• Verejná správa očami našich gymnazistov
     • Verejná správa očami našich gymnazistov

     • Študenti bilingválnej 2.B Samuel BagarElena Košková sa na základe pozvania Asociácie pre občiansku spoločnosť aktívne zúčastnili na niekoľkodňovom workshope pod názvom Verejná správa očami mladých. V tvorivej atmosfére stretnutia mladých ľudí sa venovali reflexii problémových tematických okruhov akými sú globalizácia, klimatická kríza, občianska participácia, dezinformácie a udržateľnosť. Workshop bol organizovaný na kontaktnej platforme Gather inovatívneho start-upu, ktorý bol založený ako alternatíva k štandardne používaným meetingovým programom, v ktorej je možné pohybovať v účastníkmi ďalej upraviteľnom virtuálnom priestore s vlastnou postavičkou v štýle videohry. Organizátormi tejto inšpiratívnej akcie boli projekt Študentské Voľby a Asociácia pre občiansku spoločnosť a donorom Európsky sociálny fond EÚ. Priebeh workshopu sa obsahovo zameriaval na pomenúvanie problémov a nachádzanie riešení v rámci slovenských regiónov, v čom boli naši študenti veľmi tvoriví a úspešní. Interaktívna práca v skupinách bola dopĺňaná odbornými prednáškami facilitátorov a pozvaných hostí. V rámci workshopu prebehla aj simulácia volieb, v ktorých má naša škola študentskú tradíciu (Vote for EU). Gymnazisti sa zoznámili s fungovaním volebného procesu a následnou prípravou na participáciu v školských a municipálnych voľbách. Naši študenti aktívnou účasťou na projekte vzorne reprezentovali piešťanské gymnázium, pričom získali oprávnenia, ktoré im umožňujú zúčastniť sa niekoľkodňovej odbornej stáže v Štrasburgu, ako aj reprezentovať našu školu v celoslovenskom študentskom parlamente už na jeseň tohto roku.

       

      PK OBN

    • Celoslovenské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Celoslovenské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 22. marca 2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Ella Marie Mináriková v kategórii 1C a Laura Sophie Mináriková v kategórii 2C sa umiestnili na štvrtom a šiestom mieste. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      Výsledky celoslovenského kola Olympiády v nemeckom jazyku:
      6. miesto - kat. 1C: Ella Marie Mináriková (tercia)
      4. miesto – kat. 2C: Laura Sophie Mináriková (sexta)

      PK NEJ

    • Krajské kolo SOČ 2022
     • Krajské kolo SOČ 2022

     • Študentky nášho gymnázia Sabina Zureková (4.A) a Natália Mária Mesáková (3.C) úspešne reprezentovali školu v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Po obhajobe odborných prác a výskumných projektov na témy Kognitívno-psychické aspekty sociálnej intervencie maloletých na Slovensku (Mesáková), Analýza fenoménu generačnej chudoby s dôrazom na využitie voľného času dieťaťa (Zureková) obsadili každá 4. miesto vo vybraných súťažných kategóriách. Hoci so svojimi projektmi do národného kola tento rok nepostúpili, intenzívna a systematická práca, ako aj skúsenosť obhajoby projektu a mediálna prezentácia aplikovaných rovín výskumu im poskytla možnosť kultivovať svoje bádateľské zručnosti, ktoré celkom iste využijú v budúcej akademickej a profesijnej kariére.

       

      Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

      PK OBN

    • Úspechy našich študentov v poviedkovej súťaži v anglickom jazyku
     • Úspechy našich študentov v poviedkovej súťaži v anglickom jazyku

     • V súťaži Jazykový kvet - Ťukni 2022 sa z 13 gymnazistov, ktorí súťažili v krajskom kole, prebojovali do celoslovenského kola dve študentky: Zoja Mlynáriková a Kornélia Čačíková.


      Výsledky celoslovenského kola:

      • kategória bilingválnych tried Kornélia Čačíková (I.B) 4. miesto
      • kategória 4ročných a 8-ročných gymnázií - Zoja Mlynáriková (Ka) – 2. miesto

      Všetky súťažné poviedky si môžete prečítať v priloženom dokumente alebo na webovej stránke PK ANJ. Autorom anglických poviedok srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.


      PK ANJ

    • Ako stredoškoláci vnímajú diskrimináciu, toleranciu a priestor na originalitu na Slovensku
     • Ako stredoškoláci vnímajú diskrimináciu, toleranciu a priestor na originalitu na Slovensku

     • Denník N vyhlásil literárnu a výtvarnú súťaž pre stredoškolákov s názvom Ľudia mimo šablóny. Zapojilo sa do nej 184 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Autori sa vyjadrovali k vzhľadovým šablónam, nevynechali ani tému duševných chorôb, smútku a šikany, písali o rasizme, netolerancii, reagovali aj na aktuálnu tému odídencov z vojnovej Ukrajiny a túžbu mladých, aby sa na Slovensku nestali ľuďmi mimo šablóny. Pre dospelých vytvorili výrazný priestor na zamyslenie sa nad vlastnými chybami.

      Za naše gymnázium súťažila Nina Bičanová zo septimy, ktorá získala v silnej konkurencii 2. miesto. Práce posudzovala odborná porota v zložení: Ria Gehrerová, Jana Močková, Filip Struhárik, Martina Koník a Ľudmila Kolesárová. Vyjadrili sa, že Ninin text patril v súťaži k jedným z najlepších.

      Autorke básne srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      PK SJL

       

      Slon v porceláne

       

      Som ako slon.
      Slon v porceláne.
      Slon, ktorého nútia chodiť po lane,
      ktorého preniesli z Afriky do cirkusu,
      ktorého učia vyberanému vkusu.
      Jeho sivú, drsnú kožu šmirgľujú a natierajú farbou,
      až kým sa nestane priam zamatovou.
      Slon, ktorému zoťali kly,
      pretože s nimi môže byť nebezpečný.
      Pre koho? Komu by ublížil?
      Nikomu. No odpoveď je jednoduchá,
      položku kly neobsahuje tá slávna tabuľka.
      Tabuľka, ktorá rozhodne,
      či si normálny a či nie.
      Tabuľka, podľa ktorej sa riadi celý cirkus.

      A tak slon, farebný a bez klov
      stvára kúsky hodné akrobatických umelcov.
      Ľudia po predstavení tlieskajú a stoja,
      nik však neberie ohľady na úbohého slona.
      Na slzy v jeho tvári,
      na to, čo jeho dušu kvári.
      A tak slon hynie.
      Pomaly, potichučky a nik o tom nevie.


      Nina Bičanová (18), Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

    • 14. ročník Dejepisnej olympiády
     • 14. ročník Dejepisnej olympiády

     • Dňa 22.03. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády z dejepisu. Z našej školy sa online testu zúčastnili dva žiaci.

      Výsledky krajského kola:

      Kategória D

      4. miesto         Samuel Elčík (tercia)

      Kategória E

      3. miesto         Karolína Gonová (sekunda)

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      PK DEJ

    • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 10.02. 2022 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kat. C.

      V teoreticko – praktickej časti si svoje vedomosti preveril: Mário Stanček (tercia), ktorý sa umiestnil na 4.mieste.

      Krajské kolo biologickej olympiády kat. A a B sa konalo dištančnou formou:

      • v kategórii A súťažili Veronika Bartovičová (4.C) a Ela Bandžuchová (5.B), ktorá sa umiestnila na 3. mieste a stala sa tak úspešnou riešiteľkou.
      • v kategórii B súťažili Oliver Ján Tremboš (2.B) a Ema Bačová (2.C), ktorá skončila na peknom 2. mieste a postúpila tak do celoštátneho kola.

      K dosiahnutým úspechom študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      PK BIO-CHE

    • Pytagoriáda – okresné kolo
     • Pytagoriáda – okresné kolo

     • V stredu 30.03. 2022 sa uskutočnilo online okresné kolo matematickej súťaže pytagoriáda. Za našu školu súťažilo v kategórii P6 (žiaci prímy), P7 (sekunda) a P8 (tercia) spolu 33 žiakov, z ktorých sa 5 stali i úspešnými riešiteľmi a v kategórii P7 sa umiestnili nasledovne:

      Samuel Vulgan – 3. - 4. miesto

      Šimon Kovár – 5. - 6. miesto

      Leonard Gallo – 10. miesto

      Alžbeta Matyšáková – 12. miesto

      Maxim Procházka – 13. - 14. miesto

      Úspešným riešiteľom gratulujeme a všetkým ďakujeme za odvahu zapojiť sa do súťaže.

      PK MAT

    • Humanitárna pomoc pre Ukrajinu pokračuje
     • Humanitárna pomoc pre Ukrajinu pokračuje

     • Vojnový konflikt na Ukrajine nás nenechal ľahostajnými. Trpia obyčajní ľudia a potrebujú našu pomoc.

      V spolupráci s arcidiecéznou charitou a naším mestom dobrovoľníci vyhlasujú zbierku, ktorá sa uskutoční v pondelok 4. apríla 2022. Potraviny a hygienické potreby môžete priniesť počas prestávok do učebne 020 (bývalá študovňa) na prízemí školy.


      Veľmi si ceníme vašu pomoc. Ďakujeme.


      Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – celoslovenské kolo
     • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – celoslovenské kolo

     • Študentka zo sexty Elise Mária Ábelová sa vynikajúcimi výsledkami plynulo prebíjala z jedného kola do druhého. Suverénne získala 1. miesto v školskom kole v kategórii 2A. Svoje vedomosti a komunikačné schopnosti v anglickom jazyku preukázala aj v okresnom či krajskom kole.

      Zavŕšením jej súťaženia bolo celoslovenské kolo, ktoré sa konalo v dňoch 23. – 24. marca 2022. V konkurencii víťazov jednotlivých krajov potvrdila, že už druhý rok patrí medzi najlepších súťažiacich.

      Elise získala v celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme!

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia, Piešťanského okresu i Trnavského samosprávneho kraja.

      PK ANJ

    • Meranie kvality piešťanského gymnázia
     • Meranie kvality piešťanského gymnázia

     • O tom, že naša škola patrí medzi najlepšie školy svojho druhu na Slovensku hovoria okrem jej absolventov aj výsledky merania kvality mimovládnej neziskovej organizácie INEKO. Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky, ktorý dlhodobo podporuje ekonomické a sociálne reformy z hľadiska pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti, realizoval aj v pandemickom školskom roku 2020/2021 hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov všetkých škôl na Slovensku.

      Po tom, ako Ministerstvo školstva SR ani minulý rok nerealizovalo celoplošné merania, je hodnotenie výsledkov škôl zameraných na sledovanie dát podľa metodiky INEKO o to významnejšou informáciou pre všetkých, ktorí majú záujem orientovať sa na trhu vzdelávacích inštitúcií a chcú sa vyznať v dátach týkajúcich sa kvality slovenských škôl.

      Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch v hodnotenom období obsadilo 2. miesto medzi gymnáziami trnavského kraja. Celkovo medzi slovenskými gymnáziami skončilo v rebríčku hodnotenia na 29. mieste. Podľa certifikovaného merania INEKO je piešťanské gymnázium školou s výbornými výsledkami žiakov, pričom výsledky hodnotí v sledovanom období rokov 2017 – 2021. Výsledky maturitných skúšok a pridané hodnoty školy (kvalita a prístup pedagógov, stav a vybavenie školy, prostredie školy, well-being a celková klíma, mimoškolské aktivity - olympiády, súťaže, vedecké projekty) hodnotí INEKO ako veľmi dobré, pričom aj obraz školy v oblasti nízkej nezamestnanosti absolventov a vysokom počte úspešných študentov v umiestnení sa na vysokých školách na Slovensku vyznieva veľmi priaznivo.

      Škola má iste veľký potenciál rastu, k čomu ju zaväzuje aj toto dnešné priaznivé hodnotenie. Všetkým, ktorí majú na tom zásluhu, ďakujeme a srdečne blahoželáme.

      Vedenie školy

    • Školy menia žiakov, žiaci menia školy....
     • Školy menia žiakov, žiaci menia školy....

     • Gymnázium Pierra de Coubertina rozbieha projekt Parti rozpočet na stredných školách. Zapojením sa do projektu vám – študentom ponúkame možnosť zmeniť našu školu. Máte nápad na zlepšenie školských priestorov, atmosféry na škole? Chýba vám tu niečo? Povedzte nám o tom! Zapojte sa do diskusie o využití 1 000,- €, rozhodnite o tom, ktoré projekty budú podporené a zrealizujte svoje predstavy o lepšej škole! 

      Do parti rozpočtu na našej škole sme sa zapojili, pretože chceme využiť finančné prostriedky v súlade s potrebami a želaním žiakov (napr. investície do vybavenia učební, nové pomôcky, voľnočasové aktivity, zelená škola, inkluzívna škola a iné).

      So svojím nápadom sa môžu do parti rozpočtu zapojiť: žiaci, učitelia aj nepedagogickí pracovníci. Zber nápadov bude prebiehať prostredníctvom mailovej komunikácie (matej.brezovsky5@gmail.com) od 14.3. 2022 do 11.4. 2022. O pomoc môžete požiadať aj koordinátorku projektu Stanislavu Šimovú (kabinet ANJ, stanislava.simova@gypy.sk). Najlepšie nápady rozpracujú ich autori do podoby projektov a ich realizovateľnosť bude posúdená vedením školy.

      Výsledok schvaľovania sa dozviete 15.4. 2022. Do záverečného hlasovania však celkovo môže postúpiť maximálne 10 projektov. Projekty môžu byť z akejkoľvek oblasti (ekológia, školské pomôcky, oddychové zóny, spoločenské vyžitie a pod.) a musia prispievať k zlepšeniu klímy na škole. Z finančných prostriedkov parti rozpočtu nebude možné financovať napr. náklady na obed počas školského výletu, náklady na dopravu, príp. aktivity, ktoré nie sú v súlade so školským poriadkom.

      Navrhnutý projekt môže siahať až do výšky 500,- €.

      Projekty, ktoré vedenie školy schváli ako realizovateľné, môžu začať svoju propagačnú kampaň. Kampaň sa bude realizovať v priestoroch školy (napr. školská nástenka, triedne nástenky) a prostredníctvom sociálnych sietí (školská webová stránka, Facebook, Instagram) od 18.4. 2022 do 18.5. 2022.

      Rozhodnú študenti!

      Hlasovanie bude prebiehať elektronicky od 23.5. 2022 do 30.5. 2022. Hlasovania sa môžu zúčastniť všetci žiaci, príp. pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy.

      Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 1.6. 2022.

      Ihneď po vyhlásení výsledkov začnú študenti (v spolupráci so žiackou školskou radou, koordinátorkou projektu a vedením školy) s realizáciou víťazných projektov.

      Prvý workshop sa uskutoční už v pondelok 14. marca 2022. Veríme, že naši žiaci vyhotovia a predstavia skvelé projekty a ich realizáciou premenia našu školu na lepšie miesto.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka projektu

    • Úspechy našich študentov v esejistických a recitačných súťažiach v anglickom jazyku
     • Úspechy našich študentov v esejistických a recitačných súťažiach v anglickom jazyku

     • Študenti nášho gymnázia sa pravidelne zúčastňujú rôznych esejistických a recitačných súťaží v anglickom jazyku. Preukázaním jazykových schopností i komunikačných zručností dosahujú vynikajúce výsledky.

       

      Tranzistorčítaný prednes

      Výsledky súťaže:

      Oliver Ján Tremboš (II.B) – v celoslovenskom kole získal 2. miesto

      Hung Ngyuen Manh (III.B) – v celoslovenskom kole získal 3. miesto

      Súťažiacich motivovala a  pripravila p. Páleníková.

       

      Ťuknipoviedková súťaž

      13 zúčastnených gymnazistov postupujú do krajského kola: Natália Banasová (Sx), Stella Krivičková (II.A), Barbora Matyšáková (Ka) a Pavlína Koláriková (III.D).

      Do celoslovenského kola sa so svojou poviedkou prebojovali: Zoja Mlynáriková (Ka) a Kornélia Čačíková (I.B).

      Priebeh školského kola poviedkovej súťaže Ťukni zorganizovala p. Corticelli.

       

      Všetkým recitátorom i autorom anglických poviedok srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

       

      PK ANJ

    • Humanitárna pomoc pre Ukrajinu
     • Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

     • Študenti – dobrovoľníci, vojnový konflikt na Ukrajine nás vtiahol do politického diania, každý z vás istotne sledujete vyostrenú situáciu a nie je vám ľahostajné, že trpia obyčajní ľudia – deti, študenti, starí ľudia a možno aj vaši kamaráti či známi. Potrebujú pomoc každého z nás.

      Mesto Piešťany organizuje humanitárnu pomoc pre Ukrajinu v bývalej budove Telecomu pri Satelite. Potrebujú dobrovoľníkov na triedenie potravín, hygienických potrieb a oblečenia. Už tento týždeň budú odchádzať z Piešťan dva kamióny priamo na slovensko-ukrajinské hranice. Koordinátorom humanitárnej pomoci je Andrij Ponyrko (t. č. 0904/942854). Naša pomoc je vítaná kedykoľvek počas dňa, dobrovoľníci sú na mieste denne od 8.00 do 20.00 hod., ale je ich veľmi málo. Pridajte sa k nim a pomôžte!
       

      Ak nemáte možnosť pracovať ako dobrovoľníci, môžete využiť aj inú formu pomoci prostredníctvom organizácií, ktoré pôsobia priamo alebo úzko spolupracujú s partnermi v postihnutých oblastiach:

      Magna – https://donate.magna.org/sk/ukrajina/

      UNICEF – https://www.unicef.sk/ukrajina/

      Ukrajinský červený kríž – https://redcross.org.ua/en/

      Človek v ohrození – https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

      Úsmev ako dar – https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/

      Slovenská katolícka charita – https://charita.darujme.sk/ukrajina/

       

      Vopred ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorým nie je situácia na Ukrajine ľahostajná.
      Veľmi si ceníme vašu pomoc!


      Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • 32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku - krajské kolo
     • 32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku - krajské kolo

     • Dňa 16. februára 2022 sa uskutočnilo  krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Online testu sa zúčastnilo 7 žiakov a do ústnej časti postúpili 5 žiaci.

      Ella Marie Mináriková v kategórii 1C a Laura Sophie Mináriková v kategórii 2C sa  umiestnili na prvých miestach a postupujú vrámci Trnavského kraja do celoslovenského kola. Blahoželáme víťazkám a všetkým zúčastneným žiakom. Ďakujeme za úspešnú  reprezentáciu  školy.

      Výsledky krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku:

      1. miesto -  kat. 1C: Ella Marie Mináriková (tercia) –postup do celoslovenského kola

      1. miesto – kat. 2C: Laura Sophie Mináriková (sexta) – postup do celoslovenského kola

                                      vyučujúca Mgr. Millerová

      3. miesto – kat. 2A: Zoja Mlynáriková (kvinta), vyučujúci Mgr. Ševčík

      4. miesto – kat. 2B: Mia Mlynáriková (septima), vyučujúca Mgr. Millerová

      5. miesto – kat. 2B: Elisabeth Salvianyová (oktáva), vyučujúca Mgr. Grosmannová

      PK NEJ

    • Online krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku
     • Online krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 15. 2. sa uskutočnilo online krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku, v ktorom nás úspešne reprezentovali v kategórii 1A Alžbeta Matyšáková (S) na 2. mieste, v kat. 2A Ján Oliver Tremboš (II.B) na 1. mieste, v kat. 2B Adela Čechvalová (III.B) na 3. mieste a Alžbeta Štefíková (P) ako úspešná riešiteľka v kat. 1C. 

      Félicitations!

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie