• Smútočné oznámenie
     • Smútočné oznámenie

     • Vážení kolegovia, rodičia a absolventi, 

      dovoľujeme si Vám oznámiť, že nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa Anka Dúbravcová.

      Česť jej pamiatke!

    • Antigénove samotesty III.
     • Antigénove samotesty III.

     • Vážení rodičia a plnoletí žiaci,

      od utorka 09.11.2021 si môžete vyzdvihnúť sadu ďalších antigénových samotestov (5 ks), o ktoré ste prejavili záujem v ankete na začiatku školského roka. 

      Vyzdvihnúť si ich môžete počas pracovných dní na vrátnici školy v čase od 8.30 do 15.00 hod. a v športovej hale od 15.00 hod. do 20.00 hod.

      Vedenie školy.

    • Fyzikálny náboj a Náboj Junior 2021
     • Fyzikálny náboj a Náboj Junior 2021

     • K novembru už tradične patria medzinárodné súťaže družstiev, ktoré:

      • rozvíjajú tímového ducha;
      • umožňujú súťažiacim prežiť úžasný pocit radosti z nájdenia správneho riešenia úlohy;
      • nútia žiakov diskutovať o možnostiach, ako danú úlohu chápať a hľadať nové možnosti jej riešenia.

      V oboch súťažiach ide o to, aby družstvo počas 2 hodín vyriešilo čo najviac úloh. Na začiatku súťaže tím dostane sadu niekoľkých úloh a vďaka nájdeniu správneho výsledku získa zadanie ďalšej úlohy. Zadania úloh žiaci nevidia naraz, ale postupne, podľa toho, ako sa im darí pri ich riešení.

      Fyzikálny náboj – výsledky našich žiakov

      Kategória JUNIORI

      • Tím zo sexty v zložení Natália Banasová, Michal Buchman, Michal Monček, Filip Nedelka Denis Šebo obsadil 16. miesto na Slovensku (súťažilo 49 slovenských tímov) a v medzinárodnom hodnotení skončil na 44. mieste (súťažilo viac ako 150 tímov)
      • Tím v zložení Lukáš Hýrošš, Matej Kubranský, Samuel Rybanský, Peter Matúš Štubňa z kvinty a Sofia Seitlerová z II. D skončil na 31. mieste na Slovensku (medzinárodne: 109. miesto).
      • Tím z I. C – Andrea Ciklaminiová, Samuel Deanko, Juraj Kubačka, Gabriela Kotúčová, Matej Tarana – obsadil na Slovensku 34. miesto (medzinárodne: 115. miesto).

      Kategória SENIORI

      • Tím v zložení Elise Mária Ábelová zo sexty, Lukáš Miklo zo IV. B, Romana Švecová z II. A, Miroslava Tabačková z III. C a Patrik Miroslav Tremboš zo septimy obsadil na Slovensku 35. miesto (súťažilo 40 družstiev). V medzinárodnom hodnotení obsadili 115. miesto. Celkovo súťažilo takmer 200 družstiev.
      • Tím v zložení Martin Gašparík, Michala Kovaľová, Jakub Rendvanský z III. A, Viktória Moravčíková z III. D a Jakub Grznár zo septimy obsadil na Slovensku 39. miesto, v medzinárodnom hodnotení 167. miesto.

      Náboj Junior – výsledky našich žiakov

      • Tím v zložení Viktor Berecz, Ivan Bielesch, Viktor JurgaMatej Elbek Musaev z kvarty obsadil na Slovensku 141. miesto (súťažilo 416 tímov) a v medzinárodnom hodnotení 367. miesto (súťažilo viac ako 1000 tímov).
      • Tím v zložení Patrícia Petrovičová, Katarína Potúčková, Diana RustemovaHana Zigová z kvarty skončil na Slovensku na 175. mieste, čo v medzinárodnom hodnotení predstavovalo 450. miesto.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za odvahu a reprezentáciu školy v tomto pandemickom období.

      Poďakovanie patrí i všetkým vyučujúcim, vďaka ktorým bolo možné súťaž zorganizovať – pomoc pri dozore, zapožičanie notebookov či zastupovanie.

      PK fyziky a PK matematiky

    • Jazykovedno-vzdelávací program vo Francúzsku
     • Jazykovedno-vzdelávací program vo Francúzsku

     • Erasmus+

      Damvillers, Francúzsko

      Pred pár týždňami sme dostali príležitosť zúčastniť sa jazykovedno-vzdelávacieho programu vo Francúzsku pod záštitou európskej organizácie Erasmus+. Nezaváhali sme a chopili sa tejto jedinečnej príležitosti. Desať dní plných zaujímavých workshopov s cieľom komunikácie v angličtine s ľuďmi odlišných národností, jazykov, kultúr a tradícií.

      Hlavnou témou celého projektu bol folklór, preto sme mali každodenné aktivity orientované na túto tému. Cez deň sme sa v menších skupinách rozprávali a plnili úlohy, napr. tvorili rozprávky či hrali divadelné scénky. Skúsili sme si aj tradičné slovenské vyšívanie či národné turecké tance. Naučili sme sa aj nové slová z iných jazykov.

      Každý večer sa prezentovala iná krajina. Ich zástupcovia nám predstavili domovinu - tradičné jedlá, zvyky, históriu štátu, politickú situáciu a niektoré vyznamné mestá spolu s prírodou. Na záver nás naučili tanec aj pieseň v ich rodnom jazyku alebo nám priniesli drobné pozornosti z ich krajiny. Slovenský večer sa niesol v duchu prezentovania krás Slovenska, predstavili sme im náš ľúbozvučný jazyk, v ktorom sme ich aj naučili pieseň. Na naše veľké prekvapenie to išlo všetkým výborne a do konca projektu sme si pieseň stále spievali. Taktiež sme im predstavili našu školu a folklórny súbor Máj, ktorý pôsobí na Gymnáziu Pierra de Coubertina.

      Jeden večer bol venovaný národným jedlám. Po pripravení všetkých jedál a aranžovaní stolov sa začala prezentácia jednotlivých pokrmov. Francúzi nám priniesli na ochutnávku slimáky, čerstvé bagety a croissanty, nechýbalo ani veľa rôznych druhov syra. Macedónci nás oboznámili s ich tradičným nápojom, nátierkou a sladkými pochutinami. Turci servírovali tureckú kávu, nátierku a taktiež sladkú orechovú pomazánku. Poliaci nám uvarili boršč, pirohy a naaranžovali taktiež sladké dobroty. My Slováci sme im priviezli na ochutnávku pareničky, korbáče, chrumky, horalky a spravili tradičnú bryndzovú nátierku. Ochutnali sme z viacerých jedál a každé bolo výborné. Niektoré jedlá nás prekvapili, ako napríklad turecká cukrovinka. Vyzerala ako biela sklená vata, v ústach sa úplne rozkladala a po chvíli na jazyku začala byť až príliš sladká.

      Na konci jazykového pobytu náš zahraničný kamarát povedal múdrosť, ktorá v nás  zarezonovala: „Prišli sme ako cudzinci a odchádzame ako jedna veľká rodina.“ Táto veta vystihuje náš pobyt a skúsenosti, ktoré si odnášame. Nové zahraničné kamarátstva, lepšiu komunikačnú úroveň angličtiny, zvýšila sa nám informovanosť o iných krajinách a situácii v nich a v neposlednom rade sa nám predĺžil zoznam miest, ktoré chceme navštíviť. Veríme, že nás táto edukatívna forma ovplyvnila aj v ďalších oblastiach. To, že sme mohli byť súčasťou tohto programu bol pre nás výnimočný zážitok.

       

      Študenti 4.C (Rebeka Reginová, Mária Bieliková, Natália Hasprová, Gabriel Ilončiak, Robert Hadbábny, Tomáš Sokolovský, Marek Vatrt).

    • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – školské kolo
     • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – školské kolo

     • Dňa 3. novembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 48 študentov. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 13. januára 2022. Víťaz školského kola v kategórii 2C1 – bilingválne triedy - postupuje priamo do krajského kola.

      Výsledky školského kola:

       

      Kategória 1A

      1. Tereza Helczová, S vyučujúca: PhDr. Murínová

      2. Leonard Gallo, S vyučujúca: Mgr. Tomagová

      3. Karolína Gonová, S vyučujúca: PhDr. Murínová

      Kategória 1B

      1. Zoja Trojanová, K vyučujúca: Mgr. Minárechová

      2. Mário Stanček, T vyučujúca: Mgr. Tomagová

      Adrian Šebo, T vyučujúca: Mgr. Bertoliová

      Jozef Janičina, K vyučujúca: Mgr. Minárechová

      (všetci so zhodným počtom bodov)

      3. Christopher Viliam Nagy, T vyučujúca: Mgr. Bertoliová

      Kategória 2A

      1. Elise Mária Ábelová, Sx vyučujúca: Mgr. Páleníková

      2. Natália Banasová, Sx vyučujúca: Mgr. Páleníková

      3. Denis Šebo, Sx vyučujúca: Ing. Klapicová

      Kategória 2B

      1. Oliver Kopún, O vyučujúca: Mgr. Škultétyová

      2. Jakub Rendvanský, 3.A vyučujúca: Mgr. Páleníková

      3. Magdaléna Ondrejková, Sp vyučujúca: Mgr. Tomagová

      Kategória 2C1

      1. Monika Strapková, 3.B vyučujúca: Mgr. Šimová

      2. Adela Šebeňová, 4.B vyučujúca: Corticelli, MSc.

      3. Benjamín Horosz, 4.B vyučujúci: Mgr. Ševčík

      Víťazom srdečne gratulujeme!

      Nech sa im podarí úspešne reprezentovať naše gymnázium aj v okresnom a krajskom kole.

      PK ANJ

    • Verified (Overené)
     • Verified (Overené)

     • Organizácia Spojených národov pripravila špeciálnu kampaň s názvom Verified (Overené), ktorej cieľom je bojovať proti dezinformáciám počas pandémie a poskytovať dôveryhodné informácie, život zachraňujúce rady ako aj pozoruhodné príbehy z celého sveta.  


      Pri príležitosti tohtoročného Globálneho týždňa mediálnej a informačnej gramotnosti, ktorý bude prebiehať od 24. – do 31.októbra 2021, sa UNIS Viedeň rozhodol požiadať dlhoročných aj nových partnerov vo všetkých svojich klientskych krajinách – v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku aj Slovinsku – aby vyjadrili svoju podporu kampani Verified tým, že zverejnia buď niektorý z digitálnych obsahov s vlastným komentárom a/ alebo  video s použitím nasledovných hashtagov: #Pledgetopause  #Takecarebeforeyoushare.

      Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

    • Hodina deťom 2021
     • Hodina deťom 2021

     • Vo štvrtok 21. októbra sa uskutočnila charitatívna finančná zbierka Hodina deťom 2021, ktorú zabezpečuje Nadácia pre deti Slovenska. Aj naše gymnázium sa tradične do projektu zapojilo.

      Posledný rok, ktorý je poznačený epidémiou koronavírusu Covid-19, naplno odhalil mnohé oblasti, kde Slovensko zlyháva v ochrane tých najzraniteľnejších – detí. Po prvýkrát v histórii grantového programu podporia aj jednotlivcov z radov jednorodičovských rodín. Slobodní rodičia - samoživitelia, starí rodičia alebo opatrovníci môžu získať jednorazový finančný príspevok. Verejnou zbierkou Nadácia pre deti Slovenska pomáha s financiami na zabezpečenie potravín a nákladov na bývanie, deťom uhradia voľnočasové aktivity, letné tábory, vianočné darčeky, obedy v školách a škôlkach.

      Poďakovanie patrí všetkým študentom – dobrovoľníkom, ktorí pomohli k zisku celkového výnosu finančnou čiastkou 707,65 €. Za našu školu zbierku vykonávali: Liliana Plačková a Karolína Štipanitzová z II.A, Adela Galková a Gréta Malíková z II.B, Nikola Bračíková a Lucia Šándorová z II.C, Kristína Súkupová a Petra Krajčová z II.D, Elise Mária Ábelová a Johanna Matejková zo sexty a Barbora Matyšáková a Lenka Krelová z kvinty. Najaktívnejšou dvojicou sa stala Adela Galková a Gréta Malíková, ktoré spolu vyzbierali 202,22 €.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Ekologický čin roka
     • Ekologický čin roka

     • Trnavský samosprávny kraj nadväzuje na predchádzajúce ročníky súťaže Ekologický čin roka a vyhlasuje už jedenásty ročník súťaže Ekologický čin roka 2021.

      Súťažné projekty je možné prihlásiť do 28. februára 2022. Najlepšie budú ohodnotené finančnou odmenou v hodnote až 1 200 €.

      Viac informácií o súťaži nájdete na: https://www.trnava-vuc.sk/15238-sk/ekologicky-cin-roka-2021/

      Ak vo Vašom meste alebo obci sú dobrovoľníci, občianske združenia, školy, škôlky, prípadne iné organizácie, ktoré sa angažujú v životnom prostredí, chceli by sme Vás požiadať, aby ste ich informovali o vyhlásení súťaže Ekologický čin roka 2021.

      Ďakujem Domonkosová

    • Biela pastelka 2021
     • Biela pastelka 2021

     • V piatok 24. septembra sa uskutočnila charitatívna finančná zbierka, ktorú každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Biela pastelka 2021. Aj Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany sa už tradične do projektu zapojilo. Vedúca KS ÚNSS Trnava Mgr. Lenka Patyiová vyjadrila poďakovanie za to, že sme sa nezľakli a pomohli aj napriek neľahkej situácii súvisiacej s vírusom COVID-19.

      Poďakovanie patrí všetkým študentom – dobrovoľníkom, ktorí pomohli k zisku celkového výnosu finančnou čiastkou 705,89 €. Za našu školu zbierku vykonávali: Jakub Rendvanský a Alexandra Dunková z III.A, Matej Brezovský a Klára Wiedermannová z III.B, Katarína Černeková a Miroslava Tabačková z III.C, Adam Kusý a Adriana Uhlíková z III.D, Adela Bundová a Lucia Pernischová zo septimy.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca
     • Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca

     • Posledný septembrový piatok už tradične patrí vedcom.

      V rámci podujatia Európska noc výskumníkov:

      • prezentujú svoj výskum,
      • zdôrazňujú jeho význam pre spoločnosť,
      • prispievajú k podpore výskumných projektov,
      • snažia sa vzbudiť v mladých ľuďoch záujem o kariéru v oblasti vedy a výskumu.

      Vedci sa snažia sprístupniť vedu prostredníctvom aktivít, ktoré spájajú vzdelávanie so zábavou – ako sú výstavy, praktické experimenty, vedecké šou, hry, súťaže, kvízy,... Mnohé z týchto aktivít prebiehali v minulosti v obchodných centrách, v ktorých boli rozmiestnené stánky s vedeckými atrakciami a návštevníci si mohli experimenty vyskúšať.

      Keďže posledné 2 roky sú vo svete poznačené pandémiou a podujatia tohto druhu nesú so sebou určité zdravotné riziko, hľadali organizátori nové cesty ako spojiť vedcov s „nevedcami“. Vymysleli veľmi zaujímavú aktivitu pre školy, vďaka ktorej sa škola môže spojiť so svojim bývalým absolventom pracujúcim v oblasti vedy a výskumu. Do tejto aktivity sa zapojila i naša škola a hneď sme privítali 2 našich bývalých študentov – p. profesora Ľubomíra Valíka z Ústavu vied o potravinách a výživep. doktora Andreja Lúčneho z Katedry aplikovanej informatiky. Obaja našich študentov oboznámili s oblasťami svojho výskumu, školou, na ktorej pôsobia a možnosťami, ktoré poskytuje štúdium v danej oblasti. P. doktor Lúčny priniesol so sebou i robota, ktorého ovládanie si nevyskúšali iba účastníci prednášok (žiaci prváckych tried), ale i naši najmladší študenti (žiaci prímy až kvarty) počas prestávok medzi jednotlivými prednáškami.

      A tu sú postrehy študentov:

      Chcem sa za triedy IV.A a Oktávu poďakovať prof. Ing. Ľubomírovi Valíkovi za jeho prednášku o mikrobiológii, oboznámenie sa s jeho vedeckou prácou a prajeme mu veľa ďalších úspechov.

      Kamila Tokošová, IV. A

      Prednáška o bezpečnosti potravín bola veľmi zaujímavá, našu triedu zaujalo najmä to, ako sa dajú znalosti z biológie využiť v praxi (inak ako v medicíne), resp. akým prísnym procesom musí prejsť naše jedlo. Prekvapilo nás, aké nebezpečenstvo predstavujú zle upravené produkty (napr. mortalita pri ochoreniach nimi spôsobenými).

      Elise Mária Ábelová, Sexta

    • Samotesty
     • Samotesty

     • Vážení rodičia a žiaci,

      pripomíname, že samotesty, ktoré ste si objednali, škola vydáva od 8.30 hod. do 15.00 hod. na vrátnici a v poobedných hodinách od 15.00 hod. do 21.00 hod. u správcu v športovej hale.

      Vedenie školy.

    • Do školy na bicykli
     • Do školy na bicykli

     • Naša škola sa zapojila do kampane s názvom Do školy na bicykli a za prvý týždeň sme napočítali viac ako 500 bicyklov a kolobežiek na území školy.

      Dosiahnutý počet nás veľmi teší, no chceli by sme ho tento týždeň prekonať, a preto Vás chceme vyzvať, aby ste aj Vy prišli do školy na bicykli alebo kolobežke, ak máte takú možnosť. Žiačky z 1.D triedy pre Vás dokonca pripravili video, ktoré má za cieľ motivovať Vás ostatných, aby ste spolu s nami projekt podporili a tým pomohli škole zvýšiť svoje šance na výhru v kategórii najaktívnejšia škola.

    • Medzinárodný maratón mieru
     • Medzinárodný maratón mieru

     • Na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach malo zastúpenie aj naše gymnázium

      Cez víkend sa v Košiciach konalo významné medzinárodné športové podujatie, na ktorom malo zastúpenie aj naše gymnázium. Na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach nás reprezentovali pani profesorky Mgr. Stanislava Šimová, Mgr. Radka Grosmannová a Mgr. Andrea Chamrazová. V silnej konkurencií štartovalo 161 štafiet a naše kvetinky obsadili výborné 47. miesto. Maratón je najťažšia atletická disciplína už od čias antiky a absolvovať ho dokážu len osoby s vynikajúcou kondíciou a silnými morálno-vôlovými vlastnosťami.

      Za vynikajúcu reprezentáciu našej školy ďakujeme a dúfame, že naše kolegyne svojím výkonom motivujú aj študentov k pohybovej aktivite.

    • Župan TTSK oceňoval
     • Župan TTSK oceňoval

     • Trnavský župan odovzdal najvyššie župné ocenenie Cenu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) za rok 2021 tridsiatim trom osobnostiam a kolektívom, ktoré vynikajúcimi tvorivými činmi a výsledkami prispeli k rozvoju kraja v oblasti školstva, kultúry, športu, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a občianskej spoločnosti. V kategórii kultivácia občianskej spoločnosti bol ocenený aj pedagóg našej školy, triedny učiteľ kvinty, doc. Dr. Peter Rusnák.

      Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo za dodržiavania preventívnych opatrení v stredu 29. septembra 2021 v Divadle Jána Palárika v Trnave. „Veľmi ma teší, že sme ocenili inšpiratívnych jednotlivcov a kolektívy, ktorí z Trnavského kraja robia lepší a krajší domov pre nás všetkých. Robia ho tiež prívetivejším pre všetkých prichádzajúcich a šíria jeho dobré meno všade vôkol. Som hrdý, že spolu tvoríme kraj vo všetkých oblastiach spoločenského života,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

      Cena TTSK je verejným ocenením osobností a kolektívov za mimoriadny prínos pre rozvoj kraja, o ktorej každoročne rozhoduje krajské zastupiteľstvo.

       

                                                          Zdroj: Tlačová správa – TTSK, foto: TTSK

    • POĎAKOVANIE GYMNÁZIU
     • POĎAKOVANIE GYMNÁZIU

     • Dobrý deň, pán riaditeľ, v mene Medzinárodného klubu žien v Piešťanoch (PIWC) sa Vám a Vašim kolegom, pedagógom gymnázia, chcem poďakovať za podporu nášho charitatívneho podujatia, či už jeho propagáciou, ale najmä osobnou účasťou. Potešila nás tiež aktívna účasť študentov gymnázia, predovšetkým ich záujem o knihy a pestovanie knižnej kultúry. V popoludňajších hodinách dokonca prišli gymnazisti do Elektrárne neorganizovane, teda z vlastnej iniciatívy.

      Aj vďaka podpore Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch na nám podarilo vyzbierať finančný obnos, ktorý bude darovaný 11-ročnému chlapcovi v núdzi.

       

      Prajeme Vám a Vašim študentom všetko dobré.

       

      S úctou,

       

      Alžbeta Žofajová, PIWC

    • Európsky deň jazykov na gymnáziu
     • Európsky deň jazykov na gymnáziu

     • Európsky deň jazykov je deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od roku 2001 oslavuje každý rok 26. septembra. Naši gymnazisti dokazujú, že znalosť jazykov zlepšuje a zdokonaľuje proces ich myslenia. Študenti si uvedomujú dôležitosť vyučovania cudzích jazykov, ktoré im otvárajú brány do celej Európy – možnosť študovať v zahraničí, zamestnať sa v európskych spoločnostiach či cestovať bez obmedzení v komunikácii. Naša škola venuje zvýšenú pozornosť vyučovaniu anglického jazyka, ale ani iné európske jazyky - francúzsky, nemecký či ruský - nezaostávajú. V minulom i prebiehajúcom týždni študenti od najmenších prímanov až po maturantov dokazujú, že ovládať jazyky na komunikatívnej, ale i odbornej úrovni je už v súčasnej dobe nevyhnutnosť. Usilovne pracujú na projektových, skupinových či párových prácach, pri ktorých využívajú moderné informačné technológie, vytvárajú jazykové súťaže, kvízy, hry, doplňovačky.  Zisťujú, aké sú zvyky a tradície európskych krajín, vyhľadávajú najzaujímavejšie fakty z oblasti geografie, histórie a kultúry, odporúčajú vyskúšať rozmanité národné jedlá. V bilingválnych triedach si študenti obohacujú slovnú zásobu idiomami, synomymami, antonymami, homonymami, prekladajú vtipy a anekdoty. V kvinte sa naučili britskú posunkovú reč. Všetkými aktivitami naši študenti poukazujú na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadrujú podporu jazykovému vzdelaniu.

      PK ANJ a PK cudzích jazykov

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie