• Prijímacie skúšky
     • Prijímacie skúšky

     • Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného študijného programu na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch v školskom roku 2017/2018 sa budú konať dňa 9. mája 2017 (I.termín) a 11. mája 2017 (II.termín).

      Prijímacie skúšky do prvého ročníka 8-ročného študijného programu na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch v školskom roku 2017/2018 sa uskutočnia 11. mája 2017.

      Zákonný zástupca uchádzača o štúdium na gymnáziu v 4-ročnom alebo 8-ročnom študijnom programe podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú dieťa navštevuje, do 10. apríla 2017.

      Potvrdené prihlášky riaditeľ základnej školy odošle na strednú školu do 20. apríla 2017.

    • Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia
     • Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia

     • Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2017/2018 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina budú konať dňa 28. marca 2017 (utorok) o 8.00 hod v novej budove školy. Z dôvodu dodržania časového harmonogramu skúšok a ich nerušeného priebehu, prosíme uchádzačov, aby sa na skúšky dostavili minimálne 20 minút pred ich začiatkom.

    • Cyklus odborných prednášok klinického psychológa Dr. Jindřicha Cupáka
     • Cyklus odborných prednášok klinického psychológa Dr. Jindřicha Cupáka

     • Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch a predmetová komisia občianskej náuky usporiadali dňa 3. marca 2017 cyklus odborných prednášok klinického psychológa Dr. Jindřicha Cupáka. Dr. Cupák v prvej časti prednášal cieľovej skupine študentov osemročného gymnázia (kvarta, sexta) na tému látkových a nelátkových závislostí. Odborná prednáška, ktorá prebiehala vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére, otvorila závažné témy temných zákutí ľudskej psychiky. Dr. Cupák svoje názory a poznatky dokumentoval príkladmi z dlhoročnej terapeutickej praxe na Psychiatrickej klinike v Kremnici. V druhom bloku prednáškového cyklu Dr. Cupák prenášal maturantom gymnázia vybrané témy z forenznej a klinickej praxe. Prednášajúci pôsobí dlhodobo ako súdny znalec v oblasti forenznej psychológie, pričom jeho výklad v tejto téme bol veľmi pútavý. V oblasti klinickej psychológie venoval Dr. Cupák špeciálnu pozornosť alkoholizmu mladistvých a dospelých. Prednášky Dr. Cupáka si, okrem študentov gymnázia, vypočuli aj poslucháči psychológie univerzitného štúdia, ako aj kolegovia z praxe a ďalší hostia. Fotografie sa nachádzajú vo fotogalérii školy. Reportáž žiačky Lucie Malinovej sa nachádza TU.

    • Odborné prednášky Dr. Jindřicha Cupáka
     • Odborné prednášky Dr. Jindřicha Cupáka

     • Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch a predmetová komisia občianskej náuky

       

      pozýva v piatok 3. marca 2017

      na odborné prednášky Dr. Jindřicha Cupáka (emeritného prednostu psychiatrickej kliniky v Kremnici)

       

      Témy:

      • Prevencia závislosti mladistvých (13.oo – 14.oo h. v Novej budove gymnázia)
      • Cesta do hĺbok klinickej a forenznej psychológie (14.oo – 15.oo h. v Novej budove Gymnázia)

       

      odborná garancia a organizácia podujatia: Dr. Peter Rusnák, Mgr. Patrícia Kubincová

    • 2 % z daní
     • 2 % z daní

     • Vážení  rodičia a podporovatelia školy,

      aj v tomto roku vám zákon dáva možnosť rozhodnúť sa a darovať 2 % z daní zo svojich príjmov neziskovým organizáciám, akým je aj naše Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch.  Ďakujeme všetkým, ktorí v minulých rokoch finančne podporili našu školu.

      Opäť vás chceme požiadať, aby ste svojimi 2 % z daní podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť vašich detí, čím sa nesporne skvalitní výchovno-vzdelávací proces.

      Peniaze, ktoré sa rozhodnete darovať našej škole, budú slúžiť na:

      • zlepšenie a zmodernizovanie technického a technologického vybavenia školy,

      • podporovanie a organizovanie kultúrno-výchovných a športových aktivít žiakov,

      • podporovanie nadaných a aktívnych žiakov,

      • podporu zahraničnej spolupráce so školami,

      • podporu propagácie školy,

      • podporovanie činnosti pedagogických pracovníkov pre skvalitnenie vyučovacieho procesu.

       

      Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní (do 31. marca 2017), zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 28. apríla 2017.

       

      V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

    • Študenti gymnázia sa venujú aj charite
     • Študenti gymnázia sa venujú aj charite

     • Gymnazisti nie sú len „kockáči“, ktorí trávia väčšinu času učením, nemyslia len na písomky a skúšania, ale sú to aj mladí ľudia – dobrovoľníci – ktorí sú ochotní pomáhať, a tak sa počas školského roka venujú aj rôznym charitatívnym zbierkam a zapájajú sa do rôznych dobrovoľníckych aktivít. Dokázali to priamo v uliciach mesta. V septembri sa päť dvojčlenných družstiev (K. Jurkasová a S. Šlosáriková, Sp, L. Toráč a M. Masopust, 3.A, E. Puváková, K. Zubáková, 3.B, S. Siget a P. Osypenko, 3.C, K. Jamrichová a M. Krištofcová, 3.D) zapojilo v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých do charitatívnej zbierky Biela pastelka pre zrakovo postihnutých a čiastkou 530,- € dopomohli k dosiahnutiu celkového výnosu 9445,- € v Trnavskom kraji. V novembri zasa vyšli do ulíc tri trojčlenné družstvá (A. Mihoková, M. Juríková a L. Ševečková, 2.A, S. Bojnanský, K. Bučková a S. Oravec, 2.D, L. Lazarčík, J. Kostka a M. Bartoš, Sx), ktoré sa podieľali na zbierke Hodina deťom 2016 a podarilo sa im vyzbierať 251,- €. Na Mikuláša pomáhali tri trojčlenné družstvá (T. Čechvala, L. Klieštencová a L. Pacerová, 2.C, S. Valovičová, N. Nižnanská a S. Šútovská, 3.A, Z. Radošovská, M. Ondrášiková a E. Williams, 3.C) charitatívnej zbierke Úsmev ako dar a svojou činnosťou vyzbierali 153 €. S dobročinnosťou ani zďaleka nekončia a budú sa jej venovať aj v druhom polroku. >Fotografia<

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Generálna skúška EČ MS
     • Generálna skúška EČ MS

     • Dňa 14.2.2017 (utorok)  a 15.2.2017 (streda) prebehne generálna skúška z EČ MS zo SJL a MAT pre študentov, ktorí si zvolili online formu EČ MS.

    • Mimoriadna havarijná situácia pokračuje
     • Mimoriadna havarijná situácia pokračuje

     • Mimoriadna havarijná situácia pokračuje aj vo štvrtok 26.1.2017. Vyučovanie bude prebiehať v skrátenom režime, ukončené bude do 12.00. Z technických príčin nebudú vydávané obedy pre žiakov a zamestnancov gymnázia.

      Ďakujeme za porozumenie. 

    • Mimoriadna situácia
     • Mimoriadna situácia

     • Dňa 25.01.2017 nebudú z technických príčin vydávané obedy pre žiakov a zamestnancov gymnázia.

      Vyučovanie bude prebiehať v skrátenom režime, ukončené bude do 12.00.

      Ďakujeme za porozumenie. 

       

    • Potešili sme osamelých ľudí...
     • Potešili sme osamelých ľudí...

     • Žiaci prímy, sekundy a kvarty vyrobili v spolupráci so svojimi triednymi učiteľkami p. Dvořákovou, p. Kertészovou a p. Domonkosovou originálne vianočné pozdravy pre osamelých ľudí, ktorí žijú v seniorských zariadeniach. Pohľadnice im pomohla umelecky dotvoriť p. Jendrichovská. Touto dobrovoľníckou aktivitou sme pomohli rozjasniť mnohé srdcia našich najstarších. Galéria pohľadníc sa nachádza v nasledujúcom odkaze.

    • Výstava Sen x skutočnosť Umenie a propaganda 1939 - 1945
     • Výstava Sen x skutočnosť Umenie a propaganda 1939 - 1945

     • 20.12.2016 absolvovali študenti II.A s učiteľmi Ivanou Papcunovou a Róbertom Paradim výstavu Sen x skutočnosť Umenie a propaganda 1939 - 1945 v SNG v Bratislave (Esterházyho palác). 

      Výstava potrvá do 26.2.2017 a odporúčame ju všetkým učiteľom a žiakom gymnázia. 

    • Oznam pre študentov
     • Oznam pre študentov

     • Dňa 22.12.2016 bude vyučovanie do 10.30 hod. Z tohto dôvodu nebude v školskej jedálni zabezpečený výdaj stravy.

     • Milí študenti,

      príjemné vianočné chvíle v kruhu rodiny, veselé prázdniny a odhodlaný vstup do nového roku Vám všetkým úprimne želajú Vaši učitelia.

    • Facebook stránka – Stredoškolský preukaz ISIC/EURO26
     • Facebook stránka – Stredoškolský preukaz ISIC/EURO26

     • Rozhodli  komunikovať viac s rodičmi, pretože v tejto chvíli sú to ich peniaze, ktoré sa dajú ušetriť. Vytvorili sme preto facebook stránku – Stredoškolský preukaz ISIC/EURO26 – preukaz pre Vaše dieťa, link https://www.facebook.com/ISICEURO26/.

      Zdieľame tu rôzne tipy ako naučiť deti šetriť, kedy začať s vreckovým, aktuálnu ponuku zliav, nové zľavy atď. Nájdete tu skrátka všetko aktuálne, čo sa deje u nás a čo nové máme pre držiteľov našich preukazov ISIC, prípadne čo pripravujeme.

      Združenie CKM SYTS.

    • Vianočné trhy na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany
     • Vianočné trhy na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany

     • Srdečne Vás pozývame na vianočné trhy organizované študentami Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany. Môžete sa tešiť na ručné výrobky našich študentov, vianočné koláče a prezentačné stánky mládežníckych organizácií. Nájdete nás v novej telocvični gymnázia na námestí SNP 1493/9 v Piešťanoch dňa 22.12.2016 od 11:30 do 14:30. Tešíme sa na Vás. Link na udalosť na facebooku sa nachádza tu.

    • Beseda s olympijským víťazom Matejom Tóthom
     • Beseda s olympijským víťazom Matejom Tóthom

     • Dňa 5.12.2016 sa uskutočnila beseda s olympijským víťazom Matejom Tóthom, ktorý získal zlatú medailu  v chôdzi na 50 km na Olympijských hrách v Riu 2016. Naši študenti sa dozvedeli o náročnej príprave, podmienkach a samotnom preteku, ako aj o víťaznej eufórii v cieli. Tejto besedy sa zúčastnili žiaci druhého ročníka, s ktorými sa Matej Tóth na záver ochotne odfotil počas autogramiády. Fotografie z tejto akcie sa nachádzajú vo fotogalérií školy.

    • Divadelné predstavenie Mačkin dom
     • Divadelné predstavenie Mačkin dom

     • Dňa 29.11. ,,premiestnili" žiaci tercie a žiačky sekundy pod vedením p. Mgr. S. Šimovej prestavenie Mačkin dom do Materskej  škôlky 8. mája, aby spríjemnili popoludnie v období adventu malým škôlkarom aj ich pani učiteľkám. Divadelné predstavenie, ktoré malo premiéru ako sprievodná akcia k 80. výročiu založenia našej školy, upútalo svojich divákov a naši ochotníci iba neradi opúšťali vnímavé publikum. Fotografie z akcie.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie