• Netradičná polročná akadémia
     • Netradičná polročná akadémia

     • Verili by ste, že prvý mesiac roku 2023 je už za nami? Len nedávno sme odchádzali na vianočné prázdniny... Odchod bol však pre chrípkovú epidémiu o čosi skôr, a tak sme tradičnú vianočnú akadémiu posunuli o niekoľko dní a zmenili sme ju tento rok na netradičnú.

      Je to už viac ako 15 rokov, keď prišiel nápad skĺbiť najstarších študentov s najmladšími a vytvoriť slávnostnú akadémiu, prvotne pod názvom „Študenti bavia študentov“.

      Viacerí žiaci zažili takýto špeifický progracm po prvýkrát, pretože počas dištančnej výučby sme sa nemohli spoločne stretávať.

      Prostredníctvom krátkeho divadielka v podaní žiakov prímy, doplneného akordeónovými vstupmi Jakuba Kováča a sprievodným slovom Nikoly Bračíkovej, oboch z III.C, sme si pripomenuli odkaz, ktorý nám ponúka cestu za svetlom poznania a nádeje počas celého roka, nielen počas Vianoc. Presunom cez obdobie fašiangov, čiže hodovania a tanca, na pódium pribehli naši študenti, tancujúci aj v ZUŠ Piešťany, s choreografiou „Štefan“. Potom už nič nestálo v ceste maturantom, aby svojimi krátkymi tanečnými či speváckymi vystúpeniami zo stužkových slávností zabavili pedagógov, bývalých pedagógov, ktorí s radosťou prijali pozvanie vedenia školy, a všetkých študentov.

      Umeleckú hodnotu a slávnostnú atmosféru podčiarkli aj klaviristka Laura Peterková a Monika Hermanová zo sekundy, Alexandra Grmanová z tercie, huslistka Lucia Mitošinková z tercie a saxofonista Patrik Tremboš z oktávy. Tento krásny program by sa nezaobišiel bez moderátorského majtrovstva našich maturantov zo IV.C triedy, Natálie Márie Mesákovej a Matúša Mjartana.

       

      Všetkým srdečne ďakujeme!

       

      Fotografie z akcie sa  nachádzajú v školskej fotogalérii

    • Jazykový kvet – Tranzistor 2023
     • Jazykový kvet – Tranzistor 2023

     • Tranzistor je jazykovo-umelecký projekt zameraný na stvárnenie textov formou rozhlasovej hry, na prácu s výslovnosťou a čítaním v jazyku. V aktuálnom ročníku sa do finálového kola prebojovali 2 tímy študentov z III.B, ktorí súťažili v bilingválnej sekcii – rozhlasová hra prevzatej tvorby. V tomto ročníku si mohli vybrať z tvorby Johna Galsworthyho. Za výber jednotlivých dejstiev i prípravu študentov patrí vďaka triednej učiteľke Mgr. Ingrid Páleníkovej.

      Študenti okrem prehovorov postáv nahrali aj zvukové efekty (prichádzajúci vlak, oheň v krbe, nalievanie whisky do pohárov, hrmotanie riadov a pod.). Popasovali sa s britským i americkým prízvukom, nahrávali repliky aj v nemeckom jazyku.

      Výsledky celoslovenského kola v kategórii SŠ III. AJ TH PT +:

      1. miesto: Windows – Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

      2. miesto: The Little Man – Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

       

      Víťazné nahrávky si môžete vypočuť naskenovaním QR kódu.

      John Galsworthy: Windows

      The story takes place in the aftermath of the First World War. Writer Geoffrey March proposes to his family that they employ a young woman with a questionable past as their new maid. His ideals are suddenly challenged by those around him. Finding support for his beliefs in the girl ´s father, a window cleaner, he follows the path he believes to be decent and moral. But when his son falls in love with her, the family discover that ideals can have serious consequences. You can listen to act III which transfers you to the March´s dining room at the end of a perfunctory dinner.

      John Galsworthy: The Little Man

      The short play The Little Man contains three scenes. It is composed to satirize people of various nationalities, exaggerating their characteristics in a humorous manner. The first scene takes place on a platform of an Austrian railway station. People of various nationalities are sitting at tables outside the restaurant while a waitress tries to fulfill all their desires.

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia!

      PK ANJ

    • 33. ročník Olympiády v anglickom jazyku – okresné kolo
     • 33. ročník Olympiády v anglickom jazyku – okresné kolo

     • Dňa 19. januára 2023 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku prezenčnou formou. Zúčastnili sa ho 4 študenti našej školy. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 16. februára 2023 v Trnave. Víťaz školského kola v kategórii 2C1 Lukáš Miklo z V.B postupuje do krajského kola priamo.

      Výsledky okresného kola:

      Kategória 1A

      2. miesto         Emily Foster, S                                  vyučujúca: Ing. Kürtiová

       

      Kategória 1B

      6. miesto         Mário Stanček, K                               vyučujúca: Mgr. Tomagová

       

      Kategória 2A

      2. miesto         Zoja Mlynáriková, Sx                        vyučujúca: Mgr. Kubincová

       

      Kategória 2B

      1. miesto         Elise Mária Ábelová, Sp                    vyučujúca: Mgr. Páleníková

       

      Víťazom srdečne gratulujeme!

      Nech sa im podarí úspešne reprezentovať naše gymnázium aj v krajskom kole.

      PK ANJ

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Aj tento rok sa naši študenti zapojili do okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku. Opäť svojimi výkonmi milo prekvapili.

       

      Kategória 1.A:       1. miesto Emily Foster, S

      Kategória 1.B:       2. miesto Viktor Vančo, K

                                    3. miesto Adam Krajčovič, K

      Kategória 2.A:       1. miesto Zoja Mlynáriková, Sx

                                    2. miesto Samuel Rybanský, Sx

      Kategória 2.B:       2.miesto Mia Mlynáriková, O

                                    3. miesto Marko Pristach, IV.D

       

      V kategórii 1.C a 2.C s priamym postupom do krajského kola sa v školskom kole na prvom mieste umiestnili sestry Minárikové.

       

      Kategória 1.C:      1. miesto Ella Marie Mináriková, K

      Kategória 2.C:      1. miesto Laura Sophie Mináriková, Sp

      Blahoželáme a postupujúcim z prvého a druhého miesta do krajského kola držíme palce.

    • Školský ples 2023
     • Školský ples 2023

     • Vážení pedagógovia, milí študenti!

      Školský parlament v spolupráci s vedením školy Vás pozýva na Školský ples 2023, ktorý sa uskutoční v priestoroch reštaurácie Semafor v Piešťanoch.

      Tešíme sa na Vás!

    • Adventný beh na podporu duševného zdravia ukončený
     • Adventný beh na podporu duševného zdravia ukončený

     • Duševné zdravie je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou zdravia. Je potrebné sa oň starať rovnako ako o fyzické zdravie, pretože jedno bez druhého nemôže fungovať. Duševné zdravie a pohoda sú základom pre také schopnosti, ako napríklad myslieť, cítiť, nadviazať vzťahy s inými ľuďmi, zarábať si na živobytie a tešiť sa zo života.

      Výzva zapojiť sa do adventného behu na podporu duševného zdravia nezostala na našom gymnáziu bez povšimnutia. V adventnom čase od 27. novembra do 18. decembra 2022 sa do výzvy zapojilo 19 tried, 80 študentov a 13 zamestnancov. Spolu nabehali 2 950,66 km. Zamestnanci gymnázia sa nedali zahanbiť, z celkového počtu im patrí 741,93 km.

      V 1. kategórii zvíťazila tercia s 226,44 km. K výhre pomohol aj organizátor výzvy a zároveň triedny učiteľ Róbert Paradi (22 km). V 2. kategórii obsadila prvé miesto IV.B s odbehnutými 598,64 km, ktorým pomohla k víťazstvu 105,13 km triedna učiteľka Stanislava Šimová. Víťazom spomedzi študentov sa stal Matúš Kubala zo sexty, ktorý spolu odbehol 140 km. Medzi študentkami sa víťazstvom môže pochváliť Katarína Černeková zo IV.C s odbehnutými 135,27 km.

      Absolútnym víťazom výzvy nielen medzi učiteľmi, ale aj v rámci celej školy sa stala Mgr. Radka Grosmannová, ktorá zvýšila konečný výsledok triedy I.B o 154,11 km. Odbehnutím polmaratónu sa v rámci bežeckej výzvy blysol pán riaditeľ Mgr. Radim Urban. Špeciálna cena a obrovské uznanie patrí II.D, z 19 dievčat v triede behali 18. II.D je ukážkou skutočne zohratého kolektívu, dievčatá dokázali, že aj športová výzva môže spájať a utužovať vzťahy.

      Výsledky 1. kategórie (P – K)

      1. tercia              226,44 km
      2. príma                 78,32 km
      3. kvarta                20,03 km
      4. sekunda            17,84 km                 

      Spolu: 342,63 km

      Výsledky 2. kategórie (4-ročné a 5-ročné štúdium, Ka – O)

      1. IV.B               598,64 km
      2. II.D                 364,75 km
      3. I.B                  325,77 km
      4. IV.A               238,23 km
      5. III.A               217,15 km
      6. IV.C               148,47 km
      7. Sx                   140,00 km
      8. Sp                   133,56 km
      9. IV.D               112,45 km
      10. III.D                 92,56 km
      11. II.B                   91,03 km                 
      12. Ka                     59,82 km
      13. I.C                    58,78 km
      14. I.A                    14,71 km
      15. III.B                 12,11 km

      Spolu: 2 608,03 km

      TOP 3 z radov našich učiteľov

      1. Mgr. Radka Grosmannová                154,11 km
      2. Mgr. Radim Urban                            113,55 km
      3. Mgr. Patrícia Kubincová                     70,13 km

      TOP 1 z radov nepedagogických zamestnancov

      1. Bc. Martina Truhlářová                       58,50 km

       

      Adventná výzva spĺňala všetky kritériá fair-play, spojila triedy, utužila vzťahy či podporila zdravú súťaživosť športujúcich gymnazistov, ale predovšetkým zabezpečila rovnováhu fyzického a duševného zdravia. Víťazné triedy čaká na začiatku nového kalendárneho roka sladká odmena.

      Všetkým aktívnym i rekreačným bežkyniam a bežcom, študentom i zamestnancom gymnázia ďakujeme za účasť. Športu zdar!

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

      Mgr. Róbert Paradi, predseda PK TSV

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      z dôvodu vysokého nárastu chrípkového ochorenia bude prerušené vyučovanie v dňoch 20. - 22.12.2022. Žiaci sú zo stravy automaticky odhlásení. (Online vyučovanie nebude) 

      Prezenčné vyučovanie bude obnovené v pondelok 09.01.2023. 

      Želáme Vám vianočné sviatky radostné, tajomné a čarovné. Nech vnesú do vašich domovov a sŕdc lásku a porozumenie. 

       

      Radim Urban 

    • Štrasburg ako vianočný darček pre študentov
     • Štrasburg ako vianočný darček pre študentov

     • „Dokážem, teda som.“ Takto francúzska politička a prvá predsedníčka Európskeho parlamentu Simone Veilová pozmenila slávny výrok René Descartesa. Skupina študentov Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, ktorá dostala ponuku navštíviť v adventných dňoch europarlament v Štrasburgu, medzičasom dokázala svoju kompetentnosť vzorne reprezentovať školu vo vedomostných súťažiach, olympiádach a projektoch zameraných na právo, ekonómiu, psychológiu, filozofiu, dejiny, architektúru, umenie a oblasť tzv. soft skills. Oliver Marek a Liliana Pažítková z maturitnej bilingválnej triedy, Romana Švecová z III.A, Viktória Drábiková a Oliver Tremboš z bilingválnej III.B triedy zastupovali spolu s riaditeľom školy Radimom Urbanom a garantom zahraničného pobytu Petrom Rusnákom naše mesto a gymnázium počas zážitkovo-študijnej návštevy Štrasburgu.

      Program pobytu pozostával z ochutnávky Štrasburgu ako historického mesta s bohatou kultúrnou a umeleckou tradíciou, aby sa následne ďalší deň študenti, ako akreditovaní hostia Európskeho parlamentu pozvaní poslancom a priateľom školy Ivanom Štefancom, venovali bližšiemu spoznávaniu fungovania európskych inštitúcií a legislatívnej práce europarlamentu. Počas prednášky a diskusie s pánom europoslancom na aktuálne európske témy, zážitkovým pobytom v Parlamentáriu Simone Veilovej, návštevou rokovacej sály parlamentu počas poslaneckých interpelácií a v neformálnych rozhovoroch študenti získavali nové informácie a nadväzovali kontakty významné pre ich budúci kariérny rozvoj.

      „Vianočný Štrasburg je naozaj kúzelný. Po prechádzke vysvieteným historickým centrom, kde je vianočný čas cítiť na každom rohu, naozaj nepochybujem o jeho čestnom umiestnení v zoznamoch vianočných miest Európy. Veľmi elegantne sa tu mieša história mesta s majestátne krásnou katedrálou a modernými budovami... Štrasburg mi jednoznačne učaroval a veľmi príjemne ma prekvapil“, napísala o poznávacom pobyte maturantka Liliana Pažítková aktívna v Olympiáde ľudských práv a v projektoch Euroscola a ambasádorská škola EP.

      Študent tretieho ročníka Oliver Tremboš svoju skúsenosť zhrnul takto: „Pobyt v Štrasburgu začal dobrodružnou cestou naprieč strednou Európou prekonávajúc 1200 kilometrov. Aj napriek dlhej nočnej ceste mi Štrasburg priniesol mnoho neoceniteľných poznatkov a skúseností. Exkurzia mi poskytla možnosť spoznať život politika a štátnika na medzinárodnej úrovni, zoznámiť sa s atmosférou inštitúcie svetového významu. Počas pobytu som mal možnosť vytvoriť si aj hodnotné kontakty s významnými osobnosťami. Neodlučiteľnou súčasťou bolo aj spoznávanie mesta, ktoré ma nadchlo zachovanou stredovekou architektúrou a sviatočnou atmosférou vianočných trhov. Za možnosť zúčastniť sa na tejto študijnej návšteve som nesmierne vďačný.“

      Počas spoločnej večere gymnazisti zaznamenali, keď pán poslanec vyhodnotil našu školu ako vynikajúce gymnázium s výbornými aktívnymi kontaktami na zahraničie, s efektívnym systémom podpory zahraničnej spolupráce a ako jedného z hlavných lídrov medzi školami na Slovensku v európskych témach. Dosah skúseností, ktoré naši študenti nadobudli, ocenia v plnom rozsahu až v budúcnosti. Už teraz sú však nádejou pre spoločnosť.

      PK OBN

    • Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR
     • Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR

     • Dňa 24. novembra 2022 sa dvaja budúci inžinieri a jeden ašpirujúci lekár pod vedením p. prof. M. Dankovej zúčastnili medzinárodného kola Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR v mestečku Cheb na západe Čiech. Po získaní prvého miesta v regionálnom kole sme boli jednou z devätnástich slovenských škôl, ktoré postúpili do finále.

      Jubilejný 30. ročník súťaže sa niesol v duchu témy „Cesta do pekiel a späť“, čo opisuje aj takmer osemhodinovú cestu, ktorú sme spoločne podnikli. Záber testov, ktoré sme vypĺňali v niekoľkých súťažných kolách bol vskutku široký a týkal sa jedného z najhorších období v histórii ľudstva – druhej svetovej vojny. Okrem predvídateľných otázok o politike, osobnostiach a vojenskej technike nás čakali aj identifikácie partizánskych piesní zo zvukových ukážok, hrdinských vzbúr v koncentračných táboroch či divadelných hier napísaných práve o týchto strastiplných časoch.

      Vďaka profesionalite a štedrosti organizačného tímu vedeného Mgr. Miroslavom Stulákom z gymnázia v Chebe sme sa cítili nesmierne príjemne a odniesli si domov knižné darčeky. Sme im, rovnako ako aj zapojeným českým a slovenským akademikom a hosťom, preto veľmi povďační za úžasný zážitok. Veríme, že cieľ ich práce sa naplní, že naša generácia bude pamätať na ničivé a odporné následky voľného šírenia bigotnosti, ultranacionalizmu a fašizmu v spoločnosti a že proti týmto antihumanistickým ideám budeme spoločne, ako mladí ľudia neprestajne bojovať.

      Viac informácii o súťaži si potenciálni riešitelia ďalších ročníkov môžu prečítať na webe: dsgymn.gymcheb.cz

       

      Jakub Rendvanský (4.A), Patrik Miroslava Tremboš a Andrej Marek (oktáva)

    • Celoslovenské kolo Shakespearovho pamätníka – 25. ročník
     • Celoslovenské kolo Shakespearovho pamätníka – 25. ročník

     • Dňa 8. 12. 2022 sa po dlhej covidovej pauze opäť otvorili brány Zichyho paláca pre tých najúspešnejších študentov v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku z gymnázií z celého Slovenska. Slávnostné podujatie otvorila Anna Cifrová, zástupkyňa riaditeľky 1. súkromného gymnázia v Bratislave.

      Na 25. slovenskom kole Shakespearovho pamätníka sa zúčastnilo celkovo 58 súťažiacich z 25 škôl.

      Poradie svojho vystúpenia si súťažiaci losovali. Atmosféra v sále bola fantastická. Mnohé vystúpenia vyrážali dych a diváci s vervou tlieskali. Súťažiaci si od porotcov vypočuli povzbudenie aj slová uznania. Napriek tomu, že je Shakespearov pamätník recitačnou súťažou, na národnej úrovni spája mnohé školy a buduje kolegialitu. Vďaka patrí pani profesorke Ingrid Páleníkovej, ktorá svojich študentov kvalitne pripravila, povzbudzovala a na súťaž i sprevádzala.

      V piatej kategórii - próza (študenti 1. až 4. ročníka štvorročných gymnázií a 5. až 8. ročníka osemročných gymnázií) našu školu reprezentoval Damián Garžík zo septimy, ktorý sa umiestnil na krásnom 7. mieste. V šiestej kategórii - poézia (študenti 1. až 4. ročníka štvorročných gymnázií a 5. až 8. ročníka osemročných gymnázií) získal Artur Halo z III.B za prednes 14. miesto.

      Obom študentov srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia.

      PK ANJ

    • Micro:bity alebo tvorivé dielne programovania na našej škole
     • Micro:bity alebo tvorivé dielne programovania na našej škole

     • Dňa 2. 12. 2022 sa študentky II.D zúčastnili tvorivých dielní občianskeho združenia Aj Ty v IT, ktorá pomáha ženám a dievčatám všetkých vekových kategórií objavovať a rozvíjať digitálny potenciál. 

      Workshop sa konal v učebni informatiky. Po úvodnom zoznámení sa s mikroprocesorom BBC micro:bitom a vývojovým prostredím Makecode sa našim dievčatám pod vedením lektora Samuela Zboju podarilo naprogramovať a odladiť samozavlažovací kvetináč projekt z kategórie chytrá domácnosť.  

      Ohlasy II.D boli pozitívne: „Piatkový workshop bol veľmi zábavný a zároveň zaujímavý. Ďakujeme za príležitosť zúčastnenia sa.  

       

      PK informatiky 

    • Veľa lásky sa zmestilo do škatule od topánok
     • Veľa lásky sa zmestilo do škatule od topánok

     • Celoslovenská výzva pripraviť vianočné darčeky pre osamelých starých ľudí ani tento rok nezostala bez povšimnutia. Najmä žiaci, ale i zamestnanci školy s láskou nakupovali knihy, krížovky, sladkosti, hygienické potreby, kávy, čaje, hrnčeky, rukavice, šatky či ponožky. Nezabudli pripojiť tradičné vianočné priania. Počas prestávok balili škatule od topánok do vianočných papierov a plnili ich sladkým, slaným, teplým i voňavým prekvapením. Výsledkom ich dobrovoľníckej aktivity je 53 preplnených škatúľ pre starenky a starčekov v seniorských domovoch.

      Ďakujeme všetkým triedam za krásne vianočné darčeky. Nejednému deduškovi či babičke rozohrejú srdiečka a doprajú im pocit, že na nich neustále niekto myslí.

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Náboj Junior
     • Náboj Junior

     • V piatok 25. novembra sa na našej škole uskutočnil 10. ročník medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj Junior pre žiakov 8. a 9. ročníka (viac info o súťaži: https://junior.naboj.org/sk/sk/). Do súťaže sa len na Slovensku zapojilo 417 družstiev, z čoho 9 súťažilo práve na našej škole. Reprezentovali nás dva tímy, ktoré si počínali nasledovne:

      Družstvo z tercie v zložení Lenka Augustínová, Olívia Černáková, Tibor VarinskýSamuel Vulgan vyriešilo 23 úloh a obsadilo vynikajúce 1. miesto spomedzi tímov súťažiacich na našej škole a 69. miesto spomedzi vyše 400 tímov súťažiacich na Slovensku. (podrobné výsledky nájdete na https://junior.naboj.org/sk/sk/results/category/nj/country/sk/).

       

      Družstvo z kvarty v zložení Markus Figura, Adrián Kamenický, Tomáš MatečnýAdrian Šebo obsadilo spomedzi tímov súťažiacich na našej škole 2. miesto a skončilo 128. spomedzi všetkých tímov na Slovensku. Súťažiaci vyriešili 21 úloh so stratou iba dvoch úloh na víťazný tím (podrobné výsledky nájdete na: https://junior.naboj.org/sk/sk/results/category/nj/country/sk/).

       

      Ďakujeme obom tímom za vzornú reprezentáciu školy a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

      Vďaka patrí i študentom zo septimy, sexty a II.D pod vedením Michala Mončeka, ktorí sa dobrovoľne podujali na organizovanie súťaže a umožnili tak žiakom základných škôl stráviť príjemné tímové predpoludnie plné zaujímavých matematických a fyzikálnych úloh.

    • Školské majstrovstvá okresu v stolnom tenise
     • Školské majstrovstvá okresu v stolnom tenise

     • Dňa 24. 11.2022 sa uskutočnili Školské majstrovstvá okresu v stolnom tenise. Turnaj sa konal v malej telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Na turnaji sa zúčastnilo 5 družstiev chlapcov. Finále chlapcov sa odohralo medzi Hotelovou školou v Piešťanoch a Gymnázium P. de Coubertina.

      Nakoniec v napínavom súboji zvíťazili naši chlapci z Gymnázia P. de Coubertina. a získali 1. miesto.

      Našu školu reprezentovali 1. Matej Danko z II.C triedy, 2. Tobias Munk z III.B triedy, 3. Boris Jurčaga z III.B triedy a č. 4. Matej Tarana z II.C triedy.

      Súčasne prebiehala súťaž v stolnom tenise medzi družstvami dievčat. Gymnázium Pierra de Coubertina reprezentovali tieto súťažiace : 1. Thi My Ann Ngugen z III.D triedy, 2. Barbara Jankechová z II.D. triedy, 3. Adela Galková z III.B triedy a 4. Viktória Kerpnerová z I.B.

      Naše dievčatrá taktiež získali 1. miesto. Obidve družstvá chlapcov aj dievčat budú reprezentovať našu školu v apríli v Trnave.

      Želáme im ďalšie úspechy v stolnom tenise.

      Daniela Gašparová

    • Charitatívna zbierka potravín Tesco 2022
     • Charitatívna zbierka potravín Tesco 2022

     • Trnavská arcidiecézna charita sa roky zapája do celonárodnej, jednej z najväčších potravinových zbierok na Slovensku, ktorá sa koná tradične v novembri v predajniach spoločnosti TESCO. Aj dobrovoľníci z nášho gymnázia pravidelne pomáhajú.

      Zbierka potravín a hygienických potrieb sa konala v dňoch od 24. novembra do 26. novembra 2022. Vďaka Tesco zbierke dokáže Charita aj tento rok pomôcť mnohým ľuďom v núdzi.

      Dobrovoľnícku aktivitu vykonávali: Arthur Halo a Adela Sedláčiková z III.B, Magdaléna Ondrejková z oktávy, Lea Horňáková z III.D, Tereza Šušorová, Vanesa  Šutovská a Laura Majeská z III.A, Nina Džambazovič z II.C, Nikola Bračíková a Aneta Némethyová z III.C. O roznos charitných novín sa tento rok postarali: Zuzana Mečírová z III.B a Juraj Dzurech z II.B.

      Ďakujeme za pomoc našim dobrovoľníkom, ktorí usilovne pracovali, aby pomohli naplniť základné potreby ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej životnej situácii.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Adventný beh na podporu duševného zdravia
     • Adventný beh na podporu duševného zdravia

     • VÝZVA!!!

      Komunita dobrovoľníkov na našej škole nás vyzýva, aby sme v adventnom čase podporili duševné zdravie aj pohybom na čerstvom vzduchu. Myšlienka bežeckej výzvy sa zapáčila vedeniu spoločnosti DOMOSS Technika, a.s. Sú presvedčení, že úspešne napredovať môžeme len vtedy, ak je naša fyzická a psychická kondícia v rovnováhe, preto sa rozhodli podporiť adventné behanie aj finančne. „Ak nabeháte ako škola viac než 10 000 kilometrov, naša spoločnosť vám venuje finančnú odmenu vo výške 300,-€,“ prisľúbil p. Hrdina.

      Dobrovoľníci v spolupráci s PK TSV sa rozhodli zorganizovať Adventný beh na podporu duševného zdravia, ktorý sa bude konať od nedele 27.11.2022 do nedele 18.12.2022.

      Podmienky bežeckej výzvy:

      1. súťaží sa v dvoch kategóriách – 1. kategória - príma až kvarta, 2. kategória - štvorročné štúdium, päťročné štúdium, kvinta až oktáva
      2. behajú študenti, učitelia i nepedagogickí zamestnanci - triedny učiteľ patrí automaticky k svojej triede, ostatných zamestnancov gymnázia je potrebné osloviť, ak budú súhlasiť, predseda triedy nahlási meno bežca koordinátorom výzvy
      3. odbehnuté kilometre je nutné zaznamenávať a posielať prostredníctvom Edupage alebo mailom aj s dôkazom - fotka mobilnej aplikácie, napr. Running, fotka bežeckých hodiniek Garmin, prinscreen aplikácie Strava a pod., nezabudnite uviesť meno a triedu
      4. dievčatá a ženy posielajú výsledky p. Šimovej, chlapci a chlapi p. Paradimu
      5. víťazná trieda v každej kategórii, ktorá nabehá najviac kilometrov, získa sladkú odmenu – výsledky budú vyhlásené na Vianočnej akadémii 22.12.2022
      6. špeciálna cena pre troch pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, ktorí sa preukážu najvyšším počtom odbehnutých kilometrov
      7. NOVINKA: ak sa k študentovi či zamestnancovi školy pridá aj rodinný príslušník, trieda, za ktorú behá, si za každého člena rodiny pripíše 1 km navyše, podmienkou je len spoločná fotografia
      8. koordinátori výzvy: Stanislava Šimová (stanislava.simova@gypy.sk), Róbert Paradi (robert.paradi@gypy.sk)

       

      Neváhajte a zapojte sa do výzvy: Adventný beh na podporu duševného zdravia!

      Športovci, bežci, aktívni či rekreační, urobme niečo pre svoje zdravie!

      Dokážeme za advent spoločne nabehať viac ako 10 000 km a získať sľúbenú odmenu?

    • 33. ročník školského kola olympiády v nemeckom jazyku
     • 33. ročník školského kola olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 22.11. 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.  17 študentov sa odhodlalo popasovať s nemeckým jazykom. Študentom ďakujeme, pretože sa nenechali zastrašiť a ukázali nám, že nemčina má miesto v ich srdci. Prví dvaja z kategórie A,B postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 18.01.2023 a študenti z kategórie C postupujú do krajského kola. Krajské kolo sa uskutoční 15.02.2023.

       

      Výsledky školského kola:

      Kategória 1A              1. Emily Foster (S)                           vyučujúca: Mgr. Jánošová

       

      Kategória 1B              1. Viktor Vančo (K)                         vyučujúca: Mgr. Juhasová

                                          2. Adam Krajčovič (K)                    vyučujúca: Mgr. Juhasová

                                          3. Mário Stanček (K)                         vyučujúca: Mgr. Juhasová

       

      Kategória 1C              1. Ella M. Mináriková (K)               vyučujúca: Mgr. Juhasová

       

      Kategória 2A              1. Samuel Rybanský (Sx)                 vyučujúci: Mgr. Ševčík

                                          2. Zoja Mlynáriková (Sx)                vyučujúci: Mgr. Ševčík

                                          3. Šimon Sedlák (II.B)                      vyučujúca: Mgr. Jánošová

       

      Kategória 2B              1. Mia Mlynáriková (O)                  vyučujúca: Mgr. Juhasová

                                          2. Marko Pristach (IV.D)                vyučujúca: Mgr. Juhasová

                                          3. Elise M. Ábelová (Sp)                   vyučujúca: Ing. Krajčiriková

       

      Kategória 2C              1. Laura S. Mináriková (Sp)           vyučujúca: Mgr. Juhasová

       

      Víťazom gratulujeme.

      PK cudzích jazykov

    • Župné štipendiá pre talentovaných žiakov 2022
     • Župné štipendiá pre talentovaných žiakov 2022

     • Dňa 21.11.2022 sa uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Divadla J. Palárika v Trnave slávnostné odovzdávanie župných štipendií pre talentovaných žiakov za mimoriadne výsledky vo vedomostných a športových súťažiach.

      Župné štipendiá získalo len 20 žiakov stredných škôl z celého kraja.

      Za mimoriadne výsledky vo vedomostných súťažiach a olympiádach boli z našej školy ocenené žiačky Katarína Špániková z Oktávy a Elise Mária Ábelová zo Septimy.

      Za mimoriadne výsledky v oblasti športu boli z našej školy ocenené žiačky triedy III.A Ester Oravcová a Romana Švecová.

      Všetkým oceneným žiačkam gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu a tréningu.

    • 13th International Pierre de Coubertin Youth Forum v nemeckom Mníchove
     • 13th International Pierre de Coubertin Youth Forum v nemeckom Mníchove

     • Akcia s názvom : „Bude to super!“ sa naplnila do poslednej bodky

      V dňoch 1.11. až 7.11.2022 sme sa zúčastnili 13th International Pierre de Coubertin Youth Forum v nemeckom Mníchove. Po dlhej takmer 9 hodinovej ceste autobusom sme sa z autobusovej stanice v Mníchove vlakom presunuli do 13 kilometrov vzdialeného Pullachu. Ubytovali sme sa v zámočku Burg Schwaneck a pripojili sme sa k delegáciám ostatných 18 krajín na neoficiálnom uvítaní a spoločenských zoznamovacích hrách.

      Ďalší deň, stredu 2.11., začala Dr. Ines Nikolaus prednáškou o živote, diele a víziách Pierra de Coubertina, následne sme pokračovali poznávaním priľahlého mestečka Pullach a zoznamovaním sa s ostatnými účastníkmi pri stolnom futbale. Po obede sa konal slávnostný otvárací ceremoniál.

      Vo štvrtok ráno sme v šiestich skupinách diskutovali na tému: Ako nás šport spája? Potom sme absolvovali priateľský závod Cross-country. Poobede sa každý zapojil do jedného z umeleckých workshopov (tanečného, hudobného alebo výtvarného). Následne sme si napísali vedomostný test, týkajúci sa života a diela Pierra de Coubertina a histórie olympijských hier. Večer sa konalo úchvatné Mini Expo.

      V piatok sme sa zobudili do daždivého rána. Po raňajkách sme absolvovali ďalšie športové súťaže (steeplechase, hod kameňom, skok do diaľky s kilovými činkami v rukách a boccia) vo výdatnom studenom novembrovom daždi. Poobednajší program tvorilo ďalšie kolo umeleckých workshopov a diskusií, tentokrát na tému udržateľnosti športu a Olympijských hier. Večer sme zavŕšili veľmi úspešnou prezentáciou tradičných národných tancov a diskotékou.

       V sobotu sme si vyskúšali paraolympijské disciplíny a naposledy sa zúčastnili umeleckých workshopov. Po večeri sa konal záverečný ceremoniál, v rámci ktorého sme prezentovali výsledky nášho snaženia na workshopoch a názory ku ktorým sme spoločne dospeli počas diskusií. Všetci, ktorí sme splnili kritéria, sme boli ocenení diplomom a medailou.

      Nedeľné ráno nás konečne privítalo slnečnými lúčmi. Po skorých raňajkách sme sa rozlúčili so zámočkom a nasadli do autobusov. V mníchovskom olympijskom parku sme navštívili Olympiatrum – olympijskú vyhliadkovú vežu, olympijskú plaváreň a štadión (neodolali sme a odbehli sme si na ňom kolečko), pamätník obetiam atentátu na izraelských atlétov počas olympiády v lete 1972. Potom sme spoznávali zákutia a špecifickú atmosféru starého mesta Mníchova, sprevádzaní mníchovskými študentmi. Večer sme sa ubytovali v mládežníckom hostely v Possenhofene. Po večeri nasledovala Farewell party a debaty len tak o živote až do skorého rána, kedy sme sa rozlúčili s časťou našich kamarátov, ktorí odchádzali nadránom, aby stihli lety domov.

      Pondelkové ráno bolo síce slnečné ale pre mnohých z nás mokré a rozmazané kvôli slzám. Lúčenie nemalo konca kraja a nebolo vôbec jednoduché. Lúčili sme sa s úžasnými, šikovnými ľuďmi, ktorí nám prirástli k srdcu, a s ktorými sme prežili nádherný týždeň, plný radosti, zábavy, pokoja, mieru, bez starostí, bez zhonu, bez stresu či nevraživosti. Okrem stolného futbalu, rakúskych čapášov schuhplattler a CIPC Youth Forum song nás spojili rovnaké názory, ideály, záľuby a zmysel pre humor. Nikomu z nás sa nechcelo vrátiť sa do víru každodenných povinností, úloh, skúšok, k súpereniu o miesto na výslní, k požiadavkám a očakávaniam, ktoré na nás kladie naše okolie.

       Zažiť atmosféru tohto medzinárodného fóra, ktoré do nás hlboko zasialo svoje motto – „Olympizmus povzbudzuje mládež, aby sa usilovala o medzinárodné priateľstvá a mier“, by som priala každému jednému študentovi i zamestnancovi našej i akejkoľvek inej školy. Možno by sme si omnoho intenzívnejšie začali uvedomovať skutočné hodnoty života a naša spoločnosť by sa tak mohla zmeniť k lepšiemu.

      Týmto chceme poďakovať vedeniu školy ako aj pani profesorke Corticelli a pánovi profesorovi Paradimu, ktorí nám nielen umožnili sa zúčastniť sa tejto úžasnej akcie, ale nám boli nápomocní aj pri príprave i v priebehu samotného fóra. Ďakujeme.

      Adela Bundová (oktáva), Lucia Šándorová (III.C), Martin Halama (II.B) a Lukáš Hýrošš (sexta)

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie