• Výsledky okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku
     • Výsledky okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 16.1.2020 sa uskutočnilo na Gymnáziu Pierra de Coubertina okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre základné a stredné školy.  

      Základné školy

      Kategória 1A:

      1. miesto: ZŠ Brezová, Piešťany

      Kategória 1B:

      1. miesto: ZŠ Moravany n/V

      2. miesto: Zoja Mlynáriková, Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

      3. miesto: Cirkevná spojená škola, Piešťany

      Stredné školy

      Kategória 2A: (z písomnej časti)

      3. miesto: Elisabeth Salvinyová, Gymnázium Pierra de Coubertina

      4. miesto: Mia Mlynáriková, Gymnázium Pierra de Coubertina

      Kategória 2B:

      1. miesto:  Tereza Kubincová, Gymnázium Pierra de Cuobertina

      2. miesto:  Dávid Mladenov, Gymnázium Pierra de Coubertina

      Kategória 2D:

      1.  miesto:  Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany

      3. miesto: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany (z písomnej časti)

      Žiaci z 1. a 2. miesta postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 11.2.2020 na Športovom gymnáziu v Trnave. Do krajského kola  postupuje aj za kategóriu 1C Laura Sophie Mináriková z Gymnázia Pierra de Coubertina.

      Všetkým žiakom gratulujeme a v krajskom kole prajeme úspešnú reprezentáciu škôl.

      PK NEJ

     • Vianočná akadémia so zahraničnými divákmi

     • Posledný deň pred odchodom na vianočné prázdniny sme si už tradične spríjemnili nielen najlepšími tanečnými či speváckymi vystúpeniami zo stužkových slávností našich maturitných tried, ale aj umeleckými vstupmi nadaných hudobníkov, spevákov a tanečníkov z radov ostatných študentov školy. Pásmo kolied a vinšov nacvičili s p. prof. Vagáňovou žiaci prímy. Tentoraz mala akadémia aj medzinárodných účastníkov, 14 študentov, 6 pedagógov a riaditeľa družobnej školy Herta Reich Gymnasium und Realgymnasium v rakúskom meste Műrzzuschlag. Pán riaditeľ si pripravil pre divákov prezentáciu o svojej škole, ktorú nahovoril v slovenskom jazyku rodič jedného ich žiaka. Bohužiaľ pre technické problémy v hale nebolo tento komentár počuť a tak sa svojej prekladateľskej funkcie ochotne ujala p. prof. Holíková a pomohla riaditeľovi Mag.Heimovi Hirschmannovi nielen predstaviť školu, ale aj vysvetliť, prečo je dôležité udržiavať priateľstvá medzi žiakmi a učiteľmi.

      Pre Rakúšanov však program akadémiou ani nezačínal, ani nekončil, pretože vo štvrtok si zahrali volejbal v hale a tá naozaj praskala vo švíkoch. Štyridsiatka študentov a skalní z radov učiteľov – p. prof. Urban, Číž, Synaková, Löfflerová, Dzurová, Matúšová,  vyplnili športom popoludnie a spolu s ďalšími kolegami a žiakmi z tútorskej 3.C  po spoločnej večeri alternovali slovenskými piesňami tým rakúskym. V piatok po akadémii program pokračoval prehliadkou Piešťan, exkurziou v kúpeľoch a turnajom v kolkoch. To, že Piešťany sú pekné mesto a študenti Gymnázia Pierra de Coubertina sú priateľskí a srdeční, zaznelo pri sobotňajšom odchode Rakúšanov veľakrát. Je to dobrým znakom garancie pokračovania nášho 30-ročného priateľstva.

      Ďakujem vedeniu školy, p. prof. Studénkovej, Vavrovej, Kertészovi pri tlmočení a sprevádzaní mestom, p. Synakovej za organizačné zabezpečenie a všetkým kolegom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii tejto akcie, študentom 3.C, osobitne A. Aponyimu, K. Gerátovej, M. Jakubičkovej,  M. Jurčovi, S. Slabej, J. Valovi a Samuelovi Šulganovi z 3. A, ktorí ochotne ubytovali rakúskych žiakov, M. Mončekovi za fotodokumentáciu. Vďaka patrí aj p. E. Svetlíkovej z Evi´s bufetu a reštaurácii Kompas za ochotu a ústretovosť.

      Mgr. Katarína Dzurová

      Fotografie z akadémie

      Fotografie a video z družobnej akcie

    • Oznam pre študentov, rodičov a stravníkov
     • Oznam pre študentov, rodičov a stravníkov

     • Upozorňujeme všetkých žiakov, že dňa 19.12.2019 a 20.12.2019 bude prebiehať skrátené vyučovanie.

      Z tohto dôvodu sa strava v uvedené dni už vydávať nebude a výdaj stravy je zabezpečený iba do 18.12.2019.

      Vyučovanie bude v roku 2020 pokračovať od stredy 08. januára.

     • Priateľstvo, ktoré trvá už 30 rokov...

     • Priateľstvo nášho gymnázia so školou Herta Reich Gymnasium und Realgymnasium v rakúskom meste Műrzzuschlag trvá už 30 rokov. V roku 1988 sa prostredníctvom istej Piešťanky (sestričky v kúpeľoch), ktorá mala za manžela rakúskeho občana, nadviazal prvý kontakt s pedagógmi školy neďaleko známeho lyžiarskeho strediska v Semmeringu. Zmena režimu v Československu v roku 1989 otvorila dokorán možnosti naplno rozvinúť spoluprácu medzi školami.

      Študenti neraz absolvovali krátke výmenné pobyty, pričom mohli vďaka ubytovaniu v rodinách naplno využívať svoje jazykové zručnosti. Dôkazom, že toto partnerstvo je naozaj pevné, je fakt, že kontinuita návštev nebola ani jeden rok prerušená. Ak sa nevytvorila skupinka študentov, navštívili sa učitelia. Neodmysliteľnou súčasťou bolo meranie síl v športových zápoleniach vo volejbale či futbale. Nezabudnuteľným „európskym“ zážitkom bol pre našich 50 žiakov a 25 učiteľov vstup Slovenska do Európskej únie. Nielenže nás prišli Rakúšania symbolicky privítať na hranice pri Kitsee a z Műrzzuschlagu prešli na bicykloch 9-hodinovú cca 150-kilometrovú trasu, ale pripravili aj hodnotnú kultúrno-historickú exkurziu. Pred niekoľkými rokmi prejavili záujem o Slovensko, keď absolvovali svoj „Sportwoche“ v Piešťanoch, čo je podobná aktivita ako náš KOŽaZ.

      Ani my sme nezostali pozadu... Trieda 3.C bola v novembri minulého roka prezentovať školu, mesto a aj krajinu na „Dni gymnázia“ v Műrzzuschlagu.  Študenti oblečení v tradičných slovenských krojoch, spievajúci pieseň Na Kráľovej holi a tancujúci typické slovenské ľudové tance boli odmenení búrlivým potleskom celej školy. Rakúšanom ponúkli recipročnú návštevu Piešťan. Tá je už pripravená na posledné pracovné dni tohto kalendárneho roka pred prázdninami v termíne 19.-21.12.2019. Pätnásť rakúskych študentov a sedem pedagógov spolu s riaditeľom školy Mag. Heimom Hirschmannom si prezrie priestory u nás, zahrá si turnaj vo volejbale a v kolkoch proti našim žiakom i učiteľom, navštívi najkrajšie miesta v Piešťanoch a okolí, predstaví svoju školu na Vianočnej akadémii v piatok.

    • Predaj vstupeniek na II. reprezentačný ples gymnázia
     • Predaj vstupeniek na II. reprezentačný ples gymnázia

     • Milí študenti prvého až piateho ročníka (vrátane kvinty až oktávy), zajtra (19.12.2019) sa po 4. vyučovacej hodine t.j. 11.40, budú predávať vstupenky na II. ročník študentského plesu. Miesto predaja: veľká športová hala gymnázia. Cena je 30€ a z dôvodu plynulosti predaja vás prosíme, aby ste si priniesli presnú sumu. 

      Ďakujeme za pochopenie.

      Žiacka školská rada

    • Beseda s našimi olympionikmi a členmi SOV
     • Beseda s našimi olympionikmi a členmi SOV

     • Dňa 9.12. prijala pozvanie na naše gymnázium štvorica slovenských olympionikov pri príležitosti besedy na tému olympizmus. Privítali sme športovú gymnastku Barboru Mokošovú, ktorá už potvrdila svoju účasť na olympiáde v Tokiu 2020, Alexandru Longovú, prvú slovenskú olympioničku v lukostreľbe, atléta Jozefa Repčíka, špecialistu v behu na 800m, kde vybojoval striebro na 1. Európskych hrách v Baku. Potešili sme sa aj absolventke nášho gymnázia, Piešťanke Marcele Erbanovej, bývalej olympioničke v rýchlostnej kanoistike. Dopoludnie nám spríjemnili rozprávaním o svojich skúsenostiach a zážitkoch vo vrcholovom športe a taktiež poukázali na to, aká dôležitá je vytrvalosť, odhodlanosť a najmä viera v seba samého. Ďalšími hosťami boli také významné osobnosti ako Vladimír Miller (poradca prezidenta SOŠV), Ľubomír Souček (riaditeľ mediálneho oddelenia SOŠV) a Ján Godál (čestný predseda OV pre Trnavský kraj). Primátor Peter Jančovič podporil akciu svojou účasťou a zapojil sa aj do diskusie.

      Na oplátku odprezentovali gymnazisti projekty, v ktorých s podporou SOŠV pracujú, napríklad Európsky mládežnícky olympijský festival v Baku alebo Medzinárodné mládežnícke fórum škôl Pierra de Coubertina vo Francúzsku a vyzvali záujemcov o olympijské hnutie, aby sa zapojili do súťaží SOŠV. Upozornili na prebiehajúcu vedomostnú súťaž ,,Adventný kalendár” na stránke SOŠV https://www.olympic.sk/advent, kde každý môže súťažiť a overiť si svoje vedomosti o OH v Tokiu. Na záver stretnutia sme potleskom podporili Barboru Mokošovú, ktorej p. Miller odovzdal ocenenie za jej prácu ambasádorky už spomínaného Európskeho mládežníckeho olympijského festivalu v Baku. Gymnazisti sa so športovcami rozlúčili odovzdaním pozdravov a blahoželaní. Nakreslili ich pod vedením p. Horváthovej na hodinách výtvarnej výchovy mladší žiaci nášho osemročného štúdia a doplnili veršíkmi s prianiami pripravenými na hodinách slovenčiny s p. Zervanovou, p. Jobusovou a p. Dzurovou. Na záver zaznela v podaní starších žiakov oslavná pieseň skomponovaná počas mládežníckeho fóra vo Francúzsku, ktorú so žiakmi nacvičila p. Vagáňová.

      Ema Višňovská IV.B

      Všetky fotografie z besedy sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      Reportáž z podujatia od Slovenského olympijského tímu

    • Mikuláš na gymnáziu (II.)
     • Mikuláš na gymnáziu (II.)

     • Aj na gymnáziu bol Mikuláš!

      Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš... Tentokrát však stál v krásne vyzdobenej triede, aby si vypočul spolu s čertom a anjelikmi pásmo vianočných kolied v podaní žiakov z prímy a sekundy. Pod vedením p. prof. Vagáňovej a za husľového sprievodu Gabriela Kormana z 3.C a Emmy Madunicej z 2.C navodil krásnu atmosféru nielen deťom, ale aj bývalým kolegom, dlhoročným pedagógom na Gymnáziu Pierra de Coubertina. Detičky Mikulášovi spievali, kreslili a vyrábali vianočné ozdoby. Členky Odborovej organizácie pri Gymnáziu P. de Coubertina spolu s vedením školy hostili kolegov - dôchodcov. Prišlo ich neúrekom, vyše 25, najstaršími účastníkmi boli p. prof. Vojtech Filo, p. prof. Ladislav Gabovič a tiež jeden z bývalých riaditeľov školy, p. prof. Milan Lihan, ktorý meral cestu až z Trnavy. A veru, mali na čo spomínať! Dávno sa v takom hojnom počte nezišli a od čias, keď mnohí z nich začali v škole aktívne pôsobiť, ubehlo už viac ako polstoročie.  O tom, že akcia to bola nad mieru vydarená, niet pochýb, a tak sa už teraz môžeme tešiť, že Mikuláš pre deti aj dôchodcov zavíta na gymnázium aj o rok!

     • Pilotné testovanie pre žiakov maturitného ročníka

     • V dňoch 5. a 6.12. 2019 sa na našom gymnáziu konalo pilotné testovanie z ANJ B2 a MAT pre žiakov maturitného ročníka. Tvorcovia úloh z NÚCEM-u pre si overovali správnosť i vhodnosť vytvorených otázok pre nadchádzajúce maturitné skúšky. Na testovaní z ANJ B2 sa zúčastnilo 96 žiakov a na matematike 54 žiakov. Priebeh testovania bol jednoduchý. Každý žiak dostal prihlasovacie údaje a kód, s ktorými sa prihlásil na online stránke NÚCEM-u a testovanie sa mohlo začať. Maturanti boli zadelení do 7 skupín na ANJ a do 4 skupín na MAT. V priebehu dňa sme sa v informatickej učebni striedali v uvedených časových intervaloch. Test z ANJ B2 pozostával z troch posluchov, ktoré sa ľahko počúvali a boli zrozumiteľné, no nájsť správne odpovede na nie vždy jasné otázky bolo ťažšie. V teste z matematiky sa vyskytli príklady rôznych typov - od geometrie až po funkcie. Väčšina z nich nebola vypočítateľná vzorcami, ale logickou úvahou, čím si tvorcovia úloh môžu overiť, či matematickým zákonitostiam žiaci  rozumejú a majú logické myslenie alebo sa ich len mechanicky učia. Výsledky pilotných testov budú zverejnené NÚCEM-om vo februári 2020.

      Maturantka RG

     • Ešte jedno obzretie za novembrom 89

     • Piešťanskí gymnazisti sa už dlhšie tešili a pripravovali na piatok 29. novembra 2019. V tento sychravý deň na škole spolu s pedagógmi usporiadali panelovú diskusiu na tému reflexie novembrových udalostí roku 1989 s ich interpretačným presahom do súčasnosti. Podujatie po slávnostnom Gaudeamus igitur zahájila prednesom vlastnej úvahy maturantka bilingválneho ročníka Miriam Grajciarová, víťazka literárnej súťaže Sloboda a demokracia... Teraz je to na nás, ktorú pre stredoškolákov vyhlásil Trnavský samosprávny kraj. Po príhovore poverenej riaditeľky školy Mgr. Stanislavy Šimovej privítal a predstavil pozvaných hostí panelovej diskusie hlavný organizátor a garant podujatia doc. Dr. Peter Rusnák. V diskusii, ktorú moderovala Dr. Dagmar Horná, mali študenti možnosť pozrieť sa na revolučné udalosti očami sociologičky prof. Dr. Soni Szomolányi, politika a katolíckeho disidenta Františka Mikloška, Dr. Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a lekára a prvého predsedu koordinačného výboru VPN v Piešťanoch MUDr. Mariána Kališa. Hostia panelovej diskusie, ktorú pod záštitou trnavského župana a s podporou samosprávneho kraja zastúpeného vicežupanom Mgr. Marekom Neštickým, ako aj s podporou primátora mesta Piešťany Dr. Petra Jančoviča, Academiou Istropolitana Nova, Olympijským výborom pre ľudské práva, Trnavskou univerzitou, Helsinským výborom pre ľudské práva a projektom Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu, vyjadrovali svoje názory na súčasné problémy i výzvy demokracie na Slovensku, na možnosti jej ohrozenia, na prínos novembrových udalostí pre súčasnú spoločnosť. Diskutujúci panelisti objasňovali peripetie moderných stredoeurópskych dejín, vysvetľovali špecifiká fungovania totalitných režimov a upozorňovali na krehké benefity súčasnej participatívnej demokracie a občianskej spoločnosti. Do záverečnej rozpravy sa neváhali zapojiť aj zvedaví gymnazisti otázkami na aktuálne témy z domova, Európy i pýtaním sa na svetové dianie. Jadrom študentskej diskusie bolo hľadanie dôvodov podivnej obľúbenosti extrémistických strán medzi mladými ľuďmi, predĺženie volebného moratória i politická situácia v Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine. Dôkazom rastúceho záujmu gymnazistov o veci verejné bolo aj spontánne predstavenie projektu piešťanskej mládežníckej parlamentnej iniciatívy. Pred neformálnou časťou panelovej diskusie sa s gymnazistami rozlúčil za všetkých hostí Marián Kališ slovami: „Boj za slobodnú spoločnosť a demokraciu neskončil, pretože každý deň musíme o ňu aktívne usilovať.“

      Katarína Baďurová, oktáva

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      Rozhlasový report (3.12.2019) k panelovej diskusii na gymnáziu

      Videozáznam z diskusie

     • iBobor

     • Od 11. do 15. novembra 2019 prebehla medzinárodná informatická súťaž iBobor. Na Slovensku sa do súťaže tento školský rok zapojilo 89 768 žiakov z 1 116 škôl. Našu školu reprezentovalo 51 študentov, z ktorých 36 bolo úspešných (t. j. získali aspoň 50 bodov z maximálneho počtu 80 bodov), čo predstavuje 71 % úspešnosť našich žiakov. Maximálny počet bodov získal Krištof Varga zo sexty a Jakub Polonský z II. B v kategórii „Juniori“, v ktorej súťažili žiaci 1. a 2. ročníka SŠ a žiaci kvinty a sexty osemročných gymnázií. Nad 70 bodov v tejto kategórii získal i Adam Hlinka a Jakub Pisarčík. V kategórii „Benjamín“ (žiaci 6. a 7. roč. ZŠ/prímy a sekundy) bola z našich študentiek najlepšia Elisa Biscontiny, ktorá získala 73,34 bodu. Rovnaký počet bodov získali v kategórii „Kadet“ (žiaci 8. a 9. roč. ZŠ/tercie a kvarty ) Filip Nedelka a Denis Šebo. Rovných 70 bodov v tejto kategórii získala Romana Nedorostová.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy v tejto medzinárodnej súťaži. Poďakovanie zároveň patrí i tým, ktorí pomohli súťaž na škole zorganizovať – Mgr. Marianne Krajčovej, Mgr. Vladimírovi Matejákovi a Romanovi Ondrejkovi.

      Mgr. Marta Löfflerová

    • Triedne zasadnutia Rady rodičov
     • Triedne zasadnutia Rady rodičov

     • Vážení rodičia, milí študenti,

      v pondelok 2. decembra 2019 o 17.00 hod. sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov v jednotlivých triedach.

      Srdečne Vás pozývame na stretnutie s triednymi učiteľmi.

      Mgr. Stanislava Šimová, poverená riaditeľka školy

     • Zopár viet o slobode a demokracii, pretože teraz je to na nás

     • Piešťanskí gymnazisti opäť dôstojne reprezentovali školu pri udeľovaní štipendií Trnavského samosprávneho kraja. 26. novembra 2019 si na slávnostnej akadémii v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave prevzali naši úspešní a talentovaní študenti veľkorysé štipendiá, diplomy a vecné ceny z rúk trnavského župana a vicežupanov. Oktávan Matúš Kubla a septimánka Emma Vičanová za mimoriadne študijné výsledky a úspechy v súťažiach, študentky seminára občianskej náuky Miroslava Grajciarová z bilingválnej 5.B za 1. miesto a Michaela Zabadalová zo 4.C za 3. miesto v literárnej časti súťaže vypísanej Trnavským samosprávnym krajom pod názvom Sloboda a demokracia. Teraz je to na nás... Spomedzi 50 kandidátov súťaže sa presadili práve naši študenti a obhájili víťazné umiestnenia. Dodajme len, že pro bonum societas, teda pre dobro nás všetkých. A k tomu im srdečne blahoželáme.

      Peter Rusnák

     • Prednáška ,,Najčastejší výskyt onkologických ochorení u mladých ľudí’’

     • Dňa 22.11. 2019 sa žiaci III.B a septimy zúčastnili prednášky ,,Najčastejší výskyt onkologických ochorení u mladých ľudí’’ na našej škole v kmeňovej triede III.B. Prednášku si pripravili členovia z Ligy proti rakovine MUDr. Doc. Vladimír Bella, PhD. a PhDr. Erika Zámečníková, ktorí nás oboznámili s prevenciou a najčastejšími príznakmi rôznych druhov onkologických ochorení. Dozvedeli sme sa veľa nových a potrebných vecí o diskutovanej problematike. Naučili nás, ako vykonať takzvané samovyšetrenie a upozornili na jeho dôležitosť. Dievčatá mali možnosť vyplniť anonymný dotazník týkajúci sa rakoviny prsníka. Práve toto je téma, o ktorej by sa malo hovoriť oveľa častejšie. Sme vďační za mnoho užitočných informácií a tešíme sa na ďalšie obohacujúce prednášky.


      Marko Záhradník a Emma Halmešová

     • Matematicko-fyzikálna súťaž Náboj JUNIOR 2019

     • Dňa 22. 11. 2019 sa na našej škole konala matematicko-fyzikálna súťaž Náboj JUNIOR.  Medzi sebou súťažili 4 členné tímy z našej školy i základných škôl z Piešťan a okolia.

      Tímy mali v počas 120 minút vyriešiť čo najviac zaujímavých matematických a fyzikálnych úloh. Po skutočne vyrovnanom súboji sa napokon na prvých troch miestach s rovnakým počtom vyriešených príkladov umiestnili:

      1. miesto: ZŠ Brezová
      2. miesto: Gymnázium PdC (Sova, Kubranský, Rybanský, Žlnayová -T)
      3. miesto: Gymnázium PdC (Ábelová, Banasová, Šebo, Monček – K)

      Študentom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Organizátorom, ktorými boli starší študenti našej školy, ďakujeme za výbornú prípravu a za hladký priebeh súťaže.

      Veríme, že všetci zúčastnení prežili zaujímavé matematicko-fyzikálne dopoludnie.

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

     • Spýtaj sa vašich na november 89, pretože teraz je to na nás

     • Piešťanskí gymnazisti Jakub Chamraz, Emma Vičanová, Daniel Valko, Nina Masaryková, Roman Turzák, ako aj pozvaní hostia poslanec zastupiteľstva Martin Valo a politológ Pavol Krištof, sa 20. novembra 2019 zúčastnili na panelovej diskusii k novembrovým udalostiam roku 1989 a k ponovembrovému vývoju spoločnosti organizovanej Elektrárňou Piešťany v spolupráci s agentúrami Film Generácia, RTVS a Známa firma. Publikom panelovej diskusie boli žiaci 2. stupňa ZŠ M. R. Štefánika v Piešťanoch. Pred panelovou diskusiou si žiaci pozreli motivačný film Spýtaj sa vašich 89 v réžii talentovanej Barbory Berezňákovej. Diskutujúci gymnazisti spolu s Martinom Valom a Dr. Pavlom Krištofom poskytli žiakom základnej školy pohľad na vlastný príbeh novembra, pričom im ponúkli aj vhľad do originálneho projektu participatívnej demokracie a občianskej iniciatívy mladých ľudí v našom meste. Spolupráca Gymnázia Pierra de Coubertina s Elektrárňou Piešťany sa uskutočnila v rámci projektu Interaktívne vzdelávacie programy Elektrárne Piešťany. K novembrovej atmosfére na gymnáziu patrí aj dobrá správa o tom, že študentky školy Miroslava Grajciarová (1. miesto) a Michaela Zabadalová (3. miesto) pod konzultačným vedením učiteľa Petra Rusnáka obhájili skvelé pozície v literárnej časti súťaže vypísanej Trnavským samosprávnym krajom pod názvom Sloboda a demokracia. Teraz je to na nás... Talentované gymnazistky si prevezmú hodnotenia a ceny z rúk župana na slávnostnej akadémii pri príležitosti Dňa študentstva budúci týždeň v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave.                                                       

      Peter Rusnák

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    92126 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie