• Ekologický čin roka
     • Ekologický čin roka

     • Trnavský samosprávny kraj nadväzuje na predchádzajúce ročníky súťaže Ekologický čin roka a vyhlasuje už jedenásty ročník súťaže Ekologický čin roka 2021.

      Súťažné projekty je možné prihlásiť do 28. februára 2022. Najlepšie budú ohodnotené finančnou odmenou v hodnote až 1 200 €.

      Viac informácií o súťaži nájdete na: https://www.trnava-vuc.sk/15238-sk/ekologicky-cin-roka-2021/

      Ak vo Vašom meste alebo obci sú dobrovoľníci, občianske združenia, školy, škôlky, prípadne iné organizácie, ktoré sa angažujú v životnom prostredí, chceli by sme Vás požiadať, aby ste ich informovali o vyhlásení súťaže Ekologický čin roka 2021.

      Ďakujem Domonkosová

    • Biela pastelka 2021
     • Biela pastelka 2021

     • V piatok 24. septembra sa uskutočnila charitatívna finančná zbierka, ktorú každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Biela pastelka 2021. Aj Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany sa už tradične do projektu zapojilo. Vedúca KS ÚNSS Trnava Mgr. Lenka Patyiová vyjadrila poďakovanie za to, že sme sa nezľakli a pomohli aj napriek neľahkej situácii súvisiacej s vírusom COVID-19.

      Poďakovanie patrí všetkým študentom – dobrovoľníkom, ktorí pomohli k zisku celkového výnosu finančnou čiastkou 705,89 €. Za našu školu zbierku vykonávali: Jakub Rendvanský a Alexandra Dunková z III.A, Matej Brezovský a Klára Wiedermannová z III.B, Katarína Černeková a Miroslava Tabačková z III.C, Adam Kusý a Adriana Uhlíková z III.D, Adela Bundová a Lucia Pernischová zo septimy.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca
     • Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca

     • Posledný septembrový piatok už tradične patrí vedcom.

      V rámci podujatia Európska noc výskumníkov:

      • prezentujú svoj výskum,
      • zdôrazňujú jeho význam pre spoločnosť,
      • prispievajú k podpore výskumných projektov,
      • snažia sa vzbudiť v mladých ľuďoch záujem o kariéru v oblasti vedy a výskumu.

      Vedci sa snažia sprístupniť vedu prostredníctvom aktivít, ktoré spájajú vzdelávanie so zábavou – ako sú výstavy, praktické experimenty, vedecké šou, hry, súťaže, kvízy,... Mnohé z týchto aktivít prebiehali v minulosti v obchodných centrách, v ktorých boli rozmiestnené stánky s vedeckými atrakciami a návštevníci si mohli experimenty vyskúšať.

      Keďže posledné 2 roky sú vo svete poznačené pandémiou a podujatia tohto druhu nesú so sebou určité zdravotné riziko, hľadali organizátori nové cesty ako spojiť vedcov s „nevedcami“. Vymysleli veľmi zaujímavú aktivitu pre školy, vďaka ktorej sa škola môže spojiť so svojim bývalým absolventom pracujúcim v oblasti vedy a výskumu. Do tejto aktivity sa zapojila i naša škola a hneď sme privítali 2 našich bývalých študentov – p. profesora Ľubomíra Valíka z Ústavu vied o potravinách a výživep. doktora Andreja Lúčneho z Katedry aplikovanej informatiky. Obaja našich študentov oboznámili s oblasťami svojho výskumu, školou, na ktorej pôsobia a možnosťami, ktoré poskytuje štúdium v danej oblasti. P. doktor Lúčny priniesol so sebou i robota, ktorého ovládanie si nevyskúšali iba účastníci prednášok (žiaci prváckych tried), ale i naši najmladší študenti (žiaci prímy až kvarty) počas prestávok medzi jednotlivými prednáškami.

      A tu sú postrehy študentov:

      Chcem sa za triedy IV.A a Oktávu poďakovať prof. Ing. Ľubomírovi Valíkovi za jeho prednášku o mikrobiológii, oboznámenie sa s jeho vedeckou prácou a prajeme mu veľa ďalších úspechov.

      Kamila Tokošová, IV. A

      Prednáška o bezpečnosti potravín bola veľmi zaujímavá, našu triedu zaujalo najmä to, ako sa dajú znalosti z biológie využiť v praxi (inak ako v medicíne), resp. akým prísnym procesom musí prejsť naše jedlo. Prekvapilo nás, aké nebezpečenstvo predstavujú zle upravené produkty (napr. mortalita pri ochoreniach nimi spôsobenými).

      Elise Mária Ábelová, Sexta

    • Samotesty
     • Samotesty

     • Vážení rodičia a žiaci,

      pripomíname, že samotesty, ktoré ste si objednali, škola vydáva od 8.30 hod. do 15.00 hod. na vrátnici a v poobedných hodinách od 15.00 hod. do 21.00 hod. u správcu v športovej hale.

      Vedenie školy.

    • Do školy na bicykli
     • Do školy na bicykli

     • Naša škola sa zapojila do kampane s názvom Do školy na bicykli a za prvý týždeň sme napočítali viac ako 500 bicyklov a kolobežiek na území školy.

      Dosiahnutý počet nás veľmi teší, no chceli by sme ho tento týždeň prekonať, a preto Vás chceme vyzvať, aby ste aj Vy prišli do školy na bicykli alebo kolobežke, ak máte takú možnosť. Žiačky z 1.D triedy pre Vás dokonca pripravili video, ktoré má za cieľ motivovať Vás ostatných, aby ste spolu s nami projekt podporili a tým pomohli škole zvýšiť svoje šance na výhru v kategórii najaktívnejšia škola.

    • Medzinárodný maratón mieru
     • Medzinárodný maratón mieru

     • Na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach malo zastúpenie aj naše gymnázium

      Cez víkend sa v Košiciach konalo významné medzinárodné športové podujatie, na ktorom malo zastúpenie aj naše gymnázium. Na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach nás reprezentovali pani profesorky Mgr. Stanislava Šimová, Mgr. Radka Grosmannová a Mgr. Andrea Chamrazová. V silnej konkurencií štartovalo 161 štafiet a naše kvetinky obsadili výborné 47. miesto. Maratón je najťažšia atletická disciplína už od čias antiky a absolvovať ho dokážu len osoby s vynikajúcou kondíciou a silnými morálno-vôlovými vlastnosťami.

      Za vynikajúcu reprezentáciu našej školy ďakujeme a dúfame, že naše kolegyne svojím výkonom motivujú aj študentov k pohybovej aktivite.

    • Župan TTSK oceňoval
     • Župan TTSK oceňoval

     • Trnavský župan odovzdal najvyššie župné ocenenie Cenu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) za rok 2021 tridsiatim trom osobnostiam a kolektívom, ktoré vynikajúcimi tvorivými činmi a výsledkami prispeli k rozvoju kraja v oblasti školstva, kultúry, športu, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a občianskej spoločnosti. V kategórii kultivácia občianskej spoločnosti bol ocenený aj pedagóg našej školy, triedny učiteľ kvinty, doc. Dr. Peter Rusnák.

      Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo za dodržiavania preventívnych opatrení v stredu 29. septembra 2021 v Divadle Jána Palárika v Trnave. „Veľmi ma teší, že sme ocenili inšpiratívnych jednotlivcov a kolektívy, ktorí z Trnavského kraja robia lepší a krajší domov pre nás všetkých. Robia ho tiež prívetivejším pre všetkých prichádzajúcich a šíria jeho dobré meno všade vôkol. Som hrdý, že spolu tvoríme kraj vo všetkých oblastiach spoločenského života,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

      Cena TTSK je verejným ocenením osobností a kolektívov za mimoriadny prínos pre rozvoj kraja, o ktorej každoročne rozhoduje krajské zastupiteľstvo.

       

                                                          Zdroj: Tlačová správa – TTSK, foto: TTSK

    • POĎAKOVANIE GYMNÁZIU
     • POĎAKOVANIE GYMNÁZIU

     • Dobrý deň, pán riaditeľ, v mene Medzinárodného klubu žien v Piešťanoch (PIWC) sa Vám a Vašim kolegom, pedagógom gymnázia, chcem poďakovať za podporu nášho charitatívneho podujatia, či už jeho propagáciou, ale najmä osobnou účasťou. Potešila nás tiež aktívna účasť študentov gymnázia, predovšetkým ich záujem o knihy a pestovanie knižnej kultúry. V popoludňajších hodinách dokonca prišli gymnazisti do Elektrárne neorganizovane, teda z vlastnej iniciatívy.

      Aj vďaka podpore Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch na nám podarilo vyzbierať finančný obnos, ktorý bude darovaný 11-ročnému chlapcovi v núdzi.

       

      Prajeme Vám a Vašim študentom všetko dobré.

       

      S úctou,

       

      Alžbeta Žofajová, PIWC

    • Európsky deň jazykov na gymnáziu
     • Európsky deň jazykov na gymnáziu

     • Európsky deň jazykov je deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od roku 2001 oslavuje každý rok 26. septembra. Naši gymnazisti dokazujú, že znalosť jazykov zlepšuje a zdokonaľuje proces ich myslenia. Študenti si uvedomujú dôležitosť vyučovania cudzích jazykov, ktoré im otvárajú brány do celej Európy – možnosť študovať v zahraničí, zamestnať sa v európskych spoločnostiach či cestovať bez obmedzení v komunikácii. Naša škola venuje zvýšenú pozornosť vyučovaniu anglického jazyka, ale ani iné európske jazyky - francúzsky, nemecký či ruský - nezaostávajú. V minulom i prebiehajúcom týždni študenti od najmenších prímanov až po maturantov dokazujú, že ovládať jazyky na komunikatívnej, ale i odbornej úrovni je už v súčasnej dobe nevyhnutnosť. Usilovne pracujú na projektových, skupinových či párových prácach, pri ktorých využívajú moderné informačné technológie, vytvárajú jazykové súťaže, kvízy, hry, doplňovačky.  Zisťujú, aké sú zvyky a tradície európskych krajín, vyhľadávajú najzaujímavejšie fakty z oblasti geografie, histórie a kultúry, odporúčajú vyskúšať rozmanité národné jedlá. V bilingválnych triedach si študenti obohacujú slovnú zásobu idiomami, synomymami, antonymami, homonymami, prekladajú vtipy a anekdoty. V kvinte sa naučili britskú posunkovú reč. Všetkými aktivitami naši študenti poukazujú na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadrujú podporu jazykovému vzdelaniu.

      PK ANJ a PK cudzích jazykov

    • Antigénove samotesty II.
     • Antigénove samotesty II.

     • Vážení rodičia, 

      od piatka 24.09.2021 si môžete na vrátnici školy v čase od 8.30 do 15.00 hod. vyzdvihnúť sadu dalších antigénových samotestov (5ks), o ktoré ste prejavili záujem pre svoje deti v ankete na začiatku školského roka.

      Vedenie školy.

    • Poď s nami do školy na bicykli
     • Poď s nami do školy na bicykli

     • Naša škola sa zapája do rôznych aktivít, ktoré podporujú ochranu životného prostredia a upevňujú vzťah k pohybovým aktivitám. Rozhodli sme sa zapojiť do aktivity s názvom „Poď s nami do školy na bicykli“, ktorá bude prebiehať od 27.09. 2021 do 8.10.2021. Súťaž spočíva v tom, aby čo najviac študentov chodilo v danom termíne do školy na bicykli alebo kolobežke. Poverení koordinátori budú každý deň počítať počet bicyklov a kolobežiek v areáli školy. Po ukončení súťaže budú zrátané všetky počty za každý deň a najlepšie školy budú odmenené. V čase aktivity bude prebiehať aj propagačná kampaň, tak neváhaj a pridaj sa k nám už od pondelka 27.09.2021.


      V prípade otázok kontaktuj Mgr. P. Šimovú, Mgr. R. Paradiho.

    • Nahlasovanie výsledkov domáceho samotestovania
     • Nahlasovanie výsledkov domáceho samotestovania

     • Pre potreby evidencie objednaných samotestov prosíme rodičov a 18 ročných žiakov, aby potvrdili vykonanie samotestu škole prostredníctvom EDUPAGE cez žiacke respektíve rodičovské  konto (postup). 


      Ďakujeme.

       

      Dobrovoľné testovanie (na základe prevzatých testov) sa odporúča realizovať:

      • dvakrát týždenne (v pondelok a štvrtok pred nástupom na vyučovanie)
      • kedykoľvek, keď sa u žiaka prejaví niektorý z príznakov ochorenia COVID-19
    • Gymnazisti opäť pomohli rozhýbať Piešťany
     • Gymnazisti opäť pomohli rozhýbať Piešťany

     • Piešťany sa v sobotu 11.9.2021 rozhýbali s projektom Vyber si svoj šport. Občianske združenie HappyMove v spolupráci s Asociáciou športových klubov Piešťany privítalo 15 športových klubov na jednom priestranstve. HS Centrum Piešťany sa premenilo na jedno veľké športovisko, ktoré ponúklo deťom vyskúšať si rôzne druhy športov, individuálne či kolektívne športy, loptové hry, vodné športy, letné či zimné, vonkajšie i vnútorné. Viac ako 300 najmenších športovcov v sprievode svojich rodičov vytvorili úžasnú atmosféru.

      Projekt naplnil aj charitatívny rozmer. Účastníci podujatia pomohli dobrovoľným príspevkom do tomboly členovi klubu HappyMove Dávidkovi k zisku 665,- eur, ktoré využije na delfínoterapiu. Dobrovoľníci z nášho gymnázia – Elise Mária Ábelová zo sexty, Nikola Bračíková z II.C, Magdaléna Ondrejková, Emma Petrušková, Nina Bičanová, Adela Bundová, Lucia Pernischová a Alex Trojan zo septimy - zabezpečovali hladký priebeh celej akcie od začiatku do konca. Starali sa o registráciu malých športovcov, plnili si povinnosti na štarte, dbali na dodržiavanie nariadení v súvislosti s pandémiou, rozdávali deťom darčeky, pripravili ceny do tomboly, ktorú na záver žrebovali.

      Všetkým dobrovoľníkom ďakujem za výborne odvedenú prácu a vzornú reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Antigénové samotesty
     • Antigénové samotesty

     • Vážení rodičia, 

      od utorka 07.09.2021 si môžete na vrátnici školy v čase od 8.30 do 15.00 hod. vyzdvihnúť antigénové samotesty, o ktoré ste prejavili záujem pre svoje deti.

      Vedenie školy.

    • Triedne zasadnutia Rady rodičov
     • Triedne zasadnutia Rady rodičov

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 13. septembra 2021 o 17.00 hod. sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov v jednotlivých triedach Gymnázia Pierra de Coubertina.Do budovy školy sa bude vchádzať v rúškach len cez hlavný vchod, kde každému rodičovi odmeriame teplotu a vydezinfikujeme ruky.Všetci rodičia v triedach vypíšu PÍSOMNÉ PREHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, ktoré im rozdajú triedni vyučujúci.

      Vedenie školy

    • EduCoach na našej škole
     • EduCoach na našej škole

     • Dňa 3.9. mali žiaci maturitných tried IV.A, IV.D, IV.C a Oktáva príležitosť vypočuť si, čo je koučing a ako vie kouč podporiť tínedžera na ceste za jeho cieľmi i v jeho kariérnom nastavení. Interaktívna hodina bola pod vedením profesionálnych koučov z organizácie EduCoach. Za túto príležitosť vďačíme nášmu učiteľovi, Mgr. Šimonovi Chrvalovi, ktorý patrí tiež medzi profesionálnych koučov.


      Celý článok sa nachádza na nasledujúcom odkaze.

    • Pokyny k začiatku školského roka 2021/2022
     • Pokyny k začiatku školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,


      vo štvrtok 02.09.2021 o 8.00 hod. začíname nový školský rok 2021/2022.

      Vstup do budovy školy je možný od 7.30 hod.,

      • žiaci maturitných ročníkov, IV.B a žiaci prichádzajúci do školy na bicykloch vstupujú cez vchod pri HALE, 
      • žiaci ostatných ročníkov vstupujú cez hlavný vchod,
      • všetci žiaci prejdú ranným filtrom (dezinfekcia rúk a meranie teploty),
      • v budove školy je nutné mať prekryté horné dýchacie cesty.


      Rodičia a plnoletí žiaci elektronicky pošlú Vyhlásenie o bezpríznakovosti a Oznámenie o výnimke z karantény  - prostredníctvom Edupage od 01.09.2021.

      Žiaci prvého ročníka a prímy prinesú vyplnené tlačivá - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Oznámenie o výnimke z karantény. Odovzdanie vyhlásení je v zelenej farbe okresu  COVID automatu na báze dobrovoľnosti, avšak uľahčí administrativny proces zberu údajov pri zhoršení epidemiologickej situácii v triedach školy.

      Stravovanie je zabezpečené od  pondelka 06.09.2021 pre žiakov, ktorí uhradili poplatok za stravu a majú zakúpený čip.

      Tešíme sa na Vás!

      Vedenie školy

    • Záujem o samotestovanie žiakov - anketa
     • Záujem o samotestovanie žiakov - anketa

     • Vážení žiaci, vážení rodičia,

      v súvislosti s nástupom žiakov do škôl, ponúklo ministerstvo možnosť dobrovoľného samotestovania žiakov v domácom prostredí. Na uvedený účel vyčlenilo zdarma pre každého záujemcu jednu sadu (25 ks) antigénových testov.

      Vyjadriť svoj záujem / nezáujem o získanie týchto testov je predĺžený do 27.08.2021 (piatok) do 09,00 hod.  Anketu nájdete na rodičovskom konte edupage - komunikácia, prihlasovanie.

      Testy budú následne doručené do školy a odovzdané prihláseným záujemcom.  Podpisom ich preberie rodič, resp. plnoletý žiak.

      (V prípade problémov s prihlásením kontaktujte administrátora p. Ondrejku)

      vedenie školy

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie