• Antigénove samotesty II.
     • Antigénove samotesty II.

     • Vážení rodičia, 

      od piatka 24.09.2021 si môžete na vrátnici školy v čase od 8.30 do 15.00 hod. vyzdvihnúť sadu dalších antigénových samotestov (5ks), o ktoré ste prejavili záujem pre svoje deti v ankete na začiatku školského roka.

      Vedenie školy.

    • Poď s nami do školy na bicykli
     • Poď s nami do školy na bicykli

     • Naša škola sa zapája do rôznych aktivít, ktoré podporujú ochranu životného prostredia a upevňujú vzťah k pohybovým aktivitám. Rozhodli sme sa zapojiť do aktivity s názvom „Poď s nami do školy na bicykli“, ktorá bude prebiehať od 27.09. 2021 do 8.10.2021. Súťaž spočíva v tom, aby čo najviac študentov chodilo v danom termíne do školy na bicykli alebo kolobežke. Poverení koordinátori budú každý deň počítať počet bicyklov a kolobežiek v areáli školy. Po ukončení súťaže budú zrátané všetky počty za každý deň a najlepšie školy budú odmenené. V čase aktivity bude prebiehať aj propagačná kampaň, tak neváhaj a pridaj sa k nám už od pondelka 27.09.2021.


      V prípade otázok kontaktuj Mgr. P. Šimovú, Mgr. R. Paradiho.

    • Nahlasovanie výsledkov domáceho samotestovania
     • Nahlasovanie výsledkov domáceho samotestovania

     • Pre potreby evidencie objednaných samotestov prosíme rodičov a 18 ročných žiakov, aby potvrdili vykonanie samotestu škole prostredníctvom EDUPAGE cez žiacke respektíve rodičovské  konto (postup). 


      Ďakujeme.

       

      Dobrovoľné testovanie (na základe prevzatých testov) sa odporúča realizovať:

      • dvakrát týždenne (v pondelok a štvrtok pred nástupom na vyučovanie)
      • kedykoľvek, keď sa u žiaka prejaví niektorý z príznakov ochorenia COVID-19
    • Gymnazisti opäť pomohli rozhýbať Piešťany
     • Gymnazisti opäť pomohli rozhýbať Piešťany

     • Piešťany sa v sobotu 11.9.2021 rozhýbali s projektom Vyber si svoj šport. Občianske združenie HappyMove v spolupráci s Asociáciou športových klubov Piešťany privítalo 15 športových klubov na jednom priestranstve. HS Centrum Piešťany sa premenilo na jedno veľké športovisko, ktoré ponúklo deťom vyskúšať si rôzne druhy športov, individuálne či kolektívne športy, loptové hry, vodné športy, letné či zimné, vonkajšie i vnútorné. Viac ako 300 najmenších športovcov v sprievode svojich rodičov vytvorili úžasnú atmosféru.

      Projekt naplnil aj charitatívny rozmer. Účastníci podujatia pomohli dobrovoľným príspevkom do tomboly členovi klubu HappyMove Dávidkovi k zisku 665,- eur, ktoré využije na delfínoterapiu. Dobrovoľníci z nášho gymnázia – Elise Mária Ábelová zo sexty, Nikola Bračíková z II.C, Magdaléna Ondrejková, Emma Petrušková, Nina Bičanová, Adela Bundová, Lucia Pernischová a Alex Trojan zo septimy - zabezpečovali hladký priebeh celej akcie od začiatku do konca. Starali sa o registráciu malých športovcov, plnili si povinnosti na štarte, dbali na dodržiavanie nariadení v súvislosti s pandémiou, rozdávali deťom darčeky, pripravili ceny do tomboly, ktorú na záver žrebovali.

      Všetkým dobrovoľníkom ďakujem za výborne odvedenú prácu a vzornú reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Antigénové samotesty
     • Antigénové samotesty

     • Vážení rodičia, 

      od utorka 07.09.2021 si môžete na vrátnici školy v čase od 8.30 do 15.00 hod. vyzdvihnúť antigénové samotesty, o ktoré ste prejavili záujem pre svoje deti.

      Vedenie školy.

    • Triedne zasadnutia Rady rodičov
     • Triedne zasadnutia Rady rodičov

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 13. septembra 2021 o 17.00 hod. sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov v jednotlivých triedach Gymnázia Pierra de Coubertina.Do budovy školy sa bude vchádzať v rúškach len cez hlavný vchod, kde každému rodičovi odmeriame teplotu a vydezinfikujeme ruky.Všetci rodičia v triedach vypíšu PÍSOMNÉ PREHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, ktoré im rozdajú triedni vyučujúci.

      Vedenie školy

    • EduCoach na našej škole
     • EduCoach na našej škole

     • Dňa 3.9. mali žiaci maturitných tried IV.A, IV.D, IV.C a Oktáva príležitosť vypočuť si, čo je koučing a ako vie kouč podporiť tínedžera na ceste za jeho cieľmi i v jeho kariérnom nastavení. Interaktívna hodina bola pod vedením profesionálnych koučov z organizácie EduCoach. Za túto príležitosť vďačíme nášmu učiteľovi, Mgr. Šimonovi Chrvalovi, ktorý patrí tiež medzi profesionálnych koučov.


      Celý článok sa nachádza na nasledujúcom odkaze.

    • Pokyny k začiatku školského roka 2021/2022
     • Pokyny k začiatku školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,


      vo štvrtok 02.09.2021 o 8.00 hod. začíname nový školský rok 2021/2022.

      Vstup do budovy školy je možný od 7.30 hod.,

      • žiaci maturitných ročníkov, IV.B a žiaci prichádzajúci do školy na bicykloch vstupujú cez vchod pri HALE, 
      • žiaci ostatných ročníkov vstupujú cez hlavný vchod,
      • všetci žiaci prejdú ranným filtrom (dezinfekcia rúk a meranie teploty),
      • v budove školy je nutné mať prekryté horné dýchacie cesty.


      Rodičia a plnoletí žiaci elektronicky pošlú Vyhlásenie o bezpríznakovosti a Oznámenie o výnimke z karantény  - prostredníctvom Edupage od 01.09.2021.

      Žiaci prvého ročníka a prímy prinesú vyplnené tlačivá - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Oznámenie o výnimke z karantény. Odovzdanie vyhlásení je v zelenej farbe okresu  COVID automatu na báze dobrovoľnosti, avšak uľahčí administrativny proces zberu údajov pri zhoršení epidemiologickej situácii v triedach školy.

      Stravovanie je zabezpečené od  pondelka 06.09.2021 pre žiakov, ktorí uhradili poplatok za stravu a majú zakúpený čip.

      Tešíme sa na Vás!

      Vedenie školy

    • Záujem o samotestovanie žiakov - anketa
     • Záujem o samotestovanie žiakov - anketa

     • Vážení žiaci, vážení rodičia,

      v súvislosti s nástupom žiakov do škôl, ponúklo ministerstvo možnosť dobrovoľného samotestovania žiakov v domácom prostredí. Na uvedený účel vyčlenilo zdarma pre každého záujemcu jednu sadu (25 ks) antigénových testov.

      Vyjadriť svoj záujem / nezáujem o získanie týchto testov je predĺžený do 27.08.2021 (piatok) do 09,00 hod.  Anketu nájdete na rodičovskom konte edupage - komunikácia, prihlasovanie.

      Testy budú následne doručené do školy a odovzdané prihláseným záujemcom.  Podpisom ich preberie rodič, resp. plnoletý žiak.

      (V prípade problémov s prihlásením kontaktujte administrátora p. Ondrejku)

      vedenie školy

    • Spoznaj spolužiakov, školu, mesto a okolie
     • Spoznaj spolužiakov, školu, mesto a okolie

     • Letná škola pre budúcich prímanov nášho gymnázia

       

      Pre každého žiaka je nástup na novú školu zásadnou udalosťou jeho detstva. O čo viac musia tento moment prežívať žiaci základných škôl, ktorí sa stanú gymnazistami osemročného štúdia. Od vzrušenia až po obavy z nového prostredia, nových spolužiakov, nových vyučujúcich a nových nárokov na štúdium. Aj tento rok sa k študentom gymnázia 2. septembra už po 24-krát pripoja žiaci triedy príma. Nebude to však pre nich hlboký otras, pretože mnohí z nich už počas troch augustových dní mali možnosť preskúmať nielen zákutia školy a spoznať svojich nových spolužiakov, ale dozvedieť sa viac aj o meste a jeho okolí.

      Už v stredu 18. augusta sa mierne vystrašení, predsa však odhodlaní prieskumníci, žiaci budúcej prímy, stretli so svojou nastávajúcou triednou profesorkou Martou Löfflerovou, aby bližšie spoznali svoju triedu i seba navzájom. Po vzájomnom predstavení a krátkej prehliadke starej budovy školy ich v bufete privítala pani Evka, ktorá im pripravila na osvieženie citronádu a skvelé palacinky s džemom. Tu sa ku skupine pridal aj pán profesor Chrvala, ktorý bude ich zastupujúcim triednym. Po doplnení energie pokračovali v prehliadke školy a po návrate do triedy pracovali na jej skrášlení - sadili kvety, pripravili tabuľu pre ostatných spolužiakov a pracovali na tvorbe nástenky.

      Vo štvrtok sa pod vedením pána profesora Petra Rusnáka a za asistencie triednej profesorky Löfflerovej a profesorky Krajčovej vybrali spoznávať mesto Piešťany. Program pod názvom „Neviditeľné miesta nášho mesta“ rozohral pátračskú akciu hľadania vplyvu legendy páva na rozkvet mesta a skrytej symboliky barlolámača v skvostnom diele premostenia Váhu od Emila Belluša. Študenti prímy sa s entuziazmom pustili do akcie hľadania krásy mesta v okolí meandrujúceho toku bludného Váhu, hľadania odkazu dona Antonia Srholca v parku za školou a prijali pozvanie aj k putovaniu po stopách rodiny Winterovcov, oživovali pamäť na miestach zaniknutých synagóg a kúpeľných domov. Dozvedeli sa o Adamovi Trajanovi a jeho básni, o uzdravujúcich prameňoch a žriedlach, o klasicistickej, secesnej, funkcionalistickej i brutalistickej architektúre v meste, o nešťastných kúpeľoch Františka Jozefa a o cisárovnej Alžbete „Sissi“ Rakúskej, ako aj o stretnutí troch panovníkov v Thermia Palace.

      Posledný deň letnej školy bol dňom turistiky. Odhodlaní prímani spolu s triednou prof. Löfflerovou a prof. Rusnákom v ranných hodinách vyrazili zo základného tábora expedičným štýlom cez Červenú vežu cestou Beethovenovej aleje až k prvému výškovému táboru u Furmana. Výškové družstvo ďalej pokračovalo vo výstupe sérakmi Havrana, aby následne diretissimou zdolalo západné svahy Ahoja. Odtiaľ členovia družstva zlanili na Banku a cez kúpeľný ostrov sa úspešne vrátili do základného tábora. Odmenou im boli krásne výhľady do doliny Váhu, na staroslovanské hradiská, stredoveké strážne hrádky a románske kostolíky, renesančné zámky a dokonca aj na Štefánikovu mohylu na Bradle.

      Tie tri dni ubehli rýchlo. A hoci sa to nezdá, aj štúdium prímanov na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch ubehne tak rýchlo ako sa valí voda dolu malebnou cestou Váhu až do Dunaja. Ale to už bude iný príbeh...

       

       

      Marta Löfflerová / Peter Rusnák

    • Objednávanie revalidačných známok ISIC, nových preukazov a predlžovanie platnosti čipu na dopravu
     • Objednávanie revalidačných známok ISIC, nových preukazov a predlžovanie platnosti čipu na dopravu

     • Od dnešného dňa (1.6.2021) je možné objednávať si revalidačné známky na preukazy ISIC, nové preukazy a taktiež predlžovať si platnosť čipu v preukaze na účely dopravy na ďalší školský rok. Systém objednávania prešiel zmenami, preto si prosím pozorne prečítajte priložené návody.

      Pri objednávaní nového preukazu je potrebné dodať fotografiu s rozmermi 25 x 25mm. Tá bude následne umiestnená na nový preukaz.

      Duplikáty stratených, či poškodených preukazov si žiaci objednávajú sami, doručené budú na adresu objednávateľa. Link -  https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat.

       

      Oznam pre budúcich študentov gymnázia

      Vzhľadom na to, že sa stávate žiakmi nášho gymnázia až 1.9.2021, žiadosti o vybavenie študentského preukazu (ISIC) budú vybavované až v druhej polovici augusta (od 16.8.2021)

      1) Platbu za vydanie preukazu zrealizujte podľa pokynov v bode „objednávka nového preukazu ISIC“ 

      2) V termíne od 16.08.2021 doručte fotografiu s rozmermi 25mm x 25mm. Na zadnú stranu fotografie uveďte meno a priezvisko žiaka, prípadne aj triedu

      3) Po doručení preukazu Vás budeme kontaktovať

    • Bábkové predstavenie
     • Bábkové predstavenie

     • Posledný júnový pondelok žiakov prímy a sekundy navštívil bábkoherec Lukáš Tandara, ktorý zahral dramatizáciu knihy Útek od Mareka Vadasa. Hlavná postava príbehu je nútená opustiť svoj domov, lebo krajina, v ktorej žije, už nie je bezpečná.  Pri úteku prechádza mnohými územiami a  rieši veľa naliehavých problémov utečencov, detí bez domova. Odhalenie alegórií a metafor, na ktorých je príbeh postavený, ponúka priehrštia ľudskosti a tolerancie.  

      Po predstavení nasledovala diskusia, počas ktorej sa Lukáš Tandara a žiaci pokúsili odhaliť mnohé metaforické obrazy. Žiakov zaujímalo najmä vysvetlenie záveru, ktorý predkladá viaceré interpretácie.  

      Ďakujeme Mestskej knižnici mesta Piešťany, najmä bábkoherečke a vysokoškolskej pedagogičke Barbore Krajč Zamiškovej, za spoluprácu a tešíme sa na predstavenia v novom školskom roku!  

      Miroslava Kozáková 

    • Sakurový pozdrav do Tokia
     • Sakurový pozdrav do Tokia

     • Školské kolo Sakurovej fotosúťaže, ktorú sme v spolupráci s Coubertin Academy a Slovenskou olympijskou akadémiou vyhlásili pri príležitosti blížiacich sa Letných olympijských a paraolympijských hier v Tokiu, má svoje víťazky. Stali sa nimi fotografka Natália Hasprová a jej modelky Rebeka Reginová a Tamara Nicáková z triedy III.C, ktorých fotografia znázorňujúca športovú hodnotu „priateľstvo“ bude od nového školského roka zdobiť oddychovú zónu v novej budove.

      Keďže do súťaže prišli viaceré výstižné fotografie, udelené boli aj špeciálne ceny - Róbertovi Paradimu v kategórii „učiteľ“, ktorému týmto ďakujeme za podporu, Filipovi Ondrisovi a Oskárovi Bartovicovi v kategórii „selfíčko“, Eme Vatrtovej za celú sériu krásnych fotografií, Nine Šebovej a modelom Samuelovi Šulganovi a Danielovi Pekarovičovi za originalitu a vtip, Damiánovi Garžíkovi za odhodlanie a zaslanie fotografie napriek obmedzujúcim pandemickým opatreniam a tiež Kaele Kalindi Mensah, Ester Ellen Štubňovej a Albertovi Vargovi v kategórii „modeli“.

      Pri tejto príležitosti veľmi pekne ďakujeme pani Elene Malíkovej, predsedníčke Slovenskej olympijskej akadémie, za výraznú podporu a vecné ceny, ktoré spolu s vedením školy dňa 29.6.2021 odovzdala súťažiacim, pánovi Andymu Hlaváčovi za grafický návrh diplomov, pánovi Vojtechovi Hankovi z Piešťanského fotoklubu za odborné poradenstvo a PrintGallery za ochotu, ústretovosť a prekrásne vyhotovenie výherných fotografií.

      Tieto si budete mať možnosť pozrieť v sobotu 25.9. na výstave Park foto 2021, kde môžete prísť podporiť tú, ktorá sa vám najviac páči.

      Vybrané fotografie tiež poputujú spolu s pozdravom Olympijskému výboru do Japonska.

      Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii

    • Dobrovoľníci z gymnázia v boji proti COVID-19
     • Dobrovoľníci z gymnázia v boji proti COVID-19

     • S otvorením Veľkokapacitného očkovacieho centra v Piešťanoch sa začala ďalšia dobrovoľnícka aktivita v boji proti COVID-19. Viac než 30 našich študentov – dobrovoľníkov pomáhali zabezpečiť plynulý priebeh očkovania proti COVID-19 – usmerňovali záujemcov o vakcináciu, kontrolovali vyplnené hárky, riadili celý proces od vstupu do VKOC až po odchod zaočkovaných. Pochvalu za ich prácu vyslovilo Mesto Piešťany i Slovenské liečebné kúpele Piešťany. Dobrovoľníckej práci sa študenti venovali počas víkendov od 14. mája do 20. júna 2021.

      Všetkým gymnazistom, ktorí sa zúčastňovali dobrovoľníckych aktivít počas celého školského roka 2020/2021, ďakujeme za nezištnú ochotu pomáhať.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Ocenenia aj pre naše gymnázium
     • Ocenenia aj pre naše gymnázium

     • Dňa 28. júna 2021 na pôde Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA) bola slávnostne udelená Cena prof. Miroslava Kusého doc. Dr. Petrovi Rusnákovi, učiteľovi Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Cenu za mimoriadny prínos v oblasti kultivovania občianskych postojov, výchovy a vzdelávania talentovanej mládeže v prostredí participatívnej demokracie, ktorou je grafický list od akad. maliara Miroslava Cipára, udelili UNESCO Chair pri Univerzite Komenského v Bratislave, Olympiáda ľudských práv a Helsinský výbor na Slovensku. Zároveň tento rok Olympiáde ľudských práv na Slovensku, ktorej je učiteľ Peter Rusnák krajským koordinátorom a členom celoštátnej komisie, udelil Európsky parlament prestížnu cenu Civi Europaeo Praemium za rok 2020. Laureátom cien srdečne blahoželáme.

    • Pandemický rok a fyzika
     • Pandemický rok a fyzika

     • Posledný rok nás sprevádzala pandémia, ktorá významnou mierou ovplyvnila výchovno-vzdelávací proces. Výuka sa preniesla zo škôl do online priestoru a mnohé zaužívané postupy sa museli zmeniť. Fyzika patrí k predmetom, ktorých krásu pomáhajú nielen odhaliť, ale i pochopiť experimenty. Napriek tomu, že doma nemá každý dokonalé pomôcky či podmienky na experimentovanie (napr. spolužiaka, ktorý spustí stopky), naši študenti sa s tým celkom slušne popasovali a experimentovali i doma.

      Celú prezentáciu si môžete pozrieť tu

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Naši žiaci Patrik Miroslav Tremboš z triedy Sexta a Oliver Ján Tremboš z triedy I.B sa dňa 26.4.2021 zúčastnili 49. ročníka celoslovenského kola Geografickej olympiády. Obaja boli úspešnými riešiteľmi. K ich úspechu im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie