• Spoznaj spolužiakov, školu, mesto a okolie
     • Spoznaj spolužiakov, školu, mesto a okolie

     • Letná škola pre budúcich prímanov nášho gymnázia

       

      Pre každého žiaka je nástup na novú školu zásadnou udalosťou jeho detstva. O čo viac musia tento moment prežívať žiaci základných škôl, ktorí sa stanú gymnazistami osemročného štúdia. Od vzrušenia až po obavy z nového prostredia, nových spolužiakov, nových vyučujúcich a nových nárokov na štúdium. Aj tento rok sa k študentom gymnázia 2. septembra už po 24-krát pripoja žiaci triedy príma. Nebude to však pre nich hlboký otras, pretože mnohí z nich už počas troch augustových dní mali možnosť preskúmať nielen zákutia školy a spoznať svojich nových spolužiakov, ale dozvedieť sa viac aj o meste a jeho okolí.

      Už v stredu 18. augusta sa mierne vystrašení, predsa však odhodlaní prieskumníci, žiaci budúcej prímy, stretli so svojou nastávajúcou triednou profesorkou Martou Löfflerovou, aby bližšie spoznali svoju triedu i seba navzájom. Po vzájomnom predstavení a krátkej prehliadke starej budovy školy ich v bufete privítala pani Evka, ktorá im pripravila na osvieženie citronádu a skvelé palacinky s džemom. Tu sa ku skupine pridal aj pán profesor Chrvala, ktorý bude ich zastupujúcim triednym. Po doplnení energie pokračovali v prehliadke školy a po návrate do triedy pracovali na jej skrášlení - sadili kvety, pripravili tabuľu pre ostatných spolužiakov a pracovali na tvorbe nástenky.

      Vo štvrtok sa pod vedením pána profesora Petra Rusnáka a za asistencie triednej profesorky Löfflerovej a profesorky Krajčovej vybrali spoznávať mesto Piešťany. Program pod názvom „Neviditeľné miesta nášho mesta“ rozohral pátračskú akciu hľadania vplyvu legendy páva na rozkvet mesta a skrytej symboliky barlolámača v skvostnom diele premostenia Váhu od Emila Belluša. Študenti prímy sa s entuziazmom pustili do akcie hľadania krásy mesta v okolí meandrujúceho toku bludného Váhu, hľadania odkazu dona Antonia Srholca v parku za školou a prijali pozvanie aj k putovaniu po stopách rodiny Winterovcov, oživovali pamäť na miestach zaniknutých synagóg a kúpeľných domov. Dozvedeli sa o Adamovi Trajanovi a jeho básni, o uzdravujúcich prameňoch a žriedlach, o klasicistickej, secesnej, funkcionalistickej i brutalistickej architektúre v meste, o nešťastných kúpeľoch Františka Jozefa a o cisárovnej Alžbete „Sissi“ Rakúskej, ako aj o stretnutí troch panovníkov v Thermia Palace.

      Posledný deň letnej školy bol dňom turistiky. Odhodlaní prímani spolu s triednou prof. Löfflerovou a prof. Rusnákom v ranných hodinách vyrazili zo základného tábora expedičným štýlom cez Červenú vežu cestou Beethovenovej aleje až k prvému výškovému táboru u Furmana. Výškové družstvo ďalej pokračovalo vo výstupe sérakmi Havrana, aby následne diretissimou zdolalo západné svahy Ahoja. Odtiaľ členovia družstva zlanili na Banku a cez kúpeľný ostrov sa úspešne vrátili do základného tábora. Odmenou im boli krásne výhľady do doliny Váhu, na staroslovanské hradiská, stredoveké strážne hrádky a románske kostolíky, renesančné zámky a dokonca aj na Štefánikovu mohylu na Bradle.

      Tie tri dni ubehli rýchlo. A hoci sa to nezdá, aj štúdium prímanov na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch ubehne tak rýchlo ako sa valí voda dolu malebnou cestou Váhu až do Dunaja. Ale to už bude iný príbeh...

       

       

      Marta Löfflerová / Peter Rusnák

    • Objednávanie revalidačných známok ISIC, nových preukazov a predlžovanie platnosti čipu na dopravu
     • Objednávanie revalidačných známok ISIC, nových preukazov a predlžovanie platnosti čipu na dopravu

     • Od dnešného dňa (1.6.2021) je možné objednávať si revalidačné známky na preukazy ISIC, nové preukazy a taktiež predlžovať si platnosť čipu v preukaze na účely dopravy na ďalší školský rok. Systém objednávania prešiel zmenami, preto si prosím pozorne prečítajte priložené návody.

      Pri objednávaní nového preukazu je potrebné dodať fotografiu s rozmermi 25 x 25mm. Tá bude následne umiestnená na nový preukaz.

      Duplikáty stratených, či poškodených preukazov si žiaci objednávajú sami, doručené budú na adresu objednávateľa. Link -  https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat.

       

      Oznam pre budúcich študentov gymnázia

      Vzhľadom na to, že sa stávate žiakmi nášho gymnázia až 1.9.2021, žiadosti o vybavenie študentského preukazu (ISIC) budú vybavované až v druhej polovici augusta (od 16.8.2021)

      1) Platbu za vydanie preukazu zrealizujte podľa pokynov v bode „objednávka nového preukazu ISIC“ 

      2) V termíne od 16.08.2021 doručte fotografiu s rozmermi 25mm x 25mm. Na zadnú stranu fotografie uveďte meno a priezvisko žiaka, prípadne aj triedu

      3) Po doručení preukazu Vás budeme kontaktovať

    • Bábkové predstavenie
     • Bábkové predstavenie

     • Posledný júnový pondelok žiakov prímy a sekundy navštívil bábkoherec Lukáš Tandara, ktorý zahral dramatizáciu knihy Útek od Mareka Vadasa. Hlavná postava príbehu je nútená opustiť svoj domov, lebo krajina, v ktorej žije, už nie je bezpečná.  Pri úteku prechádza mnohými územiami a  rieši veľa naliehavých problémov utečencov, detí bez domova. Odhalenie alegórií a metafor, na ktorých je príbeh postavený, ponúka priehrštia ľudskosti a tolerancie.  

      Po predstavení nasledovala diskusia, počas ktorej sa Lukáš Tandara a žiaci pokúsili odhaliť mnohé metaforické obrazy. Žiakov zaujímalo najmä vysvetlenie záveru, ktorý predkladá viaceré interpretácie.  

      Ďakujeme Mestskej knižnici mesta Piešťany, najmä bábkoherečke a vysokoškolskej pedagogičke Barbore Krajč Zamiškovej, za spoluprácu a tešíme sa na predstavenia v novom školskom roku!  

      Miroslava Kozáková 

    • Sakurový pozdrav do Tokia
     • Sakurový pozdrav do Tokia

     • Školské kolo Sakurovej fotosúťaže, ktorú sme v spolupráci s Coubertin Academy a Slovenskou olympijskou akadémiou vyhlásili pri príležitosti blížiacich sa Letných olympijských a paraolympijských hier v Tokiu, má svoje víťazky. Stali sa nimi fotografka Natália Hasprová a jej modelky Rebeka Reginová a Tamara Nicáková z triedy III.C, ktorých fotografia znázorňujúca športovú hodnotu „priateľstvo“ bude od nového školského roka zdobiť oddychovú zónu v novej budove.

      Keďže do súťaže prišli viaceré výstižné fotografie, udelené boli aj špeciálne ceny - Róbertovi Paradimu v kategórii „učiteľ“, ktorému týmto ďakujeme za podporu, Filipovi Ondrisovi a Oskárovi Bartovicovi v kategórii „selfíčko“, Eme Vatrtovej za celú sériu krásnych fotografií, Nine Šebovej a modelom Samuelovi Šulganovi a Danielovi Pekarovičovi za originalitu a vtip, Damiánovi Garžíkovi za odhodlanie a zaslanie fotografie napriek obmedzujúcim pandemickým opatreniam a tiež Kaele Kalindi Mensah, Ester Ellen Štubňovej a Albertovi Vargovi v kategórii „modeli“.

      Pri tejto príležitosti veľmi pekne ďakujeme pani Elene Malíkovej, predsedníčke Slovenskej olympijskej akadémie, za výraznú podporu a vecné ceny, ktoré spolu s vedením školy dňa 29.6.2021 odovzdala súťažiacim, pánovi Andymu Hlaváčovi za grafický návrh diplomov, pánovi Vojtechovi Hankovi z Piešťanského fotoklubu za odborné poradenstvo a PrintGallery za ochotu, ústretovosť a prekrásne vyhotovenie výherných fotografií.

      Tieto si budete mať možnosť pozrieť v sobotu 25.9. na výstave Park foto 2021, kde môžete prísť podporiť tú, ktorá sa vám najviac páči.

      Vybrané fotografie tiež poputujú spolu s pozdravom Olympijskému výboru do Japonska.

      Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii

    • Dobrovoľníci z gymnázia v boji proti COVID-19
     • Dobrovoľníci z gymnázia v boji proti COVID-19

     • S otvorením Veľkokapacitného očkovacieho centra v Piešťanoch sa začala ďalšia dobrovoľnícka aktivita v boji proti COVID-19. Viac než 30 našich študentov – dobrovoľníkov pomáhali zabezpečiť plynulý priebeh očkovania proti COVID-19 – usmerňovali záujemcov o vakcináciu, kontrolovali vyplnené hárky, riadili celý proces od vstupu do VKOC až po odchod zaočkovaných. Pochvalu za ich prácu vyslovilo Mesto Piešťany i Slovenské liečebné kúpele Piešťany. Dobrovoľníckej práci sa študenti venovali počas víkendov od 14. mája do 20. júna 2021.

      Všetkým gymnazistom, ktorí sa zúčastňovali dobrovoľníckych aktivít počas celého školského roka 2020/2021, ďakujeme za nezištnú ochotu pomáhať.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Ocenenia aj pre naše gymnázium
     • Ocenenia aj pre naše gymnázium

     • Dňa 28. júna 2021 na pôde Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA) bola slávnostne udelená Cena prof. Miroslava Kusého doc. Dr. Petrovi Rusnákovi, učiteľovi Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Cenu za mimoriadny prínos v oblasti kultivovania občianskych postojov, výchovy a vzdelávania talentovanej mládeže v prostredí participatívnej demokracie, ktorou je grafický list od akad. maliara Miroslava Cipára, udelili UNESCO Chair pri Univerzite Komenského v Bratislave, Olympiáda ľudských práv a Helsinský výbor na Slovensku. Zároveň tento rok Olympiáde ľudských práv na Slovensku, ktorej je učiteľ Peter Rusnák krajským koordinátorom a členom celoštátnej komisie, udelil Európsky parlament prestížnu cenu Civi Europaeo Praemium za rok 2020. Laureátom cien srdečne blahoželáme.

    • Pandemický rok a fyzika
     • Pandemický rok a fyzika

     • Posledný rok nás sprevádzala pandémia, ktorá významnou mierou ovplyvnila výchovno-vzdelávací proces. Výuka sa preniesla zo škôl do online priestoru a mnohé zaužívané postupy sa museli zmeniť. Fyzika patrí k predmetom, ktorých krásu pomáhajú nielen odhaliť, ale i pochopiť experimenty. Napriek tomu, že doma nemá každý dokonalé pomôcky či podmienky na experimentovanie (napr. spolužiaka, ktorý spustí stopky), naši študenti sa s tým celkom slušne popasovali a experimentovali i doma.

      Celú prezentáciu si môžete pozrieť tu

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Naši žiaci Patrik Miroslav Tremboš z triedy Sexta a Oliver Ján Tremboš z triedy I.B sa dňa 26.4.2021 zúčastnili 49. ročníka celoslovenského kola Geografickej olympiády. Obaja boli úspešnými riešiteľmi. K ich úspechu im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Exkurzia do Energolandu v Mochovciach
     • Exkurzia do Energolandu v Mochovciach

     • Dňa 16.6.2021 sme my, trieda kvarta, absolvovali náučno-zábavnú exkurziu do Energolandu v Mochovciach. Ide o informačné centrum o energii a výrobe elektriny. Toto malé vedecké múzeum nám dokázalo naozaj zábavno-interaktívnym spôsobom priblížiť problematiku rôznych foriem energie, ich vzniku a premeny z jednej formy na iné, ale aj iných zaujímavých tém ako napr. vznik uhlíkovej stopy. I keď pre mnohých bol jednoznačným zlatým klincom programu film o vzniku Zeme,  iných viac zaujalo termálne zrkadlo či Van den Graafov generátor elektrickej energie. Na spätnej ceste sme cez najväčší stredoeurópsky platanový háj prešli k Hlohoveckého zámku (jeho základy sa datujú spred tisíc rokov) a spoznali jeho históriu. Nakoniec prázdne žalúdky sme zaplnili v reštaurácii Jašter.

      Ďakujeme triednej profesorke Eve Domonkosovej a našej profesorke fyziky Marte Löfflerovej za zorganizovanie exkurzie, na ktorú tak skoro určite nezabudneme.

       

                                                                                                                                                   Žiaci kvarty

    • Beseda s ilustrátorom
     • Beseda s ilustrátorom

     • Dňa 15.6. žiakov kvarty navštívil ilustrátor Martin Kellenberger. Besedu s ním viedla bábkoherečka Barbora Krajč Zamišková z Mestskej knižnice mesta Piešťany, ktorá zároveň pôsobí aj na Divadelnej fakulte VŠMU. Jadrom rozhovoru bola kniha o detstve a mladosti M. R. Štefánika Oči plné oblohy, ktorú pán Kellenberger ilustroval a z ktorej bábkoherečka Krajč Zamišková aj prečítala. Žiaci sa dozvedeli viac o rôznych technikách kresby, na konkrétnych príkladoch im bolo vysvetlené, čo všetko zahŕňa práca ilustrátora, ale aj to, prečo je dôležitá kvalitná príprava pred začiatkom práce. Martin Kellenberger spomenul aj význam spolupráce autor – ilustrátor a zodpovedal na otázky, ako dlho trvá ilustrovanie jednej knihy alebo čo spôsobuje, že ho práca stále napĺňa. Na záver besedy žiakom pripomenul, že prečítané knihy z nás robia skúseného človeka. Za spoluprácu ďakujeme Mestskej knižnici mesta Piešťany.

      Miroslava Kozáková

    • Gymnazisti úspešní v celoštátnom kole olympiády
     • Gymnazisti úspešní v celoštátnom kole olympiády

     • V dňoch 9.-11. júna 2021 sa víťazi krajského kola Olympiády ľudských práv (OĽP) zúčastnili na jej celoštátnom kole. V Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení, pod gesciou MŠVVaŠ SR, Iuventy a Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku súťažili študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Daniel Valko (4.A) a Daniel Pavelka (5.B). Záštitu nad podujatím 23. ročníka OĽP, s nosnou témou „Demokracia a ľudské práva v krízových situáciách”, prevzali podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová, prezidentka SR Zuzana Čaputová, ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková a ombudsmanka SR prof. Mária Patakyová. V celoštátnom kole olympiády súťažili víťazi krajských kôl dištančnou formou v online priestore vo viackolovom vyraďovacom súboji. Pri riešení prípadov modelových situácií a obhajobách predložených prác sa piešťanskí gymnazisti umiestnili na popredných miestach: Daniel Pavelka sa obhajobou témy odborného článku v angličtine, ktorú vypísala UNIS Vienna, umiestnil medzi piatimi najlepšími autormi a Daniel Valko obsadil medzi víťazmi tretie miesto s témou Policy and Law in Pandemic Epoch, ktorú vypísala organizácia UNESCO – Chair for Human Rights Education. Po ďalšom vyraďovacom kole sa Daniel Pavelka vynikajúco umiestnil v sekcii C na 2. mieste a postúpil do finálovej dvanástky. Vo finále nakoniec obhájil v národnom kole olympiády krásne 4.  miesto. Výborným výsledkom a skvelým umiestnením v celoštátnom kole naši gymnazisti vzorne reprezentovali školu, mesto a kraj. K úspechu im blahoželáme.

      Peter Rusnák, koordinátor krajskej a člen celoštátnej komisie OĽP

    • Hollého pamätník
     • Hollého pamätník

     • Dňa 2. a 3. júna sa v CVČ v Piešťanoch uskutočnili okresné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy. Našu školu reprezentovala Emma Miháliková, Eliška Ella Gáliková (obe žiačky zo sekundy) a Olívia Černáková z prímy. Ella sa umiestnila na 3. mieste. Gratulujeme!

      PK SJL

    • Finále súťaže ŤUKNI 2021
     • Finále súťaže ŤUKNI 2021

     • Blahoželáme Barbore Matyšákovej z triedy Kvarta, ktorá sa so svojou poviedkou Lost Soul umiestnila v celoslovenskom finále súťaže ŤUKNI 2021 na krásnom 2. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa inšpirácie pre ďalšie príbehy.


      Eva Corticelli

    • Sakurový pozdrav do Japonska
     • Sakurový pozdrav do Japonska

     • Ďakujeme žiakom nášho gymnázia, žiakom 5.A triedy Základnej školy zo Školskej ulice vo Vrbovom a členom Piešťanského foto klubu za účasť na našej Sakurovej foto súťaži, ktorú sme, v spolupráci s Coubertin Academy a Slovenskou olympijskou akadémiou, vyhlásili pri príležitosti blížiacich sa Letných olympijských a paraolympijských hier v Tokiu.

      Podmienkou súťaže bolo, aby fotografie zachytili tieto nádherne kvitnúce národné stromy Japonska v ich plnej kráse a zároveň vyjadrili niektorú zo športových hodnôt – PRIATEĽSTVO, REŠPEKT, ROVNOSŤ, RADOSŤ Z VYNALOŽENÉHO ÚSILIA, TOLERANCIU či RADOSŤ Z VÝZIEV.

      Výber fotografií si môžete pozrieť tu, alebo na výstave Park foto 2021, kde môžete prísť podporiť tú, ktorá sa vám najviac páči.

      Vybrané fotografie tiež poputujú spolu s pozdravom Olympijskému výboru do Japonska.

    • Autom do Tokia
     • Autom do Tokia

     • V dňoch 14. apríla a 12. mája sa žiaci štvrtých a tretích ročníkov zúčastnili online besedy so športovým manažérom a cestovateľom z Nemecka, René Beckom, ktorý sa pri príležitosti letných olympijských hier v Tokiu rozhodol spolu so svojou priateľkou precestovať polovicu sveta v priebehu jedného roka, a to autom z Nemecka to Japonska. Žiaľ, pandemická situácia ich prinútila dvakrát sa z cesty vrátiť a nakoniec ju predčasne ukončiť – symbolicky, v gréckej Olympii. Napriek tomu sa na svojej ceste a už aj počas samotných príprav mali možnosť stretnúť s mnohými zaujímavými ľuďmi z oblasti športu, získať podporu medzinárodných olympijských, športových a vzdelávacích organizácií či veľvyslanectiev, a predovšetkým získať množstvo nezabudnuteľných zážitkov a skúseností, o ktoré sa s našimi žiakmi počas besedy pán Beck podelil. Táto dobrodružná cesta im pomohla načerpať novú energiu a inšpiráciu na ďalšie projekty, prostredníctvom ktorých chce prispieť k medzinárodnému porozumeniu a tolerancii, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou dnešnej, nielen športovej spoločnosti. Jedným z plánov je polročná cyklojazda, v máji-októbri 2023, z Fínska do Bulharska k Čiernemu moru po takzvanom chodníku Železnej opony pri príležitosti 20. výročia od začiatku budovania cyklotrasy, ktorá teraz symbolicky spája, čo múr pozdĺž tej istej trasy kedysi rozdeľoval. V prípade záujmu zo strany žiakov môžeme využiť príležitosť podporiť túto akciu a pridať sa k pánovi Beckovi aspoň na slovensko-rakúskom úseku cesty.

      https://www.olympic.sk/clanok/projekt-autom-do-tokia-o-olympijskych-hodnotach-sile-sportu-mal-virtualnu-zastavku-v

       

    • Týždeň povedomia o duševnom zdraví na gymnáziu
     • Týždeň povedomia o duševnom zdraví na gymnáziu

     • Milé spolužiačky, milí spolužiaci, milí nebinárni,

      od včera prebieha týždeň povedomia o duševnom zdraví. Ako žiaci tejto školy považujeme problematiku psychickej pohody ako veľmi dôležitú, a preto sme sa rozhodli spustiť kampaň propagujúcu zdravého ducha. Vytvorili sme pre vás plagáty poskytujúce tie najzákladnejšie kroky k vnútornej pohode a radi by sme sa teraz k vám prihovorili trošku osobnejšie.

      Študovať na gymnáziu nie je nič ľahké. Byť tínedžerom je náročné. Žiť v svete tak rýchlom, ako je ten dnešný, je občas nezvládnuteľné. Nejeden z nás sa počas štúdia cítil preťažený, v osobnom živote porazený a s horizontom beznádejným. Tieto pocity sú normálne, nie je dôvod sa pre ne hanbiť, cítiť previnilo alebo nevďačne. Niektorí z nás ich zažívajú častejšie, niektorí pomenej, pár z nás neustále.

      Každý máme určitý bod, v ktorom si povieme, že máme dosť. Rozhodneme sa dať kopačky partnerovi, rozviazať kamarátstvo, vynadať blízkym, skryť sa v posteli alebo si ublížiť. Vždy avšak existuje alternatíva, racionálnejšia a menej deštruktívna. Sami v ťažkých časoch lepšiu možnosť mnohokrát nevidíme, a práve preto je úplne normálne sa o svojich problémoch rozprávať s blízkymi alebo odborníkmi.

      Nezáležiac od toho, aký temný je tunel života, vždy možno nájsť svetlo na jeho konci. Možno budete ním musieť ísť roky, no raz svoj účel v tomto svete nájdete a otvorí sa vám cesta k naplnenému životu. Nie je jednoduché byť silný, keď čelíte katastrofám – nevzdať sa ale dáva oveľa väčšiu šancu na zlepšenie, ako opak.

      Dávajte si na seba pozor a prajeme vám čo najpohodovejšie štúdium na našej škole.

    • Informácie k nástupu žiakov na prezenčnú formu vyučovania
     • Informácie k nástupu žiakov na prezenčnú formu vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 26. apríla 2021 sa celé školstvo riadi „regionálnym COVID automatom“ na základe rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 12. apríla 2021 Číslo: 2021/12811:1-A1810.

      Okres Piešťany je od pondelka 10. mája.2021 „ružový okres“ (1. stupeň varovania).

      Žiaci všetkých ročníkov nastúpia od utorka 11. mája 2021 do školy.

      V pondelok 10. mája 2021 budú mať všetci žiaci dištančné vyučovanie (online) podľa nového rozvrhu, pretože sú na našej škole prijímacie pohovory na 4-ročné a 8-ročné štúdium.

       

      Podmienky nástupu pre všetkých žiakov na prezenčnú formu vzdelávania sú:

      • čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré vyplní rodič  alebo plnoletý žiak elektronicky cez edupage v časti (Žiadosti/Vyhlásenia) v pondelok 10. mája 2021.
      • nosenie rúška v budove školy

      Žiaci od 11. mája 2021 budú automaticky prihlásení na obedy (ak majú na stravovacom účte dostatok finančných prostriedkov). V prípade, že žiak nechce odoberať obedy, musí sa individuálne odhlásiť.

      S pozdravom,

      Radim Urban

      Návod na vyplnenie tlačiva cez edupade:

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie