• Krajské kolo SOČ 2022
     • Krajské kolo SOČ 2022

     • Študentky nášho gymnázia Sabina Zureková (4.A) a Natália Mária Mesáková (3.C) úspešne reprezentovali školu v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Po obhajobe odborných prác a výskumných projektov na témy Kognitívno-psychické aspekty sociálnej intervencie maloletých na Slovensku (Mesáková), Analýza fenoménu generačnej chudoby s dôrazom na využitie voľného času dieťaťa (Zureková) obsadili každá 4. miesto vo vybraných súťažných kategóriách. Hoci so svojimi projektmi do národného kola tento rok nepostúpili, intenzívna a systematická práca, ako aj skúsenosť obhajoby projektu a mediálna prezentácia aplikovaných rovín výskumu im poskytla možnosť kultivovať svoje bádateľské zručnosti, ktoré celkom iste využijú v budúcej akademickej a profesijnej kariére.

       

      Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

      PK OBN

    • Úspechy našich študentov v poviedkovej súťaži v anglickom jazyku
     • Úspechy našich študentov v poviedkovej súťaži v anglickom jazyku

     • V súťaži Jazykový kvet - Ťukni 2022 sa z 13 gymnazistov, ktorí súťažili v krajskom kole, prebojovali do celoslovenského kola dve študentky: Zoja Mlynáriková a Kornélia Čačíková.


      Výsledky celoslovenského kola:

      • kategória bilingválnych tried Kornélia Čačíková (I.B) 4. miesto
      • kategória 4ročných a 8-ročných gymnázií - Zoja Mlynáriková (Ka) – 2. miesto

      Všetky súťažné poviedky si môžete prečítať v priloženom dokumente alebo na webovej stránke PK ANJ. Autorom anglických poviedok srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.


      PK ANJ

    • Ako stredoškoláci vnímajú diskrimináciu, toleranciu a priestor na originalitu na Slovensku
     • Ako stredoškoláci vnímajú diskrimináciu, toleranciu a priestor na originalitu na Slovensku

     • Denník N vyhlásil literárnu a výtvarnú súťaž pre stredoškolákov s názvom Ľudia mimo šablóny. Zapojilo sa do nej 184 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Autori sa vyjadrovali k vzhľadovým šablónam, nevynechali ani tému duševných chorôb, smútku a šikany, písali o rasizme, netolerancii, reagovali aj na aktuálnu tému odídencov z vojnovej Ukrajiny a túžbu mladých, aby sa na Slovensku nestali ľuďmi mimo šablóny. Pre dospelých vytvorili výrazný priestor na zamyslenie sa nad vlastnými chybami.

      Za naše gymnázium súťažila Nina Bičanová zo septimy, ktorá získala v silnej konkurencii 2. miesto. Práce posudzovala odborná porota v zložení: Ria Gehrerová, Jana Močková, Filip Struhárik, Martina Koník a Ľudmila Kolesárová. Vyjadrili sa, že Ninin text patril v súťaži k jedným z najlepších.

      Autorke básne srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      PK SJL

       

      Slon v porceláne

       

      Som ako slon.
      Slon v porceláne.
      Slon, ktorého nútia chodiť po lane,
      ktorého preniesli z Afriky do cirkusu,
      ktorého učia vyberanému vkusu.
      Jeho sivú, drsnú kožu šmirgľujú a natierajú farbou,
      až kým sa nestane priam zamatovou.
      Slon, ktorému zoťali kly,
      pretože s nimi môže byť nebezpečný.
      Pre koho? Komu by ublížil?
      Nikomu. No odpoveď je jednoduchá,
      položku kly neobsahuje tá slávna tabuľka.
      Tabuľka, ktorá rozhodne,
      či si normálny a či nie.
      Tabuľka, podľa ktorej sa riadi celý cirkus.

      A tak slon, farebný a bez klov
      stvára kúsky hodné akrobatických umelcov.
      Ľudia po predstavení tlieskajú a stoja,
      nik však neberie ohľady na úbohého slona.
      Na slzy v jeho tvári,
      na to, čo jeho dušu kvári.
      A tak slon hynie.
      Pomaly, potichučky a nik o tom nevie.


      Nina Bičanová (18), Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

    • 14. ročník Dejepisnej olympiády
     • 14. ročník Dejepisnej olympiády

     • Dňa 22.03. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády z dejepisu. Z našej školy sa online testu zúčastnili dva žiaci.

      Výsledky krajského kola:

      Kategória D

      4. miesto         Samuel Elčík (tercia)

      Kategória E

      3. miesto         Karolína Gonová (sekunda)

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      PK DEJ

    • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 10.02. 2022 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kat. C.

      V teoreticko – praktickej časti si svoje vedomosti preveril: Mário Stanček (tercia), ktorý sa umiestnil na 4.mieste.

      Krajské kolo biologickej olympiády kat. A a B sa konalo dištančnou formou:

      • v kategórii A súťažili Veronika Bartovičová (4.C) a Ela Bandžuchová (5.B), ktorá sa umiestnila na 3. mieste a stala sa tak úspešnou riešiteľkou.
      • v kategórii B súťažili Oliver Ján Tremboš (2.B) a Ema Bačová (2.C), ktorá skončila na peknom 2. mieste a postúpila tak do celoštátneho kola.

      K dosiahnutým úspechom študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      PK BIO-CHE

    • Pytagoriáda – okresné kolo
     • Pytagoriáda – okresné kolo

     • V stredu 30.03. 2022 sa uskutočnilo online okresné kolo matematickej súťaže pytagoriáda. Za našu školu súťažilo v kategórii P6 (žiaci prímy), P7 (sekunda) a P8 (tercia) spolu 33 žiakov, z ktorých sa 5 stali i úspešnými riešiteľmi a v kategórii P7 sa umiestnili nasledovne:

      Samuel Vulgan – 3. - 4. miesto

      Šimon Kovár – 5. - 6. miesto

      Leonard Gallo – 10. miesto

      Alžbeta Matyšáková – 12. miesto

      Maxim Procházka – 13. - 14. miesto

      Úspešným riešiteľom gratulujeme a všetkým ďakujeme za odvahu zapojiť sa do súťaže.

      PK MAT

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie