• 33. ročník Olympiády v anglickom jazyku – školské kolo
     • 33. ročník Olympiády v anglickom jazyku – školské kolo

     • V dňoch 9. a 10. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 70 študentov. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 19. januára 2023. Víťaz školského kola v kategórii 2C1 – bilingválne triedy - postupuje priamo do krajského kola, ktoré sa bude konať 16. februára 2023.

      Výsledky školského kola:

       

      Kategória 1A

      1. Emily Foster, S                                            vyučujúca: Ing. Kürtiová
      2. Daniel Kudri, S                                              vyučujúca: PhDr. Murínová
      3. Žofia Olšavská, S                                          vyučujúca: Ing. Kürtiová

      Kategória 1B

      1. Mário Stanček, K                                        vyučujúca: Mgr. Tomagová
      2. Filip Orlovský, T                                           vyučujúca: Mgr. Šimová
      3. Christopher Viliam Nagy, K                         vyučujúca: Mgr. Bertoliová

      Kategória 2A

      1. Zoja Mlynáriková, Sx                                 vyučujúca: Mgr. Kubincová
      2. Juraj Kubačka, II.C                                      vyučujúca: Ing. Kürtiová
      3. Tereza Kolláriková, Sx                                 vyučujúca: Ing. Kürtiová

      Kategória 2B

      1. Elise Mária Ábelová, Sp                             vyučujúca: Mgr. Páleníková
      2. Denis Šebo, Sp                                             vyučujúca: Ing. Klapicová
      3. Paulína Bieleschová, Sp                                vyučujúca: Mgr. Páleníková

      Kategória 2C1

      1. Lukáš Miklo, V.B                                        vyučujúci: Mgr. Ševčík
      2. Benjamín Horosz, V.B                                  vyučujúci: Mgr. Ševčík
      3. Viktória Drábiková, III.B                             vyučujúca: Mgr. Páleníková

      Víťazom srdečne gratulujeme!

      Nech sa im podarí úspešne reprezentovať naše gymnázium aj v okresnom a krajskom kole.

      PK ANJ

    • Študenti sa vzdelávali o cene štátu a verejných financiách
     • Študenti sa vzdelávali o cene štátu a verejných financiách

     • Ako plod niekoľkoročnej spolupráce pedagógov Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch a Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) v Bratislave sa 10. novembra podarilo na pôde gymnázia uskutočniť ďalšiu zo série prednášok na ekonomické témy, tentoraz ako workshop o cene štátu, príjmoch a výdavkoch štátneho rozpočtu, o finančnej disciplíne a zodpovednosti a zákonoch podivuhodného sveta verejných financií. Prednášku ekonomického analytika a projektového koordinátora INESSu Juraja Fukatscha pod názvom Vesmír verejných výdavkov otvorili riaditeľ školy Radim Urban a garant programu Peter Rusnák, ktorí privítali nielen študentov, ale aj záujemcov o ekonomické témy z radov odbornej i laickej verejnosti. Pod hlavičkou gymnázia ako ambasádorskej školy a regionálneho garanta Olympiády ľudských práv študenti v tvorivej atmosfére diskutovali o vesmíre daňových odvodov a o cenách a kvalite služieb, ktoré občanom ponúka štát. Niektorí z nich získali v súťaži aj niekoľko titulov z odbornej ekonomickej literatúry. Stretnutie s ekonómiou pokračovalo po diskusii ešte konzultáciami pre gymnazistov, ktorí sa venujú ekonomickým otázkam vo svojich študentských vedeckých projektoch.

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      PK OBN & Liliana Pažítková, študentka maturitného ročníka

    • Piešťanskí gymnazisti diskutovali o SNP a o extrémizme v spoločnosti
     • Piešťanskí gymnazisti diskutovali o SNP a o extrémizme v spoločnosti

     • Nebýva príliš často, aby sa stretli minister, župan a primátor pri témach vojenskej histórie. Na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch sa to v týchto jesenných dňoch stalo. Riaditeľ školy Radim Urban prijal 10. novembra ponuku prezentovať študentom projekt Moje Povstanie realizovaný pod záštitou Ministerstva obrany SR. Autori a hostia projektu odovzdali gymnazistom svoje skúsenosti s historickým vedomím, reflexiou Slovenského národného povstania a s výzvou kriticky vnímať nárast extrémizmu v spoločnosti. Minister obrany SR Jaroslav Naď, zriaďovateľ piešťanského gymnázia a župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a opätovne zvolený primátor Piešťan Peter Jančovič sa prihovorili študentom nielen v téme povstania, ale aj v aktuálnej téme zvýšenia potreby citlivosti na násilie v spoločnosti v jeho rôznych formách. V rámci multimediálneho projektu Moje Povstanie, v ktorom umelecká spoločnosť Bona Vide prezentuje tému povstania študentom základných a stredných škôl, ponúkla aj piešťanským gymnazistom príležitosť pozrieť sa formou krátkych filmov na príbehy individuálneho hrdinstva z tohto obdobia modernej slovenskej histórie. Gymnazisti zistili, že SNP možno nie až takou zaprášenou povstaleckou históriou, keďže táto významná historická udalosť môže ešte aj dnes vypovedať mnohé o nás. Hostia edukačného programu, ktorí majú stále silné väzby na Piešťany, slovenská moderátorka a režisérka Vera Wisterová, Michal Straka známy ako spevák Ego a režisér Juraj Štepka, participovali na diskusii s gymnazistami v projekte, na ktorom sa zúčastnili viaceré osobnosti slovenskej kultúry ako herci v hraných dokumentoch. Tie nielenže študentov oslovili, ale aj inšpirovali ku kultivovanému a kritickému dialógu medzi mladými ľuďmi, ktorý je dnes tak potrebný.

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      PK OBN

    • Fyzikálny náboj
     • Fyzikálny náboj

     •  piatok 4. novembra sa uskutočnila tímová súťaž v rýchlostnom počítaní fyzikálnych príkladov - Fyzikálny náboj (viac info o súťaži tu: https://physics.naboj.org/sk/sk/). Súťaží sa v 2 kategóriách - juniori (žiaci, ktorým do maturity chýbajú aspoň 2 roky) a seniori (ostatní žiaci stredných škôl). Naša škola mala zastúpenie v oboch kategóriách a žiaci si počínali nasledovne:

      Kategória Juniori

      Družstvo v zložení Andrea Ciklaminiová, Samuel Deanko, Gabriela Kotúčová, Juraj Kubačka a Matej Tarana (všetci z II. C) obsadilo 19. miesto a družstvo Viktor Berecz (Ka), Matej Kubranský, Samuel Rybanský, Filip Sova a Peter Matúš Štubňa (sexta) skončilo na 22. mieste. Obe družstvá síce vypočítali iba o 5 príkladov menej ako víťazi, ale o umiestnení rozhoduje nielen počet vyriešených úloh, ale i to, ktoré úlohy žiaci vyriešili. V tejto kategórii na Slovensku súťažilo 50 družstiev (podrobné výsledky nájdete tu: https://physics.naboj.org/sk/sk/results/category/junior/country/sk/)

      Kategória Seniori

      Družstvo zo septimy Natália Banasová, Michal Buchman, Michal Monček, Filip Nedelka a Denis Šebo obsadilo 20. miesto a družstvo v zložení Michal Fox, Romana Švecová (III. A), Sofia Seitlerová (III. D), Oliver Ján Tremboš (III. B) a Adriána Novotná (IV. B) skončilo na 51. mieste. Do tejto kategórie sa zapojilo 54 družstiev na Slovensku (výsledky tu: https://physics.naboj.org/sk/sk/results/category/senior/country/sk/).

      Ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy.

      PK FYZ

    • Októbrová cyklistická výzva ukončená, víťazi odmenení
     • Októbrová cyklistická výzva ukončená, víťazi odmenení

     • V októbri len na bicykli – tak znela výzva, do ktorej sa v čase od 1. októbra do 31. októbra 2022 zapojilo 16 tried, 44 študentov a 13 učiteľov. Spolu prešli na bicykli 7 918,95 km. Naši učitelia sa nedali zahanbiť a z celkového počtu im patrí 1 686,14 najazdených kilometrov.

      V 1. kategórii zvíťazila tercia1 028,78 km. V 2. kategórii obsadila prvé miesto septima s najazdenými 1 238,32 km. Absolútnym víťazom októbrovej výzvy sa stala Elisa Biscontini z kvinty, ktorá v priebehu jedného mesiaca niekoľkokrát pokorila stokilometrovú vzdialenosť a celkovo najazdila 931,02 km. Spomedzi učiteľov gymnázia si prvenstvo vybojovala Mgr. Radka Grosmannová, ktorá zvýšila konečný výsledok triedy I.B o 381,8 km. Prvé miesto z radov nepedagogických zamestnancov získal Roman Ondrejka so 154,69 km. Inšpiráciou pre cyklistických nadšencov sa v ankete Bicykel – moje nohy stala PaedDr. Ivana Papcunová.

      Výsledky 1. kategórie (P – K)

      1. tercia              1 028,78 km
      2. príma                  444,23 km
      3. sekunda             131,85 km
      4. kvarta                   51,75 km              

      Spolu: 1 656,61 km

      Výsledky 2. kategórie (4-ročné a 5-ročné štúdium, Ka – O)

      1. septima           1 238,32 km
      2. kvinta              1 060,03 km
      3. I.B                     832,61 km
      4. IV.B                  286,13 km
      5. III.A                  285,59 km
      6. II.B                    250,29 km
      7. III.B                  238,09 km
      8. I.A                     119,02 km
      9. I.D                     111,27 km
      10. II.D                      72,79 km
      11. IV.A                    47,32 km              
      12. III.D                    34,74 km

      Spolu: 4 576,62 km

      TOP 3 z radov pedagogických zamestnancov:

      1. Mgr. Radka Grosmannová                381,80 km
      2. Mgr. Mária Maceková                       260,44 km
      3. Mgr. Stanislava Šimová                     169,70 km

      Cyklistická výzva spĺňala všetky kritériá fair-play, spojila triedy a podporila zdravú súťaživosť športujúcich gymnazistov. Víťazné triedy, ktoré spálili najviac kalórií, obdaroval pán riaditeľ Mgr. Radim Urban sladkou odmenou.

      Všetkým aktívnym i rekreačným cyklistom, študentom, učiteľom i nepedagogickým zamestnancom ďakujeme za najazdené kilometre. Športu zdar!

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

      Mgr. Róbert Paradi, predseda PK TSV

    • Deň otvorených dverí na gymnáziu
     • Deň otvorených dverí na gymnáziu

     • Dňa 27.10.2022 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, tradične určený pre žiakov základných škôl, ich rodičov, ale aj pre širokú verejnosť. Návštevníci mali možnosť  prezrieť si priestory školy a nahliadnuť do každodenného života študentov. Vyučujúci so študentmi pripravili pre návštevníkov DOD mnohé zaujímavé aktivity aj overenie vedomostí vo vzorových prijímacích testoch.

      Ďakujeme a tešíme sa na budúcich prvákov.

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Tematický deň - Halloween
     • Tematický deň - Halloween

     • Milí profesori, študenti,

      26.10. 2022 sa na našej škole uskutočnil tematický deň - Halloween. Žiaci prišli v kreatívnych kostýmoch od pirátov až po postavičky z animovaných filmov.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a tešíme sa na ďalšie tematické dni!Váš Školský parlament

    • Budova nášho gymnázia oslávila storočnicu
     • Budova nášho gymnázia oslávila storočnicu

     • Nikto nepochybuje o tom, že monumentálna budova dnešného Gymnázia Pierra de Coubertina dominuje veľkorysému priestoru námestia Slovenského národného povstania v Piešťanoch. Rovnako je nepochybným faktom, že táto neprehliadnuteľná budova oslavuje 100 rokov od položenia základného kameňa stavby.

      Presne v intenciách starovekých rímskych zakladajúcich aktov (tzv. fundatio) je do základného kameňa gymnázia vytesaný dátum 28.X.1922. V ten deň totiž piešťanská stavebná firma Berta&Kováč začala realizovať štátny projekt výstavby verejnej budovy podľa návrhu významného českého urbanistu a architekta Ladislava Skřivánka. Budova dnešného gymnázia pôvodne slúžila potrebám vzdelávania pod názvom Meštianska škola T. G. Masaryka, avšak 1.9.1953 sa do budovy na vtedajšom Stalinovom námestí presídlilo Spolkové československé reálne gymnázium, predchodca dnešného Gymnázia Pierra de Coubertina.

      Vedenie gymnázia, jeho pedagógovia i študenti si pripomenuli význam tohto zakladajúceho aktu a dôstojne oslávili jubileum nášho duchom nestarnúceho vzdelávacieho ústavu. Slávnostný deň pripomienky osadenia základného kameňa sa v čase slávenia storočnice budovy stretol s Dňom otvorených dverí 27.10.2022, čo symbolicky poukazuje nielen na stálu sviežosť ducha školy a jeho životaschopnosť, ale aj na nádejnú perspektívu v budúcnosti.

      Riaditeľ školy Mgr. Radim Urban v slávnostnom príhovore ocenil historickú kontinuitu vzdelávania na gymnáziu, ktoré dodnes v dobrej kondícii slúži nielen potrebám obyvateľov mesta, ale aj širokému okoliu. Zároveň sa poďakoval študentom za účasť a vyzdvihol podiel na slávnosti, o ktorý sa zaslúžili IT administrátor školy Roman Ondrejka a pedagóg Dr. Peter Rusnák. V krátkom historickom vstupe o počiatkoch projektu školy a položenia jej základného kameňa zacitovali z dobovej tlače a mestskej kroniky študenti sexty Zoja MlynárikováLukáš Hýrošš. Predsedníčka Rady školy Mgr. Stanislava Šimová s predsedom Školského parlamentu Matejom Brezovským vo svojich príhovoroch pomenovali historický význam vzdelávania pre našu krajinu i mesto a pripomenuli aj nedávne a súčasné úspechy študentov gymnázia i pedagógov školy. Na historizujúci charakter budovy piešťanského gymnázia, tohto ojedinelého Skřivánkovho diela na Slovensku, na jeho neorenesančné odkazy v ornamentalite a významný urbanistický počin stavby, ktorá na námestí preklenula vtedajšie územia mesta s jeho budúcou priestorovou expanziou, poukázal v prednáške čestný hosť Ing. arch. Ľubomír Mrňa, CSc. Programom slávnostnej udalosti sprevádzali sextáni Andrea ŽlnayováSamuel Rybanský, ktorí v závere zaželali všetkým prítomným i gymnáziu veľa zdravia a úspechov a pozvali profesorský zbor i vzácnych hostí k prípitku a malému pohosteniu.

      Zoja Mlynáriková, študentka sexty a PK OBN

    • Kvarta po stopách štiavnických permoníkov
     • Kvarta po stopách štiavnických permoníkov

     • Pod patronátom triednej učiteľky Dr. Domonkosovej a v režijnom vedení učiteľa Dr. Rusnáka v piatok 21. októbra študenti kvarty absolvovali edukačný program v Banskej Štiavnici. Okrem geológie, chémie a botaniky sa dotýkali aj histórie banských miest a barokovej architektúry. Kvartáni v bani Glanzenberg ako malí permoníci prešli popod trotuár Banskej Štiavnice, aby napokon v botanickej záhrade objavili krásu biodiverzity a svetovú slávu banskej akadémie. Spolu s krásami mesta ich upútal aj príbeh štiavnickej gymnaziálnej profesorky Alžbety Gwerkovej a neopakovateľná atmosféra barokového klenotu nad mestom - štiavnickej Kalvárie. Výdatný obed v monarchistickej atmosfére uspokojil aj tých najväčších hladošov. Práca študentiek v šperkárskej dielni Geologického múzea a brúsenie drahokamov šikovnými rukami gymnazistov bolo príjemným tvorivým rozptýlením zážitkami a poznaním naplneného dňa.

      PK OBN

    • Neobyčajná beseda s neobyčajným Kellenbergerom
     • Neobyčajná beseda s neobyčajným Kellenbergerom

     • Dňa 19. 10 . 2022 do priestorov nášho gymnázia zavítal výtvarník, maliar a ilustrátor – Martin Kellenberger. Výživnú besedu o knihe Neuveriteľné dobrodružstvá grófa Beňovského, ktorú napísal Miroslav Musil, moderovala pracovníčka Mestskej knižnice mesta Piešťany – Katarína Gregušová. Očarení rukopisom a príjemným vystupovaním umelca žiaci sekundy sa nebáli klásť rôznorodé aj nevšedné otázky. Dozvedeli sme sa o technikách, ktoré pán Kellengerger využíva pri práci, o úskaliach neľahkej úlohy ilustrátora komiksu, ktorý nielen ilustruje, ale zároveň dáva konečnú podobu aj písmu. 

      Martin Kellenberger je umelec, ktorý precízne pracuje s témou, ktorú dostal. Odhodlanie dotiahnuť prácu do maxima predviedol aj v uvedenej knihe. Ilustrácie pracujú s vrstvením jednotlivých plánov cez seba, pričom autor nezabúda aj na najmenšie detaily, ako je napríklad obraz na stene v pracovni zobrazujúci lov bizónov indiánmi. Práve pre rafinovanosť a odhodlanie skúmať každý detail sa Kellenbergerove ilustrácie stávajú efektívnou kronikou prijímateľovej percepcie. 

    • Memoriál prof. Viliama Kuba
     • Memoriál prof. Viliama Kuba

     • Štvrtkové popoludnie patrilo spomienke na nášho bývalého kolegu, profesora matematiky a fyziky, Mgr. Viliama Kuba. Už 25 rokov si naši učitelia pripomínajú symbolickým turnajom tohto volejbalového nadšenca. Počet zúčastnených družstiev, tvorený z učiteľov rôznych stredných škôl v Piešťanoch, z niekdajších 6-7 síce  klesol na tri, no o to dôležitejšie je vyzdvihnúť snahu o športovanie.

      Za tím Gymnázia Pierra de Coubertina nastúpili učitelia: R. Urban, D. Domonkoš, R. Paradi, J. Šmída, D. Gašparová, M. Löfflerová, K. Dzurová, Z. Matúšová. V zápase s kolegami zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Piešťanoch sme zvíťazili 2:1, s kolegami z Hotelovej akadémie 2:0. Turnaj bol spomienkou aj na ďalších kolegov – športovcov, ktorí už tiež nie sú medzi nami, Mgr. Štefan Bekö, Mgr. Ivan Luknár. Ďakujeme všetkým priaznivcom, ktorí nás prišli povzbudiť, bývalým kolegom, aj organizátorom, prof. J. Studénkovej, Ľ. Synakovej, P. Šimovej, E. Horváthovej. Športu zdar!

                                                                                                                                    PK TSV

    • Cestou z Prahy cez Paríž a Dublin až do Štokholmu / Európsky deň 2022 na gymnáziu
     • Cestou z Prahy cez Paríž a Dublin až do Štokholmu / Európsky deň 2022 na gymnáziu

     • Po čase opäť pedagógovia a študenti piešťanského gymnázia, ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, usporiadali Európsky deň 2022, tentoraz s ekonomickou tematikou. V piatok 7. októbra prijali pozvanie prednášať vzácni hostia - poslanec Europarlamentu a priateľ školy Ivan Štefanec s ekonomickým analytikom INESSu Martinom Vlachynským, bývalým študentom gymnázia. Európsky deň slávnostne otvoril príhovorom riaditeľ školy Radim Urban.

      Prednášky pozvaných hostí sa venovali ekonomickým výzvam, ktorým Európa spoločne čelí, pričom následná diskusia priniesla zaujímavé informácie aj o slovenskej rozpočtovej politike a ekonomickej kondícii štátov EÚ. Gymnazisti plne využili možnosť klásť hosťom otázky a diskutovať s nimi o atraktívnych témach, ktoré v súčasnosti rezonujú v našej spoločnosti. Aj účasť študentov alumni-klubu gymnázia a profesoriek z českých gymnázií obohatila program tohtoročného európskeho dňa.

      Po živej diskusii pozvaní hostia, už ako súčasť hodnotiacej poroty, precestovali 4 členskými krajinami Európskej únie s ambíciou vybrať tú najlepšiu. Študenti súťažiacich tried pripravili bohatý kultúrny program s občerstvením v národnom duchu. Študenti 2.A pod vedením triednej profesorky Kataríny Dzurovej predstavili komisii krásy Českej republiky, ktorá je aktuálne predsedajúcou krajinou Rady EÚ. Dominanty krajiny a výborné občerstvenie s reprodukovaným vystúpením božského Káju vytvorili neopakovateľnú atmosféru, v ktorej porota s divákmi aj vďaka Krtkovi nazrela do čarokrásneho sveta detských rozprávok.

      Po hladkom pristátí s leteckou spoločnosťou bilingválnej 2.B triedy na palube s triednou profesorkou Evou Corticelli porota vďaka komentovanej prehliadke klenotov Francúzska využila jedinečnú príležitosť užiť si atmosféru romantického mesta na Seine i vďaka perlivému moku a exkluzívnej vstupenke na parížsky Fashion Week.

      Ďalšia bilingválna komunita 3.B triedy s triednou profesorkou Ingrid Páleníkovou priblížila odbornej porote jedinečnú históriu a podmanivú kultúru Írska, ktorej krásu mali možnosť študenti spoznať vďaka európskemu projektu študijných mobilít Erasmus +. Informácie o zelenom ostrove sv. Patrika odprezentovali v anglickom jazyku a sčasti dokonca v pôvodnej írčine!

      Poslednou zastávkou na európskej tour boli filmové ateliéry Svenska, kde vďaka triede sexte s jej triednym profesorom, dramaturgom a garantom celého podujatia, slávny režisér Ingmar Bergman natáčal nový film o Švédsku, ktoré sa pripravuje na predsedníctvo Rady EÚ v budúcom roku. Hostia a členovia poroty si spolu s účinkujúcimi študentami zaspievali hity skupiny ABBA, videli servis Björna Borga, stali sa svedkami vikingského zápasu i ceremoniálu udeľovania Nobelovej ceny básnikovi Tranströmerovi samotným Alfredom Nobelom. Filmovací deň v sexte podporila sponzorsky i chutným firemným jedlom spoločnosť Ikea.

      Odborná porota mala ťažkú úlohu vybrať víťaza súťaže, keďže všetci študenti si pripravili výborný program a preukázali aj svoj úprimný záujem o európske témy. Po dôkladnej úvahe hodnotiaca komisia väčšinou hlasov udelila prvé miesto sexte, pričom ocenila kvalitu prezentácií všetkých zúčastnených tried.

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

       

                                                                                                        Liliana Pažítková, maturitná V.B

    • Študenti sami rozhodli, kam pôjdu peniaze z rozpočtu
     • Študenti sami rozhodli, kam pôjdu peniaze z rozpočtu

     • Do projektu participatívneho rozpočtu pre stredné školy sme sa zapojili preto, aby sme finančné prostriedky využili v súlade s potrebami a želaním žiakov. Naša cesta sa začala vo februári 2022. Zástupcovia tried si zahrali hru Nie je mesto ako mesto, aby pochopili zmysel participatívneho rozpočtu. Nasledovali ďalšie dva veľké worskhopy, na ktorých študenti prezentovali svoje nápady, dotvárali navrhnuté projekty, učili sa vytvoriť rozpočet pre svoj návrh.

      Koncom apríla 2022 koordinátori a vedenie školy rozhodli, ktoré projekty postúpia do hlasovania. A začala sa kampaň! Boj medzi študentmi prebiehal prostredníctvom plagátov, posterov aj priamym ovplyvňovaním svojich spolužiakov či kamarátov. Kampaň vyvrcholila koncom mája. Študenti obdržali jedinečné kódy na vstup do parti aplikácie a hlasovali za svoj vysnívaný projekt. Hlasovania sa zúčastnila viac než polovica študentov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

      1.júna 2022 bolo hlasovanie zastavené a riaditeľ školy zverejnil výsledky. Víťazné projekty - Zveľadenie posilňovne (vymaľovanie posilňovne, vybavenie posilňovne moderným náradím na cvičenie) a Hygienické potreby na dámske WC (automat na hygienické vložky a tampóny) – mohli začať s realizáciou. Každý projekt získal 500,-€.

      Na začiatku realizácie projektov všetko vyzeralo ideálne. Študenti zháňali tovar, sumarizovali finančné prostriedky, hľadali sponzorov. Bohužiaľ, automaty na hygienické vložky a tampóny, ktoré mali byť umiestnené na dievčenských WC, nebolo jednoduché zohnať, a tak sa navrhovatelia projektu rozhodli venovať svoju finančnú čiastku na zveľadenie posilňovne. Realizácia víťazného projektu trvala takmer tri týždne. Bolo potrebné vymaľovať posilňovňu, vyčistiť priestory po maľovaní, vymeniť umývadlá i vodovodné batérie v dievčenskej šatni a nakúpiť vybrané pomôcky na cvičenie. Podarilo sa. Navrhovateľka projektu Nikola BračíkováIII.C so svojimi spolužiakmi i kamarátmi usilovne pracovali, aby zveľadili posilňovňu a nakúpili moderné pomôcky a náradie. Príďte si zacvičiť a posúďte sami, či boli peniaze správne investované!

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka participatívneho rozpočtu pre stredné školy

    • Vzácna návšteva na Gymnáziu Pierra de Coubertina
     • Vzácna návšteva na Gymnáziu Pierra de Coubertina

     • V utorok 4. októbra nás svojou návštevou poctil veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, Jeho Excelencia Makoto Nakagawa. Na úvod spolupráce nášho gymnázia s partnerskou školou Kokušikan v Tokiu prišiel študentom II.B priblížiť históriu a kultúru Japonska a okamžite si ich získal svojou srdečnosťou, bezprostrednosťou a prístupnosťou. Počas prehliadky školy sa úprimne zaujímal o históriu a dianie na škole či aktivity a záujmy žiakov, počas prestávky v triede rozprúdil neformálne rozhovory. S uznaním ocenil jazykovú zdatnosť našich študentov a ich spontánnosť v komunikácii.

      Veľmi si vážime jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o míľnikoch, ktoré formovali kultúru pre nás stále dosť vzdialenú a do veľkej miery nepoznanú. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a nové príležitosti dozvedieť sa viac o našej partnerskej krajine a jej kultúre.

    • Európska noc výskumníkov 2022 - 16. ročník s mottom: Dôverujme vede
     • Európska noc výskumníkov 2022 - 16. ročník s mottom: Dôverujme vede

     • Posledný septembrový piatok v Európe patrí vedcom, ktorí majú jedinečnú možnosť prezentovať svoju prácu širokej verejnosti a najmä mladým.

      I tento rok sme v rámci aktivity: Navštív svoju školu/Spoznaj svojho vedca pozvali do školy našich bývalých študentov – Martinu Horváth Orlovskú a Heliodora Macka.

      P. Horváth Orlovská oboznámila študentov s projektom 3D tlač keramických komponentov

      s použitím oxidu hlinitého, ktorému sa venuje na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

      P. Macko zo spoločnosti SEAK vo svojej prezentácii porovnal výhody a nevýhody elektromobilov

      s klasickými vozidlami, oboznámil s možnosťami nabíjania, zodpovedal otázky študentov.

      Popoludní 17-členná expedícia vyrazila na cestu za poznaním do Bratislavy. V priestoroch Starej tržnice a jej okolí (viac info o programe nájdete tu.) sa jej členovia oboznámili s prácou vedcov a vyskúšali si netradičné experimenty, či overili svoje vedomosti a pozorovací talent v rôznych súťažiach. Odmenou im neboli iba suveníry (tričká, šatky, plagáty, samolepky, perá, ceruzky,...), ale i množstvo zážitkov – lietajúci delfín, súťaženie pod taktovkou Vlada Voštinára či ovládanie robota hlavou...  Do Piešťan sa vrátili vo večerných hodinách plný krásnych dojmov a vedeckých inšpirácií.

      P. Löfflerová ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o hladký priebeh celej akcie.

       

      Marianna Krajčová & Marta Löfflerová

      A na záver zopár reakcií študentov:

      Bolo to úžasné a naučili sme sa veľa nových vecí.

      Prednášky nás veľmi zaujali, dozvedeli sme sa veľa nových vecí.

      Oslovila ma rôznorodosť využitia technológie 3D tlače, napríklad tlač domov, očí či potravín.

      Ak budeme mať elektromobil, bude dôvod urobiť si prestávku v reštike - auto sa musí nabiť.

    • Naše dievčatá ovládli cezpoľný beh
     • Naše dievčatá ovládli cezpoľný beh

     • Dňa 29.9. 2022 sa pod vedením Mgr. Domonkoša zúčastnili naše žiačky, študentky a študenti školských majstrovstiev okresu základných a stredných škôl.

      Dievčatá si v oboch kategóriach družstiev (základné školy, stredné školy) počínali vynikajúco a obsadili 1. miesto.  V súťaži jednotlivkýň základných škôl sa na 1. mieste umiestnila žiačka kvarty Gáliková Eliška a na 2. mieste sa umiestnila jej spolužiačka Lenka Kovalčíková. Medzi stredoškoláčkami si naše dievčatá počínali suverénne a obsadili všetky medailové umiestnenia. Študentka 4.C. triedy Katarína Černeková obsadila 1. miesto.  Na 2. mieste sa  umiestnila  Patrícia Lehutová z 2.B. triedy a na 3. miesto Lenka Bílená z 1.A.. Našu školu ďalej skvelými výkonmi reprezentovali : Žofia Čuboňová, Soňa Macejková zo septimy, Laura Póšová z 2.B.

       

      V cezpoľnom behu súťažili aj študenti našej školy a v družstvách sa umiestnili na výbornom 2. mieste v zložení : Tomáš Jakubček z 2.C., Tomáš Talajka z 1.A., Matúš Kubala zo sexty a Jakub Majerský z 2.C.. Medzi jednotlivcami sa na výbornom 2. mieste umiestnil Tomáš Jakubček. 

      Našu školu ďalej reprezentovali medzi jednotlivcami Nikolas Jankovič a Samuel Pabiš zo sexty.

       

      Za dosiahnuté vynikajúce výsledky a vzornú reprezentáciu našej školy všetkým zúčastneným ďakujeme

       

      PK TSV

    • V októbri len na bicykli
     • V októbri len na bicykli

     • VÝZVA!!!

      Rád jazdíš na bicykli? Chceš urobiť niečo pre svoje zdravie?

      Dokážeš ovplyvniť svojich spolužiakov, aby bicyklovali o sladkú odmenu?

       Koľko kilometrov ako trieda dokážete za mesiac najazdiť?

       

      Dobrovoľníci v spolupráci s PK TSV organizujú športovú výzvu V októbri len na bicykli!, ktorá sa začína už zajtra 1. októbra 2022. Bicyklujeme celý október. Zber najazdených kilometrov bude ukončený počas jesenných prázdnin 31.10.2022 o polnoci. Vyhodnotenie a sladká odmena už v stredu 2.11.2022.

      Podmienky výzvy:

      1. súťaží sa v dvoch kategóriách – 1) príma až kvarta, 2) štvorročné štúdium, päťročné štúdium, kvinta až oktáva
      2. bicyklujú študenti, učitelia i nepedagogickí zamestnanci - triedny učiteľ a zástupca triedneho učiteľa patria automaticky k svojej triede, ostatných zamestnancov gymnázia je potrebné osloviť, ak budú súhlasiť, predseda triedy nahlási jej/jeho meno koordinátorom výzvy
      3. najazdené kilometre je potrebné zaznamenávať a posielať prostredníctvom Edupage alebo mailom aj s dôkazom - fotka mobilnej aplikácie, napr. Bike GPS, fotka hodiniek Garmin, prinscreen aplikácie Strava a pod., nezabudnúť uviesť meno a triedu
      4. dievčatá a ženy posielajú výsledky p. Šimovej, chlapci a chlapi p. Paradimu
      5. víťazná trieda v každej kategórii, ktorá najazdí najviac kilometrov, získa sladkú odmenu
      6. špeciálna cena pre troch pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, ktorí sa preukážu najvyšším počtom najazdených kilometrov
      7. koordinátori výzvy: Stanislava Šimová (stanislava.simova@gypy.sk), Róbert Paradi (robert.paradi@gypy.sk)

       

      Neváhajte a zapojte sa do výzvy: V októbri len na bicykli!

      Športovci, cyklisti, aktívni či rekreační, urobme niečo pre svoje zdravie!

      Dokážeme spoločne najazdiť viac ako 10 000 km?

    • Imatrikulácia - školský rok 2022/2023
     • Imatrikulácia - školský rok 2022/2023

     • Dňa 29.09.2022  sa v športovej hale nášho gymnázia konala milá udalosť - imatrikulácia žiakov prvého ročníka a prímy, ktorá by nemala chýbať v živote žiadneho stredoškoláka.

      Na úvod sa študentom prihovoril riaditeľ školy Mgr. Radim Urban. Po ňom sa už slova ujali sprievodcovia večera. Kultúrny program tradične zastrešili študenti tretieho ročníka v spolupráci so Školským parlamentom. Svoju úlohu pri organizovaní zvládli veľmi dobre a vytvorili milú, priateľskú a zábavnú atmosféru. Prváci a žiaci prímy, prijatí do cechu študentského, spolu so svojimi triednymi učiteľmi prežili príjemný večer, na ktorý budú určite dlho spomínať.

      Veľká vďaka patrí organizátorom imatrikulácie - Nikole Bračíkovej (III.C), Matejovi Brezovskému (IV.B),  Laure Čiernej (III..D), Nine Suchej (III.C),  Ester Oravcovej (III.A),  Augustínovi  Petruškovi (III.A), Adele Galkovej (III.B), Gréta Malíkovej (III..B), Tamare Krupovej (III.B),  Samuelovi Kováčovi (Septima), Michalovi Mončekovi (Septima), Adamovi Kardhordóovi (IV.B).

      Fotografie z imatrikulácií sa nachádzajú v školskej galérii.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie