• Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného štúdia
     • Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného štúdia

     • Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného štúdia v školskom roku 2018/2019 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina budú konať v dňoch

      14. mája 2018  -  1. termín  a   17. mája 2018  - 2. termín   o   8.00 hod.

      Prijímacie skúšky do prvého ročníka 8-ročného štúdia v školskom roku 2018/2019 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina budú konať dňa

      17. mája 2018  o 8.00 hod.

      Z dôvodu dodržania časového harmonogramu skúšok a ich nerušeného priebehu, prosíme uchádzačov, aby sa na skúšky dostavili minimálne 15 minút pred ich začiatkom.

    • Nádejná piešťanská biologička
     • Nádejná piešťanská biologička

     • Nádejná piešťanská biologička

      V Bratislave sa v dňoch 18.-20. apríla uskutočnilo Celoslovenské kolo Biologickej olympiády – projektová časť. Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch reprezentovala Nina Mičová, žiačka kvinty, s prácou, v ktorej riešila problematiku múčnatkotvarých húb parazitujúcich na listoch drevín v mestskej zeleni. Mladá biologička odprezentovala svoj projekt a získala cenné druhé miesto v rámci Slovenskej republiky. Nina nám priblížila priebeh olympiády:

      „Príprave projektu som sa pod vedením učiteľky Evy Domonkosovej venovala celý rok. Najprv výskumu, potom napísaniu práce. Chcela by som zdôrazniť, že môj projekt má aj praktický dosah, dospela som k záveru, že múčnatka ohrozuje vinič a jablone v záhradách susediacich s Panskou záhradou kaštieľa v Moravanoch nad Váhom. Súčasťou mojej práce je i návrh riešenia pre ohrozené miesta – postrekovať fungicídmi stromy nižšieho vzrastu, polievať v suchom období, aplikovať výživu a zhrabávať lístie.“

      Súčasťou olympijského súperenia mladých biológov bola i prezentácia práce v anglickom jazyku; jej zvládnutie bolo podmienkou výberu do medzinárodného kola. Nina Mičová úspešne zvládla i túto časť súťaže a prajeme jej úspešné reprezentovanie gymnázia i mesta Piešťany na medzinárodnej úrovni.

      Ivana Papcunová

      Foto: archív Niny Mičovej

    • Oznam
     • Oznam

     • V dňoch 30.04. a 07.05. 2018 bude vyučovanie na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany prebiehať podľa platného rozvrhu na šk. rok 2017/2018.

      Mgr. Miroslava Hanková, riaditeľka školy

    • Gymnazista pripomenul zabudnutých Slovákov
     • Gymnazista pripomenul zabudnutých Slovákov

     • Tomáš Blahuta, maturant z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, sa 6.apríla zúčastnil krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti v Senici. V  kategórii História, filozofia a právne vedy  získal s prácou Dolná zem –  zabudnutí Slováci 1. miesto a postúpil do celoštátneho kola. Mimoriadne dôležitým prínosom pre prípravu práce bola Tomášova návšteva slovenskej komunity v srbskej Vojvodine, konkrétne v obci Báčsky Petrovec. Počas pobytu získal cenné a autentické poznatky o živote našich krajanov v Srbsku. Celú výpravu do Srbska si piešťanský gymnazista naplánoval sám a sočka je výsledkom niekoľkomesačnej práce. Vojvodinskí Slováci sú veľmi spokojní s pravdivým vykreslením ich každodenných reálií. Navyše bývalý predseda (dnes čestný predseda) Matice slovenskej v Srbsku, Rastislav Surový, poslal autorovi práce pochvalnú správu. Tomášovi prajeme úspešné prezentovanie zaujímavej témy v celoslovenskej konkurencii.

    • Piešťanskí gymnazisti mladými Európanmi
     • Piešťanskí gymnazisti mladými Európanmi

     • Poslednú marcovú stredu sa v Senici uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, do ktorého postúpil aj tím Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Tretiaci Monika Juríková, Nina Papcunová a Matej Moravčík, ktorých na súťaž systematicky pripravovala dejepisárka Edita Kohutovičová, úspešne reprezentovali naše gymnázium i mesto Piešťany. Vo veľmi náročnej súťaži a silnej konkurencii ďalších 11 tímov obsadili výborné 2. miesto vďaka dôkladnému štúdiu faktov o Európskej únii, kultúrnemu a spoločenskému prehľadu, kolektívnemu duchu a pohotovosti vo vyjadrovaní. Ďakujeme za dôstojnú prezentáciu úrovne našich gymnazistov.

      Ivana Papcunová

    • Súťaž "Olympijské pohľadnice"
     • Súťaž "Olympijské pohľadnice"

     • Žiaci sekundy a tercie sa pred začiatkom XXIII. zimných olympijských hier v Pjongčangu zapojili do literárnej súťaže "Olympijské pohľadnice"  vyhlásenej Slovenským olympijským výborom. Cieľom súťaže bolo odovzdať odkaz olympionikom prostredníctvom pohľadnice s fotografiou športovcov, motivovať ich a podporiť počas tohto medzinárodného športového sviatku. Texty odkazov žiakov boli prezentované v Slovenskom olympijskom dome počas trvania olympiády a z veľkého množstva  vybrali olympionici práve žiačku našej školy, Elise Máriu Ábelovú zo sekundy, ktorá sa stala výherkyňou a získala diplom a vecné ceny z olympijskej kolekcie.

      Srdečne blahoželáme!

      Katarína Dzurová

    • Exkurzia v zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave a návšteva výstavy Kelti z Bratislavy na Bratislavskom hrade
     • Exkurzia v zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave a návšteva výstavy Kelti z Bratislavy na Bratislavskom hrade

     • 28. marca 2018 sa študenti 3. ročníka a septimy zúčastnili Exkurzie v zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave, ktorá bola spojená s návštevou výstavy na Bratislavskom hrade s názvom: Kelti z Bratislavy.

      V zážitkovom centre mali študenti možnosť vyskúšať si pokusy z oblasti fyziky, chémie, biológie i ekológie, oboznámiť sa s využitím poznatkov týchto vedných odborov v praxi. V centre boli študentom k dispozícii odborníci, ktorí im vysvetlili činnosti jednotlivých nainštalovaných zariadení.

      Výstavou na Bratislavskom hrade študentov sprevádzal odborník venujúci sa archeologickým výskumom v Bratislave. Študentov oboznámil s obdobím, keď na území dnešnej Bratislavy a jej okolia sídlili Kelti. Zároveň spomenul i projekty zamerané na výskum v tejto oblasti, ktorá sa vďaka objavom poslednej doby stala zaujímavou i pre odbornú verejnosť v zahraničí.

      Okrem výstavy študenti navštívili i výstavne priestory Bratislavského hradu.

      Akcia bola zaujímavým spestrením vzdelávacieho procesu a ukázala študentom, že vzdelávanie má svoje využitie v bežnom živote.

    • Vernisáž fotografií žiakov z 20. až 40. rokov minulého storočia
     • Vernisáž fotografií žiakov z 20. až 40. rokov minulého storočia

     • Dňa 13.4.2017 sa na našej škole konala vernisáž fotografií žiakov z 20. až 40. rokov minulého storočia, ktorí navštevovali ľudovú a meštiansku školu v priestoroch dnešného gymnázia. Výstavu pripravil a odprezentoval správca IKT Roman Ondrejka. Fotografie sa nachádzajú v galérii školy.

      Foto: Viera Dusíková, David Gono.

    • 2% z dane svojich príjmov neziskovým organizáciám
     • 2% z dane svojich príjmov neziskovým organizáciám

     • Vážení  rodičia a podporovatelia školy,

      aj v tomto roku vám zákon dáva možnosť rozhodnúť sa a darovať 2 % z daní zo svojich príjmov neziskovým organizáciám, akým je aj naše Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch.  Ďakujeme všetkým, ktorí v minulých rokoch finančne podporili našu školu.

      Opäť vás chceme požiadať, aby ste svojimi 2 % z daní podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť vašich detí, čím sa nesporne skvalitní výchovno-vzdelávací proces.

      Peniaze, ktoré sa rozhodnete darovať našej škole, budú slúžiť na:

      • zlepšenie a zmodernizovanie technického a technologického vybavenia školy,

      • podporovanie a organizovanie kultúrno-výchovných a športových aktivít žiakov,

      • podporovanie nadaných a aktívnych žiakov,

      • podporu zahraničnej spolupráce so školami,

      • podporu propagácie školy,

      • podporovanie činnosti pedagogických pracovníkov pre skvalitnenie vyučovacieho procesu.


      Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní (do 29. marca 2018), zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 30. apríla 2018.


      V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

    • Triedne zasadnutia Rady rodičov
     • Triedne zasadnutia Rady rodičov

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 16. apríla 2018 o 17.00 sa uskutočnia v jednotlivých triedach triedne zasadnutia Rady rodičov.

      Pozývame Vás na stretnutie s učiteľmi. Vaša účasť je žiadúca.

      Mgr. Miroslava Hanková, riaditeľka školy

    • Kraslice od výmyslu gymnazistov
     • Kraslice od výmyslu gymnazistov

     • Členka školskej rady gymnazistov, Lenka Kadlecová z oktávy, prišla s nápadom zorganizovať na Gymnáziu Pierra de Coubertina Súťaž o najkrajšiu kraslicu. Učiteľka Zuzana Jendrichovská nadchla primánov a sekundánov a počas hodín výtvarnej výchovy zdobili kraslice rozmanitými technikami. V stredu pred Veľkou nocou mohli všetci žiaci počas prestávok navštíviť farbami a nápadmi hýriacu prezentáciu šikovnosti najmladších študentov a kraslici, ktorá im najviac padla do oka, dali svoj hlas. Víťazmi sa stali Samuel Rybanský,Viktória Adamcová (príma) a Romana Nedorostová (sekunda).

      Ďakujeme vyučujúcej i žiakom za nevšedné spestrenie prestávok a ukážku, ako možno netradične pokračovať vo veľkonočnej tradícii prípravy kraslíc.

      Fotografie zo súťaže sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Oznam o zápise
     • Oznam o zápise

     • Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2018/2019 bude dňa

      6. apríla 2018 (piatok) od 14.00 do 16.00 h

      v hlavnej budove školy v miestnosti č. U 101 na prvom poschodí. Zápis vykoná zákonný zástupca žiaka. Na zápis je potrebný zápisný lístok, ktorý si treba vyzdvihnúť na príslušnej základnej škole.

     • Gymnazisti po boku pracovníkov jadrovej elektrárne

     • Jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach ponúkla študentom Gymnázia Pierra de Coubertina dňa 14.3.2018 neopakovateľnú možnosť návštevy priestorov elektrárne. Program tvorili prednášky oboznamujúce gymnazistov nielen s alternatívami získavania energie, ale i princípmi práce mechanizmov elektrárne a plánovania postupov demontáže zastaranej výstavby. Reč padla aj na logistiku prevážania odpadu, detoxikácie a pečatenia.

      Teóriu do praxe pomohli zobraziť názorné ukážky prepojenia objektov na modeloch. Veľkým lákadlom pre pokusov chtivých študentov sa stali fyzikálne interaktívne expozície, na ktorých sa premietli zákonitosti prírodných viet pútavou a hravou cestou.

      Bodkou za prednáškovým dopoludním sa stala okružná jazda okolo areálu jadrovej elektrárne doplnená o odborný komentár a opis objektov. Fotografie sa nachádzajú vo fotogalérii školy.

      Mária Juríková

     • Interaktívne prednášky s ekologickou tematikou.

     • Dňa 13. 3. 2018 (utorok) sa žiaci 1. ročníka, 2. ročníka, kvinty a sexty zúčastnili interaktívnych prednášok s ekologickou tematikou. Prednášky boli zamerané na unikáty, ktoré máme na  Slovensku. Prváci a kvinta si vypočuli prednášky s názvom Divy SlovenskaUNESCO na Slovensku a žiaci druhého ročníka a sexty prednášky Pralesy na Slovensku a Význam mŕtveho dreva v lese. Fotografie sa nachádzajú vo fotogalérii školy.

    • Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia v šk.r. 2018/2019
     • Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia v šk.r. 2018/2019

     • Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2018/2019 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina budú konať dňa 27. marca 2018 (utorok) o 8.00 hod v novej budove školy. Z dôvodu dodržania časového harmonogramu skúšok a ich nerušeného priebehu, prosíme uchádzačov, aby sa na skúšky dostavili minimálne 20 minút pred ich začiatkom.

    • Olympijský záber piešťanských gymnazistov
     • Olympijský záber piešťanských gymnazistov

     • V uplynulých dňoch sa žiaci Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch zúčastnili krajských kôl v predmetových olympiádach. V Trnave sa uskutočnila olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku v rôznych vekových kategóriách.

      V anglickom jazyku získala 1. miesto Natália Banasová a 2. miesto Magdaléna Ondrejková (obe zo sekundy) a 3. miesto Samuel Oravec z III.D. Víťazka Natália Banasová postupuje do celoslovenského kola. V nemeckom jazyku Laura Sophie Mináriková (sekunda)skončila na 2. mieste a Elisa Masopust – Kreye (kvinta) a Sára Schmittová (III.A) na 3. mieste.

      Marcela Michálková (sexta) vďaka výbornému výkonu v Olympiáde ľudských práv v Hlohovci zvíťazila a   postúpila do celoštátneho kola.

      V okresnom kole Olympiády v dejepise v Piešťanoch zvíťazila Magdaléna Ondrejková( tercia)aj Ester Štubňová (kvarta), obe postúpili do krajského kola.

      Tešíme sa z úspechov našich žiakov v olympiádach a učiteľom, ktorí súťažiacich pripravovali, ďakujeme!

      Ivana Papcunová  

      foto : Mgr. Roman Ševčík

       Úspešné nemčinárky  zľava Elisa Masopust - Kreye, Laura Sophie Mináriková a Sára Schmittová

     • Tvorivé písanie

     • Tvorivé písanie s Katarínou Uhrovou na piešťanskom gymnáziu

      Na piešťanskom gymnáziu je výber voliteľných  krúžkov taký rozsiahly a rozmanitý, až sa zlievajú dokopy a obyčajný študent si bez pomoci ani nevie vybrať. Tento rok sa medzi športovými, humanitnými a prírodovednými krúžkami objavil aj jeden nový s jednoduchým názvom Tvorivé písanie. Komu by napadlo, koľko vzrušenia a kreativity sa za nenápadným názvom  skrýva.

      Krúžok vedie  Katarína Uhrová, absolventka piešťanského gymnázia a bratislavskej VŠMU,  ktorá sa v minulosti venovala písaniu scenárov pre slovenské televízne seriály a dokumentárne filmy. Tvorivé písanie  určite nie je pasívnym sedením a vymýšľaním príbehov podľa monotónneho zadania. Názov je vlastne trochu zavádzajúci – jeho pravidelné účastníčky Tvorivého písania sa nezaoberajú iba tvorením príbehov podľa zadaní, na ktorých vymýšľaní sa  samy podieľajú. Prenikajú do techniky písania scenárov a filmovej reči, osvojujú si prácu s detailmi, vytvárajúcimi originalitu výsledného diela. Samozrejme, s použitím názorných príkladov. Okrem toho sa v rámci zhruba 60 minút stihnú porozprávať o obľúbených knihách, filmoch, hudbe a akciách.

      Písanie s Katarínou Uhrovou je skutočnou tvorivou dielňou, vedenou a navštevovanou s nadšením. Spoluvytvára ju okruh ľudí s podobnými záujmami, regeneruje a multifunkčne rozvíja tvorivé a kritické myslenie študentov. Krúžok nie je uzavretou spoločnosťou a ktokoľvek s chuťou tvoriť je vítaný a môže sa pridať.

      Nina Papcunová

      foto: Michael Papcun

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie