• Europa Tour 2019 na gymnáziu alebo z jesennej ponuky Europe Direct pre rok 2020
     • Europa Tour 2019 na gymnáziu alebo z jesennej ponuky Europe Direct pre rok 2020

     • Dňa 23. októbra 2019 rozšíril gymnaziálnu ponuku odborných predmetov nevšedný workshop. Pracovníci regionálneho centra Europe Direct v Senici prišli prednášať študentom gymnázia o súťaži Mladý Európan, na ktorej sa už niekoľko ročníkov pravidelne umiestňujú piešťanskí gymnazisti medzi víťazmi. Lektori interaktívnou a súťažnou formou predstavili študentom ambasádorskej školy reálie fungovania európskych inštitúcií, pestrosť národných špecifík členských štátov, výzvy súčasných politík v EÚ, etc. Nádejame sa, že súťažný tím mladých európanov bude v roku 2020 rovnako úspešný ako boli úspešní tohtoroční absolútni víťazi krajského kola súťaže.

      Peter Rusnák, učiteľ

      Všetky fotografie z akcie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Rozhoduj o Europe: buď tvorcom európskych politík
     • Rozhoduj o Europe: buď tvorcom európskych politík

     • Piešťanskí gymnazisti boli 21.10.2019 úspešní v krajskom kole súťaže "Rozhoduj o Európe", ktorú vyhlásila Rada EÚ a ktorá sa konala v sídle VÚC-Trnavského samosprávneho kraja. Z tímu študentov v zložení Daniel Valko, Ema Višňovská, Jakub Chamraz, Simona Kadlecová, Roman Turzák, Monika Kleinová, Daniel Pavelka a Lucia Strečanská obsadili Katarína Černoková 2. miesto a Andrej Beňačka 1. miesto v súťaži, čo im umožňuje reprezentovať našu školu v celoštátnom kole. Aktívnemu tímu gymnazistov srdečne blahoželáme k získaniu cenných skúseností a víťazom súťaže želáme ďalšie úspechy.

      Peter Rusnak

    • Výstava starých mincí a bankoviek
     • Výstava starých mincí a bankoviek

     • V mesiaci október 2019 sa na hodinách Finančnej gramotnosti vo všetkých druhých ročníkoch a bilingválnej 3.B uskutočnila výstava starých mincí a bankoviek nielen zo Slovenska, ale aj z iných krajín sveta (Albánska, Azerbajdžanu, Bieloruska,  Filipín, Indie, Malajzie, Čiech, Chorvátska, Macedónska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Bulharska, USA, Anglicka, Spojených arabských emirátov, Iraku, Kuvajtu, Jordánska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska,).  Žiaci priniesli rôzne zaujímavé platné aj neplatné mince a bankovky z rôznych období, ako aj zbierku mincí a bankoviek  Slovenska - z čias Rakúsko-Uhorska, 1.ČSR, Slovenského štátu a povojnového obdobia až po súčasnosť.

    • Aj Gymnázium Pierra de Coubertina je René
     • Aj Gymnázium Pierra de Coubertina je René

     • 10. októbra sa v priestoroch Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnila literárna beseda ako súčasť projektu ceny René-Anasoft litera gymnazistov. Pozvaným autorom bol držiteľ ceny Anasoft litera, Marek Vadas, moderovala organizátorka viacerých literárnych projektov Soňa Uriková.


      Besedovalo sa najmä o exotickom africkom prostredí v autorových knihách, no Marek Vadas tiež priblížil študentom svoje autorské začiatky a literatúru, ktorú čítal počas školských rokov. Debatovalo sa tiež o jeho budúcej tvorbe, autor vtipne poznamenal, že by už konečne mohol napísať niečo z domáceho prostredia.
      Cena René, ktorá vznikla v roku 2017, má podporovať čítanie mladých ľudí a zoznámiť ich s kvalitnou súčasnou slovenskou literatúrou. V minulých rokoch sa laureátmi stali Ivana Gibová a Daniel Majling. Tento rok sa do projektu zapojili aj učiteľky Ivana Papcunová  a Miroslava Zervanová so žiakmi, takže o tohtoročnom víťazovi budú rozhodovať aj piešťanskí gymnazisti. Projekt je dôkazom, že študenti majú k literatúre blízko, naši gymnazisti, ktorí už mesiace horlivo diskutujú o svojom víťazovi, to potvrdzujú.

      Emma Vičanová

      Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Odborné stretnutie k témam ľudskoprávnej olympiády
     • Odborné stretnutie k témam ľudskoprávnej olympiády

     • Na podnet celoslovenskej i krajskej komisie Olympiády ľudských práv sa v stredu 9. októbra 2019 na pôde Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnilo odborné školenie pre študentov a pedagógov stredných škôl Trnavského kraja. Hlavnou témou stretnutia boli aktuálne výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia. Celodenné prednáškové podujatie zahájila príhovorom predsedníčka Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv a členka lektorského tímu Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku Dr. Dagmar Horná, ktorá študentov oboznámila s novými pravidlami organizácie olympiády v jej 22. ročníku. Na pôde gymnázia zároveň privítala lektorov i hostí zastupujúca riaditeľka gymnázia Mgr. Stanislava Šimová, ako aj organizátor podujatia a krajský koordinátor olympiády doc. Peter Rusnák, učiteľ na gymnáziu. Rokovanie prebiehalo v 2 sekciách, v ktorých prednáška sociológa Dr. Guráňa oslovila gymnazistov nielen obsahom, ktorý sa týkal analýzy Dohovoru o právach dieťaťa, ale aj zaujímavými interaktívnymi aktivitami počas prednášky. Študenti sa tak mohli hlbšie zamyslieť nad témami, ktoré hýbu dnešnou spoločnosťou a diskutovať o svojich názoroch a postojoch k informovanosti mladých ľudí, politickej gramotnosti či obmedzovaní volebného práva. V programe pre pedagógov vystúpila aj sociologička Dr. Barbara Lášticová s témou predsudkov vo vzdelávaní mladých ľudí. Rovnako sa téme vzdelávania v 21. storočí venoval aj doc. Samuel Abrahám, ktorý bližšie rozobral tematiku budúceho kariérneho smerovania mladých ľudí. Sústredené tváre prítomných študentov a hostí pozorne sledovali vystúpenia pozvaných lektorov. Aktívna účasť na odborných prednáškach obohatila študentov gymnázia nielen aktuálnymi odbornými poznatkami, ale aj vzácnymi radami, ktoré využijú pri neľahkom plánovaní svojej profesijnej budúcnosti. A za túto možnosť gymnáziu veľká vďaka.

      Katarína Baďurová, oktáva

      Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Celoškolské zasadnutie Rady rodičov
     • Celoškolské zasadnutie Rady rodičov

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 23. septembra 2019 o 17.00 hod. sa v športovej hale Gymnázia Pierra de Coubertina uskutoční celoškolské zasadnutie Rady rodičov.

      Následne sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov v jednotlivých triedach.                                                                    

      Srdečne Vás pozývame na stretnutie s učiteľmi školy.

    • 12. fórum škôl Pierra de Coubertina v Mâcone (Fr)
     • 12. fórum škôl Pierra de Coubertina v Mâcone (Fr)

     • Od 24.8 do 31.8 sa v krásnom prostredí francúzskeho Mâconu uskutočnilo v poradí 12. fórum škôl Pierra de Coubertina, na ktorom sa stretlo 24 delegácií z 22 krajín sveta. Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch sa na ňom zúčastnilo pod vedením p. profesorky Evy Corticelli v zložení: Barbora Blštáková (V.B), Tereza Kublová a Natália Pločeková (Oktáva), Ema Višňovská (IV.B), Andrej Beňačka, Juraj Štefanka (IV.C) a Adam Aponyi (III.C).

      Počas celého týždňa sme spoznávali rôzne kultúry, vytvorili sme si medzinárodné priateľstvá a prezentovali sme Piešťany a Slovensko ostatným krajinám. Hlavnou myšlienkou bolo šírenie olympijských ideálov, a preto sa športové súťaženie nieslo v duchu rešpektovania súpera a prekonávania vlastných hraníc. Behali sme, skákali sme do diaľky starovekým štýlom, tj. s kilovým závažím, plávali sme, hrali sme paralympijský petanque, basketbal či ping pong sediac na invalidných vozíkoch. V rámci súťažných disciplín sme sa všetci umiestnili na popredných priečkach a odniesli sme si ocenenie "Coubertin Award".

      Celý týždeň sme boli rozdelení do skupín, keďže cieľom bola spolupráca a nadviazanie kontaktov s ľuďmi z iných krajín. Ubytovaní sme boli taktiež separátne od našich krajanov. Napríklad Andrej zdieľal izbu s Nemcom, Indom a Keňanom a Ema s dievčaťom z Japonska a Poľska.

      Ako delegácia sme spoločne absolvovali sprievod cez mesto Mâcon v tradičných myjavských krojoch a nakoniec sme zatancovali na námestí ľudový tanec. Slovensko sme odprezentovali v tom najlepšom svetle na tzv. Mini Expe, výstave, kde mala každá delegácia svoj stánok s tým najzaujímavejším zo svojej krajiny. Jedla, ale i suvenírov bolo všade neúrekom.

      To najkrajšie z oblasti Burgundska sme mali možnosť vidieť počas návštevy stredovekého mesta Cluny. Keďže sme sa nachádzali neďaleko mesta Dijon, snáď každý si zakúpil tradičnú horčicu ako suvenír.

      Náš bohatý program zahŕňal aj rôzne art workshopy, na ktorých sme nacvičovali moderné tance, gymnastickú zostavu, hrali sme divadlo vo francúzštine, vytvárali sme pieseň fóra (forum song) či návrh „forum banner-a“. Denne sme sa zúčastňovali diskusií tykajúcich sa problémov súčasného športu, ale aj o olympizme ako takom. Každý z nás na konci týždňa odprezentoval to, čo sa počas tých pár dní naučil. Bolo krásne sledovať toľko šikovných mladých ľudí.

      Fórum Pierra de Coubertina, Mâcon a celkovo Francúzsko v nás zanechali úžasné dojmy a najmä silné spomienky, na ktoré nikdy nezabudneme!

       

      Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Oznam o zmene výšky stravného
     • Oznam o zmene výšky stravného

     • Oznamujeme rodičom a všetkým stravníkom, že v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja, dochádza od 01.09.2019 k zmene výšky poplatku za jedno jedlo nasledovne:
      príma, sekunda, tercia a kvarta 1,43 €
      kvinta, sexta, septima, oktáva a žiaci I., II., III., IV. a V. ročníka 1,53 €
      (odporúčame mesačnú platbu 35 €, a to najneskôr k 20. dňu v mesiaci)

      číslo účtu pre úhradu a variabilný symbol pre úhradu zostávajú nezmenené.

    • Oznam pre žiakov
     • Oznam pre žiakov

     • Milí žiaci,

      slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa  2. septembra  2019 (pondelok). 

      Stretneme sa o 8,00 v  triedach. Program prvého vyučovacieho dňa bude trvať do 10,00.

      Tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku.

      Vaši učitelia

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Oznam pre stravníkov


      oznamujeme rodičom a všetkým stravníkom, že v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja, dochádza od 01.09.2019 k zmene výšky poplatku za stravu.


      Presná výška poplatku za jedno jedlo pre jednotlivé kategórie stravníkov bude zverejnená do 01.09.2019 na web stránke školy a taktiež v prihláške na stravu na školský rok 2019/2020 – prihlášku dostanú žiaci pri nástupe do školy.


      Číslo účtu pre úhradu a variabilný symbol pre úhradu zostávajú nezmenené


      Číslo účtu: SK11 8180 0000 0070 0049 5703
      Variabilný symbol: - dostal každý žiak pri nástupe do školy
      - noví žiaci uhradia bez VS, avšak do poznámky uvedú meno žiaka a triedu /po pridelení nového VS budú uvádzať toto číslo

      V súvislosti so zmenou výšky stravného odporúčame mesačnú platbu 35 Eur.


      Keďže každý žiak má vlastný variabilný symbol, dovoľujeme si Vás upozorniť na správne zadávanie tohto 9-miestneho čísla pri každej platbe za stravu.


      Zároveň stravníkom oznamujeme, že strava je zabezpečená od 03.09.2019.

    • LETNÁ ŠKOLA
     • LETNÁ ŠKOLA

     • Dovoľujeme si pripomenúť našim budúcim prvákom, ktorí sa prihlásili na Letnú školu pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, že začíname v pondelok 19.08.2019 o 8.00.

      Presnejšie informácie Vám boli zaslané v pozvánke začiatkom augusta.

       

      Tešíme sa na Vás. 

      učitelia Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany

    • Stratené v riadkoch
     • Stratené v riadkoch

     • 20. júna o 17:00 sa už po tretíkrát v Piešťanoch konala čítačka pre začínajúcich autorov, Stratené v riadkoch. Organizátorka, Emma Vičanová, predstavila v nových priestoroch reštaurácie ŽiWell desiatich šikovných autorov.

      Študentka, Adela Bučková, a čerstvá absolventka Gymnázia Pierra de Coubertina, Mária Juríková, prečítali svoje poviedky a básne. Zazneli však aj ocenené texty úspešných začínajúcich autorov, Andreja Bubláka a Barbary Vojtašákovej z Oravy. O hudobnú zložku sa už po druhýkrát zapríčinil básnik, hudobník a stand-up komik Matej Kubriczký, rodák z Piešťan, žijúci v súčasnosti v Bratislave. Medzi vystupujúcimi nechýbal ani Matúš Nižňanský, ktorý divákom predstavil umenie haiku.
      Atmosféra bola priateľská a program pestrý. Originalita a štýl prác nadchli obecenstvo, ktoré opustilo priestory ŽiWell-u literárne obohatené a s prosbou o ďalšie pokračovanie akcie. Organizátorka ho ochotne prisľúbila a teší sa vysokej úspešnosti tejto literárnej udalosti.

      Emma Vičanová

    • Gesto pre mesto opäť naše!
     • Gesto pre mesto opäť naše!

     • Vážení rodičia, študenti, priatelia školy, s radosťou vám oznamujeme, že sme vďaka vašej podpore opäť vyhrali nádherných 1000 eur v projekte Gesto pre mesto od Raiffeisen bank na knižky v angličtine pre našich gymnazistov podľa ich výberu. Ďakujeme.

      Predmetová komisia anglického jazyka.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie