• Gymnazisti v európskych témach už tradične výborní
     • Gymnazisti v európskych témach už tradične výborní

     • Tradíciu proeurópskych aktivít a úspešného súťaženia vo vedomostiach o európskej kultúre, histórii, umení, architektúre, ekonómii a politike štátov Európskej únie aj tento rok potvrdil tím našich študentov 2. miestom v krajskom kole vedomostnej súťaže stredných škôl Mladý Európan 2020. Po dôkladnom štúdiu európskych reálií dokázali študenti Daniel Valko, Lukáš MojžišDaniel Pavelka, ktorý zároveň do súťaže pripravil výborne spracovanú prezentáciu Nemecka, v dvojkolovej vyraďovacej súťaži, organizovanú regionálnou informačnou kanceláriou Europe Direct v Senici, vyriešiť správne väčšinu úloh a ich bodový zisk len tesne minul víťazné umiestnenie. Pôsobenie piešťanských gymnazistov v súťaži je už tradične suverénne a štýl súťaženia kultivovaný. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

      Peter Rusnák, koordinátor vedomostnej súťaže na gymnáziu

      Foto© europedirect.senica.sk

    • Gymnazisti pomohli rozhýbať Piešťany
     • Gymnazisti pomohli rozhýbať Piešťany

     • Piešťany sa v sobotu 5.9. rozhýbali s projektom Vyber si svoj šport. Občianske združenie HappyMove v spolupráci s Asociáciou športových klubov Piešťany privítalo 17 športových klubov na jednom priestranstve. HS Centrum Piešťany sa premenilo na jedno veľké športovisko, kde si deti mohli vyskúšať rôzne druhy športov. Malí aj veľkí zažili deň plný športu a zábavy. Viac ako 300 najmenších športovcov v sprievode svojich rodičov vytvorili úžasnú atmosféru. A nechýbali ani obľúbené tváre profesionálnych športovcov či spevákov.

      Tento veľkolepý projekt naplnil aj charitatívny rozmer. Účastníci podujatia pomohli dobrovoľným príspevkom do tomboly členke klubu HappyMove Eliške z Moravian nad Váhom k zisku 1900,- eur na zdravotné procedúry, ktoré nevyhnutne potrebuje. Dobrovoľníci z nášho gymnázia – Elise Mária Ábelová z kvinty, Tomáš Sokolovský z III.C, Ester Ellen Štubňová a Elisabeth Salvianyová zo septimy, Matej Brezovský, Klára Wiedermannová a Nikola Kutálková z II.B - zabezpečovali hladký priebeh celej akcie od začiatku do konca. Starali sa o registráciu malých športovcov, plnili si povinnosti na štarte, dbali na dodržiavanie nariadení v súvislosti s neutíchajúcou pandémiou, rozdávali deťom darčeky, pripravili ceny do tomboly, ktorú na záver žrebovali.

      Všetkým dobrovoľníkom ďakujem za výborne odvedenú prácu a vzornú reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, učitelia a žiaci,

      od stredy 16. septembra 2020 sa prechádza na riadne vyučovanie. Zároveň sa začne vydávať aj strava. Do školy sa bude vstupovať hlavným vchodom, študenti z prístavby a s bicyklami budú vstupovať vchodom okolo haly. Nosenie rúšok je nadaľej povinné vo všetkých priestoroch školy, aj v triedach.

    • Gymnazisti pútavo o ŠOA
     • Gymnazisti pútavo o ŠOA

     • V stredu 9. septembra 2020 sa gymnazisti bilingválnej triedy štúdia zúčastnili v rámci bohatého programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Piešťanoch spomienkového programu Pamätného dňa holokaustu. V priestoroch piešťanského židovského cintorína a domu pohrebného bratstva na mieste Pamätníka holokaustu si pri príležitosti Slovenského dňa holokaustu vypočuli pútavé a svedecky zaujímavé prednášky členov miestnej židovskej komunity, historika, architekta i miestneho rabína. Slovenský deň holokaustu je pripomienkou prijatia drakonických zákonov tzv. Židovského kódexu Slovenským vojnovým štátom dňa 9.9.1941. Pietny charakter stretnutia zvýraznil aj spev miestneho rabína s hrou na aškenázsky šofar. Študenti gymnázia si prezreli piešťanský Pamätník obetiam holokaustu a v jeho expozícii i v prednáškach sa dozvedeli mnohé o moderných slovenských dejinách, ktoré stále zostávajú bolestnou stopou nedávnej minulosti a zaväzujúcim odkazom pre budúcnosť.

      Peter Rusnák, učiteľ

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje dňa 14.09.2020 žiakom a zamestnancom školy riaditeľské voľno.

      Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov.

     • Príhovor ministra školstva k začiatku školského roka 2020/2021

     • 01.09.2020 Minister školstva Branislav Gröhling deň pred začiatkom nového školského roka poprosil rodičov a žiakov o spoluprácu pri vytvorení bezpečného prostredia na školách a poďakoval im za zodpovedné nosenie rúšok v prvých dvoch týždňoch vyučovania.

      ​​​​​​​

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Oznamujeme všetkým stravníkom, že z dôvodu skráteného vyučovania od 02.09.2020 do 04.09.2020 sa strava poskytovať nebude.

    • Time for change - prvá úspešná akcia za nami
     • Time for change - prvá úspešná akcia za nami

     • Skupina prevažne našich žiakov - dobrovoľníkov dňa 5.júla 2020 spoluorganizovala akciu za účelom vyčistenia priestorov Červenej veže pri Piešťanoch. I keď na začiatku bola účasť skromná, neskôr aj samotní organizátori boli prekvapení množstvom ľudí, ktorí sa postupne pridali. Výsledkom ich práce bola hromada vyzbieraných odpadkov, ktorými nezodpovední obyvatelia znečistili prírodu okolo nás. Veríme, že táto akcia nebola posledná a podnieti záujem o udržiavanie čistoty prírody a aj u ďalších dobrovoľníkov, ktorých radi medzi nami privítame.

    • Pozvánka na brigádu - čistenie Červenej veže
     • Pozvánka na brigádu - čistenie Červenej veže

     • Skupina žiakov nášho gymnázia a iných stredných škôl sa venuje riešeniu aktuálnych ekologických problémov svojho okolia. Snažia sa tiež rozšíriť myšlienky eko spôsobu života medzi svojimi rovesníkmi a 5.7.2020 o 14:00 organizujú́ čistenie objektu Červenej veže v Piešťanoch.

      Ak aj vy cítite potrebu prispieť k čistote vášho okolia, neváhajte sa pripojiť k nim.

    • Deň olympizmu v rukách piešťanských gymnazistov – dobrovoľníkov
     • Deň olympizmu v rukách piešťanských gymnazistov – dobrovoľníkov

     • Aj staroveké olympijské hry si vyžadovali aktívnu účasť dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na organizácii takej veľkolepej udalosti. Študenti z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch nezaváhali a svojou dobrovoľníckou prácou prispeli k plynulému priebehu Športového olympijského dňa, ktorý zorganizoval Olympijský klub Piešťany v spolupráci so športovým klubom Happymove. V nedeľu 21.6.2020 nebolo ideálne počasie, ale ani dážď a vietor nezabránili malým športovcom zapojiť sa do bojov o olympijské medaily. V bojoch o zlato, striebro či bronz v rôznych športových disciplínach pomáhali najmenším súťažiacim zástupcovia gymnázia: Natália Mesáková z I.C, Laura Rapáková a Emma Halmešová z III.B, Dominika Hrebíková, Eliška Sobotová, Dominika Miklovičová, Emma Kleinová a Laura Lukáčiková z II.D, Dominika Hritzová, Liliana Pažítková, Mirka Drahovská a Sára Hercegová z  II.B, Elise Mária Ábelová z kvarty, Rebeka Reginová, Róbert Hadbábny, Mária Bieliková a Marek Vatrt z II.C, Adela Bundová a Klára Švorcová z kvinty a Lukáš Svetlík z III.C. K výbornej atmosfére prispeli aj povzbudzovaním „budúcich“ olympionikov v duchu hesla Pierra de Coubertina: „Najdôležitejšie v živote nie je zvíťaziť, ale bojovať; hlavné nie je vyhrať, ale odvážne sa biť.“

      Ďakujem všetkým gymnazistom, ktorí venovali svoj voľný čas zmysluplným aktivitám, ku ktorým istotne patrí aj organizácia športových podujatí, a získali tak pocit dobre vykonanej práce v oblasti práce s deťmi.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 07.05. 2020 sa konalo okresné kolo chemickej olympiády dištančnou formou. Svoje vedomosti si preverili: Elise Mária Ábelová (kvarta), ktorá sa umiestnila na 1.mieste a Dominika Mitošinková (kvarta), ktorá skončila na 2.mieste a postúpili tak do krajského kola.

      Krajské kolo chemickej olympiády sa konalo dištančnou formou:

      • 28.05.2020 - v kategórii D súťažili Liana Mitošinková (kvarta) a Elise Mária Ábelová (kvarta), ktoré sa stali úspešnými riešiteľkami,
      • 21.05.2020 - v kategórii B súťažili Adam Horváth (sexta) – 4.miesto, Simona Hrabovská (3.B) – 6.miesto a Miroslava Seewaldová (3.B) – 8.miesto,
      • 04.06.2020 - v kategórii C súťažil Patrik Miroslav Tremboš (kvinta).

      K dosiahnutým úspechom študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • 2. kolo prijímacích skúšok do 4-ročného štúdia
     • 2. kolo prijímacích skúšok do 4-ročného štúdia

     • Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do 4-ročného štúdia v školskom roku 2020/2021. Zákonný zástupca môže podať prihlášku na vzdelávanie do 19.06.2020 riaditeľovi strednej školy. Prijímacie konanie sa uskutoční 22.06.2020 administratívnou formou.

      Riaditeľ školy 23.06.2020 odošle rozhodnutie o prijatí na štúdium.

    • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 10.02. 2020 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády.

      V teoreticko – praktickej časti si svoje vedomosti preverili: Elise Mária Ábelová (kvarta), ktorá sa umiestnila na 2.mieste, Dominika Marcinová (tercia), ktorá skončila na 3.mieste a Lenka Krelová (tercia), ktorá získala 5.miesto. V projektovej časti súťažila Eliška Rusnáková (kvarta), ktorá sa umiestnila na 2.mieste a postúpila tak do krajského kola.

      Krajské kolo biologickej olympiády sa počas tohto mimoriadneho obdobia konalo dištančnou formou ale len projektová časť:

      • v kategórii A súťažila Nina Mičová (septima) -  3.miesto
      • v kategórii B súťažili Emma Kleinová (2.D) – 3.miesto a Tomáš Sokolovský (2.C) – 5.miesto
      • v kategórii C súťažila Eliška Rusnáková (kvarta) – 2.miesto a postúpila tak do celoštátneho kola, kde sa stala úspešnou riešiteľkou.

      K dosiahnutým úspechom študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    92126 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie