejepisu. Z našej školy sa online testu zúčastnilo 6 žiakov.

      Výsledky okresného kola:

      Kategória D

      2. miesto         Samuel Elčík (tercia)

      3. miesto         Mário Stanček (tercia)

      Kategória E

      2. miesto         Karolína Gonová (sekunda)

      5. miesto         Filip Orlovský (sekunda)

      Kategória F

      3. miesto         Maiia Volobueva (príma)

      7. miesto         Lesia Mašánová (príma)

      Do krajského kola postúpili Samuel Elčík (tercia) a Karolína Gonová (sekunda).

      Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme im veľa úspechov v krajskom kole.

      PK DEJ

    • Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
     • Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 11. 2. 2022 sa uskutočnilo online krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom sa v kategórii B umiestnila Elise Mária Ábelová (Sx) na 3. mieste. V kategórii A nás reprezentoval Jakub Rendvanský (III.A) ako úspešný riešiteľ.

      Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv už tradične na našej škole
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv už tradične na našej škole

     • 24. ročník stredoškolskej súťaže oficiálne otvorili riaditeľ gymnázia Radim Urban spolu s primátorom Piešťan Petrom Jančovičom, ktorí opätovne prevzali záštitu nad krajským kolom olympiády. Záštitou olympiádu podporili aj prezidentka SR, ombudsmanka SR a dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Medzi víťazmi krajského kola boli aj študenti piešťanského gymnázia, ktorí zároveň postúpili do celoštátneho kola Olympiády ľudských práv – Lukáš Mojžiš (4.D) a Romana Švecová (2.A). Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy a v národnom kole želáme veľa úspechov.

       (text: PK OBN; foto: Ester Šmídová)

    • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – krajské kolo
     • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – krajské kolo

     • Dňa 8. februára 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku v online priestore. Zúčastnili sa ho 3 študenti z našej školy, ktorí sa do ďalšej časti súťaže prebojovali ako víťazi okresného kola.

      S postupom do vyššieho kola stúpajú aj nároky. Písomný test preveril pripravenosť našich študentov, ktorí sa po jeho vyhodnotení zaradili medzi šiestich najlepších súťažiacich v kraji a postúpili na ústnu skúšku. Problémy s pripojením ani únava po dlhom čakaní na ústnu časť však našich študentov neodradili, aby mohli preukázať svoje jazykové schopnosti.

      Už druhý rok po sebe bude našu školu aj Trnavský samosprávny kraj reprezentovať v celoslovenskom kole Elise Mária Ábelová (Sx), ktorá si svojimi jazykovými vedomosťami a komunikačnou zručnosťou vybojovala prvé miesto.

       

      Výsledky krajského kola:

      Kategória 2A

      1. miesto         Elise Mária Ábelová zo sexty (vyučujúca: Mgr. Páleníková)

                              - postupuje do celoslovenského kola

      Kategória 2B

      2. miesto         Oliver Kopún z oktávy (vyučujúca: Mgr. Škultétyová)

      Kategória 2C1

      5. miesto         Monika Strapková z III.B (vyučujúca: Mgr. Šimová)

      Všetkým srdečne gratulujeme!

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia.

      PK ANJ

    • Dobrovoľnícka ekologická aktivita gymnazistov
     • Dobrovoľnícka ekologická aktivita gymnazistov

     • K dobrovoľníckym aktivitám neodmysliteľne patrí aj starostlivosť o životné prostredie, či už ide o sadenie rastlín a stromov, starostlivosť o ohrozené zvieratá, budovanie náučných chodníčkov alebo upratovanie znečistených lokalít v regióne.

      Študenti nášho gymnázia Adela Sedláčiková, Matúš Šintál, Artur Halo (všetci z II.B) a Matej Pobjecký z I.C majú pozitívny vzťah k prírode a vo svojom voľnom čase sa venujú aktivitám, ktoré sú spojené s rozvojom včelárstva. Náučný včelársky chodník OZ Včeloz v Drahovciach sa už pýšil postermi o životnom cykle včely medonosnej, keď sa na jeseň 2021 naši študenti rozhodli priestor zveľadiť. Zrealizovali výsadbu  nektárodajných kríkov (Budleja Dávidova, Deutzia hybrida, Vajgélia kvetnatá, Tavoľa kalinolistá), ktoré rozmiestnili podľa času ich kvitnutia. Vysadené kríky ohradili palisádami, aby nedošlo k ich neúmyselnému pokoseniu. Svoj voľný čas venovali aj úprave včelích úľov typu Langstroth 2/3, do ktorých budú na jar osadené nové včelie rodiny.

      Naši dobrovoľníci budú prezentovať svoju prácu v rámci projektu Ekologický čin roka 2021, ktorý sa koná pod záštitou TTSK. K projektu sa vyjadrila aj samotná Adela Sedláčiková: „Výsadbou nektárodajných kríkov sme prispeli k zlepšeniu biodiverzity v okolí včelích úľov. Nové včelie rodiny umiestnené do nami „rozveselených“ úľov prispejú k opeľovaniu rastlín v okolí včelnice. Účasť na tomto projekte chceme prezentovať aj ostatným študentom našej školy, nech vedia, že sa voľný čas dá využiť aj aktívne, v prírode a navyše s prínosom pre regionálne poľnohospodárstvo.“

      Ochrana životného prostredia je v súčasnosti veľmi diskutovanou témou. Naši študenti však ukázali, že dôležitejšie je konať. Adela, Matúš, Artur i Matej veria, že svojou prácou inšpirovali aj ostatných gymnazistov. Držme im palce, aby v projekte Ekologický čin roka 2021 uspeli čo najlepšie.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Tematický deň na gymnáziu
     • Tematický deň na gymnáziu

     • Milé profesorky, milí profesori, milé študentky, milí študenti,

      vieme, že v týchto časoch je ťažké udržať si optimizmus, preto sme si pre vás v termíne 31.1.pripravili tematický deň. Je to obmena tematického týždňa, na ktorý ste zvyknutí. Keďže vírus stále útočí, rozhodli sme sa pre skrátenú, bezpečnejšiu verziu. Dúfame, že ozvláštnenie budúceho týždňa vám zlepší náladu a vopred ďakujeme za účasť.

      Vaša Žiacka školská rada

    • 32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku
     • 32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 19. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Online testu sa zúčastnilo 7 žiakov. Do krajského kola postúpili 5 žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste v kategóriách 1B, 2A, 2B a 2 žiačky, ktoré postúpili z 1. miesta kategórie 1C (Ella-Marie Mináriková - T) a 2C (Laura-Sophie Mináriková-Sx) školského kola. Krajské kolo sa uskutoční dňa 16.2 2022 a naše gymnázium reprezentujú 7 žiaci.

      Výsledky okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku

      Kategória 1B

      1. miesto: Mário Stanček – (T) vyučujúca Mgr. Barbara Millerová

      Kategória 2A

      1. miesto: Elise- Mária Ábelová – (Sx) vyučujúca Ing. Ingrid Krajčiriková
      2. miesto: Zoja Mlynáriková – (Ka) vyučujúci Mgr. Roman Ševčík

      Kategória 2B

      1. miesto: Mia Mlynáriková – (Sp) vyučujúca Mgr. Barbara Millerová
      2. miesto: Elisabeth Salvianyová – (O) vyučujúca Mgr. Radka Grosmannová

      Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v krajskom kole.

      PK NEJ

    • Víťazi bežeckej výzvy ocenení sladkým prekvapením
     • Víťazi bežeckej výzvy ocenení sladkým prekvapením

     • Výzva zapojiť sa do adventného behu na podporu zdravotníkov nezostala na našom gymnáziu bez povšimnutia. V čase od 29. novembra do 15. decembra 2021 sa do výzvy zapojilo 15 tried, 117 študentov a 13 učiteľov. Spolu nabehali 3 317,26 km. Naši učitelia sa nedali zahanbiť, z celkového počtu im patrí 470,76 km.

      Adventná výzva spĺňala všetky kritériá fair-play, spojila triedy, utužila vzťahy či podporila zdravú súťaživosť športujúcich gymnazistov. V 1. kategórii zvíťazila sekunda s odbehnutými 317,27 km. V 2. kategórii obsadila prvé miesto oktáva s odbehnutými 571,21 km. Absolútnym víťazom sa stal Alexander Chmelo, ktorý zvládol polmaratón aj maratón a spolu odbehal 130,99 km. Medzi učiteľmi si prvenstvo vybojovala Mgr. Radka Grosmannová (104,53 km).

      Riaditeľ školy Mgr. Radim Urban odmenil víťazné triedy i najlepších bežcov – učiteľov sladkým prekvapením. Športu zdar!

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

      Mgr. Róbert Paradi, predseda PK TSV

    • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – okresné kolo
     • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – okresné kolo

     • Dňa 13. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v online priestore. Zúčastnili sa ho 4 študenti našej školy. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 8. februára 2022. Víťazka školského kola v kategórii 2C1 Monika Strapková z III.B postupuje do krajského kola priamo.

      Výsledky okresného kola:

       

      Kategória 1A

      2. miesto Tereza Helczová, S vyučujúca: PhDr. Murínová

       

      Kategória 1B

      nehodnotená Zoja Trojanová, K vyučujúca: Mgr. Minárechová

       

      Kategória 2A

      1. miesto Elise Mária Ábelová, Sx vyučujúca: Mgr. Páleníková

       

      Kategória 2B

      1. miesto Oliver Kopún, O vyučujúca: Mgr. Škultétyová

       

      Víťazom srdečne gratulujeme!

      Nech sa im podarí úspešne reprezentovať naše gymnázium aj v krajskom kole.

      PK ANJ

    • Zbierka Haiku básní I.B
     • Zbierka Haiku básní I.B

     • Študenti I.B predstavujú svoju zbierku básní inšpirovanú japonským žánrom poézie Haiku, ktorý môžeme veľmi zjednodušene vysvetliť ako „nerýmovaná trojriadková báseň“. Pevne verím a dúfam, že sa vám úprimnosť ich výpovedí, vtip, šarm či hĺbavosť vyjadrená pár precízne vybranými slovami bude páčiť. Skúste tiež kliknúť na jednotlivé básne a započúvajte sa do prednesu samotných autorov prípadne ich výrečnejších priateľov. Sme radi, že zbierka potešila aj partnerov zo zahraničia. Pani Junko Tahara, profesorka na Univerzite Kokušikan, členka Medzinárodného výboru Pierra de Coubertina a Japonskej olympijskej akadémie nám odpísala, že ju zbierka veľmi potešila a vďačne sa o ňu podelí s kolegami z výboru.

    • Krajské kolo olympiády opätovne na našom gymnáziu
     • Krajské kolo olympiády opätovne na našom gymnáziu

     • Pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ombudsmanky SR Márie Patakyovej, primátora Piešťan Petra Jančoviča a riaditeľa Gymnázia Pierra de Coubertina Radima Urbana sa 10. februára 2022 uskutoční na našej škole krajské kolo 24. ročníka Olympiády ľudských práv, laureáta európskej ceny Civi Europaeo Praemium za rok 2020, v ktorom budú súťažiť o postup do celoštátneho kola aj naši študenti. Želáme im úspech a šťastie.

      PK OBN

    • Pytagoriáda - školské kolo
     • Pytagoriáda - školské kolo

     • V decembri prebehlo školské kolo matematickej súťaže, v ktorej žiaci nižších ročníkov osemročných gymnázií a základných škôl riešia 15 zaujímavých úloh, pričom sa to snažia urobiť za čo najkratší čas. Tento školský rok súťaž opäť prebehla online a zapojilo sa do nej 70 žiakov prímy až tercie a z nich bolo 41 úspešných riešiteľov.

      Najlepšie si v jednotlivých kategóriách s nástrahami súťaže poradili títo žiaci:

      Kategória P6 - žiaci prímy

      1. miesto: Lesia Mašánová
      2. miesto: Žofia Olšavská
      3. miesto: Oleh Pavlysh

      Kategória P7 - žiaci sekundy

      1. miesto: Šimon Kovár
      2. miesto: Leonard Gallo
      3. miesto: Lenka Augustínová

      Kategória P8 - žiaci tercie

      1. miesto: Markus Figura
      2. miesto: Samuel Elčík
      3. miesto: Lenka Kovalčíková

      Všetkých 15 úloh sa podarilo správne vyriešiť Timei Miškerníkovej v kategórií P6.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu, úspešným riešiteľom gratulujeme a dúfame, že budú pozvaní do okresného kola, ktoré sa uskutoční 30. marca 2022.

      PK matematiky

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci a pedagógovia,

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa po zimných prázdninách začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne – v pondelok 10.01.2022. Od tohto termínu sa škola bude riadiť ŠKOLSKÝM SEMAFOROM.

       

      Všetci žiaci sú pred nástupom do školy povinní odovzdať cez Edupage vyhlásenie o bezpríznakovosti.

    • Vianočný príhovor
     • Vianočný príhovor

     • Vážení kolegovia, milí rodičia a žiaci,

      dovoľte mi, aby som Vám všetkým poprial veľa zdravia, pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov. Prežite ich v kruhu svojich najbližších a najdrahších v zdraví a pohode.

      Ďakujem Vám za spoluprácu v roku 2021, za prejavenú dôveru, za pochopenie a pomoc, ktorú ste dali a dávate mne osobne, ako aj vedeniu našej školy pri riešení spoločných úloh. Do nového roku 2022 by som Vám chcel zaželať pevné zdravie, šťastie, radosť, pokoj, tolerantnosť, nádej, vytrvalosť, veľa pracovných a osobných úspechov, aby sa nám všetkým darilo v osobnom živote, aj spoločne na našom gymnáziu.

      Nech nás rokom 2022 sprevádza radosť z malých i veľkých vecí v živote a v práci. V našich srdciach nech prevláda ľudskosť, tolerancia a ochota pomôcť jeden druhému. To sú hodnoty, ktoré dokážu robiť život krajším.

       

      Radim Urban

    • Vianočné priania od sekundy
     • Vianočné priania od sekundy

     • Trieda sekunda prajem všetkým krásne a pokojné Vianoce!

      V čarovnej vianočnej atmosfére si vychutnajte priania, ktoré si pripravili pre Vás : Lucka Mitošinková, Alexandra Grmanová, Karolína Gonová, Maxim Procházka, Leo Gallo, Adam Ferech, Lenka Augustínová, Šimon Kovár a Alžbetka Matyšáková.

    • Adventný beh na podporu zdravotníkov ukončený
     • Adventný beh na podporu zdravotníkov ukončený

     • Pandémia koronavírusu nám všetkým obrátila život naruby, nielen bežným občanom, ale predovšetkým zdravotníckym pracovníkom. V týchto náročných časoch naše lekárky, lekári, sestričky a celý zdravotnícky personál reálne nasadzujú svoje vlastné životy, aby pomáhali chrániť životy ostatných. Im všetkým patrí naša vďaka a mali by o tom vedieť, pretože už druhý rok po sebe sú pre nich Vianoce jedným z najťažších období. Právom si zaslúžia našu vďaku a obdiv za profesionalitu, nasadenie pri práci v neľahkých podmienkach súčasného zdravotníctva a krásny ľudský prístup.

      Výzva zapojiť sa do adventného behu na ich podporu nezostala na našom gymnáziu bez povšimnutia. V čase od 29. novembra do 15. decembra sa do výzvy zapojilo 15 tried, 117 študentov a 13 učiteľov. Spolu nabehali 3 317,26 km. Naši učitelia sa nedali zahanbiť, z celkového počtu im patrí 470,76 km.

      V 1. kategórii zvíťazila sekunda s 317,27 km. V 2. kategórii obsadila prvé miesto oktáva s odbehnutými 571,21 km. Absolútnym víťazom sa stal Alexander Chmelo z oktávy, ktorý v priebehu dvoch týždňov zvládol polmaratón aj maratón a spolu odbehol 130,99 km. Medzi učiteľmi si prvenstvo vybojovala Mgr. Radka Grosmannová, ktorá zvýšila konečný výsledok triedy III.B o 104,53 km.

      Výsledky 1. kategórie (P – K)

      1. sekunda         317,27 km
      2. kvarta             241,15 km
      3. tercia              208,47 km
      4. príma              120,39 km                 

      Spolu: 887,28 km

      Výsledky 2. kategórie (4-ročné a 5-ročné štúdium, Ka – O)

      1. oktáva            571,21 km
      2. III.B                516,50 km
      3. IV.C                250,91 km
      4. III.A                224,21 km
      5. I.B                  220,39 km
      6. Ka                   154,37 km
      7. I.D                  136,39 km
      8. II.A                 102,58 km
      9. III.D                  99,40 km
      10. III.C                  87,51 km
      11. II.C                   66,51 km                 

      Spolu: 2 429,98 km

      TOP 3 z radov našich učiteľov

      1. Mgr. Radka Grosmannová                104,53 km
      2. Mgr. Radim Urban                              79,37 km
      3. Mgr. Andrea Chamrazová                   56,35 km

       

      Adventná výzva spĺňala všetky kritériá fair-play, spojila triedy, utužila vzťahy či podporila zdravú súťaživosť športujúcich gymnazistov. Víťazné triedy čaká na začiatku nového kalendárneho roka sladká odmena.

      Všetkým aktívnym i rekreačným bežkyniam a bežcom, študentom i učiteľom ďakujeme za virtuálnu podporu našich zdravotníkov. Športu zdar!

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

      Mgr. Róbert Paradi, predseda PK TSV

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie