• Chemický náboj 2023/2024
     • Chemický náboj 2023/2024

     • V piatok 12. apríla 2024 sa v Bratislave konal druhý ročník súťaže Chemický náboj.

      Našu školu reprezentoval jeden juniorský a jeden seniorský tím. Za 90 minút museli vyriešiť čo najviac úloh, ktoré mali preveriť ich logické uvažovanie v chémii a schopnosť tímovej práce.

      Naši študenti sa nenechali zahanbiť a dosiahli výborné výsledky! V každej kategórii súťažilo 40 tímov.

      Medzi juniormi sa na peknom piatom mieste umiestnil náš tím zložený zo študentov kvinty Adrián Šebo a Tomáš Matečný, zo sexty Viktor Berecz a z III.B Juraj Dzurech.

      Seniorský tím skončil na 34.mieste v zložení Boris Jurčaga (IV.B), Samuel Bagar (IV.B), Kristína Vlasáková (IV.B) a Martin Gavurník (III.A).

      Všetkým tímom gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

    • Literárny klub a piešťanskí gymnazisti
     • Literárny klub a piešťanskí gymnazisti

     • V rámci projektu Literárny klub na ceste sa 25. marca na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnila beseda so spisovateľkou Soňou Urikovou. Autorka je laureátkou literárnej ceny Anasoft litera 2023 za zbierku poviedok Dôvod na radosť. Anasoft litera je najprestížnejšia literárna cena na Slovensku, udeľuje sa za najlepšie prozaické dielo v uplynulom roku. Besedu Sone Urikovej s piešťanskými gymnazistami zo sexty a II.C moderoval František Malík z vydavateľstva BRAK. Spisovateľka hovorila o literárnych začiatkoch, inšpirácii, tvorivej metóde, obľúbených autoroch, odpovedala na spŕšku študentských otázok, diskusia bola spontánna a živá. Literárna aktivita je ideou vydavateľa slovenskej literatúry Kolomana Kertésza Bagalu, ktorý v rámci besedy obdaroval naše gymnázium stovkou kníh súčasnej slovenskej literatúry (všetky sú dostupné v školskej knižnici).

      Ivana Papcunová

    • 34. ročník Olympiády v anglickom jazyku – celoštátne kolo
     • 34. ročník Olympiády v anglickom jazyku – celoštátne kolo

     • Zbierka vzácnych kovov doplnená o ďalší bronz

       

      Piešťanské gymnázium opäť zažilo úspech v celoslovenskom kole olympiády v anglickom jazyku. Štvrtýkrát za sebou v najvyššej súťaži. V aktuálnom ročníku sa do štátneho kola prebojovali maturantky Elise Mária Ábelová z oktávy (kategória 2B) a bilingvalistka Adela Čechvalová z V.B (kategória 2C1). Študentky preukazovali výnimočné jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti v školskom, okresnom i krajskom kole O ANJ.

      Zavŕšením ich úspešného ťaženia bolo celoštátne kolo, ktoré sa konalo v dňoch 7. – 8. apríla 2024. V silnej konkurencii víťazov jednotlivých krajov obe študentky potvrdili, že patria medzi najlepších.

      Adela Čechvalová si vynikajúcimi jazykovými zručnosťami vybojovala 5. miesto v kategórii bilingválnych študentov 2C1. Elise Ábelová je držiteľkou zlatej, striebornej i bronzovej medaily z predchádzajúcich ročníkov O ANJ. Svoju zbierku však doplnila o ďalší bronz. V celoslovenskom kole olympiády získala 3. miesto v kategórii 2B.

      Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu Gymnázia Pierra de Coubertina i Trnavského samosprávneho kraja.

      Srdečne blahoželáme!

       

      PK ANJ

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Aj tento školský rok sa naši študenti zapojili do Olympiády v nemeckom jazyku. Týmto by sme chceli zagratulovať a poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí boli za svoju snahu odmenení nasledujúcimi umiestneniami

    • CAE C1 Advanced úspešne za nami...
     • CAE C1 Advanced úspešne za nami...

     • Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch ponúka študentom nielen bilingválneho typu štúdia možnosť vykonať medzinárodne uznávané certifikáty Cambridge English.

      V aktuálnom školskom roku 2023/2024 sa na Cambridge C1 Advanced skúšky prihlásilo 25 študentov (z toho 21 z V.B). Absolvovali testy z gramatiky, slovnej zásoby, posluchov s porozumením, napísali 2 eseje v rozsahu 320 – 360 slov, vykonali ústnu skúšku, ktorú objektívne hodnotil skúšajúci vyškolený priamo v Cambridge University Press and Assessment (Part of the University of Cambridge).

      Certifikáty Cambridge English patria k najprestížnejším na svete. Pre svojich držiteľov sú bránou k úspechu v rôznych pracovných odvetviach. Stovky univerzít, zamestnávateľov (vrátane štátnych úradov a jednotlivých ministerstiev Slovenskej republiky) akceptujú certifikáty Cambridge English ako dôkaz nadštandardných jazykových kompetencií v anglickom jazyku. Testy sú zostavované a aj opravované priamo v Cambridge, certifikáty majú doživotnú platnosť.

      Dňa 4.4.2024 prevzali študenti z rúk riaditeľa a zástupcu školy originály certifikátov. Z 25 študentov traja vykonali skúšky na úrovni B2, štrnásti dosiahli stupeň C1 a ôsmi študenti získali certifikát s priznanou vyššou úrovňou C2.

      Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov aj na maturitných skúškach.

      PK ANJ

    • Vedomostná súťaž programu Euroscola
     • Vedomostná súťaž programu Euroscola

     • Program Euroscola je výnimočnou príležitosťou pre študentov stredných škôl zažiť európsku spoluprácu a rozhodovanie na vlastnej koži. Študenti stredných škôl zo všetkých členských krajín Európskej únie majú možnosť stať sa na jeden deň poslancom Európskeho parlamentu. Program funguje od roku 1990 a ročne sa pracovných dní Euroscola v Štrasburgu zúčastní asi 10 000 mladých ľudí z Európy.

      Dňa 27. marca 2024 naša škola v spolupráci s PK OBN usporiadala podujatie zamerané na informovanie o práci Európskeho parlamentu v predošlom parlamentnom období. Podujatie pozostávalo z prezentácií prác študentov a následnej diskusie. Z našej školy sa zapojili triedy II.A, II.D a sexta. Študenti si vybrali náročné témy, triedy II.A a II.D prezentovali problematiku klimatickej krízy a trieda sexta sa zaoberala témou ochrany osobných údajov. Musíme vyzdvihnúť záujem a aktivitu študentov zúčastniť sa súťaže aj s vedomím, že tento rok nemôžu vyhrať 1. cenu - stáž v Bruseli, nakoľko sme zvíťazili v minulom ročníku. Svoje nadšenie však preukázali pri tvorbe prác a samotné prezentácie mali vynikajúcu úroveň. Pozvaní hostia: Ing. Katarína Rohaľová, členovia mestského zastupiteľstva Mgr. Marián Seitler a RNDr. Ján Šmída, zástupca primátora mesta Piešťany Mgr. Ján Krúpa  sa aktívne zapájali do diskusie a celkovo hodnotili všetky prezentácie ako vysoko profesionálne.

      Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho mesta i našej školy.

      PK OBN

    • Deň európskych autorov
     • Deň európskych autorov

     • V pondelok 25. marca 2024 gymnazisti oslávili Deň európskych autorov, ktorý vyhlásila Európska komisia, aby vzbudila u mladých ľudí lásku k literatúre a rozšírila im obzory v rámci rozmanitosti diel európskych literátov. Deň s hlasným čítaním bol príležitosťou zdôrazniť význam literatúry. Knihy od nepamäti pomáhali a pomáhajú študentom rozvíjať osobné i sociálne zručnosti. Celodenným programom nás sprevádzali študenti IV.B s triednou učiteľkou Ingrid Páleníkovou.

      Pondelkovú výzvu prečítať úryvky z obľúbených kníh prijali aj známe osobnosti. Hospodár z televíznej obrazovky pán Martin Bagar zoznámil študentov s Jamesom Allenom a prečítal úryvky z motivačnej knihy Ako človek zmýšľa. Prekladateľka Lucia Halová predstavila autobiografiu známeho portugalského autora Pessoa Fernanda s titulom Kniha nepokoja, ktorú do slovenčiny sama preložila. Prekladateľka Elena Seitlerová čítala po slovensky, francúzsky i portugalsky úryvky z prozaických diel či obľúbených básní. Nechýbali ani príbehy známych či menej známych kníh v materinskom i v anglickom jazyku z úst študentov IV.B. Ani učiteľky slovenčiny si nenechali ujsť príležitosť predniesť úryvok od svojho obľúbeného spisovateľa. Hlboký umelecký dojem zanechala pani Ivana Papcunová, ktorá študentom predstavila memoárovú prózu francúzskej autorky Annie Ernaux, držiteľky Nobelovej ceny za literatúru 2022. Pani Stanislava Šimová sa snažila upútať úryvkami z historického románu Gričská čarodejnica. Čítanie a písanie spolu úzko súvisia, a preto sa súčasťou literárneho dňa stalo i odovzdanie ocenení z rúk riaditeľa školy pána Radima Urbana študentkám gymnázia, ktoré uspeli v celoslovenskom finále poviedkovej tvorby Jazykový kvet – Ťukni 2024. Na 1. mieste sa vlastnou tvorbou v slovenskom jazyku umiestnila Lea Chromiaková z III.A. Anglickú sekciu reprezentovala Stella Krivičková zo IV.A a v celoslovenskom finále získala vo svojej kategórii 2. miesto. Autorkám poviedok srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Už sa tešíme na ďalší ročník.

      PK ANJ a PK SJL

    • Hodina deťom 2024
     • Hodina deťom 2024

     • Vo štvrtok 21. marca 2024 sa uskutočnila charitatívna finančná zbierka Hodina deťom 2024, ktorú zabezpečuje Nadácia pre deti Slovenska. Aj naše gymnázium sa tradične do projektu zapojilo. Grantový program nadácie podporuje jednotlivcov z radov jednorodičovských rodín. Verejnou zbierkou pomáha slobodným rodičom – samoživiteľom v núdzi s financiami na zabezpečenie potravín a nákladov na bývanie, deťom uhradia voľnočasové aktivity, letné tábory či vianočné darčeky.

      Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli k zisku celkového výnosu finančnou čiastkou 473,80 €. Za našu školu zbierku vykonávali: Sophia Štichauerová, Nikola Hercegová a Lucia Lenghartová z II.B, Eliška Drahovská, Karin Blašková a Šimon Petényi z II.C, Jozef Janičina, Ella Gajdošová a Patrícia Petrovičová zo sexty. Najaktívnejšou trojicou sa stali dievčatá z II.B, ktoré vykonávali zbierku na gymnáziu. Spolu vyzbierali 210,89 €, za čo patrí ďakujem všetkým študentom.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Pravidlá participatívneho rozpočtu na našej škole 2024
     • Pravidlá participatívneho rozpočtu na našej škole 2024

     • Zapojením sa do projektu participatívneho rozpočtu vám, študentom, ponúkame príležitosť, ako prostredníctvom školského participatívneho rozpočtovania zmeniť našu školu k lepšiemu. Máte nápad, ako zlepšiť školské priestory, atmosféru v škole? Niečo vám tu chýba? Povedzte nám o tom!

      Koľko máte peňazí?

      V rámci participatívneho rozpočtu máte k dispozícii celkovú sumu vo výške 1 000 Eur, maximálna suma na jeden návrh na vylepšenie školy je 500 Eur. Finančné prostriedky na konanie participatívneho rozpočtu poskytol zriaďovateľ školy.

      Kto a ako sa môže so svojím nápadom do participatívneho rozpočtu zapojiť?

      Do participatívneho rozpočtu sa so svojím nápadom môže zapojiť každý študent našej školy, učitelia aj nepedagogickí pracovníci.

      Aký projekt môžete navrhnúť?

      Projekty môžu byť z akejkoľvek oblasti a musia prispievať k zlepšeniu prostredia a klímy na škole (napr. ekológia, skrášlenie spoločných priestorov, zdravá škola, škola bez nenávisti a pod.). Z finančných prostriedkov participatívneho rozpočtu nebude možné financovať napr. náklady na obed na školskom výlete, náklady na dopravu.

      Kde a kedy je možné o návrhoch diskutovať?

      Diskusia o nápadoch bude prebiehať 3. apríla 2024 o 14.10 hod. v zborovni na 1. poschodí na celoškolskom stretnutí. Návrhy, ktoré pôjdu na schválenie, je možné podávať najneskôr do 17. apríla 2024.

      Schvaľovanie

      Realizovateľnosť podaných návrhov bude vedením školy posúdená v termíne od 18.4. 2024 do 19.4. 2024. Do hlasovania môže postúpiť maximálne 10 projektov. Realizované budú víťazné návrhy až do vyčerpania rozpočtu.

      Kampaň? Kampaň!

      Projekty, ktoré koordinátori v spolupráci s vedením školy schvália ako realizovateľné, môžu začať svoju propagačnú kampaň. Kampaň sa bude realizovať: online / sociálne siete / školské chodby / diskusie / plagáty a pod. Kampaň k projektom prebieha od 22.4. 2024 do 10.5. 2024.

      Rozhodujete vy!

      Hlasovanie bude prebiehať elektronicky v dňoch od 13.5. 2024 do 16.5. 2024 a môžu sa ho zúčastniť všetci študenti, učitelia aj nepedagogickí zamestnanci školy. PIN kód, ktorý potrebujete pre vstup do online hlasovacej aplikácie, obdržíte osobne na lístku od koordinátora a od zástupcu školského parlamentu (Andrea Tomanová, I.B). 

      Ako to dopadlo? 

      Výsledky hlasovania o projektoch nájdete na nástenke školy na 1. poschodí, informovaní budete aj prostredníctvom Edupage. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov autorom víťazného projektu (víťazných projektov) sa uskutoční 17.5. 2024 o 12.45 hod. v zborovni školy. 

      Realizácia 

      Ihneď po vyhlásení výsledkov začnú študenti s realizáciou víťazného projektu/víťazných projektov.

      Prvé stretnutie predsedov tried a ich zástupcov sa konalo 13. marca 2024, na ktorom sa zoznámili s priebehom participatívneho rozpočtu. Druhý workshop sa uskutoční 3. apríla 2024 o 14.10 hod. v zborovni na 1. poschodí. Pozývame všetkých s dobrými nápadmi a návrhmi. Veríme, že naši žiaci vyhotovia a predstavia skvelé projekty a ich realizáciou premenia našu školu na lepšie miesto.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka projektu

    • Ak som jediný, kto to môže urobiť, tak to urobiť musím
     • Ak som jediný, kto to môže urobiť, tak to urobiť musím

     • Spisovatelia píšu, pretože majú čo povedať. Čitatelia čítajú, pretože majú dôvod „počúvať“. Cesta, ktorou kráčame, nie je vždy priamočiara. Niekedy nás osud skúša, aby vedel, či sme schopní a hlavne ochotní mu vzdorovať.

      Málokto by azda povedal, že spisovateľ mal niekedy problémy s čítaním, nevedel to. Áno, spisovateľ kedysi nevedel čítať. Ale slovo má kúzelnú silu. Toto čaro objavil aj Pavol Rankov a rozhodol sa nás navštíviť 1. marca 2024 a spríjemniť nám odchod na jarné prázdniny. Za pomocníka, respektíve nášho sprievodcu, si zvolil Dada Nagya. Spolu vytvorili neopakovateľný a zábavný zážitok pre žiakov sekundy a tercie, ponúkli im témy náročné ako napríklad šikana, avšak hravou formou dialógu medzi autorom a jeho dobrým priateľom moderátorom ľahko pochopiteľné.

      Žiaci mali možnosť nahliadnuť do literárneho diela Pavla Rankova Normálny Peter, veľmi tehotná mama a dobrý samaritán. Práve táto kniha je dokumentom nenormálne normálneho života každého žiaka a podáva nám svedectvo o tom, že naše správanie podlieha výhradne našej vôli a my sme tí, ktorí môžeme konať dobré skutky a nekonať tie zlé aj napriek tomu, že z toho budeme mať „len“ dobrý pocit.

      Beseda bola organizovaná v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany a Knižnicou a archívom Spolku svätého Vojtecha v Trnave

    • Vedecké dielne - onkológia
     • Vedecké dielne - onkológia

     • Dňa 28. februára 2024 sa uskutočnil na našej škole edukačno-popularizačný deň „Vedecké dielne – onkológia“, ktoré organizovali Ústav experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV a Nadácia Výskum rakoviny.

      Zúčastnili sa ho žiaci biologického seminára, ktorí tak mali možnosť preniknúť do sveta nanočastíc, oboznámiť sa so smrťou bunky, či s príčinami vzniku onkologických ochorení. Prehĺbili si predtým nadobudnuté vedomosti a dozvedeli sme sa o metódach využiteľných nielen pri liečbe onkologických ochorení. Pozoruhodná bola téma liečby rakoviny pomocou nanočastíc kovov (predovšetkým zlata).

      I keď prednášky neboli svojím obsahom jednoduché, pre niektorých bola táto skúsenosť okrem množstva zaujímavých poznatkov i motiváciou v pokračovaní štúdia na vysokej škole.

      Lea Chromiaková (III.A), Zoja Mlynáriková (septima)

    • Akadémia Novotvar na piešťanskom gymnáziu
     • Akadémia Novotvar na piešťanskom gymnáziu

     • Vo štvrtok 22. februára sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnilo autorské čítanie spojené s diskusiou a workshopom tvorivého písania v rámci projektu Akadémia Novotvar. Cieľom tohto projektu je hĺbkovo zoznamovať študentov so súčasnou slovenskou literatúrou prostredníctvom živých literárnych čítaní a diskusií s autormi. Na piešťanské gymnázium zavítala renomovaná prozaička Mária Modrovich a debutujúci básnik Michael Papcun. Stovku gymnazistov úspešne zapájala do diskusie s autormi moderárorka podujatia Petra Fornayová, premyslene a príťažlivo predstavila oboch autorov, ich profesiu aj literárnu tvorbu, autori čítali ukážky zo svojich textov, moderátorka zapájala gymnazistov do  reflexie textov.  Študenti mali možnosť hlbšie pochopiť literárny text, procesy a postupy umeleckej tvorby. Dynamická diskusia bola zavŕšená interpretačným workshopom kreatívneho písania so začínajúcimi autormi – gymnazistami. Autori, moderátorka aj študenti veľmi pozitívne zhodnotili koncept, realizáciu a najmä výsledok Akadémie Novotvar.

      Ivana Papcunová

    • Študentský ples – krásne slávnostné róby, obleky, kravaty
     • Študentský ples – krásne slávnostné róby, obleky, kravaty

     • V piatok 23. februára 2024 sa v Semafore uskutočnil Študentský ples, ktorého organizáciu si pod krídla zobral náš Školský parlament. Program sa začal otváracím valčíkom, nasledovala slávnostná večera a zábavný program medzi tanečnými kolami. Vrcholom večera bola bohatá tombola s cenami od našich sponzorov, ktorým veľmi pekne ďakujeme. Zábava vyvrcholila tesne po polnoci a vytancovaní mládežníci a učitelia sa šťastní pobrali domov.

      Za organizáciu patrí veľká vďaka Školskému parlamentu, predovšetkým Nikole Bračíkovej a Samovi Bagarovi. Lucii Čuboňovej, Matejovi Pobjeckému, Sofii Jurčiakovej, Tomášovi Jakubčekovi, Matejovi Dankovi, Matejovi Taranovi a Márii Müllerovej ďakujeme za pekné ceny do tomboly, Matejovi Taranovi a Matejovi Dankovi za moderovanie večera, p. prof. Paradimu za dozor a Romanovi Ondrejkovi za fotodokumentáciu. Všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelú atmosféru a spoločnú zábavu.

      Už teraz sa tešíme na stretnutie na Študentskom plese v roku 2025.

      Školský parlament

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • 16. ročník Dejepisnej olympiády – okresné kolo
     • 16. ročník Dejepisnej olympiády – okresné kolo

     • Dňa 05.02. 2024 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Naše gymnázium zastupovalo 8 študentov.

      Výsledky okresného kola:

      Kategória C: 1. miesto – Karolína Gonová

                            2. miesto – Lenka Augustínová

      Kategória D: 1. miesto – Maiia Volobueva

                            4. miesto – Daniel Kudri

      Kategória E: 3. miesto – Zuzana Brišková

                            4. miesto – Oliver Petrík

      Kategória F: 3. miesto – Matej Kovár

                            4. miesto – Julia Bročková

      Študentky Karolína Gonová, Lenka Augustínová a Maiia Volobueva budú našu školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 19.04 2024.

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      PK DEJ

    • Kvarta pomáha!
     • Kvarta pomáha!

     • Koncom minulého roka sa trieda kvarta dobrovoľne rozhodla urobiť dobrý skutok. Začiatkom februára všetci žiaci a triedny učiteľ prispeli rovnakou čiastkou a finančným darom 105€ podporili Útulok Piešťany. Peniaze budú využité na nákup jedla a liekov pre zvieratá z útulku. Piešťanský útulok je vďačný za každý jeden dar, či už finančný, materiálny, ale ocení aj venčenie psov z útulku.

      Myslíme si, že urobiť dobrý skutok je jedna z vecí, ktorú nikdy neoľutujete a neváhajte pomôcť.

       

      Kvarta

    • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 9.2.2024 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, v ktorom súťažili aj naši žiaci s týmito výsledkami:

      kat. 1A Alex Tosi (S) - 2. miesto

      kat. 1B Lucia Mitošinková (K) - 3. miesto

      kat. 1C Alžbeta Štefíková (T) - 1. miesto (postup do celoštátneho kola)

      kat. 2B Romana Švecová (IV.A) - úspešná riešiteľka

      Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme a srdečne blahoželáme. PK CJ

    • III. ročník esejistickej súťaže v slovenskom i anglickom jazyku
     • III. ročník esejistickej súťaže v slovenskom i anglickom jazyku

     • V esejistickej súťaži, ktorú organizovala BISLA (Bratislava International School of Liberal Art) a zúčastnilo sa jej viac než 100 stredoškolákov, získala naša študentka Lea Chromiaková (III.A) 3. miesto. Cenu za bronzovú priečku si prevzala na slávnostnom odovzdávaní, ktoré sa konalo v stredu 14.2.2024 v Bratislave, z rúk členov poroty – dramaturgičky Dariny Abrahámovej, herečky SND Božidary Turzonovovej, básnika Ľubomíra Feldeka a prekladateľa Samuela Marca.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      PK ANJ a PK SJL

    • Medailová žatva na Valentína XXXIV. ročník Olympiády v anglickom jazyku – krajské kolo
     • Medailová žatva na Valentína XXXIV. ročník Olympiády v anglickom jazyku – krajské kolo

     • Dňa 14. februára 2024 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naše gymnázium zastupovali 4 študentky. Písomný test a ústna skúška preverili ich pripravenosť a po vyhodnotení oboch častí sa zaradili medzi najlepších súťažiacich v kraji. Dve zlaté, jedna strieborná a jedna zemiaková medaila.

      štvrtý rok po sebe bude našu školu aj Trnavský samosprávny kraj reprezentovať v celoslovenskom kole Elise Mária Ábelová (O) a prvýkrát bilingvalistka Adela Čechvalová (V.B), ktoré si jazykovými vedomosťami a komunikačnou zručnosťou vybojovali prvé miesta.

      Výsledky krajského kola

      Kategória 1C – bilingválna sekcia

      4. miesto         Emily Foster z tercie (vyučujúci: Mgr. Kalinčík)

      Kategória 1B

      2. miesto         Karolína Gonová z kvarty (vyučujúca PhDr. Murínová)

      Kategória 2B

      1. miesto         Elise Mária Ábelová z oktávy (vyučujúca: Mgr. Páleníková)

                              - postupuje do celoslovenského kola

      Kategória 2C1 – bilingválna sekcia

      1. miesto         Adela Čechvalová z V.B (vyučujúca: Mgr. Grosmannová)

                              - postupuje do celoslovenského kola

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia. Srdečne gratulujeme!

      PK ANJ

    • Školské majstrovstvá Trnavského kraja vo futsale
     • Školské majstrovstvá Trnavského kraja vo futsale

     • Dňa 08.01. 2024 sa konali Školské majstrovstvá Trnavského kraja vo futsale chlapcov stredných škôl.  

      Našu školu pod vedením Mgr. Domonkoša reprezentovali :

      Vatrt Timotej, Hutta Samuel, Vulgan Matej, Fox Michal, Martinkovič Maximilián, Tarana Matej, Danko Matej, Vido Martin, Pálenik Daniel, Sedlák Šimon, Majerský Jakub

      Naši chlapci v základnej skupine odohrali 2 zápasy :

      Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany - SOŠ technická  Galanta 2 : 1

      Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany - SPŠ stavebná  Trnava 3 : 1

      V základnej skupine obsadili 1. miesto a v semifinále nastúpili proti Obchodnej akadémií zo Senici a vo veľmi kvalitnom zápase prehrali 2:1.

      Prehra v semifinále nás posunula do bojov o celkové 3. miesto a tento zápas s víťazným koncom nám zabezpečil cenný bronzový kov.

      Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany - SPŠ stavebná  Trnava 3 : 0

      Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy počas celého turnaja.

      PK TSV

    • Prázdninová výzva s cieľom podporiť čítanie
     • Prázdninová výzva s cieľom podporiť čítanie

     • Už v predstihu sme pre našich žiakov pripravili námet na mesiac  marec:

      „Kufor plný kníh“

      Blížia sa jarné prázdniny, a tak by sa možno našiel čas prečítať peknú, zaujímavú, napínavú, dobrodružnú, zaľúbenú možno inšpirujúcu knihu.

      Študenti, ktorí radi čítajú, si môžu vybrať záložku do svojej či požičanej knihy.

      Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s literatúrou😊

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie